Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 229/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 marca 2018 r.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym w składzie

Przewodniczący

SSA Leszek Kulik (spr.)

Sędziowie

SSA Alina Kamińska

SSO del. Ilona Simonowicz

Protokolant

Barbara Mosiej

przy udziale prokuratora Marcina Faszczy

po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2018 r.

1)  J. A. (1) oskarżonego z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 272 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.,

2)  J. M. (1) oskarżonego z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

3)  M. M. (1) oskarżonego z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

4)  G. P. oskarżonego z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 272 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.,

5)  M. P. oskarżonego z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

6)  M. W. (1) oskarżonego z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 272 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.,

7)  A. W. (1) oskarżonego z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 272 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.,

z powodu apelacji obrońców oskarżonych

od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku

z dnia 25 lipca 2017 r. sygn. akt III K 80/16

I.  Zmienia wyrok w zaskarżonej części w ten sposób, że :

1.  Oskarżonych J. M. (1) i M. M. (1) w ramach czynów zarzucanych w pkt. XVII – XXIV aktu oskarżenia uznaje za winnych tego, że działając wspólnie i w porozumieniu oraz wspólnie i w porozumieniu z J. A. (1) :

- w bliżej nieustalonym okresie od dnia 21 września 2006 roku do 30 listopada 2006 roku, udzielili pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem zaistniałego w dniu 21 września 2006 roku na terenie (...), w msc. (...) na szkodę J. J. (1), w ten sposób, że przyjęli w/w pojazd od J. A. (1), o którym na podstawie towarzyszących okoliczności powinni i mogli przypuszczać, że został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, a następnie zbyli go M. W. (2) za kwotę 42 500 zł.,

tj. czynu z art. 292 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2009.206.1589)) w zw. z art. 4 § 1 k.k.,

- bliżej nieustalonym okresie od dnia 3 października 2006 roku do 5 grudnia 2006 roku udzielili pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...)pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem popełnionego w dniu 3 października 2006 roku na terenie Holandii, w msc. S., na szkodę (...) w ten sposób, że przyjęli w/w pojazd od J. A. (1), o którym na podstawie towarzyszących okoliczności powinni i mogli przypuszczać, że został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, a następnie zbyli A. K. (1) w za kwotę 49 300 zł,

tj. czynu z art. 292 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2009.206.1589)) w zw. z art. 4 § 1 k.k.,

- bliżej nieustalonym okresie od dnia 5 kwietnia 2006 roku do 19 lutego 2007 roku udzielili pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...) o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...) zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem w dniu 5 kwietnia 2006 roku na terenie (...), na szkodę ob. Belgii R. B. w ten sposób, że przyjęli w/w pojazd od J. A. (1), o którym na podstawie towarzyszących okoliczności powinni i mogli przypuszczać, że został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, a następnie zbyli R. Ł. za kwotę 44 800 zł,

tj. czynu z art. 292 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2009.206.1589)) w zw. z art. 4 § 1 k.k.,

- w bliżej nieustalonym okresie od dnia 20 września 2006 roku do 09.01.2007 r., udzielili pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...),o oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem zaistniałego w dniu 20/21 września 2006 roku w msc. B. i R. na terenie Holandii, na szkodę firmy K. H. (1)
w ten sposób, że przyjęli w/w pojazd od J. A. (1), o którym na podstawie towarzyszących okoliczności powinni i mogli przypuszczać, że został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, a następnie zbyli M. D. i T. D. (1) za kwotę 48 500 zł,

tj. czynu z art. 292 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2009.206.1589)) w zw. z art. 4 § 1 k.k.,

- w bliżej nieustalonym okresie od dnia 07/09 czerwca 2006 roku do 18 lipca 2006 roku udzielili pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...) o oryginalnym numerze nadwozia (...), numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem zaistniałego w dniu 07/09 czerwca 2006 roku na terenie Holandii w msc. E. na szkodę N. M. J. (1), R. i i firmy D. (...) w ten sposób, że przyjęli w/w pojazd od J. A. (1), o którym na podstawie towarzyszących okoliczności powinni i mogli przypuszczać, że został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, a następnie zbyli J. K. (1) za kwotę 36 000 zł,

tj. czynu z art. 292 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2009.206.1589)) w zw. z art. 4 § 1 k.k.,

- w bliżej nieustalonym okresie od dnia 20 września 2006 roku do 9 listopada 2006 roku, udzielili pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem zaistniałego z dnia w dniu 20 września 2006 roku na terenie Holandii w msc. J. na szkodę H. R. i firmy (...) w ten sposób, że przyjęli w/w pojazd od J. A. (1), o którym na podstawie towarzyszących okoliczności powinni i mogli przypuszczać, że został uzyskany za pomocą czynu zabronionego,
a następnie zbyli E. K. i R. K. za kwotę 34 700 zł,

tj. czynu z art. 292 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2009.206.1589)) w zw. z art. 4 § 1 k.k.,

- w bliżej nieustalonym okresie od dnia 27 czerwca 2006 roku do 31 sierpnia 2006 roku udzielili pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...), numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem zaistniałego w dniu 27/28 czerwca 2006 roku na terenie Holandii w msc. Z., Bolero na szkodę A. V. i firmy (...), w ten sposób, że przyjęli w/w pojazd od J. A. (1), o którym na podstawie towarzyszących okoliczności powinni i mogli przypuszczać, że został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, a następnie zbyli W. B. (1)
za kwotę 51 000 zł,

tj. czynu z art. 292 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2009.206.1589)) w zw. z art. 4 § 1 k.k.,

- w bliżej nieustalonym okresie od dnia 9 sierpnia 2006 roku do 23 października 2006 roku, udzielili pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem w dniu 9 sierpnia 2006 roku na terenie Holandii na szkodę ob. Holandii L. (...) i firmy (...) w ten sposób, że przyjęli w/w pojazd od J. A. (1), o którym na podstawie towarzyszących okoliczności powinni i mogli przypuszczać, że został uzyskany za pomocą czynu zabronionego,
a następnie zbyli M. I. za kwotę 46 000 zł,

tj. czynu z art. 292 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2009.206.1589)) w zw. z art. 4 § 1 k.k.

i za to na podstawie art. 292 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2009.206.1589)) w zw. z art. 4 § 1 k.k. skazuje ich i przyjmując, iż czynów tych dopuścili się w ramach ciągu przestępstw, na podstawie art. 292 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2009.206.1589)) w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierza każdemu z nich karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości po 100 (sto) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki dziennej za równoważną kwocie 50 (pięćdziesięciu) złotych;

2.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2009.206.1589)) w zw. z art. 4 § 1 k.k. wykonanie kar pozbawienia wolności orzeczonych wobec oskarżonych : J. M. (1), M. M. (1), G. P., M. P. i A. W. (1) warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata.

