Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 36/2015

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

( ZAOCZNY w stosunku do M. K. (1) )

Dnia 8 maja 2015 roku

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: S.S.R. Maciej R. Socha

Protokolant: Agnieszka Mrówka

po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2015 roku

sprawy:

1)  K. K.

urodz. (...) w K. (K.),

syna S. i S. z d. S.,

2)  D. K.

urodz. (...) w K.,

syna S. i S. z d. S.,

3)  S. K.

urodz. (...) w B.,

syna S. i S. z d. S.,

4)  M. K. (1)

urodz. (...) w K.,

syna S. i S. z d. S.,

oskarżonych o to, że:

I w dniu 19 października 2014 roku w W., woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim wymontowaniu z samochodu marki M. (...) o nr rej. (...) elementu układu wydechowego w postaci filtra cząsteczek stałych o wartości 6.000 złotych zabrali go w celu przywłaszczenia, czym działali na szkodę Z. P., przy czym M. K. (2) czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne w ciągu 6 miesięcy po odbyciu kary 4 lat pozbawienia wolności, orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 23 maja 2012 roku, sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 279§1 kk i inne,

tj. o czyn z art. 278§1 kk,

a wobec M. K. (1) - o czyn z art. 278§1 kk w zw. z art. 64§1 kk ;

II w dniu 19 października 2014 roku w W., woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim wymontowaniu z samochodu marki M. (...) o nr rej. (...) elementu układu wydechowego w postaci filtra cząsteczek stałych o wartości 6.000 złotych zabrali go w celu przywłaszczenia, czym działali na szkodę (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W., przy czym M. K. (2) czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne w ciągu 6 miesięcy po odbyciu kary 4 lat pozbawienia wolności, orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 23 maja 2012 roku, sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 279§1 kk i inne,

tj. o czyn z art. 278§1 kk,

a wobec M. K. (1) - o czyn z art. 278§1 kk w zw. z art. 64§1 kk ;

a ponadto sprawy D. K., S. K. i M. K. (1) oskarżonych o to, że:

III w dniu z 3 na 4 września 2014 roku w W., woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu, usiłowali dokonać zaboru w celu przywłaszczenia tłumika z katalizatorem o wartości 16.000 złotych z samochodu marki M. (...) o nr rej. (...), lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z powodu niepokonania zabezpieczeń w pojeździe, czym działali na szkodę M. M. (1), przy czym M. K. (2) czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne w ciągu 6 miesięcy po odbyciu kary 4 lat pozbawienia wolności, orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 23 maja 2012 roku, sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 279§1 kk i inne,

tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 278§1 kk,

a wobec M. K. (1) - o czyn z art. 278§1 kk w zw. z art. 64§1 kk ;

IV w dniu z 3 na 4 września 2014 roku w W., woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu, zabrali w celu przywłaszczenia z terenu posesji cztery pasy transportowe, znaczek logo marki M., cztery koła o rozmiarze 18 cali z ogumieniem marki M., radioodtwarzacz samochodowy marki (...) oraz skrzynkę z narzędziami o łącznej wartości 5.000 złotych, czym działalni na szkodę M. M. (1), przy czym M. K. (2) czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne w ciągu 6 miesięcy po odbyciu kary 4 lat pozbawienia wolności, orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 23 maja 2012 roku, sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 279§1 kk i inne,

tj. o czyn z art. 278§1 kk,

a wobec M. K. (1) - o czyn z art. 278§1 kk w zw. z art. 64§1 kk ;

I oskarżonego K. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w punktach I oraz II części wstępnej wyroku, tj. popełnienia występków z art. 278§1 kk, i za czyny te, przy przyjęciu, iż zostały popełnione w warunkach ciągu przestępstw z art. 91§1 kk, na podstawie art. 278§1 kk wymierza mu karę roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności, zaś na podstawie art. 33§2 kk orzeka wobec oskarżonego nadto karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych ;

II na podstawie art. 69§1 i 2 kk oraz art. 70§1 pkt 1 kk wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec oskarżonego K. K. warunkowo zawiesza tytułem próby na okres lat 4 (czterech) ;

