Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K. 214/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 grudnia 2015 rok

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSO Maciej Szulc

Protokolant: st. sekr. sąd. Aneta Trzcińska

przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej Agnieszki Leszczyńskiej

po rozpoznaniu w dniach 30, 31 października 2014 r., 27, 28 listopada 2014 r., 4, 5 grudnia 2014 r., 19, 20 stycznia 2015 r., 12, 13 lutego 2015 r., 13, 16, 17 marca 2015 r., 9, 10, 13 kwietnia 2015 r., 21 maja 2015 r., 29 czerwca 2015 r., 18 sierpnia 2015 r., 28 września 2015 r., 12, 16, 30 października 2015 r., 23 listopada, 14 grudnia i 28 grudnia 2015 r. sprawy:

1. M. C. (1) z d. M., córki J. i G. z d. G., ur. (...) w L.,

oskarżonej o to, że:

I.  w okresie od sierpnia 2010 r. do lutego 2012 r. w S. i innych miejscowościach, wzięła udział w zorganizowanej grupie przestępczej w skład której wchodzili: J. B. (1) i K. K. (1) oraz D. D. (1) w okresie od maja 2011 r. do lutego 2012 r., W. C. (1) w okresie od czerwca 2011 r. do lutego 2012 r. i D. C. (1) w okresie od października 2011 r. do lutego 2012 r., której celem było wyłudzanie kredytów z (...) w B. oddział w S., na podstawie podrobionych zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia, fałszywych oświadczeń o zatrudnieniu oraz danych osób, które miały stanowić stronę umowy kredytowej, choć w rzeczywistości nimi nie były, co stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania kredytów, czym działała na szkodę (...) w B. oddział w S.

tj. o czyn z art. 258 § 1 kk

A. W okresie od sierpnia 2010 r. do lutego 2012 r. na terenie S., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu oraz w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, oraz wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1) i J. B. (1) oraz D. D. (1) w okresie od maja 2011 r. do lutego 2012 r., W. C. (1) w okresie od czerwca 2011 r. do lutego 2012 r. i D. C. (1) w okresie od października 2011 r. do lutego 2012 r., w celu uzyskania dla 58 kredytobiorców z (...) w B. Oddział w S., kredytów w łącznej kwocie 2.652.000 zł, będąc dyrektorem (...) Oddział w S. przyjmując za wiarygodne: zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków, oświadczenia dotyczące miejsca zatrudnienia lub oświadczenia osób, które występowały z wnioskiem o kredyt, choć w rzeczywistości nie były dysponentami kredytów, wydając polecenia o zaniechaniu weryfikacji przedłożonych dokumentów lub oświadczeń, co stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania kredytów, a następnie zawierając jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. łącznie 58 umów kredytowych, doprowadziła w/w bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 2.508.666,80 zł, czyniąc sobie z tej działalności stałe źródło dochodu, czym działała na szkodę (...) Oddział w B. i tak:

II.  w dniu 31.08.2010 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez G. J. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 20.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) s.c., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych G. J. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 20.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 16.547,65 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

III.  w dniu 23.09.2010 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. T. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych J. T. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 40.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 32.291 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

IV.  w dniu 17.12.2010 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez D. i H. K. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 63.000 zł, w którym to D. K. (1) przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o swoim zatrudnieniu w firmie (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych D. K. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 63.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 54.468 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

V.  w dniu 21.12.2010 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. K. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 44.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, co do zdolności kredytowych J. K. (1), a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 44.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 37.383 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

VI.  w dniu 31.01.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. P. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie Przedsiębiorstwo Handlowe (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych M. P. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 50.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 43.316 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

VII.  w dniu 02.02.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez H. K. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych H. K. (2), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 40.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 34.702,67 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

VIII.  w dniu 03.02.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. C. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr(...)na kwotę 22.000 zł, która złożyła do wniosku o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę oświadczenie o zatrudnieniu w firmie Przedsiębiorstwo Handlowe (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów i oświadczeń, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych M. C. (2), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 22.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 19.451 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

IX.  w dniu 21.02.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. O. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych P. O. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 50.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 44.493,19 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

X.  w dniu 09.03.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez B. N. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 20.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych B. N. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 20.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 17.316 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1kk w zw. z art. 11§ 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XI.  w dniu 18.03.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. M. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 35.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych P. M. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 35.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 31.492 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XII.  w dniu 24.03.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. S. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 35.000 zł, która przedłożyła wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) s.c. (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych M. S. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 35.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 30.909,20 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1kk w zw. z art. 11§ 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XIII.  w dniu 11.04.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. H. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 35.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych M. H. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 35.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 31.832,66 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1kk w zw. z art. 11 § kk w zw. z art. 65 §1 kk

XIV.  w dniu 19.05.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez S. A. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych S. A. (1), jak i osób na rzecz którychj miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 60.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 54.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XV.  w dniu 19.05.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. S. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 zł, która przedłożyła wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych M. S. (2), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 60.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 52.740,07 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XVI.  w dniu 31.05.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. B. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 45.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę co do osiąganych dochodów zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) s.c. (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych P. B. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 45.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 41.800 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XVII.  w dniu 09.06.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez A. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 zł, który złożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę oświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów i oświadczeń, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych A. C. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 60.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 56.616,16 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XVIII.  w dniu 13.06.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez Z. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych Z. C. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 60.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 58.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XIX.  w dniu 13.06.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez D. G. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych D. G. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 60.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 56.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XX.  w dniu 15.06.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. M. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 zł, która przedłożyła wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu potwierdzającą osiąganie dochodów decyzję o przyznaniu emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz złożyła oświadczenie o zatrudnieniu, z którego osiąga dodatkowe dochody w wysokości 3.000 zł, wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych M. M. (1), jak i osoby na rzecz której miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 40.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 37.943,18 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XXI.  w dniu 16.06.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez W. K. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych W. K. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 60.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 54.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XXII.  w dniu 20.06.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez F. A. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu jego oraz poręczającego kredyt S. A. (1) w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych F. A. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 60.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 57.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XXIII.  w dniu 21.06.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. G. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych J. G. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 60.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 57.002,31 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XXIV.  w dniu 01.07.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez W. F. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych W. F. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 60.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 57.300 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XXV.  w dniu 01.07.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez C. L. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 53.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych C. L. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 53.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 50.214 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XXVI.  w dniu 07.07.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez W. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 43.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych W. C. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 43.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 40.869 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1kk w zw. z art. 11§ 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XXVII.  w dniu 04.08.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez L. T. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych L. T. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 40.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 37.975,68 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XXVIII.  w dniu 12.08.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. M. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 45.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych P. M. (2), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 45.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 44.250 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1kk w zw. z art. 11§ 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XXIX.  w dniu 30.08.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. B. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 35.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych M. B. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 35.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 32.648 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XXX.  w dniu 09.09.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. K. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 30.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych J. K. (2), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 30.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 29.492 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XXXI.  w dniu 05.10.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez E. E. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 47.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych E. E. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 47.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 43.998,54 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XXXII.  w dniu 11.10.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez D. C. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 45.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych D. C. (2), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 45.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 42.210 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XXXIII.  w dniu 14.10.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. K. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych M. K. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 50.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 48.314 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XXXIV.  w dniu 18.10.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez D. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie Przedsiębiorstwo Budowlane (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych D. C. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 40.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 38.019 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XXXV.  w dniu 25.10.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. C. (3) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 43.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych M. C. (3), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 43.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 40.869 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XXXVI.  w dniu 02.11.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. D. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 48.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych M. D. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 48.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 46.400 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XXXVII.  w dniu 09.11.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez K. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 46.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych K. C. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 46.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 44.486 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XXXVIII.  w dniu 14.11.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. P. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 zł, która przedłożyła wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych M. P. (2), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 40.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 37.999 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XXXIX.  w dniu 17.11.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. D. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 48.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych J. D. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 48.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 45.600 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XL.  w dniu 21.11.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez K. F. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 46.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych K. F. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 46.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 44.486 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XLI.  w dniu 24.11.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. K. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 46.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych M. K. (2), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 46.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 44.486 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XLII.  w dniu 28.11.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. I. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 48.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych M. I. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 48.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 46.798,82 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XLIII.  w dniu 01.12.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez A. W. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 46.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych A. W. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 46.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 45.240 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XLIV.  w dniu 07.12.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. M. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 45.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych M. M. (2), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 45.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 44.250 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XLV.  w dniu 13.12.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez E. W. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 48.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych E. W. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 48.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 48.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XLVI.  w dniu 16.12.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. Ś. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 45.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych P. Ś. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 45.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 45.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XLVII.  w dniu 19.12.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez K. D. (1) z (...)w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...)sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych K. D. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 50.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 49.300 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XLVIII.  w dniu 28.12.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez T. M. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 38.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych T. M. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 38.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 38.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XLIX.  w dniu 05.01.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez L. Ż. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 zł, która przedłożyła wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych L. Ż. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 50.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 49.147 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

L.  w dniu 12.01.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. N. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych P. N. (2), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 50.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 49.147 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

LI.  w dniu 18.01.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. F. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych M. F. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 40.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 39.353 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

LII.  w dniu 24.01.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. M. (3) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych M. M. (3), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 50.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 48.207,92 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

LIII.  w dniu 26.01.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez R. W. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 43.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych R. W. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 43.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 42.303 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

LIV.  w dniu 31.01.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. N. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 45.000 zł, która przedłożyła wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych J. N. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 45.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 45.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

LV.  w dniu 01.02.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez R. L. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 47.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych R. L. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 47.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 47.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

LVI.  w dniu 06.02.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez A. S. (1)z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 45.000 zł, która przedłożyła wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych A. S., jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a nast��pnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 45.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 45.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

LVII.  w dniu 10.02.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez B. S. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 43.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych B. S. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 43.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 43.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

LVIII.  w dniu 16.02.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez D. K. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 47.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych D. K. (2), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 47.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 47.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

LIX.  w dniu 22.02.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. N. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 48.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych M. N. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 48.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 48.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

oraz o to, że :

LX.  w dniu 18.07.2011 r. w S., jako dyrektor (...) i z tego tytułu będąc upoważnioną do jednoosobowego podejmowania decyzji w sprawach przyznawania kredytów zgodnie z pełnomocnictwem nr (...), poprzez nadużycie udzielonych jej uprawnień i niedopełnienie ciążących na niej obowiązków, działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez G. G. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 270.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych G. G. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 270.000 zł, czym wyrządziła znaczną szkodę majątkową w kwocie 265.456 zł (...) w B.

tj. o czyn z art. 296§1 kk

a ponadto o to, że :

B. W okresie od sierpnia 2010 r. do lutego 2012 r. na terenie S., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu oraz w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1) i J. B. (1) oraz D. D. (1) w okresie od maja 2011r. do lutego 2012 r., w celu uzyskania dla 8 kredytobiorców z (...) w B. Oddział w S., kredytów w łącznej kwocie 376.000 zł, będąc dyrektorem (...) Oddział w S. przyjmując za wiarygodne: zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków, oświadczenia dotyczące miejsca zatrudnienia lub oświadczenia osób, które występowały z wnioskiem o kredyt, choć w rzeczywistości nie były dysponentami kredytów, wydając polecenia o zaniechaniu weryfikacji przedłożonych dokumentów lub oświadczeń, co stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania kredytów, czym wprowadziła w/w bank w błąd co do zdolności kredytowej poszczególnych kredytobiorców, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. łącznie 8 umów kredytowych, działając na szkodę (...) Oddział w B. i tak:

LXI.  w dniu 10.08.2010 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1) i J. B. (1), w celu uzyskania przez R. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 40.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu poręczyciela kredytu – M. W. (1) w firmie (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, co do zdolności kredytowych R. C. (1) i jego poręczyciela M. W. (1), a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...), czym działała na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

LXII.  w dniu 19.04.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1) i J. B. (1), w celu uzyskania przez R. M. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 35.000 , który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczeniem o zatrudnieniu w firmie (...) w Ł. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, co do zdolności kredytowych R. M. (1), a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...), czym działała na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

LXIII.  w dniu 24.05.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), J. B. (1) i D. D. (1), w celu uzyskania przez S. P. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 60.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości osiąganych dochodów w firmie (...) s.c. (...) w S., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, co do zdolności kredytowych S. P. (1), a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...), czym działała na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

LXIV.  w dniu 24.05.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), J. B. (1) i D. D. (1), w celu uzyskania przez M. O. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 60.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) w Ł., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, co do zdolności kredytowych M. O. (1), a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...), czym działała na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

LXV.  w dniu 08.06.2011 r. w S. działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), J. B. (1) i D. D. (1), w celu uzyskania przez M. P. (3) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 60.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) w Ł., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, co do zdolności kredytowych M. P. (3), a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...), czym działała na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

LXVI.  w dniu 25.08.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), J. B. (1) i D. D. (1), w celu uzyskania przez G. M. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 22.000 zł który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów w firmie (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, co do zdolności kredytowych G. M. (1), a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...), czym działała na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

LXVII.  w dniu 29.09.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), J. B. (1) i D. D. (1), w celu uzyskania przez M. K. (3) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 49.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, co do zdolności kredytowych M. K. (3), a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewającą na kwotę 49.000 zł, czym działała na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

LXVIII.  w dniu 15.02.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), J. B. (1) i D. D. (1), w celu uzyskania przez M. K. (4) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, co do zdolności kredytowych M. K. (4), a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...), czym działała na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

C. W okresie od maja 2010 do 21 lipca 2010 r. na terenie S., działając wspólnie i w porozumieniu z J. B. (1), w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu, w celu uzyskania dla 3 kredytobiorców pięciu kredytów z (...) w B. Oddział w S., w łącznej kwocie 165.000 zł, będąc dyrektorem (...) Oddział w S. przyjmując za wiarygodne: zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków, oświadczenia dotyczące miejsca zatrudnienia lub oświadczenia osób, które występowały z wnioskiem o kredyt, choć w rzeczywistości nie były dysponentami kredytów, wydając polecenia o zaniechaniu weryfikacji przedłożonych dokumentów lub oświadczeń, co stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania kredytów, a następnie zawierając jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. 5 umów kredytowych, doprowadziła w/w bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 127.424 zł, czyniąc sobie z tej działalności stałe źródło dochodów, czym działała na szkodę (...) Oddział w B. i tak:

LXIX.  w dniu 26.05.2010 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z J. B. (1), w celu uzyskania przez K. M. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczającą nieprawdę umowę o pracę z firmie (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych K. M. (1), jak i osoby na rzecz której miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewającą na kwotę 50.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 41.700 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

LXX.  w dniu 08.06.2010 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z J. B. (1), w celu uzyskania przez P. B. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu umowę o pracę w firmie (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych P. B. (2), jak i osoby na rzecz której miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 50.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 36.985 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

LXXI.  w dniu 17.06.2010 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z J. B. (1), w celu uzyskania przez P. U. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 20.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowych P. U. (1), jak i osoby na rzecz której miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 20.000 zł, który to kredyt nie został spłacony, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 14.238 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

LXXII.  w dniu 20.07.2010 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z J. B. (1), w celu uzyskania przez P. B. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 20.000 zł, od którego przyjęła do wniosku o udzielenie kredytu oświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), wydając uprzednio polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, co stanowiło istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w/w Bank w błąd, zarówno, co do zdolności kredytowych P. B. (2), jak i osoby na rzecz której miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 20.000 zł, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 15.318 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

LXXIII.  w dniu 21.07.2010 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z J. B. (1), w celu uzyskania przez P. U. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 25.000 zł, od którego nie zażądała dokumentu potwierdzającego zatrudnienie i wysokość wynagrodzenia, co stanowiło istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, zarówno, co do zdolności kredytowych P. U. (1), jak i osoby na rzecz której miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 20.000 zł, który to kredyt nie został spłacony, czym doprowadziła do wyłudzenia kwoty 19.182 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

a ponadto o to, że :

D. W okresie od stycznia 2011 r. do czerwca 2011 r. na terenie S., będąc dyrektorem (...) w B. oddział w S., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu oraz w celu uzyskania dla 3 kredytobiorców czterech kredytów z (...) w B. Oddział w S., w łącznej kwocie 330.000 zł, przyjmując za wiarygodne: zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków od osób, które występowały z wnioskiem o kredyt, wydając polecenia o zaniechaniu weryfikacji przedłożonych dokumentów lub oświadczeń, co stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania kredytów, zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. łącznie 4 umowy kredytowe, czym działała na szkodę (...) Oddział w B. i tak:

LXXIV.  w dniu 28.01.2011 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), w celu uzyskania przez A. Z. (1) , z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 60.000 zł, która przedłożyła wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, co do zdolności kredytowych A. Z. (1), a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...) opiewającą na kwotę 60.000 zł, czym działała na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

LXXV.  w dniu 02.02.2011 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), w celu uzyskania przez B. L. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 160.000 zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczeniem o zatrudnieniu w firmie (...) , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, co do zdolności kredytowych B. L. (1), a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...), czym działała na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

LXXVI.  w dniu 20.04.2011 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z B. L. (1) w celu uzyskania z (...) w B. Oddział w S. przez R. T. (1) kredytu nr (...) w kwocie 60.000 zł , który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczeniem o zatrudnieniu w firmie (...) , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, co do zdolności kredytowych R. T. (1) , a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...), czym działała na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

LXXVII.  w dniu 13.06.2011 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z B. L. (1), w celu uzyskania z (...) w B. Oddział w S. przez B. L. (1) kredytu nr(...) w kwocie 50.000 zł który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczeniem o zatrudnieniu w firmie (...) , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadziła w/w Bank w błąd, co do zdolności kredytowych B. L. (1), a następnie zawarła jako Dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...), działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

2. K. K. (1), syna L. i J. z d. W., ur. (...) w S.,

3. J. B. (1), syna J. i J. z d. B., ur. (...) w S.,

oskarżonych o to, że :

LXXVIII.  w okresie od sierpnia 2010r. do lutego 2012 r. w S. i innych miejscowościach, wzięli udział w zorganizowanej grupie przestępczej w skład której wchodzili : M. C. (1), K. K. (1), J. B. (1) oraz D. D. (1) w okresie od maja 2011r. do lutego 2012 r., W. C. (1) w okresie od czerwca 2011 r. do lutego 2012 r. i D. C. (1) w okresie od października 2011 r. do lutego 2012 r., której celem było wyłudzanie kredytów z (...) w B. oddział w S., przy czym do zadań K. K. (1) i J. B. (1) należało wyszukiwanie osób, które udostępniały swoje dane osobowe, na podstawie których występowano z wnioskami o udzielenie kredytów z (...) w B. oddział w S., załączając do tych wniosków podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia, fałszywe oświadczenia o zatrudnieniu oraz dane osób, które miały stanowić stronę umowy kredytowej, choć w rzeczywistości nimi nie były, co stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania kredytów, czym działał na szkodę (...) w B. oddział w S.