II.  W pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy.

III.  Zasadza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. R. kwotę 738 zł., w tym kwotę 138 zł. podatku VAT, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżonemu M. M. (1).

IV.  Zasadza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. G. (1) kwotę 738 zł., w tym kwotę 138 zł. podatku VAT, tytułem kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżycielowi posiłkowemu M. J. (2).

V.  Zasądza na rzecz Skarbu Państwa od oskarżonych: J. A. (1) kwotę 2400 zł., M. W. (1) kwotę 1900 zł. tytułem opłaty za drugą instancję, od oskarżonych: G. P. kwotę 1300 zł., M. P. kwotę 1300 zł., J. M. (1) kwotę 1300 zł., A. W. (1) kwotę 1800 zł. tytułem opłaty za obie instancje i obciąża ich pozostałymi kosztami procesu za postępowanie odwoławcze w częściach im przypadających.

VI.  Zwalnia oskarżonego M. M. (1) od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

UZASADNIENIE

J. A. (1) został oskarżony o to, że:

I/ W bliżej nieustalonym okresie od dnia 07-09 lutego 2007 r. do dnia 05.04.2007 r.
w B., S. i innych miejscowościach, wspólnie
i w porozumieniu z I. J., W. J., S. J.
i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, ze z góry powziętym zamiarem, udzielił pomocy do zbycia samochodu osobowego marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanego w dniu 07-09 lutego 2007 r. w Belgii na szkodę R. B., w ten sposób, iż J. A. (1) przyjął w/w pojazd od nieustalonej osoby a następnie przekazał W., I. i S. J., którzy wprowadzając M. G. (2) w błąd co do jego pochodzenia, użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 18.03.2007 r., w której wpisano dane i nieczytelny podpis A. R. (1), jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadził w/w do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 36 000 złotych,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

II/ W bliżej nieustalonym okresie od 27.02.2006 r. do 18 kwietnia 2006 roku w B., S., Belgii działając wspólnie i w porozumieniu z W. J., I. J., S. J. i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, ze z góry powziętym zamiarem, udzielił pomocy do zbycia samochodu osobowego marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem zaistniałego w dniu 27.02.2006 r. na terenie Belgii, w msc. J., na szkodę A. B., w ten sposób, że J. A. (1) przyjął w/w pojazd od nieustalonej osoby a następnie przekazał W., I. i S. J., którzy wprowadzając J. P. w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na dzień 18.12.2005 r., w której wpisano dane i nieczytelny podpis R. F. A., jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadzili w/w do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 37 500 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

III/ W bliżej nieustalonym okresie od dnia 28 lutego 2006 roku do 4 kwietnia 2007 roku
w B., wspólnie i w porozumieniu z W. J., I. J., S. J. i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, ze z góry powziętym zamiarem, udzielił pomocy do zbycia samochodu osobowego marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanego między 28 lutego a 1 marca 2006 roku w msc. G. na terenie Belgii, na szkodę E. K. I., w ten sposób, iż J. A. (1) przyjął w/w pojazd od nieustalonej osoby a następnie przekazał W., I. i S. J., którzy wprowadzając K. C. i T. C. (1) w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 20.12. 2005 r., w której wpisano dane i nieczytelny podpis V. O., jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadził K. C. i T. C. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 43 000 złotych,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

IV/ w bliżej nieustalonym okresie od 1 grudnia 2006 roku do 1 marca 2007 roku w B., S., Belgii działając wspólnie i w porozumieniu z W. J., I. J., S. J. i innymi nieustalonymi osobami,
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu,
ze z góry powziętym zamiarem, udzielił pomocy do zbycia samochodu V. (...)
z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego
pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanej w dniu 1 grudnia 2006 roku w msc. Z. na terenie Belgii, na szkodę T. H. w ten sposób, że J. A. (1) przyjął w/w pojazd od nieustalonej osoby, a następnie przekazał W., I. i S. J., którzy wprowadzając B. T. w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano dane i nieczytelny podpis E. H. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadzili B. T. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 17 000 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k..,

V/ W bliżej nieustalonym okresie od dnia 3 marca 2006 roku do 19 kwietnia 2006 r. w B., wspólnie i w porozumieniu z W. J., I. J., S. J. i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, ze z góry powziętym zamiarem, udzielił pomocy do zbycia samochodu osobowego marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...) zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...) pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanego w dniu 3 marca 2006 r. w M. w Belgii na szkodę C. C. (1), w ten sposób, iż J. A. (1) przyjął w/w pojazd od nieustalonej osoby a następnie przekazał W., I. i S. J., którzy wprowadzając T. C. (2) w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 08 kwietnia 2006 r., w której wpisano dane i nieczytelny podpis E. L. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadził T. C. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 47 000 złotych,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

VI/ W bliżej nieustalonym okresie od dnia 15 stycznia 2006 r. do 24 lutego 2006 r. w B., działając wspólnie i w porozumieniu z W. J., I. J., S. J. i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, ze z góry powziętym zamiarem, udzielił pomocy do zbycia samochodu osobowego marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanego w dniu 15 stycznia 2006 r. w G. w Belgii na szkodę R. Z., w ten sposób, iż J. A. (1) przyjął w/w pojazd od nieustalonej osoby a następnie przekazał W., S. i I. J., którzy wprowadzając W. D. w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 20. 12. 2005 r., w której wpisano dane i nieczytelny podpis J. T., jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadzili W. D. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ok. 38 000 złotych,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

VII/ w bliżej nieustalonym okresie od dnia 4 sierpnia 2006 roku do 16.01.2007 roku w B., działając wspólnie i w porozumieniu z W. J., I. J., S. J. i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, ze z góry powziętym zamiarem, udzielił pomocy do zbycia samochodu osobowego marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...), numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanego w dniu 4/5 sierpnia 2006 r. w Holandii na szkodę A. M., w ten sposób, iż J. A. (1) przyjął w/w pojazd od nieustalonej osoby a następnie przekazał W., S. i I. J., którzy wprowadzając B. K. (1) w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 05.01.2007 r., w której wpisano dane i nieczytelny podpis (...), jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadzili B. K. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 43 000 złotych,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

VIII/ W bliżej nieustalonym okresie 27 czerwca 2006 roku do 25 października 2006 roku
w B., S., Belgii działając wspólnie i w porozumieniu z W. J., I. J., S. J. i innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, ze z góry powziętym zamiarem, udzielił pomocy do zbycia samochodu V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanej w dniu 27 czerwca 2006 r. w msc. B. na terenie Holandii na szkodę G. S. w ten sposób, że J. A. (1) przyjął w/w pojazd
od nieustalonej osoby a następnie przekazał W., S. i I. J., którzy wprowadzając J. M. (2) w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 10.10.2006r.,
w której wpisano dane i nieczytelny podpis H. S., jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadził J. M. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 48 000 złotych,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