III oskarżonego D. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w punktach I oraz II części wstępnej wyroku, tj. popełnienia występków z art. 278§1 kk, i za czyny te, przy przyjęciu, iż zostały popełnione w warunkach ciągu przestępstw z art. 91§1 kk, na podstawie art. 278§1 kk wymierza mu karę roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności, zaś na podstawie art. 33§2 kk orzeka wobec oskarżonego nadto karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych ;

IV oskarżonego D. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w punktach III oraz IV części wstępnej wyroku, z tym, iż przyjmuje, że wskazane zachowania stanowiły jeden czyn polegający na tym, iż w dniu z 3 na 4 września 2014 roku w W., woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z oskarżonymi S. K. oraz M. K. (2), zabrali w celu przywłaszczenia z terenu posesji cztery pasy transportowe, znaczek logo marki M., cztery koła o rozmiarze 18 cali z ogumieniem marki M., radioodtwarzacz samochodowy marki (...) oraz skrzynkę z narzędziami o łącznej wartości 5.000 złotych, czym działalni na szkodę M. M. (1), a nadto usiłowali dokonać zaboru w celu przywłaszczenia tłumika z katalizatorem o wartości 16.000 złotych z samochodu marki M. (...) o nr rej. (...) stojącego na tej samej posesji, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z powodu niepokonania zabezpieczeń w pojeździe, czym działali na szkodę M. M. (1), tj. popełnienia występku z art. 278§1 kk i art. 13§1 kk w zw. z art. 278§1 kk w zw. z art. 11§2 kk, i za czyn ten na podstawie art. 278§1 kk wymierza mu karę roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności, zaś na podstawie art. 33§2 kk orzeka wobec oskarżonego nadto karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych ;

V na podstawie art. 91§2 kk łączy kary jednostkowe pozbawienia wolności orzeczone wobec oskarżonego D. K. w punktach III i IV części dyspozytywnej wyroku i wymierza oskarżonemu karę łączną roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, a nadto łączy kary jednostkowe grzywny orzeczone wobec oskarżonego D. K. w punktach III i IV części dyspozytywnej wyroku i wymierza wobec oskarżonego karę łączną 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych ;

VI oskarżonego S. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w punktach I oraz II części wstępnej wyroku, tj. popełnienia występków z art. 278§1 kk, i za czyny te, przy przyjęciu, iż zostały popełnione w warunkach ciągu przestępstw z art. 91§1 kk, na podstawie art. 278§1 kk wymierza mu karę roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności, zaś na podstawie art. 33§2 kk orzeka wobec oskarżonego nadto karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych ;

VII oskarżonego S. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w punktach III oraz IV części wstępnej wyroku, z tym, iż przyjmuje, że wskazane zachowania stanowiły jeden czyn polegający na tym, iż w dniu z 3 na 4 września 2014 roku w W., woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z oskarżonymi D. K. oraz M. K. (2), zabrali w celu przywłaszczenia z terenu posesji cztery pasy transportowe, znaczek logo marki M., cztery koła o rozmiarze 18 cali z ogumieniem marki M., radioodtwarzacz samochodowy marki (...) oraz skrzynkę z narzędziami o łącznej wartości 5.000 złotych, czym działalni na szkodę M. M. (1), a nadto usiłowali dokonać zaboru w celu przywłaszczenia tłumika z katalizatorem o wartości 16.000 złotych z samochodu marki M. (...) o nr rej. (...) stojącego na tej samej posesji, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z powodu niepokonania zabezpieczeń w pojeździe, czym działali na szkodę M. M. (1), tj. popełnienia występku z art. 278§1 kk i art. 13§1 kk w zw. z art. 278§1 kk w zw. z art. 11§2 kk, i za czyn ten na podstawie art. 278§1 kk wymierza mu karę roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności, zaś na podstawie art. 33§2 kk orzeka wobec oskarżonego nadto karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych ;

VIII na podstawie art. 91§2 kk łączy kary jednostkowe pozbawienia wolności orzeczone wobec oskarżonego S. K. w punktach VI i VII części dyspozytywnej wyroku i wymierza oskarżonemu karę łączną roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, a nadto łączy kary jednostkowe grzywny orzeczone wobec oskarżonego S. K. w punktach VI i VII części dyspozytywnej wyroku i wymierza wobec oskarżonego karę łączną 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych ;

IX oskarżonego M. K. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w punktach I oraz II części wstępnej wyroku, z tym, iż w opisach czynów przyjmuje, że oskarżony dopuścił się tychże czynów w warunkach powrotu do przestępstwa będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 23 maja 2012 roku, sygn. akt (...), za przestępstwa umyślne z art. 279§1 kk, art. 288§1 kk, art. 278§1 kk i in., na kary jednostkowe roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, 10 miesięcy pozbawienia wolności, 8 miesięcy pozbawienia wolności, na karę łączną 4 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresach od 5 do 7 maja 2010 r., od 9 września 2010 r. do 8 lutego 2011 r. oraz od 7 lipca 2013 r. do 20 marca 2014 r., tj. popełnienia występków z art. 278§1 kk w zw. z art. 64§1 kk, i za czyny te, przy przyjęciu, iż zostały popełnione w warunkach ciągu przestępstw z art. 91§1 kk, na podstawie art. 278§1 kk wymierza mu karę roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności, zaś na podstawie art. 33§2 kk orzeka wobec oskarżonego nadto karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych ;

X oskarżonego M. K. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w punktach III oraz IV części wstępnej wyroku, z tym, iż przyjmuje, że wskazane zachowania stanowiły jeden czyn polegający na tym, iż w dniu z 3 na 4 września 2014 roku w W., woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z oskarżonymi D. K. oraz S. K., zabrali w celu przywłaszczenia z terenu posesji cztery pasy transportowe, znaczek logo marki M., cztery koła o rozmiarze 18 cali z ogumieniem marki M., radioodtwarzacz samochodowy marki (...) oraz skrzynkę z narzędziami o łącznej wartości 5.000 złotych, czym działalni na szkodę M. M. (1), a nadto usiłowali dokonać zaboru w celu przywłaszczenia tłumika z katalizatorem o wartości 16.000 złotych z samochodu marki M. (...) o nr rej. (...) stojącego na tej samej posesji, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z powodu niepokonania zabezpieczeń w pojeździe, czym działali na szkodę M. M. (1), przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 23 maja 2012 roku, sygn. akt (...), za przestępstwa umyślne z art. 279§1 kk, art. 288§1 kk, art. 278§1 kk i in., na kary jednostkowe roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, 10 miesięcy pozbawienia wolności, 8 miesięcy pozbawienia wolności, na karę łączną 4 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresach od 5 do 7 maja 2010 r., od 9 września 2010 r. do 8 lutego 2011 r. oraz od 7 lipca 2013 r. do 20 marca 2014 r., tj. popełnienia występku z art. 278§1 kk i art. 13§1 kk w zw. z art. 278§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 64§1 kk, i za czyn ten na podstawie art. 278§1 kk wymierza mu karę roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności, zaś na podstawie art. 33§2 kk orzeka wobec oskarżonego nadto karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych ;

XI na podstawie art. 91§2 kk łączy kary jednostkowe pozbawienia wolności orzeczone wobec oskarżonego M. K. (1) w punktach IX i X części dyspozytywnej wyroku i wymierza oskarżonemu karę łączną roku i 11 (jedenastu) miesięcy pozbawienia wolności, a nadto łączy kary jednostkowe grzywny orzeczone wobec oskarżonego M. K. (1) w punktach IX i X części dyspozytywnej wyroku i wymierza wobec oskarżonego karę łączną 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych ;

XII na podstawie art. 63§1 kk na poczet kary grzywny orzeczonej wobec oskarżonego K. K. w punkcie I części dyspozytywnej wyroku zalicza okres zatrzymania oskarżonego w dniach 19 i 20 października 2014 roku, przyjmując, że okres zatrzymania jest równoważny czterem stawkom dziennym grzywny ;

XIII na podstawie art. 63§1 kk na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej wobec oskarżonego D. K. w punkcie V części dyspozytywnej wyroku zalicza okres zatrzymania oskarżonego w dniach 19 i 20 października 2014 roku ;

XIV na podstawie art. 63§1 kk na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej wobec oskarżonego S. K. w punkcie VIII części dyspozytywnej wyroku zalicza okres zatrzymania oskarżonego w dniach 19 i 20 października 2014 roku ;

XV na podstawie art. 63§1 kk na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej wobec oskarżonego M. K. (1) w punkcie XI części dyspozytywnej wyroku zalicza okres zatrzymania oskarżonego w dniach 19 i 20 października 2014 roku ;

XVI zwalnia oskarżonych K. K., D. K., S. K. oraz M. K. (1) od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa wydatków poniesionych przez Skarb Państwa od chwili wszczęcia postępowania, zaliczając je na rachunek Skarbu Państwa, oraz nie wymierza im opłat.

