Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII P 219/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

w stosunku do M. O. - ZAOCZNY

L., 22 czerwca 2016 roku

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący SSR Agnieszka Błach-Jóźwik

Protokolant Ewa Dudziak

po rozpoznaniu 17 czerwca 2016 roku na rozprawie w L.

sprawy

z powództwa A. K.

przeciwko M. O. i B. O. - wspólnikom (...) s.c. M. O. B. O.

o ustalenie wypadku przy pracy

oddala powództwo.