Pełny tekst orzeczenia

II K 131/15

UZASADNIENIE

W 2013r. D. Ł. zaproponował swojemu koledze P. G. (1) udział w procederze polegającym na kradzieżach miedzianego uzwojenia z transformatorów. D. Ł. wiedział, w jaki sposób można było dostać się do tego uzwojenia, bowiem wcześniej w latach 2011-2012 dopuszczał się takich przestępstw. P. G. (1) przystał na tę propozycję. Dysponował samochodem marki F. (...) nr rej. (...). Tym pojazdem wymienieni zaczęli jeździć w trasy według wyboru P. G. (1) w okresie od lipca 2013r. do końca 2013r. Wyjeżdżali za dnia, kradzieży dopuszczali się w nocy, wybierając transformatory położone na uboczu. D. Ł. pokazał P. G. (1) sposób dostania się do wnętrza transformatora polegający na przecięciu kłódki zabezpieczającej napęd odłącznika prądu, odłączeniu prądu, przecięciu przewodów transformatora, zrzuceniu go z podestu na ziemię, rozkręceniu kotła oraz wyciągnięciu miedzianego uzwojenia.

dowód : wyjaśnienia oskarżonego P. G. (1) k 83-85,130-130v, częściowo zeznania świadka P. B. k.177v-178, częściowo wyjaśnienia oskarżonego A. W. (1) k.120-121

D. Ł. oraz P. G. (1), działając wspólnie i w porozumieniu, dopuścili się czynu ciągłego, w skład którego weszło łącznie 11 zachowań opisanych poniżej.

W dniu 18 lipca 2013r. P. G. (1) oraz D. Ł. udali się pojazdem do miejscowości K., gmina G. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem do transformatora. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, po odcięciu kłódki zabezpieczającej odłącznik zasilania, odłączyli prąd przez pociągnięcie dźwigni, a następnie przecięli przewody prowadzące do transformatora o mocy 100 kVA i zrzucili go z podestu. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie. Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej.

Powstała szkoda w wysokości 6946,50 złotych.

dowód : notatka urzędowa k.894, zeznania świadka K. S. k.898-899, protokół oględzin k.900-901, zdjęcia k.902-909, pismo k.1680,1751

W dniu 23 lipca 2013r. P. G. (1) oraz D. Ł. udali się pojazdem na odcinek trasy B. w gminie L. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem do transformatora. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, po odcięciu kłódki zabezpieczającej odłącznik zasilania, odłączyli prąd przez pociągnięcie dźwigni, a następnie przecięli przewody prowadzące do transformatora 15/0,4 KV o mocy 63 kVA i zrzucili go z podestu. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie. Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej. Powstała szkoda w wysokości 12.000 złotych

dowód : zeznania świadków: M. O. k. 2-3v, 1978, A. F., S. J. k. 14v-15, protokół oględzin k.4-4v, 149-149v, zdjęcia k. 9-10, pismo k.17, wyjaśnienia P. G. (1) k. 83-85,115-116, pismo k.1565,1570

Tej samej nocy P. G. (1) oraz D. Ł. udali się pojazdem do miejscowości C., gmina W. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem do transformatora. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, po odcięciu kłódki zabezpieczającej odłącznik zasilania, odłączyli prąd przez pociągnięcie dźwigni, a następnie przecięli przewody prowadzące do transformatora 15/0,4 KV o mocy 63 kVA i zrzucili go z podestu. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie. Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej.

Powstała szkoda w wysokości 33.022 zł, w skład której wszedł m.in. koszt utylizacji ziemi.

dowód : notatka urzędowa k.316, wykaz połączeń telefonicznych k.317, zeznania świadka T. K. k. 320, 1975, M. W. k.328v-329,1979, faktura k.330, materiał poglądowy k.322-323v, pismo k.327, wyjaśnienia P. G. (1) k. 83-85,115-116,

W dniu 18 sierpnia 2013r. P. G. (1) i D. Ł. udali się pojazdem na odcinek trasy C.- K. w gminie C. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem do transformatora. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, po odcięciu kłódki zabezpieczającej odłącznik zasilania, odłączyli prąd przez pociągnięcie dźwigni, a następnie przecięli przewody prowadzące do transformatora 15/0,4 KV i zrzucili go z podestu. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie. Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej (mieszkania odbiorców prywatnych).

Powstała szkoda w wysokości 31.925,56 zł, w skład której wszedł koszt zakupu nowego transformatora (13.340 zł), koszt dostawy (667 zł), koszt wymiany (3249,68 zł) oraz utylizacji ziemi (14670,88 zł).

dowód : zeznania świadków T. O. k. 24-24v,1977, G. K. k. 27v, 1976, J. S. k.29v, B. G. k.44-45, protokół oględzin k.31-32, 149-149v, zdjęcia k, 33,34, pismo k.74-75, wyjaśnienia P. G. (1) k. 83-85,115-116

W dniu 06 września 2013r. P. G. (1) i D. Ł. udali się pojazdem do miejscowości L. gmina L. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem do transformatora. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, po odcięciu kłódki zabezpieczającej odłącznik zasilania, odłączyli prąd przez pociągnięcie dźwigni, a następnie przecięli przewody prowadzące do transformatora o mocy 63 kVA i zrzucili go z podestu. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie. Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej (mieszkania odbiorców prywatnych).

Powstała szkoda w wysokości 16.822,71 złotych

dowód : notatka urzędowa k.492, wykaz połączeń telefonicznych k.493-493v,zeznania świadka D. S. k.498,1902 protokół oględzin k.501-502, materiał poglądowy k.503-506, 5130515, pismo k.512,1569,1687

W dniu 16 września 2013r. P. G. (1) oraz D. Ł. udali się pojazdem do miejscowości Ł. gmina K. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem do transformatora. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, po odcięciu kłódki zabezpieczającej odłącznik zasilania, odłączyli prąd przez pociągnięcie dźwigni, a następnie przecięli przewody prowadzące do transformatora i zrzucili go z podestu. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie. Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej (mieszkania odbiorców prywatnych). Powstała szkoda w wysokości 6.348,41 złotych.

dowód : notatka urzędowa k.865, zeznania świadka W. W. k. 868-868v, 1905, J. G. (1) k.886v, 1902-1903, protokół oględzin k.871-872, zdjęcia k.873,876-877, 881, pismo k.880, faktura k.888, pismo k.1566

W dniu 23 września 2013r. P. G. (1) oraz D. Ł. udali się pojazdem do miejscowości K. gmina S. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem do transformatora o mocy 63 kVA. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, po odcięciu kłódki zabezpieczającej odłącznik zasilania, odłączyli prąd przez pociągnięcie dźwigni, a następnie przecięli przewody prowadzące do transformatora i zrzucili go z podestu. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie. Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej (mieszkania odbiorców prywatnych).

Powstała szkoda w wysokości 10.434,64 złotych.

dowód : notatka urzędowa k.623, zeznania świadka A. B. k. 627-628, protokół złożenia wniosku o ściganie sprawcy k.630, protokół oględzin k.631-632, materiał poglądowy k.635, opinia z badań biologicznych k.652 -654,

Tej samej nocy P. G. (1) i D. Ł. w tej samej miejscowości udali się na teren byłej jednostki wojskowej na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem do transformatora. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Po wejściu do budynku rozdzielni, rozkręcili wyłączony spod napięcia transformator i z jego wnętrza zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie.

Powstała szkoda w wysokości 5.600 złotych

dowód : notatka urzędowa k.913-913, kserokopia dokumentu k.921, zeznania świadka A. B. k. 918-918v, J. G. (2) k.929v, R. F. k.930v, zdjęcia k.922-926, wypis z rejestru gruntów k.927, pismo k.928

Tej samej nocy P. G. (1) oraz D. Ł. udali się pojazdem do miejscowości P. gmina P. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem do transformatora. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, po odcięciu kłódki zabezpieczającej odłącznik zasilania, odłączyli prąd przez pociągnięcie dźwigni, a następnie przecięli przewody prowadzące do transformatora 0 mocy 63 kVA i zrzucili go z podestu. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie. Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej (mieszkania odbiorców prywatnych).

Powstała szkoda w wysokości 10.434,64 złotych.

dowód : zeznania świadka A. B. k.636v-637, E. Ś. (1) k.638v, protokół oględzin k.640-642, materiał poglądowy k.645,opinia z badań biologicznych k.652 -654

W dniu 13 października 2013r. P. G. (1) i D. Ł. udali się pojazdem do miejscowości K. gmina K. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem do transformatora. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, po odcięciu kłódki zabezpieczającej odłącznik zasilania, odłączyli prąd przez pociągnięcie dźwigni, a następnie przecięli przewody prowadzące do transformatora SN/nn o mocy 50 kVA i zrzucili go z podestu. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie. Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej (mieszkania odbiorców prywatnych).

Powstała szkoda w wysokości 16920,32 złotych, w skład której wszedł koszt naprawy uszkodzonej stacji transformatorowej (5585,02 zł), utylizacja ziemi (2550,00 zł), koszt zakupu nowego transformatora (8785,30 zł).

dowód : zeznania świadka S. K. (1) k.380-380v,1898-1899, E. M. (1) k.383v, D. P. k.399v,1897 protokół oględzin k.381-382, pismo k.388, 394,1752, materiał poglądowy k.398, wyjaśnienia P. G. (1) k. 83-85,115-116

Tej samej nocy P. G. (1) i D. Ł. udali się pojazdem do miejscowości Z.- U. gmina O. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem do transformatora. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, po odcięciu kłódki zabezpieczającej odłącznik zasilania, odłączyli prąd przez pociągnięcie dźwigni, a następnie przecięli przewody prowadzące do transformatora o mocy 250 kVA i zrzucili go z podestu, próbując dostać się do wnętrza kadzi. Jednak z uwagi na niemożność pokonania zabezpieczeń, nie zrealizowali celu. Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej (mieszkania odbiorców prywatnych).

Powstała szkoda w wysokości 19357,40 złotych.

dowód : notatka urzędowa k.939, zeznania świadka W. S. k.944-945,1897-1898, D. P. k. 1897, protokół oględzin k.949-950, materiał poglądowy k.952,953, pismo k.960,1013

Po tym, jak D. Ł. został osadzony w zakładzie karnym, P. G. (1) zaproponował swojemu koledze A. W. (1) udział w procederze, zapewniając go o dużych zyskach stąd pochodzących. A. W. (1) przystał na tę propozycję. Podobnie jak wcześniej, również i tym razem, oskarżeni wyjeżdżali samochodem za dnia wedle trasy wybieranej przez P. G. (1). Kradzieży miedzianego uzwojenia dopuszczali się w nocy z transformatorów położonych na uboczu. P. G. (1) zaprezentował A. W. (1) sposób dostania się do wnętrza transformatora, tak jak zaprezentował to wcześniej D. Ł.. W czasie zdarzeń oskarżeni działali według określonego podziału ról. P. G. (1) zajmował się przecięciem kłódki i odłączeniem zasilania przez pociągnięcie dźwigni. Natomiast A. W. (1) pomagał w zrzuceniu transformatora z podestu, rozkręcaniu kadzi oraz wyciąganiu miedzianego uzwojenia i ładowaniu go do samochodu. P. G. (1) oraz A. W. (1) w okresie od 09 stycznia 2014r. do 03 października 2014r., działając wspólnie i w porozumieniu, dopuścili się czynu ciągłego, w skład którego weszło łącznie 29 zachowań opisanych poniżej.

dowód : wyjaśnienia oskarżonego P. G. (1) k.83-85, częściowo wyjaśnienia oskarżonego A. W. (1) k.90-91,

W dniu 09 stycznia 2014r. P. G. (1) oraz A. W. (1) udali się pojazdem do miejscowości S. gmina M. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem do transformatora. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, P. G. (1) odciął kłódkę zabezpieczającą odłącznik zasilania, po czym odłączył prąd przez pociągnięcie dźwigni. Po przecięciu przewodów wysokiego napięcia, wraz z A. W. (1) zrzucili z podestu transformator 15/04 KV o mocy 40 kVA. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie. Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej (mieszkania odbiorców prywatnych).

Powstała szkoda w wysokości 27.829,72 złotych

dowód : notatka urzędowa k.533, wykaz połączeń telefonicznych k.534, zeznania świadka S. R. k.537-537v,1899, J. F. k.552, 1895-1896, protokół oględzin k.538-539, materiał poglądowy k.540-546v, pismo k.1685

W dniu 15 stycznia 2014r. P. G. (1) oraz A. W. (1) udali się pojazdem do miejscowości M. gmina C. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem do transformatora. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, P. G. (1) odciął kłódkę zabezpieczającą odłącznik zasilania, po czym odłączył prąd przez pociągnięcie dźwigni. Po przecięciu przewodów wysokiego napięcia, wraz z A. W. (1) zrzucili z podestu transformator. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie. Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej (mieszkania odbiorców prywatnych).

Powstała szkoda w wysokości 29.993,77 złotych.

dowód : notatka urzędowa k.403-404, 432, zeznania świadka J. F. k.408,1895-1896, protokół oględzin k.413-414, materiał poglądowy k.415-425, wyjaśnienia P. G. (1) k. 83-85,115-116, wyjaśnienia A. W. (1) k.90-91, pismo k.1685

Tej samej nocy P. G. (1) oraz A. W. (1) udali się pojazdem do miejscowości P. gmina C. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem do transformatora. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, P. G. (1) odciął kłódkę zabezpieczającą odłącznik zasilania, po czym odłączył prąd przez pociągnięcie dźwigni. Po przecięciu przewodów wysokiego napięcia, wraz z A. W. (1) zrzucili z podestu transformator. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie. Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej (mieszkania odbiorców prywatnych).

Powstała szkoda w wysokości 23.078,66 złotych

dowód : notatka urzędowa k. 403-404,431 protokół oględzin k.426-427, materiał poglądowy k.427-430 , wyjaśnienia P. G. (1) k. 83-85,115-116, wyjaśnienia A. W. (1) k.90-91, pismo k.1685

W dniu 16 stycznia 2014r. P. G. (1) oraz A. W. (1) udali się pojazdem do miejscowości Ł. gmina R. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem do transformatora. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, P. G. (1) odciął kłódkę zabezpieczającą odłącznik zasilania, po czym odłączył prąd przez pociągnięcie dźwigni. Po przecięciu przewodów wysokiego napięcia, wraz z A. W. (1) zrzucili z podestu transformator o mocy 100 kVA. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie. Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej (mieszkania odbiorców prywatnych).

Powstała szkoda w wysokości 14.275,00 złotych.

dowód: notatka urzędowa k. 657-658,protokół oględzin k.661-661v, zdjęcia k.663, 669, zeznania świadka W. O. k.671-671v, pismo k.673, pismo k.1685

Tej samej nocy P. G. (1) oraz A. W. (1) udali się pojazdem do miejscowości R. gmina R. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem do transformatora. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, P. G. (1) odciął kłódkę zabezpieczającą odłącznik zasilania, po czym odłączył prąd przez pociągnięcie dźwigni. Po przecięciu przewodów wysokiego napięcia, wraz z A. W. (1) zrzucili z podestu transformator. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie. Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej (mieszkania odbiorców prywatnych).

Powstała szkoda w wysokości 13.124,19 złotych.

dowód : zawiadomienie k.689, zeznania świadka H. O. k.690v, protokół oględzin k.693-694, zdjęcia k.695, pismo k.1683,1686

Tej samej nocy P. G. (1) oraz A. W. (1) udali się pojazdem do miejscowości R. gmina O. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem do transformatora. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, P. G. (1) odciął kłódkę zabezpieczającą odłącznik zasilania, po czym odłączył prąd przez pociągnięcie dźwigni. Po przecięciu przewodów wysokiego napięcia, wraz z A. W. (1) zrzucili z podestu transformator. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie. Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej (mieszkania odbiorców prywatnych).

Powstała szkoda w wysokości 12.704,99 złotych.

dowód : zeznania świadka S. D. k.676-676v, 1894-1895, H. O. k.690v protokół oględzin k.679-679v, zdjęcia k.680,681, zawiadomienie k.689, pismo k.1753

W dniu 26 stycznia 2014r. P. G. (1) oraz A. W. (1) udali się pojazdem do miejscowości C., gmina S. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem do transformatora. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, P. G. (1) odciął kłódkę zabezpieczającą odłącznik zasilania, po czym odłączył prąd przez pociągnięcie dźwigni. Po przecięciu przewodów wysokiego napięcia, wraz z A. W. (1) zrzucili z podestu transformator o mocy 100 kVA. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie. Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej (mieszkania odbiorców prywatnych).

Powstała szkoda w wysokości 25304,11 złotych, w skład której wszedł koszt transformatora (13893 zł), koszt naprawy stacji transformatorowej (3293,11 zł) oraz koszt rekultywacji gruntu (8118 zł).

dowód : notatka urzędowa k. 437, wykaz połączeń telefonicznych k.438, zeznania świadka M. C. k. 442-443, notatka urzędowa k. 446, pismo k.458,459

Tej samej nocy P. G. (1) oraz A. W. (1) udali się pojazdem do miejscowości Z. gmina R. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem do transformatora. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, P. G. (1) odciął kłódkę zabezpieczającą odłącznik zasilania, po czym odłączył prąd przez pociągnięcie dźwigni. Po przecięciu przewodów wysokiego napięcia, wraz z A. W. (1) zrzucili z podestu transformator o mocy 63 kVA. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie. Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej (mieszkania odbiorców prywatnych).

Powstała szkoda w wysokości 27056,31 złotych.

dowód : notatka urzędowa k.589, wykaz połączeń telefonicznych k.590, zeznania świadka P. K. k.593-593v, protokół oględzin k.595-596, materiał poglądowy k.597-600,601-606, pismo k.613, 616

W dniu 27 stycznia 2014r. P. G. (1) oraz A. W. (1) udali się pojazdem do miejscowości P. gmina Jeziora W. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem do transformatora. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, P. G. (1) odciął kłódkę zabezpieczającą odłącznik zasilania, po czym odłączył prąd przez pociągnięcie dźwigni. Po przecięciu przewodów wysokiego napięcia, wraz z A. W. (1) zrzucili z podestu transformator. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie. Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej (mieszkania odbiorców prywatnych).

Powstała szkoda w wysokości 20.570,57złotych

dowód : zeznania świadka R. J. k.772,1904, protokół oględzin k.776-777, zdjęcia k.778-780, pismo k.781

W dniu 28 stycznia 2014r. P. G. (1) oraz A. W. (1) udali się pojazdem do miejscowości O. gmina K. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem do transformatora. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, P. G. (1) odciął kłódkę zabezpieczającą odłącznik zasilania, lecz tylko częściowo odłączył prąd, co uniemożliwiło oskarżonym dokonanie kradzieży uzwojenia miedzianego z wnętrza transformatora o mocy 63 kVA. Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej (mieszkania odbiorców prywatnych).

Powstała szkoda w wysokości 15091,31 złotych

dowód : notatka urzędowa k.559, 761, wykaz połączeń telefonicznych k.560,762 zeznania świadka E. Ś. (2) k.564-565,1900 P. W. (1) k.766-766v, D. K. k.782v, J. K. k.792v-793,S. K. (2) k.794v-795 protokół zatrzymania rzeczy k.783-785, płyta DVD k.786, protokół oględzin k.768-769, pismo k.770, płyty DVD k.812, opinia k.813-822

Tej samej nocy P. G. (1) oraz A. W. (1) udali się pojazdem do miejscowości Ł., gmina S. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem do transformatora. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, P. G. (1) odciął kłódkę zabezpieczającą odłącznik zasilania, po czym odłączył prąd przez pociągnięcie dźwigni. Po przecięciu przewodów wysokiego napięcia, wraz z A. W. (1) zrzucili z podestu transformator. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie. Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej (mieszkania odbiorców prywatnych).

Powstała szkoda w wysokości 15.000 złotych.

dowód : zeznania świadka G. A. k.797-797v, Ł. W. k.806, protokół oględzin k.800-801, materiał poglądowy k.802-804, opinia k.813-822

W dniu 29 stycznia 2014r. P. G. (1) oraz A. W. (1) udali się pojazdem do miejscowości W. gmina M. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem do transformatora. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, P. G. (1) odciął kłódkę zabezpieczającą odłącznik zasilania, po czym odłączył prąd przez pociągnięcie dźwigni. Po przecięciu przewodów wysokiego napięcia, wraz z A. W. (1) zrzucili z podestu transformator. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie. Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej (mieszkania odbiorców prywatnych).

Powstała szkoda w wysokości 24.890,44 złotych.

dowód : notatka urzędowa k.559, wykaz połączeń telefonicznych k.560, zeznania świadka E. Ś. (2) k.564-565,1900, J. F. k. 580v, protokół oględzin k.566-568, materiał poglądowy k.569-577, pismo k.1685

Tej samej nocy P. G. (1) oraz A. W. (1) udali się pojazdem do miejscowości G. gmina M. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem do transformatora. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, P. G. (1) odciął kłódkę zabezpieczającą odłącznik zasilania, po czym odłączył prąd przez pociągnięcie dźwigni. Po przecięciu przewodów wysokiego napięcia, wraz z A. W. (1) zrzucili z podestu transformator o mocy 100 kVA. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie. Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej (mieszkania odbiorców prywatnych).

Powstała szkoda w wysokości 27.146, 44 złotych

dowód : notatka urzędowa k.559, wykaz połączeń telefonicznych k.560, zeznania świadka E. Ś. (2) k.564-565, 1900, J. F. k. 580v, 1895-1896, protokół oględzin k.566-568, materiał poglądowy k.569-577, pismo k.1685

Tej samej nocy P. G. (1) oraz A. W. (1) udali się pojazdem do miejscowości S. gmina M. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem do transformatora. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, P. G. (1) odciął kłódkę zabezpieczającą odłącznik zasilania, po czym odłączył prąd przez pociągnięcie dźwigni. Po przecięciu przewodów wysokiego napięcia, wraz z A. W. (1) zrzucili z podestu transformator o mocy 25 kVA. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie. Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej (mieszkania odbiorców prywatnych).

Powstała szkoda w wysokości 23.799,44 złotych

dowód : notatka urzędowa k.559, wykaz połączeń telefonicznych k.560, zeznania świadka E. Ś. (2) k.564-565,1900, J. F. k. 580v, 1895-1896, protokół oględzin k.566-568, materiał poglądowy k.569-577, pismo k.1685

W dniu 30 stycznia 2014r. P. G. (1) oraz A. W. (1) udali się pojazdem do miejscowości C., gmina M. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, P. G. (1) odciął kłódkę zabezpieczającą odłącznik zasilania, po czym odłączył prąd przez pociągnięcie dźwigni. Po przecięciu przewodów wysokiego napięcia, wraz z A. W. (1) zrzucili z podestu transformator. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie. Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej (mieszkania odbiorców prywatnych).

Powstała szkoda w wysokości 20.000 złotych.

dowód : notatka urzędowa k.1091, pismo (...)

Tej samej nocy P. G. (1) oraz A. W. (1) udali się pojazdem do miejscowości G., gmina M. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem do transformatora. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, P. G. (1) odciął kłódkę zabezpieczającą odłącznik zasilania, po czym odłączył prąd przez pociągnięcie dźwigni. Po przecięciu przewodów wysokiego napięcia, wraz z A. W. (1) zrzucili z podestu transformator. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie. Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej (mieszkania odbiorców prywatnych).

Powstała szkoda w wysokości 20.000 złotych.

dowód : notatka urzędowa k.1091, pismo k.1095

Tej samej nocy P. G. (1) oraz A. W. (1) udali się pojazdem do miejscowości Z., gmina M. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem do transformatora. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, P. G. (1) odciął kłódkę zabezpieczającą odłącznik zasilania, po czym odłączył prąd przez pociągnięcie dźwigni. Po przecięciu przewodów wysokiego napięcia, wraz z A. W. (1) zrzucili z podestu transformator. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie. Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej (mieszkania odbiorców prywatnych).

Powstała szkoda w wysokości 20.000 złotych

dowód : notatka urzędowa k.1091, pismo k. 1096,

W dniu 16 marca 2014r. P. G. (1) oraz A. W. (1) udali się pojazdem do miejscowości M., gmina D. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, P. G. (1) odciął kłódkę zabezpieczającą odłącznik zasilania, po czym odłączył prąd przez pociągnięcie dźwigni. Po przecięciu przewodów wysokiego napięcia, wraz z A. W. (1) zrzucili z podestu transformator 15x0,4 o mocy 63 kVA. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie. Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej (mieszkania odbiorców prywatnych).

Powstała szkoda w wysokości 21.241 złotych

Tej samej nocy P. G. (1) oraz A. W. (1) udali się samochodem do miejscowości S. gmina D.. Tam, działając w ten sam sposób co w M., zrzucili transformator na ziemię, lecz nie zabrali miedzianego uzwojenia z uwagi na niemożność pokonania zabezpieczeń.

Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej (mieszkania odbiorców prywatnych).

Powstała szkoda w wysokości 23.475 złotych

dowód : notatka urzędowa k.234, wykaz połączeń telefonicznych k. 235-236, zeznania świadka M. K. (1) k. 239-240,863,1974-1975, protokół oględzin k.243-244,245-246, materiał poglądowy k.249-249v, 255-256, wyjaśnienia P. G. (1) k. 83-85,115-116 wyjaśnienia A. W. (1) k.90-91, pismo k.1725

W dniu 13 kwietnia 2014r. P. G. (1) oraz A. W. (1) udali się pojazdem do miejscowości G. gmina M. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem do transformatora. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, P. G. (1) odciął kłódkę zabezpieczającą odłącznik zasilania, po czym odłączył prąd przez pociągnięcie dźwigni. Po przecięciu przewodów wysokiego napięcia, wraz z A. W. (1) zrzucili z podestu transformator. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie.

Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej (mieszkania odbiorców prywatnych).

