Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 lutego 2015 r.

Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział II Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Dariusz Śruba

Protokolant: Monika Kucharska

przy udziale Prokuratora Prok. Rej.: Tomasza Ziewca

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 03.10 i 03.12.2014 r. oraz 21.01 i 19.02.2015 r.

sprawy karnej:

J. N.

s. J. i Z. z/d M.,

ur. (...) w m. J.,

PESEL: (...)

oskarżonego o to, że:

I. w dniu 11 stycznia 2011 r. w R. i w L. gm. L., prowadząc (...) w L. w charakterze lekarza weterynarii i z tego tytułu będąc osobą uprawnioną do wystawiania książek leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone na spożycie przez ludzi poświadczył nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne potwierdzając w książce leczenia nr (...) fakt przeprowadzenia w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (...) badań wskazanej liczby zwierząt i zastosowania produktów leczniczych posiadających właściwości anaboliczne, przeciwbakteryjne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, które w rzeczywistości nie miały miejsca,

tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 k.k.;

II. w dniu 12 stycznia 2011 r. w R. i w L. gm. L., prowadząc (...) w L. w charakterze lekarza weterynarii i z tego tytułu będąc osobą uprawnioną do wystawiania książek leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone na spożycie przez ludzi poświadczył nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne potwierdzając w książce leczenia nr (...) fakt przeprowadzenia w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (...) badań wskazanej liczby zwierząt i zastosowania produktów leczniczych posiadających właściwości anaboliczne, przeciwbakteryjne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, które w rzeczywistości nie miały miejsca,

tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 k.k.;

III. w dniu 17 stycznia 2011 r. w R. i w L. gm. L., prowadząc (...) w L. w charakterze lekarza weterynarii i z tego tytułu będąc osobą uprawnioną do wystawiania książek leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone na spożycie przez ludzi poświadczył nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne potwierdzając w książce leczenia nr (...) fakt przeprowadzenia w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (...) badań wskazanej liczby zwierząt i zastosowania produktów leczniczych posiadających właściwości anaboliczne, przeciwbakteryjne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, które w rzeczywistości nie miały miejsca,

tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 k.k.;

IV. w dniu 25 stycznia 2011 r. w R. i w L. gm. L., prowadząc (...) w L. w charakterze lekarza weterynarii i z tego tytułu będąc osobą uprawnioną do wystawiania książek leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone na spożycie przez ludzi poświadczył nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne potwierdzając w książce leczenia nr (...) fakt przeprowadzenia w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (...) badań wskazanej liczby zwierząt i zastosowania produktów leczniczych posiadających właściwości anaboliczne, przeciwbakteryjne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, które w rzeczywistości nie miały miejsca,

tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 k.k.;

V. w dniu 31 stycznia 2011 r. w R. i w L. gm. L., prowadząc (...) w L. w charakterze lekarza weterynarii i z tego tytułu będąc osobą uprawnioną do wystawiania książek leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone na spożycie przez ludzi poświadczył nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne potwierdzając w książce leczenia nr (...)fakt przeprowadzenia w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (...) badań wskazanej liczby zwierząt i zastosowania produktów leczniczych posiadających właściwości anaboliczne, przeciwbakteryjne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, które w rzeczywistości nie miały miejsca,

tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 k.k.;

VI. w dniu 08 lutego 2011 r. w R. i w L. gm. L., prowadząc (...) w L. w charakterze lekarza weterynarii i z tego tytułu będąc osobą uprawnioną do wystawiania książek leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone na spożycie przez ludzi poświadczył nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne potwierdzając w książce leczenia nr (...) fakt przeprowadzenia w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (...) badań wskazanej liczby zwierząt i zastosowania produktów leczniczych posiadających właściwości anaboliczne, przeciwbakteryjne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, które w rzeczywistości nie miały miejsca,

tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 k.k.;

VII. w dniu 14 lutego 2011 r. w R. i w L. gm. L., prowadząc (...) w L. w charakterze lekarza weterynarii i z tego tytułu będąc osobą uprawnioną do wystawiania książek leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone na spożycie przez ludzi poświadczył nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne potwierdzając w książce leczenia nr (...) fakt przeprowadzenia w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (...) badań wskazanej liczby zwierząt i zastosowania produktów leczniczych posiadających właściwości anaboliczne, przeciwbakteryjne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, które w rzeczywistości nie miały miejsca,

tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 k.k.;

VIII. w dniu 21 lutego 2011 r. w R. i w L. gm. L., prowadząc (...) w L. w charakterze lekarza weterynarii i z tego tytułu będąc osobą uprawnioną do wystawiania książek leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone na spożycie przez ludzi poświadczył nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne potwierdzając w książce leczenia nr (...) fakt przeprowadzenia w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (...) badań wskazanej liczby zwierząt i zastosowania produktów leczniczych posiadających właściwości anaboliczne, przeciwbakteryjne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, które w rzeczywistości nie miały miejsca,

tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 k.k.;

IX. w dniu 28 lutego 2011 r. w R. i w L. gm. L., prowadząc (...) w L. w charakterze lekarza weterynarii i z tego tytułu będąc osobą uprawnioną do wystawiania książek leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone na spożycie przez ludzi poświadczył nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne potwierdzając w książce leczenia nr (...)fakt przeprowadzenia w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (...) badań wskazanej liczby zwierząt i zastosowania produktów leczniczych posiadających właściwości anaboliczne, przeciwbakteryjne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, które w rzeczywistości nie miały miejsca,

tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 k.k.;

X. w dniu 08 marca 2011 r. w R. i w L. gm. L., prowadząc (...) w L. w charakterze lekarza weterynarii i z tego tytułu będąc osobą uprawnioną do wystawiania książek leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone na spożycie przez ludzi poświadczył nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne potwierdzając w książce leczenia nr (...) fakt przeprowadzenia w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (...) badań wskazanej liczby zwierząt i zastosowania produktów leczniczych posiadających właściwości anaboliczne, przeciwbakteryjne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, które w rzeczywistości nie miały miejsca,

tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 k.k.;

XI. w dniu 15 marca 2011 r. w R. i w L. gm. L., prowadząc (...) w L. w charakterze lekarza weterynarii i z tego tytułu będąc osobą uprawnioną do wystawiania książek leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone na spożycie przez ludzi poświadczył nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne potwierdzając w książce leczenia nr (...)fakt przeprowadzenia w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (...) badań wskazanej liczby zwierząt i zastosowania produktów leczniczych posiadających właściwości anaboliczne, przeciwbakteryjne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, które w rzeczywistości nie miały miejsca,

tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 k.k.;

oraz ze sprawy II K 306/14 (Ds. 373/14)

XII. w dniu 17 stycznia 2011 r. w R. i w L. gm. L., prowadząc (...) w L. w charakterze lekarza weterynarii i z tego tytułu będąc osobą uprawnioną do wystawiania książek leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone na spożycie przez ludzi poświadczył nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne potwierdzając w książce leczenia nr (...) fakt przeprowadzenia w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (...) badań wskazanej liczby zwierząt i zastosowania produktów leczniczych posiadających właściwości anaboliczne, przeciwbakteryjne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, które w rzeczywistości nie miały miejsca,

tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 k.k.;

XIII. w dniu 17 lutego 2011 r. w R. i w L. gm. L., prowadząc (...) w L. w charakterze lekarza weterynarii i z tego tytułu będąc osobą uprawnioną polecił pracownikowi swojej Lecznicy B. B., podpisać z upoważnienia książkę leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone na spożycie przez ludzi, poświadczając nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne potwierdzając w książce leczenia nr (...) fakt przeprowadzenia w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (...) badań wskazanej liczby zwierząt i zastosowania produktów leczniczych posiadających właściwości anaboliczne, przeciwbakteryjne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, które w rzeczywistości nie miały miejsca,

tj. o przestępstwo z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 271 § 1 k.k.;

XIV. w dniu 14 marca 2011 r. w R. i w L. gm. L., prowadząc (...) w L. w charakterze lekarza weterynarii i z tego tytułu będąc osobą uprawnioną do wystawiania książek leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone na spożycie przez ludzi poświadczył nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne potwierdzając w książce leczenia nr (...)fakt przeprowadzenia w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (...) badań wskazanej liczby zwierząt i zastosowania produktów leczniczych posiadających właściwości anaboliczne, przeciwbakteryjne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, które w rzeczywistości nie miały miejsca,

tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 k.k.

