Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1601/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 czerwca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku

VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Magdalena Graul

Protokolant: st. sekr. sądowy Bożena Adamska

po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2015 r. w Gdańsku

sprawy A. J.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

o ustalenie ubezpieczenia społecznego

na skutek odwołania A. J.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

z dnia 25 września 2014 r. nr (...)- (...)

oddala odwołanie