Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 319/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 sierpnia 2015 roku.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący SSO Marta Legeny-Błaszczyk

Sędziowie SO Ireneusz Grodek

del. SR Rafał Nalepa (spr.)

Protokolant st. sekr. sądowy Dagmara Szczepanik

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Janusza Omyły

po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2015 roku

sprawy A. A.

syna I. i M., ur. (...) w K.

oskarżonego o czyn z art.209§1 kk

z powodu apelacji wniesionej przez oskarżycielkę posiłkową J. A.

od wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku

z dnia 23 marca 2015 roku sygn. akt II K 715/13

na podstawie art.437§1 kpk, art.624§1 kpk, art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 49 poz. 223 z 1983 roku z późniejszymi zmianami)

-

utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

-

zwalnia oskarżycielkę posiłkową J. A. od opłaty za drugą instancję i zwrotu wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w postępowaniu odwoławczym.