Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I Ns 136/13

POSTANOWIENIE

Dnia 6 maja 2015 roku

Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący : SSR Kamilla Gos-Górska

Protokolant : Sabina Drewniok-Szczepek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 maja 2015 r. w G.

sprawy z wniosku J. L. (1) i J. S.

z udziałem K. D., S. K., J. Z., Z. Z., P. Z., L. Z., M. K., W. G., B. G., Z. J., K. G., S. P.

o stwierdzenie nabycia spadku po C. L.

1.  stwierdza, że spadek po C. L., córce W.i W., zmarłej dnia 30 października 2011 roku w G., ostatnio stale zamieszkałej w G., na podstawie testamentu notarialnego z dnia 3 lutego 2009 roku, Repertorium A nr 927/2009 nabył w całości jej mąż J. L. (2), syn L.i J.;

2.  kosztami postępowania obciąża wnioskodawców i uczestników postępowania w zakresie przez nich poniesionym.

SSR Kamilla Gos-Górska