Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 stycznia 2015r.

Sąd Okręgowy w Poznaniu w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący SSO Małgorzata Ziołecka

Sędziowie SSO Ewa Taberska ( spr.)

SSO Leszek Matuszewski

Protokolant apl. adw. E. W.

Przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Artura Domańskiego

po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2015r.

sprawy M. S.

oskarżonego z art. 279 § 1 kk, z art. 278 § 1 kk i z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk oraz z art. 279 § 1 kk i art. 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

z powodu apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Pile

z dnia 11 września 2014r. sygn. akt II K 469/14

Uchyla zaskarżony wyrok w stosunku do oskarżonego M. S. i sprawę przekazuje Sądowi Rejonowemu w Pile do ponownego rozpoznania.

L. M. M. E. T.

UZASADNIENIE

M. S. został oskarżony o to, że

I. w okresie od 31 października 2013 roku do 4 listopada 2013 roku w P. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. C. dokonał włamania do budynku piekarni poprzez wybicie szyby okiennej, a następnie z pomieszczenia biurowego zabrał w celu przywłaszczenia odkurzacz marki Z. o wartości 200 zł, dwa komputery stacjonarne o łącznej wartości 700 zł, monitor (...) marki S. (...) cali o wartości 500 zł, akumulator o wartości 150 zł, trzy kasy fiskalne o łącznej wartości 600 zł, powodując łączne straty w wysokości 2150 zł na szkodę M. K. i E. K.

tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

II. w nocy z 22/23 grudnia 2013 roku w P. przy ul. (...) dokonał włamania do zaparkowanego przed posesją pojazdu marki F. (...), koloru srebrnego, w ten sposób, że wyłamał ogrnicznik zamka szyby w tylnych drzwiach i następnie z wnętrza pojazdu dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci radia (...) marki A. o wartości 200 zł, nawigacji marki G., koloru srebrnego o wartości 300 zł, kompletu kluczy imbusowych o wartości 100 zł oraz suszarki do włosów, koloru czerwonego o wartości 60 zł, powodując tym łączne straty w wysokości 600 zł na szkodę M. N.,

tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

III. w dniu 24 grudnia 2013 roku w P. przy ul. (...) dokonał z otwartego pojazdu marki F. (...) o nr rej. (...), zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci laptopa marki A. (...) o nr (...) wraz z torbą o łącznej wartości 500 zł, mikrofonu marki S. (...), wartości 300 zł, pen-drive marki P. (...) wartości 30 zł, pen-drive, koloru białego 2 GB, wartości 20 zł, 2 szt. mikrofonów marki N. (...) bezprzewodowych wraz z kablami i transmiterami w czarnym etui o łącznej wartości 800 zł, lasera dyskowego, wartości 100 zł, modemu do internetu bezprzewodowego marki H. o wartości 100 zł, torby koloru czarnego o wartości 30 zł, różnego rodzaju przewodów do odtwarzania muzyki o łącznej wartości 300 zł oraz paszportu nr AL. (...), powodując łączne straty w wysokości 2230 zł na szkodę P. M. ,

tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. i z art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

IV. w nocy z 29/30 grudnia 2013 roku w P. przy ul. (...) dokonał włamania do wnętrza skrzyni ładunkowej pojazdu marki C. (...) o nr rej. (...) poprzez rozcięcie plandeki po jej lewej i prawej stronie oraz zerwanie linki zabezpieczającej tylną część plandeki, a następnie dokonał z wnętrza skrzyni ładunkowej zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci wiertarki o wartości 100 zł, wkrętarki marki B. (...) wraz z opakowaniem, ładowarką i baterią o łącznej wartości 200 zł, wyrzynarki w opakowaniu o wartości 100 zł, dwóch przedłużaczy elektrycznych o długości 30 m o łącznej wartości 200 zł, odkurzacza firmy (...) o wartości 250 zł, powodując tym łączne straty w wysokości 850 zł na szkodę D. T., przy czym spowodował zniszczenie plandeki na skrzyni ładunkowej poprzez jej rozcięcie, czym spowodował szkodę w wysokości 1000 zł na szkodę D. T., ponadto zabrał w celu przywłaszczenia z tej skrzyni ładunkowej, piłę kątową marki B. z wbudowanym znacznikiem laserowym o wartości 500 zł na szkodę K. H. oraz piłę kątową wartości 50 zł na szkodę G. S.,

tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

V. na przełomie stycznia/lutego 2014 roku w P. przy ul. (...) dokonał włamania do zaparkowanego przed posesją pojazdu marki R. (...) o nr rej. (...) poprzez wypchnięcie tylnej uchylnej szyby w pojeździe i podważenie rygla zamka, a następnie z jego wnętrza dokonał zaboru w celu przywłaszczenia spawarki transformatorowej, koloru niebieskiego, szlifierki kątowej na tarcze 115, bez osłony oraz opalarki dwu brzegowej powodując łączne straty w wysokości 800 zł na szkodę L. S.,

tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

M. C. został oskarżony o to, że

VI. w okresie od 31 października 2013 roku do 4 listopada 2013 roku w P. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. S. dokonał włamania do budynku piekarni poprzez wybicie szyby okiennej, a następnie z pomieszczenia biurowego zabrał w celu przywłaszczenia odkurzacz marki Z. o wartości 200 zł, dwa komputery stacjonarne o łącznej wartości 700 zł, monitor (...) marki S. (...) cali o wartości 500 zł, akumulator o wartości 150 zł, trzy kasy fiskalne o łącznej wartości 600 zł, powodując łączne straty w wysokości 2150 zł na szkodę M. K. i E. K.

tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

VII. w nocy z 6 na 7 lutego 2014 r. w P. przy ul. (...) dokonał włamania do zaparkowanego przed posesją, pojazdu marki F. (...), koloru białego poprzez wyłamanie i uszkodzenie zamka w drzwiach, a następnie z jego wnętrza zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci kabli rozruchowych, 2 szt. kompletów kluczy, kluczyka od samochodu, pompki do kół i naklejki z nr rejestracyjnym pojazdu, powodując straty w łącznej ilości 640 zł, działając tym na szkodę K. M.,

tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

VIII. w nocy z 8 na 9 lutego 2014 roku w P. przy ul. (...) z otwartego pojazdu marki F. (...) o nr rej. (...) zaparkowanego przed posesją, dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci wiertaki udarowej marki M. ze skrzynią koloru niebieskiego wartości 800 zł, wierteł, 2 szt. przecinaków o łącznej wartości 600 zł, młota udarowego z wiertarką wartości 500 zł, skrzynki koloru czarnego z wiertłami (...) od Fi 4 do Fi 8, wartości 600 zł, czarnej torby tzw. dyplomatki z kompletem kluczy imbusowych, kompletem kluczy gwiazdkowych, kompletem kluczy oczkowych-grzechotniki, kluczy nasadowych, kluczy płaskich maszynowych i oczkowych ok. 50 szt., śrubokrętów ok. 15 szt., kombinerek 2 szt., obcinaczek 1 szt., szczypiec płaskich 2 szt. o łącznej wartości 1000 zł, powodując łączne straty w wysokości 3500 zł na szkodę A. Ł.,

tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k.

Sąd Rejonowy w Pile wyrokiem z dnia 11 września 2014 r. sygn. akt II K 469/14:

1.  Oskarżonego M. S. uznał za winnego zarzucanego mu czynu popełnionego w sposób opisany powyżej w punkcie I, tj. przestępstwa z art. 279 § 1 kk w za to na podstawie art. 279 § 1 kk wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności.

2.  Oskarżonego M. S. uznał za winnego zarzucanych mu czynów popełnionych w sposób opisany powyżej w punkcie II i V, przy przyjęciu, iż czyny te stanowią wypadki mniejszej wagi, ponadto popełnione zostały w warunkach ciągu przestępstw opisanego w art. 91 § 1 kk, tj. winny przestępstwa z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 283 kk w zw. z art. 91 § 1 kk i za to na podstawie art. 279 § 1 kk w zw. z art. 283 kk w zw. z art. 91 § 1 kk wymierzył mu karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

3.  Oskarżonego M. S. uznał za winnego zarzucanego mu czynu popełnionego w sposób opisany powyżej w punkcie III, tj. winny przestępstwa z art. 278 § 1 kk i z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w za to na podstawie art. 278 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierzył mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