Sygnatura akt II K 36/2015

UZASADNIENIE

Na podstawie przeprowadzonego przewodu sądowego ustalono następujący stan faktyczny ( uzasadnienie sporządzone na podstawie art. 423§1 a kpk ) :

Oskarżeni K. K., D. K., S. K. oraz M. K. (2) są braćmi.

/Dowód: - wyjaśnienia oskarżonego K. K. – k. 39-42, 279 ;

- wyjaśnienia oskarżonego D. K. – k. 49-52, 134-136,

279-280 ;

- wyjaśnienia oskarżonego S. K. – k. 60-63, 127-129,

280 ;

- wyjaśnienia oskarżonego M. K. (1) – k. 70-72, 120-122 /.

W dniu 3 września 2014 roku oskarżeni D. K., S. K. oraz M. K. (2) spotkali się ( w spotkaniu nie uczestniczył oskarżony K. K. ) i z zamiarem popełnienia przestępstwa kradzieży pojechali samochodem marki R. do miejscowości W.. Po przyjeździe do W., w dniu z 3 na 4 września 2014 roku oskarżeni D. K., S. K. oraz M. K. (2) wybrali posesję na której zaparkowany był samochód marki M. (...) o nr rej. (...) i postanowili dokonać kradzieży części tegoż pojazdu oraz znajdujących się obok przedmiotów. Po wejściu na teren posesji, oskarżeni D. K., S. K. oraz M. K. (2), działając wspólnie i w porozumieniu, zabrali w celu przywłaszczenia z terenu posesji cztery pasy transportowe, znaczek logo marki M., cztery koła o rozmiarze 18 cali z ogumieniem marki M., radioodtwarzacz samochodowy marki (...) oraz skrzynkę z narzędziami o łącznej wartości 5.000 złotych, czym działali na szkodę M. M. (1), a nadto usiłowali dokonać zaboru w celu przywłaszczenia tłumika z katalizatorem o wartości 16.000 złotych z samochodu marki M. (...) o nr rej. (...) stojącego na tej samej posesji, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z powodu niepokonania zabezpieczeń w pojeździe, czym działali na szkodę M. M. (1).

/Dowód: - wyjaśnienia oskarżonego D. K. – k. 49-52, 134-136,

279-280 ;

- wyjaśnienia oskarżonego S. K. – k. 60-63, 127-129,

280 ;

- wyjaśnienia oskarżonego M. K. (1) – k. 70-72, 120-122 ;

- zeznania świadka M. M. (2) – k. 99-102, 112-113 ;

- zeznania świadka M. K. (3) – k. 148-150 /.

W dniu 19 października 2014 roku oskarżeni D. K., S. K., M. K. (2) oraz K. K. spotkali się i z zamiarem popełnienia przestępstwa kradzieży pojechali samochodem marki F. (...) do miejscowości W. ; samochodem kierował oskarżony D. K.. Po przyjeździe do W., w dniu 19 października 2014 roku w godzinach późnowieczornych oskarżeni D. K., S. K., M. K. (2) oraz K. K. wybrali parking strzeżony, na którym stały samochody. Oskarżeni S. K., M. K. (2) oraz K. K. udali się na parking, zaś oskarżony D. K. został w samochodzie gotowy, żeby podjechać po współsprawców, którzy zdemontują katalizatory z samochodów. Oskarżeni S. K., M. K. (2) oraz K. K. dokonali demontażu w celu zaboru w celu przywłaszczenia elementu układu wydechowego w postaci filtra cząsteczek stałych o wartości 6.000 złotych z samochodu marki M. (...) o nr rej. (...) ( stanowiącego własność (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. ), oraz elementu układu wydechowego w postaci filtra cząsteczek stałych o wartości 6.000 złotych z samochodu marki M. (...) o nr rej. (...) ( stanowiącego własność Z. P. ) ; oskarżony D. K. oczekiwał na współsprawców, a następnie podjechał samochodem marki F. (...) na umówione miejsce, gdzie oskarżeni wspólnie zapakowali skradzione części pojazdów do samochodu marki F. (...) ; w trakcie drogi powrotnej po popełnieniu przestępstw oskarżeni zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Policji.

