Pełny tekst orzeczenia

POSTANOWIENIE

Dnia 26 października 2016 r.

Sąd Rejonowy w Nysie, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Remigiusz Drzewiecki

Protokolant: sekretarka Anna Jakubiszyn

po rozpoznaniu w dniu 19 października 2016 r. na rozprawie w N.

sprawy z wniosku J. K. (1)

z udziałem S. K.

o podział majątku wspólnego

postanawia:

1. dokonać podziału majątku wspólnego wnioskodawczyni J. K. (1) i uczestnika S. K. zgromadzonego w trakcie trwania wspólności ustawowej zniesionej wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 10 maja 2012 r. (sygn. akt III RC 120/10), zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 22 listopada 2012 r. sygn. akt II Ca 728/12 w ten sposób, że wchodzące w skład tego majątku :

a) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w P. przy ul. (...) III (...)/11, składającego się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc o łącznej powierzchni 67,90 m 2 o wartości 140.000 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych) przyznać uczestnikowi S. K.,

b) ruchomości to jest:

- pralkę automatyczną B. (...) o wartości 400 zł,

-

chłodziarko – zamrażarkę I. o wartości 450 zł,

-

szafkę rtv o wartości 80 zł,

-

talerze i sztućce znajdujące się w mieszkaniu w P. przy ul. (...) III (...)/11o wartości łącznej 50 zł,

-

2 serwisy do kawy o wartości łącznej 50 zł

-

2 półki ścienne o wartości łącznej 60 zł,

-

komplet mebli kuchennych o wartości 150 zł,

-

stół kuchenny o wartości 200 zł,

-

4 taborety o wartości łącznej 80 zł,

-

ławę znajdującą się w dużym pokoju o wartości 200 zł,

-

odtwarzacz video - DVD o wartości 100 zł,

-

antenę satelitarną z dekoderem o wartości 100 zł

-

dywan prostokątny znajdujący się w dużym pokoju o wartości 150 zł,

-

mały dywan owalny o wartości 50 zł,

-

odkurzacz uszkodzony o wartości 5 zł,

-

żyrandol znajdujący się w dużym pokoju o wartości 60 zł,

-

żyrandol witrażowy o wartości 40 zł,

-

żyrandol mały o wartości 40 zł,

-

2 kinkiety o wartości łącznej 60 zł,

-

wersalkę znajdującą się w dużym pokoju o wartości 200 zł,

-

2 szafy znajdujące się w przedpokoju o łącznej wartości 300 zł,

-

2 szafki na buty znajdujące się w przedpokoju o wartości łącznej 50 zł,

-

pufę o wartości 40 zł,

-

lustro znajdujące się w przedpokoju o wartości 40 zł,

-

wieszak na ubrania znajdujący się w przedpokoju o wartości 50 zł,

-

wiertarkę udarową o wartości 100 zł,

-

książkę (...) o wartości 50 zł,

-

książkę (...) - 10 tomów o wartości 150 zł,

-

książkę (...) – 9 tomów o wartości 100 zł,

-

książkę „Ilustrowana Encyklopedia dla Całej Rodziny” o wartości 200 zł,

-

książkę (...) o wartości 150 zł,

-

książkę (...) o wartości 50 zł,

-

kolekcjęksiążek (...) – 8 tomów o wartości 150 zł,

-

kolekcjękart (...) – 3 segregatory o wartości 50 zł,

-

kolekcjękart (...) – 4 segregatory o wartości 60 zł,

-

robot kuchenny Zelmer o wartości 150 zł,

-

zestaw garnków (...) o wartości 300 zł,

-

wagę łazienkową (...) o wartości 20 zł,

-

wagę kuchenną o wartości 20 zł,

przyznać na wyłączną własność uczestnika S. K.,

c) prawo własności nakładów w postaci: połowy murowanej altany oraz nasadzeń na ogrodzie działkowym nr 45C w Rodzinnym O. Działkowym (...) w P. o wartości 2.000 zł przyznać na wyłączną własność uczestnika S. K.,

d) ruchomości tj. telewizor Samsung z dekoderem nbox NDTv i anteną satelitarną „n (...) o wartości 500 zł,

przyznać na wyłączną własność wnioskodawczyni J. K. (1),

e) udział w wysokości 1/2 w prawie własności samochodu osobowego marki S. (...) o numerze identyfikacyjnym VIN: (...), rok produkcji 1991 r. nr rej. (...) o wartości 0 zł przyznać wyłącznie na rzecz uczestnika S. K.,

f) prawo własności nakładów w postaci nasadzeń na ogrodzie działkowym nr 48C w Rodzinnym O. Działkowym (...) w P. o wartości 100 złprzyznać na wyłączną własność uczestnika S. K.,

2.  zasądzić od uczestnika S. K. na rzecz wnioskodawczyni J. K. (1) kwotę 3.077,50 zł (trzy tysiące siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) tytułem dopłaty do wartości jej udziału w majątku wspólnym, płatną w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w razie uchybienia terminowi płatności,

3.  zasądzić od wnioskodawczyni J. K. (1) na rzecz uczestnika S. K. kwotę 302,50 zł (trzysta dwa złote pięćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu części nakładów poczynionych z majątku osobistego uczestnika na majątek wspólny stron po ustaniu wspólności ustawowej z wnioskodawczynią płatną w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w razie uchybienia terminowi płatności,

4.  zobowiązać wnioskodawczynię J. K. (1) do wydania uczestnikowi S. K. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w P. przy ul. (...) III (...)/11, składającego się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc o łącznej powierzchni 67,90 m 2 oraz ruchomości opisanych w punkcie 1b postanowienia,

5.  wartość przedmiotu podziału majątku wspólnego ustalić na kwotę 147.155 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych).

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2015 roku wnioskodawczyni J. K. (1) złożyła w tutejszym Sądzie wniosek o podział majątku dorobkowego zgromadzonego w trakcie trwania jej związku małżeńskiego z uczestnikiem postępowania S. K.. We wniosku wnioskodawczyni domagała się ustalenia, że w skład majątku wspólnego wchodzą: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. (...) w P. składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i ubikacji oraz przedpokoju wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 67,90 m 2 znajdujące się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w P. bez urządzonej księgi wieczystej o wartości 160.000,00 zł; samochody osobowe marki O. (...) i S. (...) – o nieznanej wartości; prawo użytkowania dwóch ogrodów działkowych o łącznej powierzchni 8 arów oraz nakłady poczynione na w/w ogrody działkowe podlegające Zarządowi Rodzinnych O. Działkowych w P. wraz ze znajdującymi się na działce ruchomościami stanowiącymi wyposażenie ogrodu i altany o wartości 5.000,00 zł; przedmioty wartościowe: pralka automatyczna (...) o wartości 400,00 zł, lodówko – zamrażarka o wartości 450,00 zł, zdjęcia rodzinne zabrane przez uczestnika postępowania, szafka pod telewizor o wartości 50,00 zł, talerze, sztućce, szklanki, 2 serwisy do kawy, 7 rolek tapety wytłaczanej, 2 półki na ścianę, 23 – letnie meble kuchenne, stół, 4 taborety, ława w dużym pokoju, odtwarzacz video – DVD, antena satelitarna z dekoderem 13 – letnia, dywan prostokątny w dużym pokoju, mały owalny dywan, odkurzacz, segregatory – komplet stronic „Mój wspaniały ogród”, żyrandole: duży w pokoju dziennym, witrażowy w kuchni, mały na jedną żarówkę w pokoju M., 2 kinkiety w przedpokoju; środki zgromadzone na kontach bankowych uczestnika od dnia zawarcia związku małżeńskiego do dnia 10 maja 2012 roku.

Ponadto wnioskodawczyni domagała się o ustalenia, że strony mają równe udziały w majątku wspólnym. Dodatkowo wnioskodawczyni domagała się dokonania podziału wskazanego majątku wspólnego w ten sposób, że cały majątek (z wyjątkiem zdjęć rodzinnych oraz wyposażenia mieszkania zakupionego do dnia 10 maja 2012 roku, od kiedy uprawomocnił się wyrok o ustanowienie rozdzielności majątkowej) przyznać na rzecz uczestnika postępowania z obowiązkiem spłaty połowy wartości na rzecz wnioskodawczyni. Nadto w wyniku podziału uczestnik miałby zwrócić na rzecz wnioskodawczyni dwa pełne komplety sztućców oraz garnki, talerze i inne naczynie, które wywiózł w niewiadomym kierunku lub zniszczył. Wnioskodawczyni domagała się także zasądzenia stosownych spłat tytułem wyrównania udziałów.

W uzasadnieniu wniosku wnioskodawczyni podała, że strony zawarły związek małżeński w dniu 4 lipca 1992 roku i pozostają w nim do dnia dzisiejszego. Wyrokiem SR w Nysie z dnia 10 maja 2012 r. III RC 120/10 oraz wyrokiem SO w Opolu z dnia 22 listopada 2012 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II Ca 728/12 ustanowiono rozdzielność majątkową między stronami z dniem 10 maja 2012 roku. Dalej wnioskodawczyni podała, że zgadza się na przyznanie uczestnikowi postępowania wszystkich składników ich majątku za wyjątkiem zdjęć rodzinnych oraz wyposażenia mieszkania zakupionego do dnia 10 maja 2012 roku za stosowną spłatą na jej rzecz. W zakresie działki ogrodowej wnioskodawczyni podkreśliła, że jest ona zadbana, znajdują się na niej różnego rodzaju nasadzenia typu drzewka owocowe, krzewy, truskawki, a sama altana niedawno była remontowana. Wnioskodawczyni podała nadto, że nie posiada zdolności kredytowej, by spłacić uczestnika, który z kolei posiada szerokie możliwości zarobkowe, co pozwoli mu spłacić udział wnioskodawczyni w majątku wspólnym. Jeżeli nie byłoby to możliwe, to mieszkanie należałoby sprzedać i podzielić uzyskane z tej sprzedaży pieniądze między małżonków. Wnioskodawczyni nie chce mieszkać w mieszkaniu, w którym doznawała fizycznej i psychicznej przemocy od uczestnika i chciałaby się z niego wyprowadzić wraz z dziećmi po uzyskaniu spłaty.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27 listopada 2015 r. (k. 58-62) uczestnik postępowania S. K. wskazał, że wnosi o ustalenie, że w skład majątku wspólnego stron wchodzą: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 67,90 m 2 położone w P. przy ul. (...) III (...)/11 w P., dla którego to prawa księgi wieczystej nie urządzono – o wartości 140.000,00 zł;

ruchomości o łącznej wartości 5.100,00 zł, w tym: pralka automatyczna marki B. (...) o wartości 400,00 zł, chłodziarko - zamrażarka I. o wartości 450,00 zł, szafka RTV o wartości 50,00 zł, talerze i sztućce znajdujące się w mieszkaniu o wartości 50,00 zł, 2 serwisy do kawy o łącznej wartości 50,00 zł, meble kuchenne o wartości 150,00 zł, stół znajdujący się w kuchni o wartości 200,00 zł, 4 taborety o wartości 80,00 zł, ława znajdująca się w dużym pokoju o wartości 200,00 zł; odtwarzacz video – DVD o wartości 100,00 zł, antena satelitarna z dekoderem o wartości 100,00 zł, dywan prostokątny znajdujący się w dużym pokoju o wartości 150,00 zł, mały dywan owalny o wartości 50,00 zł, odkurzacz (uszkodzony) o wartości 50,00 zł, żyrandole: w dużym pokoju o wartości 60,00 zł, witrażowy o wartości 40,00 zł, mały o wartości 20,00 zł, 2 kinkiety o wartości łącznej 60,00 zł, wersalka w dużym pokoju o wartości 200,00 zł, 2 szafy w przedpokoju o wartości łącznej 300,00 zł, 2 szafki na buty o wartości łącznej 50,00 zł, 1 puf o wartości 40,00 zł, lustro znajdujące się w przedpokoju o wartości 40,00 zł, wieszak na ubrania znajdujący się w przedpokoju o wartości 50,00 zł, wiertarka udarowa o wartości 100,00 zł, telewizor Samsung z dekoderem nbox i anteną satelitarną o wartości 500,00 zł, książka (...) o wartości 50,00 zł, książka (...) o wartości 150,00 zł, książka (...) – 9 tomów o wartości 100,00 zł, książka „Ilustrowana Encyklopedia dla Całej Rodziny” o wartości 200,00 zł, książka (...) o wartości 150,00 zł, kolekcja książek (...) o wartości 150,00 zł, kolekcja kart (...) o wartości 50,00 zł, kolekcja kart (...) o wartości 60,00 zł, robot kuchenny Zelmer o wartości 150,00 zł, zestaw garnków B. o wartości 300,00 zł, waga łazienkowa S. o wartości 20,00 zł, waga kuchenna o wartości 20,00 zł; nakłady poczynione na działce ogrodniczej nr (...) wchodzącej w skład zasobów Pracowniczych O. Działkowych (...) w P. o wartości 1.500,00 zł; samochód osobowy marki S. (...), rok produkcji 1991 o nr rej. (...), uszkodzony bez wartości.

Nadto uczestnik domagał się ustalenia, że z tytułu ponoszenia przez uczestnika wydatków na nieruchomość położoną w P. przy ul. (...) III (...)/11 zadłużenie wnioskodawczyni względem uczestnika wynosi 18.963,65 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi:

od kwoty 11.595,19 zł od dnia 19.07.2014 r. do dnia 21 sierpnia 2015 r. w wysokości 1.263,38 zł;

od kwoty 3.323,60 zł od dnia 5 lutego 2015 roku do dnia 21 sierpnia 2015 roku w wysokości 143,48 zł;

od kwoty 1.019,85 zł od dnia 7 kwietnia 2015 roku do dnia 21 sierpnia 2015 roku w wysokości 30,60 zł.

Uczestnik wniósł o przyznanie mu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na wyłączną własność. W zakresie ruchomości uczestnik postulował przyznanie tych wymienionych odpowiedzi na wniosek w pkt.: 4, 5, 7, 8, 9, 12-16, 18-21, 24, 25, 29-30, 34-37 o łącznej wartości 2.870,00 zł wnioskodawczyni na wyłączną własność. Natomiast ruchomości wymienione w pkt.: 1-3, 6, 10-11, 16 (w zakresie żyrandola w dużym pokoju), 17, 22-24, 26-28, 31-33 wraz z samochodem osobowym o wartości łącznej 2.230,00 zł jak również nakłady na działkę ogrodniczą miały przypaść na wyłączną własność uczestnika postępowania. Co więcej, uczestnik domagał się zasądzenia na swoją rzecz od wnioskodawczyni tytułem wyrównania udziałów w majątku wspólnym oraz wzajemnych roszczeń powstałych na tle nieruchomości wspólnej kwoty 19.971,11 zł płatnej w terminie 6 miesięcy licząc od dnia wydania w sprawie nieprawomocnego postanowienia wraz z ustawowymi odsetkami w razie bezskutecznego upływu terminu.

Uzasadniając swoje stanowisko wnioskodawca podał, że w skład majątku wspólnego wchodzi w szczególności przedmiotowe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, którego wartość w jego ocenie oscyluje w granicach 140.000,00 zł, oraz że wyraża on zgodę na przyznanie na jego własność tego lokalu. Uczestnik podał przy tym, że środki na zakup tego lokalu w kwocie 40.000,00 zł pochodziły w całości z jego własnego majątku osobistego, a to ze sprzedaży jego lokalu mieszkalnego położonego w P. przy ul. (...) w dniu 12 marca 1999 roku. Dalej uczestnik podał, że w dniu 28 kwietnia 1999 roku strony zaciągnęły kredyt w kwocie 12.000,00 zł na zakup nowego sprzętu AGD, dywanów, wymianę tapicerki w komplecie wypoczynkowym, jak również na sfinansowanie bieżących wydatków; nadto przeprowadzenie gruntownego remontu mieszkania – uszczelniono i polakierowano okna, boazerie, zaszpachlowano pęknięcia sufitowe, odgrzybiono pomieszczenia oraz pomalowano mieszkanie. Uczestnik poza zgłoszeniem do rozliczenia nakładów z majątku osobistego domagał się także rozliczenia wydatków z jego majątku osobistego na powyższą nieruchomość odnoszących się do poniesionych przez niego wydatków na mieszkanie zgłoszonych w toku postępowania toczącego się przed tutejszym Sądem pod sygn. akt I C 953/14. Dalej uczestnik wyjaśnił, że w skład majątku wspólnego wchodzi wyłącznie samochód marki S. (...) wyprodukowany w 1999 roku o nr rej. (...), który jest uszkodzony i nie przedstawia obecnie żadnej wartości. Samochód O. (...) nie jest natomiast w ogóle jego własnością. W odniesieniu do działek ogrodniczych uczestnik nadmienił, że użytkował 2 działki wchodzące w skład zasobów Rodzinnych O. Działkowych (...) w P., które są oznaczone nr 48C i 45C. Działka nr (...) nabyta została jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego z wnioskodawczynią, a wszelkie nakłady poczynione na niej, w tym posadzenie drzew owocowych i krzewów nastąpiło jeszcze przed powstaniem pomiędzy stronami ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej, dlatego też działka ta nie może być objęta podziałem. W przypadku działki nr (...) to została ona nabyta w 2004 roku za cenę 2.500,00 zł. Na działce (...) znajduje się połowa altany w systemie bliźniaczym. W ocenie uczestnika wartość nakładów poczynionych na tej działce wynosi 1.500,00 zł, które mogą zostać mu przyznane na wyłączną własność. Ponadto uczestnik podał, że dwa pełne komplety sztućców zostały zakupione przez niego jeszcze przed zawarciem małżeństwa na Ukrainie w 1989 roku, oraz że nie wynosił nigdy z domu garnków, talerzy ani innych naczyń. Uczestnik podkreślił również, że nie posiada na kontach bankowych w dacie ustanowienia rozdzielności majątkowej żadnych środków pieniężnych.

Przed tutejszym Sądem w sprawie o sygn. akt I C 953/14 toczyło się postępowanie z powództwa S. K. przeciwko J. K. (1) o zapłatę wydatków na nieruchomość położoną w P. przy ul. (...) III (...)/11. Postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2015 roku w sprawie o sygn. akt I C 953/14 Sąd przekazał tę sprawę do dalszego rozpoznania do sprawy o podział majątku prowadzonej pod sygn. akt I Ns 649/15 na podstawie art. 618 k.p.c. (k. 458)

Wnioskodawczyni w piśmie z dnia 10 grudnia 2015 roku (k. 468-475) wniosła o ustalenie, że w skład majątku wspólnego wchodzi spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego w P. przy ul. (...) III (...)/11 o wartości 140.000,00 zł, ruchomości o wartości 7.940,00 zł, nakłady na działce ogrodniczej o wartości 5.000,00 zł, samochód S. (...) bez wartości oraz środki zgromadzone na kontach bankowych uczestnika od dnia zawarcia związku małżeńskiego do dnia 10 maja 2012 roku.

Na rozprawie w dniu 10 sierpnia 2016 roku (k. 527) strony postępowania wypracowały zgodne stanowisko co do składu, wartości i sposobu podziału majątku wspólnego. Sposób podziału został przez strony zgodnie uszczegółowiony na rozprawie w dniu 14 września 2016 roku, w szczególności strony zgodziły się na przyznanie nakładów na ogródki działkowe i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz uczestnika postępowania.

Na rozprawie w dniu 14 września 2016 roku (k. 547, 549) uczestnik wskazał, że domaga się rozliczenia nakładów z majątku osobistego uczestnika w postaci opłat wnoszonych do spółdzielni w łącznej wysokości 23.489,44 zł. Domagał się też zasądzenia odsetek za opóźnienie w wysokości 1.437,46 zł do dnia wydania postanowienia o przekazaniu sprawy.

W piśmie procesowym z dnia 10.10.2016 r. (k. 554) uczestnik zgłosił do rozliczenia również kwotę opłat za mieszkaniu uiszczonych przez niego od sierpnia 2016 r. do 10 października 2016 r. w kwocie 2.412,88 zł. Z tego tytułu uczestnik domagał się z zasądzenia od wnioskodawczyni kwoty 1.206,44 zł. Domagał się również rozliczenia opłat za użytkowanie ogrodu działkowego w wysokości 605 zł.

Na rozprawie w dniu 19 października 2016 roku (k. 563, 564) uczestnik sprostował wysokość żądanej kwoty z tytułu opłat za użytkowanie ogrodu działkowego na kwotę 302,50 zł. Łącznie z tytułu opłat za mieszkanie i użytkowanie ogrodu działkowego domagał się rozliczenia kwoty 24.698,88 zł.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

J. K. (1) i S. K. zawarli związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w J. w dniu 4 lipca 1992 roku.

Ze swojego związku małżeńskiego strony postępowania mają trójkę pełnoletnich dzieci: K. K. (1) urodzonego (...), M. K. (1) urodzoną (...) oraz M. K. (2) urodzonego (...).

Wyrokiem z dnia 10 maja 2012 roku wydanym w sprawie o sygn. akt III RC 120/10 Sąd Rejonowy w Nysie ustanowił rozdzielność majątkową między J. K. (1) i S. K. z dniem 22 lutego 2010 roku. Następnie wyrok ten mocą wyroku Sądu Okręgowego w Opolu wydanego w sprawie o sygn. akt II Ca 728/12 z dnia 22 listopada 2012 roku został zmieniony w ten sposób, że data ustania rozdzielności majątkowej została ustalona na dzień 10 maja 2012 roku.

Dowód:

- kserokopia odpisu skróconego aktu małżeństwa nr W/18/1992 k. 8;

- odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci k. 9-11;

- kserokopia wyroku SR w Nysie oraz SO w Opolu k. 12-13;

- przesłuchanie stron postępowania – wnioskodawczyni J. K. (1), k. 527-528, 533;

- przesłuchanie stron postępowania – uczestnika S. K., k. 528-529, 533.

W trakcie trwania małżeństwa do 10 maja 2012 r. strony obowiązywał ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej i w tym okresie strony zgromadziły następujący majątek wspólny w postaci ruchomości:

- pralkę automatyczną B. (...) o wartości 400 zł,

-

chłodziarko – zamrażarkę I. o wartości 450 zł,

-

szafkę rtv o wartości 80 zł,

-

talerze i sztućce znajdujące się w mieszkaniu w P. przy ul. (...) III (...)/11o wartości łącznej 50 zł,

-

2 serwisy do kawy o wartości łącznej 50 zł,

-

2 półki ścienne o wartości łącznej 60 zł,

-

komplet mebli kuchennych o wartości 150 zł,

-

stół kuchenny o wartości 200 zł,

-

4 taborety o wartości łącznej 80 zł,

-

ławę znajdującą się w dużym pokoju o wartości 200 zł,

-

odtwarzacz video - DVD o wartości 100 zł,

-

antenę satelitarną z dekoderem o wartości 100 zł,

-

dywan prostokątny znajdujący się w dużym pokoju o wartości 150 zł,

-

mały dywan owalny o wartości 50 zł,

-

odkurzacz uszkodzony o wartości 5 zł,

-

żyrandol znajdujący się w dużym pokoju o wartości 60 zł,

-

żyrandol witrażowy o wartości 40 zł,

-

żyrandol mały o wartości 40 zł,

-

2 kinkiety o wartości łącznej 60 zł,

-

wersalkę znajdującą się w dużym pokoju o wartości 200 zł,

-

2 szafy znajdujące się w przedpokoju o łącznej wartości 300 zł,

-

2 szafki na buty znajdujące się w przedpokoju o wartości łącznej 50 zł,

-

pufę o wartości 40 zł,

-

lustro znajdujące się w przedpokoju o wartości 40 zł,

-

wieszak na ubrania znajdujący się w przedpokoju o wartości 50 zł,

-

wiertarkę udarową o wartości 100 zł,

-

książkę (...) o wartości 50 zł,

-

książkę (...) - 10 tomów o wartości 150 zł,

-

książkę (...) – 9 tomów o wartości 100 zł,

-

książkę „Ilustrowana Encyklopedia dla Całej Rodziny” o wartości 200 zł,

-

książkę (...) o wartości 150 zł,

-

książkę (...) o wartości 50 zł,

-

kolekcję książek (...) – 8 tomów o wartości 150 zł,

-

kolekcję kart (...) – 3 segregatory o wartości 50 zł,

-

kolekcję kart (...) – 4 segregatory o wartości 60 zł,

-

robot kuchenny Zelmer o wartości 150 zł,

-

zestaw garnków (...) o wartości 300 zł,

-

wagę łazienkową (...) o wartości 20 zł,

-

wagę kuchenną o wartości 20 zł,

-

telewizor Samsung z dekoderem nbox HDTv i anteną satelitarną „n (...) o wartości 500 zł.

W skład majątku wspólnego stron wchodzi także udział w 1/2 części w samochodzie osobowym marki S. (...) o nr rejestracyjnym (...), nr VIN (...). Pojazd ten aktualnie jest uszkodzony i nie przedstawia żadnej wartości.

Samochód marki O. (...) wyprodukowany w 2001 roku o nr rejestracyjnym (...) nie stanowi własności uczestnika postępowania S. K., lecz jest własnością jego brata B. K.. S. K. jedynie ten pojazd użytkuje za zgodą jego właściciela.

Dowód:

- kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu o nr (...), k. 77;

- kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu o nr (...) (...) oraz karty pojazdu, k. 404-405;

- faktura VAT (...) nr (...), k. 406

- zeznania świadka B. K., k. 410-411;

- przesłuchanie stron postępowania – wnioskodawczyni J. K. (1), k. 527-528;

- przesłuchanie stron postępowania – uczestnika S. K., k. 528-529.

W skład majątku wspólnego stron wchodzi także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w P. przy ul. (...) III (...)/11, o powierzchni 67,90 m 2, składającego się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC dla którego nie jest prowadzona księga wieczysta o wartości 140.000,00 zł.

Przedmiotowe prawo zostało nabyte przez uczestnika S. K. na mocy umowy z dnia 10 maja 1999 roku zawartej w formie aktu notarialnego przed notariuszem J. K. (2) w N. w rep. A za nr (...) od A. S. i B. S. za kwotę 40.000,00 zł. W treści tej czynności prawnej (§ 3 aktu) uczestnik postępowania S. K. oświadczył, że mieszkanie to kupuje za środki pochodzące z majątku wspólnego, na wspólność ustawową z żoną J. K. (1).

W istocie środki pieniężne w kwocie 40.000,00 zł przeznaczone na zakup omawianego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego pochodziły z majątku osobistego uczestnika S. K., a mianowicie ze sprzedaży jego lokalu mieszkalnego położonego w P. przy ul. (...) za kwotę 40.000,00 zł na mocy umowy w formie aktu notarialnego zawartej w dniu 12 marca 1999 roku przed notariuszem J. K. (2) w N., rep. A(...).

Od momentu zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w P. przy ul. (...) III (...)/11 strony zamieszkiwały w nim wspólnie, jednak to uczestnik S. K. ze swoich dochodów ponosił koszty utrzymania tego lokalu. Wnioskodawczyni do momentu ustania wspólności majątkowej małżeńskiej pomiędzy stronami zatrudnienie podejmowała jedynie sporadycznie z uwagi na obowiązki macierzyńskie i to na uczestniku postępowania zarobkującemu jako nauczyciel w przeważającej mierze spoczywał ciężar utrzymania domu i rodziny. Co jednak nie zmienia faktu, że wnioskodawczyni także ponosiła, choć w mniejszym zakresie niż uczestnik, wydatki na opłaty eksploatacyjnego wspólnego mieszkania. Stronom w utrzymaniu domu i rodziny pomagali także rodzice uczestnika i wnioskodawczyni.

Od 2009 roku strony zaczęły zalegać z opłatami za mieszkanie względem Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w P., a ich odpowiedzialność jako ujawnionych współwłaścicieli w udziałach po ½ części była solidarna.

Wobec braku spłaty przedmiotowego zadłużenia Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w P. zainicjowała przeciwko J. K. (1) i S. K. przede Sądem Rejonowym w Nysie postępowanie w sprawie o sygn. akt I Nc 421/13 domagając się zasądzenia od nich solidarnie na swoją rzecz kwoty 8.514,90 zł wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu. W dniu 13 maja 2013 roku Sąd Rejonowy w Nysie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym zasądzono od J. K. (1) i S. K. solidarnie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w P. całą żądaną kwotę z odsetkami i kosztami. Uczestnik wniósł od powyższego nakazu sprzeciw, jednak ostatecznie i tak zasądzono także od uczestnika na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w P. wyrokiem z dnia 18 grudnia 2013 roku wydanym w sprawie I C 934/13 kwotę 8.514,90 zł z odsetkami i kosztami.

Przeciwko stronom Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie A. U. prowadził postępowania egzekucyjne z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w P. pod sygn. akt Km (...) (S. K.) oraz Km 203/14 (J. K. (1)). Obydwa postępowania egzekucyjne zostały umorzone przez komornika postanowieniami z dnia 29 kwietnia 2014 roku wskutek spłaty całości zadłużenia.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku na przedmiotowym lokalu mieszkalnym nie ciąży żadne zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych. Ciąży na nim natomiast zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię na budowę lokalu w kwocie 62.223,80 zł.

Po ustanowieniu między stronami rozdzielności majątkowej tytułem zadłużenia względem Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w P. do daty wniesienia pozwu w sprawie I Nc 1445/14 przyłączonej do niniejszej sprawy tj. do dnia 23 lipca 2014 r. strony dokonały następujących wpłat: S. K. - 30.870,39 zł, a J. K. (1): 7.680,02 zł. Uczestniczka obecnie nie płaci za czynsz albowiem nie starcza jej pieniędzy zarobionych z tytułu stosunku pracy w bibliotece, gdzie zarabia 1.650,00 zł miesięcznie oraz z pieniędzy przywiezionych z pracy w Niemczech. Po wniesieniu pozwu w sprawie I Nc 1445/14 wyłącznie uczestnik dokonywał opłat za mieszkanie przy ul. (...) III (...)/11 w P. w łącznej kwocie 19.546,36 zł.

Dowód:

- zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w P. z 30.06.2014 r. k. 14;

- kserokopia wypisu aktu notarialnego z 10.05.1999 r., rep. A (...) k. 16-18;

- kserokopia wypisu aktu notarialnego z 12.03.1999 r., rep. A(...) k. 66;

- zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej w P. z 30.06.2014 r. k. 89;

- kserokopia nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym SR w Nysie z 13.05.2013 r., I Nc 421/13, k. 88;

- kserokopia wyroku SR w Nysie z 18.12.2013 r. I C 934/13 z uzasadnieniem k. 89-93;

- kserokopie dowodów wpłat opłat za mieszkanie dokonanych przez S. K. w okresie k. 72 -75, 94-109, 110, 120, 123 ;

- kserokopia stanu sprawy Km (...) i Km 203/14 sporządzona przez Komornika Sądowego przy SR w Nysie A. U., k. 109, 121;

- kserokopia historii rachunku bankowego S. K. nr (...) prowadzonego przez (...) S.A. za okres od 08.06.2012 r. do 22.02.2013 r. k. 111-119;

- kserokopia historii rachunku bankowego S. K. nr (...) prowadzonego przez (...) S.A. za okres od 30.05.2012 do 30.11.2012 r., k. 131-137;

- odręczne zestawienie dokonanych spłat stron na poczet zadłużenia w spółdzielni, k. 138-143;

- kserokopia wezwania do zapłaty Spółdzielni Mieszkaniowej z 12.05.2014 r. k. 122

- kserokopia pokwitowania wpłaty u komornika, k. 124;

- postanowienia o umorzeniu egzekucji Km (...) i Km (...) z 29.04.2014 r. wraz z kartami rozliczeniowymi, k. 125-126, 129-130;

- potwierdzenia wpłat na poczet czynszu k. 371-375, 407;

- bilans wpłat na poczet czynszu k. 375;

- bilans wpłat na poczet czynszu za okres od 01/2014 do 03/2015, k. 408;

- zeznania świadka K. K. (1), k. 446-447;

- potwierdzenie wpłat na poczet czynszu za okres od 12/2015 do 04/2016, k. 498-500;

- zeznania świadka K. K. (2) k. 516;

- zeznania świadka G. K., k. 516-517;

- potwierdzenie wpłat na poczet czynszu za okres od 04/2016 do 07/2016, k. 524-525;

- przesłuchanie stron postępowania – wnioskodawczyni J. K. (1), k. 527-528;

- przesłuchanie stron postępowania – uczestnika S. K., k. 528-529;

- zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w P. z 22.07.2016 r., k. 538;

- dokumenty w aktach lokalowych Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w P.: przydział lokalu mieszkalnego nr (...),wypis aktu notarialnego z 10.05.1999 r., oświadczenie o spłacie rat kapitałowych i odsetek w opłatach czynszowych z 06.05.1999 r.

- potwierdzenie wpłat na poczet czynszu za okres od 08/2016 do 10/2016, k. 555-556.

W trakcie trwania wspólności majątkowej strony posiadały rachunek bankowy w Banku (...) S.A. o nr (...). Na dzień ustania między stronami wspólności majątkowej małżeńskiej nie znajdowały się tam jednak żadne środki należące do majątku wspólnego. Również na rachunku bankowym prowadzonym przez (...) S.A. na dzień rozwiązania wspólności majątkowej strony nie posiadały środków pieniężnych stanowiących składnik majątku wspólnego.

Uczestnik S. K. samodzielnie jak i wspólnie z wnioskodawczynią zaciągał zobowiązania kredytowe i pożyczkowe, z których pozyskane środki pieniężne przeznaczał na zaspokajanie bieżących potrzeb rodziny, w tym wnioskodawczyni.

Uczestnikowi pieniądze pożyczał także jego brat B. K., a sam uczestnik nie ukrywał przed wnioskodawczynią żadnych pieniędzy.

Dowód:

- umowa o otwarcie i prowadzenie konta osobistego z 25.06.1997 r. wraz z historią rachunku k. 182-265;

- umowa rachunku w (...) S.A. wraz z historią operacji k. 267-272;

- umowa o limit kredytowy z 23.07.2003 r. wraz z aneksem k. 273-275;

- umowa o kredyt gotówkowy nr (...) k. 276-279;

- umowa o kredyt gotówkowy nr (...) wraz z harmonogramem spłat, k. 280-284;

- zeznania świadka B. K. k. 410-411;

- zeznania świadka K. K. (1) k. 446-447;

- zeznania świadka K. K. (2) k. 516;

- zeznania świadka G. K. k. 516-517;

- przesłuchanie stron postępowania – wnioskodawczyni J. K. (1) k. 527-528;

- przesłuchanie stron postępowania – uczestnika S. K., k. 528-529.

Uczestnik postępowania S. K. użytkuje od 1 czerwca 1992 roku ogródek działkowy nr 48C oraz od 23 lipca 2004 ogródek działkowy nr 45C wchodzące w skład (...) w P.. Wnioskodawczyni po ustaniu wspólności majątkowej nie korzystała w ogóle z przedmiotowych ogródków działkowych, które były wyłącznie użytkowane przez uczestnika.

W skład majątku wspólnego stron postępowania wchodzi prawo własności nakładów w postaci połowy murowanej altany oraz nasadzeń na ogrodzie działkowym nr 45C o wartości 2.000,00 zł. Ponadto za majątek wspólny stron postępowania należało uznać nasadzenia na ogrodzie działkowym nr 48C o wartości 100,00 zł.

W związku z utrzymaniem prawa użytkowania ogródka działkowego nr 45C w okresie od 2012 roku do 2016 roku uczestnik S. K. poniósł opłaty w łącznej wysokości 605,00 zł.

Dowód:

- zaświadczenie ROD N. w P. z 19.11.2015 r. k. 76;

- pokwitowanie k. 78;

- zaświadczenie ROD N. w P. o dokonanych wpłatach za użytkowanie, k. 526;

- przesłuchanie stron postępowania – wnioskodawczyni J. K. (1) k. 527-528;

- przesłuchanie stron postępowania – uczestnika S. K. k. 528-529;

- pismo ROD N. w P. z 22.08.2016 r. k. 535;

- pismo ROD N. z 06.09.2016 r. k. 541.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 3 września 2013 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II K 373/12 Sąd uznał uczestnika postępowania S. K. winnym czynu art. 207 § 1 k.k. Wyrok ten nie zdołał się uprawomocnić albowiem Sąd Okręgowy w Opolu wyrokiem z dnia 21 stycznia 2014 roku wydanym w sprawie o sygn. akt VII Ka 1071/13 uchylił go w całości i przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Nysie do ponownego rozpoznania.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy tutejszy Sąd wyrokiem z dnia 6 sierpnia 2015 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II K 156/14 uniewinnił S. K. od zarzucanego mu czynu z art. 207 § 1 k.k. Wyrok ten nie jest prawomocny albowiem została od niego wywiedziona przez wnioskodawczynię apelacja.

Dowód:

- kserokopia wyroku SR w Nysie z 03.09.2013 r. II K 373/12 wraz z uzasadnieniem, k. 316-326;

- kserokopia wyroku SO w Opolu z 21.01.2014 r., VII Ka 1071/13 wraz z uzasadnieniem, k. 171-177;

- kserokopia wyroku SR w Nysie z 06.08.2015 r. II K 156/14, k. 457.

W tym stanie faktycznym, Sąd zważył co następuje:

W niniejszej sprawie zarówno wnioskodawczyni, jak i uczestnik domagali się dokonania podziału majątku wspólnego zgromadzonego w trakcie trwania wspólności ustawowej rozwiązanej mocą wyroku Sądu Okręgowego w Opolu wydanego w sprawie o sygn. akt II Ca 728/12 dnia 22 listopada 2012 roku z dniem 10 maja 2012 roku.

Zgodnie z art. 31 § 1 k.r.o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Przepis art. 31 § 2 k.r.o. stanowi zaś, że do majątku wspólnego należą w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

W rozpatrywanej sprawie faktem bezspornym jest, iż w czasie trwania małżeństwa wnioskodawczyni J. K. (1) i uczestnika postępowania S. K. obowiązywała ich wspólność ustawowa. Wspólność ta ustała z dniem 10 maja 2012 roku na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Opolu wydanego w sprawie II Ca 728/12 dnia 22 listopada 2012 roku.

Zgodnie z art. 567 § 3 k.p.c. do postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, a zwłaszcza do odrębnego postępowania w sprawach wymienionych w paragrafie pierwszym stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku. Z kolei przepis art. 688 k.p.c. odnoszący się do postępowania w przedmiocie działu spadku odsyła do odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących zniesienia współwłasności, a w szczególności art. 618 § 2 i 3 k.p.c.

W kontekście powyższego należy wskazać, iż na gruncie postępowania o podział majątku wspólnego małżonków skład i wartość tego majątku ustala Sąd zgodnie z art. 684 k.p.c. w zw. z art. 567 § 3 k.p.c.

Wedle art. 618 § 1 zd. 1 k.p.c. w postępowaniu o podział majątku sąd rozstrzyga także spory o prawo żądania zniesienia współwłasności i o prawo własności, jak również wzajemne roszczenia współwłaścicieli z tytułu współposiadania rzeczy.

Po myśli art. 618 § 2 k.p.c. z chwilą wszczęcia postępowania o podział majątku wspólnego odrębne postępowanie w sprawach wymienionych w paragrafie poprzedzającym jest niedopuszczalne. Sprawy będące w toku przekazuje się do dalszego rozpoznania sądowi prowadzącemu postępowanie o zniesienie współwłasności. Jeżeli jednak postępowanie o podział majątku zostało wszczęte po wydaniu wyroku, przekazanie następuje tylko wówczas, gdy sąd drugiej instancji uchyli wyrok i sprawę przekaże do ponownego rozpoznania. Postępowanie w sprawach, które nie zostały przekazane, sąd umarza z chwilą zakończenia postępowania o podział majątku.

Z kolei zgodnie z art. 45 § 1 k.r.o. każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny o czym stanowi art. 45 § 2 k.r.o.

Dalej należy zwrócić uwagę na przepis art. 622 § 2 k.p.c., który stosowany odpowiednio mówi, że kiedy uczestnicy postępowania złożą zgodny wniosek co do sposobu zniesienia współwłasności, sąd wyda postanowienie odpowiadające treści wniosku, jeżeli projekt podziału nie sprzeciwia się prawu ani zasadom współżycia społecznego, ani też nie narusza w sposób rażący interesu osób uprawnionych.

W kontekście powyższego należy wskazać, iż strony niniejszego postępowania, pomimo początkowej niespójności, ostatecznie doszły do porozumienia w zakresie składników ich majątku wspólnego, jego wartości oraz sposobu jego podziału.

Nawiązując do wcześniejszego akapitu Sąd ustalił, iż zgodnie z art. 648 k.p.c. w zw. z art. 567 § 3 k.p.c. w skład majątku wspólnego wchodzą wymienione szczegółowo przy opisie stanu faktycznego oraz w sentencji wydanego postanowienia ruchomości stanowiące wyposażenie mieszkania przy ul. (...) III (...)/11 w P.. Co do tych przedmiotów zarówno wnioskodawczyni, jak i uczestnik w swoich zeznaniach zgodnie podali, że stanowią one składnik majątku wspólnego. Wartość tych składników majątkowych Sąd również ustalił na podstawie zgodnych zeznań stron postępowania przez co nie istniała konieczność przeprowadzenia na tę okoliczność dowodu z opinii biegłego sądowego. Wobec tego za stronami niniejszego postępowania Sąd ustalił wartość tych ruchomości na łączną kwotę 5.055,00 zł.

Sąd ustalił również w sposób bezsporny, że w skład majątku wspólnego wchodzi udział wynoszący ½ części w prawie własności samochodu osobowego marki S. (...) o numerze identyfikacyjnym VIN: (...), rok produkcji 1991, nr rej. (...) o wartości 0 zł.

Sąd ustalił również, że składnikiem majątku wspólnego stron w dacie ustania wspólności majątkowej małżeńskiej było prawo własności nakładów w postaci połowy murowanej altany oraz nasadzenń na ogrodzie działkowym nr 45C w Rodzinnym O. Działkowym (...) w P. o wartości 2.000,00 zł, a także prawo własności nakładów w postaci nasadzeń na ogrodzie działkowym nr 48C o wartości 100,00 zł, co strony zgodnie potwierdziły. W tym miejscu należy wskazać, iż w skład majątku wspólnego nie wchodziło prawo samego użytkowania tych działek (obecnie prawo dzierżawy działkowej), albowiem ponad wszelką wątpliwość prawo to przysługiwało wyłącznie uczestnikowi postępowania S. K.. Tym samym wyłącznie poczynione w trakcie trwania wspólności majątkowej nakłady z majątku wspólnego małżonków stanowiły majątek wspólny stron i tym samym przedmiot podziału a nie samo prawo użytkowania. Jak stanowi bowiem przepis art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność. Tak więc połowa murowanej altany oraz nasadzenia na ogrodzie działkowym nr 45C oraz nasadzenia na ogrodzie działkowym nr 48C stanowiły niewątpliwie majątek wspólny stron postępowania.

Do majątku wspólnego stron należało także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w P. przy ul. (...) III (...)/11 składającego się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc o łącznej powierzchni 67,90 m 2 o wartości 140.000,00 zł. W toku postępowania nie było sporu, iż ten składnik majątkowy stanowi majątek wspólny stron. Sąd ustalił bowiem, że do jego nabycia doszło bowiem w trakcie trwania wspólności majątkowej stron i do majątku wspólnego, co potwierdza treść aktu notarialnego – umowy sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu – z dnia 10 maja 1999 roku zawarta w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza J. K. (2) w N. w rep. A za numerem (...). Wartość przedmiotowego lokalu mieszkalnego Sąd ustalił zgodnie z bezsporną wolą stron postępowania.

Jednocześnie w toku postępowania ustalono, iż uczestnik postępowania S. K. nie jest właścicielem pojazdu marki O. (...), który jedynie za zgodą swojego brata B. K. (właściciela) użytkuje, co potwierdziły dowodu z zeznań świadków (B. K., K. K. (2), G. K.), z przesłuchania stron postępowania oraz w postaci dokumentów opisanych w stanie faktycznym sprawy (karty pojazdu, dowodu rejestracyjnego, faktury zakupu). Tym samym ten składnik nie stanowił przedmiotu niniejszego postępowania działowego. Podziałem nie sposób było objąć także postulowanych przez wnioskodawczynię środków pieniężnych na rachunkach bankowych uczestnika postępowania, albowiem jak w toku postępowania uczestnik wykazał przedkładając historie swoich rachunków bankowych – w dacie ustania wspólności majątkowej między stronami na rachunkach uczestnika postępowania w Banku (...) S.A. jak i (...) S.A. nie znajdowały się żadne środki pieniężne.

W postępowaniu o podział majątku wspólnego Sąd rozstrzyga także o wzajemnych roszczeniach małżonków z tytułu posiadania poszczególnych składników majątku wspólnego, poczynionych na te składniki majątkowe nakładów i spłaconych długów w czasie od chwili ustania wspólności do chwili podziału majtku.

Zgodnie z art. 207 k.c. pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.

W niniejszej sprawie uczestnik zgłosił jako nakłady na majątek wspólny po ustaniu wspólności nakłady na opłaty za użytkowania ogródka działkowego nr 45C na Rodzinnych O. Działkowych (...) w P. za okres od 2012 roku do 2016 roku w łącznej kwocie 605,00 zł, z której to kwoty ½ części winna obciążać wnioskodawczynię (302,50 zł). W ocenie Sądu roszczenie uczestnika w tym zakresie było zasadne, albowiem z uwagi na równe udziały w majątku wspólnym stron zgodnie z domniemaniem płynącym z art. 43 § 1 k.r.o. wnioskodawczyni winna ponieść połowę łącznej kwoty opłat, tj. właśnie kwotę 302,50 zł, którą w zamian za wnioskodawczynię poniósł uczestnik i tym samym jest ona zobowiązana uczestnikowi tę kwotę zwrócić w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w razie uchybienia terminowi płatności.

Nadto uczestnik postępowania domagał się uwzględnienia nakładów na majątek wspólny w postaci środków pieniężnych o wartości 40.000,00 zł, za które na mocy umowy z dnia 10 maja 1999 roku strony do majątku wspólnego nabyły spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w P. przy ul. (...) III (...)/11. Z ustalonego w sprawie stanu faktycznego wynika bowiem bezsprzecznie, że całość środków pieniężnych na zakup przedmiotowego prawa pochodziła ze sprzedaży przez uczestnika S. K. na mocy umowy z dnia 12 marca 1999 roku – stanowiącego jego majątek odrębny – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w P. przy ul. (...). Jak bowiem wynika z postępowania dowodowego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w P. przy ul. (...) uczestnik nabył jeszcze przed powstaniem ustawowej wspólności majątkowej (art. 33 pkt. 1 k.r.o.). W tym miejscu należy wskazać, że wnioskodawczyni co prawda kwestionowała fakt nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. (...) III (...)/11 w P. ze środków pochodzących wyłącznie z majątku wspólnego uczestnika S. K., lecz nie przedłożyła na tę okoliczność żadnego dowodu. Natomiast fakt nabycia tego prawa w istocie ze środków pochodzących ze sprzedaży prawa do lokalu mieszkalnego uczestnika przy ul. (...) w P. potwierdzili świadkowie zeznający w sprawie, tj. K. K. (2) jak i G. K.. Co więcej, warto zważyć także na fakt, że w dniu 12 marca 1999 roku uczestnik zbył swoja prawo do lokalu za kwotę 40.000,00 zł i już w dniu 10 maja 1999 roku za tę samą kwotę nabył prawo do lokalu mieszkalnego przy ul. (...) III S. w P.. W ocenie Sądu okoliczności te, identyczne kwoty transakcji i nieduża odległość w czasie pomiędzy transakcjami, w sposób istotny umacniają twierdzenia uczestnika i zeznania świadków co do pochodzenia środków pieniężnych za zakup prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. (...) III S. w P.. Z tych też względów Sąd dokonując podziału majątku wspólnego musiał mieć na uwadze przedmiotowy nakład i dokonać jego rozliczenia.

Uczestnik S. K. do rozliczenia przedstawił także poniesione przez siebie, po dacie ustania wspólności majątkowej, nakłady na utrzymanie wspólnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. (...) III S. w (...)/17 z tytułu opłat eksploatacyjnych w łącznej kwocie 24.090,88 zł plus skapitalizowane odsetki za opóźnienie liczone:

od kwoty 11.595,19 zł od dnia 19.07.2014 r. do dnia 21.08.2015 r. w wysokości 1.263,38 zł;

od kwoty 3.323,60 zł od dnia 5 lutego 2015 roku do dnia 21 sierpnia 2015 roku w wysokości 143,48 zł;

od kwoty 1.019,85 zł od dnia 7 kwietnia 2015 roku do dnia 21 sierpnia 2015 roku w wysokości 30,60 zł.

Uczestnik postępowania sprecyzował swoje ostateczne stanowisko w tej materii w piśmie z dnia 10 października 2016 roku wskazując tam kwotę 24.695,88 zł, od której należało odjąć kwotę 605,00 zł z tytułu wliczonych tam nakładów na opłaty z tytułu utrzymania ogródka działkowego nr 45C, gdyż jak już wyżej wyjaśniono podlegały one rozliczeniu jedynie w ½ części i to żądanie zostało uwzględnione.

Skład majątku wspólnego ustalono według stanu na datę ustania wspólności majątkowej małżeńskiej między stronami tj. 10.05.2012 r. Jak stwierdził bowiem Sąd Najwyższy w postanowieniu z 1989.10.20 (III CRN 327/89, LEX nr 79956) dla ustalenia składu majątku wspólnego podlegającego podziałowi istotna jest chwila ustania wspólności majątkowej między małżonkami. Jeśli wspólność ta ustała na skutek zniesienia jej wyrokiem sądu, to chwilą ustania wspólności jest dzień oznaczony w wyroku (art. 52 § 2 k.r.o.).

Zgodnie z art. 684 kpc w zw. z art. 567 § 3 kpc Sąd ustalił wartość przedmiotu podziału majątku. W związku z powyższym jako wartość przedmiotu podziału majątku wspólnego przyjęto kwotę 147.155,00 zł. Jest to wartość ruchomości stanowiących wyposażenie mieszkania przy ul. (...) III S. w P. o łącznej wartości 5.055,00 zł, nakładów na ogródki działkowe nr 45C i 48C położonych na Rodzinnych O. Działkowych (...) w P. w łączne kwocie 2.100,00 zł oraz wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w P. przy ul. (...) III (...)/11 opiewająca na kwotę 140.000,00 zł. Wartość tych składników majątkowych ustalono na podstawie zgodnych oświadczeń stron postępowania w związku z czym nie zaistniała w sprawie konieczność przeprowadzenia na tę okoliczność dowodu z opinii biegłych specjalistów.

Sąd dokonując podziału majątku wspólnego podzielił ruchomości w większości zgodnie z propozycjami stron przydzielając uczestnikowi postępowania S. K. wszystkie ruchomości stanowiące wyposażenie mieszkania położonego przy ul. (...) III (...)/11 w P., za wyjątkiem telewizora Samsung z dekoderem nbox (...) i anteną satelitarną (...), który to składnik przyznał wnioskodawczyni. Uczestnikowi przyznano także udział w prawie własności samochodu S. (...), a także prawo własności nakładów na ogródkach działkowych nr 45C i 48C w Rodzinnym O. Działkowym (...) w P., który jest aktualnie użytkowany wyłącznie przez uczestnika.

Ponadto Sąd przyznał w całości na rzecz uczestnika postępowania spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. (...) III (...)/11 w P.. W tym miejscu należy wskazać, iż przyznając ten składnik majątkowy uczestnikowi Sąd miał przede wszystkim na względzie fakt, iż całość środków pieniężnych na jego zakup pochodziła z majątku odrębnego uczestnika postępowania. Prawo do tego lokalu mieszkalnego zakupiono bowiem za kwotę 40.000,00 zł pochodzącą ze sprzedaży będącego majątkiem osobistym uczestnika spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w P. przy ul. (...). Z tego względu należało uznać, że nakład uczyniony z majątku osobistego uczestnika w kwocie 40.000,00 zł w całości skompensował wzajemne rozliczenia stron w zakresie tego składnika majątkowego. Dokonując zatem rozliczenia tego nakładu uczestnika brak było podstaw do zasądzenia na rzecz wnioskodawczyni jakiejkolwiek spłaty z tego tytułu i nie uwzględniano wartości przedmiotowego spółdzielczego prawa własnościowego we wzajemnych rozliczeniach stron.

