Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 736/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 listopada 2017 roku.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący SSA w SO Andrzej Szawel

Protokolant stażysta Ewa Sudra

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim Witolda Dąbrowskiego

po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2017 roku

sprawy R. B., syna H. i I. z domu W., urodzonego (...) w T.,

oskarżonego o czyn z art. 178a § 1 kk

z powodu apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 6 września 2017 roku sygn. akt II K 188/17

na podstawie art. 437 § 1 kpk, art. 624 § 1 kpk zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że w pkt 5 okres rzeczywistego zatrzymania prawa jazdy zalicza na poczet zakazu prowadzenia w strefie ruchu lądowego pojazdów mechanicznych, do których kierowania uprawnia prawo jazdy kategorii B, a nie „na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych”,

w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy,

zwalnia oskarżonego od zwrotu wydatków za postępowanie odwoławcze.

SSA w SO Andrzej Szawel