IX/ W bliżej nieustalonym okresie od 1 grudnia 2006 roku do 1 marca 2007 roku w B., S., Belgii działając wspólnie i w porozumieniu z W. J., I. J., S. J. i innymi nieustalonymi osobami,
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu,
ze z góry powziętym zamiarem, udzielił pomocy do zbycia samochodu V. (...)
z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego
pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanej w nocy z 21 na 22 grudnia 2006 r. w H., na szkodę N. Y., w ten sposób, że J. A. (1) przyjął w/w pojazd od nieustalonej osoby a następnie przekazał W., S. i I. J., którzy wprowadzając B. Z. w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano dane i nieczytelny podpis J. F. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadzili B. Z. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 44 000 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

X/ W bliżej nieustalonym okresie od dnia 20/21 września 2006 r. do 12.12.2006 r. w B., S., Belgii działając wspólnie i w porozumieniu z W. J., I. J., S. J. i innymi nieustalonymi osobami,
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu,
ze z góry powziętym zamiarem, udzielił pomocy do zbycia samochodu V. (...)
z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego
pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanej w dniu 20/21 września 2006 r. w msc. W. S. L. na terenie Belgii na szkodę N. S. oraz firmy (...), w ten sposób, że J. A. (1) przyjął w/w pojazd od nieustalonej osoby a następnie przekazał W., S. i I. J., którzy wprowadzając W. B. (2) w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna – sprzedaży, w której wpisano dane i nieczytelny podpis R. F. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające zerobieniom,
czym doprowadzili W. B. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 46 000 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

XI/ W bliżej nieustalonym okresie od 28 lutego - 1 marca 2007 roku do 28 marca 2007 roku
w B., S., Belgii działając wspólnie i w porozumieniu z W. J., I. J., S. J. i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, ze z góry powziętym zamiarem, udzielił pomocy do zbycia samochodu V. (...)
z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego
pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży
z włamaniem, dokonanej w dniu 28 lutego - 1 marca 2007 r. w msc. B. (...)
na terenie Holandii na szkodę firmy (...), w ten sposób, że J. A. (1) przyjął w/w pojazd od nieustalonej osoby a następnie przekazał W., S. i I. J., którzy wprowadzając M. J. (2) w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna – sprzedaży,
w której wpisano dane i nieczytelny podpis J. J. (2) jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom,
czym doprowadzili M. J. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 46 000 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k..

XII/ W bliżej nieustalonym okresie od dnia 7 października 2006 r. do 25 stycznia 2007 r.
w B., działając wspólnie i w porozumieniu z W. J., I. J., S. J. i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, ze z góry powziętym zamiarem, udzielił pomocy do zbycia samochodu V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...) pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanego
w dniach 7-9 października 2006 r. w Holandii na szkodę A. B..V. w ten sposób, iż J. A. (1) przyjął w/w pojazd od nieustalonej osoby a następnie przekazał W., S. i I. J., którzy wprowadzając J. J. (3) w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna – sprzedaży,
w której wpisano dane i nieczytelny podpis R. P. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom,
czym doprowadzili J. J. (3) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 43 900 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

XIII/ W bliżej nieustalonym okresie od dnia 27 września 2006 r. do 21 marca 2007 r. w B., działając wspólnie i w porozumieniu z W. J., I. J., S. J. i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, ze z góry powziętym zamiarem, udzielił pomocy do zbycia samochodu osobowego marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...) o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...) zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...) – pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanego w dniach 27-30 września 2007 r. w msc. Z. na terenie Holandii, w ten sposób, iż J. A. (1) przyjął w/w pojazd od nieustalonej osoby a następnie przekazał W., S. i I. J., którzy wprowadzając M. C. w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna – sprzedaży, w której wpisano dane i nieczytelny podpis C. L. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadzili M. C. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 45 000 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

XIV/ W bliżej nieustalonym okresie od 12 grudnia 2006. roku do 28 lutego 2007 roku
w B., S. działając wspólnie i w porozumieniu z W. J., I. J., S. J. i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, ze z góry powziętym zamiarem, udzielił pomocy do zbycia samochodu V. (...)
z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego
pod numerem rejestracyjnym (...)-NF, pochodzącego z przestępstwa kradzieży
z włamaniem, dokonanej w dniu 12 grudnia 2006 r. w msc. G. na terenie Holandii na szkodę I. W. i firmy (...), w ten sposób, że J. A. (1) przyjął w/w pojazd od nieustalonej osoby a następnie przekazał W., S. i I. J., którzy wprowadzając I. T. w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna – sprzedaży, w której wpisano dane i nieczytelny podpis F. E. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadzili I. T. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 46 000 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

XV/ W bliżej nieustalonym okresie od 7 grudnia 2006 roku do 10 stycznia 2007 r. w B., S. działając wspólnie i w porozumieniu z W. J., I. J., S. J. i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, ze z góry powziętym zamiarem, udzielił pomocy do zbycia samochodu V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...), numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanej w dniu 7 grudnia 2006 r. w msc. U. w Belgii na szkodę M. S. (1) w ten sposób, że J. A. (1) przyjął w/w auto od nieustalonej osoby a następnie przekazał W., S. i I. J., którzy wprowadzając J. Ś. w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna – sprzedaży, w której wpisano dane i nieczytelny podpis B. S. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadzili J. Ś. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 37 500 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

XVI/ W bliżej nieustalonym okresie od dnia 21 września 2006 roku do 27 lutego 2007 r.
w B., działając wspólnie i w porozumieniu z W. J., I. J., S. J. i innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, ze z góry powziętym zamiarem udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...), numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem zaistniałego w dniu 04.12.2006 r. na terenie Belgii, w msc. W. S. L., na szkodę M. U., w ten sposób, że J. A. (1) przyjął w/w auto od nieustalonej osoby a następnie przekazał W., S. i I. J., którzy wprowadzając J. K. (2) w błądco do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna – sprzedaży, datowaną na dzień 16.02.2007 r., w której wpisano dane i nieczytelny podpis R. F. A., jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadzili J. K. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 33 000 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

a ponadto:

J. A. (1) oraz J. M. (1) i M. M. (1)

o to, że:

XVII/ W bliżej nieustalonym okresie od dnia 21 września 2006 roku do 30 listopada 2006 roku w S. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami,
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu,
ze z góry powziętym zamiarem, udzielili pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego
pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem zaistniałego w dniu 21 września 2006 roku na terenie Belgii, w msc. G.-B. na szkodę J. J. (1), w ten sposób, że J. A. (1) przyjął pojazd od nieustalonej osoby, przekazał J. M. (1) i M. M. (1), którzy następnie wprowadzając M. W. (2) w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 25 listopada 2006 roku, w której wpisano dane i nieczytelny podpis H. N. B. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadzili M. W. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 42 500 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

XVIII/ W bliżej nieustalonym okresie od dnia 3 października 2006 roku do 5 grudnia 2006 roku w S. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, ze z góry powziętym zamiarem, udzielili pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...)-PR pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem popełnionego w dniu 3 października 2006 roku na terenie Holandii, w msc. S., na szkodę R. N. i (...) w ten sposób, że J. A. (1) przyjął pojazd od nieustalonej osoby, przekazał J. M. (1) i M. M. (1), którzy następnie wprowadzając A. K. (1) w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 25 listopada 2006 roku, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis rzekomo sprzedającego C. G. (1), umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadzili A. K. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 49 300 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

XIX/ W bliżej nieustalonym okresie od dnia 5 kwietnia 2006 roku do 19 lutego 2007 roku
w S. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami,
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu,
ze z góry powziętym zamiarem, udzielili pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...) o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...) zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem w dniu 5 kwietnia 2006 roku na terenie Belgii, na szkodę ob. Belgii R. B. w ten sposób, że J. A. (1) przyjął pojazd od nieustalonej osoby, przekazał J. M. (1) i M. M. (1), którzy następnie wprowadzając R. Ł. w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 7 lutego 2007 r., w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis rzekomo sprzedającego pojazd, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadzili R. Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 44 800 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

XX/ W bliżej nieustalonym okresie od dnia 20 września 2006 roku do 09.01.2007 r.
w S. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami,
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu,
ze z góry powziętym zamiarem, udzielili pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...),o oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego
pod numerem rejestracyjnym (...) - pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem zaistniałego w dniu 20/21 września 2006 roku w msc. B. i R. na terenie Holandii, na szkodę firmy (...) w ten sposób, że J. A. (1) przyjął pojazd od nieustalonej osoby, przekazał J. M. (1) i M. M. (1), którzy następnie wprowadzając M. D. i T. D. (1) w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 20 grudnia 2006 roku, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis C. G. (1) jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadzili M. D. i T. D. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 48 500 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

XXI/ W bliżej nieustalonym okresie od dnia 07/09 czerwca 2006 roku do 18 lipca 2006 roku
w S. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, ze z góry powziętym zamiarem, udzielili pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...) o oryginalnym numerze nadwozia (...), numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem zaistniałego
w dniu 07/09 czerwca 2006 roku na terenie Holandii w msc. E. na szkodę N. M. J. (1), R. i i firmy (...) w ten sposób, że J. A. (1) przyjął pojazd od nieustalonej osoby, przekazał J. M. (1) i M. M. (1), którzy następnie wprowadzając J. K. (1) w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 11 lipca 2006 roku, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis R. C. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadzili J. K. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem
w kwocie 36 000 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

XXII/ W bliżej nieustalonym okresie od dnia 20 września 2006 roku do 9 listopada 2006 roku
w S. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, ze z góry powziętym zamiarem, udzielili pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem zaistniałego z dnia w dniu 20 września 2006 roku na terenie Holandii w msc. J. na szkodę H. R. i firmy (...) w ten sposób, że J. A. (1) przyjął pojazd od nieustalonej osoby, przekazał J. M. (1) i M. M. (1), którzy następnie wprowadzając E. K. i R. K. w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 30 października 2006 roku, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis C. G. (1)
jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadzili R. K. i E. K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 34 700 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

XXIII/ W bliżej nieustalonym okresie od dnia 27 czerwca 2006 roku do 31 sierpnia 2006 roku
w S. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, ze z góry powziętym zamiarem, udzielili pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...), numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem zaistniałego
z dnia w dniu 27/28 czerwca 2006 roku na terenie Holandii w msc. Z., (...)
na szkodę A. V. i firmy (...), w ten sposób, że J. A. (1) przyjął pojazd od nieustalonej osoby, przekazał J. M. (1)
i M. M. (1), którzy następnie wprowadzając W. B. (1) w błąd
co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 16 sierpnia 2006 roku, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis I. L. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadzili W. B. (1)
do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 51 000 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

XXIV/ W bliżej nieustalonym okresie od dnia 9 sierpnia 2006 roku do 23 października 2006 roku w S. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami,
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu,
ze z góry powziętym zamiarem, udzielili pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym
(...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem w dniu 9 sierpnia 2006 roku na terenie Holandii na szkodę ob. HolandiiL. (...) i firmy (...) w ten sposób, że J. A. (1) przyjął pojazd od nieustalonej osoby, po czym przekazał J. M. (1) i M. M. (1), którzy następnie wprowadzając M. I. w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 9 października 2006 r., w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis P. E. jako rzekomo sprzedającego pojazd, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadzili M. I. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 46 000 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

a ponadto:

J. A. (1) oraz G. P., M. P. , M. W. (1) i A. W. (1)

o to, że:

XXV/ W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 23.05.2006 r. do 13 grudnia 2006 r.
w Ł., (...) i innych miejscowościach, działając ze z góry powziętym zamiarem, wspólnie i w porozumieniu, z ustaloną osobą i innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, udzielili pomocy do zbycia samochodu marki S. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Belgii pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanej na terenie tego kraju w dniu 23 maja 2006 roku na szkodę R. I. (...), w ten sposób, że J. A. (1) przyjął pojazd od nieustalonej osoby po czym przekazał A. W. (1) i M. W. (1), którzy następnie przekazali auto G. P. i M. P., którzy w dniu 13 grudnia 2006 r. w Ł. wprowadzając A. K. (2) w błąd
co do pochodzenia pojazdu zawarli umowę kupna - sprzedaży, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), czym doprowadzili A. K. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 38 500 zł, jednocześnie w czasie transakcji użyli
jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 18.09.2006 r.,
w której wpisano dane i nieczytelny podpis J. D. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący wskazany został J. K. (3) (...),

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

XXVI/ W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od dnia 7 czerwca 2006 r. do 23 września 2006 r. w Ł., W. M. i innych miejscowościach, działając ze z góry powziętym zamiarem, wspólnie i w porozumieniu ustaloną osobą i innymi nieustalonymi osobami, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielili pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...) o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...) zarejestrowanego na terenie Królestwa Belgii pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z kradzieży z włamaniem dokonanej na terenie tego kraju w dniu 7 czerwca 2006 roku na szkodę S. P., w ten sposób, że J. A. (1) przyjął pojazd od nieustalonej osoby po czym przekazał A. W. (1) i M. W. (1), którzy następnie przekazali auto G. P., M. P. i J. K. (3) po czym w dniu 22.09.2006 r. J. K. (3) w Urzędzie Miejskim w Ł. przez podstępne wprowadzenie w błąd pracownika Wydziału Komunikacji wyłudził poświadczenie nieprawdy w ten sposób, iż złożył wniosek o rejestrację samochodu przedkładając sfałszowaną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący zaś wskazany został J. K. (3) firma (...), uzyskując rejestrację auta pod numerem (...), a jednocześnie w dniu 23 września 2006 r. w Ł. wprowadzając B. K. (2) w błąd co do pochodzenia pojazdu zawarł umowę kupna - sprzedaży, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), czym doprowadził B. K. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 46.200 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 272 k.k. w zw.z art. 12 k.k. w zw.z art. 65 §1 k.k.,

XXVII/ W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od dnia 29 lipca 2006 r. do 9 października 2006 r. w Ł., W. M. i innych miejscowościach, działając ze z góry powziętym zamiarem, wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą i innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, udzielili pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Holandii pod numerem (...), pochodzącego z kradzieży z włamaniem dokonanej na terenie tego kraju w dniu 29 lipca 2006 roku na szkodę firmy (...), w ten sposób, że J. A. (1) przyjął pojazd od nieustalonej osoby po czym przekazał A. W. (1) i M. W. (1), którzy następnie przekazali auto G. P., M. P. i J. K. (3), którzy następnie w dniu 9 października 2006 r. w Ł. wprowadzając A. R. (2) w błąd co do pochodzenia pojazdu zawarli umowę kupna - sprzedaży, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), czym doprowadzili A. R. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 42 300 zł, jednocześnie w czasie transakcji użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący zaś wskazany został J. K. (3) firma (...),

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k..,

XXVIII/ W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od dnia 1 lipca 2006 r. do 24 października 2006 r. w Ł., W. M. i innych miejscowościach, działając ze z góry powziętym zamiarem, wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą i innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, udzielili pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Holandii pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanej na terenie tego kraju w dniu 1 lipca 2006 roku na szkodę C., w ten sposób, że J. A. (1) przyjął pojazd od nieustalonej osoby po czym przekazał A. W. (1) i M. W. (1), którzy następnie przekazali auto G. P., M. P. i J. K. (3), którzy następnie w dniu 24 października 2006 r. w Ł. wprowadzając C. F. w błąd co do pochodzenia pojazdu zawarli umowę kupna - sprzedaży, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), czym doprowadzili w/w do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 47500 zł, jednocześnie w czasie transakcji użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis firmy (...), jako sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący zaś wskazany został J. K. (3) firma (...),

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

XXIX/ W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od dnia 20 grudnia 2006 r. do 7 marca 2007 roku w Ł., W. M. i innych miejscowościach, działając ze z góry powziętym zamiarem, wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą i innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, udzielili pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Holandii pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanej na terenie tego kraju w okresie od 20 grudnia 2006 do 22 grudnia 2006 roku na szkodę M. N.,V., w ten sposób, że J. A. (1) przyjął pojazd od nieustalonej osoby po czym przekazał A. W. (1) i M. W. (1), którzy następnie przekazali auto G. P., M. P. i J. K. (3) po czym, którzy następnie w dniu 7 marca 2007 r. w Ł. wprowadzając A. W. (2) i W. W. w błąd co do pochodzenia pojazdu sporządzili umowę kupna - sprzedaży, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40000 zł, jednocześnie w czasie transakcji użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis firmy (...), jako sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący zaś wskazany został J. K. (3) firma (...),

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k..,

a ponadto:

J. A. (1), M. W. (1), A. W. (1), G. P. o to, że:

XXX/ W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od dnia 7 marca 2007 r. do 16 maja 2007 r.
w Ł., działając wspólnie i w porozumieniu ze sobą i z inną ustaloną osobą
oraz nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie
z przestępstwa stałe źródło dochodu, ze z góry powziętym zamiarem, pomogli do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Holandii pod numerem rejestracyjnym (...) pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanego w A. na terenie Belgii w dniu 7 marca 2007 roku na szkodę (...), w ten sposób, że J. A. (1) przyjął pojazd od nieustalonej osoby i przewiózł do Polski, przekazał A. W. (1) i M. W. (1), którzy następnie przekazali auto G. P. i J. K. (3), po czym w dniu 16 maja 2007 r. J. K. (3) złożył w Urzędzie Miejskim w Ł. wniosek o jego rejestrację przedkładając sfałszowaną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis sprzedającego firmy (...), umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący zaś wskazana została firma (...), czym wyłudził poświadczenie nieprawdy uzyskując rejestrację auta pod numerem (...), a następnie w dniu 16 maja 2006 r. w Ł. wprowadzając M. S. (2) w błąd, co do jego pochodzenia zawarł umowę kupna - sprzedaży pojazdu, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), czym doprowadził w/w do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50 000 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 272 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k.,

a ponadto J. A. (2), M. W. (1), A. W. (1) o to, że:

XXXI/ W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 29 marca do 24 kwietnia 2007r.
w W. M., działając wspólnie i w porozumieniu i z innymi osobami,
ze z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie
z przestępstwa stałe źródło dochodu, pomogli do zbycia samochodu marki V. (...)
o przerobionym numerze nadwozia (...), ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Holandii pod numerem (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanego na terenie Królestwa Holandii w nocy z 29 na 30 marca 2007r. na szkodę firmy (...), w ten sposób, że J. A. (1) przyjął pojazd od nieustalonej osoby po czym przekazał A. W. (1) i M. W. (1), którzy wprowadzając J. K. (4) w błąd co do jego pochodzenia, użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 24 kwietnia 2007r., w której wpisano dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadzili J. K. (4) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 47.000 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k..,

XXXII/ W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 30-31 sierpnia 2006r. do 25 października 2006 r. w Belgii, Holandii i w (...), działając wspólnie i w porozumieniu i z innymi osobami, ze z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, pomógł do zbycia samochodu marki V. (...) o przerobionym numerze nadwozia (...), ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Holandii pod numerem (...), pochodzącego przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanego w dniu 30-31.08.2006r. w E. w Holandii na szkodę E. D. i firmy (...), w ten sposób, że J. A. (1) przyjął pojazd od nieustalonej osoby po czym przekazał A. W. (1) i M. W. (1), którzy wprowadzając M. M. (2) w błąd co do jego pochodzenia, użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadzili M. M. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 48 000 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k..,

a ponadto: J. A. (1), M. W. (1) o to, że:

XXXIII/ W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 16 czerwca 2006r do 21 sierpnia 2007 r.
w Belgii i W. M. działając wspólnie i w porozumieniu i z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, ze z góry powziętym zamiarem, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, pomogli do zbycia samochodu marki B. (...) o przerobionym numerze nadwozia (...), ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...), o wartości nie mniejszej niż 90.000 zł., zarejestrowanego na terenie Królestwa Belgii pod numerem (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanego na terenie Królestwa Belgii w dniu 16 czerwca 2006r. na szkodę L. F. (...) (P. B.), w ten sposób, iż J. A. (1) przyjął go od nieustalonej osoby, a następnie przekazał M. W. (1), który to polecił D. G. (1), by ten w dniu 26 lipca 2007 r. w W. M. przez podstępne wprowadzenie w błąd pracownika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego wyłudził poświadczenie nieprawdy w ten sposób, że złożył wniosek o rejestrację samochodu i przedłożył sfałszowaną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i zawarto nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom i uzyskał w ten sposób decyzję o stałej rejestracji auta pod numerem (...), przy czym D. G. (1) nie był faktycznym właścicielem pojazdu,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z 18 § 1 k.k. w zw. z art. 272 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k.
w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k..,

XXXIV/ W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 08 czerwca 2006r. do 25 kwietnia 2007 r. w Belgii i (...), wspólnie i w porozumieniu i z innymi osobami, działając ze z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, pomogli do zbycia samochodu marki S. (...) o przerobionym numerze nadwozia (...), ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Belgii pod numerem (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanego na terenie Królestwa Belgii w dniu 08 czerwca 2006r. na szkodę firmy (...), w ten sposób, że J. A. (1) przyjął pojazd od nieustalonej osoby po czym przekazał M. W. (1), który wprowadzając K. F. i A. F. w błąd co do jego pochodzenia, użył jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na dzień 25.04.2007 r., w której wpisano dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadził K. F. i A. F. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k..,

XXXV/ W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 05 marca do 10 maja 2007 r. w Belgii
i W. M., działając wspólnie i w porozumieniu i z innymi nieustalonymi osobami, ze z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, pomogli do zbycia samochodu marki V. (...) o przerobionym numerze nadwozia (...), ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Belgii pod numerem K. (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanego w Belgii w dniu 05 marca 2007r. na szkodę osoby J. W., w ten sposób, że J. A. (1) przyjął od nieustalonej osoby przedmiotowy samochód, a następnie przekazał M. W. (1), który w dniu 10 maja 2007 r. w W. M. wprowadzając L. P. w błąd
co do pochodzenia auta, sporządził umowę kupna – sprzedaży, w której wpisał nieprawdziwe dane i podpis sprzedającego, umieścił oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadził w/wymienionego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k..,

a ponadto:

J. A. (1) o to, że:

XXXVI/ w bliżej nieustalonym okresie od 28.04.2006 r. do dnia do 10.07.2006 r. roku
w Belgii, S. i w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, ze z góry powziętym zamiarem, udzielił pomocy do zbycia samochodu osobowego marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...),
o oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego Belgii pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z kradzieży
z włamaniem, dokonanej w dniu 28.04.2006 r. w msc. K. na terenie Belgii na szkodę E. G., w ten sposób, że przyjął w/w pojazd od nieustalonej osoby a następnie przekazał J. K. (5) i M. K. wprowadzając ich w błąd co do jego pochodzenia i zawarł umowę kupna - sprzedaży, datowaną na dzień 20.06.2006 r., w której wpisano dane i nieczytelny podpis M. C. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadził M. K. i J. K. (5) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40 000 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

XXXVII/ w bliżej nieustalonym okresie od 21 listopada 2005 r. do 23 października 2006 r. roku w Belgii i S., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, ze z góry powziętym zamiarem, udzielił pomocy do zbycia samochodu osobowego marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z kradzieży z włamaniem, dokonanej w dniu 21 listopada 2005 r. w A. na terenie Belgii na szkodę N. H., w ten sposób, że przyjął w/w pojazd od nieustalonej osoby, a następnie w dniu 29.12.2005 r. w S., przez podstępne wprowadzenie w błąd pracownika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego wyłudził poświadczenie nieprawdy w ten sposób, że złożył wniosek o rejestrację samochodu, przedkładając sfałszowaną umowę kupna – sprzedaży oznaczoną datą 20.12.2005 r., w której wpisano dane i nieczytelny podpis C. G. (2) jako rzekomo sprzedającego, zaś dane J. A. (1) jako kupującego , umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, dowód rejestracyjny pojazdu o wskazanym numerze nadwozia pochodzący z kradzieży dokonanej na terenie Belgii i uzyskał w ten sposób decyzję z dnia 25.01.2006 r. o stałej rejestracji auta pod numerem (...), po czym w dniu 23.10. 2006 r. zawarł umowę sprzedaży pojazdu J. S. wprowadzając go w błąd co do jego pochodzenia czym doprowadził ww. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 44 000 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 272 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

XXXVIII/ W bliżej nieustalonym okresie od 02 sierpnia 2005 r. roku do 3.10.2005 r. w B., S., Belgii działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, ze z góry powziętym zamiarem, udzielił pomocy do zbycia samochodu osobowego marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...),
o oryginalnym numerze nadwozia (...), numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z kradzieży
z włamaniem, dokonanej w dniu 02 sierpnia 2005 r. w msc. K. na terenie Belgii
na szkodę T. D., firmy A., w ten sposób, że J. A. (1) przekazał pojazd innej osobie (D. K.), która następnie wprowadzając T. T. w błąd co do jego pochodzenia użyła jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano dane i nieczytelny podpis B. L. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadzili T. T. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 37 500 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

XXXIX/ W bliżej nieustalonym okresie od 21 września 2005 roku do 15 grudnia 2005 r.
w Belgii, S. i D. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, ze z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, ze z góry powziętym zamiarem, udzielił pomocy do zbycia samochodu osobowego marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...)
i numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z kradzieży z włamaniem, dokonanej w dniu 21 września 2005 roku
w msc. I. na terenie Belgii na szkodę N. C. i (...) Belgia,
w ten sposób, że J. A. (1) przyjął w/w pojazd od nieustalonej osoby a następnie przekazał D. G. (2) wprowadzając go w błąd co do jego pochodzenia i użył
jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na dzień 02.11.2005 r.,
w której wpisano dane i nieczytelny podpis (...) jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom,
czym doprowadził D. G. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem
w kwocie 20 000 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

XL/ W bliżej nieustalonym okresie od 18 lipca 2006 r. do 17 maja 2007 roku w S., L. działając wspólnie i w porozumieniu z nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, ze z góry powziętym zamiarem, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...) pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanej w dniu 18/19 lipca 2006 r. na terenie L. na szkodę G. O. w ten sposób, że przyjął
od nieustalonej osoby przedmiotowy pojazd a następnie posługując się podrobionymi dokumentami przewozu, zawierającymi nieautentyczne dane osoby zlecającej transport, przewiózł go do Polski celem sprzedaży,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

