Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 229/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 czerwca 2017 r.

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Paweł Szymański

po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2017 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

oraz w sprawach połączonych prowadzonych dotychczas pod sygnaturami: I C 249/17, I C 242/17, I C 271/17, I C 284/17, I C 294/17, I C 301/17, I C 309/17, I C 364/17

o zapłatę

I.  w sprawie I C 229/17

oddala powództwo,

II.  w sprawie prowadzonej dotychczas pod sygnaturą I C 249/17

oddala powództwo,

III.  w sprawie prowadzonej dotychczas pod sygnaturą I C 242/17

1.  zasądza od pozwanego (...) spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 400 euro (czterysta euro) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 października 2016 r. do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanego (...) spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 1247 zł (jeden tysiąc dwieście czterdzieści siedem złotych) tytułem kosztów procesu,

IV.  w sprawie prowadzonej dotychczas pod sygnaturą I C 271/17

1.zasądza od pozwanego (...) spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 400 euro (czterysta euro) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 września 2016 r. do dnia zapłaty;

2.zasądza od pozwanego (...) spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 1247 zł (jeden tysiąc dwieście czterdzieści siedem złotych) tytułem kosztów procesu,

V.  w sprawie prowadzonej dotychczas pod sygnaturą I C 284/17

1.zasądza od pozwanego (...) spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 400 euro (czterysta euro) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 września 2016 r. do dnia zapłaty;

2.zasądza od pozwanego (...) spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 1247 zł (jeden tysiąc dwieście czterdzieści siedem złotych) tytułem kosztów procesu,

VI.  w sprawie prowadzonej dotychczas pod sygnaturą I C 294/17

1.zasądza od pozwanego (...) spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 400 euro (czterysta euro) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 września 2016 r. do dnia zapłaty;

2.zasądza od pozwanego (...) spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 1247 zł (jeden tysiąc dwieście czterdzieści siedem złotych) tytułem kosztów procesu,

VII.  w sprawie prowadzonej dotychczas pod sygnaturą I C 301/17

oddala powództwo,

VIII.  w sprawie prowadzonej dotychczas pod sygnaturą I C 309/17

oddala powództwo,

IX.  w sprawie prowadzonej dotychczas pod sygnaturą I C 364/17

oddala powództwo.

SSR Paweł Szymański