Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 65/17

POSTANOWIENIE

Dnia 25 maja 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Bogdan Jachowicz

Sędzia SO Renata Jagura

Sędzia SR Wojciech Wysoczyński

Protokolant: sekretarz sądowy Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2017 roku, na rozprawie w Łodzi

sprawy z wniosku W. P. (1)

z udziałem H. G., D. M., W. P. (2), I. P. (1), A. B. (1), J. P. (1), M. P. (1), J. P. (2), J. P. (3), W. P. (3), P. K., D. S., J. S., A. O., R. K., A. B. (2), R. B. (1), I. P. (2), D. P., M. P. (2), A. P., T. S., A. G., L. G., R. B. (2), M. H., K. M. (1), M. M., K. M. (2), (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

o zasiedzenie udziału we własności nieruchomości

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego w Pabianicach

z dnia 26 sierpnia 2016r, sygn. akt I Ns 471/16

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę Sądowi Rejonowemu w Pabianicach do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego.