Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1866/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 marca 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Marta Witoszyńska

Sędziowie: SO Bogdan Jachowicz

SR Wioletta Sychniak

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 marca 2015 r. w Łodzi

sprawy z powództwa U. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W.

przeciwko J. S.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Kutnie

z dnia 26 sierpnia 2014r. sygn. akt I C 697/12

oddala apelację.