W kontekście powyższego przyjdzie wskazać, że wnioskodawczyni otrzymała składniki majątkowego na łączną kwotę 500,00 zł w postaci telewizora Samsung z dekoderem i anteną satelitarną. Uczestnikowi przypadły natomiast składniki majątku o wartości łącznej wartości 146.650,00 zł, tj. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o wartości 140.000,00 zł, ruchomości o wartości łącznej 4.555,00 zł, a także nakłady na ogródki działkowe w łącznej kwocie 2.100,00 zł.

Na podstawie art. 212 § 1 k.c. jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi.

Zasądzając spłaty sąd oznacza termin i sposób ich uiszczenia (jednorazowo lub w określonych ratach), wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia; w razie rozłożenia spłat na raty, terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu ( art. 212 § 3 k.c. ).

Jak już wyżej wskazano przez wzgląd na fakt dokonania przez uczestnika S. K. nakładów z majątku wspólnego w wysokości pozwalającej w całości na sfinansowanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w P. przy ul. (...) III (...)/11, przy uwzględnianiu łącznej wartości udziałów stanowiących podstawę do zasądzenia spłat, Sąd nie uwzględnił wartości tego prawa w wysokości 140.000,00 zł rozliczając w ten sposób dokonany przez uczestnika nakład, co już wcześniej nadmieniono. Ostatecznie należało zatem uznać, że do obliczenia należnych stronom dopłat tytułem wyrównania udziału należało zliczyć wartość ruchomości i nakładów na ogródki działkowe w łącznej kwocie 7.155,00 zł. Z uwagi na równe udziały stron w majątku wspólnym każdej ze stron winna przypaść ½ części tej kwoty, tj. po 3.577,50 zł. Udział w tej części majątku wnioskodawczyni został wnioskodawczyni wypłacony co do kwoty 500,00 zł poprzez przyznanie na jej własność telewizora Samsung wraz z dekoderem i anteną satelitarną, a pozostałą część tej kwoty w wysokości 3.077,50 zł należało zasądzić tytułem wpłaty na jej rzecz od uczestnika. Jednocześnie Sąd postanowił, że kwota ta będzie płatna w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się niniejszego postanowienia z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w razie uchybienia terminowi płatności.

Uczestnik z kolei w całości swoją wartość udziału otrzymał w postaci ruchomości oraz nakładów na ogródki działkowe. Z uwagi na bezwartościowy charakter składnika majątku wspólnego stron w postaci samochodu marki S. (...) przy ustalaniu dopłat nie był on brany pod uwagę.

W dalszej kolejności należy odnieść się do przestawionych przez uczestnika do rozliczenia nakładów z jego majątku osobistego na majątek wspólny z tytułu opłat czynszowych kwocie 24.090,88 zł plus skapitalizowane odsetki za opóźnienie liczone:

od kwoty 11.595,19 zł od dnia 19.07.2014 r. do dnia 21.08.2015 r. w wysokości 1.263,38 zł;

od kwoty 3.323,60 zł od dnia 5 lutego 2015 roku do dnia 21 sierpnia 2015 roku w wysokości 143,48 zł;

od kwoty 1.019,85 zł od dnia 7 kwietnia 2015 roku do dnia 21 sierpnia 2015 roku w wysokości 30,60 zł.

W ocenie Sądu niewątpliwie uczestnik poniósł nakłady na lokal spółdzielczy w wysokości 50.416,39 zł z majątku osobistego, a wnioskodawczyni w kwocie 7.680,02 zł z majątku osobistego, co zostało wykazane w sposób niebudzący wątpliwości za pomocą przedłożonych potwierdzeń dokonywanych wpłat oraz rozliczeń dokonanych w toku postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko stronom z tego tytułu. Poza sporem był także fakt, iż wnioskodawczyni nakładów tych dotychczas na rzecz uczestnika postępowania nie zwróciła. Niezależnie od tego Sąd uznał, iż zasądzenie należności z tego tytułu od wnioskodawczyni na rzecz uczestnika pozostawałoby, w tej konkretnej sprawie, w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.

Zgodnie z art. 5 k.c. nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. W tym miejscu należy przywołać argumentację powołaną przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowieniu z 22 stycznia 2009 roku wydanego w sprawie o sygn. akt III CSK 251/08, z której wynika, że nie sposób jest wprost wyłączyć zastosowania art. 5 k.c. jako podstawy do obniżenia spłat lub dopłat z udziałów przy podziale majątku wspólnego. Popierając szczegółową argumentację zawartą w uzasadnieniu tego postanowienia, Sąd w niniejszym składzie, przez analogię, przychyla się również do możliwości zastosowania tego przepisu do rozliczenia nakładów z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek wspólny. Brak jest bowiem obiektywnych przesłanek przemawiających za niedopuszczalnością zastosowania tej normy generalnej.

Nawiązując do wcześniejszego akapitu trzeba podkreślić, że w realiach niniejszej sprawy uczestnik postępowania S. K. w wyniku dokonanego podziału jego i wnioskodawczyni majątku wspólnego uzyskał jego przeważającą część. W szczególności to uczestnikowi przypadł na własność najbardziej wartościowy składnik tego majątku w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w P. przy ul. (...) III (...)/11. Taki stan rzeczy jest pokłosiem faktu nabycia prawa do tego lokalu mieszkalnego z nakładów pochodzących z majątku osobistego uczestnika postępowania na majątek wspólny. W ocenie Sądu gdyby bowiem uwzględnić roszczenie o rozliczenie przedmiotowych nakładów uczestnika, to wnioskodawczyni w istocie pomimo ponad 20 lat trwania małżeństwa stron, włożonego w tym czasie wkładu w wychowanie wspólnych dzieci stron i w utrzymanie gospodarstwa domowego pozostałaby z niczym i jeszcze musiałaby uczestnikowi zwrócić ponad 20.000,00 zł. Zdaniem Sądu rzutowałoby to na rażące pokrzywdzenie wnioskodawczyni i kłóciłoby się to ze społecznie akceptowalnym poczuciem sprawiedliwości wynikającemu właśnie z zasad współżycia społecznego. Sąd miał przy tym na względzie także fakt, że wnioskodawczyni, co prawda w mniejszym stopniu aniżeli uczestnik, ale przez czas trwania wspólnego pożycia również dokładała się do pokrywania opłat czynszowych za przedmiotowy lokal mieszkalny, w tym do spłaty kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię Mieszkaniową (...) w P. na jego budowę.

W kontekście powyższego Sądu stanął na stanowisku, że nie do zaakceptowania jest w świetle zasad współżycia społecznego, a w szczególności w odczuciu sprawiedliwości społecznej, by wnioskodawczyni na skutek uwzględnienia roszczenia uczestnika o zwrot nakładów na wspólny lokal mieszkalny, po ponad 20 latach swojego wspólnego życia z uczestnikiem postępowania pozostała z niczym i jeszcze musiałaby mu za to zapłacić ponad 20.000,00 zł. Z tych względów Sąd uznał roszczenie uczestnika w tym zakresie za nadużycie jego prawa podmiotowego i nie przyjął tych nakładów do rozliczenia.

Koszty postępowania związane z udziałem w sprawie na zasadzie art. 520 § 1 k.p.c. każda ze stron obowiązana była ponieść we własnym zakresie.

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.