Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1186/15

POSTANOWIENIE

Dnia 12 listopada 2015r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Jacek Świerczyński

Sędziowie: SO Jacek Kępa

SR Dorota Drab

Protokolant: Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 listopada 2015r. w Łodzi

sprawy z wniosku W. D., S. P., R. C., E. C., B. P. i H. C.

z udziałem (...) SA w K.

o ustanowienie służebności przesyłu

na skutek apelacji uczestnika

od postanowienia wstępnego Sądu Rejonowego w Brzezinach z dnia 14 maja 2015r.

sygn. akt I Ns 42/15

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie.