Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt I C 97/16

POSTANOWIENIE

Dnia 18 października 2016 roku

Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Cezary Podsiadlik

Protokolant: sekr. sądowy Natalia Salamon

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2016 roku w Żorach

na rozprawie sprawy

z powództwa Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej w K.

przeciwko B. D.

o zapłatę

postanawia:

odrzucić pozew.