/Dowód: - wyjaśnienia oskarżonego D. K. – k. 49-52, 134-136,

279-280 ;

- wyjaśnienia oskarżonego S. K. – k. 60-63, 127-129,

280 ;

- wyjaśnienia oskarżonego M. K. (1) – k. 70-72, 120-122 ;

- zeznania świadka J. S. – k. 22-23 ;

- zeznania świadka Z. P. – k. 24-27 ;

- zeznania świadka R. F. – k. 204 ;

- protokoły oględzin pojazdów – k. 15-16, 138-139 /.

Oskarżeni D. K., S. K. oraz M. K. (2) byli uprzednio wielokrotnie karani sądownie, przy czym M. K. (2) czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 23 maja 2012 roku, sygn. akt (...), za przestępstwa umyślne z art. 279§1 kk, art. 288§1 kk, art. 278§1 kk i in., na kary jednostkowe roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, 10 miesięcy pozbawienia wolności, 8 miesięcy pozbawienia wolności, na karę łączną 4 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresach od 5 do 7 maja 2010 r., od 9 września 2010 r. do 8 lutego 2011 r. oraz od 7 lipca 2013 r. do 20 marca 2014 r.

/Dowód: - dane o karalności oskarżonego D. K. – k. 53-56, 162-165,

190-193 ;

- dane o karalności oskarżonego S. K. – k. 64-66, 159-

161, 197-199 ;

- dane o karalności oskarżonego M. K. (1) – k. 73-76, 169-

171, 200-202, 155-157 /.

Oskarżony D. K. będąc przesłuchiwanym na etapie postępowania przygotowawczego oraz w toku postępowania jurysdykcyjnego przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów w całości.

Oskarżony S. K. będąc przesłuchiwanym na etapie postępowania przygotowawczego oraz w toku postępowania jurysdykcyjnego przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów w całości.

Oskarżony M. K. (2) będąc przesłuchiwanym na etapie postępowania przygotowawczego przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów w całości ; oskarżony M. K. (2) nie stawił się na rozprawę główną w dniu 8 maja 2015 roku i nie usprawiedliwił swojego niestawiennictwa, wobec czego Sąd wydał co do tegoż oskarżonego wyrok zaoczny, od którego oskarżony nie złożył sprzeciwu.

Ponadto Sąd Rejonowy w Wałbrzychu zważył, co następuje:

Oceniając zebrany w sprawie materiał dowodowy uznać należy, iż sprawstwo i wina oskarżonych D. K., S. K. oraz M. K. (1) odnośnie przypisanych im odpowiednio czynów nie mogą budzić jakichkolwiek wątpliwości.

Ustalenia stanu faktycznego w zakresie wszystkich czynów przypisanych oskarżonym są w istocie niekwestionowane. Ustalenia te Sąd poczynił przede wszystkim w oparciu o wiarygodne wyjaśnienia oskarżonych. Oskarżeni D. K., S. K. oraz M. K. (2) przyznali się do popełnienia wszystkich zarzucanych im czynów, wskazując na okoliczności zarówno zdarzeń z dnia 19 października 2014 roku, jak i zdarzenia z dnia z 3 na 4 września 2014 roku. Co do zdarzeń z dnia 19 października 2014 roku potwierdzenie i uzupełnienie stanowią wiarygodne wyjaśnienia współoskarżonego K. K., jak również wiarygodne zeznania świadków J. S., Z. P. oraz R. F. ( co do tytułu własności rzeczy oraz ich wartości ) i protokoły oględzin pojazdów ( k. 15-16, 138-139 ). Co do zdarzenia z dnia z 3 na 4 września 2014 roku potwierdzenie i uzupełnienie stanowią wiarygodne zeznania świadków M. M. (2) ( co do dokładnego wykazu skradzionych rzeczy i ich wartości ) oraz M. K. (3).

