Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII Ua 122/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 stycznia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca– Sędzia SO Magdalena Lisowska

Sędziowie: Sędzia SO Ewa Chałubińska

Sędzia SO Anna Rodak (spr.)

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Hanna Garbarczyk

po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2015 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z wniosku U. R.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

o świadczenie rehabilitacyjne

na skutek apelacji wnioskodawczyni

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie sygn. akt X U 94/13

oddala apelację.