Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 432/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 maja 2016r.

Sąd Rejonowy w Kielcach w Wydziale II Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Agnieszka Treszczotko

Protokolant st. sekr. sądowy Justyna Strzelecka

przy udziale Prokuratora - Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód – A. Ż.

po rozpoznaniu w dniach 19.05.2016r.

sprawy R. S.

syna J. i K. z domu Ś.

ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że w dniu 4 stycznia 2016r. w miejscowości S. gm. D. kierował samochodem marki Ł. N. o nr rej. (...) nie stosując się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach w sprawie sygn. XIIK 991/14 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 lat

tj. o przestępstwo z art 244 kk

o r z e k a

I.  oskarżonego R. S. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia, stanowiącego przestępstwo z art. 244 kk i za to na podstawie art. 244 kk wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 69 § 1 i 2kk i art. 70 § 1 kk wykonanie orzeczonej oskarżonemu kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata;

III.  na podstawie art. 71 § 1 kk i art. 33 § 1 i 3 kk wymierza oskarżanemu R. S. karę grzywy w wymiarze 30 (trzydziestu) stawek dziennych przy ustaleniu jednej stawki dziennej na kwotę 30 ( trzydziestu) złotych;

IV.  na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego R. S. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 310 (trzysta dziesięć) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych.

SSR Agnieszka Treszczotko