Powstała szkoda w wysokości 30.000 złotych.

dowód : notatka urzędowa k.829, zeznania świadka T. B. k.833-833v, 1903, T. J. k.854v, 1903-1904, protokół oględzin k.835-836, zdjęcia k.843,848, pismo k.852

Tej samej nocy P. G. (1) oraz A. W. (1) udali się pojazdem do miejscowości G. gmina M. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem do transformatora. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, P. G. (1) odciął kłódkę zabezpieczającą odłącznik zasilania, po czym odłączył prąd przez pociągnięcie dźwigni. Po przecięciu przewodów wysokiego napięcia, wraz z A. W. (1) zrzucili z podestu transformator. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie.

Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej (mieszkania odbiorców prywatnych).

Powstała szkoda w wysokości 20.000 złotych.

dowód : notatka urzędowa k.829, zeznania świadka T. B. k.833-833v,1903, T. J. k.854v, 1903-1904, protokół oględzin k.837-838, zdjęcia k.843,848, pismo k.853

W dniu 23 kwietnia 2014r. P. G. (1) oraz A. W. (1) udali się pojazdem do miejscowości S. gmina G. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem do transformatora. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, P. G. (1) odciął kłódkę zabezpieczającą odłącznik zasilania, po czym odłączył prąd przez pociągnięcie dźwigni. Po przecięciu przewodów wysokiego napięcia, wraz z A. W. (1) zrzucili z podestu transformator 15/0,4 KV o mocy 63 kVA. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie.

Powstała szkoda w wysokości 11.500 złotych

dowód : notatka urzędowa k.705, zeznania świadka E. M. (2) k.708-708v,1904 W. B. k.723, J. F. k.729, 1895-1896, protokół oględzin k. 710-711, zdjęcia k.714,719, pismo k.727,

W dniu 09 września 2014r. P. G. (1) oraz A. W. (1) udali się pojazdem do miejscowości M.- S. gmina R. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem do transformatora. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, P. G. (1) odciął kłódkę zabezpieczającą odłącznik zasilania, po czym odłączył prąd przez pociągnięcie dźwigni. Po przecięciu przewodów wysokiego napięcia, wraz z A. W. (1) zrzucili z podestu transformator 15/0,4 KV o mocy 63 kVA. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie. Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej (mieszkania około 18 odbiorców prywatnych).

Powstała szkoda w wysokości 14.275 złotych

dowód : notatka urzędowa k.338, 363, zeznania świadków: P. S. (1) k.345, 1979, B. S. k.348v-349, protokół oględzin k.354-356, zdjęcia k.361, wyjaśnienia P. G. (1) k. 83-85,115-116, wyjaśnienia A. W. (1) k.90-91, pismo k.1725

Tej samej nocy P. G. (1) oraz A. W. (1) udali się pojazdem do miejscowości S. gmina R. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem do transformatora. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, P. G. (1) odciął kłódkę zabezpieczającą odłącznik zasilania, po czym odłączył prąd przez pociągnięcie dźwigni. Po przecięciu przewodów wysokiego napięcia, wraz z A. W. (1) zrzucili z podestu transformator 15/0,4 KV o mocy 63 kVA. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie. Powyższe spowodowało zakłócenia działania części sieci elektroenergetycznej (odbiorca indywidualny).

Powstała szkoda w wysokości nie mniejszej niż 12.000 złotych.

dowód : notatka urzędowa k.350, 362, zeznania świadków: M. P. k.352-352v, 1978, protokół oględzin k.354-356, zdjęcia k.361, wyjaśnienia A. W. (1) k.90-91

W dniu 18 września 2014r. P. G. (1) oraz A. W. (1) udali się pojazdem do miejscowości Ł., gmina P. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, P. G. (1) odciął kłódkę zabezpieczającą odłącznik zasilania, po czym odłączył prąd przez pociągnięcie dźwigni. Po przecięciu przewodów wysokiego napięcia, wraz z A. W. (1) zrzucili z podestu transformator SN/nn o mocy 160 kVA. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie. Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej (mieszkania odbiorców prywatnych).

Powstała szkoda w wysokości 31.757,50 złotych

dowód : notatka urzędowa k.181-181v, wykaz połączeń telefonicznych k.182-187, zeznania świadka T. T. k.194-195, 1899, L. D. (1) k.199v, protokół oględzin k.196-198v,D. P. k.1897, pismo k.201, 1752, wyjaśnienia P. G. (1) k. 83-85,115-116, wyjaśnienia A. W. (1) k.90-91, materiał poglądowy k.1108

W dniu 17 września 2014r. P. G. (1) oraz A. W. (1) udali się pojazdem do miejscowości R., gmina Ż. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, P. G. (1) odciął kłódkę zabezpieczającą odłącznik zasilania, po czym odłączył prąd przez pociągnięcie dźwigni. Po przecięciu przewodów wysokiego napięcia, wraz z A. W. (1) zrzucili z podestu transformator 20kV/04 o mocy 160 kVA. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie. Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej (przepompowania zakładów rybackich).

Powstała szkoda w wysokości 14944,13 złotych.

dowód : notatka urzędowa k.207-207v, wykaz połączeń telefonicznych k.208-221, materiał poglądowy k.224-227, zeznania świadków: M. A. k. 229-230, 1974 wyjaśnienia A. W. (1) k.90-91, pismo k.1743, faktura k.1744,oferty k.1745-1749

W dniu 24 września 2014r. P. G. (1) oraz A. W. (1) udali się pojazdem do miejscowości P., gmina P. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, P. G. (1) odciął kłódkę zabezpieczającą odłącznik zasilania, po czym odłączył prąd przez pociągnięcie dźwigni. Po przecięciu przewodów wysokiego napięcia, wraz z A. W. (1) zrzucili z podestu transformator. Po odkręceniu śrub zabezpieczających wnętrze transformatora, zabrali w celu przywłaszczenia miedziane uzwojenie. Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej.

Powstała szkoda w wysokości 28.489,86 złotych

dowód : notatka urzędowa k.738-740v, zeznania świadka J. C. k.745-745v, 760,1900-1901, protokół oględzin k.747-748, zdjęcia k.749,759, wyjaśnienia P. G. (1) k. 83-85,115-116, wyjaśnienia A. W. (1) k.90-91, pismo k.1834-1835, faktury k.1841, 1842

W dniu 01 października 2014r. P. G. (1) oraz A. W. (1) udali się pojazdem do miejscowości K. gmina S. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem do transformatora. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, P. G. (1) odciął kłódkę zabezpieczającą odłącznik zasilania, a następnie odłączył prąd przez pociągnięcie dźwigni. Oskarżeni nie dokonali kradzieży miedzianego uzwojenia z uwagi na niemożność pokonania zabezpieczeń. Powyższe spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej (mieszkania odbiorców prywatnych).

Powstała szkoda w wysokości 100 złotych.

dowód : notatka urzędowa k. 367, zeznania świadka A. B. k.370v,

W dniu 03 października 2014r. P. G. (1) oraz A. W. (1) udali się pojazdem do miejscowości K. gmina T. na wytypowane miejsce kradzieży z włamaniem. Wymienieni dysponowali skrzynką z narzędziami należącą do P. G. (1). Już w nocy, P. G. (1) odciął kłódkę zabezpieczającą odłącznik zasilania (oraz zablokował odłącznik uszkodzoną kłódką), odłączył prąd przez pociągnięcie dźwigni. Po przecięciu przewodów wysokiego napięcia, wraz z A. W. (1) zrzucili z podestu transformator 15x0,4 o mocy 63 kVA. Wymienieni nie dokonali kradzieży uzwojenia miedzianego z uwagi na niemożność pokonania zabezpieczeń. Odcięcie transformatora spowodowało zakłócenie działania części sieci elektroenergetycznej (mieszkania odbiorców prywatnych).

Powstała szkoda w wysokości 10.000 złotych.

dowód : notatka urzędowa k. 278, zeznania świadków: K. M. k. 283-283v, M. G. k.304-305, S. K. (3) k.309v, D. T. k.311v-312, protokół oględzin k.286-287, protokół oględzin k.288-289, materiał poglądowy k. 290-295, wyjaśnienia P. G. (1) k. 83-85,115-116,

Miedź uzyskana z przestępstwa była sprzedawana w różnych punktach skupu złomu. Najczęściej jednak miedź sprzedawano w punkcie skupu w Ś..

dowód : częściowo wyjaśnienia P. G. (1) k. 83-85, 115-116 A. W. (1) k.89-91, zeznania świadka I. B. k. 95v, 167-168, M. B. k.165-166, P. J. k.169v-170, częściowo zeznania świadków: L. D. (2) k.159, M. K. (2) k.1975-1976,161, M. L. k.524v-525, protokół zatrzymania rzeczy k.97-99, umowy k.100-111

W dniu 06 października 2014r. A. W. (1), P. G. (1) oraz D. B. (1) udali się samochodem w okolicę B.. D. B. (2) kierował samochodem. Tej nocy wymienieni dopuścili się łącznie dwóch kradzieży uzwojenia z transformatorów oraz jednego usiłowania. Skradzioną miedź chowali w lesie. Wymienieni planowali popełnienie kolejnych kradzieży kolejnej nocy, do czego jednak nie doszło z uwagi na zatrzymanie ich przez Policję.

dowód : zeznania świadka D. B. (2) k. 76-78,1893-1894, wyjaśnienia oskarżonego P. G. (1) k.83-85, wyjaśnienia oskarżonego A. W. (1) k.90-91v

Pobrany nie miejscu oględzin w dniu 24.09.2013r. w miejscowości K. materiał dowodowy wraz z biologicznym materiałem porównawczym pochodzącym od wszystkich oskarżonych został przesłany do badań. W wyniku tych w mieszaninie DNA w próbce nr (...) nie ujawniono DNA żadnego z oskarżonych, zaś z próbki (...) nie można było przeprowadzić analizy porównawczej.

dowód : opinie k.652-653v, 1134-1134v

Pobrany nie miejscu oględzin w dniu 25.04.2014r. w miejscowości S. materiał dowodowy (niedopałek papierosa) wraz z biologicznym materiałem porównawczym pochodzącym od wszystkich oskarżonych został przesłany do badań. Badania te wykluczyły możliwość pochodzenia DNA ujawnionego w próbce nr (...) od któregokolwiek z oskarżonych.

dowód : opinia k.1126-1127v

Oskarżony P. G. (1) przesłuchany po raz pierwszy w postępowaniu przygotowawczym, przyznał się do popełnienia dwóch zarzucanych mu czynów popełnionych w nocy 22/23 lipca 2013r. w B. oraz w nocy 18/19 sierpnia 2013r. w C., a ponadto ujawnił inne zachowania, których się dopuścił ze współoskarżonymi.

Wyjaśnił, że kradzieży uzwojenia z transformatorów nauczył go D. Ł. i to z nim dopuszczał się kradzieży od lipca 2013r. do końca 2013r. Przyznał, że sam planował trasę wyjazdu i wybierał zawsze te transformatory, które znajdowały się na uboczu. Natomiast później, po osadzeniu D. Ł. w zakładzie karnym, oskarżony zaproponował udział w kradzieżach A. W. (1), który na to przystał. Razem działali w okresie od stycznia 2014r. do 29 kwietnia 2014r., kiedy to wspólnie wyjechali do Niemiec. Tam przebywali w areszcie w okresie od 1-27 sierpnia 2014r. Po powrocie do Polski przystąpili do kolejnych kradzieży miedzianego uzwojenia z transformatorów.

Oskarżony P. G. (1) w trakcie tego przesłuchania opisał następujące zachowania:

- popełnione wraz z D. Ł. w lipcu 2013r. w okolicy C. ; wtedy to D. Ł. odłączył napięcie, przecinając kłódkę zabezpieczającą dźwignię, a następnie tą kłódką zabezpieczył dźwignię przed przypadkowym włączeniem, potem zaś wszedł na słup z transformatorem, odciął nożycami trzy górne linie, kilka bocznych kabli, tłumacząc P. G. (1) co i w jakiej kolejności robił. Następnie razem zrzucili transformator z podestu na ziemię, po czym rozkręcili śruby zabezpieczające kadź transformatora, a następnie z wnętrza zabrali miedziane uzwojenie, które spakowali do samochodu. Potem odjechali z miejsca zdarzenia do lasu i tam wyczyścili miedź z zabezpieczającego go papieru, uzyskując około 90 kg miedzi;

- popełnione wraz z D. Ł. kolejnej nocy w lipcu 2013r. okolicach miejscowości W.; wtedy to wspólnie odcięli napięcie, a następnie razem weszli na słup z transformatorem, odcięli kable i zrzucili transformator na ziemię, uzyskując około 90 kg miedzi, którą sprzedali na terenie Ś.

- popełnione wraz z D. Ł. w sierpniu 2013r. w okolicach C.; wtedy to wspólnie odcięli napięcie, a następnie razem weszli na słup z transformatorem, odcięli kable i zrzucili transformator na ziemię, uzyskując około 90 kg miedzi, którą sprzedali na terenie Ś.

- popełnione wraz z A. W. (1) w nocy 17/18 września 2014r. w okolicy miejscowości Ż., kiedy to uzyskali około 90 kg miedzi.

- popełnione wraz z A. W. (1) w nocy 18/19 września 2014r. w okolicy miejscowości Ł., kiedy to uzyskali około 200 kg miedzi

- popełnione wraz z A. W. (1) w nocy 24 września 2014r. w okolicy T. przy stawach hodowlanych; wtedy to zrzucili transformator na ziemię, uzyskując około 120 kg miedzi

- popełnione wraz z A. W. (1) w dniu 01.10.2014r. w okolicy miejscowości S. polegające na podjęciu nieudanej próby zrzucenia transformatora z podestu, po wcześniejszym wyłączeniu napięcia; cały następny dzień wymienieni spędzili w okolicy R.. W okolicy miejscowości J. znaleźli kolejny transformator, z którego zabrali miedziane uzwojenie

- popełnione wraz z D. Ł. w październiku 2013r. w okolicach miejscowości K.; wtedy byli legitymowani przez Policję. Oskarżony nie pamiętał, ile miedzi pozyskali w wyniku tego zachowania

- popełnione wraz z A. W. (1) i D. B. (2) w nocy 06 października 2014r. w okolicy Ł., uzyskując z tej kradzieży około 90 kg miedzi

- popełnione tej samej nocy z tymi samymi współsprawcami polegające na podjęciu nieudanej próby włamania do transformatora i kradzieży uzwojenia; pomimo odcięcia napięcia, transformator wciąż działał

- popełnione tej samej nocy z tymi samymi współsprawcami w tej okolicy, uzyskując około 90 kg miedzi

- popełnione w nocy 09 września 2014r. w okolicy miejscowości M. , uzyskując około 90 kg miedzi

- popełnione w połowie marca 2014r. przez dwie kolejne noce w okolicy I. i D., uzyskując z dwóch transformatorów około 200 kg miedzi

- popełnione w połowie stycznia 2014r. w okolicy C. , uzyskując z dwóch transformatorów około 200 kg miedzi.

W czasie wszystkich trzech opisanych powyżej zachowań popełnionych w nocy 06 października 2014r. D. B. (2) siedział w pojeździe, będąc na tzw. czujce. W M., w czasie drogi powrotnej, zostali zatrzymani przez Policję.

Oskarżony wyjaśnił, że przy dokonywaniu tych kradzieży miał przy sobie telefon komórkowy, podobnie jak A. W. (1). Nadmienił, że największej ilości kradzieży dopuścili się w styczniu 2014r. Nie pamiętał dokładnie wszystkich miejsc kradzieży, bo tak wiele ich było. Zazwyczaj z domu wyjeżdżali wcześnie rano, a kradzieży dopuszczali się w nocy. Zdarzało się, że wyjeżdżali na kradzieże na kilka nocy. Wówczas skradzioną miedź chowali w lesie, aby móc spać w samochodzie. Wracając do domu, zabierali wcześniej schowaną miedź.

Oskarżony P. G. (1) przesłuchany ponownie przyznał się do popełnienia czynów z 22/23 lipca 2013r. w B. oraz 18/19 sierpnia 2013r. w C. z art.279§1 kk i inne i wyjaśnił, że po powrocie do Polski z Niemiec wraz z A. W. (1) ponownie przystąpił do kradzieży uzwojeń z transformatorów. Miedź uzyskaną z kradzieży sprzedawał zawsze w jednym skupie złomu w Ś., bez dokumentów.

Oskarżony przed Sądem na posiedzeniu w dniu 10 października 2014r. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i podtrzymał wcześniejsze wyjaśnienia złożone w sprawie. Wyjaśnił, że kradzieżami zaczął zajmować się chyba od sierpnia 2013r., choć mogło to być jeszcze wcześniej. Namówił go do tego D. Ł.. Gdy ten zaczął odbywać karę pozbawienia wolności, to oskarżony do pomocy dobrał sobie A. W. (1) i z nim zaczął popełniać kradzieże.

Oskarżony P. G. (1), przesłuchany ponownie w toku postępowania przygotowawczego, wyjaśnił, że miedź sprzedawał tylko i wyłącznie w jednym skupie złomu w Ś.. Przyznał, że w dniu 23 września 2013r. był kontrolowany przez Policję w okolicy miejscowości B. koło Ż.. Był wtedy wraz z D. Ł. oraz T. W. (1). Nie pamiętał co tam robił. Odmówił odpowiedzi na dalsze pytania.

Oskarżony P. G. (1), przesłuchany po raz kolejny w sprawie, przyznał się do popełnienia czynu ciągłego, w skład którego weszło 40 zachowań i odmówił złożenia wyjaśnień.

Oskarżony P. G. (1) w postępowaniu sądowym przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu ciągłego, zaprzeczając jednak, aby udział w zdarzeniach brał D. Ł.. W tej części oskarżony nie podtrzymał swoich wcześniejszych wyjaśnień. P. G. (1) nadmienił, że został wprowadzony w błąd przez policjanta, który namawiał go do obciążania innej osoby, aby w ten sposób wina i ewentualna kwota odszkodowania rozłożyły się. Oskarżony wyjaśnił, że jego pierwsza relacja polegała na przytakiwaniu policjantowi, który korzystał w trakcie przesłuchania z notatek. Nie pamiętał, czy wszystkich pozostałych kradzieży dopuścił się, współdziałając z A. W. (1).

dowód : wyjaśnienia oskarżonego P. G. (1) k. 82-85,115-116,130-131v,402,1001,1855-1856

P. G. (1) jest 26-letnim kawalerem, ojcem dwojga małoletnich dzieci, zobowiązanym do łożenia na nie alimentów w kwocie po 650 złotych miesięcznie. Oskarżony ma wykształcenie podstawowe.

Oskarżony P. G. (1) w przeszłości był pięciokrotnie karany sądownie, głównie za przestępstwa przeciwko mieniu. Obecnie odbywa karę pozbawienia wolności z wyroku Sądu Rejonowego w Szczecinku, sygn. akt II K 511/13.

dowód : karta karna k. 1548-1550, dane osobopoznawcze k.1168, zawiadomienie o wykonywaniu kary k.1628, wyjaśnienia oskarżonego P. G. (1) k. 1854

Oskarżony A. W. (1) przyznał się do popełnienia kradzieży z włamaniem do transformatora w nocy 18/19 września 2014r. w miejscowości Ł. i wyjaśnił, że w grudniu 2013r. P. G. (1) zaproponował mu udział w kradzieżach uzwojeń miedzianych z transformatorów. Gdy oskarżony przystał na tę propozycję, od stycznia 2014r. zaczęli wspólnie jeździć po terenie województw (...), (...) i (...)- (...). Za każdy razem kradzież wyglądała podobnie i polegała na tym, że P. G. (1) znajdował położony na uboczu transformator, odłączał zasilanie i przecinał przewody sieci, następnie razem zrzucali transformator na ziemię i odkręcali pokrywę. Gdy ze środka wyciekł olej, zabierali miedziane uzwojenie, które sprzedawali w Ś. w skupie złomu, czasami bez dokumentów. Zdarzało się, że w terenie na kradzieżach byli przez więcej niż jedną noc. Wówczas miedź ukrywali w lesie i zabierali ją w drodze powrotnej do domu. Oskarżony A. W. (1) w trakcie przesłuchania opisał następujące zachowania:

- popełnione w nocy 17/18 września 2014r. w okolicy miejscowości Ż. , kiedy to uzyskano około 90 kg miedzi

-popełnione kolejnej nocy 18/19 września 2014r. w miejscowości Ł., kiedy to uzyskano około 200 kg miedzi

- popełnione w dniu 06 października 2014r. popełnione wspólnie z P. G. (1) i D. B. (2)

- popełnione w dniu 01 października 2014r. w W. , kiedy to po odcięciu przewodów nie udało się zrzucić transformatora z podestu

- popełnione kolejnej nocy w okolicy J. , kiedy to uzyskano około 100 kg miedzi

- popełnione w nocy 24/25 września 2014r. w okolicy miejscowości T. przy stawach hodowlanych, kiedy to uzyskano około 120 kg miedzi

- popełnione w nocy 09/10 września 2014r. w miejscowości M. oraz tej samej nocy w miejscowości S. , kiedy to uzyskano łącznie około 190 kg miedzi. Miedź tę P. G. (1) sprzedał w Ś.. Pieniędzmi oskarżeni podzielili się po połowie.

- popełnione w połowie marca 2014r. w okolicy I. i D. , kiedy to z dwóch transformatorów uzyskano łącznie około 200 kg miedzi

- popełnione w połowie stycznia 2014r. w okolicy C. , kiedy to z dwóch transformatorów uzyskano łącznie około 200 kg miedzi

Oskarżony A. W. (1) nadmienił, że P. G. (1) i D. Ł. chwalili się, że pod koniec 2013r. zostali zatrzymani do kontroli drogowej przez Policję w okolicy Ś. koło K.. Dodał, że biorąc udział w kradzieżach miał przy sobie telefon komórkowy, podobnie jak P. G. (1). Oskarżony wyjaśnił, że w styczniu 2014r. wspólnie z P. G. (1) popełnili dużą ilość kradzieży uzwojeń z transformatorów. Nie pamiętał dokładnie wszystkich miejsc kradzieży, bo tak wiele ich było.

Oskarżony A. W. (1) przesłuchany ponownie podtrzymał swoje wyjaśnienia, oświadczając, że złożył je dobrowolnie i nikt nie wywierał na niego presji. Dodatkowo wyjaśnił, że wraz z P. G. (1) popełniał przestępstwa od stycznia 2014r. do końca kwietnia 2014r. W dniu 28 kwietnia 2014r. oskarżony wraz z P. G. (1) dopuścili się włamania na terenie Niemiec, gdzie zostali zatrzymani do 28 sierpnia 2014r. Po wyjściu z aresztu powrócili do Polski i po upływie tygodnia lub dwóch ponownie zaczęli kraść uzwojenia z transformatorów raz w tygodniu. A. W. (1) przyznał, że dopuścił się kilkunastu zachowań, osiągając zysk w wysokości około 10.000 złotych. Pieniądze te wydał na imprezy i życie.

Oskarżony przed Sądem na posiedzeniu w dniu 10 października 2014r. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i podtrzymał wcześniejsze wyjaśnienia złożone w sprawie. Wyjaśnił, że czynów zaczął dopuszczać się od stycznia 2014r. P. G. (1) mówił mu, że są z tego dobre pieniądze. Miesięcznie z tych kradzieży osiągał zysk w wysokości około 1500-2000 złotych.

Oskarżony A. W. (1), przesłuchany po raz kolejny w sprawie, przyznał się jedynie do części zarzutów, to jest tych, które przedstawiono mu wcześniej, natomiast do pozostałych zarzutów, uzupełnionych nowym postanowieniem, nie przyznał się. Jednocześnie oskarżony nie potrafił wskazać, do których zarzutów się przyznaje. Podtrzymał swoje stanowisko w sprawie zaprezentowane podczas wcześniejszych przesłuchań.

Oskarżony A. W. (1) przesłuchany ponownie, sprecyzował swoje wcześniejsze wyjaśnienia w ten sposób, że nie przyznał się do 11 czynów popełnionych w nocy 26/27 stycznia 2014r. i dalej aż do 30 stycznia 2014r., podając, iż niemożliwym było, aby przez tyle dni i nocy jeździli po danym terenie. Wyjaśnił, że tak duża ilość miedzi nie zmieściłaby się na raz do auta oraz że na kradzieże jeździli maksymalnie na 2 noce pod rząd. Nadmienił, że sprzedaży miedzi dokonywali z P. G. (1) w różnych miejscach, czasami w mniejszych miasteczkach. Pieniędzmi zawsze dzielili się po połowie. Oskarżony nie przyznał się również do kradzieży w dniu 15.01.2014r. w M., wskazując, że z załączonego materiału dowodowego wynikało, iż sprawcy w inny sposób zabezpieczali odłącznik zasilenia- poprzez miedziany drut, tymczasem oskarżeni zawsze ów odłącznik zabezpieczali odciętą kłódką. Sprecyzował swoje wcześniejsze wyjaśnienia, wskazując, że to od P. G. (1) dowiedział się, że ten był wraz z D. Ł. kontrolowany przez Policję.