tj. o czyn z art. 258 § 1 kk

E. W okresie od sierpnia 2010 do lutego 2012 r. na terenie S., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, oraz wspólnie i w porozumieniu ze sobą oraz z M. C. (1) i D. D. (1) w okresie od maja 2011r. do lutego 2012 r., W. C. (1) w okresie od czerwca 2011 r. do lutego 2012 r. i D. C. (1) w okresie od października 2011 r. do lutego 2012 r., w celu uzyskania dla 59 kredytobiorców z (...) Oddział w S., kredytów w łącznej kwocie 2.922.000 zł, dostarczali podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków, fałszywe oświadczenia dotyczące miejsca zatrudnienia lub oświadczenia osób, które występowały z wnioskiem o kredyt, choć w rzeczywistości nie były dysponentami kredytów, co stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania kredytów, czym doprowadzili w/w Bank do zawarcia 59 umów kredytowych i niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 2.774.122, 80 zł , czyniąc sobie z tej działalności stałe źródło dochodu, czym działali na szkodę (...) w B. oddział w S. i tak:

LXXIX.  w dniu 31.08.2010 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez G. J. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 20.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) s.c., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych G. J. (1), jak i osób na rzecz których miał zostać zawarty kredyt, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 20.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 16.547,65 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

LXXX.  w dniu 23.09.2010 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. T. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) , które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych J. T. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 40.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 32.291 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

LXXXI.  w dniu 17.12.2010 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez D. i H. K. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 63.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu zaświadczenie o zatrudnieniu D. K. (1) w firmie (...) , które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych D. i H. K. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 63.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 54.468 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

LXXXII.  w dniu 21.12.2010 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. K. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 44.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych J. K. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 44.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 37.383 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

LXXXIII.  w dniu 31.01.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. P. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych M. P. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 50.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 43.316 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

LXXXIV.  w dniu 02.02.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez H. K. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych H. K. (2), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 40.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 34.702,67 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

LXXXV.  w dniu 03.02.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. C. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 22.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wypełniony wniosek kredytowy dotyczący M. C. (2) wraz z jej oświadczeniem o zatrudnieniu w firmie (...) , które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w bank, zarówno co do zdolności kredytowych M. C. (2), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 22.000 zł czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 19.451 zł, działając w ten sposób na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

LXXXVI.  w dniu 21.02.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. O. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych P. O. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 50.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 44.493,19 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

LXXXVII.  w dniu 09.03.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez B. N. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 20.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych B. N. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 20.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 17.316 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

LXXXVIII.  w dniu 18.03.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. M. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 35.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych P. M. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 35.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 31.482 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

LXXXIX.  w dniu 24.03.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. S. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 35.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) s.c. (...), które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych M. S. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 35.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 30.909,20 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XC.  w dniu 11.04.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. H. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 35.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) , które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych M. H. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 35.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 31.832,66 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XCI.  w dniu 19.05.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez S. A. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych S. A. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 60.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 54.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XCII.  w dniu 19.05.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. S. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych M. S. (2), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 60.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 52.740,07 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XCIII.  w dniu 31.05.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. B. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 45.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) s.c. (...), , które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank, zarówno co do zdolności kredytowych P. B. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 45.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 41.800 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XCIV.  w dniu 09.06.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez A. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wypełniony wniosek kredytowy dotyczący A. C. (1) zawierający fałszywe oświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank, zarówno co do zdolności kredytowych A. C. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 60.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 56.616,16 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XCV.  w dniu 13.06.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez Z. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych Z. C. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 60.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 58.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XCVI.  w dniu 13.06.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez D. G. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych D. G. (1) , jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 60.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 56.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XCVII.  w dniu 15.06.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. M. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 zł, polecili złożenie poświadczającego nieprawdę oświadczenia o zatrudnieniu, z którego osiąga dodatkowe dochody w wysokości 3.000 zł, które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych M. M. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 40.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 37.943,18 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XCVIII.  w dniu 16.06.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez W. K. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych W. K. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 60.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 54.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

XCIX.  w dniu 20.06.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez F. A. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu jego oraz poręczającego kredyt S. A. (1) w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych F. A. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającego na kwotę 60.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 57.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

C.  w dniu 21.06.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. G. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych J. G. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 60.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 57.002,31 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CI.  w dniu 01.07.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez W. F. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych W. F. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 60.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 57.300 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CII.  w dniu 01.07.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez C. L. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 53.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych C. L. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 53.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 50.214 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CIII.  w dniu 07.07.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez W. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 43.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych W. C. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 43.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 40.869 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CIV.  w dniu 18.07.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez G. G. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 270.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych G. G. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 270.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 265.456 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CV.  w dniu 04.08.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez L. T. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych L. T. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 40.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 37.975,68 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CVI.  w dniu 12.08.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. M. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 45.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych P. M. (2), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającego na kwotę 45.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 44.250 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CVII.  w dniu 30.08.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. B. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 35.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych M. B. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 35.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 32.648 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CVIII.  W dniu 09.09.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. K. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 30.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych J. K. (2), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 30.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 29.492 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CIX.  w dniu 05.10.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez E. E. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 47.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych E. E. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 47.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 43.998,54 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CX.  w dniu 11.10.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez D. C. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 45.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych D. C. (2), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 45.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 42.210 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXI.  w dniu 14.10.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. K. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych M. K. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 50.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 48.314 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXII.  w dniu 18.10.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez D. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych D. C. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 40.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 38.019 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXIII.  w dniu 25.10.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. C. (3) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 43.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych M. C. (3), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 43.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 40.869 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXIV.  w dniu 02.11.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. D. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 48.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych M. D. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 48.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 46.400 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXV.  w dniu 09.11.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez K. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 46.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych K. C. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 46.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 44.486 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXVI.  w dniu 14.11.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. P. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych M. P. (2), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 40.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 37.999 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXVII.  w dniu 17.11.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. D. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 48.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych J. D. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 48.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 45.600 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXVIII.  w dniu 21.11.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez K. F. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 46.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych K. F. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 46.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 44.486 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXIX.  w dniu 24.11.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. K. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 46.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych M. K. (2), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 46.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 44.486 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXX.  w dniu 28.11.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. I. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 48.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych M. I. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 48.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 46.798,82 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXXI.  w dniu 01.12.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez A. W. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 46.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych A. W. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 46.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 45.240 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXXII.  w dniu 07.12.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. M. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 45.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych M. M. (2), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 45.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 44.250 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXXIII.  w dniu 13.12.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez E. W. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 48.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych E. W. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 48.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 48.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXXIV.  w dniu 16.12.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. Ś. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 45.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych P. Ś. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 45.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 45.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXXV.  w dniu 19.12.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez K. D. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych K. D. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 50.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 49.300 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXXVI.  w dniu 28.12.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez T. M. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 38.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych T. M. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 38.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 38.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXXVII.  w dniu 05.01.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez L. Ż. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych L. Ż. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 50.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 49.147 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXXVIII.  w dniu 12.01.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. N. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych P. N. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 50.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 49.147 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXXIX.  w dniu 18.01.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. F. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych M. F. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 40.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 39.353 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXXX.  w dniu 24.01.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. M. (3) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych M. M. (3), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 50.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 48.207,92 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXXXI.  w dniu 26.01.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez R. W. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 43.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych R. W. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 43.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 42.303 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXXXII.  w dniu 31.01.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. N. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 45.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych J. N. (2), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 45.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 45.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXXXIII.  W dniu 01.02.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez R. L. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 47.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych R. L. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 47.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 47.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXXXIV.  w dniu 06.02.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez A. S. z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 45.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych A. S. jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 45.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 45.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXXXV.  w dniu 10.02.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez B. S. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 43.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych B. S. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 43.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 43.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXXXVI.  w dniu 16.02.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez D. K. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 47.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych D. K. (2), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 47.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 47.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXXXVII.  w dniu 22.02.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. N. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 48.000 zł, dostarczyli i przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych M. N. (1), jak i osoby na rzecz której miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 48.000 zł, czym doprowadzili do wyłudzenia kwoty 48.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

F. W okresie od sierpnia 2010 do lutego 2012 r. na terenie S., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu oraz w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wspólnie i w porozumieniu ze sobą oraz M. C. (1) i D. D. (1) w okresie od maja 2011r. do lutego 2012 r., w celu uzyskania dla 8 kredytobiorców z (...) w B. Oddział w S., kredytów w łącznej kwocie 376.000 zł, dostarczali podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków, co stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tych kredytów, czym doprowadzili w/w bank w błąd co do zdolności kredytowej poszczególnych kredytobiorców, w wyniku czego zostało zawartych łącznie 8 umów kredytowych, czym działał na szkodę (...) Oddział w B. i tak:

CXXXVIII.  w dniu 10.08.2010 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu ze sobą i M. C. (1), w celu uzyskania przez R. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 40.000 zł, dostarczyli celem przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu poręczyciela kredytu – M. W. (1) w firmie (...), które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym wprowadzili w/w Bank w błąd, co do zdolności kredytowych R. C. (1) i jego poręczyciela M. W. (1), w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działali na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

CXXXIX.  w dniu 19.04.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu ze sobą oraz M. C. (1), w celu uzyskania przez R. M. z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 35.000 , dostarczyli celem przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczeniem o zatrudnieniu w firmie (...) w Ł. , które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym wprowadzili w/w Bank w błąd, co do zdolności kredytowych R. M., w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działali na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

CXL.  w dniu 24.05.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu ze sobą oraz M. C. (1), i D. D. (1), w celu uzyskania przez S. P. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 60.000 zł, dostarczyli celem przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości osiąganych dochodów w firmie (...) s.c. (...) w S., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym wprowadzili w/w Bank w błąd, co do zdolności kredytowych S. P. (1), w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działali na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

CXLI.  w dniu 24.05.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu ze sobą oraz M. C. (1) i D. D. (1), w celu uzyskania przez M. O. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 60.000 zł, dostarczyli celem przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków w firmie (...) w Ł., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym wprowadzili w/w Bank w błąd, co do zdolności kredytowych M. O. (1), w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działali na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

CXLII.  w dniu 08.06.2011 r. w S. działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu ze sobą oraz M. C. (1) i D. D. (1), w celu uzyskania przez M. P. (3) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 60.000 zł, dostarczyli celem przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) w Ł., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym wprowadzili w/w Bank w błąd, co do zdolności kredytowych M. P. (3), w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działali na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

CXLIII.  w dniu 25.08.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu ze sobą oraz M. C. (1) i D. D. (1), w celu uzyskania przez G. M. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 22.000 zł dostarczyli celem przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów w firmie (...), które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym wprowadzi;i w/w Bank w błąd, co do zdolności kredytowych G. M. (1), w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działali na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

CXLIV.  w dniu 29.09.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu ze sobą oraz M. C. (1) i D. D. (1), w celu uzyskania przez M. K. (3) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 49.000 zł, przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym wprowadzili w/w Bank w błąd, co do zdolności kredytowych M. K. (3), w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działali na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

CXLV.  w dniu 15.02.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z M. C. (1), K. K. (1) i D. D. (1), w celu uzyskania przez M. K. (4) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 zł, przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym wprowadzili w/w Bank w błąd, co do zdolności kredytowych M. K. (4), w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działali na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

a ponadto, o to, że :

CXLVI.  w dniu 17.05.2010 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu ze sobą, w celu uzyskania dla J. B. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 195.000 zł, przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie żony J. B.M. B. o jej zatrudnieniu w firmie (...) , co stanowiło istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego doszło do zawarcia umowy o kredyt nr (...), czym działali na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

CXLVII.  w dniu 20.05.2011 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu ze sobą, w celu uzyskania dla J. B. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 105.000 zł, przedłożyli wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie żony J. M. B. o jej zatrudnieniu w firmie (...) , co stanowiło istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego doszło do zawarcia umowy o kredyt nr (...), czym działali na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

a ponadto J. B. (1), o to, że

G. W okresie od maja 2010 do 21 lipca 2010 r. na terenie S., działając wspólnie i w porozumieniu z M. C. (1), w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu, w celu uzyskania dla 3 kredytobiorców pięciu kredytów z (...) w B. Oddział w S., w łącznej kwocie 165.000 zł, dostarczał podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków, fałszywe oświadczenia dotyczące miejsca zatrudnienia lub oświadczenia osób, które występowały z wnioskiem o kredyt, choć w rzeczywistości nie były dysponentami kredytów, co stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania kredytów, czym doprowadził w/w Bank do zawarcia 5 umów kredytowych i niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 127.424 zł, czyniąc sobie z tej działalności stałe źródło dochodów, czym działał na szkodę (...) w B. oddział w S. i tak:

CXLVIII.  w dniu 26.05.2010 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z M. C. (1), w celu uzyskania przez K. M. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczającą nieprawdę umowę o pracę z firmie (...), które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych K. M. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 50.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 41.700 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXLIX.  w dniu 08.06.2010 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z M. C. (1), w celu uzyskania przez P. B. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu oświadczającą nieprawdę umowę o pracę w firmie (...), które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych P. B. (2), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 50.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 36.986 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CL.  w dniu 17.06.2010 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z M. C. (1), w celu uzyskania przez P. U. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 20.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych P. U. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 20.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 14.238 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CLI.  w dniu 20.07.2010 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z M. C. (1), w celu uzyskania przez P. B. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 20.000 zł, dostarczył wypełniony wniosek kredytowy wraz z poświadczającym nieprawdę oświadczeniem o zatrudnieniu P. B. (2) w (...), które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych P. B. (2), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 20.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 15.318 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 §1 kk w zb. z art. 297 §1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CLII.  w dniu 21.07.2010 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z M. C. (1), w celu uzyskania przez P. U. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 25.000 zł, dostarczył wypełniony wniosek kredytowy wraz z poświadczającym nieprawdę oświadczeniem o zatrudnieniu P. U. (1) w (...), które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych P. U. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 25.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 19.182 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2.kk w zw. z art. 65 §1 kk

oraz o to, że :

CLIII.  w dniu 07.12.2010 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z A. K. (1), w celu uzyskania przez A. K. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu zaświadczenie o zatrudnieniu i zawyżonych zarobkach w firmie (...), które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , co do zdolności kredytowych A. K. (1), co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...), opiewającej na kwotę 40.000 zł, czym działał na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. art. 297 § 1 kk

CLIV.  w okresie od maja 2012 r. do czerwca 2012 r. w T., przechowywał , przekazane mu przez K. K. (1) na swojej posesji wyroby akcyzowe, w postaci 87.200 sztuk papierosów m-ki F.i G., sprowadzone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez ich uprzedniego oznaczenia polskimi znakami skarbowymi akcyzy, w wyniku czego nastąpiło uszczuplenie podatku akcyzowego w kwocie 47.571 zł, oraz nielegalnie wytworzony wyrób akcyzowy w postaci tytoniu do palenia, stanowiący przedmiot przestępstwa z art. 63§ 3 kks w łącznej ilości 136, 50 kg, w wyniku czego uszczupleniu uległ podatek akcyzowy w kwocie 80.172 zł, co stanowiło łączne uszczuplenie o małej wartości

tj. o czyn z art. 65 § 1 kks

a ponadto K. K. (1) o to, że :

H. W okresie od stycznia 2011 r. do lutego 2011 r. na terenie S., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu oraz wspólnie i w porozumieniu z M. C. (1), w celu uzyskania dla 2 kredytobiorców dwóch kredytów z (...) w B. Oddział w S., w łącznej kwocie 220.000 zł, przedłożył poświadczające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków dotyczące osób, które występowały z wnioskiem o kredyt, co stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tych kredytów, w wyniku czego doszło do zawarcia 2 umów o kredyt, czym działał na szkodę (...) Oddział w B. i tak:

CLV.  w dniu 28.01.2011 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z M. C. (1), w celu uzyskania przez A. Z. (1) , z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 60.000 zł, wiedząc, że A. Z. (1) jest osobą bezrobotną, przedłożył uzyskane od niej wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania tego kredytu, czym wprowadził w/w Bank w błąd, co do zdolności kredytowych A. Z. (1), w wyniku czego doszło do zawarcia umowy o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

CLVI.  w dniu 02.02.2011 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z M. C. (1), w celu uzyskania przez B. L. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 160.000 zł, wiedząc, że B. L. (1) jest osobą bezrobotną, przedłożył uzyskane od niego wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) , które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym wprowadził w/w Bank w błąd, co do zdolności kredytowych B. L. (1), w wyniku czego doszło do zawarcia umowy o kredyt nr (...), działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

oraz o to, że

CLVII.  w dniu 22.12.2006 r. w S. w celu uzyskania dla siebie z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) opiewającego na kwotę 55.000 zł, przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) T. ul. (...) , co stanowiło istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego doszło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) , czym działał na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

CLVIII.  w dniu 17.05.2011 r. w S., w celu uzyskania przez D. L. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 20.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie odnośnie wysokości zarobków D. L. w firmie (...) sp. z o.o. , co stanowiło istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego doszło do zawarcia umowy o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

CLIX.  w dniu 17 października 2011 r. w T., w celu użycia za autentyczną podrobił umowę kupna – sprzedaży samochodu osobowego marki C. (...) o nr rej. (...), w ten sposób że po uprzednim wypisaniu jej treści podrobił podpis w pozycji „podpis kupującego” o treści (...),

tj. o czyn z art. 270 §1 kk

CLX.  w okresie od maja 2012 r. do czerwca 2012 r. w T., nabył od Z. C. (2) i S. P. (1), a następnie przechowywał na posesji J. B. (1) wyroby akcyzowe, w postaci 87.200 sztuk papierosów m-ki F. i G., sprowadzone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez ich uprzedniego oznaczenia polskimi znakami skarbowymi akcyzy, w wyniku czego nastąpiło uszczuplenie podatku akcyzowego w kwocie 47.571 zł, oraz nielegalnie wytworzony wyrób akcyzowy w postaci tytoniu do palenia, stanowiący przedmiot przestępstwa z art. 63§ 3 kks w łącznej ilości 136, 50 kg, w wyniku czego uszczupleniu uległ podatek akcyzowy w kwocie 80.172 zł, co stanowiło łączne uszczuplenie o małej wartości,

tj. o czyn z art. 65 § 3 kks

CLXI.  w drugim kwartale 2012 r. w D. oraz G.., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodów, trzykrotnie nabył od S. P. (1) i innych osób wyroby akcyzowe w postaci papierosów marki F. w łącznej ilości 1.200.000 szt. (6.000 pakietów) sprowadzone na terytorium kraju spoza obszaru Wspólnoty Europejskiej bez ich uprzedniego oznaczenia polskimi znakami akcyzy oraz bez przestawiania organowi celnemu lub dokonania zgłoszenia celnego, stanowiących przedmiot czynów zabronionych okresowych w art. 63 § 2 kks oraz 86 § 1 kks, w wyniku czego uszczupleniu uległ podatek akcyzowy dużej wartości w kwocie 770.880,00 zł oraz należności celne w kwocie 27.649,00 zł,

tj. o czyn z art. 65 § 1 kks z zb. z art. 91 § 3 kk w zw. z art. 37 § 1 pkt 1 i 2 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks

4. D. D. (1), syna J. i M. z d. Z., ur. (...) w G.,

oskarżonego o to, że:

CLXII.  w okresie od maja 2011r. do lutego 2012 r. w S. i innych miejscowościach, wziął udział w zorganizowanej grupie przestępczej w skład której wchodzili : M. C. (1), J. B. (1), K. K. (1) oraz W. C. (1) w okresie od czerwca 2011 r. do lutego 2012 r. i D. C. (1) w okresie od października 2011 r. do lutego 2012 r., której celem było wyłudzanie kredytów z (...) w B. oddział w S., przy czym do zadańD. D. (1) należało wyszukiwanie osób, które udostępniały swoje dane osobowe, na podstawie których występowano z wnioskami o udzielenie kredytów z (...) w B. oddział w S., załączając do nich podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia, fałszywe oświadczenia o zatrudnieniu oraz dane osób, które miały stanowić stronę umowy kredytowej, choć w rzeczywistości nimi nie były, co stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania kredytów, czym działał na szkodę (...) w B. oddział w S.

tj. o czyn z art. 258 § 1 kk

I. W okresie od maja 2011 r. do lutego 2012 r. na terenie S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, oraz wspólnie i w porozumieniu z M. C. (1), J. B. (1), K. K. (1) oraz W. C. (1) w okresie od czerwca 2011 r. do lutego 2012 r. i D. C. (1) w okresie od października 2011 r. do lutego 2012 r., w celu uzyskania dla 46 kredytobiorców z (...) Oddział w S., kredytów w łącznej kwocie 2.368.000 zł, dostarczał podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków, fałszywe oświadczenia dotyczące miejsca zatrudnienia lub oświadczenia osób, które występowały z wnioskiem o kredyt, choć w rzeczywistości nie były dysponentami kredytów, co stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania kredytów, czyniąc sobie z tej działalności stałe źródło dochodów, czym doprowadził w/w Bank do zawarcia 46 umów kredytowych i niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 2.341.977, 40 zł , działając na szkodę (...) w B. oddział w S. i tak:

CLXIII.  w dniu 19.05.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez S. A. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych S. A. (1), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 60.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 54.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CLXIV.  w dniu 19.05.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. S. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych M. S. (2), jak i osób na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 60.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 52.740,07 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CLXV.  w dniu 31.05.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. B. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 45.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) s.c. (...), , które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank, zarówno co do zdolności kredytowych P. B. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 45.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 41.800 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CLXVI.  w dniu 09.06.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez A. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 zł, dostarczył wypełniony wniosek kredytowy dotyczący A. C. (1) zawierający fałszywe oświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank, zarówno co do zdolności kredytowych A. C. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 60.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 56.616,16 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CLXVII.  w dniu 13.06.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez Z. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych Z. C. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 60.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 58.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CLXVIII.  w dniu 13.06.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez D. G. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych D. G. (1) , jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 60.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 56.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CLXIX.  w dniu 16.06.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez W. K. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych W. K. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 60.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 54.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CLXX.  w dniu 20.06.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez F. A. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu jego oraz poręczającego kredyt S. A. (1) w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych F. A. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającego na kwotę 60.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 57.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CLXXI.  w dniu 21.06.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. G. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych J. G. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 60.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 57.002,31 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CLXXII.  w dniu 01.07.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez W. F. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych W. F. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...)opiewającej na kwotę 60.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 57.300 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CLXXIII.  w dniu 01.07.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez C. L. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 53.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych C. L. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 53.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 50.214 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CLXXIV.  w dniu 07.07.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez W. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 43.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych W. C. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 43.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 40.869 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CLXXV.  w dniu 18.07.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez G. G. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 270.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych G. G. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 270.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 265.456 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CLXXVI.  w dniu 04.08.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez L. T. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych L. T. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 40.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 37.975,68 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CLXXVII.  w dniu 12.08.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. M. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 45.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych P. M. (2), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającego na kwotę 45.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 44.250 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CLXXVIII.  w dniu 30.08.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. B. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 35.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych M. B. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 35.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 32.648 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CLXXIX.  W dniu 09.09.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. K. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 30.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych J. K. (2), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 30.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 29.492 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CLXXX.  w dniu 05.10.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez E. E. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 47.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych E. E. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 47.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 43.998,54 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CLXXXI.  w dniu 11.10.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez D. C. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 45.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych D. C. (2), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 45.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 42.210 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CLXXXII.  w dniu 14.10.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. K. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych M. K. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 50.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 48.314 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CLXXXIII.  w dniu 18.10.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez D. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych D. C. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 40.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 38.019 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CLXXXIV.  w dniu 25.10.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. C. (3) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 43.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych M. C. (3), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 43.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 40.869 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CLXXXV.  w dniu 02.11.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. D. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 48.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych M. D. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 48.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 46.400 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CLXXXVI.  w dniu 09.11.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez K. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 46.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych K. C. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 46.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 44.486 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CLXXXVII.  w dniu 14.11.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. P. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 zł, dostarczył i przedłożyła wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych M. P. (2), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 40.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 37.999 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CLXXXVIII.  w dniu 17.11.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. D. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 48.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych J. D. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 48.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 45.600 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CLXXXIX.  w dniu 21.11.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez K. F. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 46.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych K. F. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 46.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 44.486 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXC.  w dniu 24.11.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. K. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 46.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych M. K. (2), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 46.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 44.486 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXCI.  w dniu 28.11.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. I. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 48.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych M. I. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 48.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 46.798,82 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXCII.  w dniu 01.12.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez A. W. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 46.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych A. W. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 46.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 45.240 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXCIII.  w dniu 07.12.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. M. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 45.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych M. M. (2), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 45.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 44.250 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXCIV.  w dniu 13.12.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez E. W. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 48.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych E. W. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 48.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 48.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXCV.  w dniu 16.12.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. Ś. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 45.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych P. Ś. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 45.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 45.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXCVI.  w dniu 19.12.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez K. D. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych K. D. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 50.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 49.300 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXCVII.  w dniu 28.12.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez T. M. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 38.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych T. M. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 38.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 38.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXCVIII.  w dniu 05.01.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez L. Ż. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych L. Ż. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 50.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 49.147 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CXCIX.  w dniu 12.01.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. N. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych P. N. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 50.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 49.147 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CC.  w dniu 18.01.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. F. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych M. F. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 40.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 39.353 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CCI.  w dniu 24.01.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. M. (3) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych M. M. (3), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 50.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 48.207,92 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CCII.  w dniu 26.01.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez R. W. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 43.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych R. W. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 43.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 42.303 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CCIII.  w dniu 31.01.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. N. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 45.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych J. N. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 45.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 45.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CCIV.  W dniu 01.02.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez R. L. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 47.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych R. L. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 47.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 47.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CCV.  w dniu 06.02.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez A. S. (1)z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 45.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych A. S. (1)jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 45.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 45.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CCVI.  w dniu 10.02.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez B. S. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 43.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych B. S. (1), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 43.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 43.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CCVII.  w dniu 16.02.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez D. K. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 47.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych D. K. (2), jak i osób, na rzecz których miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 47.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 47.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

CCVIII.  w dniu 22.02.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. N. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 48.000 zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd w/w Bank , zarówno co do zdolności kredytowych M. N. (1), jak i osoby na rzecz której miała zostać zawarta w/w umowa kredytowa, co w następstwie doprowadziło do zawarcia umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 48.000 zł, czym doprowadził do wyłudzenia kwoty 48.000 zł, działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk

J. W okresie od maja 2011 r. do lutego 2012 r. na terenie S., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu oraz w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z M. C. (1), J. B. (1) i K. K. (1), w celu uzyskania dla 6 kredytobiorców z (...) w B. Oddział w S., kredytów w łącznej kwocie 301.000 zł, dostarczał podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków, co stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tych kredytów, czym doprowadził w/w bank w błąd co do zdolności kredytowej poszczególnych kredytobiorców, w wyniku czego zostało zawartych łącznie 6 umów kredytowych, czym działał na szkodę (...) Oddział w B. i tak:

CCIX.  w dniu 24.05.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z M. C. (1), J. B. (1) i K. K. (1), w celu uzyskania przez S. P. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 60.000 zł, dostarczył celem przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości osiąganych dochodów w firmie (...) ul. (...) w S., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym wprowadził w/w Bank w błąd, co do zdolności kredytowych S. P. (1), w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

CCX.  w dniu 24.05.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z M. C. (1), J. B. (1) i K. K. (1), w celu uzyskania przez M. O. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 60.000 zł, dostarczył celem przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków w firmie (...) w Ł., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym wprowadził w/w Bank w błąd, co do zdolności kredytowych M. O. (1), w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

CCXI.  w dniu 08.06.2011 r. w S. działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z M. C. (1), J. B. (1) i K. K. (1), w celu uzyskania przez M. P. (3) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 60.000 zł, dostarczył celem przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) w Ł., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym wprowadził w/w Bank w błąd, co do zdolności kredytowych M. P. (3), w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

CCXII.  w dniu 25.08.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z M. C. (1), J. B. (1) i K. K. (1), w celu uzyskania przez G. M. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 22.000 zł dostarczył celem przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów w firmie (...), które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym wprowadził w/w Bank w błąd, co do zdolności kredytowych G. M. (1), w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

CCXIII.  w dniu 29.09.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z M. C. (1), J. B. (1) i K. K. (1), w celu uzyskania przez M. K. (3) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 49.000 zł, celem przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym wprowadził w/w Bank w błąd, co do zdolności kredytowych M. K. (3), w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

CCXIV.  w dniu 15.02.2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z M. C. (1), J. B. (1) i K. K. (1), w celu uzyskania przez M. K. (4) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 zł, celem przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym wprowadził w/w Bank w błąd, co do zdolności kredytowych M. K. (4), w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

a ponadto , o to że :

CCXV.  w dniu 22.12.2011 r. w S., w celu uzyskania przez B. G. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 45.000 zł, dostarczył jej celem przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. , co stanowiło istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego doszło do zawarcia umowy o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 §2 kk

5. M. P. (1), syna J. i A. z d. W., ur. (...) w P.,

oskarżonego o to, że :

CCXVI.  w dniu 31.01.2011 r. w S., w celu uzyskania dla innych osób z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 50.000 zł, oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) które miało istotne znaczenie dla uzyskania tego kredytu, czym wprowadził w/w Bank w błąd, zarówno co do własnej zdolności kredytowej, jak i tożsamości osób na rzecz których faktycznie miał zostać udzielony kredyt, a następnie zawarł umowę o kredyt we własnym imieniu, nie mając zamiaru osobiście spłacać rat kredytowych, a uzyskaną sumę kredytu przekazał innym osobom, ułatwiając im w ten sposób wyłudzenie kwoty 43.316,00zł, za co uzyskał korzyść majątkową w kwocie 2.000 zł, czym działał na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 18§3 kk w zw. z art. 286 §1kk w zb. z art. 297 §1kk w zw. z art. 11 §2 kk

6. P. M. (1), syna T. i M. z d. G., ur. (...) w S.,

oskarżonego o to, że :

CCXVII.  w dniu 18.03.2011 r. w S., w celu uzyskania dla siebie i innych osób z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 35.000 zł oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) , które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania tego kredytu, czym wprowadził w/w bank w błąd, zarówno co do własnej zdolności kredytowej, jak i tożsamości osób na rzecz których faktycznie miał zostać udzielony kredyt, a następnie zawarł umowę o kredyt we własnym imieniu, nie mając zamiaru osobiście spłacać rat kredytowych, w wyniku czego wyłudził kwotę 31.482 zł, czym działał na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 §2 kk

7. Z. C. (1), syna K. i H. z d. K., ur. (...) w D.,

oskarżonego o to, że :

CCXVIII.  w dniu 13.06.2011 r. w S., w celu uzyskania dla innych osób z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 60.000 zł oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania tego kredytu, czym wprowadził ww. bank w błąd, zarówno co do własnej zdolności kredytowej, jak i tożsamości osób na rzecz których faktycznie miał zostać udzielony kredyt, a następnie zawarł umowę o kredyt we własnym imieniu, nie mając zamiaru osobiście spłacać rat kredytowych, a uzyskaną sumę kredytu przekazał innym osobom, ułatwiając im w ten sposób wyłudzenie kwoty 58.000 zł za co uzyskał korzyść majątkową w kwocie 3.000 zł, czym działał na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 18§ 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 §2 kk

8. F. A. (1), syna J. i A. z d. A., ur. (...) w Ł. na terenie byłego (...),

oskarżonego o to, że :

CCXIX.  w dniu 20.06.2011 r. w S., w celu uzyskania dla innych osób z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 60.000 zł oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania tego kredytu, czym wprowadził w/w bank w błąd, zarówno co do własnej zdolności kredytowej, jak i tożsamości osób na rzecz których faktycznie miał zostać udzielony kredyt, a następnie zawarł umowę o kredyt we własnym imieniu, nie mając zamiaru osobiście spłacać rat kredytowych, a uzyskaną sumę kredytu przekazał D. D. (1), ułatwiając jemu i działających z nim wspólnie i w porozumieniu osobom, w ten sposób wyłudzenie kwoty 57.000 zł, za co uzyskał korzyść majątkową w bliżej nieustalonej kwocie, czym działał na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 18§ 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11§2 kk

9. T. M. (1), syna D. i J. z d. M., ur. (...) w K.,

oskarżonego o to, że:

CCXX.  W dniu 28.12.2011 r. w S., w celu uzyskania dla innych osób z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 38.000 zł oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania tego kredytu, czym wprowadził w/w bank w błąd, zarówno co do własnej zdolności kredytowej, jak i tożsamości osób na rzecz których faktycznie miał zostać udzielony kredyt, a następnie zawarł umowę o kredyt we własnym imieniu, nie mając zamiaru osobiście spłacać rat kredytowych, a uzyskaną sumę kredytu przekazał D. D. (1) i D. C. (1), ułatwiając w ten sposób wyłudzenie kwoty 38.000 zł, za co uzyskał korzyść majątkową w kwocie 3.400 zł, czym działał na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 18§ 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 §2 kk

10. M. M. (2), syna C. i K. z d. T., ur. (...) w K.,

oskarżonego o to, że:

M. w okresie od 07 grudnia 2011 r. do 28 grudnia 2011 r. w S. i w K., działając w warunkach ciągu przestępstw oraz w celu uzyskania dla innych osób z (...) w B. Oddział w S. kredytów, brał udział w przedłożeniu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o uzyskanie kredytów poświadczających nieprawdę, które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania tych kredytów, czym wprowadził w/w bank w błąd, co do tożsamości osób na rzecz których faktycznie miały zostać udzielone kredyty, doprowadzając w ten sposób do wyłudzenia łącznej kwoty 82.250 zł, czym działał na szkodę (...) w B. i tak :

CCXXI.  w dniu 07.12.2011 r. w S., w celu uzyskania dla innych osób z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 45.000 zł oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania tego kredytu, czym wprowadził w/w bank w błąd, zarówno co do własnej zdolności kredytowej, jak i tożsamości osób na rzecz których faktycznie miał zostać udzielony kredyt, a następnie zawarł umowę o kredyt we własnym imieniu, nie mając zamiaru osobiście spłacać rat kredytowych, a uzyskaną sumę kredytu przekazał innym osobom, doprowadzając w ten sposób do wyłudzenia kwoty 44.250 zł za co uzyskał korzyść majątkową kwocie 4.200 zł, czym działał na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kkw w zw. z art. 11 §2 kk

CCXXII.  W okresie od 07.12.2011 r. do 28.12.2011 r. w S. i w K., działając wspólnie i w porozumieniu z D. C. (1) i D. D. (1), w celu uzyskania dla innych osób z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr(...)w kwocie 38.000 zł uzyskał od T. M. (1) dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o uzyskanie w/w kredytu, mając świadomość, że jest to osoba bezrobotna, które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania tego kredytu, czym wprowadził w/w bank w błąd, co do tożsamości osoby na rzecz której faktycznie miał zostać udzielony kredyt, w wyniku czego doszło do zawarcia umowy o kredyt na rzecz T. M. (1), który nie miał zamiaru osobiście spłacać rat kredytowych, co doprowadziło do wyłudzenia kwoty 38.000 zł , za co uzyskał korzyść majątkową w kwocie 300 zł, czym działał na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 §2 kk

11. R. C. (1), syna W. i D. z d. G., ur. (...) w S.,

oskarżonego o to, że:

CCXXIII.  w dniu 10.08.2010 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu ze sobą oraz J. B. (1), M. C. (1) i K. K. (1), w celu uzyskania dla innych osób z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 40.000 zł przedłożyli do wniosku o udzielenie w/w kredytu, poświadczające nieprawdę zaświadczenie poręczyciela o zatrudnieniu w firmie (...), który to dokument miały istotne znaczenie dla uzyskania tego kredytu, czym wprowadzili w/w bank w błąd zarówno co do zdolności kredytowej poręczyciela, jak i możliwości spłaty rat kredytu, co w następstwie doprowadziło do zawarcia przez R. C. (1) umowy kredytowej nr (...), czym działali na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

12. M. O. (1), syna J. i M. z d. P., ur. (...) w G..,

oskarżonego o to, że:

CCXXIV.  w dniu 24.05.2011 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z M. C. (1), K. K. (1), J. B. (1) i D. D. (1), w celu uzyskania z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 60.000 zł przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania tego kredytu, czym działał na szkodę (...) w B., przy czym czyn ten popełnił, będąc uprzednio skazanym za podobne przestępstwa umyślne, na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie II K 87/05 za czyny z art. 310 §1 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 §1 kk w zw. z art. 10 §2 kk w zw. z art. 12 kk na karę łączną 7 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 30 lipca 2001 r. do 14 kwietnia 2004 r. oraz od 30.01.2007 r. do 17 kwietnia 2008 r. i w ciągu 5 lat od jej odbycia,

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 64 §1 kk

13. S. P. (1), syna J. i A. z d. C., ur. (...) w W.,

oskarżonego o to, że:

CCXXV.  w dniu 24.05.2011 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z M. C. (1), K. K. (1), J. B. (1) i D. D. (1), w celu uzyskania z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr(...) w kwocie 60.000 zł przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości osiąganych dochodów w firmie (...) s.c. (...) ul. (...) w S., które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania tego kredytu, czym wprowadził w/w bank w błąd, zarówno co do własnej zdolności kredytowej, jak i możliwości spłaty rat kredytu, a następnie zawarł umowę o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

14. B. K. (1) syna S. i K. z d. K., ur. (...) w S.,

oskarżonego o to, że:

CCXXVI.  w lipcu 2008 r., działając wspólnie i w porozumieniu z M. P. (4), będąc uprawnionym do wystawienia dokumentów w firmie (...), chcąc aby Ł. P. (1) uzyskał kredyt w (...) w B. Oddział w S. wystawił dla M. P. (4), jako poręczyciela, poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków, która nie była zatrudniona w w/w firmie, które to zaświadczenie w/w przedłożyła w dniu 14.07.2008 r., w celu uzyskania z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 50.000 zł wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu , przy czym dokumenty te miały istotne znaczenie dla uzyskania tego kredytu, doprowadzając w ten sposób do zawarcia umowy o kredyt nr (...), działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

CCXXVII.  W dniu 13.01.2009 r. w S., będąc uprawnionym do wystawiania dokumentów w firmie (...), w celu uzyskania dla siebie kredytu nr (...) w (...) w B. Oddział w S. w kwocie 55.000 zł przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie tego kredytu zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach w w/w firmie dla poręczającego kredyt W. K. (2), który nigdy nie był zatrudniony w w/w firmie, a które to zaświadczenie miało istotne znaczenie dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego zawarł umowę o kredyt nr(...), działając na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. art. 297 § 1 kk

CCXXVIII.  W dniu 15.12.2009 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z T. M. (2) , będąc uprawnionym do wystawiania dokumentów w firmie (...) Sp. z o.o. w celu uzyskania z (...) w B. Oddział w S. przez T. M. (2) kredytu nr (...) w kwocie 55.000 zł, wystawił zaświadczenie poświadczające nieprawdę, co do faktu zatrudniania i wysokości osiąganych dochodów w w/w firmie przez T. M. (2), które następnie zostało przedłożone w w/w banku wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu , przy czym dokumenty te miały istotne znaczenie dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego doszło do zawarcia umowy o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. art. 297 § 1 kk

CCXXIX.  W dniu 21.09.2010 r. w S., będąc uprawnionym do wystawiania dokumentów w firmie (...), w celu uzyskania przez K. W. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 200.000 zł, wystawił zaświadczenie poświadczające nieprawdę co do wysokości osiąganych dochodów w w/w firmie przez K. W. (1), które to następnie przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu , przy czym dokumenty te miały istotne znaczenie dla uzyskania tego kredytu, czym wprowadził w/w bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowej K. W. (1) jak i tożsamości osób na rzecz których faktycznie miał być udzielony kredyt, w wyniku czego doszło do zawarcia umowy o kredyt nr(...), czym działał na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

P. w okresie od marca 2011 r. do października 2011 r. w S., działając w warunkach ciągu przestępstw w celu uzyskania z (...) w B. Oddział w S. przez różne osoby 4 kredytów, dostarczył celem przedłożenia wraz z wnioskami o udzielenie kredytów poświadczające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu w firmie (...) Spółka z o.o. w K., które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania tych kredytów, czym wprowadził w/w bank w błąd, co do zdolności kredytowych poszczególnych kredytobiorców, co doprowadziło do zawarcia 4 umów o kredyty, czym działał na szkodę (...) w B. i tak :

CCXXX.  w marcu 2011 r. działając wspólnie i w porozumieniu z D. P. (1), będąc uprawnionym do wystawienia dokumentów w firmie (...) Spółka z o.o., w celu uzyskania z (...) w B. Oddział w S. przez D. P. (1) kredytu nr (...) w kwocie 92.000 zł, wystawił zaświadczenie poświadczające nieprawdę, co do faktu zatrudniania i wysokości osiąganych dochodów w w/w firmie przez D. P. (1), które następnie zostało przedłożone w w/w banku w dniu 17.03.2011 r. wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu , przy czym dokumenty te miały istotne znaczenie dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego doszło do zawarcia umowy o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

CCXXXI.  w marcu 2011 r. działając wspólnie i w porozumieniu z D. P. (1), będąc uprawnionym do wystawienia dokumentów w firmie (...) Spółka z o.o., w celu uzyskania z (...) w B. Oddział w S. przez D. P. (1) kredytu nr (...) w kwocie 40.000 zł, wystawił zaświadczenie poświadczające nieprawdę, co do faktu zatrudniania i wysokości osiąganych dochodów w w/w firmie przez D. P. (1), które następnie zostało przedłożone w w/w banku w dniu 24.03.2011 r. wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu , przy czym dokumenty te miały istotne znaczenie dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego doszło do zawarcia umowy o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

CCXXXII.  w czerwcu 2011 r. działając wspólnie i w porozumieniu z W. B. (1), będąc uprawnionym do wystawienia dokumentów w firmie (...) Spółka z o.o., w celu uzyskania z (...) w B. Oddział w S. przez W. B. (1) kredytu nr (...) w kwocie 80.000 zł, wystawił zaświadczenie poświadczające nieprawdę, co do faktu zatrudniania i wysokości osiąganych dochodów w w/w firmie przez W. B. (1), które następnie zostało przedłożone w w/w banku w dniu 06.06.2011 r. wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu , przy czym dokumenty te miały istotne znaczenie dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego doszło do zawarcia umowy o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

a nadto o to, że:

CCXXXIII.  w dniu 18.10.2011 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z H. R. (1), w celu uzyskania z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 20.000 zł przez H. R. (1) oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, będąc uprawnionym do wystawienia dokumentów w firmie (...) Spółka z o.o., poświadczył nieprawdę co do zatrudniania i osiągania dochodów w w/w firmie przez H. R. (1), który to zaświadczenie następnie H. R. (1) przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu , przy czym dokumenty te miały istotne znaczenie dla uzyskania tego kredytu, czym wprowadził w/w bank w błąd zarówno co do zdolności kredytowej H. R. (1), jak i tożsamości osób na rzecz których faktycznie miał zostać udzielony kredyt, w wyniku czego doszło do zawarcia umowy o kredyt nr (...), czym doprowadził do wyłudzenia kwoty w wysokości 18.648 zł, czym działał na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11§ 2 kk

15. W. B. (1), syna G. i M. z d. S., ur. (...) w D.,

oskarżonego o to, że:

CCXXXIV.  w dniu 06.06.2011 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z B. K. (1), w celu uzyskania z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 80.000 zł przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) Spółka z o.o. w K., które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania tego kredytu, czym wprowadził w/w bank w błąd, zarówno co do własnej zdolności kredytowej, jak i osób na rzecz których miał zostać uzyskany ten kredyt, a następnie zawarł umowę o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

orzeka

I.  Oskarżoną M. C. (1) uznaje za winną tego, że w okresie od sierpnia 2010 r. do lutego 2012 r. w S., wzięła udział w zorganizowanej grupie przestępczej w skład której wchodzili: również J. B. (1) i K. K. (1) oraz dodatkowo w okresie od maja 2011 r. do lutego 2012 r. – D. D. (1), od czerwca 2011 r. do lutego 2012 r. – W. C. (1) i od października 2011 r. do lutego 2012 r. – D. C. (1), a która to grupa zajmowała się działaniem na szkodę (...) w B., poprzez wyłudzanie kredytów na podstawie podrobionych zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia, bądź fałszywych oświadczeń o zatrudnieniu oraz danych osób, które były podstawiane do zawarcia umów kredytowych, choć w rzeczywistości zawierały te umowy jedynie dla pozyskania wynagrodzenia stanowiącego ułamek kwot z wypłaconych kredytów i nie mając zamiaru ich spłacania, tj. występku z art. 258. § 1. k.k. i za to na podstawie powołanego przepisu wymierza jej karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

II.  Orzekając w granicach czynów opisanych w części wstępnej wyroku pod lit. A, C i w pkt. LX – oskarżoną M. C. (1) uznaje za winną tego, że od maja 2010 r. do 21 lipca 2010 r. na terenie S., działając wspólnie i w porozumieniu z J. B. (1), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób, czyniąc sobie z tej działalności stałe źródło dochodu, a w okresie od sierpnia 2010 r. do lutego 2012 r. w S., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu, czyniąc sobie z tej działalności stałe źródło dochodu oraz w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1) i J. B. (1) oraz D. D. (1) – w okresie od maja 2011 r. do lutego 2012 r., W. C. (1) – w okresie od czerwca 2011 r. do lutego 2012 r. i D. C. (1) – w okresie od października 2011 r. do lutego 2012 r., będąc jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. zobowiązana na podstawie umowy o pracę do zajmowania się sprawami majątkowymi tego banku oraz upoważniona do jednoosobowego podejmowania decyzji w sprawach przyznawania kredytów zgodnie z udzielonymi jej pełnomocnictwami, poprzez nadużycie udzielonych jej uprawnień i niedopełnienie ciążących na niej obowiązków, tj. akceptowanie składanych podczas procedury zawierania umów kredytowych nierzetelnych zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków lub oświadczeń dotyczących miejsc zatrudnienia osób, które występowały z wnioskiem o kredyt, a także wydając polecenia o zaniechaniu weryfikacji przedłożonych dokumentów lub oświadczeń osób wnioskujących o zawarcie umów kredytowych, które stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tych kredytów, a następnie zawierając jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. łącznie 64 (sześćdziesiąt cztery) umowy kredytowe, wyrządziła temu Bankowi szkodę majątkową w wielkich rozmiarach poprzez doprowadzenie do nienależnej wypłaty środków z tytułu udzielonych kredytów w łącznej kwocie 2.901.564,05 (dwa miliony dziewięćset jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery i pięć) zł, i tak:

1.  w dniu 26 maja 2010 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z J. B. (1), w celu uzyskania przez K. M. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...)na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczającą nieprawdę umowę o pracę w firmie (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewającą na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 41.700 (czterdzieści jeden tysięcy siedemset) zł, działając na szkodę (...) w B.,

2.  w dniu 8 czerwca 2010 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z J. B. (1), w celu uzyskania przez P. B. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu umowę o pracę w firmie (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 36.985 (trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) zł, działając na szkodę (...) w B.,

3.  w dniu 17 czerwca 2010 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z J. B. (1), w celu uzyskania przez P. U. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 14.238 (czternaście tysięcy dwieście trzydzieści osiem) zł, działając na szkodę (...) w B.,

4.  w dniu 20 lipca 2010 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z J. B. (1), w celu uzyskania przez P. B. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zł, od którego przyjęła do wniosku o udzielenie kredytu oświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), wydając uprzednio polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, co stanowiło istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...)w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 15.318 (piętnaście tysięcy trzysta osiemnaście) zł, działając na szkodę (...) w B.,

5.  w dniu 21 lipca 2010 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z J. B. (1), w celu uzyskania przez P. U. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) zł , od którego nie zażądała dokumentu potwierdzającego zatrudnienie i wysokość wynagrodzenia, co stanowiło istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) zł , czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 19.182 (dziewiętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) zł, działając na szkodę (...) w B.,

6.  w dniu 31 sierpnia 2010 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez G. J. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...)na kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) s.c., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 16.547,65 (szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści siedem i sześćdziesiąt pięć) zł, działając na szkodę (...) w B.,

7.  w dniu 23 września 2010 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. T. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 32.291 (trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden) zł, działając na szkodę (...) w B.,

8.  w dniu 17 grudnia 2010 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez D. i H. K. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 63.000 (sześćdziesiąt trzy tysiące) zł, w którym to D. K. (1) przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o swoim zatrudnieniu w firmie (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 63.000 (sześćdziesiąt trzy tysiące) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 54.468 (pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) zł, działając na szkodę (...) w B.,

9.  w dniu 21 grudnia 2010 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. K. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 44.000 (czterdzieści cztery tysiące) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 44.000 (czterdzieści cztery tysiące) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 37.383 (trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

10.  w dniu 31 stycznia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. P. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 43.316 (czterdzieści trzy tysiące trzysta szesnaście) zł, działając na szkodę (...) w B.,

11.  w dniu 2 lutego 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez H. K. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr(...) na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 34.702,67 (trzydzieści cztery tysiące siedemset dwa i sześćdziesiąt siedem) zł, działając na szkodę (...) w B.,

12.  w dniu 3 lutego 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. C. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr(...)na kwotę 22.000 (dwadzieścia dwa tysiące) zł, która złożyła do wniosku o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę oświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów i oświadczeń, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...)w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 22.000 (dwadzieścia dwa tysiące) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 19.451 dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) zł, działając na szkodę (...) w B.,

13.  w dniu 21 lutego 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. O. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 44.493,19 (czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy i dziewiętnaście) zł, działając na szkodę (...) w B.,

14.  w dniu 9 marca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez B. N. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr(...) opiewający na kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 17.316 (siedemnaście tysięcy trzysta szesnaście) zł, działając na szkodę (...) w B.

15.  w dniu 18 marca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. M. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...)na kwotę 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr(...) opiewający na kwotę 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 31.492 (trzydzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) zł, działając na szkodę (...) w B.,

16.  w dniu 24 marca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. S. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy)zł, która przedłożyła wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) s.c. (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 30.909,20 (trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięć i dwadzieścia) zł, działając na szkodę (...) w B.,

17.  w dniu 11 kwietnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. H. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr(...) na kwotę 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 31.832,66 (trzydzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści dwa i sześćdziesiąt sześć) zł, działając na szkodę (...) w B.,

18.  w dniu 19 maja 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez S. A. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 54.000 (pięćdziesiąt cztery tysiące) zł, działając na szkodę (...) w B.,

19.  w dniu 19 maja 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. S. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...)na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, która przedłożyła wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 52.740,07 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści i siedem) zł, działając na szkodę (...) w B.,

20.  w dniu 31 maja 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. B. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę co do osiąganych dochodów zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) s.c. (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 41.800 (czterdzieści jeden tysięcy osiemset) zł, działając na szkodę (...) w B.,

21.  w dniu 9 czerwca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez A. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, który złożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę oświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów i oświadczeń, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr(...) opiewający na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 56.616,16 (pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset szesnaście) zł, działając na szkodę (...) w B.,

22.  w dniu 13 czerwca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez Z. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

23.  w dniu 13 czerwca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez D. G. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 56.000 (pięćdziesiąt sześć tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

24.  w dniu 15 czerwca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. M. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, która przedłożyła wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu potwierdzającą osiąganie dochodów decyzję o przyznaniu emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz złożyła oświadczenie o zatrudnieniu, wg którego miała osiągać dodatkowe dochody w wysokości 3.000 (trzy tysiące) zł, wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...)w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 37.943,18 (trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy i osiemnaście) zł, działając na szkodę (...) w B.,

25.  w dniu 16 czerwca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez W. K. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...)w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 54.000 (pięćdziesiąt cztery tysiące) zł, działając na szkodę (...) w B.,

26.  w dniu 20 czerwca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez F. A. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu jego oraz poręczającego kredyt S. A. (1) w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 57.000 (pięćdziesiąt siedem tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

27.  w dniu 21 czerwca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. G. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 57.002,31 (pięćdziesiąt siedem tysięcy dwa i trzydzieści jeden) zł, działając na szkodę (...) w B.,

28.  w dniu 1 lipca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez W. F. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...)na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 57.300 (pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta) zł, działając na szkodę (...) w B.,

29.  w dniu 1 lipca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez C. L. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr(...) na kwotę 53.000 (pięćdziesiąt trzy tysiące) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...)opiewający na kwotę 53.000 (pięćdziesiąt trzy tysiące) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 50.214 (pięćdziesiąt tysięcy dwieście czternaście) zł, działając na szkodę (...) w B.,

30.  w dniu 7 lipca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez W. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 40.869 (czterdzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) zł, działając na szkodę (...) w B.,

31.  w dniu 18 lipca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez G. G. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr(...) na kwotę 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 265.456 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) zł, działając na szkodę (...) w B.,

32.  w dniu 4 sierpnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez L. T. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr(...)opiewający na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 37.975,68 (trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt osiem) zł, działając na szkodę (...) w B.,

33.  w dniu 12 sierpnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. M. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 44.250 (czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) zł, działając na szkodę (...) w B.,

34.  w dniu 30 sierpnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. B. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 32.648 (trzydzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści osiem) zł, działając na szkodę (...) w B.,

35.  w dniu 9 września 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. K. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 30.000 (trzydzieści tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...)sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 30.000 (trzydzieści tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 29.492 (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) zł, działając na szkodę (...) w B.,

36.  w dniu 5 października 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez E. E. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 43.998,54 (czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt cztery) zł, działając na szkodę (...) w B.,

37.  w dniu 11 października 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez D. C. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...)na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 42.210 (czterdzieści dwa tysiące dwieście dziesięć) zł, działając na szkodę (...) w B.,

38.  w dniu 14 października 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. K. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr(...) opiewający na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 48.314 (czterdzieści osiem tysięcy trzysta czternaście) zł, działając na szkodę (...) w B.,

39.  w dniu 18 października 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez D. C. (1) z(...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...)w B. umowę o kredyt nr (...)opiewający na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 38.019 (trzydzieści osiem tysięcy dziewiętnaście) zł, działając na szkodę (...)w B.,

40.  w dniu 25 października 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. C. (3) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o, wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr(...) opiewający na kwotę 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 40.869 (czterdzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) zł, działając na szkodę (...) w B.

41.  w dniu 2 listopada 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. D. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 46.400 (czterdzieści sześć tysięcy czterysta) zł, działając na szkodę (...) w B.,

42.  w dniu 9 listopada 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez K. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...)w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 44.486 (czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć) zł, działając na szkodę (...) w B.,

43.  w dniu 14 listopada 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. P. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, która przedłożyła wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 37.999 (trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) zł, działając na szkodę (...) w B.,

44.  w dniu 17 listopada 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. D. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...)opiewający na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 45.600 (czterdzieści pięć tysięcy sześćset) zł, działając na szkodę (...) w B.,

45.  w dniu 21 listopada 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez K. F. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 44.486 (czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć) zł, działając na szkodę (...) w B.,

46.  w dniu 24 listopada 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. K. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr(...) opiewający na kwotę 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 44.486 (czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć) zł, działając na szkodę (...) w B.,

47.  w dniu 28 listopada 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. I. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 46.798,82 (czterdzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt dwa) zł, działając na szkodę (...) w B.,

48.  w dniu 1 grudnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez A. W. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr(...) na kwotę 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 45.240 (czterdzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści) zł, działając na szkodę (...) w B.,

49.  w dniu 7 grudnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. M. (2) z(...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 44.250 (czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) zł, działając na szkodę w (...) w B.,

50.  w dniu 13 grudnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez E. W. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...)opiewający na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

51.  w dniu 16 grudnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. Ś. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr(...) na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr(...) opiewający na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

52.  w dniu 19 grudnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez K. D. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...)opiewający na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 49.300 (czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta) zł, działając na szkodę(...) w B.,

53.  w dniu 28 grudnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez T. M. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 38.000 (trzydzieści osiem tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 38.000 (trzydzieści osiem tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 38.000 (trzydzieści osiem tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

54.  w dniu 5 stycznia 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez L. Ż. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, która przedłożyła wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...)w B. umowę o kredyt nr (...)opiewający na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 49.147 (czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści siedem) zł, działając na szkodę (...) w B.,

55.  w dniu 12 stycznia 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. N. (2) z(...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...)sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...)opiewający na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 49.147 (czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści siedem) zł, działając na szkodę (...) w B.,

56.  w dniu 18 stycznia 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. F. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...)na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 39.353 (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

57.  w dniu 24 stycznia 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. M. (3) z (...)w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...)opiewający na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 48.207,92 (czterdzieści osiem tysięcy dwieście siedem i dziewięćdziesiąt dwa) zł, działając na szkodę (...) w B.,

58.  w dniu 26 stycznia 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez R. W. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr(...) na kwotę 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 42.303 (czterdzieści dwa tysiące trzysta trzy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

59.  w dniu 31 stycznia 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. N. (1) z (...)w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, która przedłożyła wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

60.  w dniu 01 lutego 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez R. L. (1) z(...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr(...) opiewający na kwotę 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

61.  w dniu 6 lutego 2012 rok w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez A. S. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, która przedłożyła wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, działając na szkodę (...)w B.,

62.  w dniu 10 lutego 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez B. S. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...)na kwotę 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, działając na szkodę (...) w B.,

63.  w dniu 16 lutego 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez D. K. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr(...) na kwotę 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

64.  w dniu 22 lutego 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. N. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowę o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

tj. występku z art. 296. § 3. k.k. w zb. z art. 297. § 1. k.k w zw. z art. 12. k.k. w zw. z art. 11. § 2. k.k w zw. z art. 65. § 1. k.k. i za to na podstawie art. 296. § 3. k.k. w zw. z art. 11. § 3. k.k. wymierza jej karę 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33. § 2. k.k. wymierza karę grzywny w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych, przyjmując jedną stawkę za 100 (sto) zł.

III.  Orzekając w granicach czynów opisanych w części wstępnej wyroku pod lit. B. i D. oskarżoną M. C. (1) uznaje za winną tego, że w okresie od sierpnia 2010 r. do lutego 2012 r. na terenie S., będąc dyrektorem Oddziału w S. (...) w B. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1) i J. B. (1) oraz z D. D. (1) – w okresie od maja 2011 r. do lutego 2012 r., w celu uzyskania z (...) w B. Oddziału w S. dla ośmiu kredytobiorców kredytów w łącznej kwocie 376.000 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy) zł, a w okresie od stycznia 2011 r. do czerwca 2011 r. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu uzyskania z (...)w B. Oddział w S. dla trzech kredytobiorców czterech kredytów w łącznej kwocie 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) zł, czyniąc sobie z tej działalności stałe źródło dochodu, przyjmując za wiarygodne zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków od osób, które występowały z wnioskiem o kredyt, wydając polecenia o zaniechaniu weryfikacji przedłożonych dokumentów lub oświadczeń, co stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania kredytów, zawarła dwanaście umów kredytowych, czym działała na szkodę (...)w B. i tak:

1.  w dniu 10 sierpnia 2010 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1) i J. B. (1), w celu uzyskania przez R. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu poręczyciela kredytu – M. W. (1) w firmie (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor(...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...), czym działała na szkodę (...) w B.,

2.  w dniu 28 stycznia 2011 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), w celu uzyskania przez A. Z. (1), z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, która przedłożyła wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...), czym działała na szkodę (...) w B.,

3.  w dniu 2 lutego 2011 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), w celu uzyskania przez B. L. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczeniem o zatrudnieniu w firmie (...) , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...), czym działała na szkodę (...) w B.,

4.  w dniu 19 kwietnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1) i J. B. (1), w celu uzyskania przez R. M. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) zł , który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczeniem o zatrudnieniu w firmie (...) w Ł. , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...), czym działała na szkodę (...)w B.,

5.  w dniu 20 kwietnia 2011 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z B. L. (1) w celu uzyskania z (...) w B. Oddział w S. przez R. T. (1) kredytu nr (...) w kwocie 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł , który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczeniem o zatrudnieniu w firmie (...) , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...), czym działała na szkodę (...) w B.,

6.  w dniu 24 maja 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), J. B. (1) i D. D. (1), w celu uzyskania przez S. P. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości osiąganych dochodów w firmie (...) s.c. (...) ul. (...) w S., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr(...), czym działała na szkodę (...) w B.,

7.  w dniu 24 maja 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), J. B. (1) i D. D. (1), w celu uzyskania przez M. O. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) w Ł., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...), czym działała na szkodę (...) w B.,

8.  w dniu 8 czerwca 2011 r. w S. działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), J. B. (1) i D. D. (1), w celu uzyskania przez M. P. (3) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) w Ł., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...), czym działała na szkodę (...) w B.,

9.  w dniu 13 czerwca 2011 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z B. L. (1), w celu uzyskania z (...) w B. Oddział w S. przez B. L. (1) kredytu nr (...) w kwocie 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczeniem o zatrudnieniu w firmie (...) , wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...), działając na szkodę (...) w B.,

10.  w dniu 25 sierpnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), J. B. (1) i D. D. (1), w celu uzyskania przez G. M. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 22.000 (dwadzieścia dwa tysiące) zł który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów w firmie (...), wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr(...), czym działała na szkodę (...) w B.,

11.  w dniu 29 września 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), J. B. (1) i D. D. (1), w celu uzyskania przez M. K. (3) z (...)w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 49.000 (czterdzieści dziewięć tysięcy) zł , który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...)sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...), czym działała na szkodę (...) w B.,

12.  w dniu 15 lutego 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), J. B. (1) i D. D. (1), w celu uzyskania przez M. K. (4) z (...)w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł , który przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., wydając polecenie zaniechania weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, zawarła jako dyrektor (...) w B. Oddział w S. umowę o kredyt nr (...), czym działała na szkodę (...) w B.,

tj. występku z art. 297. § 1. k.k. w zw. z art. 12. k.k. w zw. z art. 65. § 1. k.k. i za to na podstawie art. 297. § 1. k.k. wymierza jej karę roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33. § 2. k.k. wymierza karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, przyjmując jedną stawkę za 100 (sto) zł.

IV.  Na podstawie art. 85. k.k. i art. 86. § 1. i 2. k.k. w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2015 rok łączy orzeczone wobec M. C. (1) kary jednostkowe pozbawienia wolności oraz grzywny i orzeka kary łączne 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności i 220 (dwustu dwudziestu) stawek dziennych grzywny przyjmując jedną stawkę za 100 (sto) zł.

V.  Oskarżonego K. K. (1) uznaje za winnego tego, że w okresie od sierpnia 2010 r. do lutego 2012 r. w S. , wziął udział w zorganizowanej grupie przestępczej w skład której wchodzili M. C. (1), J. B. (1) oraz dodatkowo w okresie od maja 2011 r. do lutego 2012 r. – D. D. (1), od czerwca 2011 r. do lutego 2012 r. – W. C. (1) i od października 2011 r. do lutego 2012 r. – D. C. (1), a która to grupa zajmowała się działaniem na szkodę (...) w B., poprzez wyłudzanie kredytów na podstawie podrobionych zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia, bądź fałszywych oświadczeń o zatrudnieniu oraz danych osób, które były podstawiane do zawarcia umów kredytowych, choć w rzeczywistości zawierały te umowy jedynie dla pozyskania wynagrodzenia stanowiącego ułamek kwot z wypłacanych kredytów i nie mając zamiaru ich spłacania, przy czym do jego zadań należało wyszukiwanie osób, które udostępniały swoje dane osobowe i dostarczanie podrobionych zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia, bądź przekazywanie informacji używanych następnie jako fałszywe oświadczenia o zatrudnieniu, tj. występku z art. 258. § 1. k.k. i za to na podstawie powołanego przepisu wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

VI.  Oskarżonego K. K. (1) uznaje za winnego tego, że od sierpnia 2010 r. do lutego 2012 r. w S., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu, czyniąc sobie z tej działalności stałe źródło dochodu, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wspólnie i w porozumieniu J. B. (1) oraz D. D. (1) – w okresie od maja 2011 r. do lutego 2012 r., W. C. (1) – w okresie od czerwca 2011 r. do lutego 2012 r. i D. C. (1) – w okresie od października 2011 r. do lutego 2012 r., a także współdziałając z M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B., zobowiązaną na podstawie umowy o pracę do zajmowania się sprawami majątkowymi tego banku oraz upoważnioną do jednoosobowego podejmowania decyzji w sprawach przyznawania kredytów zgodnie z udzielonymi jej pełnomocnictwami, która poprzez nadużycie udzielonych jej uprawnień i niedopełnienie ciążących na niej obowiązków, tj. akceptowanie składanych podczas procedury zawierania umów kredytowych nierzetelnych zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków lub oświadczeń dotyczących miejsc zatrudnienia osób, które występowały z wnioskiem o kredyt, a także wydając polecenia o zaniechaniu weryfikacji przedłożonych dokumentów lub oświadczeń osób wnioskujących o zawarcie umów kredytowych, które stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tych kredytów, zawierała jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowy kredytowe – czego miał świadomość – dostarczał podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia, bądź przekazywał informacje użyte następnie jako fałszywe oświadczenia o zatrudnieniu, dzięki czemu doszło do zawarcia 59 (pięćdziesięciu dziewięciu) umów kredytowych, wyrządzając temu Bankowi szkodę majątkową w wielkich rozmiarach poprzez doprowadzenie do nienależnej wypłaty środków z tytułu udzielonych kredytów w łącznej kwocie 2.774.123,05 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia trzy i zero pięć) zł, i tak:

1.  w dniu 31 sierpnia 2010 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez G. J. (1) z(...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) s.c., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zł, co skutkowało nienależną wypłatą kwoty 16.547,65 (szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści siedem i sześćdziesiąt pięć) zł, działając na szkodę (...) w B.,

2.  w dniu 23 września 2010 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. T. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...), które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, co skutkowało nienależną wypłatą kwoty 32.291 (trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden) zł, działając na szkodę (...) w B.,

3.  w dniu 17 grudnia 2010 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez D. i H. K. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 63.000 (sześćdziesiąt trzy tysiące) zł, dostarczył D. K. (1) poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...), który przedłożył je wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu, które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 63.000 (sześćdziesiąt trzy tysiące) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 54.468 (pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) zł, działając na szkodę (...) w B.,

4.  w dniu 21 grudnia 2010 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. K. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 44.000 (czterdzieści cztery tysiące) zł, dostarczył J. K. (1) poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...), który przedłożył je wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu, które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 44.000 (czterdzieści cztery tysiące) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 37.383 (trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

5.  w dniu 31 stycznia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. P. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...), które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 43.316 (czterdzieści trzy tysiące trzysta szesnaście) zł, działając na szkodę (...) w B.,

6.  w dniu 2 lutego 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez H. K. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...), które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 34.702,67 (trzydzieści cztery tysiące siedemset dwa i sześćdziesiąt siedem) zł, działając na szkodę (...) w B.,

7.  w dniu 3 lutego 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. C. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...)na kwotę 22.000 (dwadzieścia dwa tysiące) zł, dostarczył ww. poświadczające nieprawdę oświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) która dołączyła je do wniosku o udzielenie kredytu, które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 22.000 (dwadzieścia dwa tysiące) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 19.451 (dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) zł, działając na szkodę (...) w B.,

8.  w dniu 21 lutego 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. O. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...), które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 44.493,19 (czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy i dziewiętnaście) zł, działając na szkodę (...) w B.,

9.  w dniu 9 marca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez B. N. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zł, dostarczy i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...), które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 17.316 (siedemnaście tysięcy trzysta szesnaście) zł, działając na szkodę (...) w B.,

10.  w dniu 18 marca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. M. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...), które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 31.492 (trzydzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) zł, działając na szkodę (...) w B.,

11.  w dniu 24 marca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. S. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy)zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) s.c. (...), które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 30.909,20 (trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięć i dwadzieścia) zł, działając na szkodę (...) w B.,

12.  w dniu 11 kwietnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. H. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...), które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 31.832,66 (trzydzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści dwa i sześćdziesiąt sześć) zł, działając na szkodę (...) w B.,

13.  w dniu 19 maja 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez S. A. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr(...)na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 54.000 (pięćdziesiąt cztery tysiące) zł, działając na szkodę (...) w B.,

14.  w dniu 19 maja 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. S. (2) z (...)w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 52.740,07 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści i siedem) zł, działając na szkodę (...) w B.,

15.  w dniu 31 maja 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. B. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę co do osiąganych dochodów zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) s.c. (...), które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 41.800 (czterdzieści jeden tysięcy osiemset) zł, działając na szkodę (...) w B.,

16.  w dniu 9 czerwca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez A. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr(...) na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę oświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 56.616,16 (pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset szesnaście i szesnaście) zł, działając na szkodę(...) w B.,

17.  w dniu 13 czerwca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez Z. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

18.  w dniu 13 czerwca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez D. G. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...)sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 56.000 (pięćdziesiąt sześć tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

19.  w dniu 15 czerwca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. M. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, która przedłożyła wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu potwierdzającą osiąganie dochodów decyzję o przyznaniu emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz przekazał informację o zatrudnieniu, z której wynikało, iż ww. osiąga dodatkowe dochody w wysokości 3.000 (trzy tysiące) zł, które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...)w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 37.943,18 (trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy i osiemnaście) zł, działając na szkodę (...) w B.,

20.  w dniu 16 czerwca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez W. K. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 54.000 (pięćdziesiąt cztery tysiące) zł, działając na szkodę (...) w B.,

21.  w dniu 20 czerwca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez F. A. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu ww. oraz poręczającego kredyt S. A. (1) w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 57.000 (pięćdziesiąt siedem tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

22.  w dniu 21 czerwca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. G. (1) z(...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 57.002,31 (pięćdziesiąt siedem tysięcy dwa i trzydzieści jeden) zł, działając na szkodę(...) w B.,

23.  w dniu 1 lipca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez W. F. (1) z (...)w B. Oddział w S. kredytu nr (...)na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...), które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...)opiewający na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 57.300 (pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta) zł, działając na szkodę (...) w B.,

24.  w dniu 1 lipca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez C. L. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr(...) na kwotę 53.000 (pięćdziesiąt trzy tysiące) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 53.000 (pięćdziesiąt trzy tysiące) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 50.214 (pięćdziesiąt tysięcy dwieście czternaście) zł, działając na szkodę (...) w B.,

25.  w dniu 7 lipca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez W. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr(...) na kwotę 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie(...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 40.869 (czterdzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) zł, działając na szkodę (...) w B.,

26.  w dniu 18 lipca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez G. G. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 265.456 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć), działając na szkodę (...) w B.,

27.  w dniu 4 sierpnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez L. T. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 37.975,68 (trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt osiem) zł, działając na szkodę (...)w B.,

28.  w dniu 12 sierpnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. M. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...)opiewający na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 44.250 (czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) zł, działając na szkodę (...) w B.,

29.  w dniu 30 sierpnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. B. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...)w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 32.648 (trzydzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści osiem) zł, działając na szkodę (...) w B.,

30.  w dniu 9 września 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. K. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 30.000 (trzydzieści tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...)opiewający na kwotę 30.000 (trzydzieści tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 29.492 (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) zł, działając na szkodę (...) w B.,

31.  w dniu 5 października 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez E. E. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 43.998,54 (czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt cztery) zł, działając na szkodę (...) w B.,

32.  w dniu 11 października 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez D. C. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 42.210 (czterdzieści dwa tysiące dwieście dziesięć) zł, działając na szkodę (...) w B.,

33.  w dniu 14 października 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. K. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...)na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...)sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 48.314 (czterdzieści osiem tysięcy trzysta czternaście) zł, działając na szkodę (...) w B.,

34.  w dniu 18 października 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez D. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr(...) opiewający na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 38.019 (trzydzieści osiem tysięcy dziewiętnaście) zł, działając na szkodę (...) w B.,

35.  w dniu 25 października 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. C. (3) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o, które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 40.869 (czterdzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) zł, działając na szkodę(...) w B.,

36.  w dniu 2 listopada 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. D. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr(...)na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...)sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 46.400 (czterdzieści sześć tysięcy czterysta) zł, działając na szkodę(...) w B.,

37.  w dniu 9 listopada 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez K. C. (1) z(...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...)w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 44.486 (czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć) zł, działając na szkodę (...) w B.,

38.  w dniu 14 listopada 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. P. (2) z (...)w B. Oddział w S. kredytu nr (...)na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 37.999 (trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) zł, działając na szkodę (...) w B.,

39.  w dniu 17 listopada 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. D. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr(...) na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 45.600 (czterdzieści pięć tysięcy sześćset) zł, działając na szkodę (...) w B.,

40.  w dniu 21 listopada 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez K. F. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...)na kwotę 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 44.486 (czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć) zł, działając na szkodę (...) w B.,

41.  w dniu 24 listopada 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. K. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...)na kwotę 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 44.486 (czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć) zł, działając na szkodę (...) w B.,

42.  w dniu 28 listopada 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. I. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 46.798,82 (czterdzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt dwa) zł, działając na szkodę (...) w B.,

43.  w dniu 1 grudnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez A. W. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 45.240 (czterdzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści) zł, działając na szkodę (...) w B.,

44.  w dniu 7 grudnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. M. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr(...) na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 44.250 (czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) zł, działając na szkodę w (...) w B.,

45.  w dniu 13 grudnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez E. W. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...)na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

46.  w dniu 16 grudnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. Ś. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie(...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

47.  w dniu 19 grudnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez K. D. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...)na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...)opiewający na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 49.300 (czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta) zł, działając na szkodę (...) w B.,

48.  w dniu 28 grudnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez T. M. (1) z (...)w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 38.000 (trzydzieści osiem tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 38.000 (trzydzieści osiem tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 38.000 (trzydzieści osiem tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

49.  w dniu 5 stycznia 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez L. Ż. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...)opiewający na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 49.147 (czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści siedem) zł, działając na szkodę(...) w B.,

50.  w dniu 12 stycznia 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. N. (2) z (...)w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 49.147 (czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści siedem) zł, działając na szkodę (...) w B.,

51.  w dniu 18 stycznia 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. F. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 39.353 (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

52.  w dniu 24 stycznia 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. M. (3) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...)na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 48.207,92 (czterdzieści osiem tysięcy dwieście siedem i dziewięćdziesiąt dwa) zł, działając na szkodę (...) w B.,

53.  w dniu 26 stycznia 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez R. W. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 42.303 (czterdzieści dwa tysiące trzysta trzy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

54.  w dniu 31 stycznia 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. N. (1) z(...) w B. Oddział w S. kredytu nr(...)na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...)opiewający na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

55.  w dniu 1 lutego 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez R. L. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...)w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

56.  w dniu 6 lutego 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez A. S. (1)z(...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

57.  w dniu 10 lutego 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez B. S. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr(...) opiewający na kwotę 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, działając na szkodę (...) w B.,

58.  w dniu 16 lutego 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez D. K. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

59.  w dniu 22 lutego 2012 rok w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. N. (2) z(...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr(...) opiewający na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

tj. występku z art. 21. § 2. k.k. w zw. z art. 296. § 3. k.k. w zb. z art. 297. § 1. k.k w zw. z art. 12. k.k. w zw. z art. 11. § 2. k.k w zw. z art. 65. § 1. k.k. i za to na podstawie art. 296. § 3. k.k. w zw. z art. 11. § 3. k.k. wymierza mu karę 5 (pięć) lat pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33. § 2. k.k. wymierza mu karę grzywny w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych, przyjmując jedną stawkę za 100 (sto) zł.

VII.  Oskarżonego K. K. (1) uznaje za winnego tego, że w okresie od sierpnia 2010 r. do lutego 2012 r. na terenie S., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z J. B. (1), M. C. (1) oraz D. D. (1) w okresie od maja 2011 r. do lutego 2012 r., w celu uzyskania dla ośmiu kredytobiorców z (...) w B. Oddział w S., kredytów w łącznej kwocie 376.000 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy) zł, dostarczał podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków, co stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tych kredytów, w wyniku czego zostało zawartych łącznie osiem umów kredytowych, czym działał na szkodę (...) w B. i tak:

1.  w dniu 10 sierpnia 2010 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z J. B. (1) i M. C. (1), w celu uzyskania przez R. C. (1) z(...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, dostarczył celem przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu poręczyciela kredytu – M. W. (1) w firmie (...), który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.,

2.  w dniu 19 kwietnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z J. B. (1) i M. C. (1), w celu uzyskania przez R. M. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...)w kwocie 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) zł , dostarczył celem przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczeniem o zatrudnieniu ww. w firmie (...)w Ł. , który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...)w B.,

3.  w dniu 24 maja 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z J. B. (1), M. C. (1) i D. D. (1), w celu uzyskania przez S. P. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył celem przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości osiąganych dochodów ww. w firmie (...) s.c. (...) ul. (...) w S., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.,

4.  w dniu 24 maja 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z J. B. (1), M. C. (1) i D. D. (1), w celu uzyskania przez M. O. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył celem przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków ww. w firmie (...) w Ł., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działał na szkodę(...) w B.,

5.  w dniu 8 czerwca 2011 r. w S. działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z J. B. (1), M. C. (1) i D. D. (1), w celu uzyskania przez M. P. (3) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył celem przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) w Ł., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.,

6.  w dniu 25 sierpnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z J. B. (1), M. C. (1) i D. D. (1), w celu uzyskania przez G. M. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 22.000 (dwadzieścia dwa tysiące) zł dostarczył celem przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów ww. w firmie (...), który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.,

7.  w dniu 29 września 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z J. B. (1), M. C. (1) i D. D. (1), w celu uzyskania przez M. K. (3) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...)w kwocie 49.000 (czterdzieści dziewięć tysięcy) zł , przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.,

8.  w dniu 15 lutego 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z J. B. (1), M. C. (1) i D. D. (1), w celu uzyskania przez M. K. (4) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł , przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...) czym działał na szkodę (...) w B.,

tj. występku z art. 297. § 1. k.k w zw. z art. 12. k.k. w zw. z art. 65. § 1. k.k. i za to na podstawie art. 297. § 1. k.k. wymierza mu karę roku pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33. § 2. k.k. wymierza karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, przyjmując jedną stawkę za 100 (sto) zł.

VIII.  Oskarżonego K. K. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt. CXLVI części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 297. § 1. k.k. i za to na podstawie powołanego przepisu wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33. § 2. k.k. orzeka karę grzywny w wysokości 20 (dwudziestu) stawek dziennych, przyjmując jedną stawkę za 100 (sto) zł.

IX.  Orzekając w granicach czynów opisanych w pkt. CXLVII, CLV, CLVI i CLVIII części wstępnej wyroku oskarżonego K. K. (1) uznaje za winnego tego, że w okresie od 28 stycznia 2011 r. do 20 maja 2011 r. na terenie S., w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, bądź samodzielnie, w celu uzyskania dla czterech kredytobiorców czterech kredytów z (...) w B. Oddział w S., w łącznej kwocie 345.000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) zł, przedłożył poświadczające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków dotyczące osób, które występowały z wnioskiem o kredyt, co stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tych kredytów, w wyniku czego doszło do zawarcia czterech umów o kredyt, czym działał na szkodę (...) w B. i tak:

1.  w dniu 28 stycznia 2011 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z M. C. (1), w celu uzyskania przez A. Z. (1) kredytu nr (...)w kwocie 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł z (...) w B. Oddział w S. wiedząc, że A. Z. (1) jest osobą bezrobotną, przedłożył uzyskane od niej wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego doszło do zawarcia umowy o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.,

2.  w dniu 2 lutego 2011 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z M. C. (1), w celu uzyskania przez B. L. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) zł, wiedząc, że B. L. (1) jest osobą bezrobotną, przedłożył uzyskane od niego wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) , które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego doszło do zawarcia umowy o kredyt nr(...), działając na szkodę (...) w B.,

3.  w dniu 17 maja 2011 r. w S., w celu uzyskania przez D. L. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr(...) na kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zł , dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie odnośnie wysokości zarobków D. L. (1) w firmie (...) sp. z o.o., co stanowiło istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego doszło do zawarcia umowy o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.,

4.  w dniu 20 maja 2011 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z J. B. (1), w celu uzyskania dla niego z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 105.000 (sto pięć tysięcy) zł , przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu żony J. B. (1)M. B. (2) w firmie (...), co stanowiło istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego doszło do zawarcia umowy o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.,

tj. występku z art. 297. § 1. k.k. w zw. z art. 91. § 1. k.k. i za to na podstawie powołanych przepisów wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33. § 2. k.k. wymierza karę grzywny w wysokości 40 (czterdziestu) stawek dziennych, przyjmując jedną stawkę za 100 (sto) zł.

X.  Oskarżonego K. K. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt. CLVII części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 297. § 1. k.k. i za to na podstawie powołanego przepisu wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33. § 2. k.k. wymierza karę grzywny w wysokości 10 (dziesięciu) stawek dziennych, przyjmując jedną stawkę za 100 (sto) zł.

XI.  Oskarżonego K. K. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt. CLIX części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 270. § 1. k.k. i za to na podstawie powołanego przepisu wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

XII.  Orzekając w granicach czynów opisanych w pkt. CLX i CLXI oskarżonego K. K. (1) uznaje za winnego tego, że w okresie od kwietnia 2012 r. do czerwca 2012 r. w D. oraz G., w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób, czyniąc sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, trzykrotnie nabył od S. P. (1) i Z. C. (2) wyroby akcyzowe w postaci papierosów marki F. i G. w łącznej ilości 1.200.000 (milion dwieście tysięcy) szt., tj. 6.000 (sześć tysięcy) pakietów, sprowadzone na terytorium kraju spoza obszaru Wspólnoty Europejskiej bez ich uprzedniego oznaczenia polskimi znakami akcyzy oraz bez przedstawiania organowi celnemu lub dokonania zgłoszenia celnego, stanowiących przedmiot czynów zabronionych okresowych w art. 63. § 2. k.k.s. oraz art. 86. § 1. k.k.s. oraz nielegalnie wytworzony wyrób akcyzowy w postaci tytoniu do palenia, stanowiący przedmiot przestępstwa z art. 63. § 3. k.k.s. w łącznej ilości 136,50 (sto trzydzieści sześć i pięćdziesiąt) kg, w wyniku czego uszczupleniu uległ podatek akcyzowy dużej wartości w kwocie 851.052 (osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dwa) zł oraz należności celne w kwocie 27.649 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) zł, tj. występku z art. 65. § 1. k.k.s. z zb. z art. 91. § 3. k.k.s. w zw. z art. 37. § 1. pkt. 1) i 2) k.k.s. w zw. z art. 7. § 1. k.k.s. w zw. z art. 6. § 2. k.k.s. i za to na podstawie art. art. 65. § 1. k.k.s. w zw. z art. 7. § 2. k.k.s. w zw. z art. 38. § 1. pkt. 3) k.k.s. wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 80 (osiemdziesieciu) stawek dziennych grzywny, przyjmując jedną stawkę za 100 (sto) zł.

XIII.  Na podstawie art. 39. § 1. i 2. k.k.s. łączy orzeczone wobec K. K. (1) kary jednostkowe pozbawienia wolności oraz grzywny i orzeka kary łączne 7 (siedmiu) lat pozbawienia wolności i 250 (dwustu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny przyjmując jedną stawkę za 100 (sto) zł.

XIV.  Oskarżonego J. B. (1) uznaje za winnego tego, że w okresie od sierpnia 2010 r. do lutego 2012 r. w S. , wziął udział w zorganizowanej grupie przestępczej w skład której wchodzili M. C. (1), K. K. (1) oraz dodatkowo w okresie od maja 2011 r. do lutego 2012 r. – D. D. (1), od czerwca 2011 r. do lutego 2012 r. – W. C. (1) i od października 2011 r. do lutego 2012 r. – D. C. (1), a która to grupa zajmowała się działaniem na szkodę (...) w B. poprzez wyłudzanie kredytów na podstawie podrobionych zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia, bądź fałszywych oświadczeń o zatrudnieniu oraz danych osób, które były podstawiane do zawarcia umów kredytowych, choć w rzeczywistości zawierały te umowy jedynie dla pozyskania wynagrodzenia stanowiącego ułamek kwot z wypłacanych kredytów i nie mając zamiaru ich spłacania, przy czym do jego zadań należało wyszukiwanie osób, które udostępniały swoje dane osobowe i dostarczanie podrobionych zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia, bądź przekazywanie informacji używanych następnie jako fałszywe oświadczenia o zatrudnieniu, tj. występku z art. 258. § 1. k.k. i za to na podstawie powołanego przepisu wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

XV.  Orzekając w granicach czynów opisanych w części wstępnej wyroku pod lit. E. (pkt. LXXIX - CXXXVII) oraz G. (pkt. CXLVIII – CLII) oskarżonego J. B. (1) uznaje za winnego tego, że od maja 2010 r. do 21 lipca 2010 r. na terenie S., działając wspólnie i w porozumieniu z M. C. (1) w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, czyniąc sobie z tej działalności stałe źródło dochodu, a od sierpnia 2010 r. do lutego 2012 r. w S., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, czyniąc sobie z tej działalności stałe źródło dochodu, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wspólnie i w porozumieniu K. K. (1) oraz D. D. (1) – od maja 2011 r. do lutego 2012 r., W. C. (1) – od czerwca 2011 r. do lutego 2012 r. i D. C. (1) – od października 2011 r. do lutego 2012 r., a także współdziałając z M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B., zobowiązaną na podstawie umowy o pracę do zajmowania się sprawami majątkowymi tego banku oraz upoważnioną do jednoosobowego podejmowania decyzji w sprawach przyznawania kredytów zgodnie z udzielonymi jej pełnomocnictwami, która poprzez nadużycie udzielonych jej uprawnień i niedopełnienie ciążących na niej obowiązków, tj. akceptowanie składanych podczas procedury zawierania umów kredytowych nierzetelnych zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków lub oświadczeń dotyczących miejsc zatrudnienia osób, które występowały z wnioskiem o kredyt, a także wydając polecenia o zaniechaniu weryfikacji przedłożonych dokumentów lub oświadczeń osób wnioskujących o zawarcie umów kredytowych, które stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tych kredytów, która zawierała jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowy kredytowe – czego miał świadomość – dostarczył podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia, bądź przekazywał informacje użyte następnie jako fałszywe oświadczenia o zatrudnieniu, dzięki czemu doszło do zawarcia 64 (sześćdziesięciu czterech) umów kredytowych, wyrządzając temu Bankowi szkodę majątkową w wielkich rozmiarach poprzez doprowadzenie do nienależnej wypłaty środków z tytułu udzielonych kredytów w łącznej kwocie 2.901.564,05 (dwa miliony dziewięćset jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery i pięć) zł, i tak:

1.  w dniu 26 maju 2010 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z M. C. (1), w celu uzyskania przez K. M. (1) z(...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczającą nieprawdę umowę o pracę ww. w firmie(...), która to stanowiła istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającą na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 41.700 (czterdzieści jeden tysięcy siedemset) zł, działając na szkodę (...) w B.,

2.  w dniu 8 czerwca 2010 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z M. C. (1), w celu uzyskania przez P. B. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu umowę o pracę ww. w firmie (...), która to stanowiła istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 36.985 (trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) zł, działając na szkodę (...) w B.,

3.  w dniu 17 czerwcu 2010 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z M. C. (1), w celu uzyskania przez P. U. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) , które to stanowiło istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 14.238 (czternaście tysięcy dwieście trzydzieści osiem) zł, działając na szkodę (...) w B.,

4.  w dniu 20 lipca 2010 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z M. C. (1), w celu uzyskania przez P. B. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zł, dostarczył wypełniony wniosek kredytowy wraz z poświadczającym nieprawdę oświadczeniem o zatrudnieniu ww. w firmie (...), które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 15.318 (piętnaście tysięcy trzysta osiemnaście) zł, działając na szkodę (...) w B.,

5.  w dniu 21 lipca 2010 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z M. C. (1), w celu uzyskania przez P. U. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) zł, dostarczył wypełniony wniosek kredytowy wraz z poświadczającym nieprawdę oświadczeniem o zatrudnieniu ww. w firmie (...), które to stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) zł , czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 19.182 (dziewiętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) zł, działając na szkodę (...) w B.,

6.  w dniu 31 sierpnia 2010 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez G. J. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) s.c., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zł, co skutkowało nienależną wypłatą kwoty 16.547,65 (szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści siedem i sześćdziesiąt pięć) zł, działając na szkodę (...) w B.,

7.  w dniu 23 września 2010 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. T. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...), które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, co skutkowało nienależną wypłatą kwoty 32.291 (trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden) zł, działając na szkodę (...) w B.,

8.  w dniu 17 grudnia 2010 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez D. i H. K. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 63.000 (sześćdziesiąt trzy tysiące) zł, dostarczył D. K. (1) poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...), który przedłożył je wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu, które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 63.000 (sześćdziesiąt trzy tysiące) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 54.468 (pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) zł, działając na szkodę (...) w B.,

9.  w dniu 21 grudnia 2010 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. K. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 44.000 (czterdzieści cztery tysiące) zł, dostarczył J. K. (1) poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...), który przedłożył je wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu, które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 44.000 (czterdzieści cztery tysiące) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 37.383 (trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

10.  w dniu 31 stycznia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. P. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...), które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 43.316 (czterdzieści trzy tysiące trzysta szesnaście) zł, działając na szkodę (...) w B.,

11.  w dniu 2 lutego 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez H. K. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...), które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 34.702,67 (trzydzieści cztery tysiące siedemset dwa i sześćdziesiąt siedem) zł, działając na szkodę (...) w B.,

12.  w dniu 3 lutego 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. C. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 22.000 (dwadzieścia dwa tysiące) zł, dostarczył ww. poświadczające nieprawdę oświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), która dołączyła je do wniosku o udzielenie kredytu, które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 22.000 (dwadzieścia dwa tysiące) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 19.451 (dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) zł, działając na szkodę (...) w B.,

13.  w dniu 21 lutego 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. O. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie(...), które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 44.493,19 (czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy i dziewiętnaście) zł, działając na szkodę (...) w B.,

14.  w dniu 9 marca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez B. N. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zł, dostarczy i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...), które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 17.316 (siedemnaście tysięcy trzysta szesnaście) zł, działając na szkodę (...) w B.

15.  w dniu 18 marca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. M. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...)na kwotę 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...), które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 31.492 (trzydzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) zł, działając na szkodę (...) w B.,

16.  w dniu 24 marca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. S. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) s.c. (...), które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 30.909,20 (trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięć i dwadzieścia) zł, działając na szkodę (...) w B.,

17.  w dniu 11 kwietnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. H. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...), które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 31.832,66 (trzydzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści dwa i sześćdziesiąt sześć) zł, działając na szkodę (...) w B.,

18.  w dniu 19 maja 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez S. A. (1) z (...)w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...)sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 54.000 (pięćdziesiąt cztery tysiące) zł, działając na szkodę (...) w B.,

19.  w dniu 19 maja 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. S. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 52.740,07 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści i siedem) zł, działając na szkodę(...) w B.,

20.  w dniu 31 maja 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. B. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę co do osiąganych dochodów zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) s.c. (...), które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 41.800 (czterdzieści jeden tysięcy osiemset) zł, działając na szkodę (...) w B.,

21.  w dniu 9 czerwca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez A. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę oświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...)w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 56.616,16 (pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset szesnaście i szesnaście) zł, działając na szkodę (...) w B.,

22.  w dniu 13 czerwca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez Z. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr(...) na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

23.  w dniu 13 czerwca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez D. G. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr(...) na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 56.000 (pięćdziesiąt sześć tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

24.  w dniu 15 czerwca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. M. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...)na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, która przedłożyła wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu potwierdzającą osiąganie dochodów decyzję o przyznaniu emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz przekazał informację o zatrudnieniu, z której wynikało, iż ww. osiąga dodatkowe dochody w wysokości 3.000 (trzy tysiące) zł, które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 37.943,18 (trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy i osiemnaście) zł, działając na szkodę (...) w B.,

25.  w dniu 16 czerwca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez W. K. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...)opiewający na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 54.000 (pięćdziesiąt cztery tysiące) zł, działając na szkodę (...) w B.,

26.  w dniu 20 czerwca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez F. A. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu ww. oraz poręczającego kredyt S. A. (1) w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 57.000 (pięćdziesiąt siedem tysięcy) zł, działając na szkodę (...)w B.,

27.  w dniu 21 czerwca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. G. (1) z(...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 57.002,31 (pięćdziesiąt siedem tysięcy dwa i trzydzieści jeden) zł, działając na szkodę (...) w B.,

28.  w dniu 1 lipca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez W. F. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...), które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...)opiewający na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 57.300 (pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta) zł, działając na szkodę (...) w B.,

29.  w dniu 1 lipca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez C. L. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 53.000 (pięćdziesiąt trzy tysiące) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 53.000 (pięćdziesiąt trzy tysiące) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 50.214 (pięćdziesiąt tysięcy dwieście czternaście) zł, działając na szkodę (...)w B.,

30.  w dniu 7 lipca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez W. C. (1) z(...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...)sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 40.869 (czterdzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) zł, działając na szkodę (...) w B.,

31.  w dniu 18 lipca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez G. G. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr(...) na kwotę 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 265.456 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć), działając na szkodę (...)w B.,

32.  w dniu 4 sierpnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez L. T. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...)w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 37.975,68 (trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt osiem) zł, działając na szkodę (...) w B.,

33.  w dniu 12 sierpnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. M. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 44.250 (czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) zł, działając na szkodę (...) w B.,

34.  w dniu 30 sierpnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. B. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...)w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 32.648 (trzydzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści osiem) zł, działając na szkodę(...) w B.,

35.  w dniu 9 września 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. K. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 30.000 (trzydzieści tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 30.000 (trzydzieści tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 29.492 (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) zł, działając na szkodę (...) w B.,

36.  w dniu 5 października 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez E. E. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 43.998,54 (czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt cztery) zł, działając na szkodę (...) w B.,

37.  w dniu 11 października 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez D. C. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...)opiewający na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 42.210 (czterdzieści dwa tysiące dwieście dziesięć) zł, działając na szkodę (...) w B.,

38.  w dniu 14 października 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. K. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 48.314 (czterdzieści osiem tysięcy trzysta czternaście) zł, działając na szkodę (...) w B.,

39.  w dniu 18 października 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez D. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...)na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...)sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), Dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...)opiewający na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 38.019 (trzydzieści osiem tysięcy dziewiętnaście) zł, działając na szkodę (...) w B.,

40.  w dniu 25 października 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. C. (3) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 40.869 (czterdzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) zł, działając na szkodę (...) w B.