*****

1.  oskarżonego J. N. uznaje za winnego czynów popełnionych w sposób opisany powyżej w pkt od I do XII i w pkt XIV, precyzując, że miejscem popełniania wszystkich czynów była m. L., gm. L. W.., nadto, odnośnie zarzutów z pkt XII i XIV do badań i zastosowania wymienionych w nich leków miało dojść w Gospodarstwie Rolnym (...), przy przyjęciu, że czyny popełniono w podobny sposób w krótkich odstępach czasu, stanowiących ciąg trzynastu przestępstw z art. 271 § 1 k.k. i za to na podstawie cytowanego przepisu w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierza mu karę jednego roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  oskarżonego uznaje za winnego tego, że w dniu 17 lutego 2011 r. w L. gm. L., prowadząc (...) w charakterze lekarza weterynarii i z tego tytułu będąc osobą uprawnioną do wystawiania dokumentów leczenia zwierząt polecił pracownikowi swojej Lecznicy B. B. podpisanie ze swojego upoważnienia książki leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt, z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone na spożycie przez ludzi, a następnie sam się pod nią podpisał, poświadczając nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne poprzez potwierdzenie w książce leczenia nr (...) faktu przeprowadzenia w Gospodarstwie Rolnym (...) badań wskazanej liczby zwierząt i zastosowania produktów leczniczych posiadających właściwości anaboliczne, przeciwbakteryjne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, które w rzeczywistości nie miały miejsca, tj. przestępstwa z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 271 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 271 § 1 k.k. wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

3.  na podstawie art. 91 § 2 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy kary jednostkowe orzeczone w pkt 1 i 2 wyroku i wymierza oskarżonemu karę łączną jednego roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. oraz art. 70 § 1 pkt 1 k.k. warunkowo zawiesza na okres 4 (czterech) lat tytułem próby;

4.  na podstawie art. 71 § 1 k.k. w zw. z art. 33 § 1 i 3 k.k. wymierza oskarżeniu karę grzywny w wymiarze 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych, przy określeniu wysokości jednej stawki na kwotę 40,00 (czterdziestu) złotych;

5.  na podstawie art. 41 § 1 k.k. i art. 43 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego, za każde z przestępstw przypisanych powyżej, środki karne w postaci zakazu wykonywania zawodu lekarza weterynarii na okres 1 (jednego) roku, które na podstawie art. 90 § 2 k.k. w zw. z art. 85 k.k. i w zw. z art. 86 § 1 k.k. łączy orzekając wobec oskarżonego łącznie środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu lekarza weterynarii na okres 2 (dwóch) lat;

6.  na podstawie art. 44 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego za każde z przypisanych mu przestępstw przepadek przedmiotów w postaci wymienionych w zarzutach książek leczenia, zarejestrowanych w księdze dowodów rzeczowych Sądu Rejonowego w Wągrowcu pod poz. D.. 48/14 i 47/14;

7.  na podstawie art. 626 § 1 k.p.k., art. 627 k.p.k. oraz art. 1, art. 2 ust 1 pkt 3, art. 3 ust. 2 i art. 6 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (tekst jednolity Dz.U. z 1983 r., nr 49, poz.223 z późn. zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa zwrot części kosztów postępowania w wysokości 1.130,00 zł (tysiąca stu trzydziestu złotych), w tym wymierza mu opłatę w wysokości 780,00 zł (siedemset osiemdziesiąt złotych).

SSR Dariusz Śruba