4.  Oskarżonego M. S. uznał za winnego zarzucanego mu czynu popełnionego w sposób opisany powyżej w punkcie IV, przy przyjęciu, iż czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi, tj. winny przestępstwa z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 283 kk i w zw. z art. 288 § 1 kk i za to na podstawie art. 279 § 1 kk w zw. z art. 283 kk i w zw. z art. 11 § 3 kk wymierzył mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

5.  Na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk i art. 91 § 2 kk połączył kary pozbawienia wolności wymierzone oskarżonemu M. S. w punktach 1-4 i wymierzył mu karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności.

6.  Na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk w zw. z art. 70 § 1 pkt.1 kk wykonanie wymierzonej oskarżonemu M. S. kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres lat 5 (pięciu) tytułem próby.

7.  Na podstawie art. 73 § 1 kk oddał oskarżonego M. S. pod dozór kuratora sądowego w okresie próby.

8.  Oskarżonego M. C. uznał za winnego zarzucanego mu czynu popełnionego w sposób opisany powyżej w punkcie VI, tj. winny przestępstwa z art. 279 § 1 kk w za to na podstawie art. 279 § 1 kk wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności.

9.  Oskarżonego M. C. uznał za winnego zarzucanego mu czynu popełnionego w sposób opisany powyżej w punkcie VII, przy przyjęciu wypadku mniejszej wagi, tj. winny przestępstwa z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 283 kk i za to na podstawie art. 279 § 1 kk w zw. z art. 283 kk wymierzył mu karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

10.  Oskarżonego M. C. uznał za winnego zarzucanego mu czynu popełnionego w sposób opisany powyżej w punkcie VIII, tj. winny przestępstwa z art. 278 § 1 kk za to na podstawie art. 278 § 1 kk wymierzył mu karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności.

11.  Na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk połączył kary pozbawienia wolności wymierzone oskarżonemu M. C. w punktach 8-10 i wymierzył mu karę łączną 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

12.  Na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk w zw. z art. 70 § 2 kk wykonanie wymierzonej oskarżonemu M. C. kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres lat 5 (pięć) tytułem próby.

13.  Na podstawie art. 73 § 2 kk oddał oskarżonego M. C. pod dozór kuratora sądowego w okresie próby.

14.  Na podstawie art.72§2kk zobowiązał oskarżonych M. S. i M. C. do naprawienia szkody wyrządzonej popełnionym przestępstwem poprzez solidarną zapłatę na rzecz pokrzywdzonych M. K. i E. K. kwoty 2150zł terminie 3 lat od uprawomocnienia się wyroku.

15.  Na podstawie art. 72 § 2 kk zobowiązał oskarżonego M. S. do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz:
- M. N. kwoty 360 zł

- P. M. kwoty 1030 zł

- D. T. kwoty 1600 zł

- G. S. kwoty 50 zł

- L. S. kwoty 200 zł

w terminie 3 lat od uprawomocnienia się wyroku

16. Na podstawie art. 72 § 2 kk zobowiązał oskarżonego M. C. do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz:

- K. M. kwoty 510 zł

- A. Ł. kwoty 2500 zł

w terminie 3 lat od uprawomocnienia się wyroku

17. Na podstawie art. 624 § 1 kpk zwolnił oskarżonych w całości od ponoszenia kosztów sądowych.

Apelację od powyższego wyroku złożył prokurator w części dotyczącej oskarżonego M. S. i zarzucił:

- obrazę przepisów postępowania, tj. art. 343 § 7 kpk w zw. z art. 335 § 1 kpk mającą wpływ na treść wyroku polegającą na rozpoznaniu sprawy przeciwko M. S. na posiedzeniu bez udziału stron i nie skierowaniu sprawy do rozpoznania na zasadach ogólnych, pomimo dokonania zmiany kwalifikacji prawnej czynu zarzucanego oskarżonemu M. S. w pkt IV aktu oskarżenia i wniosku prokuratora złożonego w trybie art. 335 § 1 kpk

- obrazę prawa materialnego , tj. art. 11 § 2 kk polegająca na jego niezastosowaniu, przy przyjęciu, iż oskarżony M. S. swoim zachowaniem opisanym w pkt 4 zaskarżonego wyroku wyczerpał znamiona dwóch przepisów ustawy karnej, a mianowicie art. 279 § 1 kk w zw. z art. 283 kk i w zw. z art. 288 kk.

Podnosząc te zarzuty prokurator wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy w zaskarżonej części do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja okazała się zasadna.

Na wstępie należy podnieść, iż instytucje prawne przewidziane w art. 335 k.p.k. i w art. 387 k.p.k. są określane w judykaturze i doktrynie jako tzw. „dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej”, przy czym w pierwszym przypadku chodzi o skazanie oskarżonego na wniosek Prokuratora bez przeprowadzenia rozprawy, zaś w drugim – na wniosek oskarżonego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Oba te uregulowania, chociaż pod pewnymi względami różnią się (np. co do możliwości proponowanego rozstrzygnięcia o karze – w art. 387 k.p.k. przewidziane zostały szersze możliwości sugerowanego rozstrzygnięcia), to jednak w każdym przypadku przewidują, że wniosek o skazanie jest dla danego sądu wiążący, jeżeli go podzieli i zdecyduje o skazaniu oskarżonego bez przeprowadzenia rozprawy (art. 335 § 1 k.p.k.) lub bez przeprowadzania postępowania dowodowego (art. 387 § 1 k.p.k.).

Oczywistym jest jednak, że Sąd nie jest związany porozumieniem stron warunkującym wniosek prokuratora, może go bowiem uwzględnić ale wcale nie musi; pozostaje to całkowicie w kompetencji sądu orzekającego. Sąd orzekający zatem widząc, iż wniosek o wydanie wyroku skazującego jest to czy to niezgodny z przepisami prawa, czy to nie znajduje odzwierciedlenia w zgromadzonym materiale dowodowym może albo odmówić wydania wyroku skazującego albo skierować sprawę na posiedzenie, w trakcie którego dążyć będzie do zmiany wniosku.

Sąd też może na wyznaczonym posiedzeniu, tak jak to częściowo postąpił w tej sprawie Sąd orzekający, uzyskać zgodę obu stron na zmianę zawartego wcześniej porozumienia, lecz gdy tak się nie stanie, wówczas winien zgodnie treścią art. 343 § 7 kpk rozpoznać sprawę na zasadach ogólnych.

Rację ma zatem prokurator, że nie uzyskawszy zgody obu stron na zmianę porozumienia w przedmiocie zmiany kwalifikacji prawnej czynu zarzucanego oskarżonemu M. S. w punkcie IV aktu oskarżenia, Sąd Rejonowy zauważywszy ewentualną obrazę prawa karnego materialnego, winien był bądź dążyć do uzyskania obopólnej zgody na zmianę porozumienia, bądź też skierować sprawę na rozprawę.

Uwzględniając zatem co do zasady apelację Prokuratora zarzucającą obrazę przepisów postępowania karnego mających wpływ na treść wydanego orzeczenia poprzez zmianę przez Sad Rejonowy kwalifikacji prawnej czynu oskarżonego M. S. w punkcie 4 zaskarżonego wyrku, wbrew uzgodnionej z oskarżycielem publicznym w trybie art. 335 § 1 k.p.k. i mimo to rozpoznanie sprawy na posiedzeniu – Sąd Okręgowy zmuszony był uchylić zaskarżony wyrok i sprawę przeciwko M. S. przekazać Sądowi Rejonowemu w Pile do ponownego rozpoznania.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd I instancji powinien rozważyć możliwość skierowania sprawy na posiedzenie w celu uwzględnienia wniosku oskarżyciela publicznego złożonego w trybie art. 335 § 1 k.p.k. po ewentualnej jego zmianie i wydać wyrok zgodny ze zmienionym wnioskiem (mając na uwadze również w tym przypadku uzupełnienie kwalifikacji prawnej skazania o art. 11 § 2 kk) lub też – jeśli Sąd nie zaakceptuje propozycji wynikającej z wniosku Prokuratora – skierować sprawę na rozprawę by rozpoznać ją na zasadach ogólnych.

L. M. M. E. T.