Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 489/17

POSTANOWIENIE

Dnia 13 lipca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia SO Jacek Kępa

Sędziowie : SO Wojciech Borten, SR Joanna Łakomska-Grzelak

Protokolant : Monika Bura

po rozpoznaniu na rozprawie

w dniu 13 lipca 2017 r.

w Łodzi

sprawy z wniosku B. W. i C. W.

z udziałem (...) S.A. w L.

o ustanowienie służebności przesyłu

na skutek apelacji wnioskodawców

od postanowienia Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 9 grudnia 2016 r.

sygn. akt I Ns 942/12

p o s t a n a w i a :

1.  oddalić apelację;

2.  ustalić, iż uczestnicy ponoszą koszty postępowania apelacyjnego zgodnie ze swoim udziałem w sprawie.