Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 157/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 maja 2017 r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie II Wydział Karny w składzie :

Przewodniczący: SSO Marzanna Malinowska

Protokolant: Paulina Ochmańska

w obecności prokuratora Izabeli Stolarczyk

po rozpoznaniu w dniach: 26.I, 16.III, 13.IV, 16.V.2017 r.

sprawy:

1.  M., syna W. i B. z domu P., urodz. (...) w C.

oskarżonego o to, że:

I. (LIV) w okresie od 1 stycznia 2005r. do grudnia 2005r. w C., działając w krótkich odstępach czasu, w realizacji z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej będąc właścicielem firmy (...) M. C. (1), działając wspólnie i w porozumieniu z J. P. właścicielem firmy (...), oraz właścicielami firm, które pozorowały sprzedaż oleju napędowego dla firmy (...), a także od firm, którym rzekomo firma ta miała sprzedawać olej napędowy takimi jak: firma (...), PHU (...) R. K. (1), (...) R. K. (2), (...) M. J. (1), (...) M. W., przelewał między rachunkami bankowymi tych firm środki finansowe pochodzące z korzyści związanych z handlem nieopodatkowanym paliwem i wyłudzaniem podatku VAT w oparciu o tzw. „puste” faktury pozorujące rzeczywisty obrót paliwem, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia tych środków na łączną kwotę 11 037 671, 00 PLN i tak:

- z rachunku (...) w (...) Bank (...) prowadzonego dla firmy (...)-na rzecz (...) R. K. (2) przelał kwoty:

1

2005-04-04

(...)

(...) R. K. (2)

50

2

2005-04-12

(...)

(...) R. K. (2)

(...)

3

2005-04-27

(...)

(...) R. K. (2)

(...)

SUMA

(...)

(...) R. K. (2)

(...)

- z rachunku bankowego nr (...)

prowadzonego w Banku (...) SA oddział w C.

należącego do Firmy (...)

- w okresie od dnia 16 czerwca 2005 r. do dnia 29 czerwca 2005 r. przelał na rachunki bankowe należące do PHU (...) kwotę w sumie 508 711,93 zł, i tak:

w dniu 29.06.2005 r.:

- przelew nr transakcji 753 na rachunek (...) należący do (...) na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”

- przelew nr transakcji 756 na rachunek (...) należący do (...) na kwotę 10 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”

- przelew nr transakcji 757 na rachunek (...) należący do (...) na kwotę 3 860,00 zł, tytułem „zapłaty za towar

- przelew nr transakcji 759 na rachunek (...) należący do PHU (...) na kwotę 60 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 28.06.2005 r.

- przelew nr transakcji 750 na rachunek (...) należący do (...) na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”

- przelew nr transakcji 751 na rachunek (...) należący do PHU (...) na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 27.06.2005 r.:

- przelew nr transakcji 738 na rachunek (...) należący do (...) na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”

- przelew nr transakcji 739 na rachunek (...) należący do PHU (...) na kwotę 60 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 24.06.2005 r.:

przelew nr transakcji 726 na rachunek (...) należący do (...) na kwotę 17 951,93 zł, tytułem „zapłaty za towar”.

w dniu 23.06.2005 r.:

przelew nr transakcji 724 na rachunek (...) należący do PHU (...) na kwotę 60 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”.

w dniu 22.06.2005 r.:

- przelew nr transakcji 713 na rachunek (...) należący do PHU (...) na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 21.06.2005 r.:

przelew nr transakcji 703 na rachunek (...) należący do PHU (...) na kwotę 60 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”.

w dniu 20.06.2005 r.:

- przelew nr transakcji 699 na rachunek (...) należący do PHU (...) na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 16.06.2005 r.:

- przelew nr transakcji 697 na rachunek (...) należący do PHU (...) na kwotę 26 900,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”.

- przelew nr transakcji 677 na rachunek (...) należący do PHU (...) na kwotę 59 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- W okresie od dnia 2 maja 2005 r. do dnia 30 maja 2005 r. przelał na rachunki bankowe należące do (...) (...)(...) kwotę w sumie 2 286 279,52 zł i tak:

w dniu 02.05.2005 r.:

-przelew nr transakcji 373 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 50 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”.

- przelew nr transakcji 374 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 50 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 375 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 60 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 376 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 6 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 04.05.2005 r.:

- przelew nr transakcji 392 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 60 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar

-przelew nr transakcji 393 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 60 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”.

- przelew nr transakcji 394 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 60 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

-przelew nr transakcji 406 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 20 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”.

- przelew nr transakcji 407 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 20 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 408 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 20 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 06.05.2005 r.:

- przelew nr transakcji 444 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 60 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

-przelew nr transakcji 445 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 60 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”.

- przelew nr transakcji 446 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 70 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

W dniu 09.05.2005 r.:

-przelew nr transakcji 459 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 60 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”.

- przelew nr transakcji 460 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 60 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 461 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 90 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 462 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

-przelew nr transakcji 463 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”.

w dniu 10.05.2005 r.:

- przelew nr transakcji 487 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 60 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

-przelew nr transakcji 488 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 50 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”.

- przelew nr transakcji 489 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 60 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 11.05.2005 r.:

- przelew nr transakcji 491 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 492 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 20 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 494 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 64 679,52 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 12.05.2005 r.:

- przelew nr transakcji 507 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 70 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 509 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 40 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 13.05.2005 r.:

- przelew nr transakcji 521 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 70 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 522 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 20 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 16.05.2005 r.:

- przelew nr transakcji 550 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 60 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 561 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 70 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 562 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 65 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

-przelew nr transakcji 563 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 65 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”.

w dniu 17.05.2005 r.:

- przelew nr transakcji 578 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 70 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 580 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 60 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

-przelew nr transakcji 582 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 50 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 18.05.2005 r.:

- przelew nr transakcji 594 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 60 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 20.05.2005 r .:

- przelew nr transakcji 611 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 50 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

-przelew nr transakcji 612 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 50 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 624 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 40 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 625 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 35 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 23.05.2005 r.:

-przelew nr transakcji 639 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 46 600,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 25.05.2005 r.:

- przelew nr transakcji 641 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 60 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 679 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 50 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”

- przelew nr transakcji 680 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 50 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- W okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 29 kwietnia 2005 r. przelał na rachunki bankowe należące do (...) kwotę w sumie 1 811 790 zł, i tak:

w dniu 01.04.2005 r.:

- przelew nr transakcji 170 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 171 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 35 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 04.04.2005 r.:

- przelew nr transakcji 174 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 175 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

-przelew nr transakcji 179 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 36 590,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”.

w dniu 06.04.2005 r.:

- przelew nr transakcji 182 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 184 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 20 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 187 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 25 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 189 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 20 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 12.04.2005 r.:

- przelew nr transakcji 196 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 35 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 201 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 20 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 202 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 17 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 13.04.2005 r.:

- przelew nr transakcji 208 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 16 360,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

-przelew nr transakcji 209 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

-przelew nr transakcji 211 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 14.04.2005 r.:

- przelew nr transakcji 216 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 20 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 217 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 10 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

-przelew nr transakcji 220 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”.

-przelew nr transakcji 222 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”.

- przelew nr transakcji 223 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 10 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

-przelew nr transakcji 226 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 231 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 20 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 15.04.2005 r.:

-przelew nr transakcji 235 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 28 800,00 zł, tytułem „zapłata za towar A”;

w dniu 18.04.2005 r.:

-przelew nr transakcji 240 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 31 340,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

-przelew nr transakcji 241 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 40 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”.

-przelew nr transakcji 242 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 40 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 19.04.2005r

przelew nr transakcji 244 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”.

w dniu 20.04.2005 r.:

-przelew nr transakcji 248 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 60 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

-przelew nr transakcji 251 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 50 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

-przelew nr transakcji 252 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 50 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

-przelew nr transakcji 258 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 60 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

-przelew nr transakcji 259 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 50 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”.

w dniu 21.04.2005 r.:

-przelew nr transakcji 267 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 50 000,00 zł, tytułem „zapłata za towar ”;

w dniu 22.04.2005 r.:

-przelew nr transakcji 272 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 50 000,00 zł, tytułem „zapłata za towar ”;

-przelew nr transakcji 273 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 40 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

-przelew nr transakcji 274 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 25.04.2005 r.:

-przelew nr transakcji 280 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 40 000,00 zł, tytułem „zapłata za towar ”;

-przelew nr transakcji 281 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 40 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

-przelew nr transakcji 282 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 40 500,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 26.04.2005 r.:

-przelew nr transakcji 300 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 40 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

-przelew nr transakcji 303 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 60 000,00 zł, tytułem „zapłata za towar ”;

-przelew nr transakcji 304 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 40 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 27.04.2005 r.:

-przelew nr transakcji 320 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 60 000,00 zł, tytułem „zapłata za towar ”;

-przelew nr transakcji 321 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 60 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

-przelew nr transakcji 322 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 28.04.2005 r.:

-przelew nr transakcji 325 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 40 400,00 zł, tytułem „zapłata za towar ”;

w dniu 29.04.2005 r.:

-przelew nr transakcji 346 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 50 000,00 zł, tytułem „zapłata za towar ”;

-przelew nr transakcji 347 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 50 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

-przelew nr transakcji 348 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

-przelew nr transakcji 354 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 46 000,00 zł, tytułem „zapłata za towar ”;

-przelew nr transakcji 355 na rachunek (...) należący do (...) (...) na kwotę 19 800,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”.

- W okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 29 kwietnia 2005 r. przelał na rachunki bankowe należące do M. J. (1) kwotę 721 170 zł, i tak :

w dniu 01.04.2005r:

- przelew nr transakcji 169 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 04.04.2005r:

- przelew nr transakcji 176 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 177 na rachunek (...) należący do F. J. na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 178 na rachunek (...) należący do F. J. na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 06.04.2005r:

- przelew nr transakcji 183 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 20 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 186 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 25 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 190 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 20 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 11.04.2005r:

- przelew nr transakcji 193 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 20 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 12.04.2005r:

- przelew nr transakcji 195 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 35 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 13.04.2005r:

- przelew nr transakcji 207 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 10 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 210 na rachunek (...) należący do F. J. na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 14.04.2005r:

- przelew nr transakcji 218 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 20 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 219 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 10 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 221 na rachunek (...) należący do F. J. na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 224 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 10 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 227 na rachunek (...) należący do F. J. na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 232 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 20 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 15.04.2005r:

- przelew nr transakcji 236 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 20 070,00 zł, tytułem „zapłaty za towar F”;

w dniu 20.04.2005r:

-- przelew nr transakcji 249 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 10 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 250 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 17 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 256 na rachunek (...) należący do F. J. na kwotę 10 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 257 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 17 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 21.04.2005r:

- przelew nr transakcji 261 na rachunek (...) należący do F. J. na kwotę 60 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 265 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 17 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar F”;

- przelew nr transakcji 266 na rachunek (...) należący do F. J. na kwotę 10 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 22.04.2005r:

- przelew nr transakcji 271 na rachunek (...) należący do F. J. na kwotę 50 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar F”;

w dniu 25.04.2005r:

- przelew nr transakcji 279 na rachunek (...) należący do F. J. na kwotę 40 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 26.04.2005r:

- przelew nr transakcji 301 na rachunek (...) należący do F. J. na kwotę 40 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 27.04.2005r:

- przelew nr transakcji 323 na rachunek (...) należący do F. J. na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 29.04.2005r:

- przelew nr transakcji 352 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 100,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

Marzec 2005r.

- na rzecz M. J. (1) w marcu 2005 r. przelał kwotę 1 161 960 zł, i tak:

w dniu 02.03.2005r:

- przelew nr transakcji 81 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 40 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 82 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 40 000,00 zł, tytułem „zapłaty”.

- przelew nr transakcji 83 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 13 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;.

- przelew nr transakcji 84 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 10 300,00 zł, tytułem „zapłaty”.

w dniu 08.03.2005r.:

- przelew nr transakcji 88 na rachunek (...) należący do F. J. na kwotę 20 100,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 92 na rachunek (...) należący do F. J. na kwotę 10 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 09.03.2005r.:

- przelew nr transakcji 100 na rachunek (...) należący do F. J. na kwotę 20 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 102 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 17 000,00 zł, tytułem „przelew środków”.

w dniu 10.03.2005r:

- przelew nr transakcji 104 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 40 000,00 zł, tytułem „przelew środków”.

- przelew nr transakcji 105 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 40 000,00 zł, tytułem „przelew środków”.

- przelew nr transakcji 107 na rachunek (...) należący do F. J. na kwotę 20 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 11.03.2005r:

- przelew nr transakcji 109 na rachunek (...) należący do F. J. na kwotę 45 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 110 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 45 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”.

w dniu 14.03.2005r.:

- przelew nr transakcji 116 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 25 100,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”.

w dniu 15.03.2005r:

- przelew nr transakcji 118 na rachunek (...) należący do F. J. na kwotę 40 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 119 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”.

w dniu 16.03.2005r.:

- przelew nr transakcji 124 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 40 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”.

w dniu 17.03.2005r.:

- przelew nr transakcji 126 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”.

- przelew nr transakcji 128 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”.

- przelew nr transakcji 129 na rachunek (...) należący do F. J. na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 132 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 37 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”.

- przelew nr transakcji 133 na rachunek (...) należący do F. J. na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 21.03.2005r:

- przelew nr transakcji 135 na rachunek (...) należący do F. J. na kwotę 20 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 136 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 29 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”.

- przelew nr transakcji 139 na rachunek (...) należący do F. J. na kwotę 50 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 22.03.2005r:

- przelew nr transakcji 142 na rachunek (...) należący do F. J. na kwotę 50 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 143 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 50 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”.

w dniu 23.03.2005r.:

- przelew nr transakcji 149 na rachunek (...) należący do F. J. na kwotę 32 780,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 24.03.2005r.:

- przelew nr transakcji 151 na rachunek (...) należący do F. J. na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 152 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”.

- przelew nr transakcji 155 na rachunek (...) należący do F. J. na kwotę 30 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 156 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 17 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

w dniu 25.03.2005r:

- przelew nr transakcji 158 na rachunek (...) należący do F. J. na kwotę 20 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”.

w dniu 29.03.2005r.:

- przelew nr transakcji 160 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 50 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 161 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 40 680,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”.

w dniu 30.03.2005r.:

- przelew nr transakcji 163 na rachunek (...) należący do F. J. na kwotę 40 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- przelew nr transakcji 164 na rachunek (...) należący do M. J. (1) na kwotę 20 000,00 zł, tytułem „zapłaty za towar”;

- z rachunku firmowego (...) na rzecz rachunku firmy (...) prowadzonego w (...) Bank (...) o nr (...) w okresie od 1 grudnia 2005 d do 23 grudnia 2005r. przelał kwotę 1 511 700 PLN,

- na rachunek firmowy firmy (...) prowadzony w Banku (...) S.A o nr (...) – w okresie od 1 lipca 2005r. do 23 grudnia 2005r. z firmy (...) . przyjął łącznie kwotę 2 586 000,00 PLN a w okresie od 11 października 2005 do 14 października 2005r. przyjął na ten rachunek z firmy PHU (...) kwotę 100 000, 00 PLN

a z popełnienia tego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

II. (LV ) w okresie od grudnia 2004r. do stycznia 2006r. w C., działając wspólnie i w porozumieniu z R. K. (1), A. S., P. K., R. S., J. P. innymi ustalonymi osobami, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzającej do obrotu paliwo niespełniające wymogów jakościowych, przy uszczupleniu należności Skarbu Państwa w postaci podatku VAT i akcyzowego, przy wykorzystaniu fikcyjnych faktur VAT pozorujących dokonywanie obrotu towarowego oraz „praniem” pieniędzy.

tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 k.k.

2.  W./S./ syna J. i B. z domu W., urodz. (...) w K.

oskarżonego o to, że:

III. (LIX) w okresie od 1 czerwca 2005r. do 31 grudnia 2005 r. w C., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w zorganizowanej grupie przestępczej, w krótkich odstępach czasu, w realizacji z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z R. S., R. K. (1) właścicielem firmy (...) R. K. (1) z/s w C. - osobą uprawnioną do wystawienia dokumentów, będąc samemu prezesem zarządu i właścicielem firmy (...)Sp. z o.o. z /s w B., oraz P.H.U (...) W. S. z siedziba w B., poświadczali nieprawdę na fakturach wystawianych firmę (...) na rzecz firm: (...) Sp. z o.o. oraz (...) W. S. z/s w B. stwierdzających sprzedaż do tej firmy oleju napędowego, choć transakcję te w rzeczywistości nie miały miejsca i tak poświadczyli nieprawdę na następujących fakturach wystawionych przez firmę (...): dla (...) sp. z o.o.:

nr

faktura

data

towar

VAT

wartość

Ilość

Podmiot kupujący

1

Faktura VAT (...) -

2005-06-01

ON

(...),70

(...)

15660 L

(...)

2

Faktura VAT (...)

2005-06-03

ON

(...),30

(...)

17100 L

(...)

3

Faktura VAT (...)

2005-06-07

ON

(...),00

(...)

5000 L

(...)

4

Faktura VAT (...)

2005-06-08

ON

(...),00

(...)

4000 L

(...)

5

Faktura VAT (...)

2005-06-09

ON

(...),70

(...)

6500 L

(...)

6

Faktura VAT (...)

2005-06-10

ON

(...),00

(...)

3000 L

(...)

7

Faktura VAT (...)

2005-06-11

ON

775,39

(...)

1330 L

(...)

8

Faktura VAT (...)

2005-06-14

ON

711,26

(...)

1220 L

(...)

9

Faktura VAT (...)

2005-06-15

ON

(...),00

(...)

3000 L

(...)

10

Faktura VAT (...)

2005-06-25

ON

(...),60

(...)

18000 L

(...)

11

Faktura VAT (...)

2005-06-29

ON

(...),40

(...)

18000 L

(...)

12

Faktura VAT (...)

2005-06-30

ON

(...),00

(...)

10000 L

(...)

13

Faktura VAT (...)

2005-06-30

ON

(...),20

(...)

6000 L

(...)

14

Faktura VAT (...)

2005-06-30

ON

(...),00

(...)

30000 L

(...)

15

Faktura VAT (...)

2005-06-30

ON

(...),00

(...)

30000 L

(...)

16

Faktura VAT (...)

2005-06-30

ON

(...),00

(...)

30000 L

(...)

17

Faktura VAT (...)

2005-06-30

ON

(...),20

(...)

2000 L

(...)

18

Faktura VAT (...)

2005-06-30

ON

(...),60

(...)

18000 L

(...)

19

Faktura VAT (...)

2005-06-30

ON

(...),35

(...)

4380 L

(...)

20

Faktura VAT (...)

2005-08-11

ON

(...),10

(...)

24385 L

(...)

21

Faktura VAT (...)

2005-08-11

ON

(...),02

(...)

32047 L

(...)

22

Faktura VAT (...)

2005-08-12

ON

(...),50

(...)

11500 L

(...)

23

Faktura VAT (...)

2005-08-12

ON

(...),20

(...)

14220 L

(...)

24

Faktura VAT (...)

2005-08-13

ON

(...),61

(...)

13994 L

(...)

25

Faktura VAT (...)

2005-08-16

ON

(...),00

(...)

16000 L

(...)

26

Faktura VAT (...)

2005-08-16

ON

(...),18

(...)

30373 L

(...)

27

Faktura VAT (...)

2005-08-17

ON

(...),00

(...)

14650 L

(...)

28

Faktura VAT (...)

2005-08-24

ON

(...),00

(...)

5000 L

(...)

29

Faktura VAT (...)

2005-08-27

ON

(...),90

(...),70

2460 L

(...)

30

Faktura VAT (...)

2005-08-29

ON

2032,80

(...),80

3000 L

(...)

31

Faktura VAT (...)

2005-08-31

ON

(...),89

(...),29

5630 L

(...)

32

Faktura VAT (...)

2005-10-05

ON

(...),00

(...),00

30000 L

(...)

33

Faktura VAT (...)

2005-10-06

ON

(...),00

(...),00

30000 L

(...)

34

Faktura VAT (...)

2005-10-07

ON

(...),00

(...),00

15000 L

(...)

35

Faktura VAT (...)

2005-10-07

ON

(...),40

(...),40

28000 L

(...)

36

Faktura VAT (...)

2005-10-10

ON

(...),00

(...),00

30000 L

(...)

37

Faktura VAT (...)

2005-10-10

ON

(...),00

(...),00

15000 L

(...)

38

Faktura VAT (...)

2005-10-11

ON

(...),00

(...),00

15000 L

(...)

39

Faktura VAT (...)

2005-10-12

ON

(...),00

(...),00

15000 L

(...)

40

Faktura VAT (...)

2005-10-13

ON

(...),20

(...),20

11000 L

(...)

41

Faktura VAT (...)

2005-10-18

ON

(...),80

(...),80

28000 L

(...)

42

Faktura VAT (...)

2005-10-18

ON

(...),00

(...),00

30000 L

(...)

43

Faktura VAT (...)

2005-10-19

ON

(...),70

(...),70

8500 L

(...)

44

Faktura VAT (...)

2005-10-21

ON

(...),82

(...),92

9570 L

(...)

45

Faktura VAT (...)

2005-10-24

ON

(...),00

(...),00

10000 L

(...)

46

Faktura VAT (...)

2005-10-24

ON

(...),00

(...),00

10000 L

(...)

47

Faktura VAT (...)

2005-10-25

ON

(...),60

(...),60

7000 L

(...)

48

Faktura VAT (...)

2005-10-27

ON

(...),00

(...),00

10000 L

(...)

49

Faktura VAT (...)

2005-10-28

ON

(...),00

(...),00

10000 L

(...)

50

Faktura VAT (...)

2005-10-29

ON

(...),20

(...),20

3800 L

(...)

51

Faktura VAT (...)

2005-10-31

ON

(...),40

(...),40

12000 L

(...)

52

Faktura VAT (...)

2005-06-09

ON

(...),60

(...),60

(...)

(...)

53

Faktura VAT (...)

2005-06-10

ON

(...),30

(...),30

(...)

(...)

54

Faktura VAT (...)

2005-10-06

ON

638,00

(...),00

(...)

(...)

55

Faktura VAT (...)

2005-11-02

ON

(...),60

(...),60

(...)

(...)

56

Faktura VAT (...)

2005-11-02

ON

(...),60

(...),60

(...)

(...)

57

Faktura VAT (...)

2005-11-03

ON

(...),60

(...),60

(...)

(...)

58

Faktura VAT (...)

2005-11-03

ON

(...),60

(...),60

(...)

(...)

59

Faktura VAT (...)

2005-11-04

ON

(...),60

(...),60

(...)

(...)

60

Faktura VAT (...)

2005-11-04

ON

(...),60

(...),60

(...)

(...)

61

Faktura VAT (...)

2005-11-05

ON

(...),60

(...),60

(...)

(...)

62

Faktura VAT (...)

2005-11-05

ON

(...),60

(...),60

(...)

(...)

63

Faktura VAT (...)

2005-11-07

ON

(...),80

(...),80

(...)

(...)

64

Faktura VAT (...)

2005-11-07

ON

(...),80

(...),80

(...)

(...)

65

Faktura VAT (...)

2005-11-08

ON

5510,010

(...),51

(...)

(...)

66

Faktura VAT (...)

2005-11-08

ON

(...),80

(...),80

(...)

(...)

67

Faktura VAT (...)

2005-11-08

ON

(...),80

(...),80

(...)

(...)

68

Faktura VAT (...)

2005-11-09

ON

(...),60

(...),60

(...)

(...)

69

Faktura VAT (...)

2005-11-09

ON

(...),80

(...),80

(...)

(...)

70

Faktura VAT (...)

2005-11-09

ON

(...),80

(...),80

(...)

(...)

71

Faktura VAT (...)

2005-11-09

ON

(...),00

(...),00

(...)

(...)

72

Faktura VAT (...)

2005-11-10

ON

(...),80

(...),80

(...)

(...)

73

Faktura VAT (...)

2005-11-10

ON

(...),80

(...),80

(...)

(...)

74

Faktura VAT (...)

2005-11-12

ON

(...),92

(...),92

(...)

(...)

75

Faktura VAT (...)

2005-11-14

ON

(...),20

(...),20

(...)

(...)

76

Faktura VAT (...)

2005-11-14

ON

(...),20

(...),20

(...)

(...)

77

Faktura VAT (...)

2005-11-14

ON

(...),40

(...),40

(...)

(...)

78

Faktura VAT (...)

2005-11-15

ON

(...),80

(...),80

(...)

(...)

79

Faktura VAT (...)

2005-11-15

ON

(...),20

(...),20

(...)

(...)

80

Faktura VAT (...)

2005-11-15

ON

(...),20

(...),20

(...)

(...)

81

Faktura VAT (...)

2005-11-16

ON

(...),20

(...),20

(...)

(...)

82

Faktura VAT (...)

2005-11-16

ON

(...),20

(...),20

(...)

(...)

83

Faktura VAT (...)

2005-11-17

ON

(...),20

(...),20

(...)

(...)

84

Faktura VAT (...)

2005-11-17

ON

(...),20

(...),20

(...)

(...)

85

Faktura VAT (...)

2005-11-18

ON

(...),20

(...),20

(...)

(...)

86

Faktura VAT (...)

2005-11-18

ON

(...),20

(...),20

(...)

(...)

87

Faktura VAT (...)

2005-11-18

ON

(...),40

(...),40

(...)

(...)

88

Faktura VAT (...)

2005-11-19

ON

(...),80

(...),80

(...)

(...)

89

Faktura VAT (...)

2005-11-19

ON

(...),80

(...),80

(...)

(...)

90

Faktura VAT (...)

2005-11-21

ON

(...),040

(...),59

(...)

(...)

91

Faktura VAT (...)

2005-11-21

ON

(...),40

(...),40

(...)

(...)

92

Faktura VAT (...)

2005-11-21

ON

(...),40

(...),40

(...)

(...)

93

Faktura VAT (...)

2005-11-21

ON

(...),40

(...),40

(...)

(...)

94

Faktura VAT (...)

2005-11-22

ON

(...),70

(...),70

(...)

(...)

95

Faktura VAT (...)

2005-11-22

ON

(...),40

(...),40

(...)

(...)

96

Faktura VAT (...)

2005-11-22

ON

(...),40

(...),40

(...)

(...)

97

Faktura VAT (...)

2005-11-23

ON

(...),00

(...),00

(...)

(...)

98

Faktura VAT (...)

2005-11-24

ON

(...),00

(...),00

(...)

(...)

99

Faktura VAT (...)

2005-11-25

ON

(...),20

(...),20

(...)

(...)

100

Faktura VAT (...)

2005-11-26

ON

(...),80

(...),80

(...)

(...)

101

Faktura VAT (...)

2005-11-26

ON

(...),20

(...),20

(...)

(...)

102

Faktura VAT (...)

2005-11-28

ON

(...),20

(...),20

(...)

(...)

103

Faktura VAT (...)

2005-11-28

ON

(...),80

(...),80

(...)

(...)

104

Faktura VAT (...)

2005-11-28

ON

(...),00

(...),00

(...)

(...)

105

Faktura VAT (...)

2005-11-28

ON

(...),80

(...),80

(...)

(...)

106

Faktura VAT (...)

2005-11-29

ON

(...),80

(...),80

(...)

(...)

107

Faktura VAT (...)

2005-11-29

ON

(...),60

(...),60

(...)

(...)

108

Faktura VAT (...)

2005-11-30

ON

(...),40

(...),40

(...)

(...)

109

Faktura VAT (...)

2005-11-30

ON

(...),20

(...),20

(...)

(...)

110

Faktura VAT (...)

2005-11-30

ON

(...),80

(...),80

(...)

(...)

111

Faktura VAT (...)

2005-11-30

ON

(...),40

(...),40

(...)

(...)

112

Faktura VAT (...)

2005-12-01

ON

(...),00

(...),00

(...)

(...)

113

Faktura VAT (...)

2005-12-01

ON

(...),00

(...),00

(...)

(...)

114

Faktura VAT (...)

2005-12-02

ON

(...),00

(...),00

(...)

(...)

115

Faktura VAT (...)

2005-12-02

ON

(...),00

(...),00

(...)

(...)

116

Faktura VAT (...)

2005-12-03

ON

(...),00

(...),00

(...)

(...)

117

Faktura VAT (...)

2005-12-03

ON

(...),00

(...),00

(...)

(...)

118

Faktura VAT (...)

2005-12-03

ON

(...),00

(...),00

(...)

(...)

119

Faktura VAT (...)

2005-12-05

ON

(...),00

(...),00

(...)

(...)

120

Faktura VAT (...)

2005-12-05

ON

(...),00

(...),00

(...)

(...)

121

Faktura VAT (...)

2005-12-06

ON

(...),60

(...),60

(...)

(...)

122

Faktura VAT (...)

2005-12-06

ON

(...),60

(...),60

(...)

(...)

123

Faktura VAT (...)

2005-12-07

ON

(...),00

(...),00

(...)

(...)

124

Faktura VAT (...)

2005-12-07

ON

(...),00

(...),00

(...)

(...)

125

Faktura VAT (...)

2005-12-08

ON

(...),80

(...),80

(...)

(...)

126

Faktura VAT (...)

2005-12-08

ON

(...),80

(...),80

(...)

(...)

127

Faktura VAT (...)

2005-12-09

ON

(...),80

(...),80

(...)

(...)

128

Faktura VAT (...)

2005-12-09

ON

(...),80

(...),80

(...)

(...)

129

Faktura VAT (...)

2005-12-09

ON

(...),80

(...),80

(...)

(...)

130

Faktura VAT (...)

2005-12-10

ON

(...),20

(...),20

(...)

(...)

131

Faktura VAT (...)

2005-12-10

ON

(...),20

(...),20

(...)

(...)

132

Faktura VAT (...)

2005-12-12

ON

(...),40

(...),40

(...)

(...)

133

Faktura VAT (...)

2005-12-12

ON

(...),80

(...),80

(...)

(...)

134

Faktura VAT (...)

2005-12-12

ON

(...),80

(...),80

(...)

(...)

135

Faktura VAT (...)

2005-12-12

ON

(...),00

(...),00

(...)

(...)

136

Faktura VAT (...)

2005-12-12

ON

(...),60

(...),60

(...)

(...)

137

Faktura VAT (...)

2005-12-13

ON

(...),20

(...),20

(...)

(...)

138

Faktura VAT (...)

2005-12-13

ON

(...),80

(...),80

(...)

(...)

139

Faktura VAT (...)

2005-12-13

ON

(...),80

(...),80

(...)

(...)

140

Faktura VAT (...)

2005-12-14

ON

(...),60

(...),60

(...)

(...)

141

Faktura VAT (...)

2005-12-14

ON

(...),60

(...),60

(...)

(...)

142

Faktura VAT (...)

2005-12-15

ON

(...),240

(...),24

(...)

(...)

143

Faktura VAT (...)

2005-12-15

ON

(...),00

(...),00

(...)

(...)

144

Faktura VAT (...)

2005-12-15

ON

(...),60

(...),60

(...)

(...)

145

Faktura VAT (...)

2005-12-15

ON

(...),60

(...),60

(...)

(...)

146

Faktura VAT (...)

2005-12-15

ON

(...),40

(...),40

(...)

(...)

147

Faktura VAT (...)

2005-12-16

ON

(...),60

(...),60

(...)

(...)

148

Faktura VAT (...)

2005-12-16

ON

(...),60

(...),60

(...)

(...)

149

Faktura VAT (...)

2005-12-17

ON

(...),40

(...),40

(...)

(...)

150

Faktura VAT (...)

2005-12-17

ON

(...),40

(...),40

(...)

(...)

151

Faktura VAT (...)

2005-12-21

ON

(...),00

(...),00

(...)

(...)

152

Faktura VAT (...)

2005-12-23

ON

(...),70

(...),50

(...)

(...)

153

Faktura VAT (...)

2005-12-24

ON

(...),60

(...),60

(...)

(...)

154

Faktura VAT (...)

2005-12-30

ON

1900,80

(...),80

(...)

(...)

- wprowadzając zaś te stwierdzające nieprawdę faktury do księgowości firmy (...)Sp. z o.o. z/s w B., i uwzględniając je w składanych deklaracjach VAT -7, W. S. wprowadzał w błąd urzędników właściwego Urzędu Skarbowego co do istnienia podstaw do odliczenia od należnego do zapłaty przez jego firmę podatku VAT naliczonego w fakturach sprzedaży wystawionych przez firmę (...), choć podatek ten w rzeczywistości nie został zapłacony, przez co urzędnicy Urzędu Skarbowego zostali doprowadzeni do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 2 026 756,00 PLN, poprzez zaniechania dochodzenia od Firmy (...)należnego Urzędowi Skarbowemu podatku VAT w tej kwocie, a z popełniania tego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,

- oraz na fakturach wystawionych przez firmę (...) dla PHU ' (...) i tak poświadczyli nieprawdę na następujących fakturach VAT:

- faktura nr (...) z dnia 17-02-2005 na sprzedaż ON za kwotę 89 304, 00 PLN z wykazanym podatkiem VAT w kwocie 16 104, 00

- faktura nr (...) z dnia 17-02-2005 na sprzedaż ON za kwotę 5 831, 60 PLN z wskazanym podatkiem VAT w kwocie 1 051, 60

- faktura nr (...) z dnia 18-02-2005 na sprzedaż ON za kwotę 74 440, 37 PLN z wykazanym podatkiem VAT w kwocie 13 426, 67

- faktura nr (...) z dnia 21-02-2005 na sprzedaż ON za kwotę 50 159, 08 PLN z wykazanym podatkiem VAT w kwocie 9 045, 08

- faktura nr (...) z dnia 01-02-2005 na sprzedaż ON za kwotę 4 373, 70 PLN z wykazanym podatkiem VAT w kwocie 788, 70

- faktura nr (...) z dnia 03-02-2005 na sprzedaż ON za kwotę14 579, 0 PLN z wykazanym podatkiem VAT w kwocie 2 629,00

- faktura nr (...) z dnia 07-02-2005 na sprzedaż ON za kwotę 38 539,80 PLN z wykazanym podatkiem VAT w kwocie 6 949, 80

- faktura nr (...) z dnia 08-02-2005 na sprzedaż ON za kwotę 50 889,25 PLN z wykazanym podatkiem YAT w kwocie 9 176, 75

- faktura nr (...) z dnia 10-02-2005 na sprzedaż ON za kwotę 32 970,50 PLN z wykazanym podatkiem VAT w kwocie 5 945, 50

- faktura nr (...) z dnia 0-02-2005 na sprzedaż ON za kwotę 71 370,00 PLN z wykazanym podatkiem VAT w kwocie 12 870,00

- faktura nr (...) z dnia 11-02-2005 na sprzedaż ON za kwotę 59 628,11 PLN z wykazanym podatkiem VAT w kwocie 10 752,61

- faktura nr (...) z dnia 14-02-2005 na sprzedaż ON za kwotę 38 222,60 PLN z wykazanym podatkiem VAT w kwocie 6 892, 0

- faktura nr (...) z dnia 15-02-2005 na sprzedaż ON za kwotę 12 695,32 PLN z wykazanym podatkiem VAT w kwocie 2 289, 32

- faktura nr (...) z dnia 16-02-2005 na sprzedaż ON za kwotę 28 283,26 PLN z wykazanym podatkiem VAT w kwocie 5 100,26

- wprowadzając zaś te stwierdzające nieprawdę faktury do księgowości firmy PHU (...) i uwzględniając je w składanych deklaracjach VAT-7, W. S. wprowadzał w błąd urzędników właściwego Urzędu Skarbowego co do istnienia podstaw do odliczenia od należnego do zapłaty przez jego firmę podatku VAT naliczonego w fakturach sprzedaży wystawionych przez firmę (...), choć podatek ten w rzeczywistości nie został zapłacony, przez co urzędnicy Urzędu Skarbowego zostali doprowadzeni do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 103 018, 89 PLN poprzez zaniechania dochodzenia od Firmy PHU (...) należnego Urzędowi Skarbowemu podatku VAT w tej kwocie P, a z popełniania tego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,

tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 i 3 k.k. i. z art. 286 § 1 k.k. w zw. art. 294 § 1 k.k. przy wykorzystaniu art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

IV. (LX) w okresie 2005roku w C., B. i innych miejscowościach na terenie kraju działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych i przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, praniu pieniędzy, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach w postaci faktur VAT

tj. o przestepstwo z art. 258 § 1 k.k.

V. (LXI) w okresie od 30 czerwca 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku w c. i innych miejscowościach na terenie kraju, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, w krótkich odstępach czasu, w realizacji z góry powziętego zamiaru, uczestniczył w w działaniu polegającym na przyjmowaniu oraz pomganiu do przenoszenia własności środków pieniężnych pochodzących z korzyści związanych z handlem nieopodatkowanym paliwem w postaci oleju napędowego i benzyzny, poprzez unikanie jego opodatkowania podatkiem VAT i akcyzowym oraz podejmował inne czynności, które miały udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków w kwocie co najmniej1.065.730,38 złotych oraz miejsce ich umieszczenia, w szczególności dokonywał przelewów bankowych z kont swoich (...) W. S. oraz PHU (...) na konta firm, które rzekomo dostarczały paliwo do jego firm, po czym właściciele tych firm dokonywali wypłat tych środków i przekazywali je mu w gotówce, po czym pieniądze te były przekazywane dalej, do osób organizujących zakupy paliwa pochodzącego z nielegalnych, nieopodatkowanych źródeł i tak:

- z rachunku firmowego (...) W. S. przelał kwotę 476.600 złotych na rachunek firmy (...) (...) prowadzony przez (...) Oddział w C. o nr (...),

- z rachunku bankowego firmy PHU (...) w Banku (...) S.A. Oddział w B. o nr rachunku (...) na rachunke bankowy firmy (...) prowadzony w (...) Bank (...) Oddział w C. o nr (...) przelał kwotę co najmniej 589.130,38 złotych

tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. oraz art. 65 § 1 k.k.

VI. (LXII) w okresie od 3 sierpnia 2004 roku do 21 grudnia 2004 roku na stacji paliw w Ś. przy ul. (...), którą zarządzał działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, wielokrotnie, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, dokonywał obrotu paliwami ciekłymi w postaci oleju napędowego i benzyny PB za kwotę co najmniej 3.232.730 złotych, nie spełniającymi wymagań jakościowych określonych w ustawie, w ilościach stanowiących mienie znacznej wartości

tj. o przestępstwo z art. 23 ust 1 i 3 ustawy z dnia 23.01.2004r o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych w zw. z art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k.

3.  A. syna P. i M. z domu N., urodz. (...) w C.

oskarżonego o to, że:

VII. (LXIII) W okresie od 15 stycznia 2004r. do 27 grudnia 2004r. w C., działając w krótkich odstępach czasu, w realizacji z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, jako właściciel firmy (...) z/s w będąc osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu, poświadczył nieprawdę na wystawionych przez firmę (...) dokumentach w postaci faktur VAT, potwierdzając na nich sprzedaż do wskazanych niżej podmiotów oleju napędowego, w sytuacji gdy faktycznie taka sprzedaż nie miała miejsca, w szczególności poświadczył nieprawdę na następujących fakturach. VAT:

- w okresie od 30 sierpnia 2004r. do 14 grudnia 2004r w C. poświadczył nieprawdę w 17 fakturach VAT wystawiając je na rzecz firmy (...) sp. z o.o. , na łączną kwotę 1 077 854,63 zł i tak:

L.p

Faktura VAT nr

z dnia

Kwota

Za sprzedaż

1

(...)

30.08.2004 r

84 558,20 zł, Kwota VAT 15 248,20

Olej napędowy

2

(...)

31.08.2004 r

87 357,37 zł

Kwota VAT 15 752 , 97

Olej napędowy

3

(...)

10.09.2004 r

87 911,98 zł

Kwota VAT 15 852, 98

Olej napędowy

4

(...)

29.09.2004 r

90 402,00 zł

Kwota VAT 16 303, 00

Olej napędowy

5

(...)

08.10.2004 r

91 371,17 zł

Kwota VAT 16 476, 77

Olej napędowy

6

(...)

13.10.2004 r

85 314,60 zł

Kwota VAT 15 384, 68

Olej napędowy

7

(...)

15.10.2004 r

94 541,22 zł

Kwota VAT 17 048. 42

Olej napędowy

8

(...)

15.10.2004 r

88 474,40 zł

Kwota VAT 15 954, 40

Olej napędowy

9

(...)

28.10.2004 r

99 306,17 zł

Kwota VAT 17 907, 67

Olej napędowy

10

(...)

09.12.2004 r

89 520,55 zł

Kwota VAT 16 143, 05

Olej napędowy

11

(...)

10.12.2004 r

85 107,44 zł

Kwota VAT 15 347, 24

Olej napędowy

12

(...)

14.12.2004 r

93 989,53 zł

Kwota VAT 16 948, 93 PLN

Olej napędowy

- w okresie od 6 lipca 2004r. do 28 sierpnia 2004r. w C. poświadczył nieprawdę w 10 fakturach VAT wystawiając je na rzecz firmy (...) sp. z o.o., na łączną kwotę
112 082,62 zł , a w szczególności:

L.p

Faktura VAT nr

z dnia

Kwota

Za sprzedaż

1

(...)

06.07.2004 r

10 321,20 zł

Benzyna Pb 95

2

(...)

06.07.2004 r

6 880, 80 zł

Benzyna Pb 95

3

(...)

15.07.2004 r

10 980,00 zł

Olej napędowy

4

(...)

03.08.2004 r

13 517,60 zł

Benzyna Pb 95

5

(...)

06.08.2004 r

12 246,36 zł

Olej napędowy

6

(...)

11.08.2004 r

13 121,10 zł

Olej napędowy

7

(...)

17.08.2004r

9 622,14 zł

Olej napędowy

8

(...)

20.08.2004 r

12 829,52 zł

Olej napędowy

9

(...)

26.08.2004 r

17 494,80 zł

Olej napędowy

10

(...)

28.08.2004 r

5 069,10 zł

Benzyna Pb 95

- w okresie od 14 października 2004r. do 3 listopada 2004r. w C. poświadczył nieprawdę w 3 fakturach VAT wystawiając je na rzecz firmy Z.H.U (...) , na łączną kwotę 8 627,42 zł , a w sczególności

L.p

Faktura VAT nr

z dnia

Kwota

Za sprzedaż

1

(...)

14.10.2004 r

3 538,86 zł

Olej napędowy

2

(...)

27.10.2004 r

2 575,56 zl

Olej napędowy

3

(...)

03.11.2004 r

2 513,00 zł

Olej napędowy

- w okresie od 13 września 2004r. i 27 grudnia 2004r. w C. poświadczył nieprawdę w 2 fakturach VAT wystawiając je na rzecz (...), na łączną kwotę 66 599,80zł, a w szczególności w fakturze nr:

L.p

Faktura VAT nr

z dnia

Kwota

Za sprzedaż

1

(...)

13.09.2004 r

21 179,20 zł

Olej napędowy

2

(...)

27.12.2004 r

45 420,60 zł

Olej napędowy

- w okresie od 6 sierpnia 2004r. i 9 sierpnia 2004r. w C. poświadczył nieprawdę w 2 fakturach VAT wystawiając je na rzecz firmy Biuro Handlowe (...) sp. z o.o. , na łączną kwotę 132 426,12 zl , a w szczególności w fakturze nr:

L.p

Faktura VAT nr

z dnia

Kwota

Za sprzedaż

1

(...)

06.08.2004 r

86 742,00 zł

Olej napędowy

2

(...)

09.08.2004 r

45 684,12 zł

Olej napędowy

- w okresie od 23 grudnia 2004r. i 27 grudnia 2004r. w C. poświadczył nieprawdę w 2 fakturach VAT wystawiając je na rzecz firmy (...) na łączną kwotę 115 900,00 zł , a w szczególności w fakturze nr:

L.p

Faktura VAT nr

z dnia

Kwota

Za sprzedaż

1

(...)

23.12.2004 r

57 584,00 zł

Olej napędowy

2

(...)

27.12.2004 r

58 316,00 zł

Olej napędowy

- w dniu 31 lipca 2004 r w C. poświadczył nieprawdę na fakturze VAT nr (...) wystawionej dla firmy (...) sp. j. na łączna kwotę 88 816, 00 PLN,

- pomagając jednocześnie K. S. (1) właścicielowi firmy (...) sp. z o.o., we wprowadzeniu w błąd właściwego Urzędu Skarbowego, co do okoliczności, iż podatek VAT wykazany w tych fakturach został przez niego zapłacony, co w rzeczywistości nie miało miejsca, a umożliwiło K. S., odliczenie wykazanego w tych fakturach podatku VAT jako naliczonego i odliczenie go od podatku należnego do zapłaty, co doprowadziło pracowników urzędu Skarbowego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez zaniechanie dochodzenia od tego podatnika należnego podatku VAT w kwocie 194 367, 23 PLN

tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i w zw. z art. 65 § 1 k.k .

VIII. (LXIV ) w okresie od 15 stycznia 2004r. do 21 grudnia 2004r., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w krótkich odstępach czasu, w realizacji z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, podając dane niezbędne do wystawienia faktur takie jak nazwa jego firmy, rodzaj kupowanego towaru, ilość zakupionego oleju napędowego, wartość zakupionego towaru, udzielił pomocy do poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT wystawionych dla jego firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe (...) z siedzibą w C. przez firmy PPHU (...), B. C.” oraz od firmę (...) Sp. z o.o, które to faktury miały potwierdzać fakt dokonywania przez niego zakupu oleju napędowego oraz robót budowlanych od firmy „(...), B. C.” oraz oleju napędowego od firmy (...) spółka z o.o., choć sprzedaż ta w rzeczywistości nie miała miejsca, i tak udzielił pomocy do poświadczenia nieprawdy na następujących fakturach VAT wystawionych przez firmę PPHU (...):

Lp. F.. VAT nr z dnia kwota za zakup

1. (...) 15.01.2004 73 200, 00 roboty budowlane

2. (...) 1.07.2004 191 150, 00 olej napędowy

3. (...) 8.07.2004 222 894, 00 olej napędowy

4. (...) 16.07.2004 205 025, 88 olej napędowy

5. (...) 02.08.2004 172 032, 20 olej napędowy

6. (...) 02.08.2004 379 176, 00 olej napędowy

7. (...) 05.08.2004 87 474,00 olej napędowy

8. (...) 09.08.2004 169 116, 40 olej napędowy

9. (...) 09.08.2004 87 474, 00 olej napędowy

10. (...) 12.08.2004 90 389, 80 olej napędowy

11. (...) olej napędowy

12. (...) 12.10.2004 87 791, 20 olej napędowy

13. (...) 13.10.2004 98 765, 10 olej napędowy

14. (...) 14.10. 2004 92 494, 30 olej napędowy

15. (...) 19.10.2004 94 380, 10 olej napędowy

16. (...) 16.12.2004 91 744, 00 olej napędowy

17. (...) 21.12.2004 77 225 51 olej napędowy

- na fakturze nr (...) z dnia 17-11-2004r. wystawionej przez firmę (...) Sp. z o.o. na sprzedaż oleju napędowego w kwocie 18 373, 20 PLN

tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 271 § 1 i 3 k.k. w zw. art. 12 k.k. i w zw. z art. 65 § 1 k.k.

IX. (LXV ) w okresie od 15 stycznia 2004r. do 30 lipca 2005r., w C., działając wspólnie i w porozumieniu z A. S., P. K., R. S., J. F. brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzającej do obrotu paliwo niespełniające wymogów jakościowych, przy uszczupleniu należności Skarbu Państwa w postaci podatku VAT i akcyzowego, przy wykorzystaniu fikcyjnych faktur VAT pozorujących dokonywanie obrotu towarowego

tj. o przestępstwo z art.258 § 1 k.k.

X. (LXVI) w okresie od 31 sierpnia 2004 r. do 30 lipca 2005 r. w C. i innych miejscowościach na terenie kraju, działając wspólnie iw porozumieniu z innymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w krótkich odstępach czasu, w realizacji z góry powziętego zamiaru, przyjmował na rachunki bankowe swojej firmy srodki finansowe uzyskane z korzyści z obrotu nieopodatkowanym olejem napędowym, przy uszczupleniu podatku VAT i akcyzowego, po czym wypłacał je z tych rachunków i przekazywał innym osobom w celu udaremnienia możliwości stwierdzenia ich pochodzenia z przestępstwa, i tak:

- w okresie od 31 sierpnia 2004 r. do 14 października 2004 r. na rachunke firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe (...) w (...) Bank S.A. o nr (...) przyjął łącznie kwotę 296.133,00 PLN z tytułu zapłaty przez firmę (...) za rzekomo zakupiony w firmie „(...) (...)olej napędowy

- w okresie od 19 października 2004 r. do 22 lipca 2005 r. na rachunek firmy(...)

(...) prowadzony w Banku (...) SA Oddział w C. przyjął łącznie kwotę 514.506,80 PLN z tytułu zapłaty przez firmę (...) za rzekomo zakupiony w firmie (...) olej napędowy

tj. o przestępstwo z art.299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art.12 k.k. w zw. z art.65 § 1 k.k.

4. W. R. /R./ syna M. i E. z domu K., urodz. (...) w B.

oskarżonego o to, że:

XI. (XCIII) W okresie pierwszej połowy 2003 roku, w krótkich odstępach czasu, w realizacji z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jako osoba będąca upoważnioną do reprezentowania firmy (...) z/s w Ż. nr REGON (...) i wystawiania w jej imieniu dokumentów w postaci faktur VAT, usiłował poświadczać nieprawdę na fakturach sprzedaży oleju napędowego wystawianych przez tą firmę dla firmy (...) (...), (...) (...), oraz usiłował posługiwać się jak autentycznymi fakturami wystawionymi przez tą firmę, przekazując jej dane, dokumenty rejestracyjne i pieczątki R. S., jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na niewykorzystanie takich faktur w transakcjach gospodarczych

tj. przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 271 § 1 k.k. i 270 § 1 k.k.przy zast art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

orzeka:

1.  Oskarżonego M. C. (1) uznaje za winnego dokonania czynu opisanego w punkcie I części wstępnej wyroku (LIV aktu oskarżenia) z tą zmianą, iż działał wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami i wyczerpał dyspozycję art.299 § 1 i 5 kk w zw. z art.12 kk w zw. z art.65 § 1 kk i za to na podstawie art.299 § 5 kk w zw. z art.65 § 1 kk i art.33 § 2 i 3 kk wymierza mu karę 2 (dwa) lata pozbawienia wolności oraz 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny, przyjmując, iż wysokość jednej stawki wynosi 50 (pięćdziesiąt) złotych;

2.  Na podstawie art.299 § 7 kk orzeka wobec oskarżonego M. C. (1) przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści osiągniętej z popełnienia przestępstwa opisanego w punkcie I części wstępnej wyroku (LIV aktu oskarżenia) w kwocie 9.760 (dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) złotych;

3.  Oskarżonego M. C. (1) uznaje za winnego dokonania czynu opisanego w punkcie II części wstępnej wyroku (LV aktu oskarżenia) z tą zmianą, iż działał wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami i wyczerpał dyspozycję art.258 § 1 kk i za to na podstawie art.258 § 1 kk wymierza mu karę 1 (jeden) rok pozbawienia wolności;

4.  Na podstawie art.85 § 1 i 2 kk i art.86 § 1 kk w miejsce kar pozbawienia wolności orzeczonych w punktach 1 i 3 wyroku wymierza oskarżonemu M. C. (1) karę łączną 2 (dwa) lata pozbawienia wolności;

5.  Na podstawie art.69 § 1 kk, art.70 § 1 pkt.1 kk i art.73 § 2 kk (w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 r.) w zw. z art.4 § 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego M. C. (1) kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesza tytułem próby na okres 5 (pięciu) lat, oddając go w tym czasie pod dozór kuratora sądowego;

6.  Na podstawie art.63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary grzywny zalicza oskarżonemu M. C. (1) okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 15 marca 2007 roku, godz.9.50 do dnia 16 marca 2007 roku, przyjmując iż jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dziennym stawkom grzywny;

7.  Oskarżonego W. S. uznaje za winnego dokonania czynu opisanego w punkcie III części wstępnej wyroku (LIX aktu oskarżenia) z tą zmianą, iż działał wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami oraz eliminując z opisu czynu sformułowania o wprowadzeniu w błąd urzędników Urzędów Skarbowych oraz doprowadzeniu ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i przyjmując, że wyczerpał dyspozycję art.271 § 1 i 3 kk zw. z art.12 kk w zw. z art.65 § 1 kk, za to na podstawie art.271 § 3 kk w zw. z art.65 § 1 kk i art.33 § 2 i 3 kk wymierza mu karę 1 (jeden) rok i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności oraz 250 (dwieście pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny, przyjmując, iż wysokość jednej stawki wynosi 100 (sto) złotych;

8.  Oskarżonego W. S. uznaje za winnego dokonania czynu opisanego w punkcie IV części wstępnej wyroku (LX aktu oskarżenia) wyczerpującego dyspozycję art.258 § 1 kk i za to na podstawie art.258 § 1 kk wymierza mu karę 1 (jeden) rok i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności;

9.  Oskarżonego W. S. uznaje za winnego dokonania czynu opisanego w punkcie V części wstępnej wyroku (LXI aktu oskarżenia) i przyjmując, że wyczerpał dyspozycję art.299 § 1 i 5 kk w zw. z art.12 kk w zw. z art.65 § 1 kk, za to na podstawie art.299 § 5 kk w zw. z art.65 § 1 kk wymierza mu karę 1 (jeden) rok i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności;

10.  Na podstawie art.299 § 7 kk orzeka wobec oskarżonego W. S. przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści osiągniętej z popełnienia przestępstwa opisanego w punkcie V części wstępnej wyroku (LXI aktu oskarżenia) w kwocie 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych;

11.  Oskarżonego W. S. uznaje za winnego dokonania czynu opisanego w punkcie VI części wstępnej wyroku (LXII aktu oskarżenia) i przyjmując, że wyczerpał dyspozycję art.23 ust.1 i 3 ustawy z dnia 23.01.2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U.2004.34.293) i za to na podstawie art.23 ust.3 cytowanej ustawy w zw. z art.4 § 1 kk wymierza mu karę 1 (jeden) rok i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności;

12.  Na podstawie art.85 § 1 i 2 kk i art.86 § 1 kk w miejsce kar pozbawienia wolności orzeczonych w punktach 7, 8, 9 i 11 wyroku wymierza oskarżonemu W. S. karę łączną 2 (dwa) lata pozbawienia wolności;

13.  Na podstawie art.69 § 1 kk, art.70 § 1 pkt.1 kk i art.73 § 2 kk (w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 r.) w zw. z art.4 § 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego W. S. kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesza tytułem próby na okres 5 (pięciu) lat, oddając go w tym czasie pod dozór kuratora sądowego;

14.  Na podstawie art.63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary grzywny zalicza oskarżonemu W. S. okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 30 listopada 2006 roku, godz.10.20 do dnia 1 grudnia 2006 roku, przyjmując iż jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dziennym stawkom grzywny;

15.  Oskarżonego A. B. (2) uznaje za winnego dokonania czynu opisanego w punkcie VII części wstępnej wyroku (LXIII aktu oskarżenia) z tą zmianą, iż eliminuje z opisu czynu sformułowania o udzieleniu pomocy we wprowadzeniu w błąd pracowników Urzędu Skarbowego i doprowadzeniu ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem oraz z tą zmianą, że czynu dopuścił się w ciągu 5 lat od odbycia kary pozbawienia wolności w okresie od (...) za czyn z art.205 § 1 dkk, którą to karę orzeczono wyrokiem Sądu Rejonowego w C. z dnia 21.10.1998 r. w sprawie IV K 964/98 i przyjmując, że wyczerpał dyspozycję art.271 § 1 i 3 kk w zw. z art.12 kk w zw. z art.65 § 1 kk w zw. z art.64 § 1 kk, za to na podstawie art.271 § 3 kk w zw. z art.11 § 3 kk w zw. z art.65 § 1 kk i art.33 § 2 i 3 kk wymierza mu karę 8 (osiem) miesięcy pozbawienia wolności oraz 100 (sto) stawek dziennych grzywny, przyjmując, iż wysokość jednej stawki wynosi 20 (dwadzieścia) złotych;

16.  Oskarżonego A. B. (2) uznaje za winnego dokonania czynu opisanego w punkcie VIII części wstępnej wyroku (LXIV aktu oskarżenia) z tą zmianą, iż czynu dopuścił się w ciągu 5 lat od odbycia kary pozbawienia wolności w okresie od (...)za czyn z art.205 § 1 dkk, którą to karę orzeczono wyrokiem Sądu Rejonowego w C. z dnia 21.10.1998 r. w sprawie IV K 964/98 i przyjmując, że wyczerpał dyspozycję art.18 § 3 kk w zw. z art.271 § 1 i 3 kk w zw. z art.12 kk w zw. z art.65 § 1 kk w zw. z art.64 § 1 kk, za to na podstawie art.19 § 1 kk w zw. z art.271 § 3 kk w zw. z art.65 § 1 kk i art.33 § 2 i 3 kk wymierza mu karę 7 (siedem) miesięcy pozbawienia wolności oraz 60 (sześćdziesiąt) stawek dziennych grzywny, przyjmując, iż wysokość jednej stawki wynosi 20 (dwadzieścia) złotych;

17.  Oskarżonego A. B. (2) uznaje za winnego dokonania czynu opisanego w punkcie IX części wstępnej wyroku (LXV aktu oskarżenia) z tą zmianą, iż działał wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami i wyczerpał dyspozycję art.258 § 1 kk i za to na podstawie art.258 § 1 kk wymierza mu karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności;

18.  Oskarżonego A. B. (2) uznaje za winnego dokonania czynu mopisanego w punkcie X części wstępnej wyroku (LXVI aktu oskarżenia) wyczerpującego dyspozycję art.299 § 1 i 5 kk w zw. z art.12 kk w zw. z art.65 § 1 kk i za to na podstawie art.299 § 5 kk w zw. z art.65 § 1 kk wymierza mu karę 1 (jeden) rok i 3 (trzy) miesiące pozbawienia wolności;

19.  Na podstawie art.85 § 1 i 2 kk i art.86 § 1 i 2 kk w miejsce kar pozbawienia wolności i grzywny orzeczonych w punktach od 15 do 18 wyroku wymierza oskarżonemu A. B. (2) karę łączną 1 (jeden) rok i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności oraz 100 (sto) stawek dziennych grzywny, przyjmując, iż wysokość jednej stawki wynosi 20 (dwadzieścia) złotych;

20.  Na podstawie art.69 § 1 kk, art.70 § 1 pkt.1 kk i art.73 § 2 kk (w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 r.) w zw. z art.4 § 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego A. B. (2) kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesza tytułem próby na okres 4 (czterech) lat, oddając go w tym czasie pod dozór kuratora sądowego;

21.  Na podstawie art.45 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego A. B. (2) przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia czynu opisanego w punkcie VII części wstępnej wyroku (LXIII aktu oskarżenia) w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych;

22.  Oskarżonego W. R. uznaje za winnego dokonania czynu opisanego w punkcie XI części wstępnej wyroku (XCIII aktu oskarżenia) wyczerpującego dyspozycję art.13 § 1 kk w zw. z art.271 § 1 i 3 kk i art.270 § 1 kk w zw. z art.11 § 2 kk w zw. z art.12 kk i za to na podstawie art.14 § 1 kk w zw. z art.271 § 3 kk w zw. z art.11 § 3 kk i art.33 § 2 i 3 kk wymierza mu karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności oraz 100 (sto) stawek dziennych grzywny, przyjmując, iż wysokość jednej stawki wynosi 20 (dwadzieścia) złotych;

23.  Na podstawie art.63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu W. R. okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 26 czerwca 2006 roku, godz.9.15 do dnia 23 grudnia 2006 roku oraz na poczet orzeczonej kary grzywny okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 23 grudnia 2006 roku do dnia 10 lutego 2007 roku, przyjmując, iż jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm stawkom dziennym grzywny i uznając te kary za wykonane w całości;

24.  Zasądza od Skarbu Państwa tytułem zwrotu kosztów obrony z urzędu oskarżonych wraz z podatkiem VAT: - na rzecz obrońcy oskarżonego W. R. - adw. M. S. kwotę 5.608,80 (pięć tysięcy sześćset osiem złotych osiemdziesiąt groszy) - na rzecz obrońcy oskarżonego A. B. (2) - adw. M. M. (3) kwotę 5.166 (pięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) złotych - na rzecz obrońcy oskarżonego W. S. - adw. A. B. (3) kwotę 1.180,80 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy)

25.Zwalnia oskarżonych od kosztów procesu, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.