W kontekście wyżej wskazanego materiału dowodowego kwestia sprawstwa i winy oskarżonych D. K., S. K. oraz M. K. (1) odnośnie przypisanych im odpowiednio czynów nie mogą budzić jakichkolwiek wątpliwości.

Czyny oskarżonych D. K., S. K. oraz M. K. (1) opisane w punktach I i II części wstępnej wyroku stanowią występki z art. 278§1 kk ( oskarżeni dokonali zaboru w celu przywłaszczenia cudzych rzeczy ruchomych ; nie pokonywali w tym celu przeszkody ) ; czyny oskarżonych zostały popełnione w warunkach ciągu przestępstw z art. 91§1 kk ( podobny, wręcz tożsamy sposób działania ; bardzo krótki odstęp czasu ). Kwestia współdziałania sprawców, podziału zadań jest wręcz klasycznym przykładem współsprawstwa ; podkreślić należy, iż nie każdy ze sprawców musi wykonywać osobiście czynności sprawcze.

Czyn oskarżonych D. K., S. K. oraz M. K. (1) przypisany im odpowiednio w punktach IV, VII oraz X części dyspozytywnej wyroku stanowi występek z art. 278§1 kk i art. 13§1 kk w zw. z art. 278§1 kk w zw. z art. 11§2 kk. Czyn oskarżonych stanowił jeden czyn historyczny, zaś rozbicie działania sprawców na dwa czyny ( jak to uczynił Prokurator ) było niewątpliwie sztuczne i nie znajdowało podstaw w realiach sprawy.

Przypisanych czynów oskarżony M. K. (2) dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa w rozumieniu art. 64 § 1 k.k., gdyż był uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 23 maja 2012 roku, sygn. akt (...), za przestępstwa umyślne podobne z art. 279§1 kk, art. 288§1 kk, art. 278§1 kk i in., na kary jednostkowe roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, 10 miesięcy pozbawienia wolności, 8 miesięcy pozbawienia wolności, na karę łączną 4 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresach od 5 do 7 maja 2010 r., od 9 września 2010 r. do 8 lutego 2011 r. oraz od 7 lipca 2013 r. do 20 marca 2014 r.

Oskarżonym D. K., S. K. oraz M. K. (2) w zakresie przypisanych im czynów należy przypisać winę ; okoliczności wyłączające zawinienie po stronie oskarżonych nie zachodzą.

Przechodząc do rozważań dotyczących kar jednostkowych wymierzonych oskarżonym, Sąd wskazuje, iż kary jednostkowe pozbawienia wolności wymierzone oskarżonym D. K., S. K. oraz M. K. (2) za popełnione występki są współmierne do stopnia zawinienia oskarżonych oraz stopnia społecznej szkodliwości poszczególnych czynów. Pomimo krytycznej oceny zachowania oskarżonych – wszak oskarżeni postanowili zrealizować swoje potrzeby kosztem innych osób, uznając, iż taka metoda zdobycia środków finansowych jest lepsza aniżeli normalna praca – Sąd wymierzył oskarżonym kary stosunkowo łagodne – oskarżonym D. K. oraz S. K. odpowiednio po roku i dwa miesiące pozbawienia wolności, zaś oskarżonemu M. K. (2) po roku i cztery miesiące pozbawienia wolności ( wyższa aniżeli wobec innych oskarżonych kara w związku z działaniem w warunkach powrotu do przestępstwa ), uznając, iż będą to kary wystarczające. Sąd wymierzając kary jednostkowe baczył na osobowość oskarżonych, ich właściwości i warunki osobiste, w tym uprzednią wielokrotną karalność oraz rodzaj oraz rozmiar ujemnych następstw przestępstw. Ponadto Sąd uwzględnił cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do oskarżonych, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, zwłaszcza w środowisku lokalnym pokrzywdzonych oraz oskarżonych. Mając na uwadze, iż oskarżeni każdorazowo działali w celach osiągnięcia korzyści majątkowych, Sąd na podstawie art. 33§2 kk orzekł kumulatywnie kary jednostkowe grzywny ( odpowiednio po dwie kary jednostkowe po 100 (sto) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych ; niska wysokość jednej stawki dziennej grzywny związana jest z sytuacją materialną oskarżonych ).