Oskarżony A. W. (1) w postępowaniu sądowym nie przyznał się do popełnienia zachowań ze stycznia 2014r. Nie podtrzymał swoich wcześniejszych wyjaśnień, w których przyznał się do ich popełnienia, twierdząc, że wtedy nie był pewny, czy ich się dopuścił. Dopiero potem, zapoznając się z aktem oskarżenia, doszedł do wniosku, że tych zachowań nie dopuścił się, bowiem na jednym ze zdjęć z miejsca zdarzenia widać było, jak zabezpieczono odłącznik zasilania drutem miedzianym, a więc w inny sposób, niż dokonywał tego z P. G. (1). Dodał, że niemożliwym było, aby przez 5 kolejnych nocy od 25 stycznia do 31 stycznia 2014r. kradł miedziane uzwojenie, bowiem miedź ta nie zmieściłaby się w ich samochodzie. Wyjaśnił, że w tym czasie miał jeden telefon komórkowy. Nadmienił, że jeżeli jego telefon logował się w dniu 29 stycznia 2014r. w okolicy C., to możliwe, że był wtedy na kradzieży, co jednak nie oznaczało, że był na wszystkich. Ostatecznie oskarżony przyznał, że dopuścił się tylko jednego zachowania w styczniu 2014r., w tym czasie, gdy odnotowano logowanie jego telefonu komórkowego w okolicy C..

dowód : wyjaśnienia oskarżonego A. W. (1) k. 90-91,120-121v,132,1012,1072-1073,1857-1859

Oskarżony A. W. (1) jest 25-letnim kawalerem, ojcem jednego małoletniego dziecka w wieku 3 lat. Oskarżony ma wykształcenie gimnazjalne.

Oskarżony A. W. (1) w przeszłości był czterokrotnie karany sądownie, głównie za przestępstwa przeciwko mieniu. Obecnie odbywa karę pozbawienia wolności z wyroku Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim, sygn. akt II K 316/12.

dowód : karta karna k. 1552-1554, zawiadomienie o wykonywaniu kary k.1445, wyjaśnienia oskarżonego A. W. (1) k. 1854

Oskarżony D. Ł. w postępowaniu przygotowawczym nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu ciągłego i wyjaśnił, że kradł uzwojenie z transformatorów w latach 2011-2012 i teraz odbywa karę pozbawienia wolności. Przyznał, że zaproponował P. G. (1) kradzieże miedzianego uzwojenia z transformatorów, na co ten przystał. Razem dopuścili się dwóch takich kradzieży. Postępowanie w tej sprawie zawisło przed innym sądem. Oskarżony wyraził przypuszczenie, że P. G. (1) obciążył go, aby w ten sposób rozłożyć grożące mu koszty związane z postępowaniem.

Oskarżony przesłuchany w postępowaniu sądowym nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu ciągłego i podtrzymał swoje wcześniejsze wyjaśnienia złożone w tej sprawie.

dowód : wyjaśnienia oskarżonego D. Ł. k.985-986,1859

D. Ł. jest 25- letnim rozwiedzionym mężczyzną, ojcem dwojga małoletnich dzieci, zobowiązanym do łożenia na nie alimentów w kwocie po 700 złotych miesięcznie. Ma wykształcenie gimnazjalne.

D. Ł. w przeszłości był siedmiokrotnie karany sądownie, głównie za przestępstwa przeciwko mieniu. Obecnie odbywa karę pozbawienia wolności.

dowód : dane osobopoznawcze k.1079, karta karna k.1543-1546, odpisy wyroków k.1087-1089, wyjaśnienia oskarżonego D. Ł. k.1854

Sąd uznał za wiarygodne wyjaśnienia oskarżonego P. G. (1) z postępowania przygotowawczego z uwagi na to, że były one jasne, konsekwentne, spójne oraz korespondowały z pozostałym zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Dodatkowym elementem wzmacniającym wiarygodność tych wyjaśnień było to, że oskarżony spontanicznie w toku postępowania przygotowawczego ujawnił inne zachowania, co do których nie przedstawiono mu zarzutów. Wyjaśnienia te zyskały poparcie w pozostałym materiale dowodowym, w tym w pierwszych wyjaśnieniach oskarżonego A. W. (1) oraz w danych wskazujących miejsca logowania telefonu komórkowego należącego do P. G. (1). Nadto podane przez tego oskarżonego orientacyjnie miejsca, w których dopuszczał się zachowań, zostały potwierdzone odpowiednimi zgłoszeniami o zdarzeniach. Podkreślić należy, że oskarżony P. G. (1) w postępowaniu przygotowawczym był pięciokrotnie przesłuchiwany i podtrzymywał przedstawioną przez siebie wersję zdarzeń, w tym co do udziału współoskarżonych. Przyznawał się także do popełnienia wszystkich zarzuconych mu zachowań w ramach czynu ciągłego. Na uwagę zasługują jego wyjaśnienia złożone przed Sądem na posiedzeniu w przedmiocie stosowania tymczasowego aresztowania (k.130-131v), kiedy to oskarżony ponownie wskazał na udział D. Ł. w procederze, podkreślając, że „ chciałbym mówić przed sądem tylko prawdę”.

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego P. G. (1) złożonym na rozprawie, w których zaprzeczył, aby w zdarzeniach brał udział D. Ł.. Przede wszystkim powody, dla których oskarżony zmienił swoją wersją w tym zakresie uznać należy za nieprzekonujące. Oskarżony podał bowiem, że zmiana wyjaśnień w tym zakresie spowodowana była refleksją i wnioskiem, że nie może oskarżyć niewinnej osoby. Podał także, że powyższe było wynikiem błędu, w który wprowadził go przesłuchujący policjant. Policjant bowiem mu powiedział, aby się przyznał, to będzie miał mniej do płacenia. Zmiana wyjaśnień na rozprawie budzi poważne wątpliwości Sądu. Przede wszystkim oskarżony, będąc wcześniej przesłuchiwanym aż pięć razy, w tym ostatni raz 13 marca 2015r., a więc po upływie ponad 5 miesięcy od dnia zatrzymania w sprawie, ani razu nie zmienił w tym zakresie swoich wyjaśnień, a wręcz przeciwnie, podczas trzech pierwszych przesłuchań, za każdym razem na samym początku podtrzymywał wcześniej złożone wyjaśnienia. Podczas kolejnych dwóch przesłuchań przyznawał się do zarzuconych mu zachowań i albo wyjaśniał na okoliczności związane ze sprzedażą miedzi, albo odmawiał wyjaśnień. Co więcej- przed Sądem na posiedzeniu w przedmiocie tymczasowego aresztowania, przekonywał o prawdziwości swoich twierdzeń, w tym w zakresie współudziału D. Ł.. Dlatego też Sąd nie znalazł żadnych logicznych oraz uzasadnionych powodów, aby uznać wyjaśnienia oskarżonego złożone na rozprawie w tym zakresie za wiarygodne. W tym miejscu dodatkowo wskazać należy na zeznania policjanta przesłuchującego oskarżonego P. G. (1) po raz pierwszy w tej sprawie oraz policjanta biorącego udział w tej czynności, którzy zaprzeczyli wersji oskarżonego, ażeby ktokolwiek z nich poddawał oskarżonego sugestiom, iż lepiej byłoby, gdyby wskazał współsprawców. Co więcej- okazało się, że świadek F. R. w momencie przesłuchiwania oskarżonego nie miał wiedzy co do innych zdarzeń poza tymi, które zostały popełnione na terenie właściwości K.. Trudno zatem znaleźć wytłumaczenie dla słów oskarżonego złożonych na rozprawie, że policjant odczytywał z kartki nazwy miejscowości, a oskarżony jedynie przytakiwał. Zresztą te nazwy miejscowości zapisane w protokole nie są nazwami miejscowości, w których zaistniały zdarzenia, a jedynie nazwami większych miejscowości, w pobliżu których oskarżony dopuszczał się zachowań. W ocenie Sądu powyższe świadczyło o tym, że nie tylko oskarżony nie wiedział dokładnie, gdzie te zdarzenia zaistniały (nie znał nazw miejscowości), ale nie wiedział też tego policjant.

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego P. G. (1), iż miedź sprzedawał tylko w jednym punkcie skupu złomu w Ś.. Wersji tej zaprzeczył bowiem oskarżony A. W. (1). Również świadek D. B. (2) zaprzeczył wersji tego oskarżonego w tym zakresie, twierdząc, że od oskarżonych usłyszał, iż zdarzyło im się sprzedać miedź gdzieś w skupie po drodze.

Sąd dał wiarę pierwszym złożonym w sprawie wyjaśnieniom oskarżonego A. W. (1) z uwagi na to, że były one jasne, logiczne, konsekwentne oraz korespondowały z pozostałym zebranym w sprawie materiałem dowodowym, w tym zwłaszcza z uznanymi za wiarygodne wyjaśnieniami P. G. (1). Również A. W. (1) spontanicznie opisał podczas tych wyjaśnień inne zachowania, aniżeli zarzucone, których dopuścił się wspólnie z P. G. (1). Wiele tych opisów przystawało do opisów zdarzeń podanych przez P. G. (1), jednak wśród nich znalazły się dwa zdarzenia, o których nie wspomniał współoskarżony. I tak- A. W. (1) podał okoliczności potwierdzające zaistnienia zdarzeń w dniach 17 września 2014r. w R., gm. Ż. oraz w dniu 24 września 2014r. w P., gm. P.. Tymczasem o zdarzeniach tych nie wspomniał P. G. (1). Powyższe okoliczności w ocenie Sądu świadczyły o wiarygodności wyjaśnień oskarżonych, bowiem rzeczą naturalną jest to, że nie wszyscy zapamiętują to samo i tak samo. Z uwagi na wielość tych zdarzeń, podobny ich przebieg, za w pełni uzasadnione uznać należy, że oskarżeni mogli zapamiętać inne zdarzenia, co w żaden sposób nie przekładało się na odmówienie im wiary. Wręcz przeciwnie- w ocenie Sądu świadczyło to, że wyjaśnienia te nie były ani uzgodnione, ani wyuczone, ani tym bardziej zasugerowane przez policjantów. Podczas tych pierwszych wyjaśnień oskarżony A. W. (1), podobnie jak A. G., podał, że najwięcej zdarzeń zaistniało w styczniu 2014r., nie potrafiąc jednak wskazać ich dokładnej liczby, „ bo tyle ich było”.

A. W. (1) w postępowaniu przygotowawczym był pięciokrotnie słuchany w charakterze podejrzanego. Znamienne było to, że podczas trzech pierwszych przesłuchań. oskarżony podtrzymywał swoje pierwsze wyjaśnienia, podkreślając, że przestępstwa zaczął popełniać od stycznia 2014r. Zmiana jego wyjaśnień nastąpiła w dniu 12.03.2015r. (k.1012), kiedy to nie przyznał się do części zachowań, nie potrafiąc jednak wskazać konkretnie których. Podczas kolejnego przesłuchania sprecyzował już te zachowania, do których popełnienia się nie przyznał, opisując je jako te popełnione w nocy 26/27 stycznia 2014r. i dalej aż do 30 stycznia 2014r.- łącznie 11 zdarzeń. Jako powód zmiany stanowiska w tym zakresie podał, iż niemożliwym było, aby wraz z P. G. (2) przez tyle dni i nocy jeździli po danym terenie. Tymczasem oskarżonym zarzucono popełnienie w ciągu czterech nocy następujących po sobie łącznie 11 zachowań, w tym najwięcej 3 zachowań w ciągu jednej nocy. Powyższe nie stoi jednak w sprzeczności z pierwszymi wyjaśnieniami oskarżonych, którzy zgodnie podali, że zdarzało się, że jeździli na zdarzenia na więcej niż jedną noc (k.90- wyjaśnienia A. W. (1)) na kilka dni (k.84v- wyjaśnienia P. G. (1)). Dopiero na rozprawie oskarżony P. G. (1) podał, że jeździli „ góra przez 2 noce pod rząd” , aby w końcu przyznać, że mógł być na kradzieżach przez 3 kolejne noce. W ocenie Sądu oskarżeni nie mieli w tej sprawie jasnego i z góry określonego stanowiska. Jednak z zeznań świadka P. B. wynikało, że P. G. (1) często wyjeżdżał „ zawsze na kilka dni”. W ocenie Sądu dowody zebrane w sprawie nie potwierdziły wersji oskarżonego A. W. (1), że „ nie jest możliwe, abyśmy przez tyle dni i nocy jeździli na danym terenie i kolejno dokonywali tych kradzieży”. Okoliczności, z których oskarżony wywodził ów brak możliwości, uznać należy za nieprzekonujące. Nie było tak, jak starał się przekonać A. W. (1), że liczba tych kradzieży była tak duża, że niemożliwym było załadowanie tak wielkiej ilości miedzi do samochodu. Przecież z wyjaśnień oskarżonych wynikało, że skradzioną miedź chowali w lesie, a zabierali ją w drodze powrotnej. Zdarzało się- jak to wyjaśnił A. W. (1)- że sprzedawali miedź w mniejszych miejscowościach, co przyznał podczas zeznań z postępowania przygotowawczego D. B. (2). Zatem duża ilość miedzi nie była przeszkodą uniemożliwiającą podejmowanie wielu następujących po sobie zachowań przez oskarżonych, gdyż miedź ta była sprzedawana w skupach po drodze. Oskarżeni zaś chowali miedź w lesie, aby mieć miejsce w samochodzie na nocleg. Tym samym oskarżeni słuchani wcześniej w postępowaniu przygotowawczym sami wskazali logiczne i przekonujące okoliczności, zaprzeczające późniejszej wersji A. W. (1).

