Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 389/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 kwietnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Kamilla Gos-Górska

Protokolant: Sabina Drewniok - Szczepek

po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2015 roku w Gliwicach

na rozprawie sprawy z powództwa Gminy G.

przeciwko B. M.

o zapłatę

oddala powództwo.

SSR Kamilla Gos-Górska