Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XI K 65 / 15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 czerwca 2015 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku Wydział XI Karny w składzie :

Przewodniczący SSR Joanna Grąz

Protokolant : Krystyna Jankowska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Gdańsk - Wrzeszcz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 czerwca 2015 roku

sprawy R. B., syna S. i I. z domu P., urodzonemu (...) w B.

oskarżonego o to, że :

1. w okresie od 30 czerwca 2009 roku do 21 marca 2013 roku w G. , wbrew przepisom ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości , będąc Prezesem Zarządu (...) sp. z o.o. nie złożył w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział VII Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdania (...) sp. z o.o. nr KRS (...) za rok obrachunkowy 2008

tj. o przestępstwo z art. 79 pkt 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 roku Nr 152 , poz. 1223 z późn. zm. )

II. w okresie od 30 czerwca 2010 roku do 21 marca 2013 roku w G. , wbrew przepisom ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości , będąc Prezesem Zarządu (...) sp. z o.o. nie złożył w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział VII Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdania (...) sp. z o.o. nr KRS (...) za rok obrachunkowy 2009

tj. o przestępstwo z art. 79 pkt 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 roku Nr 152 , poz. 1223 z późn. zm. )

III. w okresie od 30 czerwca 2011 roku do 21 marca 2013 roku w G. , wbrew przepisom ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości , będąc Prezesem Zarządu (...) sp. z o.o. nie złożył w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział VII Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdania (...) sp. z o.o. nr KRS (...) za rok obrachunkowy 2010,

tj. o przestępstwo z art. 79 pkt 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 roku Nr 152 , poz. 1223 z późn. zm. )

IV. w okresie od 30 czerwca 2012 roku do 21 marca 2013 roku w G. , wbrew przepisom ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości , będąc Prezesem Zarządu (...) sp. z o.o. nie złożył w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział VII Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdania (...) sp. z o.o. nr KRS (...) za rok obrachunkowy 2011,

tj. o przestępstwo z art. 79 pkt 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 roku Nr 152 , poz. 1223 z późn. zm. )

V. w okresie od 30 czerwca 2012 roku do 16 kwietnia 2013 roku w G. , wbrew przepisom ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości , będąc Prezesem Zarządu (...) sp. z o.o. nie złożył w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział VII Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdania (...) sp. z o.o. nr KRS (...) za rok obrachunkowy 2011,

tj. o przestępstwo z art. 79 pkt 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 roku Nr 152 , poz. 1223 z późn. zm. )

I.  oskarżonego R. B. uznaje winnym popełnienia zarzuconych czynów, z tym, że ustala datę ich popełnienia co do czynu zarzuconego w pkt. I na 15 lipca 2009 roku, czynu zarzuconego w pkt. II na 15 lipca 2010 roku, czynu zarzuconego w pkt. III na 15 lipca 2011 roku, czynu zarzuconego w pkt. IV na 15 lipca 2012 roku i czynu zarzuconego w pkt. V na 15 lipca 2012 roku czynu, każdy z czynów kwalifikuje jako występek z art. 79 pkt 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości i na podstawie art. 79 pkt 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości i art. 33 § 1 i 3 k.k. za każdy z czynów skazuje oskarżonego na karę grzywny wysokości po 20 stawek dziennych, przyjmując wysokość jednej stawki w wysokości 20 ( dwadzieścia ) złotych;

II.  na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. łączy orzeczone w pkt. I kary grzywny i wymierza karę łączną grzywny w wysokości 80 ( osiemdziesięciu ) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 (dwadzieścia ) złotych;

III.  na podstawie art. 626 k.p.k. w zw. z art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów postępowania obciążając nimi Skarb Państwa.

SSR Joanna Grąz