Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 88/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wąbrzeźno, dnia 11 maja 2017 roku

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie II Wydział Karny w składzie :

Przewodniczący: Sędzia SR Krzysztof Twarogowski

Protokolant: sekr. sąd. Natalia Kempa

po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2017 roku na posiedzeniu

sprawy

1.  sprawy Ł. O., syna Z. i W. z domu S., urodzonego (...) w G.

oskarżonego o to, że:

w okresie od dnia 20 stycznia 2017 roku do dnia 21 stycznia 2017 roku w miejscowości W. zabrał w celu przywłaszczenia motorower m-ki (...) o wartości 2.500 złotych oraz kosiarkę spalinową m-ki S. o wartości 600 zł na szkodę J. G.

- to jest o przestępstwo z art. 278 § 1 kk

2.  sprawy K. P., syna A. i W. z domu S., urodzonego (...) w G.

oskarżonego o to, że:

w dniu 25 stycznia 2017 roku w miejscowości G. pomógł Ł. O. w ukryciu motoroweru m-ki (...) o nr VIN (...) oraz kosiarki spalinowej m-ki S. model (...) o nr (...), wiedząc, że przedmioty te pochodzą z kradzieży, a następnie zbył je P. S. za kwotę 150 zł, z tym ustaleniem, że jego czyn stanowi wypadek mniejszej wagi

- to jest o przestępstwo z art. 291 § 1 i 2 kk

3.  sprawy P. S., syna J. i E. z domu K., urodzonego (...) w G.

oskarżonego o to, że:

w dniu 25 stycznia 2017 roku w G. nabył od K. P. za kwotę 150 zł kosiarkę spalinowa m-ki S. model (...) o nr (...) o wartości 600 zł, o której na podstawie towarzyszących okoliczności mógł przypuszczać, że została uzyskana z czynu zabronionego,

- to jest o przestępstwo z art. 292 § 1 kk

orzeka

1.  uznaje oskarżonego Ł. O. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, to jest występku z art. 278 § 1 kk i za to na podstawie art. 278 § 1 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 69 § 1 i § 2 kk oraz art. 70 § 1 kk warunkowo zawiesza oskarżonemu Ł. O. wykonanie orzeczonej powyżej w pkt 1 wyroku kary pozbawienia wolności na okres 3 (trzech) lat tytułem próby;

3.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 4 kk zobowiązuje oskarżonego do wykonywania pracy zarobkowej;

4.  na podstawie art. 73 § 1 kk oddaje oskarżonego pod dozór kuratora sądowego w okresie próby;

5.  uznaje oskarżonego K. P. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, to jest występku z art. art. 291 § 1 i 2 kk i za to na podstawie art. 291 § 2 kk i art. 33 § 1 i 3 kk wymierza mu karę 80 (osiemdziesiąt) stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej grzywny za równoważną kwocie 10 (dziesięciu) złotych;

6.  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej powyżej w pkt 7 wyroku kary grzywny zalicza oskarżonemu K. P. okres zatrzymania w dniu 14 lutego 2017 roku godz. 16.15 do dnia 15 lutego 2017 roku godz. 16.50, jako 2 (dwa) dni rzeczywistego pozbawienia wolności, przyjmując, że 1 (jeden) dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równoważny 2 (dwóm) stawkom dziennym grzywny;

7.  uznaje oskarżonego P. S. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, to jest występku z art. art. 292 § 1 kk i za to na podstawie art. 292 § 1 kk i art. 33 § 1 i 3 kk wymierza mu karę 60 (sześćdziesiąt) stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej grzywny za równoważną kwocie 10 (dziesięciu)

8.  na podstawie art. 46 § 1 kk zobowiązuje oskarżonych Ł. O., K. P., do solidarnego naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego J. G. kwoty 2500 (dwa tysiące pięćset) zł;

9.  zwalnia oskarżonych Ł. O., K. P., P. S. w całości od ponoszenia kosztów sądowych i kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa.