Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 326/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 09 czerwca 2017 roku.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący SSO Krzysztof Gąsior

Protokolant st. sekr. sądowy Dagmara Szczepanik

przy udziale ---

po rozpoznaniu w dniu 09 czerwca 2017 roku

sprawy K. G.

syna J. i H. z domu B., urodzonego (...) w R.

obwinionego o czyn z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

z powodu apelacji wniesionej przez obwinionego

od wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku

z dnia 11 stycznia 2017 roku sygn. akt VI W 371/16

na podstawie art. 437 § 1 kpk w zw. z art. 109 § 2 kpw, art. 636 § 1 kpk w zw. z art. 119 kpw, art. 8 w zw. z art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 49 poz. 223 z 1983 roku z późniejszymi zmianami)

-

utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

-

zasądza od obwinionego K. G. kwotę 60,00 (sześćdziesiąt) złotych tytułem opłaty za drugą instancję oraz kwotę 50,00 (pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu zryczałtowanych wydatków za postępowanie odwoławcze.