Oskarżony A. W. (1) zaprzeczył, aby brał udział w zdarzeniu z dnia 15 stycznia 2014r.w miejscowości M.. Wedle zaprezentowanej przez niego wersji – nie mogli wraz z P. G. (1) być sprawcami, bowiem w inny sposób, aniżeli został udokumentowany zdjęciami w sprawie, zabezpieczyli odłącznik napędu. Oskarżony wyjaśnił, że za każdym razem odłącznik zabezpieczany był wcześniej odciętą kłódką. Tymczasem ze zdjęć wynikało, że odłącznik zabezpieczono miedzianych drutem. Również tę argumentację uznać należy za mało przekonującą. Wszak z wyjaśnień A. W. (1) wynikało, że etapem odłączania prądu zajmował się P. G. (1). Jego udział zaś polegał na pomocy w zrzuceniu transformatora z podestu i odkręceniu pokrywy, a następnie w wyciąganiu uzwojenia i przenoszeniu go do samochodu (k.90). Nadmienić też należy, że odłącznik prądu znajdował się w dość dużej odległości od transformatora, zaś zdarzenia miały miejsce w nocy. Poza tym- podczas oględzin różnych miejsc zdarzenia- ujawniano zarówno taki sposób zabezpieczenia odłącznika napędu, jaki opisał A. W. (1), jak i w ogóle nie ujawniano nigdzie kłódki. Powyższe w ocenie Sądu przemawiało za niewiarygodnością wyjaśnień oskarżonego A. W. (1) w tym zakresie, tym bardziej, że P. G. (1) nie zanegował swojego udziału w tym zdarzeniu.

Co prawda- z wyjaśnień oskarżonego P. G. (1)- nie wynikał w sposób tak czytelny, jak z wyjaśnień oskarżonego A. W. (1), podział ról. Owa nieczytelność spowodowana była sposobem formułowania zdań w protokole przesłuchania P. G. (1), w tym rezygnacja z używania czasowników w formie osobowej i poprzestawanie na używaniu rzeczowników (np. po przecięciu, po odłączeniu). Jednak z opisywanych przez niego bardziej szczegółowo zdarzeń (które z różnych powodów bardziej zapadły mu w pamięć) wynikało bezspornie, że wymieniony zajmował się przecinaniem kłódki zabezpieczającej oraz odłączaniem zasilenia.

W postępowaniu sądowym A. W. (1) nie przyznał się do zachowań popełnionych w styczniu 2014r. Wyjaśnił, że wcześniej przyznał się, bo nie był pewny, czy w styczniu dopuścił się tych zachowań. Dopiero potem, gdy zapoznał się z aktem oskarżenia, doszedł do przekonania, że ich nie popełnił. W ocenie Sądu powyższą argumentację uznać należy za całkowicie chybioną, a wręcz nielogiczną. Trudno uznać bowiem za logiczne przyznawanie się do zachowań w momencie, gdy nie ma się pewności co do ich popełnienia. Natomiast podkreślić należy, że A. W. (1) podczas trzech pierwszych przesłuchań nie miał wątpliwości, że zaczął brać udział w procederze od stycznia 2014r. i że najwięcej zdarzeń zaistniało właśnie w tym miesiącu. Co więcej- oskarżony podał, że nie pamiętał ich wszystkich, bo tyle ich było. Takiej samej treści wyjaśnienia złożył także oskarżony P. G. (3). Z uwagi na powyższe, Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego złożonym w tym zakresie na rozprawie. Zwrócić należy również uwagę na niekonsekwencję samego oskarżonego, który dowiedziawszy się, że jego telefon logował się w nocy 29 stycznia 2014r. w okolicy C., od razu przyznał się do tej kradzieży. Choć faktycznie, telefon A. W. (1) logował się w powiecie (...) 29 stycznia 2014r. oraz w P. 30 stycznia 2014r., to brak logowania jego telefonu w innych datach w styczniu w pobliżu miejsc kradzieży, w sposób kategoryczny i jednoznaczny nie zaprzeczył temu, że oskarżony dopuszczał się też innych zachowań w styczniu 2014r. Przede wszystkim o jego sprawstwie świadczyły uznane za wiarygodne wyjaśnienia współoskarżonego P. G. (1), który na rozprawie wcale nie miał już pewności, czy za każdym razem A. W. (1) miał ze sobą telefon komórkowy.

Sąd uznał za niewiarygodne wyjaśnienia oskarżonego D. Ł. w części, w której zaprzeczył, aby popełnił czyn ciągły wspólnie z P. G. (1) w okresie od lipca 2013r. do grudnia 2013r. Oskarżony jednocześnie przyznał, że dwukrotnie z wymienionym dopuścił się kradzieży uzwojenia z transformatora, zaś sprawa zawisła przed innym sądem. Sąd uznał tę wersję za linię obrony obliczoną na ekskulpację. Wersji tej jednak zaprzeczyły uznane za wiarygodne wyjaśnienia współoskarżonego P. G. (4) z postępowania przygotowawczego. Co więcej- wersji D. Ł. zaprzeczyły również uznane za wiarygodne wyjaśnienia oskarżonego A. W. (1), który wszak podał, że wymieniony wraz z P. G. (3) działali do grudnia 2013r.(k.120).

Sąd uznał za wiarygodne zeznania D. B. (2) z postępowania przygotowawczego z uwagi na to, że były logiczne, spójne i konsekwentne. Nie budziło wątpliwości, również w świetle wyjaśnień współoskarżonych P. G. (1) i A. W. (1), że D. B. (2) wyruszył wraz z nimi na kradzieże uzwojenia transformatorów w dniu 06 października 2014r. W trakcie tej wyprawy, wszyscy zostali zatrzymani przez Policję. Z zeznań tego świadka złożonych w śledztwie wynikała niewielka jego wiedza na temat wcześniejszego procederu oskarżonych. Wiedzę tę czerpał od samych oskarżonych, którzy chwalili mu się, że od dłuższego czasu zajmowali się kradzieżami miedzianego uzwojenia z transformatorów. Od nich też dowiedział się, że miedź sprzedawali w punkcie skupu w Ś., choć zdarzyło im się sprzedać także gdzieś po drodze.

Natomiast sąd nie dał wiary zeznaniom tego świadka złożonym na rozprawie, w których zaprzeczył, aby w ogóle cokolwiek wiedział o wcześniejszym udziale oskarżonych w kradzieżach miedzianego uzwojenia, twierdząc wręcz, że tę cześć zeznań wymyślił. Aby wyjaśnić sprzeczność w tym zakresie i uzasadnić ją, świadek stwierdził, że był bity przez policjantów podczas przesłuchania. W ocenie Sądu świadek na rozprawie starał się jak najmniej zaszkodzić oskarżonym, którzy byli jego kolegami. Twierdzenia D. B. (2) o tym, że był bity przez policjantów i dlatego zmyślił część zeznań z postępowania przygotowawczego uznać należy za całkowicie niewiarygodne. Nie dość, że świadek nie podał żadnego racjonalnego i przekonującego powodu, dla którego nie zawiadomił o tym zdarzeniu wcześniej nikogo, to policjanci, którzy go przesłuchiwali, zaprzeczyli jego zeznaniom. Wskazać należy, że część zeznań rzekomo zmyślona przez świadka i tak była w sprawie przyznana przez samych oskarżonych.

Sąd uznał za wiarygodne zeznania P. B. z uwagi na to, że były spójne, logiczne i konsekwentne, nadto przystawały do wyjaśnień samego oskarżonego P. G. (1). Wymieniona potwierdziła bowiem, że oskarżony często wyjeżdżał z domu zawsze na kilka dni. Od czasu, gdy zaczął znikać z domu, zaczął też mieć pieniądze.

Sąd uznał za wiarygodne zeznania świadków- pokrzywdzonych lub pracowników podmiotów, którzy ujawnili kradzieże uzwojenia miedzianego z transformatorów, jak również zeznania mieszkańców, którzy na skutek działalności przestępczej oskarżonych zostali pozbawieniu prądu. Zeznania te złożyły bowiem osoby, które nie znały oskarżonych i nie miały żadnych powodów, aby zeznawać niezgodnie z rzeczywistym stanem. W związku z powyższym Sąd uznał za wiarygodne zeznania świadków: K. S., M. O., A. F., S. J., T. K., M. W., T. O., G. K., J. S., B. G., D. S., W. W., J. G. (1), A. B., J. G. (2), R. F., E. Ś. (1), S. K. (1), E. M. (1), S. R., J. F., W. O., H. O., S. D., M. C., P. K., R. J., E. Ś. (2), P. W. (1), D. K., J. K., S. K. (2), G. A., Ł. W., M. K. (1), T. B., T. J., E. M. (2), W. B., P. S. (1), B. S., M. P., T. T., L. P., D. P., M. A., J. C., K. M., D. M., M. G., S. K. (3), W. S., D. T.. Znamienne było to, że w postępowaniu sądowym wyżej wymienieni świadkowie nie pamiętali już szczegółów zdarzeń. Z uwagi na upływ czasu, uznać należy ową niepamięć co do szczegółów za w pełni uzasadnioną.

Sąd uznał za wiarygodne zeznania świadków- właścicieli bądź pracowników punktów skupu złomu. W ocenie Sądu brak było logicznych i przekonujących powodów, aby odmówić im wiarygodności. Choć oskarżony P. G. (1) twierdził, że miedź była sprzedawana w jednym tylko punkcie skupu złomu w Ś., często bez żadnych dokumentów, to Sąd nie dał wiary tym wyjaśnieniom z uwagi na ich sprzeczność z wyjaśnieniami A. W. (1) oraz świadka D. B. (2). Sąd dał wiarę zeznaniom świadków: L. D. (2), M. K. (2), M. B., I. B. i P. J., M. L..

Zeznania pozostałych świadków, w tym: A. W. (2), E. B., M. M., P. S. (2), Z. T. i A. W. (3), T. W. (1) Sąd uznał za nie mające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Sąd uznał za wiarygodne zeznania policjantów: K. C., J. R., T. N. i F. R. z uwagi na to, że wzajemnie ze sobą korespondowały. Sąd nie widział powodów, dla których świadkowie, wykonujący wówczas swoje obowiązki służbowe, mieliby zeznawać niezgodnie z rzeczywistym stanem. Świadkowie ci zaprzeczyli okolicznościom podanym przez świadka D. B. (2) i oskarżonego P. G. (1). Znamienne w ocenie Sądu było to, że policjanci K. C. i J. R. nawet nie pamiętali przesłuchania D. B. (2). Stwierdzili też, że skoro tej czynności nie pamiętali, to oznaczało, że nic szczególnego w jej trakcie się nie wydarzyło. Powyższą argumentację uznać należy za wszech miar uzasadnioną. Trudno bowiem byłoby wymagać od policjantów, wykonujących na co dzień szereg podobnych czynności, zapamiętania każdej z nich.

Sąd uznał za wiarygodne dowody z dokumentów z uwagi na to, że żadna ze stron ich nie kwestionowała. Sąd uznał również za wiarygodne opinie biegłych z uwagi na to, że były jasne, logiczne, konsekwentne oraz wewnętrznie niesprzeczne.

Ustaliwszy zatem taki stan faktyczny, Sąd nie miał wątpliwości, że oskarżeni dopuścili się czynu ciągłego kwalifikowanego z art.279§1 kk i art.254a kk w zw. z art.11§2 kk w zw. z art.12 kk w zw. z art.65§1 kk. Czyn ciągły, o jakim mowa w art.12 kk, to dwa lub więcej zachowań podjętych w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26.06.2015r. „ z góry powzięty zamiar" w rozumieniu art. 12 KK musi być interpretowany w świetle art. 9 § 1 KK, co oznacza, że sprawca musi sobie uświadamiać w sposób konkretny owe przyszłe zachowania, które mają stanowić czyn ciągły, przynajmniej w tych ich elementach, które mają znaczenie dla przyjęcia realizacji znamion danego typu czynu zabronionego. Każdy z oskarżonych uświadamiał sobie, jeszcze zanim przystąpił do realizacji przestępstwa, owe przyszłe zachowania, a w szczególności- na czym mają polegać. Było to bowiem przedmiotem ich wcześniejszych porozumień. I tak- P. G. (1) podał, że udział w przestępstwie zaproponował mu D. Ł., który również pokazał mu, w jaki sposób dostać się do miedzianego uzwojenia w transformatorze. Natomiast później, gdy D. Ł. został osadzony w zakładzie karnym, P. G. (1) zaproponował A. W. (1) udział w przestępstwie, mówiąc, że „z tego jest dobry pieniądz” (k.132), na co ten przystał. P. G. (1) „nauczył” A. W. (1) jak dostać się do wnętrza transformatora i ukraść miedziane uzwojenie. Sąd zatem nie miał wątpliwości, że oskarżeni działali w wykonaniu z góry powziętego zamiaru. Z kolei krótkie odstępy czasu jako następny warunek konieczny do skorzystania z instytucji czynu ciągłego oznacza, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym i częścią doktryny prawa karnego, odstępy nieprzekraczające kilku miesięcy. W tym miejscu wskazać należy, że najdłuższy odstęp między zachowaniami wyniósł nieco powyżej 4 miesiące, zatem w ocenie Sądu, również i ten warunek czynu ciągłego został zachowany.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13.01.2011r. II AKa 238/10 w związku z tym, że z przyjęciem konstrukcji przestępstwa ciągłego nie wiąże się jakiekolwiek obligatoryjne, czy fakultatywne obostrzenie kary, przepis art.12 kk należy powołać jedynie w postawie prawnej skazania, nigdy zaś w podstawie prawnej orzeczenia o karze. Sąd uznając owo orzeczenie za przekonujące, przywołał art.12 kk jedynie w postawie prawnej skazania, pomijając go w postawie prawnej orzeczenia o karze.

Sąd wyeliminował z kwalifikacji prawnej art.288§1 kk. Przestępstwo z art.288§1 kk należy do przestępstw wnioskowych. W niniejszej sprawie gro pokrzywdzonych stanowiły osoby prawne, które w postępowaniu karnym winny działać przez uprawnione organy. Nie sposób uznać za działanie uprawnionego organu, złożenie wniosku o ściganie karne sprawcy przez pracownika osoby prawnej. Skoro zatem wnioski o ściganie zostały złożone przez osoby nieuprawnione, to nie można było sprawcom przypisać czynu z art.288§1 kk. Natomiast jedyna pokrzywdzona będąca osobą fizyczną- M. P., takiego wniosku nie złożyła.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego z P. z dnia 25.10.2012r. II AKa 210/12 do czynu ciągłego mają w pełni zastosowanie zasady kumulatywnego zbiegu przepisów zawarte w art.11§2 i 3 kk, w sytuacji, gdy poszczególne jednostkowe zachowania składające się na niego wyczerpują znamiona różnych przestępstw. Dla ustalenia odpowiedzialności karnej sprawą zasadniczą jest, czy sprawca odpowiadać ma za jedno przestępstwo, czy za wiele przestępstw. Zasada wyrażona treścią art.11§2 kk, że jeden czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo nie oznacza jednak, że wielość czynów zawsze musi oznaczać wielość przestępstw. Prawna jedność przestępstwa może wynikać wprost z regulacji prawnej albo z przyjętych zasad wykładni i stosowania prawa. W tym zakresie odnieść się można do właściwego zbiegu przepisów, który zachodzi wtedy, gdy ten sam czyn wyczerpuje znamiona typów czynów zabronionych określonych w przynajmniej dwóch przepisach ustawy karnej i nie da się oddać w kwalifikacji prawnej zawartości bezprawia tego czynu, pomijając któryś ze zbiegających się przepisów. W niniejszej sprawie Sąd dostrzegł, że zachowanie sprawców polegające na dokonywaniu kradzieży z włamaniem do transformatora oraz niszczeniem przez to elementu wchodzącego w skład sieci elektroenergetycznej i wywoływaniem tym zakłócenia działania całości lub części sieci albo linii stanowiło jedno przestępstwo, które wyczerpywało znamiona dwóch przepisów ustawy karnej. Możliwy jest bowiem zbieg przestępstwa z art. 254a KK z niektórymi przestępstwami przeciwko mieniu, jak w szczególności z art. 278 § 1, art. 279 czy art. 288 KK, wedle komentarza do Kodeksu Karnego R. S..

Sąd nie miał wątpliwości, że oskarżeni dopuścili się kradzieży z włamaniem kwalifikowanej z art.279§1 kk. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 października 2013r. II AKa 152/13 włamanie w rozumieniu art. 279 § 1 KK oznacza zachowanie polegające na usunięciu przeszkody, stanowiącej zabezpieczenie danego przedmiotu. Nie musi ono polegać na stosowaniu siły fizycznej. Utrwalone poglądy doktryny eksponują cel, dla jakiego ustanowiona została przełamana przez zachowanie sprawcy bariera. Istota włamania sprowadza się więc nie tyle do fizycznego uszkodzenia lub zniszczenia przeszkody chroniącej dostępu do rzeczy, lecz polega na zachowaniu, którego podstawową cechą jest nieposzanowanie wyrażonej przez dysponenta rzeczy woli zabezpieczenia jej przed innymi osobami. Należy traktować jako kradzież z włamaniem zachowanie polegające na otwarciu drzwi oryginalnym kluczem wbrew woli osoby uprawnionej do dysponowania pomieszczeniem z zamiarem dokonania w ten sposób kradzieży. Z chwilą śmierci dysponenta rzeczy prawo do dysponowania nią nie zostaje unicestwione, lecz przechodzi na inne podmioty (np. spadkobierców). W niniejszej sprawie oskarżeni nie poszanowali wyrażonej przez dysponenta rzeczy woli zabezpieczenia jej przed innymi osobami, używając do tego siły fizycznej, bowiem za każdym razem zachowania ich polegały na: przecięciu kłódki zabezpieczającej napęd, następnie przecięciu przewodów oraz rozkręceniu kadzi. Powyższe zachowania należy uznać za wypełniające znamiona czynu kwalifikowanego z art.279§1 kk.

Sąd nie miał też wątpliwości, że oskarżeni dopuścili się przestępstwa z art.254a kk, bowiem niszczyli transformatory, będące elementem wchodzącym w skład sieci elektroenergetycznej, powodując zakłócenia działania części sieci. W ocenie Sądu sprawcy działali umyślnie, w zamiarze bezpośrednim. Przecież każdorazowo najpierw odłączali napęd, włamując się do skrzynki z odłącznikiem, zrywając kłódkę. Każdorazowo sprawdzali, czy transformator mimo to pracuje (wydając charakterystyczne buczenie), a następnie przystępowali do dalszej części działania (zrzucenie transformatora z podestu, rozkręcenie kadzi i wyciągnięcie uzwojenia). Sprawcy zatem mieli zamiar popełnienia tak opisanego czynu i wiedzieli, że takim zachowaniem wywołają określony skutek (zniszczenie elementu sieci oraz spowodują zakłócenia działania sieci).

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 lipca 2013r. II AKa 126/13 konsekwencją całościowej oceny zachowań składających się na czyn ciągły powinno być również to, że w przypadku, gdy na ten czyn składają się zachowania, z których tylko część nie wyszła poza ramy stadium usiłowania, należy przyjmować, że jako całość został on popełniony w formie stadialnej dokonania, co czyni zbędnym powoływanie w jego kwalifikacji art.13§1 kk. W myśl zatem wyżej przywołanego wyroku, Sąd uznał za wystarczające i w pełni odzwierciedlające czyn ciągły przypisany oskarżonym, że został on popełniony w formie stadialnej dokonania.

Sąd nie miał też wątpliwości, że oskarżeni działali w warunkach art.65§1 kk, bowiem z popełnienia przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodów. Zatem zgodnie z treścią art.65§1 kk, do oskarżonych miały zastosowanie przepisy dotyczące wymiaru kary, środków karnych oraz środków związanych z poddaniem sprawcy próbie, przewidziane wobec multirecydywisty. W literaturze przedmiotu wskazuje się co prawda, że okres czerpania korzyści z działalności przestępczej jest decydujący dla stwierdzenia stałości źródła dochodu (Kodeks karny. Część ogólna. Tom I, pod red. A. Zolla, wyd. 4, Warszawa 2012, s. 905), jednak ustawodawca nie obwarował trwania osiągania dochodu przez określony ściśle czas. Dlatego nie ma wyraźnych wskazówek ustawodawcy co do wymaganego okresu. W niniejszej sprawie ten czas trwania osiągania dochodu z przestępstwa wynosił w stosunku do oskarżonego P. G. (1) niemalże 15 miesięcy, w stosunku do oskarżonego A. W. (1) 9 miesięcy, zaś w stosunku do D. Ł. 6 miesięcy. Sąd z zestawienia powyższych okresów nie miał wątpliwości, że zasadnie przyjęto, iż sprawcy działali w warunkach art.65§1 kk. Dodatkowo wskazać należy, że oskarżeni traktowali swoje zachowanie w kategorii swoistej działalności gospodarczej, a poszczególne fragmenty jego aktywności, które de facto mogłyby stanowić odrębne przestępstwa, potraktowane zostały w oparciu o przepis art. 12 KK jako czyn ciągły. Ustalenia faktyczne wskazują na to, że oskarżeni traktowali popełnienie przestępstwa jako działalność, która będzie im przynosiła stały zysk i to zamierzenie realizowali. W tym miejscu wskazać również należy na wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 31.03.2015r. II AKa 34/15, zgodnie z którym sprawca czyni z popełnienia przestępstwa swe stałe źródło dochodu (art. 65 § 1 KK), gdy dopuszcza się przestępstwa wielokrotnie z pewną regularnością i z niego uzyskuje systematycznie dochód, który nie musi być jedynym ani głównym źródłem jego utrzymania. Nie jest przy tym istotne, na jaki cel sprawca przeznacza dochód, ani pobudki, którymi się kieruje. Skoro zatem w niniejszej sprawie oskarżeni działali regularnie, wielokrotnie, uzyskując systematycznie dochód, różnie określany (wedle A. W. (1) 1500-2000 złotych miesięcznie, wedle P. G. (1) 4000 złotych miesięcznie), to uznać należy, że spełnione zostały warunki, o jakich mowa w art.65§1 kk.

Sąd, uznając za niewystarczające ustalenia poczynione w postępowaniu przygotowawczym przez Prokuratora w zakresie szkody wyrządzonej przestępstwem, ograniczające się w istocie do szacunkowych wyliczeń dokonanych przez pracowników pokrzywdzonych podmiotów, zwrócił się do stron o dokładne (a nie przybliżone- jak dotychczas) podanie szkody. Odpowiedzi udzielone przez pokrzywdzonych pozwoliły na przyjęcie następujących szkód:

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.1.- 6.946,50 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.2.- 12.000 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.3.-33.022 zł

- w zakresie zachowania opisanego punkcie I.4.-31.925,56 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.5.- 16.822,71 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.6.-6.348,41 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.7.-10.434,64 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.8.-5.600 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.9.-10.434,64 zł

-w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.10.- 16.920,32 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.11.- 19.357,40 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.12.-27.829,72 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.13.- 29.993,77 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.14.-23.078,66 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.15.-14.275 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.16.- 13.124,19 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.17.- 12.704,99 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie 1.18.-27.056,31 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.19.- 25.304,11 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.20.-20.570,57 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.21.- 15.000 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.22.-15.091,31 zł.

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.23.-24.890,44 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.24.-27.146,44 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.25.-23.799,44 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.26.- 20.000 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.27.- 20.000 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.28.-20.000 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.29- 21.241 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.30-23.475 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.31.- 30.000 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.32.-20.000 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.33.-11.500 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.34.- 100 zł.

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.35.- 14.275 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.36.-12.000 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.37.-14.944,13 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.38-31.757,50 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.39. 28.489,86 zł

- w zakresie zachowania opisanego w punkcie I.40.- 10.000 zł

Sąd przyjął zatem, że szkoda wyrządzona czynem ciągłym przypisanym oskarżonemu P. G. (1) wyniosła 747.459, 62 złotych, szkoda przypisana czynem ciągłym oskarżonemu A. W. (1)- 577.647,44 złotych, zaś D. W.- 169.812,18 złotych. W ocenie Sądu w skład szkody wszedł także koszt związany z odtworzeniem stacji oraz utylizacją ziemi. „ Szkodą są bowiem także uzasadnione wydatki, poniesione po dokonaniu przestępstwa, jeżeli nie zostały już zwrócone osobie uprawnionej w innej drodze" (wyr. SA w Łodzi z 30.6.2009 r., II AKA 83/09, Prok. i Pr. 2012, Nr 1, poz. 12).

Sąd ustalił, że zachowanie z nocy 27 stycznia 2014r. w miejscowości O. gmina K. stanowiło usiłowanie kradzieży z włamaniem do transformatora. O takiej ocenie świadczyły zebrane w sprawie dowody, w tym zeznania świadka E. Ś. (2) k.564-565,1900 P. W. (1) k.766-766v, D. K. k.782v, J. K. k.792v-793, S. K. (2) k.794v-795 oraz protokół oględzin k.768-769.

Sąd ustalił, że zachowanie opisane w punkcie I.34 zaistniało w innej niż wskazanej tam dacie, gdyż w nocy 1/2 października 2014r. Powyższe ustalenie wynika z dowodów zgromadzonych w akta sprawy, w tym z notatki urzędowej k. 367, zeznań świadka A. B. k.370v.

Sąd ustalił również, że zachowanie opisane w punkcie I.37 zostało popełnione na szkodę spółki akcyjnej (...) z siedzibą w R.. Powyższe ustalenie wynika z dowodów zgromadzonych w aktach sprawy, w tym z pisma k.1743, faktury k.1744 oraz ofert k.1745-1749.

