Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 290/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 lutego 2018 r.

Sąd Rejonowy w Ropczycach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR A. Zięć

Protokolant Jadwiga Irzyk

po rozpoznaniu w dniu 9.02.2018 r. sprawy

T. F. s. A. i G. zd. C., ur. (...) w S., zam. S. 324,

oskarżonego o to, że:

W dniu 1 maja 2017 roku w miejscowości S., woj. (...) działając publicznie i bez powodu i okazując lekceważenie porządku prawnego umyślnie dokonał uszkodzenia ciała R. F. w ten sposób, że trzymając w ręce nóż zadał cios w brzuch wymienionego, w wyniku czego doznał on obrażeń ciała w postaci rany kłuto-ciętej powłok jamy brzusznej co spowodowało naruszenie czynności narządu ciała na okres poniżej dni siedmiu

tj. o czyn z art. 157§2 kk

I.  w ramach czynu zarzucanego oskarżonemu w akcie oskarżenia uznaje go za winnego tego, iż w dniu 1 maja 2017r w miejscowości S., woj. (...), działając publicznie, bez powodu i okazując rażące lekceważenie porządku prawnego umyślnie dokonał uszkodzenia ciała R. F. w ten sposób , że zadał cios nożem w brzuch wymienionego w wyniku czego R. F. doznał obrażeń ciała w postaci rany kłuto-ciętej powłok jamy brzusznej , co spowodowało naruszenie prawidłowych czynności uszkodzonego narządu ciała na okres poniżej 7 dni, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5-ciu lat po odbyciu kary pozbawienia wolności w wymiarze przekraczającym sześć miesięcy orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) z dnia 3.12.2010r sygn. akt IIK 490/10, tj. uznaje go za winnego dokonania czynu z art.157§2 kk w zw. z art.64§1 kk i za czyn ten na mocy art. 157§2 kk w zw. z art.57a §1 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

II. na mocy art.57a§2 kk orzeka względem oskarżonego T. F. obowiązek uiszczenia nawiązki na rzecz pokrzywdzonego R. F. w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych),

III.  na mocy art.63§1 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres zatrzymania od dnia 2 maja 2017r godz. 9,35 do dnia 2 maja 2017r godz. 16,50,

IV.  na mocy art. 627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 367,36 zł (trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 36/100 złotych).

SSR Anna Zięć