Z uwagi na popełnienie przez oskarżonych D. K., S. K. oraz M. K. (1) wszystkich przypisanych im czynów zanim zapadł pierwszy wyrok co do któregokolwiek z tych przestępstw, w sytuacji gdy wymierzone za poszczególne czyny kary są tego samego rodzaju, Sąd Rejonowy na podstawie art. 92§2 k.k. połączył kary jednostkowe pozbawienia wolności oraz kary jednostkowe grzywny i wymierzył:

- wobec oskarżonego D. K. karę łączną roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, a nadto karę łączną 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych ;

- wobec oskarżonego S. K. karę łączną roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, a nadto karę łączną 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych ;

- wobec oskarżonego M. K. (1) karę łączną roku i 11 (jedenastu) miesięcy pozbawienia wolności, a nadto karę łączną 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych.

Fakt popełnienia przez oskarżonych poszczególnych przestępstw ( podobnych ) w krótkim czasie przemawia za zastosowaniem częściowej absorbcji kar. W ocenie Sądu Rejonowego prosta kumulacja kar stanowiłaby dolegliwość przekraczającą w stosunku do oskarżonych cele jakie winna spełnić kara łączna. Stąd też Sąd orzekł kary łączne z zastosowaniem zasady częściowej ( dość daleko idącej ) absorbcji, uznając, iż zastosowanie tej zasady jest sprawiedliwe.

Sąd nie uznał za właściwe skorzystania z dobrodziejstwa instytucji warunkowego zawieszenia kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej wobec oskarżonych D. K., S. K. oraz M. K. (1). W ocenie Sądu warunkowe zawieszenie wykonania kar łącznych byłoby w tej sytuacji bezcelowe, ze względu na dotychczasowy sposób życia i uprzednią karalność oskarżonych D. K., S. K. oraz M. K. (1). Na warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary zasługują jedynie sprawcy, co do których istnieje pozytywna prognoza resocjalizacyjna na przyszłość ; dotychczasowa postawa i sposób życia muszą zatem wskazywać na to, że mimo niewykonania kary zostaną osiągnięte cele kary, a w szczególności iż sprawca nie powróci ponownie na drogę przestępstwa. W związku z tym, iż żaden z trzech wymienionych wyżej oskarżonych w najmniejszym stopniu nie spełnia kryteriów do przyjęcia pozytywnej prognozy kryminologicznej, zastosowanie wobec nich dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia wykonania kary jest niemożliwe i bezcelowe. Podkreślić należy, iż oskarżeni D. K., S. K. oraz M. K. (2) byli uprzednio kilkakrotnie karani sądownie, w tym za przestępstwa przeciwko mieniu ; w przypadku oskarżonego M. K. (1) skutkuje to odpowiedzialnością w warunkach recydywy podstawowej. Dotychczasowa swoista pobłażliwość w stosunku do oskarżonych nie dała niestety sukcesów resocjalizacyjnych, skoro oskarżeni dopuścili się kolejnych przestępstw. Zatem wymierzenie oskarżonym kar stosunkowo łagodnych, lecz o charakterze bezwzględnym jest w ocenie Sądu jedynie słusznym rozstrzygnięciem z punktu widzenia celów jakie kary te winny spełniać. Jednocześnie kary te umożliwią resocjalizację tychże oskarżonych w warunkach zakładu karnego, pozwalając oskarżonym na przemyślenie dotychczasowego trybu życia i rozpoczęcie jego prowadzenia zgodnie z porządkiem prawnym w przyszłości. Podkreślić należy, iż wymierzenie oskarżonym kary o charakterze wolnościowym nic w ich życiu by nie zmieniło, gdyż w dalszym ciągu nie przestrzegaliby oni panującego porządku prawnego, przyjmując kolejne skazania za normę, nie mającą realnych skutków.

Na podstawie art. 63§1 kk na poczet kar łącznych pozbawienia wolności orzeczonych wobec oskarżonych zaliczono okres zatrzymania tychże oskarżonych.

Na podstawie art. 624§1 kpk oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych, Sąd Rejonowy w Wałbrzychu zwolnił oskarżonych od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa wydatków poniesionych przez Skarb Państwa od chwili wszczęcia postępowania, zaliczając je na rachunek tegoż Skarbu Państwa oraz nie wymierzył im opłaty, mając na względzie sytuację majątkową oskarżonych.