Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1583/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 stycznia 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Bogdan Jachowicz

Sędziowie: SO Grażyna Młynarska - Wróblewska

SR Ewa Guczyńska - Miśkiewicz

Protokolant: sekr. sąd. Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł.

przeciwko E. R.

o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną

na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie o sygnaturze akt II C 732/15

1.  oddala apelację;

2.  nie obciąża pozwanej kosztami postępowania apelacyjnego.