Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 829/17

POSTANOWIENIE

Dnia 27 czerwca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi , III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie :SO Grażyna Młynarska- Wróblewska

SR Wioletta Sychniak

po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2017r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku M. S.

z udziałem G. K. i W. K.

o odłączenie z Kw. (...) działki, założenie nowej księgi wieczystej i wpis prawa własności

na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 4 kwietnia 2017 r. Nr Dz.Kw.1119/17

postanawia :

oddalić apelację.