Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1216/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 września 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie

Przewodnicząca SSO Magdalena Lisowska

Protokolant stażysta Dominika Barańska

po rozpoznaniu w dniu 15 września 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy I. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

o wysokość renty rodzinnej

na skutek odwołania I. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł.

z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie znak (...)

oddala odwołanie

SSO Magdalena Lisowska