Przestępstwo zarzucone oskarżonym zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10, zgodnie z treścią art.279§1 kk w zw. z art.11§3 kk. Popełnienie czynów w warunkach art.65§1 kk spowodowało, że Sąd był zobowiązany do wymierzenia kary pozbawienia wolności przewidzianej za przypisane przestępstwo w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia. Sąd mógł wymierzyć karę pozbawienia wolności do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Sąd wymierzył oskarżonemu P. G. (1) za to przestępstwo karę 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, A. W. (1) karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności, zaś D. Ł. karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, uznając te kary za adekwatne do wagi popełnionych przez nich przestępstw, adekwatne do stopnia społecznej szkodliwości zachowań oraz stopnia zawinienia oskarżonych, a także do rozmiaru i rodzaju wyrządzonej szkody. Sąd wymierzył oskarżonym karę pozbawienia wolności, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości zachowań oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do oskarżonego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Sąd wziął pod uwagę zwłaszcza wysoki stopień społecznej szkodliwości czynów ciągłych zarzuconych oskarżonym, a także wagę oraz rodzaj dóbr, w które przestępstwo to godziło oraz wyrządzoną pokrzywdzonym szkodę. Szkodę tę w aspekcie materialnym ocenić należy jako bardzo dużą. Sąd, wymierzając kary pozbawienia wolności poszczególnym oskarżonym, wziął pod uwagę wysokość szkody wyrządzonej przez każdego z nich odrębnie (ze względu na różny czas ich działania).

Sąd wziął także pod uwagę zachowanie oskarżonych, które było z góry zaplanowane, przemyślane, rozciągnięte w czasie, a więc nacechowane premedytacją. Udział w planowaniu przestępstwa powoduje, że stopień zawinienia jego sprawcy jest wyższy od stopnia zawinienia sprawcy przestępstwa, które dokonane zostało na skutek impulsu, raptownych emocji czy zbiegu okoliczności (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23.04.2013r., IV KK 395/12, Prok. i Pr.- wkł. 2013/7-8/1).

Sąd wziął po uwagę to, że P. G. (2) wystąpił w tej sprawie niejako w podwójnym charakterze: początkowo jako osoba, której zaproponowano udział w procederze (przez D. Ł.) oraz potem jako osoba proponująca udział A. W. (1) i „ucząca go” sposobu popełniania czynu. Z kolei D. Ł. zaproponował udział w procederze P. G. (1) i „nauczył” go postępowania z transformatorami. Każda z ról inicjujących udział w procederze innych osób została wzięta pod uwagę przy wymiarze kary jako okoliczność obciążająca.

Sąd wziął pod uwagę także czas trwania przestępstwa ciągłego w stosunku do oskarżonego P. G. (1) wynosił 15 miesięcy, w stosunku do A. W. (1) 9 miesięcy, zaś D. Ł. 6 miesięcy. Sąd wziął także pod uwagę to, że oskarżony P. G. (1) dopuścił się łącznie 40 zachowań, A. W. (1) 28 zachowań, zaś D. Ł. 12. Te okoliczności zostały wzięte pod uwagę przy wymiarze kary i złożyły się na zróżnicowanie wymiaru kary co do każdego z nich.

Sąd wziął pod uwagę fakt przyznania się oskarżonego P. G. (1) i A. W. (1) do popełnienia zarzuconego im czynu ciągłego oraz wyrażoną skruchę. Sąd wziął także pod uwagę zmianę stanowiska co do współudziału D. Ł. wyrażoną na rozprawie przez oskarżonego P. G. (1) oraz zmianę stanowiska w przedmiocie przyznania się jedynie do części zachowań wyrażoną na rozprawie przez A. W. (1). Sąd przy wymierzeniu kary oskarżonym, uznał okoliczność przyznania się tych oskarżonych generalnie jako świadczącą o pozytywnej ich refleksji nad czynem z uwagami poczynionymi przez Sąd poniżej.

W szczególności Sąd zwraca uwagę na wagę przyznania się i wyjaśnienia okoliczności sprawy przez oskarżonego P. G. (1). Jego wyjaśnienia niewątpliwie doprowadziły do poczynienia prawidłowych ustaleń faktycznych, ujawniając wiele szczegółów zdarzeń i współsprawców. Jednak wydźwięk i waga tych wyjaśnień zostały osłabione przez samego oskarżonego, który na rozprawie zmienił swoje stanowisko w zakresie współudziału D. Ł.. Zatem w ocenie Sądu również refleksja tego oskarżonego nad czynem ciągłym nie była pełna i przekonująca. Natomiast zmieniające się w czasie wyjaśniania oskarżonego A. W. (1) uznać należy za wybiórcze i wskazujące na chęć umniejszenia odpowiedzialności, a co za tym idzie składające się na jego niepełną refleksją nad czynem ciągłym.

Sąd wziął każe pod uwagę uprzednią karalność wszystkich oskarżonych.

Sąd nie zawiesił warunkowo wykonania kary pozbawienia wolności oskarżonym z uwagi na to, że wymiar kar pozbawienia wolności uniemożliwił skorzystanie z dobrodziejstwa tej instytucji. Choć w świetle poprzednio obowiązujących przepisów, możliwe było warunkowe zawieszenie wykonania kary wobec D. Ł., to Sąd uznał, że brak jest jakichkolwiek warunków uzasadniających zastosowanie instytucji z art.69 kk. Decyzja o warunkowym zawieszeniu wykonania orzeczonej kary jest integralną częścią orzeczenia o karze i należy tę instytucję traktować jako szczególną formę wymiary kary, jako specyficzną karnoprawną reakcję na popełnione przestępstwo. Do warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary stosuje się wszystkie zasady wymiaru kary przewidziane przede wszystkim w art.53 kk (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20.11.2008r. II KK 180/08, LEX nr 468556). Zatem w ramach tych dyrektyw Sąd wziął pod uwagę w niniejszej sprawie wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu oraz rodzaj dóbr, w które te przestępstwo godziło. Sąd wziął pod uwagę także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Zawieszenie wykonania kary nie może rodzić w opinii społecznej przekonania, że sprawca przestępstwa pozostał bezkarny. Ze względu na rodzaj i wagę czynu zarzuconego oskarżonemu D. Ł., czyn ten winien spotkać się ze zdecydowaną reakcją, w tym kształtować przekonanie w środowisku o nieuchronnych i dolegliwych konsekwencjach. Dalej Sąd rozważając kwestię warunkowego zawieszenia wykonania łącznej kary pozbawienia wolności, wziął pod uwagę dyrektywy określone w art.69 kk. Sąd uznał, że zastosowanie wobec oskarżonego D. Ł. dobrodziejstwa z art.69 kk nie jest wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności nie jest wystarczające dla zapobieżenia jego powrotowi do przestępstwa. Oskarżony D. Ł. w chwili czynu był wielokrotnie karany sądownie za przestępstwa przeciwko mieniu. Natomiast obecnie odbywa karę pozbawienia wolności. W ocenie Sądu oskarżony nie wyciągnął ze swojego dotychczasowego postępowania żadnych wniosków. Jego sposób życia w ocenie Sądu nie daje żadnej pozytywnej prognozy kryminologicznej. Te wszystkie okoliczności w ocenie Sądu przemówiły przeciwko zastosowaniu wobec tego oskarżonego dobrodziejstwa określonego w art.69 kk.

Sąd zaliczył oskarżonemu P. G. (1) na poczet kary pozbawienia wolności, na podstawie art.63§1 kk, okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 07.10.2014r. do 18.09 2015r.

Sąd zaliczył oskarżonemu A. W. (1) na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia go wolności w sprawie od 07.10.2014r. do 24.08.2015r.

Wobec wniosku pokrzywdzonego, Sąd na podstawie art.46§1 kk orzekł wobec oskarżonych P. G. (1) oraz D. Ł. solidarnie obowiązek naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 12.000 złotych.

Wobec wniosku pokrzywdzonego, Sąd na podstawie art.46§1 kk orzekł wobec oskarżonych P. G. (1) oraz A. W. (1) solidarnie obowiązek naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. kwoty 28.489,86 złotych.

Kwoty zasądzonych odszkodowań nie budziły wątpliwości i wynikały w wyliczeń przedstawionych przez pokrzywdzonych.

Sąd na podstawie art.44§2 kk orzekł środek karny wobec P. G. (1) w postaci przepadku na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego w postaci skrzynki z narzędziami.

Nie sposób natomiast przyjąć, tak jak to uczynił Prokurator, że dowodami rzeczowymi w sprawie są ślady (mechanoskopijne, biologiczne, próbki substancji, ślady traseologiczne, niedopałek papierosa z materiałem biologicznym). W tym miejscu wskazać należy na wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29.01.2015r. w sprawie II AKa 259/14, zgodnie z którym ujawnione ślady, które ze względu na to, że znajdują się na przedmiotach bezwartościowych nie są przedmiotami w rozumieniu art. 44 KK, jak również rzeczami, którymi można dysponować stosownie do regulacji zawartej w art. 230-232 KPK, należy traktować jako część akt sprawy i je w nich pozostawić, stosownie do § 352 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 259) - i to niezależnie od tego, czy fizycznie się w nich znajdują. W efekcie podlegać one będą zniszczeniu wraz z aktami sprawy.

Sąd na podstawie art.230§2 kpk zwrócił oskarżonemu A. W. (1) dowód rzeczowy w postaci telefonu komórkowego marki S. nr (...) z kartą SIM.

Sąd na podstawie art.230§2 kpk zwrócił oskarżonemu P. G. (1) dowód rzeczowy w postaci telefonu komórkowego marki S. nr (...) z kartą SIM i marki N. nr (...) i (...) z kartą SIM.

Sąd na podstawie §14 ust. 2 pkt 3 w zw. z §2 ust.1 i 2 w zw. z §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (DZ.U.02.163.1348 ze zm.) zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adwokata M. J. tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą obronę z urzędu udzieloną oskarżonemu A. W. (1) kwotę (...) (jednego tysiąca ośmiu) złotych oraz kwotę 231,84 (dwustu trzydziestu jeden złotych osiemdziesięciu czterech groszy) tytułem podatku od towarów i usług. Sąd przyznał obrońcy podwyższoną stawkę wynagrodzenia, uznając, że nakład czasu i pracy obrońcy w pełni uzasadnił to rozstrzygnięcie.

Sąd na podstawie §14 ust. 2 pkt 3 w zw. z §2 ust.1 i 2 w zw. z §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (DZ.U.02.163.1348 ze zm.) zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adwokata T. W. (2) tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą obronę z urzędu udzieloną oskarżonemu D. Ł. kwotę (...) (jednego tysiąca ośmiu) złotych oraz kwotę 231,84 (dwustu trzydziestu jeden złotych osiemdziesięciu czterech groszy) tytułem podatku od towarów i usług. Sąd przyznał obrońcy podwyższoną stawkę wynagrodzenia, uznając, że nakład czasu i pracy obrońcy w pełni uzasadnił to rozstrzygnięcie.

Sąd, na podstawie §14 ust. 2 pkt 3 w zw. z §2 ust.1 i 2 w zw. z §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (DZ.U.02.163.1348 ze zm.) zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adwokata Ł. B. tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą obronę z urzędu udzieloną oskarżonemu P. G. (1) kwotę (...) (jednego tysiąca ośmiu) złotych oraz kwotę 231,84 (dwustu trzydziestu jeden złotych osiemdziesięciu czterech groszy) tytułem podatku od towarów i usług. Sąd przyznał obrońcy podwyższoną stawkę wynagrodzenia, uznając, że nakład czasu i pracy obrońcy w pełni uzasadnił to rozstrzygnięcie.

Sąd na podstawie art.620 kpk, 627 kpk w zw. z art.633 kpk zasądził od oskarżonych P. G. (1), A. W. (1) i D. Ł. kwoty po 833, 33 (osiemset trzydzieści trzy złote trzydzieści trzy grosze) na rzecz oskarżyciela posiłkowego (...) spółki z o.o. z siedzibą we W. tytułem zwrotu kosztów związanych z ustanowieniem pełnomocnika. Sąd zwraca uwagę, że zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 16.04.2002r. II AKa 56/02, Prok. i Pr.- wkł. (...)/34w sytuacji wielości oskarżonych orzeczenie o kosztach winno być oparte na zasadzie słuszności, ale od każdego z nich, więc nie może być traktowane na zasadzie solidarności dłużników, które to zobowiązanie musi wynikać z ustawy lub czynności prawnej (art.369 kpc), a żadna taka podstawa nie jest wskazana przy orzeczeniu kosztów procesu w kpk.

Sąd na podstawie art. 624§1 kpk oraz art.17 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983r. Nr 49, poz. 223 z późniejszymi zmianami) zwolnił oskarżonych od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowych, w tym od uiszczenia opłaty, uznając, że za takim rozstrzygnięciem przemawia okoliczność odbywania obecnie przez oskarżonych wieloletnich kar pozbawienia wolności.

ZARZĄDZENIE

1.  odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć:

- adw. P. W. (2)

- adw. Ł. B.

- Prokuratorowi Rejonowemu w Trzciance, informując go, że akta sprawy nie mogą zostać przesłane z uwagi na konieczność zapewnienia dostępu do akt innym stronom, które również złożyły zapowiedzi apelacji

K., 21.01.2016r. SSR Kamila Nowicka-Homik