41.  w dniu 2 listopada 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. D. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr(...) na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...)sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 46.400 (czterdzieści sześć tysięcy czterysta) zł, działając na szkodę (...) w B.,

42.  w dniu 9 listopada 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez K. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 44.486 (czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć) zł, działając na szkodę (...) w B.,

43.  w dniu 14 listopada 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. P. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 37.999 (trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) zł, działając na szkodę (...) w B.,

44.  w dniu 17 listopada 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. D. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...)sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 45.600 (czterdzieści pięć tysięcy sześćset) zł, działając na szkodę (...) w B.,

45.  w dniu 21 listopada 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez K. F. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 44.486 (czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć) zł, działając na szkodę (...)w B.,

46.  w dniu 24 listopada 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. K. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr(...) na kwotę 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...)w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr(...) opiewający na kwotę 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 44.486 (czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć) zł, działając na szkodę (...) w B.,

47.  w dniu 28 listopada 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. I. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...)na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 46.798,82 (czterdzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt dwa) zł, działając na szkodę (...) w B.,

48.  w dniu 1 grudnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez A. W. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 45.240 (czterdzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści) zł, działając na szkodę (...)w B.,

49.  w dniu 7 grudnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. M. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr(...) na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...)w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 44.250 (czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) zł, działając na szkodę w (...) w B.,

50.  w dniu 13 grudnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez E. W. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

51.  w dniu 16 grudnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. Ś. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...)na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

52.  w dniu 19 grudnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez K. D. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 49.300 (czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta) zł, działając na szkodę(...) w B.,

53.  w dniu 28 grudnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez T. M. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 38.000 (trzydzieści osiem tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 38.000 (trzydzieści osiem tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 38.000 (trzydzieści osiem tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

54.  w dniu 5 stycznia 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez L. Ż. (1) z (...)w B. Oddział w S. kredytu nr (...)na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadziła do nienależnej wypłaty kwoty 49.147 (czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści siedem) zł, działając na szkodę (...) w B.,

55.  w dniu 12 stycznia 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. N. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...)sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 49.147 (czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści siedem) zł, działając na szkodę (...) w B.,

56.  w dniu 18 stycznia 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. F. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 39.353 (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

57.  w dniu 24 stycznia 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. M. (3) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...)na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 48.207,92 (czterdzieści osiem tysięcy dwieście siedem i dziewięćdziesiąt dwa) zł, działając na szkodę (...) w B.,

58.  w dniu 26 stycznia 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez R. W. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 42.303 (czterdzieści dwa tysiące trzysta trzy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

59.  w dniu 31 stycznia 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. N. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...)na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

60.  w dniu 01 lutego 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez R. L. (1) z(...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

61.  w dniu 6 lutego 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez A. S. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...)opiewający na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

62.  w dniu 10 lutego 2012 r.. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez B. S. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...)opiewający na kwotę 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, działając na szkodę (...) w B.,

63.  w dniu 16 lutego 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez D. K. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr(...) na kwotę 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewający na kwotę 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

64.  w dniu 22 lutego 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. N. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., które to stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr(...) opiewający na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, działając na szkodę(...)w B.,

tj. występku z art. 21. § 2. k.k. w zw. z art. 296. § 3. k.k. w zb. z art. 297. § 1. k.k w zw. z art. 12. k.k. w zw. z art. 11. § 2. k.k w zw. z art. 65. § 1. k.k. i za to na podstawie art. 296. § 3. k.k. w zw. z art. 11. § 3. k.k. wymierza mu karę 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33. § 2. k.k. wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych, przyjmując jedną stawkę za 100 (sto) zł.

XVI.  Oskarżonego J. B. (1) uznaje za winnego tego, że w okresie od sierpnia 2010 r. do lutego 2012 r. na terenie S., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), M. C. (1) oraz w okresie od maja 2011 r. do lutego 2012 r. – D. D. (1), w celu uzyskania dla ośmiu kredytobiorców z (...) w B. Oddział w S., kredytów w łącznej kwocie 376.000 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy) zł, dostarczał podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków, co stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tych kredytów, w wyniku czego zostało zawartych łącznie osiem umów kredytowych, czym działał na szkodę (...) w B., i tak:

1.  w dniu 10 sierpnia 2010 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1) i M. C. (1), w celu uzyskania przez R. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, dostarczył celem przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu poręczyciela kredytu – M. W. (1) w firmie (...), który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.,

2.  w dniu 19 kwietnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1) i M. C. (1), w celu uzyskania przez R. M. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) zł, dostarczył celem przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczeniem o zatrudnieniu ww. w firmie (...)w Ł. , który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działał na szkodę(...) w B.,

3.  w dniu 24 maja 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), M. C. (1) i D. D. (1), w celu uzyskania przez S. P. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył celem przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości osiąganych dochodów ww. w firmie (...) s.c. (...) ul. (...) w S., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działał na szkodę(...) w B.,

4.  w dniu 24 maja 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), M. C. (1) i D. D. (1), w celu uzyskania przez M. O. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...)w kwocie 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył celem przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków ww. w firmie (...) w Ł., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.,

5.  w dniu 8 czerwca 2011 r. w S. działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), M. C. (1) i D. D. (1), w celu uzyskania przez M. P. (3) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył celem przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...)w Ł., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działał na szkodę(...) w B.,

6.  w dniu 25 sierpnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), M. C. (1) i D. D. (1), w celu uzyskania przez G. M. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 22.000 (dwadzieścia dwa tysiące) zł dostarczył celem przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów ww. w firmie (...), który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działali na szkodę (...) w B.,

7.  w dniu 29.09.2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), M. C. (1) i D. D. (1), w celu uzyskania przez M. K. (3) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 49.000 (czterdzieści dziewięć tysięcy) zł , przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...)sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działali na szkodę (...)w B.,

8.  w dniu 15 lutego 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), M. C. (1) i D. D. (1), w celu uzyskania przez M. K. (4) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł , przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działali na szkodę (...) w B.,

tj. występku z art. 297. § 1. k.k w zw. z art. 12. k.k. w zw. z art. 65. § 1. k.k. i za to na podstawie art. 297. § 1. k.k. wymierza mu karę roku pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33. § 2. k.k. wymierza mu karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, przyjmując jedną stawkę za 100 (sto) zł.

XVII.  Oskarżonego J. B. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt. CXLVI części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 297. § 1. k.k. i za to na podstawie powołanego przepisu wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33. § 2. k.k. wymierza mu karę grzywny w wysokości 10 (dziesięciu) stawek dziennych, przyjmując jedną stawkę za 100 (sto) zł.

XVIII.  Orzekając w granicach czynów opisanych w części wstępnej wyroku w pkt. CXLVII i CLIII oskarżonego J. B. (1) uznaje za winnego tego, że w okresie od 7 grudnia 2010 r. do 20 maja 2011 r. na terenie S., w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu uzyskania dla siebie i innej osoby dwóch kredytów z (...) w B. Oddział w S., w łącznej kwocie 145.000 (sto czterdzieści pięć tysięcy) zł, przedłożył poświadczające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków dotyczące osób, które występowały z wnioskiem o kredyt, co stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tych kredytów, w wyniku czego doszło do zawarcia dwóch umów o kredyt, czym działał na szkodę (...) w B. i tak:

1.  w dniu 7 grudnia 2010 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z A. K. (1), w celu uzyskania przez niego z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu zaświadczenie o zatrudnieniu i zawyżonych zarobkach w firmie (...), które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego doszło do zawarcia umowy o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.,

2.  w dniu 20 maja 2011 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), w celu uzyskania dla siebie z (...)w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 105.000 (sto pięć tysięcy) zł , przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu swojej żony – M. B. (2) w firmie (...) , co stanowiło istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego doszło do zawarcia umowy o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.,

tj. występków z art. 297. § 1. k.k. w zw. z art. 91. § 1. k.k. i za to na podstawie powołanych przepisów wymierza mu karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33. § 2. k.k. wymierza mu karę grzywny w wysokości 20 (dwudziestu) stawek dziennych, przyjmując jedną stawkę za 100 (sto) zł.

XIX.  Oskarżonego J. B. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt. CLIV części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 65. § 1. k.k.s. i za to na podstawie powołanego przepisu wymierza mu karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, przyjmując jedną stawkę za 100 (sto) zł.

XX.  Na podstawie art. 39. § 1. i 2. k.k.s. łączy orzeczone wobec J. B. (1) kary jednostkowe pozbawienia wolności oraz grzywny i orzeka kary łączne 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny przyjmując jedną stawkę za 100 (sto) zł.

XXI.  Oskarżonego D. D. (1) uznaje za winnego tego, że w okresie od maja 2011 r. do lutego 2012 r. w S. i innych miejscowościach, wziął udział w zorganizowanej grupie przestępczej w skład której wchodzili: M. C. (1), J. B. (1), K. K. (1) oraz od czerwca 2011 r. do lutego 2012 r. – W. C. (1) i od października 2011 r. do lutego 2012 r. – D. C. (1), a która to grupa zajmowała się działaniem na szkodę (...) w B. poprzez wyłudzanie kredytów na podstawie podrobionych zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia, bądź fałszywych oświadczeń o zatrudnieniu oraz danych osób, które były podstawiane do zawarcia umów kredytowych, choć w rzeczywistości zawierały te umowy jedynie dla pozyskania wynagrodzenia stanowiącego ułamek kwot z wypłacanych kredytów i nie mając zamiaru ich spłacania, przy czym do jego zadań należało wyszukiwanie osób, które udostępniały swoje dane osobowe i dostarczanie podrobionych zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia, bądź przekazywanie informacji używanych następnie jako fałszywe oświadczenia o zatrudnieniu, tj. występku z art. 258. § 1. k.k. i za to na podstawie powołanego przepisu wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

XXII.  Oskarżonego D. D. (1) uznaje za winnego tego, że działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, czyniąc sobie z tej działalności stałe źródło dochodu, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z J. B. (1), K. K. (1) oraz w okresie od czerwca 2011 r. do lutego 2012 r. – W. C. (1) i w okresie od października 2011 r. do lutego 2012 r. – D. C. (1), a także współdziałając z M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...)w B., zobowiązaną na podstawie umowy o pracę do zajmowania się sprawami majątkowymi tego banku oraz upoważnioną do jednoosobowego podejmowania decyzji w sprawach przyznawania kredytów zgodnie z udzielonymi jej pełnomocnictwami, która poprzez nadużycie udzielonych jej uprawnień i niedopełnienie ciążących na niej obowiązków, tj. akceptowanie składanych podczas procedury zawierania umów kredytowych nierzetelnych zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków lub oświadczeń dotyczących miejsc zatrudnienia osób, które występowały z wnioskiem o kredyt, a także wydając polecenia o zaniechaniu weryfikacji przedłożonych dokumentów lub oświadczeń osób wnioskujących o zawarcie umów kredytowych, które stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tych kredytów, zawierała jako dyrektor Oddziału w S. (...) w B. umowy kredytowe – czego miał świadomość – dostarczył podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia, bądź przekazywał informacje użyte następnie jako fałszywe oświadczenia o zatrudnieniu, dzięki czemu doszło do zawarcia 46 (czterdziestu sześciu) umów kredytowych, wyrządzając temu Bankowi szkodę majątkową w wielkich rozmiarach poprzez doprowadzenie do nienależnej wypłaty środków z tytułu udzielonych kredytów w łącznej kwocie 2.341.977,50 (dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem i pięćdziesiąt) zł, i tak:

1.  w dniu 19 maja 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez S. A. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...)na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 54.000 (pięćdziesiąt cztery tysiące) zł, działając na szkodę (...) w B.,

2.  w dniu 19 maja 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. S. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...)na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 52.740,07 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści i siedem) zł, działając na szkodę (...) w B.,

3.  w dniu 31 maja 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. B. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) s.c. (...), który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 41.800 (czterdzieści jeden tysięcy osiemset) zł, działając na szkodę (...) w B.,

4.  w dniu 9 czerwca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez A. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr(...) na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył wypełniony wniosek kredytowy dotyczący A. C. (1) zawierający fałszywe oświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 56.616,16 (pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset szesnaście i szesnaście) zł, działając na szkodę (...) w B.,

5.  w dniu 13 czerwca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez Z. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr(...) na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) zł, działając na szkodę(...) w B.,

6.  w dniu 13 czerwca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez D. G. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 56.000 (pięćdziesiąt sześć tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

7.  w dniu 16 czerwca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez W. K. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr(...) na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 54.000 (pięćdziesiąt cztery tysiące) zł, działając na szkodę (...) w B.,

8.  w dniu 20 czerwca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez F. A. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu jego oraz poręczającego kredyt S. A. (1) w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającego na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 57.000 (pięćdziesiąt siedem tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

9.  w dniu 21 czerwca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. G. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 57.002,31 (pięćdziesiąt siedem tysięcy dwa i trzydzieści jeden) zł, działając na szkodę (...) w B.,

10.  w dniu 1 lipca 2011 rok w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez W. F. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...), który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 57.300 (pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta) zł, działając na szkodę (...) w B.,

11.  w dniu 1 lipca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez C. L. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...)na kwotę 53.000 (pięćdziesiąt trzy tysiące) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 53.000 (pięćdziesiąt trzy tysiące) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 50.214 (pięćdziesiąt tysięcy dwieście czternaście) zł, działając na szkodę (...) w B.,

12.  w dniu 7 lipca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez W. C. (1) z (...)w B. Oddział w S. kredytu nr (...)na kwotę 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 40.869 (czterdzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) zł, działając na szkodę (...) w B.,

13.  w dniu 18 lipca 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez G. G. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 265.456 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) zł, działając na szkodę (...) w B.,

14.  w dniu 4 sierpnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez L. T. (1) z (...)w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 37.975,68 (trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt osiem) zł, działając na szkodę (...) w B.,

15.  w dniu 12 sierpnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. M. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...)sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającego na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 44.250 (czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) zł, działając na szkodę (...) w B.,

16.  w dniu 30 sierpnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. B. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...)sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 32.648 (trzydzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści osiem) zł, działając na szkodę (...) w B.,

17.  W dniu 9 września 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. K. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 30.000 (trzydzieści tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 30.000 (trzydzieści tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 29.492 (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) zł, działając na szkodę (...) w B.,

18.  w dniu 5 października 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez E. E. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...), który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 43.998,54 (czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt cztery) zł, działając na szkodę (...) w B.,

19.  w dniu 11 października 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez D. C. (2) z (...)w B. Oddział w S. kredytu nr(...) na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 42.210 (czterdzieści dwa tysiące dwieście dziesięć) zł, działając na szkodę (...) w B.,

20.  w dniu 14 października 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. K. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 48.314 (czterdzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście) zł, działając na szkodę (...) w B.,

21.  w dniu 18 października 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez D. C. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...)na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 38.019 (trzydzieści osiem tysięcy dziewiętnaście) zł, działając na szkodę (...) w B.,

22.  w dniu 25 października 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. C. (3) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 40.869 (czterdzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) zł, działając na szkodę (...) w B.,

23.  w dniu 2 listopada 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. D. (1) z (...)w B. Oddział w S. kredytu nr(...) na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...)sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 46.400 (czterdzieści sześć tysięcy czterysta) zł, działając na szkodę (...) w B.,

24.  w dniu 9 listopada 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez K. C. (1) z (...)w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 44.486 (czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć) zł, działając na szkodę (...)w B.,

25.  w dniu 14 listopada 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. P. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 37.999 (trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) zł, działając na szkodę (...) w B.,

26.  w dniu 17 listopada 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. D. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 45.600 (czterdzieści pięć tysięcy sześćset) zł, działając na szkodę (...) w B.,

27.  w dniu 21 listopada 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez K. F. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt (...) opiewającej na kwotę 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 44.486 (czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć) zł, działając na szkodę (...) w B.,

28.  w dniu 24 listopada 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. K. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 44.486 (czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć) zł, działając na szkodę (...) w B.,

29.  w dniu 28 listopada 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. I. (1) z (...)w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 46.798,82 (czterdzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt dwa) zł, działając na szkodę (...) w B.,

30.  w dniu 1 grudnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez A. W. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 45.240 (czterdzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści) zł, działając na szkodę (...) w B.,

31.  w dniu 7 grudnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. M. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o. który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 44.250 (czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) zł, działając na szkodę (...) w B.,

32.  w dniu 13 grudnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez E. W. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...)sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

33.  w dniu 16 grudnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. Ś. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, działając na szkodę(...) w B.,

34.  w dniu 19 grudnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez K. D. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 49.300 (czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta) zł, działając na szkodę (...) w B.,

35.  w dniu 28 grudnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez T. M. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 38.000 (trzydzieści osiem tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 38.000 (trzydzieści osiem tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 38.000 (trzydzieści osiem tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.

36.  w dniu 5 stycznia 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez L. Ż. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 49.147 (czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści siedem) zł, działając na szkodę (...) w B.,

37.  w dniu 12 stycznia 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez P. N. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr(...) opiewającej na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 49.147 (czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści siedem) zł, działając na szkodę (...) w B.,

38.  w dniu 18 stycznia 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. F. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...)opiewającej na kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 39.353 (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

39.  w dniu 24 stycznia 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. M. (3) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...)na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 48.207,92 (czterdzieści osiem tysięcy dwieście siedem i dziewięćdziesiąt dwa) zł, działając na szkodę (...)w B.,

40.  w dniu 26 stycznia 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez R. W. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 42.303 (czterdzieści dwa tysiące trzysta trzy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

41.  w dniu 31 stycznia 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez J. N. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...)na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

42.  W dniu 1 lutego 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez R. L. (1) z(...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

43.  w dniu 6 lutego 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez A. S. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr(...) na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...)w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

44.  w dniu 10 lutego 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez B. S. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr (...) opiewającej na kwotę 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) zł, działając na szkodę (...) w B.,

45.  w dniu 16 lutego 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez D. K. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr(...) opiewającej na kwotę 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

46.  w dniu 22 lutego 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu uzyskania przez M. N. (2) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, dostarczył i przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, czym doprowadził do zawarcia – po zaniechaniu na polecenie M. C. (1), dyrektor Oddziału w S. (...) w B. weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów – umowy o kredyt nr(...) opiewającej na kwotę 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, czym doprowadził do nienależnej wypłaty kwoty 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) zł, działając na szkodę (...) w B.,

tj. występku z art. 21. § 2. k.k. w zw. z art. 296. § 3. k.k. w zb. z art. 297. § 1. k.k w zw. z art. 12. k.k. w zw. z art. 11. § 2. k.k w zw. z art. 65. § 1. k.k. i za to na podstawie art. 296. § 3. k.k. w zw. z art. 11. § 3. k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33. § 2. k.k. wymierza mu karę grzywny w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych, przyjmując jedną stawkę za 100 (sto) zł.

XXIII.  Oskarżonego D. D. (1) uznaje za winnego tego, że w okresie od maja 2011 r. do lutego 2012 r. na terenie S., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z J. B. (1), K. K. (1) oraz M. C. (1) w celu uzyskania dla sześciu kredytobiorców z(...) w B. Oddział w S., kredytów w łącznej kwocie 301.000 (trzysta jeden tysięcy) zł, dostarczał podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków, co stanowiło istotne okoliczności dla uzyskania tych kredytów, w wyniku czego zostało zawartych łącznie sześć umów kredytowych, czym działał na szkodę (...) w B., i tak:

1.  w dniu 24 maja 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z J. B. (1), M. C. (1) i K. K. (1), w celu uzyskania przez S. P. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...)w kwocie 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył celem przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości osiąganych dochodów ww. w firmie (...) s.c. (...) ul. (...) w S., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.,

2.  w dniu 24 maja 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z J. B. (1), M. C. (1) i K. K. (1), w celu uzyskania przez M. O. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył celem przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków ww. w firmie (...) w Ł., które to dokumenty stanowiły istotne okoliczności dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr(...), czym działał na szkodę (...) w B.,

3.  w dniu 8 czerwca 2011 r. w S. działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z J. B. (1), M. C. (1) i K. K. (1), w celu uzyskania przez M. P. (3) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł, dostarczył celem przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) w Ł., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.,

4.  w dniu 25 sierpnia 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z J. B. (1), M. C. (1) i K. K. (1), w celu uzyskania przez G. M. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...)w kwocie 22.000 (dwadzieścia dwa tysiące) zł dostarczył celem przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów ww. w firmie (...), który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.,

5.  w dniu 29 września 2011 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z J. B. (1), M. C. (1) i K. K. (1), w celu uzyskania przez M. K. (3) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 49.000 (czterdzieści dziewięć tysięcy) zł , przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.,

6.  w dniu 15 lutego 2012 r. w S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wspólnie i w porozumieniu z J. B. (1), M. C. (1) i K. K. (1), w celu uzyskania przez M. K. (4) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) na kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł , przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu ww. w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument stanowił istotną okoliczność dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego została zawarta umowa o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.,

tj. występku z art. 297. § 1. k.k w zw. z art. 12. k.k. w zw. z art. 65. § 1. k.k. i za to na podstawie art. 297. § 1. k.k. wymierza mu karę roku pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33. § 2. k.k. wymierza karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, przyjmując jedną stawkę za 100 (sto) zł.

XXIV.  Oskarżonego D. D. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt. CCXV części wstępnej wyroku, z tą zmianą, iż ustala że „dostarczył jej celem przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu sporządzone przez siebie poświadczające nieprawdę zaświadczenie”, tj. występku z art. 297. § 1. k.k. w zw. z art. 270. § 1. k.k. w zw. z art. 11. § 2. k.k. i za to na podstawie art. 297. § 1. k.k. w zw. z art. 11. § 3. k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33. § 2. k.k. wymierza karę grzywny w wysokości 10 (dziesięciu) stawek dziennych, przyjmując jedną stawkę za 100 (sto) zł.

XXV.  Na podstawie art. 85. k.k. i art. 86. § 1. i 2. k.k. w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2015 r. łączy orzeczone wobec D. D. (1) kary jednostkowe pozbawienia wolności oraz grzywny i orzeka kary łączne 7 (siedmiu) lat pozbawienia wolności i 200 (dwustu) stawek dziennych grzywny, przyjmując jedną stawkę za 100 (sto) zł.

XXVI.  Oskarżonego M. P. (1) uznaje za winnego tego, że w dniu 31 stycznia 2011 r. w S., w celu uzyskania dla innych osób z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...), które miało istotne znaczenie dla uzyskania tego kredytu, a następnie zawarł umowę o kredyt we własnym imieniu i uzyskaną sumę kredytu przekazał innym osobom, ułatwiając im w ten sposób pozyskanie kwoty 43.316 (czterdzieści trzy tysiące trzysta szesnaście) zł, za co uzyskał korzyść majątkową w kwocie 1.600 (tysiąc sześćset) zł, czym działał na szkodę (...) w B., tj. występku z art. 297. § 1. k.k. i za to na podstawie powołanego przepisu wymierza mu karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

XXVII.  Na podstawie art. 69. § 1. i 2. k.k., art. 70. § 1. pkt. 1) k.k. w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2015 r., warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego M. P. (1) kary pozbawienia wolności na okres 3 (trzech) lat.

XXVIII.  Oskarżonego P. M. (1) uznaje za winnego tego, że w dniach 17-18 marca 2011 r. w S., w celu uzyskania dla siebie i innych osób z(...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) zł oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) , który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania tego kredytu, a następnie zawarł umowę o kredyt we własnym imieniu, w wyniku czego pozyskał kwotę 31.482 (trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) zł, czym działał na szkodę (...) w B., tj. występku z art. 297. § 1. k.k. i za to na podstawie powołanego przepisu wymierza mu karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

XXIX.  Na podstawie art. 69. § 1. i 2. k.k., art. 70. § 1. pkt. 1) k.k. i art. 71. § 1. k.k., w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2015 r., warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego P. M. (1) kary pozbawienia wolności na okres 5 (pięciu) lat i wymierza karę grzywny w wysokości 30 (trzydziestu) stawek dziennych, przyjmując jedną stawkę za 50 (pięćdziesiąt) zł.

XXX.  Oskarżonego Z. C. (1) uznaje za winnego tego, że w dniu 13 czerwca 2011 r. w S., w celu uzyskania dla innych osób z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania tego kredytu, a następnie zawarł umowę o kredyt we własnym imieniu i uzyskaną sumę kredytu przekazał D. D. (1), ułatwiając w ten sposób jemu i działających z nim wspólnie i w porozumieniu osobom, pozyskanie kwoty 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) zł, za co uzyskał korzyść majątkową w kwocie 3.000 (trzy tysiące) zł, czym działał na szkodę (...) w B., tj. występku z art. 297. § 1. k.k. i za to na podstawie powołanego przepisu wymierza mu karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

XXXI.  Na podstawie art. 69. § 1. i 2. k.k., art. 70. § 1. pkt. 1) k.k. w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2015 r., warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego Z. C. (1) kary pozbawienia wolności na okres 3 (trzech) lat.

XXXII.  Oskarżonego F. A. (1) uznaje za winnego tego, że w dniu 20 czerwca 2011 r. w S., w celu uzyskania dla innych osób z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 60.000 (sześćdziesięciu tysięcy) zł oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania tego kredytu, a następnie zawarł umowę o kredyt we własnym imieniu i uzyskaną sumę kredytu przekazał D. D. (1), ułatwiając w ten sposób jemu i działających z nim wspólnie i w porozumieniu osobom, pozyskanie kwoty 57.000 (pięćdziesiąt siedem tysięcy) zł, za co uzyskał korzyść majątkową w bliżej nieustalonej kwocie, czym działał na szkodę (...) w B., tj. występku z art. 297. § 1. k.k. i za to na podstawie powołanego przepisu wymierza mu karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

XXXIII.  Na podstawie art. 69. § 1. i 2. k.k., art. 70. § 1. pkt. 1) k.k. w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2015 r., warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego F. A. (1) kary pozbawienia wolności na okres 3 (trzech) lat.

XXXIV.  Oskarżonego T. M. (1) uznaje za winnego tego, że w dniu 28 grudnia 2011 r. w S., w celu uzyskania dla innych osób z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 38.000 (trzydzieści osiem tysięcy) zł oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania tego kredytu, a następnie zawarł umowę o kredyt we własnym imieniu i uzyskaną sumę kredytu przekazał D. D. (1) i D. C. (1), ułatwiając w ten sposób ww. i działających z nimi wspólnie i w porozumieniu osobom pozyskanie kwoty 38.000 (trzydzieści osiem tysięcy) zł, za co uzyskał korzyść majątkową w kwocie 3.400 (trzy tysiące czterysta) zł, czym działał na szkodę (...) w B., tj. występku z art. 297. § 1. k.k. i za to na podstawie powołanego przepisu wymierza mu karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

XXXV.  Na podstawie art. 69. § 1. i 2. k.k., art. 70. § 1. pkt. 1) k.k. w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2015 r., warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego T. M. (1) kary pozbawienia wolności na okres 3 (trzech) lat.

XXXVI.  Oskarżonego M. M. (2) uznaje za winnego tego, że w dniu 7 grudnia 2011 r. w S., w celu uzyskania dla innych osób z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zł oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania tego kredytu, a następnie zawarł umowę o kredyt we własnym imieniu i uzyskaną sumę kredytu przekazał D. D. (1), ułatwiając mu w ten sposób pozyskanie kwoty 44.250 (czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) zł, za co uzyskał korzyść majątkową kwocie 4.200 (cztery tysiące dwieście) zł, czym działał na szkodę (...) w B., tj. występku z art. 297. § 1. k.k. i za to na podstawie powołanego przepisu wymierza mu karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

XXXVII.  Oskarżonego M. M. (2) uniewinnia od zarzutu popełnienia czynu opisanego w pkt. CCXXII części wstępnej wyroku.

XXXVIII.  Oskarżonego R. C. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt. CCXXIII części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 297. § 1. k.k. i za to na podstawie powołanego przepisu wymierza mu karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

XXXIX.  Na podstawie art. 69. § 1. i 2. k.k., art. 70. § 1. pkt. 1) k.k. i art. 71. § 1. k.k. w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2015 r. warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego R. C. (1) kary pozbawienia wolności na okres 5 (pięciu) lat i wymierza karę grzywny w wysokości 30 (trzydziestu) stawek dziennych, przyjmując jedną stawkę za 50 (pięćdziesiąt) zł.

XL.  Oskarżonego M. O. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt. CCXXIV części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 297. § 1. k.k. w zw. z art. 64. § 1. k.k. i za to na podstawie powołanych przepisów wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

XLI.  Oskarżonego S. P. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt. CCXXV części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 297. § 1. k.k. i za to na podstawie powołanego przepisu wymierza mu karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

XLII.  Na podstawie art. 69. § 1. i 2. k.k., art. 70. § 1. pkt. 1) k.k. i art. 71. § 1. k.k., w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2015 r., warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego S. P. (1) kary pozbawienia wolności na okres 5 (pięciu) lat i wymierza mu karę grzywny w wysokości 30 (trzydziestu) stawek dziennych, przyjmując jedną stawkę za 50 (pięćdziesiąt) zł.

XLIII.  Oskarżonego B. K. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt. CCXXVI części wstępnej wyroku, przy czym kwalifikuje go jako występek z art. 18. § 3. k.k. w zw. z art. 297. § 1. k.k. i za to na podstawie art. 19. § 1. k.k. w zw. z art. 297. § 1. k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33. § 2. k.k. wymierza karę grzywny w wysokości 10 (dziesięciu) stawek dziennych, przyjmując jedną stawkę za 100 (sto) zł.

XLIV.  Oskarżonego B. K. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt. CCXXVII części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 297. § 1. k.k. i za to na podstawie powołanego przepisu wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33. § 2. k.k. wymierza karę grzywny w wysokości 10 (dziesięciu) stawek dziennych, przyjmując jedną stawkę za 100 (sto) zł.

XLV.  Oskarżonego B. K. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt. CCXXVIII części wstępnej wyroku, przy czym kwalifikuje go jako występek z art. 18. § 3. k.k. w zw. z art. 297. § 1. k.k. i za to na podstawie art. 19. § 1. k.k. w zw. z art. 297. § 1. k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33. § 2. k.k. wymierza mu karę grzywny w wysokości 10 (dziesięciu) stawek dziennych, przyjmując jedną stawkę za 100 (sto) zł.

XLVI.  Oskarżonego B. K. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt. CCXXIX części wstępnej wyrok, z tą zmianą, iż eliminuje z jego opisu stwierdzenie „czym wprowadził ww. bank w błąd, zarówno co do zdolności kredytowej K. W. (1) jak i tożsamości osób na rzecz których faktycznie miał być udzielony kredyt”, przy czym kwalifikuje go jako występek z art. 18. § 3. k.k. w zw. z art. 297. § 1. k.k. i za to na podstawie art. 19. § 1. k.k. w zw. z art. 297. § 1. k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33. § 2. k.k. wymierza karę grzywny w wysokości 10 (dziesięciu) stawek dziennych, przyjmując jedną stawkę za 100 (sto) zł.

XLVII.  Orzekając w granicach czynów opisanych w pkt. CCXXX – CCXXXII części wstępnej wyroku oskarżonego B. K. (1) uznaje za winnego tego, że w okresie od marca 2011 r. do czerwca 2011 r. w S., działając w krótkich odstępach czasu i w podobny sposób, w celu uzyskania z (...) w B. Oddział w S. przez różne osoby trzech kredytów, dostarczył im w celu przedłożenia wraz z wnioskami o udzielenie kredytów poświadczające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu w firmie (...) spółka z o.o. z siedzibą w K., które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania tych kredytów, co doprowadziło do zawarcia trzech umów o kredyty, czym działał na szkodę (...) w B., i tak:

1.  w marcu 2011 r. działając wspólnie i w porozumieniu z D. P. (1), będąc uprawnionym do wystawienia dokumentów w firmie (...) spółka z o.o., w celu uzyskania z (...) w B. Oddział w S. przez D. P. (1) kredytu nr (...) w kwocie 92.000 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące) zł, wystawił zaświadczenie poświadczające nieprawdę, co do faktu zatrudniania i wysokości osiąganych dochodów w ww. firmie przez D. P. (1), które następnie zostało przedłożone w ww. banku w dniu 17 marca 2011 r. wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu , przy czym dokumenty te miały istotne znaczenie dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego doszło do zawarcia umowy o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.,

2.  w marcu 2011 r. działając wspólnie i w porozumieniu z D. P. (1), będąc uprawnionym do wystawienia dokumentów w firmie (...) spółka z o.o., w celu uzyskania z (...) w B. Oddział w S. przez D. P. (1) kredytu nr (...) w kwocie 40.000 (czterdzieści tysięcy) zł, wystawił zaświadczenie poświadczające nieprawdę, co do faktu zatrudniania i wysokości osiąganych dochodów w ww. firmie przez D. P. (1), które następnie zostało przedłożone w ww. banku w dniu 24 marca 2011 r. wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu , przy czym dokumenty te miały istotne znaczenie dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego doszło do zawarcia umowy o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.,

3.  w czerwcu 2011 r. działając wspólnie i w porozumieniu z W. B. (1), będąc uprawnionym do wystawienia dokumentów w firmie (...) Spółka z o.o., w celu uzyskania z (...) w B. Oddział w S. przez W. B. (1) kredytu nr (...) w kwocie 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) zł, wystawił zaświadczenie poświadczające nieprawdę, co do faktu zatrudniania i wysokości osiąganych dochodów w ww. firmie przez W. B. (1), które następnie zostało przedłożone w ww. banku w dniu 6 czerwca 2011 r. wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu , przy czym dokumenty te miały istotne znaczenie dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego doszło do zawarcia umowy o kredyt nr (...), czym działał na szkodę (...) w B.,

tj. występków z art. 18. § 3. k.k. w zw. z art. 297. § 1. k.k. w zw. z art. 91. § 1. k.k. i za to na podstawie art. 19. § 1. k.k. w zw. z art. 297. § 1. k.k. w zw. z art. 91. § 1. k.k. w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2015 r. wymierza mu karę 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33. § 2. k.k. wymierza karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, przyjmując jedną stawkę za 100 (sto) zł.

XLVIII.  Oskarżonego B. K. (1) uznaje za winnego tego, że w dniu 18 października 2011 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z H. R. (1), będąc uprawnionym do wystawienia dokumentów w firmie (...) spółka z o.o., w celu uzyskania formalnie dla H. R. (1) z (...) w B. Oddział w S. kredytu nr (...) w kwocie 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zł, wystawił zaświadczenie poświadczające nieprawdę, co do faktu zatrudniania i wysokości osiąganych dochodów w ww. firmie przez H. R. (1), który to zaświadczenie następnie H. R. (1) przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu , przy czym dokumenty te miały istotne znaczenie dla uzyskania tego kredytu, w wyniku czego doszło do zawarcia umowy o kredyt nr (...), czym doprowadził do pozyskania kwoty w wysokości 18.648 (osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści osiem) zł, czym działał na szkodę (...) w B., tj. występku z art. 297. § 1. k.k. i za to na podstawie powołanego przepisu wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33. § 2. k.k. wymierza mu karę grzywny w wysokości 10 (dziesięciu) stawek dziennych, przyjmując jedną stawkę za 100 (sto) zł.

XLIX.  Na podstawie art. 91. § 2. k.k. i art. 86. § 1. i 2. k.k. w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2015 r. łączy orzeczone wobec B. K. (1) kary jednostkowe pozbawienia wolności oraz grzywny i orzeka kary łączne 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności i 70 (siedemdziesięciu) stawek dziennych grzywny, przyjmując jedną stawkę za 50 (pięćdziesiąt) zł.

L.  Na podstawie art. 69. § 1. i 2. k.k., art. 70. § 1. pkt. 1) k.k. w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2015 r., warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego B. K. (1) kary łącznej pozbawienia wolności na okres 5 (pięciu) lat.

LI.  Oskarżonego W. B. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt. CCXXXIII części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 297. § 1. k.k. i za to na podstawie powołanego przepisu wymierza mu karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

LII.  Na podstawie art. 69. § 1. i 2. k.k., art. 70. § 1. pkt. 1) k.k. i art. 71. § 1. k.k., w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2015 r., warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego W. B. (1) kary pozbawienia wolności na okres 2 (dwóch) lat i wymierza karę grzywny w wysokości 30 (trzydziestu) stawek dziennych, przyjmując jedną stawkę za 50 (pięćdziesiąt) zł.

LIII.  Na podstawie art. 46. § 1. k.k. zobowiązuje do naprawienia szkody w części poprzez zapłatę na rzecz (...) w B. następujących kwot przez:

1.  oskarżonych M. C. (1), J. B. (1), K. K. (1) solidarnie wraz z G. J. (1) kwoty 11.106,80 (jedenaście tysięcy sto sześć złotych i osiemdziesiąt) zł z tytułu zawarcia umowy kredytowej nr (...),

2.  oskarżonych M. C. (1), J. B. (1), K. K. (1) solidarnie wraz z J. T. (1) kwoty 32.291 (trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden) zł z tytułu zawarcia umowy kredytowej nr (...),

3.  oskarżonych M. C. (1), J. B. (1), K. K. (1) solidarnie wraz z D. K. (1) kwoty 54.468 (pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) zł z tytułu zawarcia umowy kredytowej nr (...),

4.  oskarżonych M. C. (1), J. B. (1), K. K. (1) solidarnie wraz z J. K. (1) kwoty 37.383 (trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) zł z tytułu zawarcia umowy kredytowej nr (...),

5.  oskarżonych M. C. (1), J. B. (1), K. K. (1) i M. P. (1) solidarnie kwoty 43.316 (czterdzieści trzy tysiące trzysta szesnaście) zł z tytułu zawarcia umowy kredytowej nr(...),

6.  oskarżonych M. C. (1), J. B. (1), K. K. (1) solidarnie wraz z H. K. (2) kwoty 34.702,67 (trzydzieści cztery tysiące siedemset dwa i sześćdziesiąt siedem) zł z tytułu zawarcia umowy kredytowej nr (...),

7.  oskarżonych M. C. (1), J. B. (1), K. K. (1) solidarnie wraz z M. C. (2) kwoty 19.451 (dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) zł z tytułu zawarcia umowy kredytowej nr (...),

8.  oskarżonych M. C. (1), J. B. (1), K. K. (1) solidarnie wraz z P. O. (1) kwoty 44.493,19 (czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy i dziewiętnaście) zł z tytułu zawarcia umowy kredytowej nr (...),

9.  oskarżonych M. C. (1), J. B. (1), K. K. (1) solidarnie wraz z B. N. (1) kwoty 17.316 (siedemnaście tysięcy trzysta szesnaście) zł z tytułu zawarcia umowy kredytowej nr (...),

10.  oskarżonych M. C. (1), J. B. (1), K. K. (1) i P. M. (1) solidarnie kwoty 31.492 (trzydzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) zł z tytułu zawarcia umowy kredytowej nr(...),

11.  oskarżonych M. C. (1), J. B. (1), K. K. (1) solidarnie wraz z M. S. (1) kwoty 30.909,20 (trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięć i dwadzieścia) zł z tytułu zawarcia umowy kredytowej nr (...),

12.  oskarżonych M. C. (1), J. B. (1), K. K. (1) solidarnie wraz z M. H. (1) kwoty 31.832,66 (trzydzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści dwa i sześćdziesiąt sześć) zł z tytułu zawarcia umowy kredytowej nr(...),

13.  oskarżonych M. C. (1), J. B. (1), K. K. (1) i D. D. (1) solidarnie wraz z S. A. (1) kwoty 54.000 (pięćdziesiąt cztery tysiące) zł z tytułu zawarcia umowy kredytowej nr (...),

14.  oskarżonych M. C. (1), J. B. (1), K. K. (1) i D. D. (1) solidarnie wraz z M. S. (2) kwoty 52.740,07 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści i siedem) zł z tytułu zawarcia umowy kredytowej nr (...),

15.  oskarżonych M. C. (1), J. B. (1), K. K. (1) i D. D. (1) solidarnie wraz z P. B. (1) kwoty 39.450 (trzydzieści dziewięć tys