Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII K 234/08

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 czerwca 2011 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział VIII Karny, w składzie:

Przewodniczący: SSR (del.) Danuta Grunwald

Ławnicy: Bożena Piotrowska, Henryk Skubiszewski

Protokolant: Ewelina Sobieraj

w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej w WarszawieZbigniew Smoliński

po rozpoznaniu na rozprawach w dniach: 01.12.2010 r., 02.12.2010 r., 07.01.2011 r., 12.01.2011 r., 20.01.2011 r., 21.01.2011 r., 24.01.2011 r., 01.02.2011 r., 03.02.2011 r., 07.02.2011 r., 09.02.2011 r., 03.03.2011 r., 04.03.2011 r., 09.03.2011 r., 11.03.2011 r., 17.03.2011 r., 07.04.2011 r., 08.04.2011 r., 27.04.2011 r., 20.05.2011 r. i 27.05.2011 r.

sprawy:

1.  E. D. (1), syna A.i H.z.d. (...), urodzonego w dniu (...)w S.,

Oskarżonego o to, że

I. w okresie od lutego 1999r. do 25 kwietnia 2007r. w W.działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, będąc obowiązanym na podstawie umowy o świadczenie usług pośrednictwa finansowego zawieranej pomiędzy (...) E. D. (1)i Spółka, spółka jawna z siedzibą w W.przy ulicy (...), której był wspólnikiem, reprezentującym spółkę samodzielnie oraz mającym prawo i obowiązek prowadzenia jej spraw, a każdym kolejnym klientem, do zajmowania się sprawami majątkowymi niżej wymienionych osób fizycznych i prawnych zobowiązanym wykonywać swoje obowiązki w dobrej wierze, w sposób profesjonalny i z zachowaniem standardów zawodowej staranności oraz standardów wynikających z warunków transakcji forex nadużył udzielonych mu uprawnień i niedopełnił ciążących na nim obowiązków w ten sposób, że przyjmując wpłaty od klientów i dokonując wypłat zaniechał stworzenia dla każdego z nich oddzielnego subkonta na rachunku bankowym Spółki oraz nie prowadząc ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i podając w nich nierzetelne i niekompletne dane, uniemożliwił ustalenie rzeczywistej wysokości depozytu i uzyskanego zysku lub straty w efekcie prowadzonych transakcji na rynku forex, a także posiadając wiedzę o wysokości poniesionych wielomilionowych strat z tytułu tych transakcji sporządzał i podawał klientom nieprawdziwe raporty miesięczne wskazujące wbrew rzeczywistemu stanowi rzeczy na uzyskiwanie przez wszystkich klientów zysków w efekcie czego uniemożliwił ograniczenie poniesionych strat klientom poprzez wcześniejsze wypłacenie depozytu oraz doprowadził do dowolnego wypacania przez znaczną część osób nienależnych im zysków, wyrządzając szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w łącznej wysokości 237 231 985,86 złotych

i tak niżej wymienionym pokrzywdzonym wyrządził szkodę w wysokości:

L.P

Imię i Nazwisko

Wysokość szkody w PLN

1

A. M. (1)

55 900,00

2

A. M. (2)

246 100,00

3

A. R. (1)

2 223 400,00

4

(...) Sp. z o.o.

130 350,00

5

(...) Sp. z o.o.

347 600,00

6

(...) Sp. z o.o.

351 350,00

7

A. K. (1)

83 700,00

8

A. M. (3)

3 500,00

9

A. J. (1)

568 800,00

10

A. J. (2)

36 550,00

11

A. A. (2)

277 400,00

12

A. J. (3)

182 800,00

13

B. G. (1)

1 116 950,00

14

B. H. (1)

44 150,00

15

B. R. (1)

133 400,00

16

B. J.

88 000,00

17

B. Z. (1)

48 200,00

18

B. G. (2)

336 288,00

19

B. R. (2)

509 600,00

20

B. M. (1)

1 547 000,00

21

B. D. (1)

90 950,00

22

B. M. (2)

99 700,00

23

B. W. (2)

912 700,00

24

B. H. (2)

46 250,00

25

(...) Sp. z o.o.

495 500,00

26

B. A.

3 262 350,50

27

B. W. (2)

4 600,00

28

B. E.

78 200,00

29

B. R.

48 200,00

30

B. T.

282 900,00

31

B. A. (1)

998800

32

B. Z. (2)

13 400,00

33

B. B. (1)

141 000,00

34

(...) P.

185 200,00

35

B. E. (1)

87 720,16

36

B. T. (1)

518 400,00

37

B. M. (1)

919 350,00

38

(...) Sp. z o.o.

75 500,00

39

B. E. (2)

236 350,00

40

B. P. (2)

1 168 050,00

41

B. A. (2)

412 000,00

42

B. D. (2)

17 000,00

43

B. S. (1)

35 400,00

44

B. T. (2)

134 300,00

45

B. J. (1)

103 600,00

46

B. M. (3)

229 900,00

47

B. J. (2)

107 670,00

48

C. M. (1)

76 950,00

49

C. A.

330 950,00

50

C. A.

275 400,00

51

C. I.

167 100,00

52

C. A. (1)

177 000,00

53

C. M. (2)

375 775,00

54

C. A. (2)

841 693,37

55

C. J. (1)

116 350,00

56

C. S.

315 600,00

57

C. M.

371 350,00

58

C. T.

297 450,00

59

C. Z.

158 700,00

60

C. J. (2)

159 750,00

61

C. L.

84 700,00

62

C. A. (3)

488 900,00

63

C. K.

964 900,00

64

C. M. (3)

1 087 800,00

65

C. W.

832 720,00

66

C.- M. K.

264 400,00

67

C. J. (3)

37 000,00

68

C. J. (4)

2 905 032,46

69

C.-S. U.

111 602,13

70

C. A. (4)

621 500,00

71

C. M. (4)

1 198 600,00

72

C. C. (2)

74 600,00

73

C. M. (5)

5 806 250,00

74

(...) Sp. z o.o.

978 993,18

75

D. A. (1)

63 450,00

76

de V. A.

481 200,00

77

D. A. (2)

27 600,00

78

D. K. (1)

107 100,00

79

D. S.

183 600,00

80

D. W. (1)

5 200,00

81

D. W. (2)

95 700,00

82

D.-S. B. (1)

361 165,00

83

D. M. (1)

6 705 500,00

84

D. M. (1)

82 600,00

85

D. J. (1)

85 000,00

86

(...) A. S. (1)

46 700,00

87

L. N. (1)

651 000,00

88

D. A. (3)

186 400,00

89

D. R.

7 170,00

90

D. A. (4)

78 118,00

91

D. M. (2)

31 032,00

92

D. T. (1)

40 950,00

93

D. T. (2)

665 500,00

94

D. B. (1)

150 870,00

95

D. P.

1 602 600,00

96

D. I. S.

58 500,00

97

D. G.

96 800,00

98

D. M. (3)

32 530,00

99

E. M. (1)

900 000,00

100

E. E.

117 300,00

101

F. B.

127 800,00

102

F. D.

326 370,00

103

F. T.

130 200,00

104

F. G.

200 000,00

105

F. I.

537 300,00

106

F. F. (1)

150 000,00

107

F.-K. B. (1)

109 400,00

108

F. R.

63 100,00

109

F. S.

313 200,00

110

Fundacja (...)

100 100,00

111

F. A.

46 100,00

112

G. D.

1 588 350,00

113

G. M. (2)

63 110,97

114

G. J.

328 400,00

115

G. T.

80 763,00

116

G. R. (1)

29 850,00

117

G. A. (1)

129 900,00

118

G. K. (1)

365 800,00

119

G. K. (2)

278 200,00

120

G. A. (2)

45 500,00

121

G. R.

280 100,00

122

G. J. (1)

175 515,69

123

G. M. (3)

154 300,00

124

G. J.

157 279,90

125

G.-W. E.

185 600,00

126

G. W. (1)

5 104 150,00

127

G. K. (3)

192 400,00

128

G. J. (2)

170 400,00

129

G. M. (4)

39 900,00

130

G. R. (2)

37 200,00

131

G. D. (1)

256 900,00

132

G. P. (1)

11 130,00

133

G. M. (5)

998 800,00

134

G. A. (3)

151 900,00

135

G. A. (4)

31 400,00

136

G. D. (2)

37 700,00

137

G. S.

744 100,00

138

G. A. (5)

422 200,00

139

G. W. (2)

377 100,00

140

H. D.

1 006 200,00

141

H. N. J..

2 611 900,00

142

H. A. (1)

66 550,00

143

H. B.

48 150,00

144

H. P.

51 200,00

145

H. G.

97 600,00

146

H.-K. M. (1)

126 800,00

147

H. T.

229 700,00

148

H. A. (2)

100 000,00

149

I. H.

84 600,00

150

Instytut (...) Sp. z o.o.

130 500,00

151

I.-Ł. M.

77 000,00

152

J. M. (2)

294 300,00

153

J. J. (3)

49 700,00

154

J. M. (3)

192 800,00

155

J. W. (1)

332 200,00

156

J. J. (4)

69 800,00

157

J. K. (1)

38 320,00

158

J. M. (4)

567 150,00

159

J. Z.

941 300,00

160

J. B. (1)

417 800,00

161

J. A. (1)

147 900,00

162

J. W. (2)

1 404 100,00

163

J. J. (5)

127 500,00

164

J. I.

219 700,00

165

J. E. (1)

689 300,00

166

J. B. (2)

845 225,00

167

J. M. (5)

11 900,00

168

J. J. (6)

409 700,00

169

J. J. (7)

90 400,00

170

J. L. (1) R.

46 700,00

171

J. G.

438 350,00

172

J. M. (6)

1 119 350,00

173

J. K. (2)

90 400,00

174

J. M. (7)

87 250,00

175

(...) M. J. (1)

601 800,00

176

J. R.

135 250,00

177

J. E. (2)

163 700,00

178

J. A. (2)

1 782 100,00

179

K.-K. K. (1)

140 200,00

180

K. M. (2)

365 000,00

181

K. M. (3)

40 450,00

182

K. M. (4)

145 600,00

183

K. A. (1)

193 800,00

184

K. W. (1)

175 100,00

185

K. Z.

99 800,00

186

Kancelaria Adwokacka adw. Ł. H. (1)

103 774,00

187

K. A. (2)

299 100,00

188

K. R. (1)

106 250,00

189

K. T.

42 000,00

190

K. Z.

142 000,00

191

K. E. (1)

742 000,00

192

K. I. (1)

77 200,00

193

K. R. (2)

395 000,00

194

K. A. (3)

40 500,00

195

K. A. (5)

382 300,00

196

K. J. (1)

804 400,00

197

K. R. (3)

149 100,00

198

K. K. (2)

97 000,00

199

K. B. (2)

275 200,00

200

K. J. (2)

44 900,00

201

K. K. (3)

1 904 600,00

202

K. J. (3)

17 850,00

203

K. M. (5)

37 250,00

204

K. K. (4)

274 000,00

205

K. R. (4)

53 020,00

206

K. W. (2)

271 700,00

207

K. A. (5)

1 058 250,00

208

K. G.

544 100,00

209

K. C.

115 182,85

210

K. H.

67 200,00

211

K. A. (6)

300 700,00

212

(...) Sp. z o.o.

963 400,00

213

K. S. (1)

815 500,00

214

K. M. (6)

66 900,00

215

K. L. (1)

61 400,00

216

K. P. (1)

56 200,00

217

K.-K. J. (4)

104 500,00

218

K. B. (3) i T.

57 800,00

219

K. J. (5)

1 499 100,00

220

K.-D. R.

140 190,00

221

K. W.

391 600,00

222

K. E. (1)

97 900,00

223

K. S. (2)

104 100,00

224

K. E. (2)

106 100,00

225

K. E. (3)

139 100,00

226

K. W. (3)

295 650,00

227

K. K. (6)

376 900,00

228

K. J. (6)

177 800,00

229

K.-B. D.

242 589,56

230

K. M. (7)

124 000,00

231

K. D. (1)

94 300,00

232

K. P. (2)

231 800,00

233

K. A. (7)

205 700,00

234

K. M. (8)

43 400,00

235

K. J.

146 850,00

236

K. P. W. (1)

88 558,00

237

K. E. (4)

73 025,00

238

K. P. (3)

444 450,00

239

K. L. (2)

839 800,00

240

K. B. (4)

190 938,16

241

K. L.

247 000,00

242

K. J. (7)

33 450,00

243

K. J. (8)

179 100,00

244

K. B.

197 000,00

245

K. D. (2)

33 820,00

246

K. R. (5)

74 830,00

247

K. A. (8)

190 700,00

248

K. K. (8)

207 100,00

249

K. K. (9)

455 600,00

250

K. B. (5)

99 100,00

251

L. D.

91 400,00

252

L. H. (1)

200 000,00

253

L. L. (1)

133 800,00

254

L. G.

129 050,00

255

L. K.

305 200,00

256

L. B.

77 000,00

257

L. H. (2)

147 600,00

258

L. A. K. (2)

193 100,00

259

L.U. S.

149 000,00

260

L. K. (1)

51 400,00

261

L. R. (1)

99 700,00

262

L. J.

1 844 800,00

263

L. W.

354 550,00

264

L. M. (1)

253 350,00

265

L. M. (2)

187 800,00

266

L. T. (1)

460 400,00

267

L. K.

67 250,00

268

L. U. (1)

35 600,00

269

L. H. (3)

62 300,00

270

L. R.

1 583 150,00

271

L. I.

107 600,00

272

(...) Sp. z o.o.

4 000 000,00

273

Ł. R.

1 111 477,00

274

Ł. K. (1)

494 900,00

275

Ł. W.

214 250,00

276

Ł. R. (1)

77 049,00

277

Ł. T.

4 434 210,00

278

Ł. J.

264 100,00

279

Ł. S. (1)

53 150,00

280

Ł. E.

4 300,00

281

Ł. A.

93 150,00

282

Ł. H. (2)

3 900,00

283

Ł. B.

231 400,00

284

Ł. K. (2)

161 550,00

285

Ł. J.

98 650,00

286

Ł. S. (2)

238 000,00

287

M. A. (1)

988 600,00

288

M. R.

29 800,00

289

M. W.

165 700,00

290

M. W. (1)

59 200,00

291

M. J. (2)

117 600,00

292

M. C.

93 250,00

293

M. R.

141 300,00

294

M. K. (1)

1 586 150,00

295

M. A. (2)

8 461 900,00

296

M. B. (1)

186 800,00

297

M. A. (3)

39 700,00

298

M. A. (4)

155 300,00

299

M. J. (3)

136 250,00

300

M. S. (1)

253 150,00

301

M. M. (2)

632 200,00

302

M. K. (2)

86 370,00

303

M. J. (4)

313 800,00

304

M. M. (3)

64 400,00

305

M. M. (4)

287 000,00

306

M. M. (5)

586 600,00

307

M. T.

1 984 896,50

308

M. W. (2)

403 600,00

309

M. L.

210 950,00

310

M. P. (1)

255 900,00

311

M. B. (2)

23 000,00

312

M. Z. (1)

314 900,00

313

M. F.

1 878 700,00

314

M. A. (5)

44 700,00

315

M. A. (6)

1 191 900,00

316

M. M. (2)

142 500,00

317

M. W.

106 300,00

318

M. M. (7)

215 900,00

319

M. K. (3)

994 600,00

320

M. M. (8)

72 158,00

321

N. E.

42 600,00

322

N. M. (1)

199 700,00

323

N. B.

93 100,00

324

N. M. (2)

42 400,00

325

N. H.

321 700,00

326

N. J. (1)

93 000,00

327

N. P.

68 500,00

328

N. R.

184 100,00

329

(...) Sp. z o.o.

288 793,15

330

N. J. (2)

2 672 100,00

331

O. S. (1)

183 300,00

332

O. S. (2)

1 848 400,00

333

O. U.

118 500,00

334

O. M. (1)

426 500,00

335

O. A.

654 100,00

336

O. P. (1)

398 500,00

337

O. R.

777 600,00

338

O. E.

180 100,00

339

O. P. (2)

509 600,00

340

O. W.

1 376 400,00

341

O. G.

47 050,00

342

O. H.

61 600,00

343

O. B.

17 100,00

344

O. J.

102 150,00

345

O. M. (2) i L.

19 200,00

346

O. M. (3)

82 650,00

347

O. C.

41 450,00

348

O. M.

191 800,00

349

O. M.

237 000,00

350

O. R.

115 000,00

351

O. R.

96 200,00

352

O. M.

1 423 700,00

353

O. L.

146 500,00

354

O. T.

99 700,00

355

P. T. (1)

591 592,00

356

P. A. (1)

163 700,00

357

P.-W. A.

91 900,00

358

P. G. (1)

19 450,00

359

P. S. S. (1)

199 400,00

360

P. G. (2)

65 400,00

361

P.-S. A. (1)

189 800,00

362

P.-M. K. (4)

704 300,00

363

P. M. (1)

3 967 900,00

364

P. D.

424 800,00

365

P. T. (2)

89 900,00

366

P. M. (2)

160 100,00

367

P. W. (2)

554 850,00

368

P.-D. M. (4)

164 300,00

369

P. P. (5)

319 800,00

370

P. A. (2)

4 141 152,35

371

P. K. (1)

9 900,00

372

P. A. (3)

211 670,00

373

(...) S.A.

843 500,00

374

(...) Sp. z o.o.

1 476 800,00

375

P. H.

132 200,00

376

P. E.

12 500,00

377

P. J. (1)

301 200,00

378

P. J. (2)

99 400,00

379

P. K. (2)

102 700,00

380

P. A. (4)

107 000,00

381

(...) Sp. z o.o.

969 700,00

382

P. J. (3)

254 051,50

383

P. A. (5)

135 100,00

384

P. P. (6)

156 600,00

385

P. W. (3)

280 200,00

386

P. R.

1 855 440,00

387

P. A. (6)

1 091 200,00

388

P. M. (3)

993 450,00

389

P. G. (3)

38 200,00

390

P. S. (1)

342 500,00

391

P.-K. J. (9)

1 651 963,90

392

P.-T. Z. (1)

38 200,00

393

R. S. (1)

201 500,00

394

R. W. (1)

127 350,00

395

R. A. (1)

64 300,00

396

R.-W. J. (1)

31 850,00

397

R. (...) I.

349 700,00

398

R. K. (1)

32 450,00

399

R. H.

52 300,00

400

R. K. (2)

97 000,00

401

R. M. (1)

51 963,69

402

R. R. (6)

26 350,00

403

R. K. (3)

148 200,00

404

R. T. (1)

130 700,00

405

R. J. (1)

205 750,00

406

(...) Sp. z o.o.

1 000 000,00

407

R. A. (2)

2 556 600,00

408

R. W. (2)

441 722,61

409

R. J. (2)

49 100,00

410

R. W. (3)

112 350,00

411

R. A. (3)

378 450,00

412

R. M. (2)

98 450,00

413

R. K. (4)

489 800,00

414

R. S. (2)

63 680,00

415

R. T. (2)

150 500,00

416

R. B. (1)

81 200,00

417

R. D.

82 800,00

418

S. T. (1)

7 200,00

419

S. E. (2)

63 900,00

420

S. J. (1)

99 700,00

421

S. O. (1)

29 500,00

422

S. P. (1)

29 500,00

423

S.-W. A. (1)

82 500,00

424

S. W. (1)

1 513 900,00

425

S. M. (1)

106 700,00

426

S. W. (2)

133 400,00

427

S. B.

442 200,00

428

S. D. (1)

35 600,00

429

S. A. (2)

2 238 400,00

430

S. R. (1)

11 300,00

431

S. A. (3)

33 516,18

432

S. M. (2)

234 100,00

433

S. D. (2)

51 900,00

434

S. J. (2)

946 600,00

435

S. W. (3)

858 400,00

436

S. M. (3)

139 950,00

437

S. A. (4)

100 000,00

438

S. R. (2)

160 977,40

439

S. Z. (1)

38 400,00

440

S. S. (2)

196 100,00

441

S. A. (5)

146 300,00

442

S. S. (3)

270 400,00

443

S. J. (3)

248 200,00

444

S. J. (4)

1 009 210,00

445

S.-W. D.

104 600,00

446

S. I. (1)

163 950,00

447

S. M. (4)

68 500,00

448

S. J. (5)

60 550,00

449

S. T. (2)

93 500,00

450

S. A. (6)

995 500,00

451

S. S. (5)

87 600,00

452

S. T. (3)

831 775,96

453

S. M. (5)

37 100,00

454

S. I. (2)

280 350,00

455

S. B. (2)

957 600,00

456

S. M. (6)

274 200,00

457

S. D. (3)

585 500,00

458

S. M. (7)

191 900,00

459

S. M. (8)

248 500,00

460

S. Z. (2)

923 650,00

461

S. M. (9) i M.

94 255,17

462

S. J. (6)

134 000,00

463

S.-K. A. (9)

112 900,00

464

S. H. (1)

35 350,00

465

S. O. (2)

60 100,00

466

S. J. (7)

5 300,00

467

S. M. (10)

873 700,00

468

S. J.

88 750,00

469

S. W.

118 550,00

470

S. L.

182 350,00

471

S. D. (4)

240 000,00

472

S. W. (4)

151 850,00

473

S. A. (7)

4 573 950,00

474

S. M. (11)

1 052 200,00

475

S. E. (3)

1 843 450,00

476

S. W. (5)

1 340 850,00

477

S. M. (12)

13 680,00

478

S. P. (2)

325 850,00

479

Ś. W.

159 150,00

480

Ś. D.

99 700,00

481

Ś. E.

176 950,00

482

Ś. S.

1 240 304,00

483

Ś.-Ł. L.

204 637,56

484

Ś. A. (1)

257 296,00

485

Ś. A. (2)

187 200,00

486

Ś. P.

57 250,00

487

T. B.

398 000,00

488

T. M. (1)

169 900,00

489

T. Z. (2)

499 400,00

490

T. S.

16 000,00

491

T. Z. (3)

45 300,00

492

T. J. (1)

111 700,00

493

T. Z. (4)

205 700,00

494

T. M. (2)

1 803 200,00

495

T. Z.

98 200,00

496

T. K.

53 700,00

497

T. T. (2)

764 000,00

498

T. D. (1)

270 950,00

499

T. L.

138 240,00

500

T. A. (1)

10 750,00

501

T. L.

199 400,00

502

U. R.

160 900,00

502

U. M. (1)

995 500,00

504

U. P.

66 200,00

505

U. M. (2)

254 600,00

506

(...) Sp. z o.o.

1 856 850,00

507

W. W. (1)

185 696,50

508

W. J. (2)

175 537,20

509

(...) S.A.

446 000,00

510

W. A. (2)

49 100,00

511

W.-T. A. (2)

413 100,00

512

W. G. (1)

295 940,00

513

W.-P. D.

90 400,00

514

W. M. (1)

250 900,00

515

W. J. (3)

80 088,00

516

W. J. (4)

123 250,00

517

W. E. (1)

59 700,00

518

W. P. (1)

537 941,57

519

W. J.

178 100,00

520

W. M. (2)

22 800,00

521

W. Z. (1)

361 740,20

522

W. M. (3)

946 100,00

523

W. M. (4)

98 200,00

524

W. Z. (2)

228 500,00

525

W. Z. (3)

174 400,00

526

W. S. (1)

188 150,00

527

W. J. (5)

125 850,00

529

W. M. (5)

165 500,00

529

W. J. (6)

33 500,00

530

W. E. (2)

140 600,00

531

W. S. (2)

133 500,00

532

W. K.

169 600,00

533

W. E. (3)

1 995 200,00

534

Z. S. (2)

719 617,07

535

Z. T.

193 000,00

536

Z. A. (1)

45 950,00

537

Z. D. (1)

95 900,00

538

Z. A. (2)

1 294 900,00

539

Z.-P. B. (1)

65 250,00

540

Z. R.

684 100,00

541

Z. J. (1)

40 900,00

542

Z. P. (1)

96 300,00

543

Z. W.

41 471,42

544

Z. M. (1)

408 400,00

545

Z. D. (2)

267 500,00

546

Z. A. (3)

93 850,00

547

Z. I.

105 900,00

548

Z. A.

129 850,00

549

Z. R.

70 150,00

550

Z. H.

398 900,00

551

Z. P. (2)

195 700,00

552

Z. B. (1)

128 200,00

553

Z. A. (4)

46 400,00

554

Z. A.

997 900,00

555

Z. M. (2)

296 700,00

556

Z. J. (2)

7 000,00

557

Z. M. (3)

857 400,00

558

Z. M.

12 150,00

559

Z. M.

78 200,00

560

Ż. K. (1)

174 700,00

561

Ż. N.

137 200,00

562

Ż. A.

200 000,00

563

Ż. B.

238 750,00

564

Ż. A.

96 400,00

565

Ż. J.

144 500,00

566

Ż. D.

35 400,00

tj. o czyn z art. 296§ 1, 2 i 3 kk w zw. art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości w zw. z art. 11§2kk

II. w okresie od dnia 1 maja 2004 roku do 25 kwietnia 2007 roku w W.działając wspólnie i w porozumieniu z A. K. (3)a w okresie do 30 września 2006r. z M. S. (2)prowadził bez zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd a następnie Komisji Nadzoru Finansowego działalność w zakresie obrotu maklerskimi instrumentami finansowymi w ten sposób, iż będąc wspólnikiem (...) E. D. (1)i Spółka Sp. jawna z siedzibą w W.przy ulicy (...), zawierał poza rynkiem zorganizowanym umowy, których przedmiotem były niewystandaryzowane instrumenty pochodne w postaci nierzeczywistych walutowych kontraktów terminowych, opcji walutowych, swapów walutowych oraz swapów procentowych, których stroną był (...) Bank SA, przy czym środki pieniężne wykorzystywane do rozliczenia finansowego transakcji pochodziły z wpłat osób fizycznych oraz prawnych, które na mocy umów zawartych ze spółką (...)E. D.i Spółka Sp. jawna powierzyły temu podmiotowi środki pieniężne w celu ich lokowania w prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio do kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych przez co wykonywał czynności zastrzeżone dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jako fundusz inwestycyjny

tj. o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi w zb. z art. 287 ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych w zw. z art. 11§2kk

III. w okresie od lipca 2006r. do kwietnia 2007r. w W.działając czynem ciągłym podrobił dokumenty uprawniające do otrzymania sumy pieniężnej w postaci gwarancji dobrego wykonania umowy oraz zmian do przedmiotowych gwarancji wystawianych przez (...) Bank SAna zlecenie (...) E. D. (1)i Spółka, Spółka Jawna zobowiązujących (...) Bank SAdo zapłacenia na rzecz klientów Spółki (...)wskazanych w tych dokumentach kwot w przypadku nienależytego wykonania umowy tj. powstania straty na ich rachunku przekraczającej 5% w skali miesiąca od kwoty depozytu lub nie wypłacenia im kwoty depozytu albo kwoty rozliczeniowej zgodnie z art. 5 pkt 1 umowy o świadczenie usług pośrednictwa finansowego i tak:

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na J. C. z dnia 31.01.2007r.

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...)wystawioną na J. C.z dnia 9.08.2006r.

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na M. W. (3) z dnia 4.04.2007r.

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na M. Z. (2) z dnia 28.08.2006r.

Zmianę NR 1 do Gwarancji nr (...) wystawioną na B. i J. M. (8) z dnia 31.07.2006r.

Zmianę NR 7 do Gwarancji nr (...) wystawioną na B.i J. M. (8)z dnia 31.01.2007r.

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na A. V. z dnia 3.04.2007r.

Zmianę Nr 2 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na J. S. (1)z dnia 28..08.2006r.

Zmianę Nr 3 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na J. S. (1)z dnia 28.02.2007r.

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...)wystawioną na I. F.z dnia 3.08.2006r.

Zmianę Nr 2 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na A. K. (4)z dnia 20.02.2007r.

Zmianę Nr 1 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na A. K. (4)z dnia 31.07.2006r.

Zmianę Nr 3 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na J. M. (9)z dnia 1.11.2006r.

Zmianę Nr 1 do Gwarancji Nr (...)wystawioną na A. O.z dnia 7.02.2007r.

Zmianę Nr 1 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na K. J. (10)z dnia 28.09.2006r.

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na M. O. (1) z dnia 12.03.2007r.

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na W. G. (2) z dnia 30.03.2007r.

Zmianę nr 3 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na W. G. (2)z dnia 28.09.2006r.

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na A. P. (1) z dnia 23.03.2007r.

Zmianę nr 2 do Gwarancji nr (...) wystawioną na E. R.z dnia 20.02.2007r.

Zmianę nr 1 do Gwarancji nr (...) wystawioną na E. R.z dnia 31.07.2006r.

Zmianę nr 4 do Gwarancji nr (...) wystawioną na D. J. (2)z dnia 27.10.2006r.

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na A. P. (2) z dnia 31.01.2007r.

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na A. P. (2) z dnia 9.08.2006r.

Zmianę nr 3 do Gwarancji nr (...) (...)wystawioną na E.i B. K. (1)z dnia 1.11.2006r.

Zmianę nr 3 do Gwarancji nr (...) wystawioną na W. R.z dnia 1.11.2006r.

Zmianę nr 3 do gwarancji dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na J. S. (2) z dnia 31.01.2007r.

Gwarancję dobrego wykonania umowy (...) wystawioną A. P. (3) z dnia 11.12.2006r.

Zmianę nr 3 do Gwarancji NR (...) wystawioną na W. J. (7)z dnia 30.08.2006r.

Zmianę nr 4 do Gwarancji NR (...) wystawioną na W. J. (7)z dnia 12.02.2007r.

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na M. J. (5) z dnia 5.04.2007r.

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na G. B. (1) z dnia 12.02.2007r.

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...)wystawioną na R. P.z dnia 3.08.2006r

Zmianę NR 1 do Gwarancji NR (...) wystawioną na R. P.z dnia 31.01.2007r.

tj. o przestępstwo z art. 310§1kk w zw. z art. 12kk

IV. w okresie od 1 stycznia 2004r. do 28 lutego 2007r. w W.działając ze góry powziętym zamiarem będąc wspólnikiem (...) E. D. (1)i Spółka, Spółka Jawna z siedzibą w W.przy ulicy (...), reprezentującym spółkę samodzielnie oraz mającym prawo i obowiązek prowadzenia jej spraw, będąc uprawnionym do wystawiania dokumentów w jej imieniu poświadczał nieprawdę w przekazywanych ww. w punkcie I klientom tej spółki i Urzędom Skarbowym rocznych PIT- ach 8 C tj. informacjach o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych za lata 2004- 2006, wskazując niezgodne z rzeczywistymi wynikami transakcji forex, przychody klientów tej spółki z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających

tj. o czyn z art. 271 kk w zw. z art. 12kk

V. w okresie od 1 lutego 2007r. do 12 marca 2007r. w W.działając czynem ciągłym podrobił dokumenty uprawniające do otrzymania sumy pieniężnej w postaci gwarancji dobrego wykonania umowy wystawianych przez (...) Bank SAna zlecenie (...) E. D. (1)i Spółka, Spółka Jawna zobowiązujących (...) Bank SAdo zapłacenia na rzecz klientów Spółki (...)wskazanych w tych dokumentach kwot w przypadku nienależytego wykonania umowy tj. powstania straty na ich rachunku przekraczającej 5% w skali miesiąca od kwoty depozytu lub nie wypłacenia im kwoty depozytu albo kwoty rozliczeniowej zgodnie z art. 5 pkt 1 umowy o świadczenie usług pośrednictwa finansowego i tak:

Gwarancji dobrego wykonania umowy nr (...) wystawionej w dniu 12.02. 2007 na rzecz E. W.

Gwarancji dobrego wykonania umowy nr (...) wystawionej w dniu 12.03.2007 na rzecz M. G. (1)

Gwarancji dobrego wykonania umowy nr (...) wystawionej w dniu 01.02.2007 na rzecz B. S. (2)

Gwarancji dobrego wykonania umowy nr (...) wystawionej na rzecz J. L. (2) w dniu 01.02.2007r.

Gwarancji dobrego wykonania umowy nr (...) wystawionej na rzecz W. S. (3) w dniu 12.02.2007r.

Gwarancji dobrego wykonania umowy nr (...) wystawionej na rzecz K. M. (9) w dniu 12.02.2007r.

tj. o przestępstwo z art. 310 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

VI. w okresie od 30 stycznia 2007 do dnia 25 kwietnia 2007 w W.przy ul. (...)będąc wspólnikiem Spółki Jawnej (...) E. D.i Spółka przywłaszczył powierzone mu pieniądze w wysokości 100 000 USD na szkodę A. M. (4), w ten sposób, że przyjął od klienta spółki (...)w dniu 30 stycznia 2007 r. kwotę 100 000 dolarów amerykańskich celem wpłaty ich na konto prowadzonej spółki na rachunek tego klienta i zawierania oraz wykonywania umów w zakresie transakcji forex na warunkach ustalonych w umowie z dnia 22 lipca 2002 r. o świadczenie usług pośrednictwa finansowego, jednakże nie dokonał wskazanej wpłaty i nie zwrócił A. M. (4)należących do niego środków,

tj. o czyn z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk

2. A. K. (3) – syna J. i K., urodzonego (...) w K.

Oskarżonego o to, że

I. w okresie od lutego 1999r. do 25 kwietnia 2007r. w W.w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, będąc obowiązanym na podstawie umów o świadczenie usług pośrednictwa finansowego zawartych pomiędzy klientami a (...) E. D. (1)i Spółka, spółka jawna z siedzibą W.przy ulicy (...), do zajmowania się sprawami majątkowymi niżej wymienionych osób fizycznych i prawnych w dobrej wierze, w sposób profesjonalny i z zachowaniem standardów zawodowej staranności oraz standardów wynikających z warunków transakcji forem, nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w ten sposób, iż jako wspólnik reprezentujący spółkę samodzielnie oraz mający prawo i obowiązek prowadzenia jej spraw zaniechał podejmowania jakichkolwiek działań w zakresie realizacji zadań spółki oraz rzetelnego prowadzenia jej spraw pozostawiając to wyłącznej gestii E. D. (1), co doprowadziło do zaniechania stworzenia dla każdego z klientów oddzielnego subkonta na rachunku bankowym Spółki umożliwiającego ustalenie rzeczywistej wysokości depozytu i uzyskanego zysku lub poniesionej straty w efekcie prowadzonych transakcji na rynku forex, odstąpienia od prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, jak też informowania klientów o nieprawdziwych stanach ich kont poprzez przekazywanie raportów miesięcznych wykazujących fałszywą wysokość stanu konta ich oraz osiągniętego zysku z transakcji forex dokonanych w danym miesiącu, w następstwie czego dokonywane były wypłaty klientom, którzy działając w przeświadczeniu, iż osiągnęli zyski wycofywali nienależne im środki, co z kolei doprowadzało do powstania strat w depozytach pozostałych klientów, a przy tym uniemożliwiało ograniczenie im poniesionych strat poprzez wcześniejsze wypłacenie depozytu i w ten sposób wyrządził niżej wymienionym pokrzywdzonym szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w łącznej wysokości

im zysków, wyrządzając szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w łącznej wysokości 237 231 985,86 złotych

i tak niżej wymienionym pokrzywdzonym wyrządził szkodę w wysokości:

L.P

Imię i Nazwisko

Wysokość szkody w PLN

1

A. M. (1)

55 900,00

2

A. M. (2)

246 100,00

3

A. R. (1)

2 223 400,00

4

(...) Sp. z o.o.

130 350,00

5

(...) Sp. z o.o.

347 600,00

6

(...) Sp. z o.o.

351 350,00

7

A. K. (1)

83 700,00

8

A. M. (3)

3 500,00

9

A. J. (1)

568 800,00

10

A. J. (2)

36 550,00

11

A. A. (2)

277 400,00

12

A. J. (3)

182 800,00

13

B. G. (1)

1 116 950,00

14

B. H. (1)

44 150,00

15

B. R. (1)

133 400,00

16

B. J.

88 000,00

17

B. Z. (1)

48 200,00

18

B. G. (2)

336 288,00

19

B. R. (2)

509 600,00

20

B. M. (1)

1 547 000,00

21

B. D. (1)

90 950,00

22

B. M. (2)

99 700,00

23

B. W. (2)

912 700,00

24

B. H. (2)

46 250,00

25

(...) Sp. z o.o.

495 500,00

26

B. A.

3 262 350,50

27

B. W. (2)

4 600,00

28

B. E.

78 200,00

29

B. R.

48 200,00

30

B. T.

282 900,00

31

B. A. (1)

998800

32

B. Z. (2)

13 400,00

33

B. B. (1)

141 000,00

34

(...) P.

185 200,00

35

B. E. (1)

87 720,16

36

B. T. (1)

518 400,00

37

B. M. (1)

919 350,00

38

(...) Sp. z o.o.

75 500,00

39

B. E. (2)

236 350,00

40

B. P. (2)

1 168 050,00

41

B. A. (2)

412 000,00

42

B. D. (2)

17 000,00

43

B. S. (1)

35 400,00

44

B. T. (2)

134 300,00

45

B. J. (1)

103 600,00

46

B. M. (3)

229 900,00

47

B. J. (2)

107 670,00

48

C. M. (1)

76 950,00

49

C. A.

330 950,00

50

C. A.

275 400,00

51

C. I.

167 100,00

52

C. A. (1)

177 000,00

53

C. M. (2)

375 775,00

54

C. A. (2)

841 693,37

55

C. J. (1)

116 350,00

56

C. S.

315 600,00

57

C. M.

371 350,00

58

C. T.

297 450,00

59

C. Z.

158 700,00

60

C. J. (2)

159 750,00

61

C. L.

84 700,00

62

C. A. (3)

488 900,00

63

C. K.

964 900,00

64

C. M. (3)

1 087 800,00

65

C. W.

832 720,00

66

C.- M. K.

264 400,00

67

C. J. (3)

37 000,00

68

C. J. (4)

2 905 032,46

69

C.-S. U.

111 602,13

70

C. A. (4)

621 500,00

71

C. M. (4)

1 198 600,00

72

C. C. (2)

74 600,00

73

C. M. (5)

5 806 250,00

74

(...) Sp. z o.o.

978 993,18

75

D. A. (1)

63 450,00

76

de V. A.

481 200,00

77

D. A. (2)

27 600,00

78

D. K. (1)

107 100,00

79

D. S.

183 600,00

80

D. W. (1)

5 200,00

81

D. W. (2)

95 700,00

82

D.-S. B. (1)

361 165,00

83

D. M. (1)

6 705 500,00

84

D. M. (1)

82 600,00

85

D. J. (1)

85 000,00

86

(...) A. S. (1)

46 700,00

87

L. N. (2)

651 000,00

88

D. A. (3)

186 400,00

89

D. R.

7 170,00

90

D. A. (4)

78 118,00

91

D. M. (2)

31 032,00

92

D. T. (1)

40 950,00

93

D. T. (2)

665 500,00

94

D. B. (1)

150 870,00

95

D. P.

1 602 600,00

96

D. I. S.

58 500,00

97

D. G.

96 800,00

98

D. M. (3)

32 530,00

99

E. M. (1)

900 000,00

100

E. E.

117 300,00

101

F. B.

127 800,00

102

F. D.

326 370,00

103

F. T.

130 200,00

104

F. G.

200 000,00

105

F. I.

537 300,00

106

F. F. (1)

150 000,00

107

F.-K. B. (1)

109 400,00

108

F. R.

63 100,00

109

F. S.

313 200,00

110

Fundacja (...)

100 100,00

111

F. A.

46 100,00

112

G. D.

1 588 350,00

113

G. M. (2)

63 110,97

114

G. J.

328 400,00

115

G. T.

80 763,00

116

G. R. (1)

29 850,00

117

G. A. (1)

129 900,00

118

G. K. (1)

365 800,00

119

G. K. (2)

278 200,00

120

G. A. (2)

45 500,00

121

G. R.

280 100,00

122

G. J. (1)

175 515,69

123

G. M. (3)

154 300,00

124

G. J.

157 279,90

125

G.-W. E.

185 600,00

126

G. W. (1)

5 104 150,00

127

G. K. (3)

192 400,00

128

G. J. (2)

170 400,00

129

G. M. (4)

39 900,00

130

G. R. (2)

37 200,00

131

G. D. (1)

256 900,00

132

G. P. (1)

11 130,00

133

G. M. (5)

998 800,00

134

G. A. (3)

151 900,00

135

G. A. (4)

31 400,00

136

G. D. (2)

37 700,00

137

G. S.

744 100,00

138

G. A. (5)

422 200,00

139

G. W. (2)

377 100,00

140

H. D.

1 006 200,00

141

H. N. J..

2 611 900,00

142

H. A. (1)

66 550,00

143

H. B.

48 150,00

144

H. P.

51 200,00

145

H. G.

97 600,00

146

H.-K. M. (1)

126 800,00

147

H. T.

229 700,00

148

H. A. (2)

100 000,00

149

I. H.

84 600,00

150

Instytut (...) Sp. z o.o.

130 500,00

151

I.-Ł. M.

77 000,00

152

J. M. (2)

294 300,00

153

J. J. (3)

49 700,00

154

J. M. (3)

192 800,00

155

J. W. (1)

332 200,00

156

J. J. (4)

69 800,00

157

J. K. (1)

38 320,00

158

J. M. (4)

567 150,00

159

J. Z.

941 300,00

160

J. B. (1)

417 800,00

161

J. A. (1)

147 900,00

162

J. W. (2)

1 404 100,00

163

J. J. (5)

127 500,00

164

J. I.

219 700,00

165

J. E. (1)

689 300,00

166

J. B. (2)

845 225,00

167

J. M. (5)

11 900,00

168

J. J. (6)

409 700,00

169

J. J. (7)

90 400,00

170

J. L. (1) R.

46 700,00

171

J. G.

438 350,00

172

J. M. (6)

1 119 350,00

173

J. K. (2)

90 400,00

174

J. M. (7)

87 250,00

175

(...) M. J. (1)

601 800,00

176

J. R.

135 250,00

177

J. E. (2)

163 700,00

178

J. A. (2)

1 782 100,00

179

K.-K. K. (1)

140 200,00

180

K. M. (2)

365 000,00

181

K. M. (3)

40 450,00

182

K. M. (4)

145 600,00

183

K. A. (1)

193 800,00

184

K. W. (1)

175 100,00

185

K. Z.

99 800,00

186

Kancelaria Adwokacka adw. Ł. H. (1)

103 774,00

187

K. A. (2)

299 100,00

188

K. R. (1)

106 250,00

189

K. T.

42 000,00

190

K. Z.

142 000,00

191

K. E. (1)

742 000,00

192

K. I. (1)

77 200,00

193

K. R. (2)

395 000,00

194

K. A. (3)

40 500,00

195

K. A. (5)

382 300,00

196

K. J. (1)

804 400,00

197

K. R. (3)

149 100,00

198

K. K. (2)

97 000,00

199

K. B. (2)

275 200,00

200

K. J. (2)

44 900,00

201

K. K. (3)

1 904 600,00

202

K. J. (3)

17 850,00

203

K. M. (5)

37 250,00

204

K. K. (4)

274 000,00

205

K. R. (4)

53 020,00

206

K. W. (2)

271 700,00

207

K. A. (5)

1 058 250,00

208

K. G.

544 100,00

209

K. C.

115 182,85

210

K. H.

67 200,00

211

K. A. (6)

300 700,00

212

(...) Sp. z o.o.

963 400,00

213

K. S. (1)

815 500,00

214

K. M. (6)

66 900,00

215

K. L. (1)

61 400,00

216

K. P. (1)

56 200,00

217

K.-K. J. (4)

104 500,00

218

K. B. (3) i T.

57 800,00

219

K. J. (5)

1 499 100,00

220

K.-D. R.

140 190,00

221

K. W.

391 600,00

222

K. E. (1)

97 900,00

223

K. S. (2)

104 100,00

224

K. E. (2)

106 100,00

225

K. E. (3)

139 100,00

226

K. W. (3)

295 650,00

227

K. K. (6)

376 900,00

228

K. J. (6)

177 800,00

229

K.-B. D.

242 589,56

230

K. M. (7)

124 000,00

231

K. D. (1)

94 300,00

232

K. P. (2)

231 800,00

233

K. A. (7)

205 700,00

234

K. M. (8)

43 400,00

235

K. J.

146 850,00

236

K. P. W. (1)

88 558,00

237

K. E. (4)

73 025,00

238

K. P. (3)

444 450,00

239

K. L. (2)

839 800,00

240

K. B. (4)

190 938,16

241

K. L.

247 000,00

242

K. J. (7)

33 450,00

243

K. J. (8)

179 100,00

244

K. B.

197 000,00

245

K. D. (2)

33 820,00

246

K. R. (5)

74 830,00

247

K. A. (8)

190 700,00

248

K. K. (8)

207 100,00

249

K. K. (9)

455 600,00

250

K. B. (5)

99 100,00

251

L. D.

91 400,00

252

L. H. (1)

200 000,00

253

L. L. (1)

133 800,00

254

L. G.

129 050,00

255

L. K.

305 200,00

256

L. B.

77 000,00

257

L. H. (2)

147 600,00

258

L. A. K. (2)

193 100,00

259

L. - U. S.

149 000,00

260

L. K. (1)

51 400,00

261

L. R. (1)

99 700,00

262

L. J.

1 844 800,00

263

L. W.

354 550,00

264

L. M. (1)

253 350,00

265

L. M. (2)

187 800,00

266

L. T. (1)

460 400,00

267

L. K.

67 250,00

268

L. U. (1)

35 600,00

269

L. H. (3)

62 300,00

270

L. R.

1 583 150,00

271

L. I.

107 600,00

272

(...) Sp. z o.o.

4 000 000,00

273

Ł. R.

1 111 477,00

274

Ł. K. (1)

494 900,00

275

Ł. W.

214 250,00

276

Ł. R. (1)

77 049,00

277

Ł. T.

4 434 210,00

278

Ł. J.

264 100,00

279

Ł. S. (1)

53 150,00

280

Ł. E.

4 300,00

281

Ł. A.

93 150,00

282

Ł. H. (2)

3 900,00

283

Ł. B.

231 400,00

284

Ł. K. (2)

161 550,00

285

Ł. J.

98 650,00

286

Ł. S. (2)

238 000,00

287

M. A. (1)

988 600,00

288

M. R.

29 800,00

289

M. W.

165 700,00

290

M. W. (1)

59 200,00

291

M. J. (2)

117 600,00

292

M. C.

93 250,00

293

M. R.

141 300,00

294

M. K. (1)

1 586 150,00

295

M. A. (2)

8 461 900,00

296

M. B. (1)

186 800,00

297

M. A. (3)

39 700,00

298

M. A. (4)

155 300,00

299

M. J. (3)

136 250,00

300

M. S. (1)

253 150,00

301

M. M. (2)

632 200,00

302

M. K. (2)

86 370,00

303

M. J. (4)

313 800,00

304

M. M. (3)

64 400,00

305

M. M. (4)

287 000,00

306

M. M. (5)

586 600,00

307

M. T.

1 984 896,50

308

M. W. (2)

403 600,00

309

M. L.

210 950,00

310

M. P. (1)

255 900,00

311

M. B. (2)

23 000,00

312

M. Z. (1)

314 900,00

313

M. F.

1 878 700,00

314

M. A. (5)

44 700,00

315

M. A. (6)

1 191 900,00

316

M. M. (2)

142 500,00

317

M. W.

106 300,00

318

M. M. (7)

215 900,00

319

M. K. (3)

994 600,00

320

M. M. (8)

72 158,00

321

N. E.

42 600,00

322

N. M. (1)

199 700,00

323

N. B.

93 100,00

324

N. M. (2)

42 400,00

325

N. H.

321 700,00

326

N. J. (1)

93 000,00

327

N. P.

68 500,00

328

N. R.

184 100,00

329

(...) Sp. z o.o.

288 793,15

330

N. J. (2)

2 672 100,00

331

O. S. (1)

183 300,00

332

O. S. (2)

1 848 400,00

333

O. U.

118 500,00

334

O. M. (1)

426 500,00

335

O. A.

654 100,00

336

O. P. (1)

398 500,00

337

O. R.

777 600,00

338

O. E.

180 100,00

339

O. P. (2)

509 600,00

340

O. W.

1 376 400,00

341

O. G.

47 050,00

342

O. H.

61 600,00

343

O. B.

17 100,00

344

O. J.

102 150,00

345

O. M. (2) i L.

19 200,00

346

O. M. (3)

82 650,00

347

O. C.

41 450,00

348

O. M.

191 800,00

349

O. M.

237 000,00

350

O. R.

115 000,00

351

O. R.

96 200,00

352

O. M.

1 423 700,00

353

O. L.

146 500,00

354

O. T.

99 700,00

355

P. T. (1)

591 592,00

356

P. A. (1)

163 700,00

357

P.-W. A.

91 900,00

358

P. G. (1)

19 450,00

359

P. S. S. (1)

199 400,00

360

P. G. (2)

65 400,00

361

P.-S. A. (1)

189 800,00

362

P.-M. K. (4)

704 300,00

363

P. M. (1)

3 967 900,00

364

P. D.

424 800,00

365

P. T. (2)

89 900,00

366

P. M. (2)

160 100,00

367

P. W. (2)

554 850,00

368

P.-D. M. (4)

164 300,00

369

P. P. (5)

319 800,00

370

P. A. (2)

4 141 152,35

371

P. K. (1)

9 900,00

372

P. A. (3)

211 670,00

373

(...) S.A.

843 500,00

374

(...) Sp. z o.o.

1 476 800,00

375

P. H.

132 200,00

376

P. E.

12 500,00

377

P. J. (1)

301 200,00

378

P. J. (2)

99 400,00

379

P. K. (2)

102 700,00

380

P. A. (4)

107 000,00

381

(...) Sp. z o.o.

969 700,00

382

P. J. (3)

254 051,50

383

P. A. (5)

135 100,00

384

P. P. (6)

156 600,00

385

P. W. (3)

280 200,00

386

P. R.

1 855 440,00

387

P. A. (6)

1 091 200,00

388

P. M. (3)

993 450,00

389

P. G. (3)

38 200,00

390

P. S. (1)

342 500,00

391

P.-K. J. (9)

1 651 963,90

392

P.-T. Z. (1)

38 200,00

393

R. S. (1)

201 500,00

394

R. W. (1)

127 350,00

395

R. A. (1)

64 300,00

396

R.-W. J. (1)

31 850,00

397

R. (...) I.

349 700,00

398

R. K. (1)

32 450,00

399

R. H.

52 300,00

400

R. K. (2)

97 000,00

401

R. M. (1)

51 963,69

402

R. R. (6)

26 350,00

403

R. K. (3)

148 200,00

404

R. T. (1)

130 700,00

405

R. J. (1)

205 750,00

406

(...) Sp. z o.o.

1 000 000,00

407

R. A. (2)

2 556 600,00

408

R. W. (2)

441 722,61

409

R. J. (2)

49 100,00

410

R. W. (3)

112 350,00

411

R. A. (3)

378 450,00

412

R. M. (2)

98 450,00

413

R. K. (4)

489 800,00

414

R. S. (2)

63 680,00

415

R. T. (2)

150 500,00

416

R. B. (1)

81 200,00

417

R. D.

82 800,00

418

S. T. (1)

7 200,00

419

S. E. (2)

63 900,00

420

S. J. (1)

99 700,00

421

S. O. (1)

29 500,00

422

S. P. (1)

29 500,00

423

S.-W. A. (1)

82 500,00

424

S. W. (1)

1 513 900,00

425

S. M. (1)

106 700,00

426

S. W. (2)

133 400,00

427

S. B.

442 200,00

428

S. D. (1)

35 600,00

429

S. A. (2)

2 238 400,00

430

S. R. (1)

11 300,00

431

S. A. (3)

33 516,18

432

S. M. (2)

234 100,00

433

S. D. (2)

51 900,00

434

S. J. (2)

946 600,00

435

S. W. (3)

858 400,00

436

S. M. (3)

139 950,00

437

S. A. (4)

100 000,00

438

S. R. (2)

160 977,40

439

S. Z. (1)

38 400,00

440

S. S. (2)

196 100,00

441

S. A. (5)

146 300,00

442

S. S. (3)

270 400,00

443

S. J. (3)

248 200,00

444

S. J. (4)

1 009 210,00

445

S.-W. D.

104 600,00

446

S. I. (1)

163 950,00

447

S. M. (4)

68 500,00

448

S. J. (5)

60 550,00

449

S. T. (2)

93 500,00

450

S. A. (6)

995 500,00

451

S. S. (5)

87 600,00

452

S. T. (3)

831 775,96

453

S. M. (5)

37 100,00

454

S. I. (2)

280 350,00

455

S. B. (2)

957 600,00

456

S. M. (6)

274 200,00

457

S. D. (3)

585 500,00

458

S. M. (7)

191 900,00

459

S. M. (8)

248 500,00

460

S. Z. (2)

923 650,00

461

S. M. (9) i M.

94 255,17

462

S. J. (6)

134 000,00

463

S.-K. A. (9)

112 900,00

464

S. H. (1)

35 350,00

465

S. O. (2)

60 100,00

466

S. J. (7)

5 300,00

467

S. M. (10)

873 700,00

468

S. J.

88 750,00

469

S. W.

118 550,00

470

S. L.

182 350,00

471

S. D. (4)

240 000,00

472

S. W. (4)

151 850,00

473

S. A. (7)

4 573 950,00

474

S. M. (11)

1 052 200,00

475

S. E. (3)

1 843 450,00

476

S. W. (5)

1 340 850,00

477

S. M. (12)

13 680,00

478

S. P. (2)

325 850,00

479

Ś. W.

159 150,00

480

Ś. D.

99 700,00

481

Ś. E.

176 950,00

482

Ś. S.

1 240 304,00

483

Ś.-Ł. L.

204 637,56

484

Ś. A. (1)

257 296,00

485

Ś. A. (2)

187 200,00

486

Ś. P.

57 250,00

487

T. B.

398 000,00

488

T. M. (1)

169 900,00

489

T. Z. (2)

499 400,00

490

T. S.

16 000,00

491

T. Z. (3)

45 300,00

492

T. J. (1)

111 700,00

493

T. Z. (4)

205 700,00

494

T. M. (2)

1 803 200,00

495

T. Z.

98 200,00

496

T. K.

53 700,00

497

T. T. (2)

764 000,00

498

T. D. (1)

270 950,00

499

T. L.

138 240,00

500

T. A. (1)

10 750,00

501

T. L.

199 400,00

502

U. R.

160 900,00

502

U. M. (1)

995 500,00

504

U. P.

66 200,00

505

U. M. (2)

254 600,00

506

(...) Sp. z o.o.

1 856 850,00

507

W. W. (1)

185 696,50

508

W. J. (2)

175 537,20

509

(...) S.A.

446 000,00

510

W. A. (2)

49 100,00

511

W.-T. A. (2)

413 100,00

512

W. G. (1)

295 940,00

513

W.-P. D.

90 400,00

514

W. M. (1)

250 900,00

515

W. J. (3)

80 088,00

516

W. J. (4)

123 250,00

517

W. E. (1)

59 700,00

518

W. P. (1)

537 941,57

519

W. J.

178 100,00

520

W. M. (2)

22 800,00

521

W. Z. (1)

361 740,20

522

W. M. (3)

946 100,00

523

W. M. (4)

98 200,00

524

W. Z. (2)

228 500,00

525

W. Z. (3)

174 400,00

526

W. S. (1)

188 150,00

527

W. J. (5)

125 850,00

529

W. M. (5)

165 500,00

529

W. J. (6)

33 500,00

530

W. E. (2)

140 600,00

531

W. S. (2)

133 500,00

532

W. K.

169 600,00

533

W. E. (3)

1 995 200,00

534

Z. S. (2)

719 617,07

535

Z. T.

193 000,00

536

Z. A. (1)

45 950,00

537

Z. D. (1)

95 900,00

538

Z. A. (2)

1 294 900,00

539

Z.-P. B. (1)

65 250,00

540

Z. R.

684 100,00

541

Z. J. (1)

40 900,00

542

Z. P. (1)

96 300,00

543

Z. W.

41 471,42

544

Z. M. (1)

408 400,00

545

Z. D. (2)

267 500,00

546

Z. A. (3)

93 850,00

547

Z. I.

105 900,00

548

Z. A.

129 850,00

549

Z. R.

70 150,00

550

Z. H.

398 900,00

551

Z. P. (2)

195 700,00

552

Z. B. (1)

128 200,00

553

Z. A. (4)

46 400,00

554

Z. A.

997 900,00

555

Z. M. (2)

296 700,00

556

Z. J. (2)

7 000,00

557

Z. M. (3)

857 400,00

558

Z. M.

12 150,00

559

Z. M.

78 200,00

560

Ż. K. (1)

174 700,00

561

Ż. N.

137 200,00

562

Ż. A.

200 000,00

563

Ż. B.

238 750,00

564

Ż. A.

96 400,00

565

Ż. J.

144 500,00

566

Ż. D.

35 400,00

tj. o czyn z art. 296§1, 2 i 3 kk w zw. art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości w zw. z art. 12kk

II w okresie od dnia 1 maja 2004 roku do 25 kwietnia 2007r roku w W.działając wspólnie i w porozumieniu z E. D. (1)a w okresie do 30 września 2006r. z M. S. (2)prowadził bez zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd a następnie Komisji Nadzoru Finansowego działalność w zakresie obrotu maklerskimi instrumentami finansowymi w ten sposób, iż będąc wspólnikiem (...) E. D. (1)i Spółka Sp. jawna z siedzibą w W.przy ulicy (...), zawierał poza rynkiem zorganizowanym umowy, których przedmiotem były niewystandaryzowane instrumenty pochodne w postaci nierzeczywistych walutowych kontraktów terminowych, opcji walutowych, swapów walutowych oraz swapów procentowych, których stroną był (...) Bank SAprzy czym środki pieniężne wykorzystywane do rozliczenia finansowego transakcji pochodziły z wpłat osób fizycznych oraz prawnych, które na mocy umów zawartych ze spółką (...)E. D.i Spółka Sp. jawna powierzyły temu podmiotowi środki pieniężne w celu ich lokowania w prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio do kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych przez co wykonywał czynności zastrzeżone dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jako fundusz inwestycyjny

tj. o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi w zb. z art. 287 ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych w zw. z art. 11§2kk

3. M. S. (2) – syna Z. i I. z.d. K., urodzonego w dniu (...) w N.,

Oskarżonego o to, że:

I. w okresie od lutego 1999r. do 30 września 2006r. w W.w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, będąc obowiązanym na podstawie umów o świadczenie usług pośrednictwa finansowego zawartych pomiędzy klientami a (...) E. D. (1)i Spółka, spółka jawna z siedzibą W.przy ulicy (...), do zajmowania się sprawami majątkowymi niżej wymienionych osób fizycznych i prawnych w dobrej wierze, w sposób profesjonalny i z zachowaniem standardów zawodowej staranności oraz standardów wynikających z warunków transakcji forex, nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w ten sposób, iż jako wspólnik reprezentujący spółkę samodzielnie oraz mający prawo i obowiązek prowadzenia jej spraw zaniechał podejmowania jakichkolwiek działań w zakresie realizacji zadań spółki oraz rzetelnego prowadzenia jej spraw pozostawiając to wyłącznej gestii E. D. (1), co doprowadziło do zaniechania stworzenia dla każdego z klientów oddzielnego subkonta na rachunku bankowym Spółki umożliwiającego ustalenie rzeczywistej wysokości depozytu i uzyskanego zysku lub poniesionej straty w efekcie prowadzonych transakcji na rynku forex, odstąpienia od prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, jak też informowania klientów o nieprawdziwych stanach ich kont poprzez przekazywanie raportów miesięcznych wykazujących fałszywą wysokość stanu konta ich oraz osiągniętego zysku z transakcji forex dokonanych w danym miesiącu, w następstwie czego dokonywane były wypłaty klientom, którzy działając w przeświadczeniu, iż osiągnęli zyski wycofywali nienależne im środki, co z kolei doprowadzało do powstania strat w depozytach pozostałych klientów, a przy tym uniemożliwiało ograniczenie im poniesionych strat poprzez wcześniejsze wypłacenie depozytu i w ten sposób wyrządził niżej wymienionym pokrzywdzonym szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w łącznej wysokości 188 125 205,17 złotych :

i tak niżej wymienionym pokrzywdzonym wyrządził szkodę w wysokości:

L.P

Imię i Nazwisko

Wysokość szkody w PLN

1

A. M. (1)

55 900,00

2

A. M. (2)

246 100,00

3

A. R. (1)

2 223 400,00

4

(...) Sp. z o.o.

130 350,00

5

(...) Sp. z o.o.

351 350,00

6

A. K. (1)

83 700,00

7

A. M. (3)

3 500,00

8

A. J. (1)

568 800,00

9

A. J. (2)

36 550,00

10

A. A. (2)

277 400,00

11

A. J. (3)

182 800,00

12

B. G. (1)

1 116 950,00

13

B. R. (1)

133 400,00

14

B. J.

88 000,00

15

B. G. (2)

336 288,00

16

B. R. (2)

509 600,00

17

B. D. (1)

90 950,00

18

B. W. (2)

912 700,00

19

B. A.

3 262 350,50

20

B. W. (2)

4 600,00

21

B. Z. (2)

13 400,00

22

B. B. (1)

141 000,00

23

(...) P.

185 200,00

24

B. E. (1)

87 720,16

25

B. T. (1)

518 400,00

26

B. M. (1)

919 350,00

27

(...) Sp. z o.o.

75 500,00

28

B. E. (2)

236 350,00

29

B. P. (2)

1 168 050,00

30

B. A. (2)

412 000,00

31

B. S. (1)

35 400,00

32

B. T. (2)

134 300,00

33

B. J. (1)

103 600,00

34

B. M. (3)

229 900,00

35

B. J. (2)

107 670,00

36

C. M. (1)

76 950,00

37

C. A.

330 950,00

38

C. A.

275 400,00

39

C. I.

167 100,00

40

C. A. (1)

177 000,00

41

C. M. (2)

375 775,00

42

C. A. (2)

841 693,37

43

C. J. (1)

116 350,00

44

C. S.

315 600,00

45

C. M.

371 350,00

46

C. T.

297 450,00

47

C. Z.

158 700,00

48

C. J. (2)

159 750,00

49

C. A. (3)

488 900,00

50

C. K.

964 900,00

51

C. M. (3)

1 087 800,00

52

C. W.

832 720,00

53

C.- M. K.

264 400,00

54

C. J. (3)

37 000,00

55

C. J. (4)

2 905 032,46

56

C.-S. U.

111 602,13

57

C. A. (4)

621 500,00

58

C. M. (4)

1 198 600,00

59

C. C. (2)

74 600,00

60

C. M. (5)

5 806 250,00

61

(...) Sp. z o.o.

978 993,18

62

D. A. (2)

27 600,00

63

D. K. (1)

107 100,00

64

D. S.

183 600,00

65

D. W. (1)

5 200,00

66

D. W. (2)

95 700,00

67

D. M. (1)

6 705 500,00

68

D. M. (1)

82 600,00

69

D. J. (1)

85 000,00

70

(...) A. S. (1)

46 700,00

71

D.- N. L.

651 000,00

72

D. A. (3)

186 400,00

73

D. R.

7 170,00

74

D. A. (4)

78 118,00

75

D. M. (2)

31 032,00

76

D. T. (1)

40 950,00

77

D. T. (2)

665 500,00

78

D. B. (1)

150 870,00

79

D. I. S.

58 500,00

80

D. G.

96 800,00

81

D. M. (3)

32 530,00

82

E. E.

117 300,00

83

F. B.

127 800,00

84

F. D.

326 370,00

85

F. T.

130 200,00

86

F. I.

537 300,00

87

F.-K. B. (1)

109 400,00

88

F. R.

63 100,00

89

Fundacja (...)

100 100,00

90

F. A.

46 100,00

91

G. D.

1 588 350,00

92

G. M. (2)

63 110,97

93

G. J.

328 400,00

94

G. T.

80 763,00

95

G. R. (1)

29 850,00

96

G. A. (1)

129 900,00

97

G. K. (1)

365 800,00

98

G. K. (2)

278 200,00

99

G. R.

280 100,00

100

G. M. (3)

154 300,00

101

G. J.

157 279,90

102

G.-W. E.

185 600,00

103

G. W. (1)

5 104 150,00

104

G. J. (2)

170 400,00

105

G. M. (4)

39 900,00

106

G. R. (2)

37 200,00

107

G. D. (1)

256 900,00

108

G. P. (1)

11 130,00

109

G. A. (4)

31 400,00

110

G. D. (2)

37 700,00

111

G. W. (2)

377 100,00

112

H. D.

1 006 200,00

113

H. N. J..

2 611 900,00

114

H. A. (1)

66 550,00

115

H. P.

51 200,00

116

H. G.

97 600,00

117

H.-K. M. (1)

126 800,00

118

H. T.

229 700,00

119

I. H.

84 600,00

120

Instytut (...) Sp. z o.o.

130 500,00

121

I.-Ł. M.

77 000,00

122

J. M. (2)

294 300,00

123

J. M. (3)

192 800,00

124

J. W. (1)

332 200,00

125

J. K. (1)

38 320,00

126

J. M. (4)

567 150,00

127

J. B. (1)

417 800,00

128

J. A. (1)

147 900,00

129

J. W. (2)

1 404 100,00

130

J. I.

219 700,00

131

J. E. (1)

689 300,00

132

J. B. (2)

845 225,00

133

J. M. (5)

11 900,00

134

J. J. (6)

409 700,00

135

J. J. (7)

90 400,00

136

J. L. (1) R.

46 700,00

137

J. G.

438 350,00

138

J. M. (6)

1 119 350,00

139

J. K. (2)

90 400,00

140

J. M. (7)

87 250,00

141

(...) M. J. (1)

601 800,00

142

J. R.

135 250,00

143

J. E. (2)

163 700,00

144

J. A. (2)

1 782 100,00

145

K.-K. K. (1)

140 200,00

146

K. M. (3)

40 450,00

147

K. M. (4)

145 600,00

148

K. A. (1)

193 800,00

149

K. W. (1)

175 100,00

150

K. Z.

99 800,00

151

Kancelaria Adwokacka adw. Ł. H. (1)

103 774,00

152

K. R. (1)

106 250,00

153

K. T.

42 000,00

154

K. Z.

142 000,00

155

K. E. (1)

742 000,00

156

K. I. (1)

77 200,00

157

K. R. (2)

395 000,00

158

K. A. (3)

40 500,00

159

K. A. (5)

382 300,00

160

K. J. (1)

804 400,00

161

K. K. (2)

97 000,00

162

K. B. (2)

275 200,00

163

K. J. (2)

44 900,00

164

K. K. (3)

1 904 600,00

165

K. J. (3)

17 850,00

166

K. M. (5)

37 250,00

167

K. K. (4)

274 000,00

168

K. R. (4)

53 020,00

169

K. W. (2)

271 700,00

170

K. A. (5)

1 058 250,00

171

K. G.

544 100,00

172

K. C.

115 182,85

173

K. H.

67 200,00

174

K. A. (6)

300 700,00

175

K. S. (1)

815 500,00

176

K. M. (6)

66 900,00

177

K. L. (1)

61 400,00

178

K. P. (1)

56 200,00

179

K.-K. J. (4)

104 500,00

180

K. B. (3) i T.

57 800,00

181

K.-D. R.

140 190,00

182

K. W.

391 600,00

183

K. E. (1)

97 900,00

184

K. W. (3)

295 650,00

185

K. K. (6)

376 900,00

186

K. J. (6)

177 800,00

187

K.-B. D.

242 589,56

188

K. M. (7)

124 000,00

189

K. A. (7)

205 700,00

190

K. M. (8)

43 400,00

191

K. J.

146 850,00

192

K. P. W. (1)

88 558,00

193

K. E. (4)

73 025,00

194

K. P. (3)

444 450,00

195

K. L. (2)

839 800,00

196

K. B. (4)

190 938,16

197

K. J. (7)

33 450,00

198

K. B.

197 000,00

199

K. D. (2)

33 820,00

200

K. R. (5)

74 830,00

201

K. A. (8)

190 700,00

202

K. K. (8)

207 100,00

203

K. K. (9)

455 600,00

204

L. D.

91 400,00

205

L. L. (1)

133 800,00

206

L. G.

129 050,00

207

L. B.

77 000,00

208

L. H. (2)

147 600,00

209

L. A. K. (2)

193 100,00

210

L. W.

354 550,00

211

L. M. (1)

253 350,00

212

L. M. (2)

187 800,00

213

L. T. (1)

460 400,00

214

L. K.

67 250,00

215

L. U. (1)

35 600,00

216

L. H. (3)

62 300,00

217

L. R.

1 583 150,00

218

L. I.

107 600,00

219

Ł. R.

1 111 477,00

220

Ł. W.

214 250,00

221

Ł. R. (1)

77 049,00

222

Ł. T.

4 434 210,00

223

Ł. J.

264 100,00

224

Ł. S. (1)

53 150,00

225

Ł. E.

4 300,00

226

Ł. A.

93 150,00

227

Ł. H. (2)

3 900,00

228

Ł. B.

231 400,00

229

Ł. K. (2)

161 550,00

230

Ł. S. (2)

238 000,00

231

M. A. (1)

988 600,00

232

M. R.

29 800,00

233

M. W.

165 700,00

234

M. W. (1)

59 200,00

235

M. J. (2)

117 600,00

236

M. C.

93 250,00

237

M. R.

141 300,00

238

M. K. (1)

1 586 150,00

239

M. A. (2)

8 461 900,00

240

M. B. (1)

186 800,00

241

M. A. (4)

155 300,00

242

M. J. (3)

136 250,00

243

M. S. (1)

253 150,00

244

M. M. (2)

632 200,00

245

M. K. (2)

86 370,00

246

M. J. (4)

313 800,00

247

M. M. (3)

64 400,00

248

M. M. (4)

287 000,00

249

M. M. (5)

586 600,00

250

M. T.

1 984 896,50

251

M. W. (2)

403 600,00

252

M. L.

210 950,00

253

M. P. (1)

255 900,00

254

M. B. (2)

23 000,00

255

M. Z. (1)

314 900,00

256

M. F.

1 878 700,00

257

M. A. (6)

1 191 900,00

258

M. M. (2)

142 500,00

259

M. W.

106 300,00

260

M. M. (7)

215 900,00

261

M. M. (8)

72 158,00

262

N. E.

42 600,00

263

N. B.

93 100,00

264

N. M. (2)

42 400,00

265

N. J. (1)

93 000,00

266

N. P.

68 500,00

267

N. R.

184 100,00

268

(...) Sp. z o.o.

288 793,15

269

N. J. (2)

2 672 100,00

270

O. S. (1)

183 300,00

271

O. M. (1)

426 500,00

272

O. A.

654 100,00

273

O. R.

777 600,00

274

O. E.

180 100,00

275

O. P. (2)

509 600,00

276

O. W.

1 376 400,00

277

O. G.

47 050,00

278

O. H.

61 600,00

279

O. B.

17 100,00

280

O. J.

102 150,00

281

O. M. (2) i L.

19 200,00

282

O. M. (3)

82 650,00

283

O. M.

191 800,00

284

O. M.

237 000,00

285

O. R.

115 000,00

286

O. M.

1 423 700,00

287

O. L.

146 500,00

288

P. T. (1)

591 592,00

289

P. A. (1)

163 700,00

290

P.-W. A.

91 900,00

291

P. G. (1)

19 450,00

292

P. G. (2)

65 400,00

293

P.-S. A. (1)

189 800,00

294

P.-M. K. (4)

704 300,00

295

P. D.

424 800,00

296

P. T. (2)

89 900,00

297

P. M. (2)

160 100,00

298

P. W. (2)

554 850,00

299

P.-D. M. (4)

164 300,00

300

P. P. (5)

319 800,00

301

P. A. (2)

4 141 152,35

302

P. K. (1)

9 900,00

303

P. A. (3)

211 670,00

304

(...) S.A.

843 500,00

305

(...) Sp. z o.o.

1 476 800,00

306

P. H.

132 200,00

307

P. E.

12 500,00

308

P. J. (1)

301 200,00

309

P. K. (2)

102 700,00

310

P. A. (4)

107 000,00

311

(...) Sp. z o.o.

969 700,00

312

P. J. (3)

254 051,50

313

P. A. (5)

135 100,00

314

P. P. (6)

156 600,00

315

P. W. (3)

280 200,00

316

P. R.

1 855 440,00

317

P. A. (6)

1 091 200,00

318

P. M. (3)

993 450,00

319

P. S. (1)

342 500,00

320

P.-K. J. (9)

1 651 963,90

321

R. S. (1)

201 500,00

322

R. W. (1)

127 350,00

323

R. A. (1)

64 300,00

324

R.-W. J. (1)

31 850,00

325

R. K. (1)

32 450,00

326

R. H.

52 300,00

327

R. K. (2)

97 000,00

328

R. M. (1)

51 963,69

329

R. R. (6)

26 350,00

330

R. T. (1)

130 700,00

331

R. J. (1)

205 750,00

332

R. A. (2)

2 556 600,00

333

R. W. (2)

441 722,61

334

R. J. (2)

49 100,00

335

R. W. (3)

112 350,00

336

R. A. (3)

378 450,00

337

R. M. (2)

98 450,00

338

R. K. (4)

489 800,00

339

R. S. (2)

63 680,00

340

R. T. (2)

150 500,00

341

R. B. (1)

81 200,00

342

R. D.

82 800,00

343

S. T. (1)

7 200,00

344

S. E. (2)

63 900,00

345

S. O. (1)

29 500,00

346

S. P. (1)

29 500,00

347

S.-W. A. (1)

82 500,00

348

S. M. (1)

106 700,00

349

S. B.

442 200,00

350

S. A. (2)

2 238 400,00

351

S. R. (1)

11 300,00

352

S. A. (3)

33 516,18

353

S. M. (2)

234 100,00

354

S. D. (2)

51 900,00

355

S. J. (2)

946 600,00

356

S. W. (3)

858 400,00

357

S. M. (3)

139 950,00

358

S. R. (2)

160 977,40

359

S. Z. (1)

38 400,00

360

S. S. (2)

196 100,00

361

S. A. (5)

146 300,00

362

S. S. (3)

270 400,00

363

S. J. (4)

1 009 210,00

364

S.-W. D.

104 600,00

365

S. I. (1)

163 950,00

366

S. M. (4)

68 500,00

367

S. J. (5)

60 550,00

368

S. S. (5)

87 600,00

369

S. T. (3)

831 775,96

370

S. M. (5)

37 100,00

371

S. I. (2)

280 350,00

372

S. M. (6)

274 200,00

373

S. D. (3)

585 500,00

374

S. M. (8)

248 500,00

375

S. Z. (2)

923 650,00

376

S. M. (9) i M.

94 255,17

377

S. J. (6)

134 000,00

378

S.-K. A. (9)

112 900,00

379

S. H. (1)

35 350,00

380

S. O. (2)

60 100,00

381

S. J. (7)

5 300,00

382

S. W.

118 550,00

383

S. L.

182 350,00

384

S. W. (4)

151 850,00

385

S. A. (7)

4 573 950,00

386

S. M. (11)

1 052 200,00

387

S. E. (3)

1 843 450,00

388

S. W. (5)

1 340 850,00

389

S. M. (12)

13 680,00

390

S. P. (2)

325 850,00

391

Ś. D.

99 700,00

392

Ś. E.

176 950,00

393

Ś. S.

1 240 304,00

394

Ś.-Ł. L.

204 637,56

395

Ś. A. (1)

257 296,00

396

Ś. P.

57 250,00

397

T. B.

398 000,00

398

T. M. (1)

169 900,00

399

T. S.

16 000,00

400

T. Z. (3)

45 300,00

401

T. J. (1)

111 700,00

402

T. Z. (4)

205 700,00

403

T. K.

53 700,00

404

T. T. (2)

764 000,00

405

T. D. (1)

270 950,00

406

T. L.

138 240,00

407

T. A. (1)

10 750,00

408

U. R.

160 900,00

409

U. P.

66 200,00

410

U. M. (2)

254 600,00

411

(...) Sp. z o.o.

1 856 850,00

412

W. W. (1)

185 696,50

413

W. J. (2)

175 537,20

414

W.-T. A. (2)

413 100,00

415

W. G. (1)

295 940,00

416

W.-P. D.

90 400,00

417

W. M. (1)

250 900,00

418

W. J. (3)

80 088,00

419

W. J. (4)

123 250,00

420

W. P. (1)

537 941,57

421

W. J.

178 100,00

422

W. M. (2)

22 800,00

423

W. Z. (1)

361 740,20

424

W. M. (3)

946 100,00

425

W. Z. (2)

228 500,00

426

W. Z. (3)

174 400,00

427

W. S. (1)

188 150,00

428

W. J. (5)

125 850,00

429

W. M. (5)

165 500,00

430

W. J. (6)

33 500,00

431

W. E. (2)

140 600,00

432

W. S. (2)

133 500,00

433

Z. S. (2)

719 617,07

434

Z. T.

193 000,00

435

Z. A. (1)

45 950,00

436

Z.-P. B. (1)

65 250,00

437

Z. R.

684 100,00

438

Z. J. (1)

40 900,00

439

Z. P. (1)

96 300,00

440

Z. W.

41 471,42

441

Z. M. (1)

408 400,00

442

Z. A. (3)

93 850,00

443

Z. I.

105 900,00

444

Z. A.

129 850,00

445

Z. R.

70 150,00

446

Z. H.

398 900,00

447

Z. P. (2)

195 700,00

448

Z. B. (1)

128 200,00

449

Z. A. (4)

46 400,00

450

Z. M. (2)

296 700,00

451

Z. J. (2)

7 000,00

452

Z. M. (3)

857 400,00

453

Z. M.

12 150,00

454

Ż. K. (1)

174 700,00

455

Ż. N.

137 200,00

456

Ż. A.

200 000,00

457

Ż. B.

238 750,00

458

Ż. A.

96 400,00

459

Ż. J.

144 500,00

460

Ż. D.

35 400,00

tj. o czyn z art. 296§1, 2 i 3 kk w zw. art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości w zw. z art. 12kk

II. w okresie od dnia 1 maja 2004 roku do 30 września 2006 roku w W.działając wspólnie i w porozumieniu z A. K. (3)i E. D. (1)prowadził bez zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd a następnie Komisji Nadzoru Finansowego działalność w zakresie obrotu maklerskimi instrumentami finansowymi w ten sposób, iż będąc wspólnikiem (...) E. D. (1)i Spółka Sp. jawna z siedzibą w W.przy ulicy (...), zawierał poza rynkiem zorganizowanym umowy, których przedmiotem były niewystandaryzowane instrumenty pochodne w postaci nierzeczywistych walutowych kontraktów terminowych, opcji walutowych, swapów walutowych oraz swapów procentowych, których stroną był (...) Bank SAprzy czym środki pieniężne wykorzystywane do rozliczenia finansowego transakcji pochodziły z wpłat osób fizycznych oraz prawnych, które na mocy umów zawartych ze spółką (...)E. D.i Spółka Sp. jawna powierzyły temu podmiotowi środki pieniężne w celu ich lokowania w prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio do kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych przez co wykonywał czynności zastrzeżone dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jako fundusz inwestycyjny

tj. o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi w zb. z art. 287 ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych w zw. z art. 11§2kk

orzeka:

I oskarżonego E. D. (1)w ramach czynu zarzucanego mu w punkcie I. aktu oskarżenia uznaje za winnego, tego, że w okresie od lutego 1999 r. do 25 kwietnia 2007r. w W.działając czynem ciągłym w celu osiągnięcia korzyści majątkowej będąc zobowiązanym na podstawie umowy o świadczenie usług pośrednictwa finansowego zawieranej pomiędzy (...) E. D. (1)i Spółka - Spółka Jawna z siedzibą w W.przy ulicy (...), której był wspólnikiem, reprezentującym spółkę samodzielnie oraz mającym prawo i obowiązek prowadzenia jej spraw, a każdym kolejnym klientem, do zajmowania się sprawami majątkowymi niżej wymienionych osób fizycznych i prawnych, zobowiązanym wykonywać swoje obowiązki w dobrej wierze, w sposób profesjonalny i z zachowaniem standardów zawodowej staranności oraz standardów wynikających z warunków transakcji forem, nadużył udzielonych mu uprawnień i nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w ten sposób, że przyjmując wpłaty od klientów i dokonując wypłat dla klientów i dla wspólników, nieprawidłowo ewidencjonował i rozliczał wpłaty i wypłaty, nieprawidłowo i niezgodnie ze stanem rzeczywistym naliczał zyski i straty oraz należne spółce prowizje oraz dopuścił do prowadzenia ksiąg rachunkowych wbrew przepisom ustawy o rachunkowości i do podawania w tych księgach nierzetelnych i niekompletnych danych, uniemożliwiając ustalenie w stosunku do każdego klienta odrębnie rzeczywistej wysokości depozytu i uzyskanego zysku lub straty w efekcie prowadzonych transakcji na rynku forex, a także posiadając wiedzę o wysokości ponoszonych strat z tytułu tych transakcji sporządzał i podawał klientom nieprawdziwe raporty miesięczne wskazujące - wbrew rzeczywistemu stanowi rzeczy - na uzyskiwanie przez wszystkich klientów zysków, w efekcie czego uniemożliwił klientom ograniczenie ponoszonych strat poprzez wcześniejsze wypłacenie depozytu oraz doprowadził do dowolnego wypłacania przez znaczną część klientów nienależnych im zysków, wyrządzając szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w łącznej wysokości 261 118 496,91 (dwieście sześćdziesiąt jeden milionów, sto osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i 91/100)

i tak niżej wymienionym pokrzywdzonym wyrządził szkodę w wysokości:

1

A. M. (1)

76 000,00

2

A. M. (2)

250 000,00

3

A. R. (1)

2 380 000,00

4

(...) Sp. z o.o.

135 750,00

5

(...) Sp. z o.o.

350 000,00

6

A. K.

6 250,00

7

(...) Sp. z o.o.

356 750,00

8

A. K. (1)

86 100,00

9

A. M. (3)

20 000,00

10

A. J. (1)

592 500,00

11

A. J. (2)

44 050,00

12

A. A. (2)

283 400,00

13

A. J. (3)

224 200,00

14

B. G. (1)

1 155 050,00

15

B. J. (3)

112 620,00

16

B. H. (1)

44 150,00

17

B. R. (1)

168 200,00

18

B. J.

100 000,00

19

B. Z. (1)

50 000,00

20

B. G. (2)

407 088,00

21

B. R. (2)

584 600,00

22

B. M. (1)

1 552 400,00

23

B. D. (1)

138 350,00

24

B. M. (2)

100 000,00

25

B. W. (2)

985 000,00

26

B. H. (2)

47 750,00

27

(...) Sp. z o.o.

500 000,00

28

B. A.

3 293 250,50

29

B. W. (2)

10 000,00

30

B. E.

80 000,00

31

B. R.

50 000,00

32

B. T.

284 100,00

33

B. Z. (2)

20 000,00

34

B. B. (1)

153 900,00

35

(...) P.

202 000,00

36

B. E. (1)

96 120,16

37

B. T. (1)

540 000,00

38

B. M. (1)

926 550,00

39

(...) Sp. z o.o.

321 200,00

40

B. E. (2)

242 950,00

41

B. P. (2)

1 189 950,00

42

B. A. (2)

430 000,00

43

B. D. (2)

20 000,00

44

B. K. (2)

12 000,00

45

B. S. (1)

106 500,00

46

B. T. (2)

140 000,00

47

B. J. (1)

127 000,00

48

B. M. (3)

237 100,00

49

B. J. (2)

185 970,00

50

C. M. (1)

79 350,00

51

C. A.

356 150,00

52

C. A.

313 800,00

53

C. I.

180 000,00

54

C. A. (1)

180 000,00

55

C. M. (2)

713 875,00

56

C. A. (2)

882 193,37

57

C. J. (1)

130 750,00

58

C. S.

322 800,00

59

C. M.

379 150,00

60

C. T.

315 150,00

61

C. Z.

211 800,00

62

C. J. (2)

187 050,00

63

C. L.

85 000,00

64

C. A. (3)

500 000,00

65

C. K.

1 000 000,00

66

C. M. (3)

1 098 900,00

67

C. W.

1 189 920,00

68

C.- M. K.

280 000,00

69

C. J. (4)

3 901 132,46

70

C.-S. U.

181 802,13

71

C. A. (4)

647 300,00

72

C. M. (4)

1 210 000,00

73

C. C. (2)

80 000,00

74

C. M. (5)

5 950 550,00

75

(...) Sp. z o.o.

1 011 993,18

76

D. A. (1)

64 050,00

77

de V. A.

483 600,00

78

D. A. (2)

32 100,00

79

D. K. (1)

123 000,00

80

D. S.

285 000,00

81

D. W. (1)

41 200,00

82

D. W. (2)

100 500,00

83

D.-S. B. (1)

362 065,00

84

D. M. (1)

6 854 600,00

85

D. M. (1)

100 000,00

86

D. J. (1)

100 000,00

87

(...) A. S. (1)

50 000,00

88

D.- N. L.

684 900,00

89

D. A. (3)

196 000,00

90

D. G.

17 670,00

91

D. R.

34 770,00

92

D. A. (4)

87 718,00

93

D. M. (2)

46 932,00

94

D. T. (1)

47 550,00

95

D. T. (2)

760 000,00

96

D. B. (1)

175 500,00

97

D. P.

1 626 600,00

98

D. I. S.

70 500,00

99

D. G.

110 000,00

100

D. M. (3)

47 530,00

101

E. M. (1)

900 000,00

102

E. E.

144 900,00

103

F. B.

132 000,00

104

F. D.

341 970,00

105

F. T.

210 000,00

106

F. G.

200 000,00

107

F. I.

748 000,00

108

F. F. (1)

150 000,00

109

F.-K. B. (1)

129 500,00

110

F. R.

67 000,00

111

F. S.

315 000,00

112

Fundacja (...)

116 000,00

113

F. A.

50 000,00

114

G. B. (2)

28 900,00

115

G. D.

1 892 250,00

116

G. M. (2)

245 510,97

117

G. P. (2)

92 400,00

118

G. J.

350 000,00

119

G. T.

94 863,00

120

G. R. (1)

44 550,00

121

G. A. (1)

135 000,00

122

G. K. (1)

406 000,00

123

G. K. (2)

331 000,00

124

G. A. (2)

46 700,00

125

G. R.

297 200,00

126

G. J. (1)

176 115,69

127

G. M. (3)

160 000,00

128

G. J.

375 979,90

129

G.-W. E.

225 500,00

130

G. W. (1)

6 521 650,00

131

G. K. (3)

193 600,00

132

G. J. (2)

180 900,00

133

G. M. (4)

48 000,00

134

G. R. (2)

45 000,00

135

G. Z. (1)

150 080,00

136

G. D. (1)

277 000,00

137

G. P. (1)

26 430,00

138

G. M. (5)

1 000 000,00

139

G. A. (3)

154 000,00

140

G. Z. (2)

20 544,00

141

G. J. (3)

20 000,00

142

G. D. (2)

48 500,00

143

G. S.

745 000,00

144

G. A. (5)

425 200,00

145

G. W. (2)

400 800,00

146

H. D.

1 017 000,00

147

H. N. J..

2 659 000,00

148

H. A. (1)

75 550,00

149

H. B.

48 750,00

150

H. P.

54 800,00

151

H. G.

100 000,00

152

H.-K. M. (1)

161 000,00

153

H. T.

260 000,00

154

H. A. (2)

100 000,00

155

I. H.

86 700,00

156

Instytut (...) Sp. z o.o.

150 000,00

157

I.-Ł. M.

129 400,00

158

J. W. (3)

600,00

159

J. D. (1)

138 007,18

160

J. M. (2)

330 000,00

161

J. J. (3)

50 000,00

162

J. M. (3)

200 000,00

163

J. W. (1)

340 000,00

164

J. J. (4)

116 000,00

165

J. K. (1)

2 230 120,00

166

J. M. (4)

617 250,00

167

J. W. (4)

11 850,00

168

J. Z.

945 500,00

169

J. B. (1)

443 000,00

170

J. A. (1)

154 500,00

171

J. W. (2)

1 450 000,00

172

J. J. (5)

129 000,00

173

J. I.

229 000,00

174

J. E. (1)

717 800,00

175

J. B. (2)

862 025,00

176

J. M. (5)

207 500,00

177

J.-D. B. (2)

4 100,00

178

J. J. (6)

488 000,00

179

J. J. (7)

100 000,00

180

J. L. (1) R.

50 000,00

181

J. J. (10)

139 900,00

182

J. G.

457 550,00

183

J. M. (6)

1 157 150,00

184

J. K. (2)

97 000,00

185

J. M. (7)

97 750,00

186

(...) M. J. (1)

656 400,00

187

J. R.

149 650,00

188

J. E. (2)

167 300,00

189

J. A. (2)

1 803 100,00

190

K.-K. K. (1)

145 000,00

191

K. I. (2)

13 000,00

192

K. M. (2)

365 000,00

193

K. M. (3)

47 050,00

194

K. M. (4)

149 500,00

195

K. A. (1)

201 000,00

196

K. W. (1)

200 000,00

197

K. Z.

117 500,00

198

Kancelaria Adwokacka adw. Ł. H. (1)

107 374,00

199

K. A. (2)

300 000,00

200

K. R. (1)

110 450,00

201

K. T.

46 200,00

202

K. Z.

151 000,00

203

K. E. (1)

790 000,00

204

K. I. (1)

85 000,00

205

K. R. (2)

8 400,00

206

K. A. (3)

45 000,00

207

K. A. (5)

406 000,00

208

K. J. (1)

832 900,00

209

K. R. (3)

150 000,00

210

K. K. (2)

100 000,00

211

K. B. (2)

304 600,00

212

K. J. (2)

50 000,00

213

K. K. (3)

2 000 000,00

214

K. J. (3)

24 750,00

215

K. M. (5)

45 950,00

216

K. K. (4)

310 000,00

217

K. R. (4)

73 720,00

218

K. W. (2)

276 500,00

219

K. A. (5)

1 485 450,00

220

K. G.

589 700,00

221

K. C.

135 282,85

222

K. H.

71 100,00

223

K. A. (6)

310 000,00

224

(...) Sp. z o.o.

967 000,00

225

K. S. (1)

832 000,00

226

K. M. (6)

25 000,00

227

K. L. (1)

80 000,00

228

K. P. (1)

97 000,00

229

K.-K. J. (4)

115 000,00

230

K. B. (3) i T.

62 600,00

231

K. J. (5)

1 500 000,00

232

K.-D. R.

145 950,00

233

K. W.

400 000,00

234

K. E. (1)

103 000,00

235

K. S. (2)

105 000,00

236

K. E. (3)

140 000,00

237

K. W. (3)

300 750,00

238

K. K. (6)

385 000,00

239

K. J. (6)

188 000,00

240

K.-B. D.

267 789,56

241

K. M. (7)

145 000,00

242

K. D. (1)

95 500,00

243

K. P. (2)

233 300,00

244

K. A. (7)

227 000,00

245

K. M. (10)

6 150,00

246

K. M. (8)

50 000,00

247

K. M. (11)

14 670,00

248

K. J.

157 650,00

249

K. P. W. (1)

140 758,00

250

K. E. (4)

82 025,00

251

K. M. (12)

40 000,00

252

K. P. (3)

894 050,00

253

K. L. (2)

850 000,00

254

K. B. (4)

231 738,16

255

K. L.

250 000,00

256

K. J. (7)

37 050,00

257

K. J. (8)

180 000,00

258

K. B.

200 000,00

259

K. D. (2)

44 620,00

260

K. R. (5)

98 830,00

261

K. A. (8)

209 300,00

262

K. K. (8)

220 000,00

263

K. K. (9)

506 000,00

264

K. B. (5)

100 000,00

265

L. D.

103 400,00

266

L. L. (1)

179 100,00

267

L. G.

135 650,00

268

L. K.

307 600,00

269

L. B.

89 000,00

270

L. H. (2)

150 000,00

271

L. A. K. (2)

200 000,00

272

L. K. (1)

52 000,00

273

L. R. (1)

100 000,00

274

L. J.

1 853 800,00

275

L. W.

361 750,00

276

L. M. (1)

261 150,00

277

L. M. (2)

225 000,00

278

L. T. (1)

770 000,00

279

L. K.

70 850,00

280

L. U. (1)

50 000,00

281

L. H. (3)

83 000,00

282

L. R. (2)

14 280,00

283

L. R.

1 585 550,00

284

L. I.

111 200,00

285

(...) Sp. z o.o.

4 000 000,00

286

L. K.

122 350,00

287

Ł. R.

1 480 477,00

288

Ł. K. (1)

500 000,00

289

Ł. W.

222 350,00

290

Ł. R. (1)

83 649,00

291

Ł. T.

4 576 710,00

292

Ł. J.

274 000,00

293

Ł. S. (1)

57 950,00

294

Ł. E.

10 000,00

295

Ł. A.

129 750,00

296

Ł. H. (2)

81 000,00

297

Ł. B.

256 000,00

298

Ł. K. (2)

25 000,00

299

Ł. J.

99 250,00

300

Ł. S. (2)

398 800,00

301

M. A. (1)

1 000 000,00

302

M. R.

40 000,00

303

M. W.

199 000,00

304

M. J. (2)

120 000,00

305

M. C.

105 550,00

306

M. R.

154 500,00

307

M. K. (1)

1 665 950,00

308

M. A. (2)

8 521 000,00

309

M. B. (1)

200 000,00

310

M. A. (3)

39 700,00

311

M. A. (4)

167 000,00

312

M. J. (3)

495 350,00

313

M. S. (1)

273 850,00

314

M. M. (2)

655 300,00

315

M. K. (2)

103 470,00

316

M. J. (4)

345 000,00

317

M. M. (3)

71 000,00

318

M. M. (4)

290 000,00

319

M. M. (5)

595 000,00

320

M. T.

2 058 996,50

321

M. W. (2)

430 000,00

322

M. L.

214 850,00

323

M. P. (1)

300 000,00

324

M. B. (2)

32 000,00

325

M. Z. (1)

320 000,00

326

M. F.

1 900 000,00

327

M. A. (5)

136 500,00

328

M. A. (6)

1 241 100,00

329

M. M. (2)

150 000,00

330

M. W.

116 800,00

331

M. M. (7)

260 000,00

332

M. K. (3)

1 000 000,00

333

M. M. (8)

103 958,00

334

N. E.

52 200,00

335

N. M. (3)

72 550,00

336

N. M. (1)

200 000,00

337

N. B.

100 000,00

338

N. M. (2)

50 800,00

339

N. H.

325 000,00

340

N. J. (1)

120 000,00

341

N. P.

88 000,00

342

N. R.

228 200,00

343

(...) Sp. z o.o.

300 193,15

344

N. J. (2)

2 715 000,00

345

O. S. (1)

192 000,00

346

O. S. (2)

1 859 200,00

347

O. U.

120 000,00

348

O. M. (1)

458 000,00

349

O. A.

665 500,00

350

O. P. (1)

400 000,00

351

O. K.

26 900,00

352

O. R.

815 400,00

353

O. E.

183 700,00

354

O. P. (2)

530 000,00

355

O. W.

1 500 000,00

356

O. G.

56 350,00

357

O. H.

80 200,00

358

O. B.

32 100,00

359

O. J.

133 950,00

360

O. M. (2) i L.

48 000,00

361

O. I.

500,00

362

O. M. (3)

93 150,00

363

O. C.

43 250,00

364

O. M.

194 500,00

365

O. M.

240 000,00

366

O. R.

123 100,00

367

O. R.

98 000,00

368

O. M.

1 478 000,00

369

O. L.

151 000,00

370

O. T.

100 000,00

371

P. J. (4)

35 570,00

372

P. T. (1)

819 892,00

373

P. A. (1)

182 000,00

374

P.-W. A.

100 000,00

375

P. G. (1)

36 850,00

376

P. S. S. (1)

200 000,00

377

P. J. (5)

8 150,00

378

P. B. (2)

102 150,00

379

P. G. (2)

75 000,00

380

P.-S. A. (1)

200 000,00

381

P.-M. K. (4)

717 800,00

382

P. M. (1)

4 000 000,00

383

P. D.

528 300,00

384

P. T. (2)

164 000,00

385

P. M. (2)

200 000,00

386

P. W. (2)

571 050,00

387

P.-D. M. (4)

200 000,00

388

P. P. (5)

330 000,00

389

P. A. (2)

4 826 952,35

390

P. K. (1)

226 300,00

391

P. A. (3)

760 970,00

392

(...) S.A.

853 100,00

393

(...) Sp. z o.o.

1 580 000,00

394

P. H.

140 000,00

395

P. E.

27 500,00

396

P. J. (1)

330 000,00

397

P. J. (2)

100 000,00

398

P. K. (2)

107 500,00

399

P. A. (4)

110 000,00

400

(...) Sp. z o.o.

1 189 600,00

401

P. J. (3)

298 751,50

402

P. A. (5)

137 200,00

403

P. P. (6)

172 800,00

404

P. W. (3)

336 600,00

405

P. R.

1 874 340,00

406

P. A. (6)

1 165 000,00

407

P. M. (3)

1 025 250,00

408

P. G. (3)

40 000,00

409

P. K. (3)

144 600,00

410

P. S. (1)

383 000,00

411

P. Z. (1)

175 000,00

412

P.-K. J. (9)

1 713 763,90

413

P.-T. Z. (1)

40 000,00

414

R. S. (1)

223 700,00

415

R. W. (1)

133 950,00

416

R. A. (1)

73 000,00

417

R. W. (4)

762 746,00

418

R.-W. J. (1)

45 350,00

419

R. (...) I.

350 000,00

420

R. K. (1)

349 250,00

421

R. H.

205 000,00

422

R. K. (2)

100 000,00

423

R. M. (1)

132 963,69

424

R. R. (6)

44 950,00

425

R. K. (3)

150 000,00

426

R. T. (1)

140 000,00

427

R. J. (1)

249 850,00

428

(...) Sp. z o.o.

1 000 000,00

429

R. A. (2)

2 586 000,00

430

R. W. (2)

478 622,61

431

R. J. (2)

54 800,00

432

R. W. (3)

124 650,00

433

R. A. (3)

382 050,00

434

R. M. (2)

111 650,00

435

R. K. (4)

500 000,00

436

R. S. (2)

122 780,00

437

R. T. (2)

155 000,00

438

R. B. (1)

87 500,00

439

R. D.

85 800,00

440

S. T. (1)

15 000,00

441

S. E. M. (2)

31 820,00

442

S. E. (2)

72 000,00

443

S. J. (1)

100 000,00

444

S. O. (1)

40 000,00

445

S. P. (1)

40 000,00

446

S.-W. A. (1)

97 800,00

447

S. W. (1)

1 520 500,00

448

S. L. T. (2)

8 000,00

449

S. M. (1)

113 000,00

450

S. W. (2)

134 000,00

451

S. B.

450 000,00

452

S. A. (2)

2 470 000,00

453

S. R. (1)

15 500,00

454

S. A. (3)

57 216,18

455

S. M. (2)

250 000,00

456

S. D. (2)

60 000,00

457

S. J. (2)

1 000 000,00

458

S. W. (3)

898 000,00

459

S. W. (6)

140 000,00

460

S. M. (3)

154 050,00

461

S. A. (4)

100 000,00

462

S. R. (2)

174 477,40

463

S. Z. (1)

60 000,00

464

S. S. (2)

200 000,00

465

S. A. (5)

170 000,00

466

S. S. (3)

280 000,00

467

S. J. (3)

250 000,00

468

S. B. (3)

10 290,00

469

S. J. (4)

1 815 010,00

470

S.-W. D.

106 700,00

471

S. I. (1)

171 450,00

472

S. M. (4)

130 000,00

473

S. A. (8)

36 000,00

474

S. J. (5)

65 050,00

475

S. T. (2)

94 400,00

476

S. A. (6)

1 000 000,00

477

S. S. (5)

110 100,00

478

S. T. (3)

931 075,96

479

S. M. (5)

45 200,00

480

S. I. (2)

310 050,00

481

S. B. (2)

961 500,00

482

S. M. (6)

300 000,00

483

S. T. (4)

14 500,00

484

S. D. (3)

604 100,00

485

S. M. (7)

192 500,00

486

S. M. (13)

10 950,00

487

S. M. (8)

289 000,00

488

S. Z. (2)

1 001 950,00

489

S. M. (9) i M.

125 455,17

490

S. T. (5)

2 900,00

491

S. J. (6)

145 700,00

492

(...) P.

20 000,00

493

S.-K. A. (9)

130 000,00

494

S. J. (8)

100 333,87

495

S. H. (1)

19 250,00

496

S. O. (2)

76 000,00

497

S. J. (7)

59 600,00

498

S. M. (10)

880 000,00

499

S. J.

90 250,00

500

S. W.

60 650,00

501

S. L.

185 350,00

502

S. D. (4)

240 000,00

503

S. W. (4)

160 850,00

504

S. A. (7)

4 950 450,00

505

S. M. (11)

1 300 000,00

506

S. E. (3)

1 869 850,00

507

S. W. (5)

1 360 050,00

508

S. A. (9)

3 150,00

509

S. M. (12)

33 780,00

510

S. P. (2)

369 950,00

511

Ś. W.

161 250,00

512

Ś. D.

127 000,00

513

Ś. E.

179 650,00

514

Ś. S.

1 276 904,00

515

Ś.-Ł. L.

208 537,56

516

Ś. A. (1)

273 496,00

517

Ś. A. (2)

188 400,00

518

Ś. P.

63 250,00

519

T. B.

407 000,00

520

T. M. (1)

36 000,00

521

T. Z. (2)

500 000,00

522

T. S.

55 900,00

523

T. Z. (3)

90 000,00

524

T. J. (2)

85 000,00

525

T. J. (1)

116 800,00

526

T. Z. (4)

222 500,00

527

T. M. (2)

1 817 000,00

528

T. Z.

100 000,00

529

T. K.

60 000,00

530

T. T. (2)

778 100,00

531

T. D. (1)

276 950,00

532

T. L.

145 740,00

533

T. A. (1)

20 350,00

534

T. L.

200 000,00

535

U. R.

167 500,00

536

U. M. (1)

1 000 000,00

537

U. P.

69 500,00

538

U. M. (2)

275 000,00

539

(...) Sp. z o.o.

1 897 950,00

540

W. W. (1)

255 596,50

541

W. J. (2)

203 137,20

542

(...) S.A.

455 000,00

543

W. A. (2)

50 000,00

544

W.-T. A. (2)

420 000,00

545

W. G. (1)

329 840,00

546

W.-P. D.

106 500,00

547

W. M. (1)

280 000,00

548

W. J. (8)

20 000,00

549

W. J. (3)

233 388,00

550

W. J. (4)

134 050,00

551

W. S. (4)

70 000,00

552

W. E. (1)

60 000,00

553

W. P. (1)

693 041,57

554

W. J.

188 300,00

555

W. M. (2)

69 000,00

556

W. Z. (1)

500 940,20

557

W. M. (3)

950 900,00

558

W. M. (4)

100 000,00

559

W. Z. (2)

233 000,00

560

W. Z. (3)

223 300,00

561

W. S. (1)

207 350,00

562

W. L.

8 800,00

563

W. J. (5)

130 350,00

564

W. M. (5)

170 000,00

565

W. J. (6)

175 400,00

566

W. E. (2)

146 000,00

567

W. S. (2)

141 000,00

568

W. K.

175 000,00

569

W. B.

80 240,00

570

W. E. (3)

2 000 000,00

571

Z. S. (2)

775 417,07

572

Z. M. (4)

28 000,00

573

Z. T.

295 000,00

574

Z. A. (1)

54 950,00

575

Z. D. (1)

96 800,00

576

Z. A. (2)

1 300 000,00

577

Z.-P. B. (1)

73 050,00

578

Z. R.

700 000,00

579

Z. J. (1)

52 000,00

580

Z. P. (1)

99 000,00

581

Z. W.

64 571,42

582

Z. M. (1)

438 700,00

583

Z. D. (2)

269 000,00

584

Z. A. (3)

97 750,00

585

Z. I.

111 000,00

586

Z. A.

132 850,00

587

Z. R.

73 750,00

588

Z. H.

533 000,00

589

Z. P. (2)

199 300,00

590

Z. B. (1)

130 000,00

591

Z. A. (4)

56 300,00

592

Z. A.

1 000 000,00

593

Z. M. (2)

360 000,00

594

Z. J. (2)

20 800,00

595

Z. M. (3)

879 000,00

596

Z. M.

20 850,00

597

Z. A. (5)

50 000,00

598

Ż. P.

18 250,00

599

Ż. K. (1)

184 000,00

600

Ż. N.

146 200,00

601

Ż. A.

230 000,00

602

Ż. K. (2)

1 000,00

603

Ż. B.

296 050,00

604

Ż. A.

100 000,00

605

Ż. J.

175 700,00

606

Ż. D.

42 000,00

i tak opisany czyn kwalifikuje jako przestępstwo z art. 296 § 3 kk w zw. z art. 296 § 2 kk w zw. z art. 296 § 1 kk w zb. z art. 77 pkt. 1 ustawy o rachunkowości w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i za ten czyn na mocy art. 296 § 3 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza oskarżonemu E. D. (1) karę 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności, a na mocy art. 33 § 2 kk w zw. z art. 309 kk wymierza oskarżonemu karę 600 (sześciuset) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 500 (pięciuset) złotych

II. oskarżonego E. D. (1)w ramach czynu zarzucanego mu w punkcie II aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w okresie od dnia 1 maja 2004 roku do 25 kwietnia 2007 roku w W.jako wspólnik spółki jawnej (...) E. D.i Spółka, Spółka Jawna prowadził bez zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd a następnie Komisji Nadzoru Finansowego działalność w zakresie obrotu maklerskimi instrumentami finansowymi, będącą jednocześnie działalnością zastrzeżoną dla funduszy inwestycyjnych, polegającą na zawieraniu poza rynkiem zorganizowanym umów, których przedmiotem były niewystandaryzowane instrumenty pochodne w postaci nierzeczywistych walutowych kontraktów terminowych, opcji walutowych, swapów walutowych oraz swapów procentowych, których stroną był (...) Bank SA, przy czym środki pieniężne lokowane w instrumenty rynku pieniężnego i wykorzystywane do rozliczenia finansowego transakcji, pochodziły z wpłat osób fizycznych oraz prawnych, zebranych w oparciu o umowy zawarte ze spółką (...)E. D.i Spółka - Spółka Jawna, których przedmiotem był udział w tym przedsięwzięciu i na podstawie których klienci powierzyli temu podmiotowi środki pieniężne w celu ich lokowania w prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych i tak opisany czyn kwalifikuje jako przestępstwo z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi w zb. z art. 287 ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych w zw. z art. 11 § 2 kk i za ten czyn na mocy art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza oskarżonemu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności

III. w ramach czynów zarzucanych oskarżonemu E. D. (1)w punktach III i V uznaje oskarżonego E. D. (1)za winnego, tego, że okresie od lipca 2006r. do kwietnia 2007r. w W.działając czynem ciągłym podrobił dokumenty w postaci gwarancji dobrego wykonania umowy oraz w postaci zmian do przedmiotowych gwarancji wystawianych przez (...) Bank SAna zlecenie (...) E. D. (1)i Spółka, Spółka Jawna zobowiązujących (...) Bank SAdo zapłacenia na rzecz klientów Spółki (...)wskazanych w tych dokumentach kwot w przypadku nienależytego wykonania umowy tj. powstania straty na ich rachunku przekraczającej 5% w skali miesiąca od kwoty depozytu lub nie wypłacenia im kwoty depozytu albo kwoty rozliczeniowej zgodnie z art. 5 pkt. 1 umowy o świadczenie usług pośrednictwa finansowego i tak podrobił:

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na J. C. z dnia 31.01.2007r.

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...)wystawioną na J. C.z dnia 9.08.2006r.

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na M. W. (3) z dnia 4.04.2007r.

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na M. Z. (2) z dnia 28.08.2006r.

Zmianę NR 1 do Gwarancji nr (...) wystawioną na B. i J. M. (8) z dnia 31.07.2006r.

Zmianę NR 7 do Gwarancji nr (...) wystawioną na B.i J. M. (8)z dnia 31.01.2007r.

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na A. V. z dnia 3.04.2007r.

Zmianę Nr 2 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na J. S. (1)z dnia 28.08.2006r.

Zmianę Nr 3 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na J. S. (1)z dnia 28.02.2007r.

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...)wystawioną na I. F.z dnia 3.08.2006r.

Zmianę Nr 2 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na A. K. (4)z dnia 20.02.2007r.

Zmianę Nr 1 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na A. K. (4)z dnia 31.07.2006r.

Zmianę Nr 3 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na J. M. (9)z dnia 1.11.2006r.

Zmianę Nr 1 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na A. O.z dnia 7.02.2007r.

Zmianę Nr 1 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na K. J. (10)z dnia 28.09.2006r.

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na M. O. (1) z dnia 12.03.2007r.

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na W. G. (2) z dnia 30.03.2007r.

Zmianę nr 3 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na W. G. (2)z dnia 28.09.2006r.

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na A. P. (1) z dnia 23.03.2007r.

Zmianę nr 2 do Gwarancji nr (...) wystawioną na E. R.z dnia 20.02.2007r.

Zmianę nr 1 do Gwarancji nr (...) wystawioną na E. R.z dnia 31.07.2006r.

Zmianę nr 4 do Gwarancji nr (...) wystawioną na D. J. (2)z dnia 27.10.2006r.

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na A. P. (2) z dnia 31.01.2007r.

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na A. P. (2) z dnia 9.08.2006r.

Zmianę nr 3 do Gwarancji nr (...) (...)wystawioną na E.i B. K. (1)z dnia 1.11.2006r.

Zmianę nr 3 do Gwarancji nr (...) wystawioną na W. R.z dnia 1.11.2006r.

Zmianę nr 3 do gwarancji dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na J. S. (2) z dnia 31.01.2007r.

Gwarancję dobrego wykonania umowy (...) wystawioną A. P. (3) z dnia 11.12.2006r.

Zmianę nr 3 do Gwarancji NR (...) wystawioną na W. J. (7)z dnia 30.08.2006r.

Zmianę nr 4 do Gwarancji NR (...) wystawioną na W. J. (7)z dnia 12.02.2007r.

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na M. J. (5) z dnia 5.04.2007r.

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na G. B. (1) z dnia 12.02.2007r.

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...)wystawioną na R. P.z dnia 3.08.2006r

Zmianę NR 1 do Gwarancji NR (...) wystawioną na R. P.z dnia 31.01.2007r.

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną w dniu 12.02. 2007 na rzecz E. W.

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną w dniu 12.03.2007 na rzecz M. G. (1)

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną w dniu 01.02.2007 na rzecz B. S. (2)

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na rzecz J. L. (2) w dniu 01.02.2007r.

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na rzecz W. S. (3) w dniu 12.02.2007r.

Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na rzecz K. M. (9) w dniu 12.02.2007r.

i tak opisany czyn kwalifikuje jako przestępstwo z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i za ten czyn na mocy art. 270 § 1 kk wymierza oskarżonemu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności

IV. oskarżonego E. D. (1)w ramach czynu zarzucanego w punkcie IV uznaje za winnego tego, że w okresie od 1 stycznia 2005r. do 28 lutego 2007r. w W.działając czynem ciągłym będąc wspólnikiem (...) E. D. (1)i Spółka, Spółka Jawna z siedzibą w W.przy ulicy (...), reprezentującym spółkę samodzielnie oraz mającym prawo i obowiązek prowadzenia jej spraw, będąc uprawnionym do wystawiania dokumentów w jej imieniu poświadczał nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne w przekazywanych osobom, które były klientami spółki w latach 2004, 2005 i 2006 i Urzędom Skarbowym rocznych PIT- ach 8 C tj. w informacjach o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych za lata 2004 - 2006, wskazując w tych dokumentach przychody tych klientów spółki z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających niezgodne z rzeczywistymi wynikami transakcji forex - i tak opisany czyn kwalifikuje jako przestępstwo z art. 271 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i za ten czyn na mocy art. 271 § 1 kk wymierza oskarżonemu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności

V. oskarżonego E. D. (1) uniewinnia od zarzutu popełniania czynu opisanego w punkcie V, tj. czynu z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk

VI. na mocy art. 85 kk i art. 86 § 1 kk w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności orzeczonych wobec oskarżonego E. D. (1) w punktach I, II, III i IV wyroku wymierza oskarżonemu E. D. (1) karę łączną 8 (ośmiu) lat pozbawienia wolności

VII. Na mocy art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu E. D. (1) na poczet orzeczonej w punkcie VI wyroku kary łącznej pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania od 25.04.2007 do 16.12.2008 przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności

VIII. Oskarżonego A. K. (3) w ramach czynu zarzucanego mu w punkcie I aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że:

a. w okresie od lutego 1999r. do 30 września 2006r. w W.będąc obowiązanym na podstawie umów o świadczenie usług pośrednictwa finansowego zawartych pomiędzy klientami a (...) E. D. (1)i Spółka - Spółka Jawna z (...)przy ulicy (...), do zajmowania się sprawami majątkowymi niżej wymienionych osób fizycznych i prawnych w dobrej wierze, w sposób profesjonalny i z zachowaniem standardów zawodowej staranności oraz standardów wynikających z warunków transakcji forex, nieumyślnie nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w ten sposób, iż jako wspólnik reprezentujący spółkę samodzielnie oraz mający prawo i obowiązek prowadzenia jej spraw zaniechał realizacji zadań spółki oraz rzetelnego prowadzenia jej spraw pozostawiając to wyłącznej gestii E. D. (1), przez co dopuścił do nieprawidłowego ewidencjonowania i rozliczania wpłat i wypłat klientów oraz wypłat wspólników, nieprawidłowego i niezgodnego ze stanem rzeczywistym naliczania klientom zysków i strat z transakcji forex, nieprawidłowego naliczania i rozliczania należnych spółce prowizji oraz do prowadzenia ksiąg rachunkowych wbrew przepisom ustawy o rachunkowości i podawania w tych księgach nierzetelnych i niekompletnych danych, uniemożliwiających ustalenie w stosunku do każdego klienta odrębnie rzeczywistej wysokości depozytu i uzyskanego zysku lub poniesionej straty w efekcie prowadzonych transakcji na rynku forex, jak też do informowania klientów o nieprawdziwych stanach ich kont poprzez przekazywanie raportów miesięcznych wykazujących fałszywą wysokość stanu ich kont oraz osiągniętego zysku z transakcji forex dokonanych w danym miesiącu, w następstwie czego dokonywane były wypłaty klientom, którzy działając w przeświadczeniu, iż osiągnęli zyski wycofywali nienależne im środki, co z kolei doprowadzało do powstania strat w depozytach pozostałych klientów, a przy tym uniemożliwiało ograniczenie im ponoszonych strat poprzez wcześniejsze wypłacenie depozytu i w ten sposób nieumyślnie wyrządził niżej wymienionym pokrzywdzonym szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w łącznej wysokości

nie mniejszej niż 172 516 769,56 zł (sto siedemdziesiąt dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i 56/100), przy czym na dzień 30.09.2006 r.

szkoda ta w stosunku do poszczególnych pokrzywdzonych wynosiła:

Lp

Klient

suma straty w okresie 1999-30.09.2006

1

A. M. (1)

76 000,00

2

A. M. (2)

250 000,00

3

A. R. (1)

2 680 000,00

4

(...) Sp. z o.o.

120 750,00

5

A. K.

13 250,00

6

(...) Sp. z o.o.

400 000,00

7

A. K. (1)

88 700,00

8

A. M. (3)

20 000,00

9

A. J. (1)

671 600,00

10

A. J. (2)

26 550,00

11

A. A. (2)

120 100,00

12

A. J. (3)

308 500,00

13

B. G. (1)

1 565 450,00

14

B. J. (3)

164 770,00

15

B. R. (1)

244 200,00

16

B. J.

100 000,00

17

B. G. (2)

97 488,00

18

B. R. (2)

860 250,00

19

B. D. (1)

199 750,00

20

B. W. (2)

1 055 000,00

21

B. A.

162 700,50

22

B. W. (2)

10 000,00

23

B. Z. (2)

20 000,00

24

B. B. (1)

207 900,00

25

(...) P.

182 000,00

26

B. E. (1)

105 120,16

27

B. T. (1)

80 000,00

28

(...) Sp. z o.o.

690 500,00

29

B. E. (2)

284 700,00

30

B. P. (2)

868 950,00

31

B. A. (2)

445 000,00

32

B. K. (2)

2 000,00

33

B. S. (1)

51 500,00

34

B. T. (2)

140 000,00

35

B. J. (1)

177 000,00

36

B. M. (3)

295 650,00

37

B. J. (2)

188 470,00

38

C. M. (1)

97 400,00

39

C. A.

435 400,00

40

C. A.

713 450,00

41

C. I.

200 000,00

42

C. A. (1)

180 000,00

43

C. M. (2)

1 079 875,00

44

C. A. (2)

642 193,37

45

C. J. (1)

131 750,00

46

C. S.

236 300,00

47

C. M.

42 700,00

48

C. T.

415 800,00

49

C. Z.

241 950,00

50

C. J. (2)

247 050,00

51

C. A. (3)

500 000,00

52

C. K.

1 000 000,00

53

C. M. (3)

63 100,00

54

C. W.

1 139 920,00

55

C.- M. K.

280 000,00

56

C. J. (4)

4 071 132,46

57

C.-S. U.

199 802,13

58

C. A. (4)

742 500,00

59

C. M. (4)

930 000,00

60

C. C. (2)

80 000,00

61

C. M. (5)

520 550,00

62

(...) Sp. z o.o.

1 500 000,00

63

D. A. (2)

39 700,00

64

D. K. (1)

59 000,00

65

D. S.

285 000,00

66

D. W. (1)

53 500,00

67

D. W. (2)

123 300,00

68

D. M. (1)

9 321 550,00

69

D. M. (1)

100 000,00

70

D. J. (1)

100 000,00

71

(...) A. S. (1)

350 000,00

72

D.- N. L.

734 900,00

73

D. A. (3)

196 000,00

74

D. G.

17 670,00

75

D. R.

48 270,00

76

D. A. (4)

85 318,00

77

D. M. (2)

46 932,00

78

D. T. (1)

49 650,00

79

D. T. (2)

1 560 000,00

80

D. B. (1)

184 200,00

81

D. I. S.

67 500,00

82

D. G.

110 000,00

83

D. M. (3)

34 290,00

84

E. E.

147 900,00

85

F. B.

110 000,00

86

F. D.

342 970,00

87

F. T.

270 000,00

88

F. I.

982 000,00

89

F.-K. B. (1)

140 400,00

90

F. R.

67 000,00

91

Fundacja (...)

178 500,00

92

F. A.

50 000,00

93

G. B. (2)

79 000,00

94

G. D.

2 064 200,00

95

G. M. (2)

220 510,97

96

G. P. (2)

53 200,00

97

G. J.

300 000,00

98

G. T.

144 863,00

99

G. R. (1)

53 550,00

100

G. A. (1)

115 000,00

101

G. K. (1)

376 000,00

102

G. K. (2)

331 000,00

103

G. R.

373 200,00

104

G. M. (3)

160 000,00

105

G. J.

480 000,00

106

G.-W. E.

234 500,00

107

G. W. (1)

6 521 650,00

108

G. J. (2)

161 000,00

109

G. M. (4)

100 000,00

110

G. R. (2)

100 000,00

111

G. Z. (1)

133 880,00

112

G. D. (1)

336 150,00

113

G. P. (1)

35 380,00

114

G. J. (3)

20 000,00

115

G. D. (2)

67 000,00

116

G. W. (2)

169 450,00

117

H. D.

954 000,00

118

H. N. J..

1 559 000,00

119

H. A. (1)

65 550,00

120

H. P.

104 900,00

121

H. G.

100 000,00

122

H.-K. M. (1)

161 000,00

123

H. T.

410 000,00

124

I. H.

100 000,00

125

Instytut (...) Sp. z o.o.

220 000,00

126

I.-Ł. M.

147 400,00

127

J. W. (3)

22 200,00

128

J. D. (1)

495 007,18

129

J. M. (2)

265 000,00

130

J. M. (3)

200 000,00

131

J. W. (1)

240 000,00

132

J. K. (1)

3 930 120,00

133

J. M. (4)

977 550,00

134

J. W. (4)

11 850,00

135

J. B. (1)

453 000,00

136

J. A. (1)

84 500,00

137

J. W. (2)

950 000,00

138

J. I.

263 000,00

139

J. E. (1)

885 000,00

140

J. B. (2)

360 600,00

141

J. M. (5)

207 500,00

142

J.-D. B. (2)

4 100,00

143

J. J. (6)

511 000,00

144

J. J. (7)

100 000,00

145

J. L. (1) R.

50 000,00

146

J. J. (10)

559 900,00

147

J. G.

541 850,00

148

J. M. (6)

901 950,00

149

J. K. (2)

97 000,00

150

J. M. (7)

229 650,00

151

(...) M. J. (1)

908 400,00

152

J. R.

141 000,00

153

J. E. (2)

98 650,00

154

J. A. (2)

1 000 000,00

155

K.-K. K. (1)

100 000,00

156

K. I. (2)

21 000,00

157

K. M. (3)

62 250,00

158

K. M. (4)

197 450,00

159

K. A. (1)

176 000,00

160

K. W. (1)

200 000,00

161

K. Z.

114 500,00

162

Kancelaria Adwokacka adw. Ł. H. (1)

110 000,00

163

K. R. (1)

219 000,00

164

K. T.

187 050,00

165

K. Z.

151 000,00

166

K. E. (1)

790 000,00

167

K. I. (1)

164 000,00

168

K. R. (2)

35 400,00

169

K. A. (3)

60 000,00

170

K. A. (5)

729 000,00

171

K. J. (1)

832 900,00

172

K. K. (2)

100 000,00

173

K. B. (2)

175 000,00

174

K. J. (2)

50 000,00

175

K. K. (3)

2 000 000,00

176

K. J. (3)

24 750,00

177

K. M. (5)

75 150,00

178

K. K. (4)

560 000,00

179

K. R. (4)

92 720,00

180

K. W. (2)

299 500,00

181

K. A. (5)

1 826 200,00

182

K. G.

589 700,00

183

K. C.

175 282,85

184

K. H.

86 300,00

185

K. A. (6)

340 000,00

186

K. S. (1)

740 000,00

187

K. M. (6)

25 000,00

188

K. L. (1)

80 000,00

189

K. P. (1)

97 000,00

190

K.-K. J. (4)

115 000,00

191

K. B. (3) i T.

62 600,00

192

K.-D. R.

234 950,00

193

K. W.

400 000,00

194

K. E. (1)

170 000,00

195

K. W. (3)

135 050,00

196

K. K. (6)

360 000,00

197

K. J. (6)

131 000,00

198

K.-B. D.

281 339,56

199

K. M. (7)

145 000,00

200

K. A. (7)

177 000,00

201

K. M. (10)

39 200,00

202

K. M. (8)

50 000,00

203

K. M. (11)

1 270,00

204

K. J.

197 150,00

205

K. P. W. (1)

150 758,00

206

K. E. (4)

95 700,00

207

K. M. (12)

40 000,00

208

K. P. (3)

894 050,00

209

K. L. (2)

850 000,00

210

K. B. (4)

231 738,16

211

K. J. (7)

44 650,00

212

K. B.

200 000,00

213

K. D. (2)

146 070,00

214

K. R. (5)

99 880,00

215

K. A. (8)

259 250,00

216

K. K. (8)

220 000,00

217

K. K. (9)

606 000,00

218

L. D.

103 400,00

219

L. L. (1)

151 350,00

220

L. G.

162 000,00

221

L. B.

40 000,00

222

L. H. (2)

150 000,00

223

L. A. K. (2)

200 000,00

224

L. W.

307 900,00

225

L. M. (1)

313 800,00

226

L. M. (2)

295 000,00

227

L. T. (1)

770 000,00

228

L. K.

108 950,00

229

L. U. (1)

50 000,00

230

L. H. (3)

83 000,00

231

L. R. (2)

14 280,00

232

L. R.

7 000,00

233

L. I.

150 000,00

234

L. K.

158 650,00

235

Ł. R.

1 550 877,00

236

Ł. W.

227 050,00

237

Ł. R. (1)

100 000,00

238

Ł. T.

5 019 760,00

239

Ł. J.

274 000,00

240

Ł. S. (1)

121 500,00

241

Ł. E.

10 000,00

242

Ł. A.

136 750,00

243

Ł. H. (2)

83 000,00

244

Ł. B.

257 700,00

245

Ł. K. (2)

25 000,00

246

Ł. S. (2)

398 800,00

247

M. A. (1)

1 000 000,00

248

M. R.

40 000,00

249

M. W.

157 000,00

250

M. J. (2)

80 000,00

251

M. C.

242 050,00

252

M. R.

199 100,00

253

M. K. (1)

2 008 950,00

254

M. A. (2)

2 911 000,00

255

M. B. (1)

200 000,00

256

M. A. (4)

172 000,00

257

M. J. (3)

245 150,00

258

M. S. (1)

347 350,00

259

M. M. (2)

445 350,00

260

M. K. (2)

103 470,00

261

M. J. (4)

330 000,00

262

M. M. (3)

102 400,00

263

M. M. (4)

170 000,00

264

M. M. (5)

410 000,00

265

M. T.

2 058 996,50

266

M. W. (2)

430 000,00

267

M. L.

90 800,00

268

M. P. (1)

300 000,00

269

M. B. (2)

75 000,00

270

M. Z. (1)

350 000,00

271

M. F.

1 900 000,00

272

M. A. (6)

1 601 100,00

273

M. M. (2)

70 000,00

274

M. W.

108 800,00

275

M. M. (7)

260 000,00

276

M. M. (8)

126 378,00

277

N. E.

59 400,00

278

N. M. (3)

72 550,00

279

N. B.

100 000,00

280

N. M. (2)

69 600,00

281

N. J. (1)

125 000,00

282

N. P.

88 000,00

283

N. R.

327 400,00

284

(...) Sp. z o.o.

369 550,00

285

N. J. (2)

2 130 000,00

286

O. S. (1)

82 000,00

287

O. M. (1)

540 000,00

288

O. A.

768 650,00

289

O. K.

73 200,00

290

O. R.

1 106 450,00

291

O. E.

184 100,00

292

O. P. (2)

530 000,00

293

O. W.

3 500 000,00

294

O. G.

45 050,00

295

O. H.

60 400,00

296

O. B.

189 900,00

297

O. J.

177 950,00

298

O. M. (2) i L.

17 000,00

299

O. I.

16 500,00

300

O. M. (3)

80 150,00

301

O. M.

144 050,00

302

O. M.

120 000,00

303

O. R.

78 100,00

304

O. M.

1 678 000,00

305

O. L.

200 000,00

306

P. J. (4)

35 570,00

307

P. T. (1)

804 892,00

308

P. A. (1)

234 000,00

309

P.-W. A.

100 000,00

310

P. G. (1)

13 850,00

311

P. J. (5)

26 450,00

312

P. B. (2)

244 950,00

313

P. G. (2)

45 000,00

314

P.-S. A. (1)

200 000,00

315

P.-M. K. (4)

534 800,00

316

P. D.

536 200,00

317

P. T. (2)

124 000,00

318

P. M. (2)

200 000,00

319

P. W. (2)

590 550,00

320

P.-D. M. (4)

250 000,00

321

P. P. (5)

300 000,00

322

P. A. (2)

4 343 352,35

323

P. K. (1)

466 200,00

324

P. A. (3)

1 520 520,00

325

(...) S.A.

1 000 000,00

326

(...) Sp. z o.o.

880 000,00

327

P. H.

140 000,00

328

P. E.

43 400,00

329

P. J. (1)

386 000,00

330

P. K. (2)

66 500,00

331

P. A. (4)

150 000,00

332

P. J. (3)

298 751,50

333

P. A. (5)

100 000,00

334

P. P. (6)

245 550,00

335

P. W. (3)

404 600,00

336

P. R.

2 000 000,00

337

P. A. (6)

1 165 000,00

338

P. M. (3)

2 039 700,00

339

P. K. (3)

175 000,00

340

P. S. (1)

683 000,00

341

P. Z. (1)

1 465 000,00

342

P.-K. J. (9)

1 600 000,00

343

R. S. (1)

34 050,00

344

R. W. (1)

95 650,00

345

R. A. (1)

73 000,00

346

R. W. (4)

1 190 366,00

347

R.-W. J. (1)

45 350,00

348

R. K. (1)

349 250,00

349

R. H.

205 000,00

350

R. K. (2)

100 000,00

351

R. M. (1)

142 963,69

352

R. R. (6)

54 300,00

353

R. T. (1)

200 000,00

354

R. J. (1)

356 250,00

355

R. A. (2)

891 600,00

356

R. W. (2)

478 622,61

357

R. J. (2)

70 000,00

358

R. W. (3)

170 250,00

359

R. M. (2)

149 650,00

360

R. K. (4)

500 000,00

361

R. S. (2)

202 230,00

362

R. T. (2)

185 000,00

363

R. B. (1)

197 500,00

364

R. D.

100 000,00

365

S. T. (1)

15 000,00

366

S. E. M. (2)

413 840,00

367

S. E. (2)

72 000,00

368

S. O. (1)

40 000,00

369

S. P. (1)

40 000,00

370

S.-W. A. (1)

80 400,00

371

S. L. T. (2)

8 000,00

372

S. M. (1)

90 000,00

373

S. B.

450 000,00

374

S. A. (2)

2 470 000,00

375

S. R. (1)

69 100,00

376

S. A. (3)

57 216,18

377

S. M. (2)

250 000,00

378

S. D. (2)

100 000,00

379

S. J. (2)

1 200 000,00

380

S. W. (3)

898 000,00

381

S. W. (6)

260 000,00

382

S. M. (3)

207 150,00

383

S. R. (2)

159 477,40

384

S. Z. (1)

60 000,00

385

S. S. (2)

200 000,00

386

S. A. (5)

170 000,00

387

S. S. (3)

250 000,00

388

S. B. (3)

118 160,00

389

S. J. (4)

2 561 490,00

390

S.-W. D.

100 000,00

391

S. I. (1)

209 450,00

392

S. M. (4)

130 000,00

393

S. A. (8)

106 000,00

394

S. J. (5)

80 250,00

395

S. S. (5)

145 350,00

396

S. T. (3)

851 075,96

397

S. M. (5)

100 200,00

398

S. I. (2)

310 050,00

399

S. M. (6)

300 000,00

400

S. T. (4)

4 300,00

401

S. D. (3)

680 250,00

402

S. M. (13)

26 150,00

403

S. M. (8)

383 000,00

404

S. Z. (2)

1 305 950,00

405

S. M. (9) i M.

110 755,17

406

S. T. (5)

8 900,00

407

S. J. (6)

145 700,00

408

(...) P.

20 000,00

409

S.-K. A. (9)

130 000,00

410

S. J. (8)

478 333,87

411

S. H. (1)

19 250,00

412

S. O. (2)

84 000,00

413

S. J. (7)

162 600,00

414

S. W.

40 000,00

415

S. L.

46 100,00

416

S. W. (4)

203 050,00

417

S. A. (7)

3 309 800,00

418

S. M. (11)

1 300 000,00

419

S. E. (3)

2 023 300,00

420

S. W. (5)

923 300,00

421

S. A. (9)

3 150,00

422

S. M. (12)

93 780,00

423

S. P. (2)

369 950,00

424

Ś. D.

127 000,00

425

Ś. E.

144 350,00

426

Ś. S.

886 054,00

427

Ś.-Ł. L.

177 700,00

428

Ś. A. (1)

344 796,00

429

Ś. P.

68 150,00

430

T. B.

137 000,00

431

T. M. (1)

32 000,00

432

T. S.

108 400,00

433

T. Z. (3)

90 000,00

434

T. J. (2)

120 000,00

435

T. J. (1)

150 000,00

436

T. Z. (4)

222 500,00

437

T. K.

68 000,00

438

T. T. (2)

404 100,00

439

T. D. (1)

272 800,00

440

T. L.

186 940,00

441

T. A. (1)

33 950,00

442

U. R.

170 000,00

443

U. P.

108 950,00

444

U. M. (2)

350 000,00

445

(...) Sp. z o.o.

830 050,00

446

W. W. (1)

255 596,50

447

W. J. (2)

143 137,20

448

W.-T. A. (2)

500 000,00

449

W. G. (1)

285 800,00

450

W.-P. D.

97 500,00

451

W. M. (1)

280 000,00

452

W. J. (8)

20 000,00

453

W. J. (4)

462 900,00

454

W. S. (4)

770 000,00

455

W. P. (1)

1 004 935,00

456

W. J.

53 300,00

457

W. M. (2)

69 000,00

458

W. Z. (1)

460 000,00

459

W. Z. (2)

142 000,00

460

W. Z. (3)

223 300,00

461

W. S. (1)

192 650,00

462

W. L.

8 800,00

463

W. J. (5)

107 750,00

464

W. M. (5)

100 000,00

465

W. J. (6)

175 400,00

466

W. E. (2)

182 550,00

467

W. S. (2)

200 000,00

468

W. B.

131 440,00

469

Z. S. (2)

775 417,07

470

Z. M. (4)

28 000,00

471

Z. T.

295 000,00

472

Z. A. (1)

70 150,00

473

Z.-P. B. (1)

83 200,00

474

Z. R.

985 000,00

475

Z. J. (1)

115 000,00

476

Z. P. (1)

79 000,00

477

Z. W.

64 571,42

478

Z. M. (1)

560 300,00

479

Z. A. (3)

105 000,00

480

Z. I.

126 000,00

481

Z. A.

122 550,00

482

Z. R.

88 950,00

483

Z. H.

533 000,00

484

Z. P. (2)

100 000,00

485

Z. B. (1)

100 000,00

486

Z. A. (4)

83 300,00

487

Z. M. (2)

360 000,00

488

Z. J. (2)

16 050,00

489

Z. M. (3)

904 000,00

490

Z. M.

31 700,00

491

Z. A. (5)

50 000,00

492

Ż. P.

213 850,00

493

Ż. K. (1)

182 000,00

494

Ż. N.

163 550,00

495

Ż. A.

230 000,00

496

Ż. K. (2)

7 000,00

497

Ż. B.

301 050,00

498

Ż. A.

100 000,00

499

Ż. J.

194 100,00

500

Ż. D.

132 000,00

a na koniec działalności spółki tj. na dzień 25.04.2007 r. szkoda wynosiła w stosunku do wszystkich klientów spółki 261 118 496,91 (dwieście sześćdziesiąt jeden milionów sto osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i 91/100) i tak opisany czyn kwalifikuje jako przestępstwo z art. 296 § 4 kk w zw. z art. 296 § 3 kk w zw z art. 296 § 1 kk i za ten czyn na mocy art. 296 § 4 kk wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, a na mocy art. 33 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego karę grzywny w wymiarze 200 (dwustu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 500 (pięciuset) złotych

b. w okresie od 1 października 2006 r. do 25 kwietnia 2007r. w W., będąc obowiązanym na podstawie umów o świadczenie usług pośrednictwa finansowego zawartych pomiędzy klientami a (...) E. D. (1)i Spółka, spółka jawna z siedzibą W.przy ulicy (...), do zajmowania się sprawami majątkowymi niżej wymienionych osób fizycznych i prawnych w dobrej wierze, w sposób profesjonalny i z zachowaniem standardów zawodowej staranności oraz standardów wynikających z warunków transakcji forex, czynem ciągłym nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w ten sposób, iż jako wspólnik reprezentujący spółkę samodzielnie oraz mający prawo i obowiązek prowadzenia jej spraw, mając wiedzę, że działalność spółki w zakresie transakcji forex przynosi straty, zaniechał podejmowania działań w zakresie realizacji zadań spółki oraz rzetelnego prowadzenia jej spraw pozostawiając to gestii E. D. (1), zaniechał weryfikacji prawidłowości ewidencjonowania i rozliczania wpłat i wypłat, prawidłowego naliczania zysków i strat oraz należnych spółce prowizji oraz weryfikacji prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, przez co dopuścił do tego, że

- księgi rachunkowe nadal były prowadzone wbrew przepisom ustawy o rachunkowości i podawane były w tych księgach nierzetelne i niekompletne dane,

- w nieprawidłowy sposób ewidencjonowane i rozliczane były wpłaty i wypłaty klientów, nieprawidłowo i niezgodnie ze stanem rzeczywistym naliczane były klientom zyski i straty z transakcji forex, oraz nieprawidłowo naliczane i rozliczane były należne spółce prowizje

- klienci informowani byli o nieprawdziwych stanach ich kont poprzez przekazywanie raportów miesięcznych wykazujących fałszywą wysokość stanu ich kont oraz osiągniętego zysku z transakcji forex dokonanych w danym miesiącu,

- dokonywane były niektórym klientom wypłaty nienależnych zysków, co z kolei prowadzało do powstania strat w depozytach pozostałych klientów, a przy tym uniemożliwiało pozostałym klientom ograniczenie poniesionych strat poprzez wcześniejsze wypłacenie depozytu

i w ten sposób wyrządził w ww. okresie niżej wymienionym pokrzywdzonym szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie 88 601 727,35 (osiemdziesiąt osiem milionów sześćset jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i 35/100), przy czym szkoda ta w stosunku do poszczególnych pokrzywdzonych za okres od 1.10.2006 do 25.04.2007 wyniosła:

Lp

Klient

suma straty w okresie 1.10.2006-25.04.2007

1

(...) Sp. z o.o.

15 000,00

2

(...) Sp. z o.o.

350 000,00

3

A. J. (2)

17 500,00

4

A. A. (2)

163 300,00

5

B. H. (1)

44 150,00

6

B. Z. (1)

50 000,00

7

B. G. (2)

309 600,00

8

B. M. (1)

1 552 400,00

9

B. M. (2)

100 000,00

10

B. H. (2)

47 750,00

11

(...) Sp. z o.o.

500 000,00

12

B. A.

3 130 550,00

13

B. E.

80 000,00

14

B. R.

50 000,00

15

B. T.

284 100,00

16

(...) P.

20 000,00

17

B. T. (1)

460 000,00

18

B. M. (1)

950 000,00

19

B. P. (2)

321 000,00

20

B. D. (2)

20 000,00

21

B. K. (2)

10 000,00

22

B. S. (1)

55 000,00

23

C. A. (2)

240 000,00

24

C. S.

86 500,00

25

C. M.

336 450,00

26

C. L.

85 000,00

27

C. M. (3)

1 035 800,00

28

C. W.

50 000,00

29

C. M. (4)

280 000,00

30

C. M. (5)

5 430 000,00

31

D. A. (1)

64 050,00

32

de V. A.

483 600,00

33

D. K. (1)

64 000,00

34

D.-S. B. (1)

362 065,00

35

D. A. (4)

2 400,00

36

D. P.

1 626 600,00

37

D. I. S.

3 000,00

38

D. M. (3)

13 240,00

39

E. M. (1)

900 000,00

40

F. B.

22 000,00

41

F. G.

200 000,00

42

F. F. (1)

150 000,00

43

F. S.

315 000,00

44

G. M. (2)

25 000,00

45

G. P. (2)

39 200,00

46

G. J.

50 000,00

47

G. A. (1)

20 000,00

48

G. K. (1)

30 000,00

49

G. A. (2)

46 700,00

50

G. J. (1)

176 115,69

51

G. K. (3)

193 600,00

52

G. J. (2)

19 900,00

53

G. Z. (1)

16 200,00

54

G. M. (5)

1 000 000,00

55

G. A. (3)

154 000,00

56

G. Z. (2)

75 400,00

57

G. S.

745 000,00

58

G. A. (5)

425 200,00

59

G. W. (2)

231 350,00

60

H. D.

63 000,00

61

H. N. J..

1 100 000,00

62

H. A. (1)

10 000,00

63

H. B.

48 750,00

64

H. A. (2)

100 000,00

65

J. M. (2)

65 000,00

66

J. J. (3)

50 000,00

67

J. W. (1)

100 000,00

68

J. J. (4)

116 000,00

69

J. Z.

945 500,00

70

J. A. (1)

70 000,00

71

J. W. (2)

500 000,00

72

J. J. (5)

129 000,00

73

J. B. (2)

501 425,00

74

J. M. (6)

255 200,00

75

J. R.

8 650,00

76

J. E. (2)

68 650,00

77

J. A. (2)

803 100,00

78

K.-K. K. (1)

45 000,00

79

K. M. (2)

365 000,00

80

K. A. (1)

25 000,00

81

K. Z.

3 000,00

82

K. A. (2)

300 000,00

83

K. R. (3)

150 000,00

84

K. B. (2)

129 600,00

85

(...) Sp. z o.o.

967 000,00

86

K. S. (1)

92 000,00

87

K. J. (5)

1 500 000,00

88

K. S. (2)

105 000,00

89

K. E. (3)

140 000,00

90

K. W. (3)

165 700,00

91

K. K. (6)

25 000,00

92

K. J. (6)

57 000,00

93

K. D. (1)

95 500,00

94

K. P. (2)

233 300,00

95

K. A. (7)

50 000,00

96

K. M. (11)

13 400,00

97

K. L.

250 000,00

98

K. J. (8)

180 000,00

99

K. B. (5)

100 000,00

100

L. L. (1)

27 750,00

101

L. K.

307 600,00

102

L. B.

49 000,00

103

L. K. (1)

52 000,00

104

L. R. (1)

100 000,00

105

L. J.

1 853 800,00

106

L. W.

53 850,00

107

L. R.

1 578 550,00

108

(...) Sp. z o.o.

4 000 000,00

109

Ł. K. (1)

500 000,00

110

Ł. J.

99 250,00

111

M. W.

42 000,00

112

M. J. (2)

40 000,00

113

M. A. (2)

5 610 000,00

114

M. A. (3)

39 700,00

115

M. J. (3)

250 200,00

116

M. M. (2)

209 950,00

117

M. J. (4)

15 000,00

118

M. M. (4)

120 000,00

119

M. M. (5)

185 000,00

120

M. L.

124 050,00

121

M. A. (5)

46 500,00

122

M. M. (2)

80 000,00

123

M. W.

8 000,00

124

M. K. (3)

1 000 000,00

125

N. M. (1)

200 000,00

126

N. H.

325 000,00

127

N. J. (2)

585 000,00

128

O. S. (1)

110 000,00

129

O. S. (2)

1 859 200,00

130

O. U.

120 000,00

131

O. P. (1)

400 000,00

132

O. G.

11 300,00

133

O. H.

19 800,00

134

O. M. (2) i L.

31 000,00

135

O. M. (3)

13 000,00

136

O. C.

43 250,00

137

O. M.

50 450,00

138

O. M.

120 000,00

139

O. R.

45 000,00

140

O. R.

98 000,00

141

O. T.

100 000,00

142

P. T. (1)

15 000,00

143

P. G. (1)

23 000,00

144

P. S. S. (1)

200 000,00

145

P. G. (2)

30 000,00

146

P.-M. K. (4)

183 000,00

147

P. M. (1)

4 000 000,00

148

P. T. (2)

40 000,00

149

P. P. (5)

30 000,00

150

P. A. (2)

483 600,00

151

(...) Sp. z o.o.

700 000,00

152

P. J. (2)

100 000,00

153

P. K. (2)

41 000,00

154

(...) Sp. z o.o.

3 108 050,00

155

P. A. (5)

37 200,00

156

P. G. (3)

40 000,00

157

P.-K. J. (9)

113 763,90

158

P.-T. Z. (1)

40 000,00

159

R. S. (1)

189 650,00

160

R. W. (1)

38 300,00

161

R. (...) I.

350 000,00

162

R. K. (3)

150 000,00

163

(...) Sp. z o.o.

1 000 000,00

164

R. A. (2)

1 694 400,00

165

R. A. (3)

392 000,00

166

S. J. (1)

100 000,00

167

S.-W. A. (1)

17 400,00

168

S. W. (1)

1 520 500,00

169

S. M. (1)

23 000,00

170

S. W. (2)

134 000,00

171

S. A. (4)

100 000,00

172

S. R. (2)

15 000,00

173

S. S. (3)

30 000,00

174

S. J. (3)

250 000,00

175

S.-W. D.

6 700,00

176

S. T. (2)

94 400,00

177

S. A. (6)

1 000 000,00

178

S. T. (3)

80 000,00

179

S. B. (2)

961 500,00

180

S. T. (4)

10 200,00

181

S. M. (7)

192 500,00

182

S. M. (9) i M.

14 700,00

183

S. M. (10)

880 000,00

184

S. J.

90 250,00

185

S. W.

20 650,00

186

S. L.

139 250,00

187

S. D. (4)

240 000,00

188

S. A. (7)

1 640 650,00

189

S. W. (5)

436 750,00

190

Ś. W.

161 250,00

191

Ś. E.

35 300,00

192

Ś. S.

390 850,00

193

Ś.-Ł. L.

30 837,56

194

Ś. A. (2)

188 400,00

195

T. B.

270 000,00

196

T. M. (1)

4 000,00

197

T. Z. (2)

500 000,00

198

T. M. (2)

1 817 000,00

199

T. Z.

100 000,00

200

T. T. (2)

374 000,00

201

T. D. (1)

4 150,00

202

T. L.

200 000,00

203

U. M. (1)

1 000 000,00

204

(...) Sp. z o.o.

1 067 900,00

205

W. J. (9)

60 000,00

206

(...) S.A.

455 000,00

207

W. A. (2)

50 000,00

208

W. G. (1)

44 040,00

209

W.-P. D.

9 000,00

210

W. J. (3)

366 500,00

211

W. E. (1)

60 000,00

212

W. J.

135 000,00

213

W. Z. (1)

40 940,20

214

W. M. (3)

959 000,00

215

W. M. (4)

100 000,00

216

W. Z. (2)

91 000,00

217

W. S. (1)

14 700,00

218

W. J. (5)

22 600,00

219

W. M. (5)

70 000,00

220

W. K.

175 000,00

221

W. E. (3)

2 000 000,00

222

Z. D. (1)

96 800,00

223

Z. A. (2)

1 300 000,00

224

Z. P. (1)

20 000,00

225

Z. D. (2)

269 000,00

226

Z. A.

10 300,00

227

Z. P. (2)

99 300,00

228

Z. B. (1)

30 000,00

229

Z. A.

1 000 000,00

230

Z. J. (2)

4 750,00

231

Ż. K. (1)

2 000,00

a w całym okresie funkcjonowania spółki w stosunku do wszystkich pokrzywdzonych wyniosła 261 118 496,91 (dwieście sześćdziesiąt jeden milionów sto osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i 91/100)

i tak opisany czyn kwalifikuje jako przestępstwo z art. 296 § 3 kk w zw. z art. 296 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i za ten czyn na mocy art. 296 § 3 kk wymierza oskarżonemu mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności a na mocy art. 33 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego karę grzywny w wymiarze 200 (dwustu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 500 (pięciuset) złotych

IX. oskarżonego A. K. (3)w ramach czynu zarzucanego mu w punkcie II aktu oskarżenia uznaje za winnego, tego, że w okresie od dnia 1 maja 2004 roku do 25 kwietnia 2007 roku w W.jako wspólnik spółki jawnej (...) E. D.i Spółka – Spółka Jawna prowadził bez zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd a następnie Komisji Nadzoru Finansowego działalność w zakresie obrotu maklerskimi instrumentami finansowymi, będącą jednocześnie działalnością zastrzeżoną dla funduszy inwestycyjnych, polegającą na zawieraniu poza rynkiem zorganizowanym umów, których przedmiotem były niewystandaryzowane instrumenty pochodne w postaci nierzeczywistych walutowych kontraktów terminowych, opcji walutowych, swapów walutowych oraz swapów procentowych, których stroną był (...) Bank SA, przy czym środki pieniężne lokowane w instrumenty rynku pieniężnego i wykorzystywane do rozliczenia finansowego transakcji, pochodziły z wpłat osób fizycznych oraz prawnych, zebranych w oparciu o umowy zawarte ze spółką (...)E. D.i Spółka, Spółka Jawna, których przedmiotem był udział w tym przedsięwzięciu i na podstawie których klienci powierzyli temu podmiotowi środki pieniężne w celu ich lokowania w prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych i tak opisany czyn kwalifikuje jako przestępstwo z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi w zb. z art. 287 ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych w zw. z art. 11§2kk i za ten czyn na mocy art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza oskarżonemu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności

X. na mocy art. 85 kk i art. 86 § 1 i 2 kk w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności orzeczonych w punktach VIII i IX wyroku orzeka wobec oskarżonego A. K. (3) karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy a w miejsce jednostkowych kar grzywny orzeczonych w punkcie VIII wyroku wymierza oskarżonemu karę łączną grzywny w wymiarze 300 (trzystu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 500 (pięćset) złotych

XI. Na mocy art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu A. K. (3) na poczet orzeczonej w punkcie X kary łącznej pozbawienia wolności okres zatrzymania od 25 do 28 kwietnia 2007, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawiania wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności

XII. Oskarżonego M. S. (2) w ramach czynu zarzucanego mu w punkcie I aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że:

a. w okresie od lutego 1999r. do 31 grudnia 2004 r. w W.będąc obowiązanym na podstawie umów o świadczenie usług pośrednictwa finansowego zawartych pomiędzy klientami a (...) E. D. (1)i Spółka, Spółka Jawna z siedzibą W.przy ulicy (...), do zajmowania się sprawami majątkowymi niżej wymienionych osób fizycznych i prawnych w dobrej wierze, w sposób profesjonalny i z zachowaniem standardów zawodowej staranności oraz standardów wynikających z warunków transakcji forex, nieumyślnie nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w ten sposób, iż jako wspólnik reprezentujący spółkę samodzielnie oraz mający prawo i obowiązek prowadzenia jej spraw zaniechał realizacji zadań spółki oraz rzetelnego prowadzenia jej spraw pozostawiając to wyłącznej gestii E. D. (1), przez co dopuścił do nieprawidłowego ewidencjonowania i rozliczania wpłat i wypłat klientów i wspólników, nieprawidłowego i niezgodnego ze stanem rzeczywistym naliczania klientom zysków i strat z transakcji forex, nieprawidłowego naliczania i rozliczania należnych spółce prowizji oraz do prowadzenia ksiąg rachunkowych wbrew przepisom ustawy o rachunkowości i podawania w tych księgach nierzetelnych i niekompletnych danych, uniemożliwiających ustalenie w stosunku do każdego klienta odrębnie rzeczywistej wysokości depozytu i uzyskanego zysku lub poniesionej straty w efekcie prowadzonych transakcji na rynku forex, jak też do informowania klientów o nieprawdziwych stanach ich kont poprzez przekazywanie raportów miesięcznych wykazujących fałszywą wysokość stanu ich kont oraz osiągniętego zysku z transakcji forex dokonanych w danym miesiącu, w następstwie czego dokonywane były wypłaty klientom, którzy działając w przeświadczeniu, iż osiągnęli zyski wycofywali nienależne im środki, co z kolei doprowadzało do powstania strat w depozytach pozostałych klientów, a przy tym uniemożliwiało ograniczenie im poniesionych strat poprzez wcześniejsze wypłacenie depozytu i w ten sposób nieumyślnie wyrządził niżej wymienionym pokrzywdzonym szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w łącznej wysokości

86 743 814,67 (osiemdziesiąt sześć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące osiemset czternaście złotych i 67/100), przy czym na dzień 31.12.2004 r. szkoda ta w stosunku do poszczególnych pokrzywdzonych wynosiła:

Lp

Klient

suma straty w okresie 1999-31.12.2004

1

A. M. (1)

67 000,00

2

A. R. (1)

700 000,00

3

A. K.

40 850,00

4

A. M. (3)

50 000,00

5

B. J. (3)

265 970,00

6

B. R. (1)

232 850,00

7

B. J.

100 000,00

8

B. G. (2)

400 000,00

9

B. R. (2)

500 000,00

10

B. D. (1)

166 000,00

11

B. A.

200 000,00

12

(...) P.

107 000,00

13

(...) Sp. z o.o.

1 733 250,00

14

B. K. (2)

37 000,00

15

B. S. (1)

51 500,00

16

B. J. (1)

150 000,00

17

B. J. (2)

112 490,00

18

C. I.

50 000,00

19

C. M. (2)

2 005 600,00

20

C. A. (2)

163 829,28

21

C. J. (1)

116 600,00

22

C. T.

39 650,00

23

C. Z.

292 700,00

24

C. J. (2)

62 050,00

25

C. W.

1 499 300,00

26

C. J. (4)

4 351 132,46

27

C.-S. U.

197 802,13

28

C. A. (4)

100 000,00

29

C. M. (5)

535 550,00

30

D. S.

255 000,00

31

D. W. (1)

60 000,00

32

D. M. (1)

50 000,00

33

D. J. (1)

100 000,00

34

D. G.

64 770,00

35

D. R.

64 100,00

36

D. M. (2)

93 150,00

37

D. T. (2)

200 000,00

38

D. B. (1)

119 950,00

39

D. I. S.

56 000,00

40

D. G.

110 000,00

41

D. M. (3)

48 600,00

42

E. E.

75 000,00

43

F. T.

300 000,00

44

F. I.

336 000,00

45

F.-K. B. (1)

121 950,00

46

G. B. (2)

203 500,00

47

G. D.

2 657 900,00

48

G. M. (2)

404 117,97

49

G. P. (2)

48 600,00

50

G. J.

200 000,00

51

G. T.

173 063,00

52

G. R. (1)

51 850,00

53

G. K. (1)

285 000,00

54

G. K. (2)

250 000,00

55

G. J.

930 000,00

56

G.-W. E.

300 000,00

57

G. W. (1)

6 521 650,00

58

G. Z. (1)

463 880,00

59

G. P. (1)

144 200,00

60

G. J. (3)

220 000,00

61

G. D. (2)

160 000,00

62

H.-K. M. (1)

70 500,00

63

H. T.

150 000,00

64

I.-Ł. M.

50 000,00

65

J. W. (5)

23 800,00

66

J. D. (1)

800 007,18

67

J. M. (2)

205 000,00

68

J. K. (1)

3 580 120,00

69

J. W. (4)

100 000,00

70

J. B. (1)

70 000,00

71

J. M. (5)

270 000,00

72

J.-D. B. (2)

71 100,00

73

J. J. (6)

600 000,00

74

J. J. (10)

1 909 900,00

75

J. R.

90 800,00

76

K. I. (2)

39 000,00

77

K. W. (1)

200 000,00

78

K. Z.

150 000,00

79

K. A. (5)

122 000,00

80

K. B. (2)

111 500,00

81

K. K. (3)

600 000,00

82

K. J. (3)

24 750,00

83

K. R. (4)

95 000,00

84

K. G.

356 700,00

85

K. C.

75 000,00

86

K. L. (1)

50 000,00

87

K. P. (1)

82 000,00

88

K. B. (3) i T.

30 000,00

89

K.-B. D.

100 000,00

90

K. M. (7)

100 000,00

91

K. A. (7)

100 000,00

92

K. M. (10)

86 400,00

93

K. M. (11)

41 520,00

94

K. P. W. (1)

193 758,00

95

K. M. (12)

500 000,00

96

K. P. (3)

410 050,00

97

K. B. (4)

94 738,16

98

K. R. (5)

42 690,00

99

K. K. (9)

386 000,00

100

L. L. (1)

432 150,00

101

L. M. (2)

420 000,00

102

L. T. (1)

1 170 000,00

103

L. U. (2)

50 000,00

104

L. R. (2)

14 560,00

105

L. K.

126 500,00

106

Ł. R.

760 877,00

107

Ł. T.

183 400,00

108

Ł. A.

183 600,00

109

Ł. H. (2)

163 000,00

110

Ł. B.

85 000,00

111

Ł. K. (2)

135 000,00

112

Ł. S. (2)

408 800,00

113

M. R.

90 000,00

114

M. W.

160 000,00

115

M. C.

80 000,00

116

M. B. (1)

100 000,00

117

M. J. (3)

1 187 200,00

118

M. S. (1)

120 000,00

119

M. K. (2)

103 470,00

120

M. J. (4)

130 000,00

121

M. T.

2 058 996,50

122

M. W. (2)

130 000,00

123

M. P. (1)

100 000,00

124

M. B. (2)

90 000,00

125

M. M. (7)

250 000,00

126

M. M. (8)

149 465,00

127

N. E.

51 000,00

128

N. M. (3)

72 550,00

129

N. J. (1)

115 000,00

130

N. P.

88 000,00

131

N. R.

148 100,00

132

O. S. (1)

55 000,00

133

O. M. (1)

230 000,00

134

O. G.

76 750,00

135

O. H.

70 900,00

136

O. J.

150 000,00

137

O. M. (2) i L.

75 000,00

138

O. I.

23 500,00

139

P. J. (4)

475 570,00

140

P. T. (1)

901 112,00

141

P. G. (1)

52 200,00

142

P. J. (5)

23 950,00

143

P. B. (2)

239 750,00

144

P. G. (2)

55 000,00

145

P. D.

574 200,00

146

P. T. (2)

150 000,00

147

P. M. (2)

155 000,00

148

P. W. (2)

200 000,00

149

P. A. (2)

3 444 702,35

150

P. K. (1)

33 600,00

151

P. A. (3)

1 584 270,00

152

(...) Sp. z o.o.

700 000,00

153

P. E.

46 000,00

154

P. J. (1)

200 000,00

155

(...) Sp. z o.o.

1 207 100,00

156

P. J. (3)

332 000,00

157

P. P. (6)

90 000,00

158

P. W. (3)

481 000,00

159

P. A. (6)

380 000,00

160

P. Z. (1)

1 320 000,00

161

P.-K. J. (9)

300 000,00

162

R. S. (1)

129 000,00

163

R. A. (1)

75 000,00

164

R. W. (4)

911 846,00

165

R.-W. J. (1)

55 100,00

166

R. K. (1)

849 250,00

167

R. H.

175 000,00

168

R. M. (1)

153 363,69

169

R. J. (1)

297 250,00

170

R. W. (2)

300 000,00

171

R. M. (2)

100 000,00

172

R. S. (2)

332 710,00

173

S. E. M. (2)

689 363,00

174

S. O. (1)

40 000,00

175

S. P. (1)

40 000,00

176

S.-W. A. (1)

136 300,00

177

S. L. T. (2)

10 000,00

178

S. A. (2)

820 000,00

179

S. W. (6)

680 000,00

180

S. R. (2)

12 000,00

181

S. Z. (1)

60 000,00

182

S. A.

185 000,00

183

S. B. (3)

552 630,00

184

S. J. (4)

2 689 280,00

185

S. M. (4)

130 000,00

186

S. A. (8)

376 000,00

187

S. S. (5)

170 672,94

188

S. T. (3)

528 075,96

189

S. I. (2)

300 000,00

190

S. M. (6)

200 000,00

191

S. T. (4)

50 150,00

192

S. M. (13)

54 450,00

193

S. M. (8)

350 750,00

194

S. M. (9) i M.

126 655,17

195

S. T. (5)

30 950,00

196

(...) P.

600 000,00

197

S.-K. A. (9)

100 000,00

198

S. J. (8)

576 633,87

199

S. H. (1)

57 550,00

200

S. O. (2)

60 000,00

201

S. J. (7)

152 600,00

202

S. A. (7)

14 500,00

203

S. M. (11)

1 300 000,00

204

S. A. (9)

3 150,00

205

S. A. (10)

235 070,00

206

S. M. (12)

200 000,00

207

Ś. D.

108 300,00

208

T. S.

214 000,00

209

T. Z. (3)

150 000,00

210

T. J. (2)

210 000,00

211

T. A. (1)

80 000,00

212

W. W. (1)

255 596,50

213

W. J. (2)

74 200,00

214

W.-P. D.

60 000,00

215

W.-W. H.

2 150,00

216

W. M. (1)

180 000,00

217

W. J. (8)

20 000,00

218

W. S. (4)

670 000,00

219

W. P. (1)

687 000,00

220

W. M. (2)

149 000,00

221

W. Z. (1)

480 000,00

222

W. Z. (3)

223 300,00

223

W. L.

15 200,00

224

W. J. (6)

207 400,00

225

W. B.

436 460,00

226

Z. S. (2)

455 825,09

227

Z. M. (4)

28 000,00

228

Z. T.

415 000,00

229

Z. A. (1)

48 200,00

230

Z. J. (1)

97 200,00

231

Z. W.

64 571,42

232

Z. H.

603 000,00

233

Z. M. (2)

360 000,00

234

(...) J.

57 750,00

235

Z. M.

70 000,00

236

Z. A. (5)

150 000,00

237

Ż. P.

139 800,00

238

Ż. A.

230 000,00

239

Ż. K. (2)

59 000,00

240

Ż. B.

324 250,00

241

Ż. J.

146 300,00

a na dzień 30.09.2006, tj. na dzień odejścia oskarżonego ze spółki wynosiła nie mniej niż 172 516 769,56 zł

i tak opisany czyn kwalifikuje jako przestępstwo z art. 296 § 4 kk w zw. z art. 296 § 3 kk w zw. z art. 296 § 1 kk i za ten czyn na mocy art. 296 § 4 kk wymierza oskarżonemu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, a na mocy art. 33 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego karę grzywny w wymiarze 200 (dwustu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 500 (pięciuset) złotych

b. w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 30 września 2006r. w W., będąc obowiązanym na podstawie umów o świadczenie usług pośrednictwa finansowego zawartych pomiędzy klientami a (...) E. D. (1)i Spółka, spółka jawna z siedzibą W.przy ulicy (...), do zajmowania się sprawami majątkowymi niżej wymienionych osób fizycznych i prawnych w dobrej wierze, w sposób profesjonalny i z zachowaniem standardów zawodowej staranności oraz standardów wynikających z warunków transakcji forex, czynem ciągłym nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w ten sposób, iż jako wspólnik reprezentujący spółkę samodzielnie oraz mający prawo i obowiązek prowadzenia jej spraw, mając wiedzę, że działalność spółki w zakresie transakcji forex przynosi straty, zaniechał realizacji zadań spółki oraz rzetelnego prowadzenia jej spraw pozostawiając to gestii E. D. (1), zaniechał weryfikacji prawidłowości ewidencjonowania i rozliczania wpłat i wypłat, prawidłowego naliczania zysków i strat oraz należnych spółce prowizji oraz weryfikacji prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, przez co dopuścił do tego, że:

- księgi rachunkowe nadal były prowadzone wbrew przepisom ustawy o rachunkowości i podawane były w tych księgach nierzetelne i niekompletne dane,

- w nieprawidłowy sposób ewidencjonowane i rozliczane były wpłaty i wypłaty klientów i wspólników, nieprawidłowo i niezgodnie ze stanem rzeczywistym naliczane były klientom zyski i straty z transakcji forex, oraz nieprawidłowo naliczane i rozliczane były należne spółce prowizje

- klienci informowani byli o nieprawdziwych stanach ich kont poprzez przekazywanie raportów miesięcznych wykazujących fałszywą wysokość stanu ich kont oraz osiągniętego zysku z transakcji forex dokonanych w danym miesiącu,

- dokonywane były niektórym klientom wypłaty nienależnych zysków, co z kolei prowadzało do powstania strat w depozytach pozostałych klientów, a przy tym uniemożliwiało pozostałym klientom ograniczenie poniesionych strat poprzez wcześniejsze wypłacenie depozytu

i w ten sposób wyrządził w ww. okresie niżej wymienionym pokrzywdzonym szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie nie mniejszej niż 85 772 954,89 (osiemdziesiąt pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote i 89/100) przy czym szkoda ta w stosunku do poszczególnych pokrzywdzonych za okres od 1.01.2005 do 30.09.2006 wyniosła:

Lp

Klient

suma straty w okresie 1.01.05-30.09.06

1

A. M. (1)

9 000,00

2

A. M. (2)

250 000,00

3

A. R. (1)

1 980 000,00

4

(...) Sp. z o.o.

120 750,00

5

(...) Sp. z o.o.

400 000,00

6

A. K. (1)

88 700,00

7

A. J. (1)

671 600,00

8

A. J. (2)

26 550,00

9

A. A. (2)

120 100,00

10

A. J. (3)

308 500,00

11

B. G. (1)

1 565 450,00

12

B. R. (1)

11 350,00

13

B. R. (2)

360 250,00

14

B. D. (1)

33 750,00

15

B. W. (2)

1 055 000,00

16

B. W. (2)

10 000,00

17

B. Z. (2)

20 000,00

18

B. B. (1)

207 900,00

19

(...) P.

75 000,00

20

B. E. (1)

105 120,16

21

B. T. (1)

80 000,00

22

B. E. (2)

284 700,00

23

B. P. (2)

868 950,00

24

B. A. (2)

445 000,00

25

B. T. (2)

140 000,00

26

B. J. (1)

27 000,00

27

B. M. (3)

295 650,00

28

B. J. (2)

75 980,00

29

C. M. (1)

97 400,00

30

C. A.

435 400,00

31

C. A.

713 450,00

32

C. I.

150 000,00

33

C. A. (1)

180 000,00

34

C. A. (2)

478 364,09

35

C. J. (1)

15 150,00

36

C. S.

236 300,00

37

C. M.

42 700,00

38

C. T.

376 150,00

39

C. J. (2)

185 000,00

40

C. A. (3)

500 000,00

41

C. K.

1 000 000,00

42

C. M. (3)

63 100,00

43

C.- M. K.

280 000,00

44

C.-S. U.

2 000,00

45

C. A. (4)

642 500,00

46

C. M. (4)

930 000,00

47

C. C. (2)

80 000,00

48

(...) Sp. z o.o.

1 500 000,00

49

D. A. (2)

39 700,00

50

D. K. (1)

59 000,00

51

D. S.

30 000,00

52

D. W. (2)

123 300,00

53

D. M. (1)

9 321 550,00

54

D. M. (1)

50 000,00

55

(...) A. S. (1)

350 000,00

56

D.- N. L.

734 900,00

57

D. A. (3)

196 000,00

58

D. A. (4)

85 318,00

59

D. T. (1)

49 650,00

60

D. T. (2)

1 360 000,00

61

D. B. (1)

64 250,00

62

D. I. S.

11 500,00

63

E. E.

72 900,00

64

F. B.

110 000,00

65

F. D.

342 970,00

66

F. I.

646 000,00

67

F.-K. B. (1)

18 450,00

68

F. R.

67 000,00

69

Fundacja (...)

178 500,00

70

F. A.

50 000,00

71

G. P. (2)

4 600,00

72

G. J.

100 000,00

73

G. R. (1)

1 700,00

74

G. A. (1)

115 000,00

75

G. K. (1)

91 000,00

76

G. K. (2)

81 000,00

77

G. R.

373 200,00

78

G. M. (3)

160 000,00

79

G. J. (2)

161 000,00

80

G. M. (4)

100 000,00

81

G. R. (2)

100 000,00

82

G. D. (1)

336 150,00

83

G. W. (2)

169 450,00

84

H. D.

954 000,00

85

H. N. J..

1 559 000,00

86

H. A. (1)

65 550,00

87

H. P.

104 900,00

88

H. G.

100 000,00

89

H.-K. M. (1)

90 500,00

90

H. T.

260 000,00

91

I. H.

100 000,00

92

Instytut (...) Sp. z o.o.

220 000,00

93

I.-Ł. M.

97 400,00

94

J. M. (2)

60 000,00

95

J. M. (3)

200 000,00

96

J. W. (1)

240 000,00

97

J. K. (1)

350 000,00

98

J. M. (4)

977 550,00

99

J. B. (1)

383 000,00

100

J. A. (1)

84 500,00

101

J. W. (2)

950 000,00

102

J. I.

263 000,00

103

J. E. (1)

885 000,00

104

J. B. (2)

360 600,00

105

J. J. (7)

100 000,00

106

J. L. (1) R.

50 000,00

107

J. G.

541 850,00

108

J. M. (6)

901 950,00

109

J. K. (2)

97 000,00

110

J. M. (7)

229 650,00

111

(...) M. J. (1)

908 400,00

112

J. R.

50 200,00

113

J. E. (2)

98 650,00

114

J. A. (2)

1 000 000,00

115

K.-K. K. (1)

100 000,00

116

K. M. (3)

62 250,00

117

K. M. (4)

197 450,00

118

K. A. (1)

176 000,00

119

Kancelaria Adwokacka adw. Ł. H. (1)

110 000,00

120

K. R. (1)

219 000,00

121

K. T.

187 050,00

122

K. Z.

151 000,00

123

K. M. (13)

80 000,00

124

K. E. (1)

790 000,00

125

K. I. (1)

164 000,00

126

K. R. (2)

35 400,00

127

K. A. (3)

60 000,00

128

K. A. (5)

607 000,00

129

K. J. (1)

832 900,00

130

K. K. (2)

100 000,00

131

K. B. (2)

63 500,00

132

K. J. (2)

50 000,00

133

K. K. (3)

1 400 000,00

134

K. M. (5)

75 150,00

135

K. K. (4)

560 000,00

136

K. W. (2)

299 500,00

137

K. A. (5)

1 826 200,00

138

K. G.

233 000,00

139

K. C.

100 282,85

140

K. H.

86 300,00

141

K. A. (6)

340 000,00

142

K. S. (1)

740 000,00

143

K. M. (6)

25 000,00

144

K. L. (1)

30 000,00

145

K. P. (1)

15 000,00

146

K.-K. J. (4)

115 000,00

147

K. B. (3) i T.

32 600,00

148

K.-D. R.

234 950,00

149

K. W.

400 000,00

150

K. E. (1)

170 000,00

151

K. W. (3)

135 050,00

152

K. K. (6)

360 000,00

153

K. J. (6)

131 000,00

154

K.-B. D.

181 339,56

155

K. M. (7)

45 000,00

156

K. A. (7)

77 000,00

157

K. M. (8)

50 000,00

158

K. J.

197 150,00

159

K. E. (4)

95 700,00

160

K. P. (3)

484 000,00

161

K. L. (2)

850 000,00

162

K. B. (4)

137 000,00

163

K. J. (7)

44 650,00

164

K. B.

200 000,00

165

K. D. (2)

146 070,00

166

K. R. (5)

57 190,00

167

K. A. (8)

259 250,00

168

K. K. (8)

220 000,00

169

K. K. (9)

220 000,00

170

L. D.

103 400,00

171

L. G.

162 000,00

172

L. B.

40 000,00

173

L. H. (2)

150 000,00

174

L. A. K. (2)

200 000,00

175

L. W.

307 900,00

176

L. M. (1)

313 800,00

177

L. K.

108 950,00

178

L. H. (3)

132 000,00

179

L. R.

7 000,00

180

L. I.

150 000,00

181

L. K.

32 150,00

182

Ł. R.

790 000,00

183

Ł. W.

227 050,00

184

Ł. R. (1)

100 000,00

185

Ł. T.

4 836 360,00

186

Ł. J.

274 000,00

187

Ł. S. (1)

121 500,00

188

Ł. E.

10 000,00

189

Ł. B.

172 700,00

190

M. A. (1)

1 000 000,00

191

M. J. (2)

80 000,00

192

M. C.

162 050,00

193

M. R.

199 100,00

194

M. K. (1)

2 008 950,00

195

M. A. (2)

2 911 000,00

196

M. B. (1)

100 000,00

197

M. A. (4)

172 000,00

198

M. S. (1)

227 350,00

199

M. M. (2)

445 350,00

200

M. J. (4)

200 000,00

201

M. M. (3)

102 400,00

202

M. M. (4)

170 000,00

203

M. M. (5)

410 000,00

204

M. W. (2)

300 000,00

205

M. L.

90 800,00

206

M. P. (1)

200 000,00

207

M. Z. (1)

350 000,00

208

M. F.

1 900 000,00

209

M. A. (6)

1 601 100,00

210

M. M. (2)

70 000,00

211

M. W.

108 800,00

212

M. M. (7)

10 000,00

213

N. E.

8 400,00

214

N. B.

100 000,00

215

N. M. (2)

69 600,00

216

N. J. (1)

10 000,00

217

N. R.

179 300,00

218

(...) Sp. z o.o.

369 550,00

219

N. J. (2)

2 130 000,00

220

O. S. (1)

27 000,00

221

O. M. (1)

310 000,00

222

O. A.

768 650,00

223

O. K.

135 850,00

224

O. R.

1 106 450,00

225

O. E.

184 100,00

226

O. P. (2)

530 000,00

227

O. W.

3 500 000,00

228

O. B.

189 900,00

229

O. J.

27 950,00

230

O. M. (3)

80 150,00

231

O. M.

144 050,00

232

O. M.

120 000,00

233

O. R.

78 100,00

234

O. M.

1 678 000,00

235

O. L.

200 000,00

236

P. A. (1)

234 000,00

237

P.-W. A.

100 000,00

238

P. J. (5)

2 500,00

239

P. B. (2)

5 200,00

240

P.-S. A. (1)

200 000,00

241

P.-M. K. (4)

534 800,00

242

P. M. (2)

45 000,00

243

P. W. (2)

390 550,00

244

P.-D. M. (4)

250 000,00

245

P. P. (5)

300 000,00

246

P. A. (2)

898 650,00

247

P. K. (1)

432 600,00

248

(...) S.A.

1 000 000,00

249

(...) Sp. z o.o.

180 000,00

250

P. H.

140 000,00

251

P. J. (1)

186 000,00

252

P. K. (2)

66 500,00

253

P. A. (4)

150 000,00

254

P. A. (5)

100 000,00

255

P. P. (6)

155 550,00

256

P. P. (8)

222 050,00

257

P. R.

2 000 000,00

258

P. A. (6)

785 000,00

259

P. M. (3)

2 039 700,00

260

P. K. (3)

175 000,00

261

P. S. (1)

683 000,00

262

P. Z. (1)

145 000,00

263

P.-K. J. (9)

1 300 000,00

264

R. W. (1)

95 650,00

265

R. W. (4)

278 520,00

266

R. H.

30 000,00

267

R. K. (2)

100 000,00

268

R. R. (6)

87 550,00

269

R. T. (1)

200 000,00

270

R. J. (1)

59 000,00

271

R. A. (2)

891 600,00

272

R. W. (2)

178 622,61

273

R. J. (2)

70 000,00

274

R. W. (3)

170 250,00

275

R. M. (2)

49 650,00

276

R. K. (4)

500 000,00

277

R. T. (2)

185 000,00

278

R. B. (1)

197 500,00

279

R. D.

100 000,00

280

S. T. (1)

15 000,00

281

S. E. (2)

72 000,00

282

S. M. (1)

90 000,00

283

S. B.

450 000,00

284

S. A. (2)

1 650 000,00

285

S. R. (1)

69 100,00

286

S. A. (3)

57 216,18

287

S. M. (2)

250 000,00

288

S. D. (2)

100 000,00

289

S. J. (2)

1 200 000,00

290

S. W. (3)

898 000,00

291

S. M. (3)

207 150,00

292

S. R. (2)

147 477,40

293

S. S. (2)

200 000,00

294

S. S. (3)

250 000,00

295

S.-W. D.

100 000,00

296

S. I. (1)

209 450,00

297

S. J. (5)

80 250,00

298

S. T. (3)

323 000,00

299

S. M. (5)

100 200,00

300

S. I. (2)

10 050,00

301

S. M. (6)

100 000,00

302

S. D. (3)

680 250,00

303

S. M. (8)

32 250,00

304

S. Z. (2)

1 305 950,00

305

S. J. (6)

145 700,00

306

S.-K. A. (9)

30 000,00

307

S. O. (2)

24 000,00

308

S. J. (7)

10 000,00

309

S. W.

40 000,00

310

S. L.

46 100,00

311

S. W. (4)

203 050,00

312

S. A. (7)

3 295 300,00

313

S. E. (3)

2 023 300,00

314

S. W. (5)

923 300,00

315

S. P. (2)

437 550,00

316

Ś. D.

18 700,00

317

Ś. E.

144 350,00

318

Ś. S.

886 054,00

319

Ś.-Ł. L.

177 700,00

320

Ś. A. (1)

344 796,00

321

Ś. P.

68 150,00

322

T. B.

137 000,00

323

T. M. (1)

32 000,00

324

T. J. (1)

150 000,00

325

T. Z. (4)

222 500,00

326

T. K.

68 000,00

327

T. T. (2)

404 100,00

328

T. D. (1)

272 800,00

329

T. L.

186 940,00

330

U. R.

170 000,00

331

U. P.

108 950,00

332

U. M. (2)

350 000,00

333

(...) Sp. z o.o.

830 050,00

334

W. J. (2)

68 937,20

335

W.-T. A. (2)

500 000,00

336

W. G. (1)

291 250,00

337

W.-P. D.

37 500,00

338

W. M. (1)

100 000,00

339

W. J. (4)

462 900,00

340

W. S. (4)

100 000,00

341

W. P. (1)

317 935,00

342

W. J.

53 300,00

343

W. Z. (2)

142 000,00

344

W. S. (5)

192 650,00

345

W. J. (5)

107 750,00

346

W. M. (5)

100 000,00

347

W. E. (2)

182 550,00

348

W. S. (2)

200 000,00

349

Z. S. (2)

319 591,98

350

Z. A. (1)

21 950,00

351

Z.-P. B. (1)

83 200,00

352

Z. R.

985 000,00

353

Z. J. (1)

17 800,00

354

Z. P. (1)

79 000,00

355

Z. M. (1)

560 300,00

356

Z. A. (3)

105 000,00

357

Z. I.

126 000,00

358

Z. A.

122 550,00

359

Z. R.

88 950,00

360

Z. P. (2)

100 000,00

361

Z. B. (1)

100 000,00

362

Z. A. (4)

83 300,00

363

Z. M. (3)

904 000,00

364

Ż. P.

74 050,00

365

Ż. K. (1)

182 000,00

366

Ż. N.

163 550,00

367

Ż. A.

100 000,00

368

Ż. J.

47 800,00

369

Ż. D.

132 000,00

a od początku funkcjonowania spółki do 30.09.2006 wyniosła nie mniej niż 172 516 769,56 (sto siedemdziesiąt dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i 56/100)

i tak opisany czyn kwalifikuje jako przestępstwo z art. 296 § 3 kk w zw. z art. 296 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i za ten czyn na mocy art. 296 § 3 kk wymierza oskarżonemu M. S. (2) karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności a na mocy art. 33 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego karę grzywny w wymiarze 200 (dwustu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 500 (pięciuset) złotych

XIII. oskarżonego M. S. (2)w ramach czynu zarzucanego mu w punkcie II aktu oskarżenia uznaje za winnego, tego, że w okresie od dnia 1 maja 2004 roku do 30 września 2006 roku w W.jako wspólnik spółki jawnej (...) E. D.i Spółka – Spółka Jawna prowadził bez zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd a następnie Komisji Nadzoru Finansowego działalność w zakresie obrotu maklerskimi instrumentami finansowymi, będącą jednocześnie działalnością zastrzeżoną dla funduszy inwestycyjnych, polegającą na zawieraniu poza rynkiem zorganizowanym umów, których przedmiotem były niewystandaryzowane instrumenty pochodne w postaci nierzeczywistych walutowych kontraktów terminowych, opcji walutowych, swapów walutowych oraz swapów procentowych, których stroną był (...) Bank SA, przy czym środki pieniężne lokowane w instrumenty rynku pieniężnego i wykorzystywane do rozliczenia finansowego transakcji, pochodziły z wpłat osób fizycznych oraz prawnych, zebranych w oparciu o umowy zawarte ze spółką (...)E. D.i Spółka - Spółka Jawna, których przedmiotem był udział w tym przedsięwzięciu i na podstawie których klienci powierzyli temu podmiotowi środki pieniężne w celu ich lokowania w prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych i tak opisany czyn kwalifikuje jako przestępstwo z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi w zb. z art. 287 ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych w zw. z art. 11 § 2 kk i za ten czyn na mocy art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza oskarżonemu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności

XIV. na mocy art. 85 kk i art. 86 § 1 i 2 kk w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności orzeczonych wobec oskarżonego w punktach XII i XIII wyroku orzeka wobec oskarżonego M. S. (2) karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy a w miejsce jednostkowych kar grzywny orzeczonych w punkcie XII wyroku wymierza oskarżonemu karę łączną grzywny w wymiarze 300 (trzystu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 500 (pięćset ) złotych

XV. Na mocy art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu M. S. (2) na poczet orzeczonej w punkcie XIV wyroku kary łącznej pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania od 25.04.2007 r. do 11.10.2007 r., przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności

XVI. Na mocy art. 46 § 1 kk zasądza od oskarżonych E. D. (1), A. K. (3) i M. S. (2) solidarnie tytułem naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem:

- na rzecz D. B. (3) kwotę 132 238,01 zł

- na rzecz W. G. (3) kwotę 383 090,65 zł

- na rzecz B. Ł. kwotę 244 688,64 zł

- na rzecz M. D. kwotę 191 163 zł

- na rzecz W. P. (2) kwotę 465 577,49 zł

- na rzecz J. S. (3) kwotę 139 262,25 zł

- na rzecz R. B. (2) kwotę 558 761,31 zł

- na rzecz G. B. (1) kwotę 389 100,82 zł

- na rzecz spółki z o.o. (...) kwotę 1 137 020,97 zł

- na rzecz W. S. (6) kwotę 858 321,87 zł

- na rzecz J. D. (2) kwotę 95 581,50 zł

- na rzecz H. L. kwotę 143 372,25 zł

- na rzecz M. J. (6) kwotę 589 971 zł

- na rzecz S. K. kwotę 826 878,96 zł

- na rzecz R. K. (5) kwotę 425 528,85 zł

- na rzecz J. O. (1) kwotę 128 031,42 zł

- na rzecz W. M. (6) kwotę 62 500 zł

- na rzecz M. O. (2) kwotę 185 906,02 zł

- na rzecz L. M. (3) kwotę 205 356,85 zł

- na rzecz W. L. kwotę 345 766,08 zł

- na rzecz M. S. (3) kwotę 286 865,73 zł

- na rzecz M. A. (7) kwotę 248 153,75 zł

- na rzecz T. Ł. kwotę 4 542 911 zł

- na rzecz D. K. (2) kwotę 44 290,48 zł

- na rzecz P. S. (2) kwotę 367 217,92 zł

- na rzecz R. Z. kwotę 694 830 zł

- na rzecz P. Z. (2) kwotę 98 852,30 zł

- na rzecz W. Z. (4) kwotę 64 094,56 zł

- na rzecz Z. C. kwotę 202 440, zł

- na rzecz K. K. (13) kwotę 483 642,39 zł

- na rzecz A. K. (5)kwotę 138 113,26 zł

- na rzecz B. K. (3) kwotę 191 163 zł

- na rzecz K. R. (6) kwotę 477 907,50 zł

- na rzecz M. B. (3) kwotę 226 623,74 zł

- na rzecz J. N. kwotę114 697,80 zł

- na rzecz S. Ł.kwotę (...) 389,48 zł

- na rzecz K. J. (10) kwotę 2 131 457,97 zł

- na rzecz E. J. kwotę 159 907,85 zł

- na rzecz D. T. (3) kwotę 274 904,72 zł

- na rzecz P. G. (4) kwotę 88 290,79 zł

XVII. na mocy art. 46 § 1 kk zasądza od oskarżonych E. D. (1) i A. K. (3) solidarnie tytułem naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem:

- na rzecz Z. J. (3) kwotę 903 709,82 zł

- na rzecz A. H. kwotę 95 581,50 zł

- na rzecz S. G. kwotę 739 731,17 zł

- na rzecz M. G. (1) kwotę 955 815 zł

- na rzecz E. W. kwotę 1 911 630 zł

- na rzecz Z. B. (2) kwotę 47 790,75 zł

- na rzecz J. F. kwotę 143 372,25 zł

- na rzecz A. K. (6) kwotę 286 744,50 zł

- na rzecz M. U. kwotę 955 815 zł

XVIII. Na podstawie art. 415 kc uwzględnia częściowo powództwa cywilne L. N. (1), M. C. (1) i T. C. i zasądza solidarnie od oskarżonych E. D. (1), A. K. (3) i M. S. (2)

- na rzecz L. N. (1) kwotę 654 637,69 (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych i 69/100) z odsetkami ustawowymi od dnia 29 kwietnia 2011 r. do dnia zapłaty

- na rzecz M. C. (1)kwotę 362 397,26 (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i 26/100) - z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu tj. od 29.09.2010 r. do dnia zapłaty

- na rzecz T. C. kwotę 301 225,10 (trzysta jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych i 10/100) - z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu tj. od 29.09.2010 do dnia zapłaty; w pozostałym zakresie powyższe powództwa oddala

XIX. Na podstawie art. 415 kc uwzględnia częściowo powództwo cywilne A. M. (5) i zasądza solidarnie od E. D. (1) i A. K. (3) na rzecz A. M. (5) kwotę 133 780,75 (sto trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych i 75/100, a w pozostałym zakresie powództwo to oddala

XX na podstawie art. 643 kpk zasądza na rzecz Skarbu Państwa od oskarżonych E. D. (1), A. K. (3) i M. S. (2) solidarnie kwotę 65 913 (sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzynaście) złotych, tytułem opłat od pozwów cywilnych L. N. (1), M. C. (1) i T. C., od uiszczenia których ww. powodowie cywilni byli zwolnieni w oparciu o art. 642 kpk, a w zakresie, w jakim powództwa cywilne ww. powodów zostały oddalone – zwalnia powodów cywilnych od uiszczenia opłat.

XXI. na podstawie art. 643 kpk zasądza na rzecz Skarbu Państwa od oskarżonych E. D. (1) i A. K. (3) kwotę 6 689,03 (sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 03/100) tytułem opłaty od pozwu cywilnego A. M. (5), od uiszczenia którego ww. powódka cywilna była zwolniona w oparciu o art. 642 kpk, a w zakresie, w jakim powództwo cywilne A. M. (5) zostało oddalone – zwalnia A. M. (5) od uiszczenia opłaty

XXII. na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 633 kpk zasądza od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa kwoty po 28 555,18 (dwadzieścia osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych i osiemnaście groszy – tytułem zwrotu wydatków oraz tytułem opłaty: od oskarżonego E. D. (1) kwotę 60 600 (sześćdziesiąt tysięcy sześćset złotych), od oskarżonych A. K. (3) i M. S. (2) kwoty po 30 400 (trzydzieści tysięcy czterysta) złotych

(...)

(...)

(...)

VIII K 234/08

Uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2011r.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Oskarżeni E. D. (1), A. K. (3)i M. S. (2)poznali się w 1998 r., kiedy E. D. (1)pracował w spółce (...) (...), zajmującej się inwestycjami na rynku forex. A. K. (3)i M. S. (2)znali się wcześniej. W spółce (...)inwestowali środki pieniężne, a E. D. (1)zajmował się ich inwestycjami z ramienia spółki. W spółce tej w grupie E. D. (1)pracował wówczas także R. A. (4).

E. D. (1)pokazał się pozostałym oskarżonym jako dobry znawca rynku forex, bowiem dobrze prowadził ich inwestycje w tej spółce i dzięki jego opiece oskarżeni osiągnęli dobry zysk na tej inwestycji. To spowodowało, że zaproponowali E. D. (1)wspólne założenie spółki, która będzie się zajmowała inwestowaniem środków pieniężnych klientów na rynku forex. Rozmowy i ustalenia na ten temat rozpoczęły się w 1998 r., kiedy E. D. (1)jeszcze był pracownikiem spółki (...). Efektem tych rozmów było podpisanie w dniu 19.11.1998 r. umowy spólki i powstanie spółki (...) E. D.i Spółka, spółka jawna, która rozpoczęła swoją działalność w lutym 1999 r. Przedmiotem działalności spółki była działalność finansowa. Udziały wszystkich trzech udziałowców były równe (wkłady po 33 000 zł), natomiast w głosowaniu A. K. (3)przypadały dwa głosy, a pozostałym wspólnikom po jednym głosie. Każdy wspólnik – wedle umowy – miał prawo reprezentowania spółki samodzielnie, jak również mógł prowadzić sprawy spółki nie przekraczające zakresu zwykłych czynności. W sprawach przekraczających czynności zwykłego zarządu wymagana była uchwała wspólników. Każda czynność rozporządzająca mieniem spółki o wartości przekraczającej 100 000 zł lub rodząca zobowiązania po stronie spółki przekraczające taką wartość była uznawana jako przekraczająca zakres zwykłych czynności.

W tym czasie spółka (...) nagle zakończyła działalność w Polsce defraudując pieniądze części klientów.

Oskarżony E. D. (1)informując niektórych klientów (...), którymi się opiekował, o zamiarze likwidacji działalności przez tę spółkę, uchronił ich przed stratami, gdyż zdążyli wypłacić swoje pieniądze. Osoby te dzięki takiemu posunięciu oskarżonego nabrały do niego zaufania i stały się pierwszymi klientami spółki (...). Razem z oskarżonym do spółki (...)przeszli jego koledzy R. A. (4), M. S. (4), Ł. K. (3)i A. R. (2)z tym, że nie jako wspólnicy, ale jako zwykli pracownicy.

M. S. (4), Ł. K. (3)i A. R. (2)po kilku miesiącach odeszli ze spółki i założyli własną nowa spółkę o nazwie (...). Spółka ta również zajmowała się między innymi inwestowaniem środków finansowych swoich klientów na rynku forex. Zakończyła swoją działalność w 2006 r., kiedy okazało się, że zdefraudowała ogromne kwoty pieniędzy należących do jej klientów. Do dnia dzisiejszego trwa postępowanie przygotowawcze w tej sprawie.

Spółka (...)rozpoczęła swoją działalność w lutym 1999 r. Ani w umowie spółki, ani w żadnej uchwale wspólnicy nie dokonali podziału między siebie obowiązków związanych z prowadzeniem spółki. Ustalone jedynie zostało ustnie, że E. D. (1)będzie zajmował się inwestowaniem środków uzyskanych od klientów spółki na rynku forex, ponieważ miał w tym zakresie doświadczenie i był uznawany przez swoich wspólników, za dobrego specjalistę, znającego ten rynek i umiejącego się na nim poruszać i generować zyski. Pozostali wspólnicy także znali się na transakcjach na rynku forex, jednak w mniejszym zakresie niż E. D. (1).

Ustalenie formuły spółki oraz treści umów, jakie spółka miała podpisywać z klientami powierzono kancelarii prawnej S., K., Ś.i rozpoczęto poszukiwanie klientów.

W umowie spółki, która przyjęła formę spółki jawnej, zawarty został zapis, że jeśli dla prowadzenia działalności będzie potrzebne zezwolenie, to spółka podejmie działania, aby je uzyskać. W umowie postanowiono także, że każdy wspólnik ma obowiązek i prawo prowadzić sprawy spółki, a zmiany do umowy mają być pisemne pod rygorem nieważności

Dowód:

- wyjaśnienia oskarżonego E. D. (1) k. 216-220, 335-340, 1649-1652, 1673-1676, 4543-4547, 6242-6245, 6246-6247, 11426-11430, 12140-12144, 13152-13156, 30623-30624, 40945-40949, 45100-45102, 46765-46796, 46786- 46803, 46890-46895, 46900, 47012-47014, 47017, 47035, 47397-47398, 47456-47457, 48062-48066, 48313 oraz z dołączonych akt VIII K 426/09 k. 79-83 i z dołączonych akt VIII K 380/08 k. 385-386

- wyjaśnienia oskarżonego M. S. (2) k. 1162-1167, 1698-1701, 13433-13440, 46895-46900, 48067, 48314

- wyjaśnienia oskarżonego A. K. (3) k. 1643-1646, 1685-1689, 40895-40897, 46943-46954, 47011-47012, 47014-47015, 47113, 47398, 47405, 47621, 48066, 48313-48314

- umowa spółki k. 8342, 20405-20409.

- K 20427 aneks nr (...) do umowy spółki

- K 7591 – 7592 odpis z Rejestru Handlowego dot. spółki (...)

- zeznania R. A. (4) k. 189-195, 47130-47136

- zeznania Z. F. k. 3727-3732, 48304-48305

- zeznania Ł. R. (2) k. 31115-31117, 48307-48309

- zeznania J. K. (3) k. 3196-3197, 48309-48310

Na początku działalności spółki zatrudnieni zostali w spółce jako pracownicy koledzy oskarżonego E. D. (1)- G. J. (4)i B. G. (3), którzy mieli za zadanie poszukiwać klientów i zachęcać ich do inwestowania za pośrednictwem tej spółki. Poszukiwali ludzi zamożnych, ponieważ taka forma inwestowania pieniędzy na rynku forex dokonywana była za pośrednictwem banku i wymagała stosownych zabezpieczeń finansowych.

B. G. (3) zajmował się też pracami biurowymi, wysyłaniem korespondencji, czasami przywoził do firmy pieniądze z banku. Przez pewien czas pomiędzy 2003 a 2005 r. miał też dostęp do transakcji forex i mógł je zlecać do wyznaczonej przez E. D. (1) kwoty, wcześniej konsultując daną transakcję z E. D. (1).

B. G. (3) jednocześnie był klientem spółki, podobnie jak jego ojciec i babcia. B. G. (3) pracował w spółce do końca jej funkcjonowania, jednak i on i członkowie jego rodziny wycofali ze spółki swoje depozyty w dniu 14 lutego 2007 r. wraz z naliczonym fikcyjnym zyskiem.

Takie same czynności jak B. G. (3)wykonywał w spółce G. J. (4). Również on i członkowie jego rodziny byli jednocześnie klientami spółki. Zarówno G. J. (4), jak i członkowie jego rodziny wycofali swoje depozyty wraz z naliczonym fikcyjnym zyskiem w styczniu 2007 r., wtedy też G. J. (4)złożył wypowiedzenie i przestał przychodzić do pracy od 1 lutego 2007. Poinformował o swoim odejściu ze spółki klientów, którymi się opiekował, wtedy część z tych osób zdecydowało się również odejść ze spółki, wycofać swoje depozyty.

Dowód:

- zeznania G. J. (4)k. 205-212, 223-231. 12817-12821, 30548-30550, 30569-30573, 47024-47032

- zeznania B. G. (3) k. 178-187, 47438-47441

- opinia biegłej w zakresie wpłat i wypłat G. J. (4)i B. G. (3)oraz członków ich rodzin k. 43125-43128, 43174-43178

R. A. (4)w spółce (...)zajmował się analizą ekonomiczną, raportowaniem E. D. (1)informacji gospodarczych, obsługą systemu do obserwacji ruchu walut, drukował dla klientów rozliczenia, obsługiwał klientów, w oparciu o informacje przekazywane przez E. D. (1)wypełniał arkusz kalkulacyjny dotyczący wszystkich klientów, gdzie wpisywane były wpłaty, wypłaty, prowizje oraz zyski z transakcji według takiego procentu, jak podawał E. D. (1). Wykonywał także przelewy bankowe, gdyż miał upoważnienie do takich operacji. Gromadził także dokumenty dla księgowej i jej je zawoził.

Pierwszą sekretarką w spółce była S. H. (2), która pracowała faktycznie do 2003r., kiedy to urodziła dziecko. Później do końca funkcjonowania spółki nadal była formalnie zatrudniona i otrzymywała wynagrodzenie, choć zasadniczo nie świadczyła żadnej pracy dla spółki.

J. K. (4) zatrudniona była jako sekretarka – asystentka w dziale obsługi klienta. Została zatrudniona w 2003 r. z polecenia A. G. (1), której była szwagierką. Zajmowała się także kasą spółki. W tym czasie była też klientem spółki. Zajmując się kasą spółki przyjmowała wpłaty gotówkowe, które służyły później do obrotu kasowego, kiedy były większe wpłaty, przekazywała je E. D. (1). Generalnie do wypłat gotówkowych dla klientów potrzebny był pisemny wniosek klienta, ale zdarzało się bardzo często, że pieniądze były wypłacone bez pisemnego wniosku, na ustne polecenie E. D. (1) lub pozostałych wspólników.

Wypłaty gotówkowe J. K. (4)wykonywała także dla wspólników i wówczas odnotowywała, że są to wypłaty z depozytu lub że są to wypłaty wynagrodzenia. Czasem nie podawała żadnego tytułu. Najwięcej wypłat gotówkowych było robionych dla M. S. (2)w czasie, kiedy budował dom w latach 2005-2006. Były to często bardzo duże kwoty rzędu kilkudziesięciu – kilkuset tysięcy złotych miesięcznie. Kiedy pieniądze wypłacali A. K. (3)i M. S. (2), to J. K. (4)nie konsultowała tych wypłat z E. D. (1).

W umowie o prace nie miała wpisanej odpowiedzialności materialnej za kasę.

J. K. (4) przestała pracować w 2006 r. (odeszła na zwolnienie lekarskie związane z ciążą a następnie urlop macierzyński). Jeszcze przed jej odejściem została zatrudniona A. J. (4), która miała taki sam zakres obowiązków i została do nich przyuczona jeszcze przez J. K. (4).

A. J. (4) także obsługiwała kasę. Jeśli do spółki były wpłacane duże kwoty gotówką, wtedy zabierał je E. D. (1) i nie był wtedy wystawiany dokument kw.

J. K. (4) również była klientem spółki. Swój depozyt wypłaciła w całości 17.01.2007 z ponad 100 % zyskiem (umowę podpisała 04.06.2003 i wpłaciła łącznie 220 000 zł, a wypłaciła 17.01.2007 kwotę 575 350 zł)

Formalnie zatrudnione w spółce były jeszcze I. D. – bliska znajoma M. S. (2) i A. P. (4) – siostra E. D. (1), jednak w rzeczywistości nie świadczyły one pracy dla spółki. Obie otrzymywały wynagrodzenie za pracę, chociaż jej nie wykonywały.

Również I. D. była klientką spółki od 5 kwietnia 2002 r. Wycofała cały swój depozyt 19.03.2007 wraz z doliczonymi fikcyjnymi zyskami.

Dowód:

- zeznania R. A. (4) k. 189-195, 47130-47136

- zeznania A. J. (4) k.12808-12811, 47032-47034

- zeznania J. K. k. 11963- 11966, 47436-47438

- zeznania S. H. (3) k. 12813-12815, 47084-47085

- zeznania I. D. k. 11971-11972, 40708-40409, 47461-47462

- wyliczenia biegłej k.43048-43049, 43281

- wyjaśnienia oskarżonych – karty j.w

Pierwszymi klientami spółki były osoby, które znały E. D. (1) i R. A. (4) z firmy (...) oraz znajomi wspólników.

Spółka od początku reklamowała się jako podmiot mający duże doświadczenie na rynku forex, jako podmiot stabilny, nie podejmujący zbyt dużego ryzyka, którego celem nie są wysokie, acz niepewne zyski, ale raczej niższe, ale za to stabilne. Spółka posługiwała się przy tym broszurą, w której opisywała prowadzoną przez siebie działalność określając ją jako bardzo bezpieczną. Zapewniała, że zajmuje się transakcjami forex profesjonalnie i wykorzystuje do tego najnowsze narzędzia przekazu danych. Spółka określała siebie jako najstarszą i największą polską firmę zajmującą się transakcjami na rynku forex i informowała, że analitycy pracujący w spółce mają wieloletnie doświadczenie na rynku forex, które zdobyli w firmach zagranicznych (Szwajcaria, Singapur). W broszurze tej spółka chwaliła się wielkim sukcesem podając, że w ostatnich dwóch latach stopa zwrotu od zaangażowanego kapitału przekroczyła 50 % w skali roku.

Dowód:

- wyjaśnienia E. D. (1) k. j.w.

- zeznania Z. F. k. 3727-3732, 48304-48305

- zeznania H. F. k. 19102-19104, 48305-48306

- zeznania A. K. (7) k. 18701-18703, 48306-48307

- zeznania Ł. R. (2) k. 31115-31117, 48307-48309

- zeznania J. K. (3) k. 3196-3197, 48309-48310

- zeznania P. G. (5) k. 35713-35714, 48310-48311

- zeznania J. B. (3) k. 16361, 48312

- k 36212-36214 - broszura informacyjna o działalności spółki (...)

- statementy Z. F. k. 48261-48275

- statementy Ł. R. (2) k. 48276-48300

Klientami spółki zostawały zwykle osoby z polecenia innych klientów. 99 % umów podpisywał E. D. (1). Wszystkie umowy były jednakowe – według ustalonego z góry wzoru. Do standardowego druku umowy wpisywane były jedynie dane klienta, data zawarcia umowy, kwota depozytu.

Były to umowy o świadczenie usług pośrednictwa finansowego, na podstawie których klienci powierzali spółce swoje środki finansowe, a spółka zobowiązywała się do zawierania i wykonywania umów w zakresie transakcji forex według własnego wyboru w imieniu i na rachunek klienta albo w imieniu własnym lecz na rachunek klienta. W umowie spółka zobowiązywała się do wykonywania swoich obowiązków w dobrej wierze, w sposób profesjonalny i z zachowaniem standardów zawodowej staranności oraz standardów wynikających z warunków transakcji forex. W umowach nie były ujęte kwestie związane z ryzykiem inwestycyjnym – kwestie te były omawiane z klientami ustanie – klienci byli zapewniani, że E. D. (1) ma duże doświadczenie i że ryzyko strat jest minimalne. Z bardziej nieufnymi klientami były podpisywane aneksy, w których określano poziom ryzyka – 10 % wartości depozytu i w których spółka gwarantowała, iż na koniec miesiąca ewentualna strata nie przekroczy ww. poziomu ryzyka.

W czasie swojego funkcjonowania spółka podpisała umowy klienckie z ponad 900 klientami. Część z nich przed zakończeniem funkcjonowania spółki wypłaciła całe swoje depozyty przestając być klientami spółki, część natomiast nie została w tej sprawie uznana za pokrzywdzonych, jeśli suma ich wypłat przekroczyła sumę wpłat z całego okresu funkcjonowania umowy. Te osoby, które były klientami spółki w momencie zakończenia działalności przez spółkę, a suma ich wpłat była większa niż suma wypłat, zostali uznani za pokrzywdzonych.

Umowa z klientami nazywana umową o świadczenie usług pośrednictwa finansowego przewidywała, że klient przekazuje spółce środki finansowe (tzw. depozyt), a spółka zobowiązywała się przy użyciu tych pieniędzy – w celu osiągnięcia zysku - zawierać transakcje na rynku forex według własnego wyboru, w imieniu i na rachunek klienta lub w imieniu własnym, lecz na rachunek klienta.

Dowód:

- zeznania G. J. (4)k. 205-212, 223-231. 12817-12821, 30548-30550, 30569-30573, 47024-47032

- zeznania B. G. (3) k. 178-187, 47438-47441

- wyjaśnienia E. D. (1) k. j.w.

- umowa z klientem (przykładowa) k. 42-54

- umowa o ograniczeniu ryzyka (przykładowa) k. 57

Oskarżeni M. S. (2)i A. K. (3)zajmowali się na początku sprawami organizacyjnymi oraz prowadzili rozmowy z klientami. Zarówno M. S. (2)jak i A. K. (3)byli znani w świecie biznesu i polityki, ponieważ M. S. (2)od wielu lat zajmował się biznesem, był osobą majętną, natomiast A. K. (3)był politykiem, sprawował funkcję wiceministra w rządzie M. B. (4)a później również zajmował się biznesem, prowadził biuro consultingowe. Ponieważ oskarżony E. D. (1)był osobą bardzo młodą, nieznaną wcześniej w kręgach biznesu, oskarżeni S. i K.swoimi nazwiskami przyciągali część klientów na początku działalności spółki. E. D. (1)znali jednak dość krótko, dlatego uzgodnili między sobą, że M. S. (2), który częściej bywał w spółce miał „pilnować” E. D. (1), przyglądać się jego działaniom.

Dowód:

- wyjaśnienia oskarżonego A. K. (3) k. j.w.

- wyjaśnienia oskarżonego M. S. (2) k. j.w.

Oskarżony E. D. (1) od samego początku funkcjonowania spółki informował zarówno klientów, jak i swoich wspólników, że wykonywane przez niego transakcje na rynku forex przynoszą zasadniczo zyski.

Informowanie klientów o wynikach transakcji forex odbywało się poprzez przesyłanie im miesięcznych rozliczeń zwanych statementami.

Statementy były tworzone i drukowane przez R. A. (4)na podstawie danych przekazywanych mu ustnie przez oskarżonego E. D. (1). W statemencie podawane były następujące dane: stan depozytu na początku miesiąca, wpłaty i wypłaty w danym miesiącu, zysk lub strata z transakcji w danym miesiącu, naliczona za ten miesiąc prowizja oraz stan depozytu na koniec miesiąca. Od pierwszego miesiąca funkcjonowania spółki oskarżony E. D. (1)tworzył i przekazywał klientom statementy z nieprawdziwymi danymi, pokazując w nich, że spółka, a tym samym klienci, w każdym miesiącu osiąga zysk z transakcji forex. Tylko w jednym miesiącu na początku działalności spółki oskarżony podał w statemencie, że w tym miesiącu transakcje na rynku forex przyniosły stratę. Taka informacja spowodowała, że klienci zaczęli zgłaszać swoje pretensje, domagali się takiego inwestowania, które przyniesie zyski, deklarowali, że zysk miesięczny może być mniejszy, ale zależy im na tym, aby ten zysk stale był. Od tej pory oskarżony E. D. (1)już nigdy nie wystawił statementów z informacją o stracie, chociaż większość miesięcy z całego okresu funkcjonowania spółki kończyła się stratą.

Wyniki spółki w poszczególnych latach w zakresie transakcji forex przedstawiały się następująco:

1999 r. strata 4 362 198,68 zł

2000 r. strata 1 233 677,15 zł

2001 r. strata 537 473,25 zł

2002 r. zysk 5 749 836,85 zł

2003 r. zysk 11 752 087,30 zł

2004 r. strata 20 099 973,66 zł

2005 r. strata 12 045 539,64 zł

2006 r. strata 46 140 688,90 zł

2007 r. zysk 1 181 994,07 zł

Do 2006 r. saldo wpłat i wypłat klientów było dodatnie, z tym, że w 2006 była to kwota znacznie niższa niż w poprzednich latach i wyniosła 6 261 828,71 zł. W 2007 r. saldo wpłat i wypłat klientów było ujemne i wyniosło – 14 947 471,68 zł.

Saldo narastające (uwzględniające wpłaty, wypłaty, zyski, straty i prowizje) do 2005 r. włącznie było rosnące (w 2005 r. wynosiło ponad 83 mln zł), ponieważ do 2005 r. były bardzo wysokie wpłaty klientów, znacznie przewyższające wypłaty. Natomiast w 2006 r. saldo to zmniejszyło się do kwoty 32 943 499,34 zł, co było wynikiem zmniejszenia salda wpłat i wypłat oraz ogromnych strat na transakcjach forex, które w 2006 r. wyniosły ponad 46 mln zł.

Powyższe wyliczenia biegłej uwzględniały faktyczne wypłaty dokonywane klientom, czyli te, które były dokonywane wraz z naliczonymi fikcyjnymi zyskami.

Biegła wyliczyła także należne spółce za cały okres funkcjonowania prowizje na poziomie wyższym niż wyliczenia spółki, bowiem biegła wyliczyła kwotę 63 118,800 zł, a według spółki (według źródła przyjętego przez biegłą) była to kwota 59 800 854 zł. Biegła dokonała szczegółowej analizy wyliczania prowizji przez spółkę i odnalazła w dokumentacji spółki cztery różne źródła wyliczania prowizji, przy czym w każdym źródle sposób wyliczania był inny. Dane te zamieściła w opinii dla porównania w formie tabelarycznej, porównując je jednocześnie ze swoimi wyliczeniami.

Według wyliczeń biegłej przy uwzględnieniu wszystkich dokonanych wpłat i wypłat, przy uwzględnieniu wyliczonych zysków i strat z transakcji forex i po odjęciu wyliczonej przez biegłą kwoty prowizji – na dzień zaprzestania działalności przez spółkę – spółka powinna dysponować kwotą 17 511 521 zł. Natomiast na kontach spółki w tym momencie znajdowały się kwoty: na rachunku zaczynającym się cyframi(...)- 141 922,45 zł, na rachunku zaczynającym się cyframi (...)- 1 403 279,83 zł, na rachunku zaczynającym się cyframi (...) – 0,08, czyli łącznie niewiele ponad 1,5 mln zł.

W całym okresie funkcjonowania spółki klienci wpłacili do spółki 726 095 893,85 zł, a wypłacili 579 729 939,06 zł. Z pozostałej - po odjęciu wypłat od wpłat - kwoty 146 395 954,79 zł – prowizje pochłonęły kwotę 63 118 800 zł, a straty (saldo) kwotę 65 735 633,06 zł. Czyli w spółce powinna pozostać na koniec kwota ponad 17 mln zł, o której była mowa wyżej.

Rok 1999 spółka zakończyła z wynikiem ogólnym ujemnym, co oznacza, że wpłaty klientów nie pokryły wypłat, odliczonych prowizji i strat z forexu. Saldo wpłat i wypłat w tym roku wyniosło 3 850 864,28 zł, a straty z transakcji forex wyniosły 4 362 198,68 zł, natomiast naliczone prowizje (według wyliczeń biegłego) 1 443 900 zł. To daje wynik ujemny na koniec 1999 r. – 1 955 234,40 zł (vide: zestawienie wyników k. 44619 oraz saldo finalne za 1999 r. k. 43997)

Dobrze sytuację spółki w 1999 r. (a także w latach następnych) obrazuje zestawienie wszystkich parametrów za poszczególne miesiące 1999 r i lat następnych. (k. 43933-43997).

Rubryka „saldo finalne” za grudzień 1999 r. (k. 43985-43997) pokazuje, że gdyby spółka dokonywała wyliczeń zgodnie z rzeczywistością, to większość klientów na koniec 1999 r. miałoby depozyty ujemne (w rubryce saldo finalne są to kwoty ze znakiem minus). Kwoty dodatnie na koniec 1999 r. mają tylko ci klienci, którzy albo wpłacili duży depozyt, który jeszcze nie „zużył się” na straty i prowizje, albo wpłacili swój depozyt pod koniec 1999 r. i z tego powodu również „nie zdążył się on zużyć” do końca roku na straty i prowizje.

W kolejnych dwóch latach sytuacja poprawiła się – oczywiście w zakresie cyfr, ponieważ było coraz więcej wpłat klientów (w większości nowych klientów), które „pokrywały” wypłaty, straty z transakcji forex i naliczone prowizje.

Z zestawiania wyników za 1999 r. (k. 42414) wynika, że tylko w dwóch miesiącach tego roku tj. w czerwcu i grudniu spółka osiągnęła zysk, ale były to kwoty bardzo niewielkie w stosunku do strat odnotowanych we wszystkich pozostałych miesiącach.

Wniosek z tych wyliczeń jest taki, że spółka powinna przestać funkcjonować już w 1999 r.

Dowód:

- wyjaśnienia oskarżonego E. D. (1) k. j.w.

- wyjaśnienia oskarżonego M. S. (2) k. j.w.

- wyjaśnienia oskarżonego A. K. (3) k. j.w.

- zeznania R. A. (4) k. 189-195, 47130-47136

- zeznania Z. F. k. 3727-3732, 48304-48305

- zeznania H. F. k. 19102-19104, 48305-48306

- zeznania A. K. (7) k. 18701-18703, 48306-48307

- zeznania Ł. R. (2) k. 31115-31117, 48307-48309

- zeznania J. K. (3) k. 3196-3197, 48309-48310

- zeznania P. G. (5) k. 35713-35714, 48310-48311

- zeznania J. B. (3) k. 16361, 48312

- statementy Z. F. z 1999 r. k. 48261-48275

- statementy Ł. R. (2) z 1999 r. k. 48276-48300

- przykładowy statement k. (...)

- k 20131 – 20316 opinia biegłej sporządzona na polecenie Sądu Rejonowego (...), X Wydziału Gospodarczego wraz z załącznikami

- pisemna opinia biegłej wykonana do niniejszej sprawy w postępowaniu przygotowawczym - tomy 209, 213-224, w tym:

omówienie pisemne k. 41647-41677

zestawienia wyników z transakcji walutowych za poszczególne lata k. 42414-42422

zestawienie końcowych wyników k. 44-618 - 44619 t. 224

zestawienie: wpłaty i wypłaty klientów łącznie – k. 44620-44639 t. 224

wykaz klientów oraz wpłaty i wypłaty indywidualnych klientów k. 42856 t 215 do 43914 t. 220

zestawienie wpłat i wypłat oraz prowizji poszczególnych klientów – wyniki za cały okres k. 44640-44658 t. 224

zestawienie prowizji wyliczonych przez biegłą i wyliczonych przez spółkę za poszczególne lata w stosunku do poszczególnych klientów k. 44659-44773 t. 224

pełne rozliczenia poszczególnych klientów za poszczególne miesiące i lata z uwzględnieniem wpłat i wypłat, zysków i strat oraz prowizji k. 43933 t. 220 do 44617 t. 224

zestawienie wszystkich transakcji walutowych 42423 t. 213 do 42855 t. 215

zestawienia wartości prowizji według biegłego i według różnych źródeł ze spółki k. 43926-43928

zestawienie wyników z transakcji forex k. 43929-43930

- ustana opinia uzupełniająca biegłej (przesłuchania) k. 43915-43920 t. 220, 47536-47541

- pisemna opinia uzupełniająca k. 48366-48473, 48388-48444 oraz dane zawarte w segregatorach będących załącznikami do tej opinii uzupełniającej.

Zgodnie z umowami zawieranymi z klientami wspólnicy zarabiali na działalności spółki pobierając prowizje od przeprowadzonych transakcji – 300 zł od jednego kontraktu na kwotę 100 000 waluty bazowej. Prowizja nie była w żaden sposób powiązana z zyskami lub stratami z transakcji forex – innymi słowy należała się spółce niezależnie od tego, czy spółka na przeprowadzonych transakcjach traciła, czy zarabiała.

W rzeczywistości prowizje nie były pobierane zgodnie z regułami ustalonymi w umowach z klientami. Spółka naliczała je w dowolny sposób, choć z pozoru zgodny w umowami. Spółka pobierając prowizje brała pod uwagę takie wysokości depozytów poszczególnych klientów, jakie były wyliczane poprzez dopisywanie fikcyjnych zysków. Dla ustalenia prowizji istotne bowiem było jaki procent sumy depozytów stanowi depozyt danego klienta, a te dane były nierzeczywiste i uwzględniały dopisywane klientom fikcyjne zyski. W efekcie prowizje były liczone także od tych depozytów, które były dodatnie na skutek takiego fikcyjnego dopisywania zysków, a gdyby były liczone prawidłowo, to byłyby ujemne.

Dowód:

- treść umowy (przykładowej) – art. 6 - k. 48

- wyjaśnienia oskarżonego E. D. (1) k. j.w.

- opinia biegłej: omówienie pisemne k. 41647-41677, zestawienie prowizji wyliczonych przez biegłą i wyliczonych przez spółkę za poszczególne lata w stosunku do poszczególnych klientów k. 44659-44773 t. 224, pełne rozliczenia poszczególnych klientów za poszczególne miesiące i lata z uwzględnieniem wpłat i wypłat, zysków i strat oraz prowizji k. 43933 t. 220 do 44617 t. 224, zestawienia wartości prowizji według biegłego i według różnych źródeł ze spółki k. 43926-43928, zestawienie wyników z transakcji forex k. 43929-43930

- ustana opinia uzupełniająca biegłej k. 43915-43920 t. 220, 47536-47541

- pisemna opinia uzupełniająca k. 48366-48473, 48388-48444

Z uwagi na niewielką jeszcze liczbę klientów na początku działalności suma prowizji nie była duża, ale wystarczała na początku na pokrycie kosztów działalności spółki. Zyski dla wspólników były wówczas niewielkie, dlatego wspólnicy zaczęli pobierać pieniądze z kasy „na poczet przyszłych zysków”. Z propozycją takiego wypłacania pieniędzy wyszedł M. S. (2), argumentując, że później, kiedy będą większe zyski w spółce, księgowa to stosownie rozliczy.

Księgowa nie wiedziała o tym i nigdy nie dokonywała następczych rozliczeń tak pobranych przez wspólników kwot.

Spółka wyliczała prowizję indywidualnie dla każdego klienta i te dane przekazywała do księgowości dołączając faktury. Od marca 2001 r. do księgowości przekazywana była już tylko globalna kwota prowizji za dany miesiąc.

Dowód:

- wyjaśnienia oskarżonego E. D. (1) k. j.w.

- wyjaśnienia M. S. (2) k. j.w

- zeznania I. G. (1) k. 197-201, 11421-11424, 12559-12568, 47105-47114, 48376-48381

- opinia biegłej k. 41647-41677

- raport kasowy k. 4548

Rozpoczęcie działalności spółki, która miała inwestować środki pieniężne należące do pozyskanych klientów, wiązało się z koniecznością podjęcia decyzji dotyczącej sposobu prowadzenia księgowości. Ponieważ oskarżony A. K. (3)w swojej działalności gospodarczej korzystał z usług biura księgowego (...)prowadzonego przez G. S., zarekomendował swoim wspólnikom to biuro, a następnie podpisał umowę z tym biurem. Umowa miała treść standardową – taką, jaką biuro stosowało do większości swoich klientów. A. K. (3)przekazał G. S. (1), czym będzie się zajmowała spółka, a ta wskazała jako osobę, która będzie się zajmować spółką – I. G. (1). Zarekomendowała ją, ponieważ I. G. (1)wcześniej pracowała w banku, więc zdaniem G. S.nadawała się do księgowania, przy takiej działalności, jaką zamierzała prowadzić spółka. I. G. (1)nie znała jednak dokładnie przedmiotu działalności spółki, nie znała treści umów, jakie łączyły spółkę z klientami, nigdy wcześniej nie zajmowała się księgowaniem w podmiocie, który prowadziłby działalność taką jak spółka lub choćby zbliżoną. Charakter tej działalności poznawała dopiero w trakcie księgowania dla tej spółki.

Nie doszło jednak ze strony oskarżonych do bardziej szczegółowego omówienia z księgową działalności spółki w celu ustalenia szczegółowych zasad polityki księgowania. A. K. (3)uzgodnił tylko z G. S., że ma być prowadzona pełna księgowość, żadnych innych szczegółów nie uzgadniał. Nie podpisywał żadnego dokumentu, w którym byłaby opisana polityka księgowania. I. G. (1)przy niewielkim udziale G. S.zbudowała plan kont, na którym miała pracować przy księgowaniu spółki (...). Rozpoczęła ona swoją pracę opierając się przede wszystkim na informacjach i danych uzyskanych od E. D. (1), który wyjaśnił jej, że na wyciągach bankowych widoczne będą wyniki z transakcji forex, jako dodatnie lub ujemne. Przekazał jej także, że przychód spółki będą stanowić przede wszystkim prowizje pobierane od klientów, powiązane z transakcjami forex.

Ponieważ wyliczanie prowizji nie było proste, gdyż musiało uwzględniać wysokość poszczególnych transakcji forex w danym miesiącu i procentowy udział danego klienta w sumie depozytów w danym miesiącu, a to stale ulegało zmianie, E. D. (1) wspólnie z R. A. (4) stworzyli na potrzeby spółki wewnętrzny arkusz kalkulacyjny, w którym miały być odnotowywane indywidualnie w stosunku do każdego klienta jego wpłaty, wypłaty, zyski lub straty z transakcji forex z danego miesiąca i wyliczone prowizje.

I. G. (1) zgodziła się na to, że nie będzie wyliczać prowizji, lecz będzie dostawać ze spółki wyliczoną prowizję w stosunku do każdego z klientów osobno i jako załączniki do takiego wyliczenia faktury imienne na poszczególnych klientów określające prowizję za dany miesiąc. I takie dane otrzymywała ze spółki od początku jej funkcjonowania. Otrzymywała także na początku ze spółki wyliczenie, ile wynosi zysk lub strata danego klienta z transakcji forex w danym miesiącu. Sama w oparciu o wyciągi bankowe ewidencjonowała zyski i straty z transakcji forex – najpierw indywidualnie każdą transakcję a później tylko globalnie. Nie wyliczała sald odnośnie transakcji forex za dany miesiąc, jednak księgowanie zysków i strat z tych transakcji w oparciu o wyciągi bankowe dawało jej możliwość sprawdzenia w każdej chwili, jakie są zyski a jakie straty z tych transakcji za dany okres i możliwość wyliczenia salda. Dane z wyciągów bankowych i z raportów kasowych dawały też księgowej możliwość podliczenia wpłat i wypłat klientów.

Wyniki z transakcji forex nie były odnotowywane ani w bilansie ani w rachunku wyników, bo były uznawane przez księgową za dane pozabilansowe. W bilansie odnotowane było saldo depozytów klienckich za dany rok pod pozycją „inne zobowiązania”. Wyniki z forexu nie były umieszczane także w rachunku wyników. Analizując bilans i porównując aktywa ze zobowiązaniami wobec klientów można było sprawdzić, czy spółka ma tyle środków, aby zaspokoić swoich klientów, gdyby zażądali wypłat swoich depozytów.

Księgowa sporządzała także na koniec każdego roku zestawienie obrotów i sald, w którym były pełne dane o zyskach i stratach z forexu, ponieważ obejmowały one wszystkie konta księgowe. Te zestawienia były przekazywane do spółki co roku zwykle razem z bilansem i zwykle za pośrednictwem pracownika, który dostarczał dokumenty do księgowości. Indywidualne rozliczanie klientów w oparciu o szczegółowe dane otrzymywane ze spółki (...)miało miejsce do lutego 2001 r.

I. G. (1) nie orientując się dobrze w tym, na czym działalność spółki polega nie uświadamiając sobie, jak istotne jest rozliczanie klientów spółki, bo przecież ich pieniędzmi spółka operowała na rynku forex, skupiała się bardziej na kwestii przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodów wspólników i podatków, jakie mieli oni w związku z uzyskanymi dochodami zapłacić. Tym samym skupiła się przede wszystkim na kwestii prowizji, bo te stanowiły ponad 95 % przychodu spółki oraz na innych przychodach (należności za opinie prawne, wynagrodzenia za doradztwo związane z wystawianiem dla niektórych klientów gwarancji bankowych). Co miesiąc przekazywała do spółki informację o tym, jaki jest przychód spółki, jakie są koszty działalności i ostatecznie jaki jest dochód każdego wspólnika z danego miesiąca i jaki podatek ma do zapłacenia każdy wspólnik. Zapłata podatków dochodowych wspólników następowała z konta spółki, a księgowa odnotowywała te kwoty na konto księgowe „rozliczenia ze wspólnikami”. Tam odnotowywała także wypłaty gotówkowe wspólników uwidocznione w raportach kasowych, jednak nigdy tego konta nie rozliczała, uznając, że wspólnik spółki jawnej zawsze może sobie wziąć ze spółki tyle pieniędzy ile chce, a na koncie będzie widoczne, czy spółka jest winna wspólnikowi, czy wspólnik spółce.

Ponieważ prowizje były niezależne od tego, czy spółka osiągała zysk, czy stratę na transakcjach forex, przychody spółki od początku jej funkcjonowania były dość pokaźne i wzrastały wraz z tym, jak przybywało klientów spółki.

Poszerzanie się grona klientów stanowiło natomiast dla I. G. (1)problem natury technicznej, bowiem rozliczenie każdego klienta z osobna, czyli odnotowanie jego wpłat i wypłat, przypisanie mu zysku lub straty z każdej transakcji, odliczenie prowizji było bardzo czasochłonne. Z tej przyczyny I. G. (1)zwróciła się do G. S.informując ją, że sama nie poradzi sobie z taką ilością danych, które musi zaksięgować. G. S.przedstawiła ten problem w rozmowie z A. K. (3), proponując, że biuro może nadal dokonywać indywidualnego rozliczania każdego klienta spółki, ale będzie się to wiązało z koniecznością skierowania do obsługi spółki kilku dodatkowych osób pracujących w biurze (...). Po niedługim czasie A. K. (3)przekazał G. S. (1)informację zwrotną, że klienci spółki nie życzą sobie, aby biuro księgowe indywidualnie ich rozliczało, a jako powód A. K. (3)podał, że klienci chcą, aby dane dotyczące ich inwestycji na rynku forex pozostały poufne.

Od tego momentu zmieniła się forma przekazywania danych ze spółki do I. G. (1) i jeszcze bardziej uprościła się forma księgowania. Ta zmiana nie znalazła odzwierciedlenia w żadnym dokumencie pisemnym, a jako zmiana polityki księgowania powinna przybrać formę pisemną. Od tej pory spółka podawała księgowej już globalną kwotę prowizji za cały miesiąc od wszystkich klientów łącznie, bez wskazywania, jaka kwota prowizji przypada na poszczególnych klientów. Również zyski i straty z transakcji forex były od tej pory podawane globalnie za dany miesiąc, bez rozbicia na poszczególnych klientów. I. G. (1) nie dokonywała kontroli danych odnośnie prowizji, które przedstawiała jej spółka i działając w zaufaniu do danych przekazywanych jej przez spółkę, księgowała takie dane, jakie spółka jej podała. Sama analizowała przede wszystkim raporty kasowe, wyciągi bankowe i faktury kosztowe. Z wyciągów bankowych księgowała natomiast między innymi zyski i straty z transakcji forex i porównywała je z danymi otrzymywanymi ze spółki. Dane te zwykle nieco różniły się od siebie, jednak uzyskała odpowiedź ze spółki, że te różnice wynikają z różnic kursowych. Przyjęła to tłumaczenie za wiarygodne i tak księgowała te różnice, aby wszystko się zgadzało.

I. G. (1) nie zastanawiała się nad tym, jak spółka funkcjonuje, że z jednej strony osiąga znaczne straty z transakcji forex, a z drugiej strony przybywa jej klientów i rosną zyski wspólników będące pochodną prowizji. Zajmowała się wyliczaniem dochodów wspólników, wyliczaniem i odprowadzaniem podatków. Widziała, że wspólnicy osiągają bardzo wysokie dochody, płacą wysokie podatki, więc uznawała, że wszystko jest w porządku.

Spośród wspólników księgowa kontaktowała się zwykle z E. D. (1), ale te kontakty dotyczyły zwykle kwestii technicznych, różnic w rozliczeniach, czy konieczności dostarczenia przez spółkę określonych dokumentów, natomiast E. D. (1) nie pytał nigdy księgowej o stan spółki z perspektywy księgowości, ponieważ sam był w tym dobrze zorientowany, lepiej nawet niż księgowa, bowiem sam lub przy udziale R. A. (4) dokonywał wyliczeń, które przekazywane były następnie księgowej. Dokonywał także wyliczeń rzeczywistych, ponieważ sam wiedział najlepiej, jakie są wyniki poszczególnych transakcji forex, gdyż otrzymywał na bieżąco z (...) Banku informacje o transakcjach i ich rozliczenia. Wiedział też, w jaki sposób sam te dane rzeczywiste fałszuje.

M. S. (2) do września 2006 r. nigdy nie pytał księgowej o stan finansów spółki. Pytał jedynie sporadycznie, jakie są kwoty podatków do zapłacenia od jego dochodu.

A. K. (3)spośród wszystkich wspólników bywał w biurze (...)najczęściej, ponieważ biuro to rozliczało także inną prowadzoną przez niego działalność gospodarczą oraz wykonywało dla niego rozliczenia roczne. Oskarżony znał od dłuższego czasu G. S., poznał również I. G. (1), od kiedy zajęła się ona księgowaniem spółki (...). Przychodząc do biura rachunkowego A. K. (3)pytał ogólnie I. G. (1), jaka jest sytuacja w spółce. Na tak ogólne i lakoniczne pytania I. G. (1)odpowiadała w dobrej wierze, że jest dobrze. Miała wtedy na myśli przychody wspólników, które były bardzo wysokie i z roku na rok wzrastały. Z tego punktu wiedzenia sytuacja spółki a tym samym wspólników, ponieważ spółka miała formę spółki jawnej, wydawała się wręcz rewelacyjna. A. K. (3)do jesieni 2006 r. nigdy nie zapytał I. G. (1)o żadne szczegóły związane z sytuacją spółki, nie zażądał żadnych szczegółowych danych dotyczących transakcji forex, nie zażądał żadnych dokumentów, które obrazowałyby rzeczywisty stan spółki.

Oskarżeni M. S. (2)i A. K. (3)wiedzieli, że w spółce funkcjonuje wewnętrzny arkusz kalkulacyjny dotyczący rozliczeń klientów prowadzony przez R. A. (4)i E. D. (1), jednak nigdy nie interesowali się tym arkuszem, nie żądali wglądu do tych rozliczeń.

Oskarżony A. K. (3) do jesieni 2006 r. bywał w spółce najrzadziej ze wszystkich wspólników, średnio bywał kilka razy w miesiącu, bywały jednak okresy znacznie dłuższe, kiedy oskarżony nie pojawiał się w spółce z powodu swoich wyjazdów zagranicznych. Kiedy bywał w spółce, najczęściej prowadził rozmowy z klientami, bądź rozmawiał z pozostałymi wspólnikami. Oskarżony pobierał ze spółki środki pieniężne na własne cele zarówno w formie gotówkowej w kasie spółki, jak i przelewami. Podobnie czynili pozostali wspólnicy. Wypłaty gotówkowe były odnotowywane w raportach kasowych w różny sposób, jako wypłaty prowizji, wypłaty wynagrodzenia itp.. Wiele wypłat w ogóle nie miało tytułów. Podobne były tytuły na przelewach bankowych, w wielu przypadkach również i tu tytuły nie były szczegółowo określane.

Oskarżeni wiedzieli, jaka jest wyliczona za dany miesiąc suma prowizji, a księgowa przekazywała do spółki informacje, jakie są dochody wspólników i podatki do zapłacenia z danego miesiąca. Wspólnicy nie kontrolowali, jaką część prowizji mogą pobrać dla siebie i dokonywali wypłat w takich kwotach, jakie były im w danym momencie potrzebne.

Na początku działalności spółki E. D. (1)informował M. S. (2)i A. K. (3), że uzyskane prowizje ledwo pokrywają koszty działalności spółki i że tym samym pobierają oni dla siebie zbyt dużo w stosunku do czystego dochodu po odliczeniu kosztów działalności spółki i podatków. Wtedy M. S. (2)zaproponował, aby wypłaty ponad to, co mogli pobrać, były określane jako „wypłaty na poczet przyszłych zysków” i stwierdził, że później księgowa to rozliczy z przyszłych zysków. Nigdy jednak żaden z oskarżonych ani nie dopilnował, ani nie sprawdzał, czy księgowa dokonywała takiej weryfikacji, a księgowa takimi rozliczeniami w ogóle się nie zajmowała.

Szczególnie duże kwoty w formie gotówkowej pobierał ze spółki M. S. (2), gdyż w czasie funkcjonowania spółki rozpoczął budowę domu, prowadził też inne inwestycje, a ponadto wszyscy oskarżeni żyli na wysokim poziomie, inwestowali w nieruchomości i drogie ruchomości (samochody, jachty itp.). Wszyscy oskarżeni mieli konta również w innych bankach, w tym również inwestycyjne.

Oskarżony M. S. (2)bywał w spółce znacznie częściej niż A. K. (3)– czasem nawet kilka razy w tygodniu. Zajmował się wówczas podobnie jak A. K. (3)rozmowami z klientami. M. S. (2)znał rynek forex i sposób inwestowania na tym rynku, dlatego czasem sprawdzał w dostępnych w siedzibie spółki serwisach sytuację na rynku i omawiał z E. D. (1)strategię inwestowania. Oskarżonemu M. S. (2)zależało na dużych zyskach, dlatego zachęcał E. D. (1)i naciskał na niego, aby inwestował bardziej agresywnie.

W styczniu 2003 r. oskarżeni M. S. (2)i E. D. (1)zostali klientami własnej spółki, co polegało na podpisaniu umów i wprowadzeniu ich danych do arkusza kalkulacyjnego prowadzonego w spółce przez R. A. (4)i E. D. (1). Księgowa I. G. (1)nigdy nie została poinformowana o tym, że wspólnicy stali się jednocześnie klientami spółki. Nie została także opracowana i wprowadzona w życie żadna metodologia oddzielania środków pieniężnych wspólników jako zysku z działalności spółki, czyli z prowizji od środków pieniężnych które miały stanowić depozyty wspólników jako klientów spółki.

Klientem spółki został także A. K. (3), z tym, że nieco później – w maju 2003 r. Odtąd w wypłatach na rzecz wspólników powstał jeszcze większy chaos, ponieważ pojawił się kolejny nowy tytuł wypłat dla wspólników – „wypłaty części depozytu”. Tytuł ten był jednak używany w różnych sytuacjach i nie opisywał w sposób prawidłowy podstawy prawnej wypłat. Zwłaszcza jeśli chodzi o wypłaty gotówkowe z kasy, to kasjerki wpisywały różne tytuły przy wypłatach, tak jak chciały, lub nie wpisywały żadnych tytułów, ponieważ nikt w spółce nie rozróżniał pieniędzy będących na koncie spółki na pieniądze wspólników i pieniądze klientów.

Wszystkie pieniądze, jakie wpływały do spółki, a zasadniczo były to tylko pieniądze pochodzące z wpłat klientów, były lokowane na jednym koncie, mówiąc kolokwialnie „wrzucane do jednego worka”. Mimo, iż prowizje należne wspólnikom były co miesiąc wyliczane, w żaden sposób nie były oddzielane od pozostałych środków pieniężnych. Spółka korzystała z pieniędzy zebranych od klientów i tych, które udało się wygrać na transakcjach forex na wszystkie cele. Z tych pieniędzy była finansowana cała działalność spółki, z tych pieniędzy wspólnicy pobierali środki dla siebie na swoje prywatne cele, część tych pieniędzy funkcjonowała jednocześnie jako depozyty klienckie samych oskarżonych. Te pieniądze stanowiły także zabezpieczenie pod transakcje forex i zabezpieczenie pod gwarancje bankowe.

W postępowaniu upadłościowym syndyk zlecił biegłej wykonanie opinii dotyczącej tego, czy wspólnicy A. K. (3)i M. S. (2)inwestowali do spółki własne środki i czy w 2004 i 2005 r. uzyskali przychód i dochód z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających za pośrednictwem spółki (...).

Z uwagi na takie funkcjonowanie obrotu finansowego w spółce, jak opisano powyżej i brak oddzielenia depozytów klienckich oraz brak oddzielenia pieniędzy przysługujących wspólnikom z tytułu prowizji od innych środków finansowych w spółce, biegła nie była w stanie dokonać właściwego wyliczenia w tym zakresie. Była w stanie jedynie zidentyfikować wpłaty dokonywane przez ww. wspólników przychodzące „z zewnątrz”, czyli albo wpłacane gotówką, albo przelewem.

Biegła wyliczyła, że A. K. (3) wpłacił do spółki w okresie od 1999 r. do 2005 r. kwotę 1 028 333 zł. W przypadku większości wpłat nie było możliwe ustalenie, jaki był tytuł ich dokonania. W oparciu o wyciągi bankowe i raporty kasowe biegła ustaliła, że w okresie od 1999 r. do 2005 r. oskarżony wypłacił ze spółki kwotę 7 365 836,05 zł

Biegła stwierdziła, że jest nieprawdopodobne, aby zidentyfikowane przez nią wpłaty dokonane przez A. K. (3) były wpłatami celem inwestowania na rynku forex, bowiem spółka nie pobierała od wspólników prowizji, ani nie doliczała/odliczała zysków i strat z tego tytułu.

Jednocześnie biegła ustaliła, że A. K. (3)miał w spółce konto klienckie o nr(...), gdzie dokonywał wpłat i wypłat, z których większa część nie była opatrzona komentarzem, co do tytułu transakcji, a część posiadała tytuły nie związane z grą na rynku forex.

Spółka wystawiła dla A. K. (3) za 2004 r. PIT 8C z informacją o przychodzie w wysokości 626 750 zł, a za 2005 r. w wysokości 2 437 150 zł

(vide: kopia opinii dot. A. K. (3) k. 47490-47521)

Biegła wyliczyła, że M. S. (2)w latach 1999 do 2005 wpłacił do spółki kwotę 2 117 515,77 zł. W przypadku większości wpłat nie było możliwe ustalenie, jaki był tytuł ich dokonania. W oparciu o wyciągi bankowe i raporty kasowe biegła ustaliła, że w okresie od 1999 r. do 2005 r. oskarżony wypłacił ze spółki kwotę 13 900 510,75 zł

Biegła stwierdziła, że jest nieprawdopodobne, aby zidentyfikowane przez nią wpłaty dokonane przez M. S. (2) były wpłatami celem inwestowania na rynku forex, bowiem spółka nie pobierała od wspólników prowizji, ani nie doliczała/odliczała zysków i strat z tego tytułu.

Jednocześnie biegła ustaliła, że M. S. (2)miał w spółce konto klienckie o nr (...), gdzie dokonywał wpłat i wypłat, z których większa część nie była opatrzona komentarzem, co do tytułu transakcji, a część posiadała tytuły nie związane z grą na rynku forex.

Spółka wystawiła dla M. S. (2) za 2004 r. PIT 8C z informacją o przychodzie w wysokości 3 080 400 zł, a za 2005 r. w wysokości 546 750 zł.

(vide: kopia opinii dot. M. S. (2) k. 47739-47774)

W aktach postępowania upadłościowego Sąd odnalazł część statementów na nazwisko M. S. (2) i włączył je w poczet materiału dowodowego w niniejszej sprawie.

Ze statementów M. S. (2) z 2004 r. wynikają wpłaty do spółki na kwotę 6 156 000 zł, a są to tylko statementy z 7 miesięcy tego roku, natomiast z deklaracji podatkowych wynika dochód M. S. (2) z całego roku 2004 - po pomniejszeniu o podatek – 5 510 291,49 zł.

Ze statementów M. S. (2) z 2005 r. (za 11 miesięcy) wynikają wpłaty na kwotę 7 mln zł, a dochód oskarżonego z tego roku po zapłaceniu podatków wynosił zaledwie 3 702 052 zł.

Ze statementów M. S. (2) z 2006 r. (za miesiące od stycznia do sierpnia) wynikają wpłaty na kwotę 10 500 000 zł – a dochód oskarżonego w tym roku po odjęciu podatku wyniósł zaledwie ok. 3 300 000 zł

(vide statementy k. 47775-47802)

Wynika z powyższego, że kwoty wpłat zawarte w statementach w żadnej mierze nie przystają do kwot wpłat, które ustaliła biegła w oparciu o wyciągi bankowe i raporty kasowe. Kwoty te nie przystają także do dochodów, jakie M. S. (2)osiągał w ww. latach z tytułu prowizji ze spółki. Zatem nawet gdyby M. S. (2)„wpłacał” na swoje konto klienckie wszystkie środki pieniężne przysługujące mu z prowizji, to nie byłyby to tak wysokie kwoty, jak podane w statementach, a przecież z materiału dowodowego wynika, że M. S. (2)w tych latach bardzo duże kwoty wypłacał ze spółki i to zarówno gotówką, jak i przelewami. Wynika to zarówno z wyliczeń biegłej, jak i z zeznań kasjerek, które wypłacały M. S. (2)gotówkę.

Ani E. D. (1)ani M. S. (2)pytani o tę kwestię przez Sąd na rozprawie nie byli w stanie wyjaśnić, dlaczego taka była treść statementów M. S. (2)w zakresie wpłat.

Spółka w zasadzie posługiwała