Pełny tekst orzeczenia

sygnatura akt II 1 C 156/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(...), dnia 13 czerwca 2017 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi w II Wydziale Cywilnym – Sekcji Egzekucyjnej

w składzie: przewodniczący sędzia Sądu Rejonowego Bartosz Lewandowski

protokolant starszy sekretarz sądowy Agnieszka Gutkowska

po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2017 roku w Łodzi

sprawy z powództwa Z. U.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym II Nc 1079/13 Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od Z. U. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 917 (dziewięćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.