XLI/ W bliżej nieustalonym okresie od 15 lutego 2007 r. do 17 maja 2007 roku
w S., Holandii działając wspólnie i w porozumieniu z nieustalonymi osobami,
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu,
ze z góry powziętym zamiarem, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...), numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...) pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem zaistniałego w dniu 15/16 lutego 2007 r. na terenie Holandii, w msc. S., na szkodę J. Z. i firmy (...), w ten sposób, że przyjął od nieustalonej osoby przedmiotowy pojazd a następnie posługując się podrobionymi dokumentami przewozu, zawierającymi nieautentyczne dane osoby zlecającej transport, przewiózł go do Polski celem sprzedaży,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

XLII/ W bliżej nieustalonym okresie od 24 stycznia 2007 r. do 17 maja 2007 roku
w S., Belgii działając wspólnie i w porozumieniu z nieustalonymi osobami,
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu,
ze z góry powziętym zamiarem, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...), numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...) pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanej w dniu 24 stycznia 2007 r. na terenie Holandii w msc. B., na szkodę P. T. i firmy (...), w ten sposób, że przyjął od nieustalonej osoby przedmiotowy pojazd a następnie posługując się podrobionymi dokumentami przewozu, zawierającymi nieautentyczne dane osoby zlecającej transport, przewiózł go do Polski celem sprzedaży,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k..,

a ponadto M. W. (1), A. W. (1) o to, że:

XLIII/ W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 19 stycznia do grudnia 2006 r. w Belgii
i W. M., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, ze z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, pomógli do zbycia samochodu marki V. (...) o przerobionym numerze nadwozia (...), ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Belgii pod numerem (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanego na terenie Królestwa Belgii w dniu 19 stycznia 2006r. na szkodę osoby T. S., w ten sposób, że przyjęli od nieustalonej osoby przedmiotowy samochód, a następnie M. W. (1) złożył w Starostwie Powiatowym w W. M. wniosek o jego rejestrację przedkładając sfałszowaną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym wyłudził poświadczenie nieprawdy od pracownika tego Starostwa uzyskując w dniu 19.04.2006 r. decyzję o stałej rejestracji auta pod numerem (...), po czym w sierpniu 2006r. w Belgii wprowadzając S. i K. K. (1) w błąd co do pochodzenia auta, zawarli ustną, a następnie w dniu 01.12.2006 r. w W. M. pisemną umowę kupna – sprzedaży czym doprowadzili w/wymienionych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 37 000 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 272 k.k.. zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

XLIV/ W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 28 lutego do 11 czerwca 2007r. w Belgii
i Z., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, ze z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, pomogli do zbycia samochodu marki V. (...) o przerobionym numerze nadwozia (...), ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Holandii pod numerem (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży
z włamaniem dokonanego na terenie Królestwa Belgii w dniu 28 lutego 2007r. na szkodę firmy (...), w ten sposób, że przyjęli od nieustalonej osoby przedmiotowy samochód, a następnie w dniu 11 czerwca 2007r. w Z. wprowadzając W. M. w błąd co do jego pochodzenia, przy czym posłużyli się podrobioną umową kupna – sprzedaży, w której zostały wpisane nieprawdziwe dane sprzedającego, umieszczone oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadzili W. M. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8000 euro,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

a ponadto:

M. W. (1) o to, że:

XLV/ W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 07 czerwca do 17 października 2006 r.
w Belgii i W. M., wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, działając ze z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, pomógł do zbycia samochodu marki S. (...) o przerobionym numerze nadwozia (...), ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Belgii pod numerem (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanego na terenie Królestwa Belgii w dniu 07 czerwca 2006r. na szkodę I. W., w ten sposób, że przyjął od nieustalonej osoby przedmiotowy samochód, a następnie w dniu 17 października 2006 r. w W. M. wprowadzając M. S. (3) w błąd co do jego pochodzenia, sporządził umowę kupna – sprzedaży, w której wpisał nieprawdziwe dane i podpis sprzedającego, umieścił oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadził w/wymienionego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40.000 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

a ponadto:

A. W. (1) o to, że:

XLVI/ W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 19 stycznia do 19 lipca 2006r. w Belgii, W. M. i K., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, ze z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu
z innymi nieustalonymi osobami, pomógł do zbycia samochodu marki V. (...)
o przerobionym numerze nadwozia (...), ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Belgii pod numerem (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanego na terenie Królestwa Belgii w dniu 19 stycznia 2006r. na szkodę D. B., w ten sposób, że przyjął od nieustalonej osoby przedmiotowy samochód, a następnie w dniu 28.02.2006 r. złożył w Starostwie Powiatowym w W. M. wniosek o jego rejestrację przedkładając sfałszowaną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym wyłudził poświadczenie nieprawdy od pracownika tego Starostwa uzyskując czasową, a następnie stałą rejestrację auta pod numerem (...), po czym w dniu 19 lipca 2006r. w K. wprowadzając K. P. (1) w błąd co do pochodzenia auta, zawarł umowę kupna – sprzedaży, czym doprowadził w/wymienionego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 zł, po czym przedmiotowy pojazd został odsprzedany przez w/w M. T. w dniu 29 sierpnia 2007 za kwotę 28.000 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 272 k.k.. zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

XLVII/ W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 01 do 24 września 2006r. w Holandii
i B., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, ze z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej pomógł do zbycia samochodu marki V. (...) o przerobionym numerze nadwozia (...), ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Holandii pod numerem (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanego na terenie Królestwa Holandii w dniu 01 września 2006r. na szkodę firmy (...), w ten sposób, że przyjął od nieustalonej osoby przedmiotowy samochód, a następnie w dniu 24 września 2006r. w B. wprowadzając E. R. w błąd co do jego pochodzenia, zawarł umowę kupna – sprzedaży, przy czym posłużył się podrobioną umową kupna – sprzedaży, w której zostały wpisane nieprawdziwe dane sprzedającego, umieszczone oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, a następnie wpisane zostały dane w/w jako kupującej, czym doprowadził E. R. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 43.000 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

a ponadto M. W. (3) o to, że:

XLVIII/ W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 24 marca 2006 r. do 21 maja 2006 r.
w Belgii oraz Z. i B., woj. (...), działając ze z góry powziętym zamiarem, wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, pomógł do zbycia samochodu marki A. (...) o przerobionym numerze nadwozia (...), oryginalnym numerze VIN (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Belgii pod numerem (...) pochodzącego
z popełnionego w dniu 24 marca 2006r. w msc. I. na terenie Belgii przestępstwa kradzieży z włamaniem na szkodę M. G. (1), w ten sposób, że przyjął od nieustalonej osoby przedmiotowy samochód, a następnie w dniu 21 maja 2006 r. w B. wprowadzając J. M. (3) w błąd co do jego pochodzenia zawarł umowę kupna – sprzedaży pojazdu, czym doprowadził w/w do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 38 500 zł, jednocześnie w czasie transakcji posłużył się umową kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

XLIX/ W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 21 marca 2006 r. do 18 czerwca 2006 r.
w Belgii oraz Z. i R., woj. (...), działając ze z góry powziętym zamiarem, wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, pomógł do zbycia samochodu osobowego marki A. (...) o przerobionym numerze nadwozia (...), oryginalnym numerze VIN (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Belgii pod numerem (...), pochodzącego
z przestępstwa kradzieży z włamaniem popełnionego na terenie Belgii,w okresie między
21 a 24.03.2006 r. w ten sposób, że przyjął od innej nieustalonej osoby przedmiotowy samochód, a następnie w dniu 18 czerwca 2006 r. w R. wprowadzając T. D. (2) w błąd co do jego pochodzenia zawarł umowę kupna – sprzedaży pojazdu,
czym doprowadził w/w do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 41 500 zł, jednocześnie w czasie transakcji posłużył się umową kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k..,

a ponadto M. W. (3), G. P., M. P. o to, że:

L/ W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 28 czerwca 2006 r. do 08 czerwca 2007 r.
w Belgii, Z., Ł. i innych miejscowościach działając ze z góry powziętym zamiarem, wspólnie i w porozumieniu i z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, pomogli do zbycia samochodu marki A. (...) o przerobionym numerze nadwozia (...), oryginalnym numerze VIN (...) i numerze silnika (...), pochodzącego z popełnionego w dniu 28 czerwca 2006 r. w B. na terenie Belgii przestępstwa kradzieży z włamaniem na szkodę H. A., w ten sposób, że M. W. (3) przyjął od nieustalonej osoby przedmiotowy samochód, a następnie w dniu 01.08.2006 r. w Starostwie Powiatowym w Z. przez podstępne wprowadzenie w błąd pracownika Wydziału Komunikacji wyłudził poświadczenie nieprawdy w ten sposób, iż złożył wniosek o rejestrację samochodu przedkładając sfałszowaną umowę kupna – sprzedaży datowaną na 25.07.2006 r., w której wpisano nieprawdziwe dane C. F. jako sprzedającego i jego nieczytelny podpis, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, dowód rejestracyjny pochodzący z kradzieży, po czym uzyskał w dniu 29.08.2006 r. decyzję o stałej rejestracji auta pod numerem (...), po czym w dniu 04.10.2006 r. w Ł. zawarł umowę kupna – sprzedaży z firmą (...) i przekazał auto G. P. i M. P., którzy kolejno w dniu 25.03.2007 r. w Ł. wprowadzając K. D. w błąd, co do pochodzenia pojazdu zawarli umowę kupna sprzedaży, w której jako sprzedającego wskazali firmę (...) czym doprowadzili K. D. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 33.000 zł,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 272 k.k.. zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

a ponadto G. P. o to, że:

LI/ W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od dnia 11 marca 2007 r. do 20 kwietnia 2007 r.
w Ł. i B., działając ze z góry powziętym zamiarem, wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą i innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, pomógł do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Hiszpanii pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanego na terenie tego kraju w okresie od 11 marca 2006 do 12 marca 2006 roku na szkodę E. M., w ten sposób, że w B. przyjął od innej nieustalonej osoby przedmiotowy pojazd, a następnie w dniu 20 kwietnia 2007 r. w Ł. wprowadzając J. i L. D. w błąd, co do jego pochodzenia zawarł umowę kupna - sprzedaży pojazdu, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), czym doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 31000 zł, jednocześnie w czasie transakcji posłużył się umową kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane - firmy (...) i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący zaś wskazany został J. K. (3) firma (...),

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie III K 80/16:

I/ Oskarżonego J. A. (1) w ramach czynów opisanych w pkt. I-XLII uznał
za winnego tego, ze w okresie od 2 sierpnia 2005 r. do 21 sierpnia 2007 r. w B., S., Ł., W. M., W., D. i innych miejscowościach oraz w Belgii, Holandii i L. wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami oraz z nieustalonymi osobami działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu

- udzielił pomocy do zbycia pochodzących z przestępstwa kradzieży z włamaniem pojazdów,
o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.546.400 zł, co stanowi mienie znacznej wartości,

- jak również udzielił pomocy innym ustalonym osobom do doprowadzenia innych osób
do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 1.090.400 zł, co stanowi mienie znacznej wartości za pomocą wprowadzenia w błąd co do legalności pochodzenia tych pojazdów posługując się przy tym jako autentycznymi podrobionymi umowami kupna – sprzedaży,

- jak również doprowadził inne osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 456.000 zł co stanowi mienie znacznej wartości za pomocą wprowadzenia w błąd
co do legalności pochodzenia tych pojazdów posługując się przy tym jako autentycznymi podrobionymi umowami kupna – sprzedaży,

- jak również przez podstępne wprowadzenie w błąd pracownika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego wyłudził poświadczenie nieprawdy w ten sposób, że złożył wniosek
o rejestrację samochodu, przedkładając sfałszowaną umowę kupna – sprzedaży

a mianowicie:

1/ W bliżej nieustalonym okresie od dnia 07-09 lutego 2007 r. do dnia 05.04.2007 r.
wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami i innymi osobami, udzielił pomocy
do zbycia samochodu osobowego marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanego w dniu 07-09 lutego 2007 r. w Belgii na szkodę (...), w ten sposób, że przyjął w/w pojazd od nieustalonej osoby a następnie przekazał W., I. i S. J., którzy wprowadzając M. G. (2) w błąd co do jego pochodzenia, użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 18.03.2007 r., w której wpisano dane i nieczytelny podpis A. R. (1), jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym udzielił pomocy do doprowadzenia w/w do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 36 000 złotych,

2/ W bliżej nieustalonym okresie od 27.02.2006 r. do 18 kwietnia 2006 roku działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami i innymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu osobowego marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem zaistniałego w dniu 27.02.2006 r. na terenie Belgii, w msc. J., na szkodę A. B., w ten sposób, że przyjął w/w pojazd od nieustalonej osoby a następnie przekazał W., I. i S. J., którzy wprowadzając J. P. w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na dzień 18.12.2005 r., w której wpisano dane i nieczytelny podpis V. C., jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym udzielił pomocy do doprowadzenia w/w do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 37 500 zł,

3/ W bliżej nieustalonym okresie od dnia 28 lutego 2006 roku do 4 kwietnia 2007 roku
wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami i innymi osobami, udzielił pomocy
do zbycia samochodu osobowego marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanego między 28 lutego a 1 marca 2006 roku w msc. G. na terenie Belgii, na szkodę E. K. I., w ten sposób, że przyjął w/w pojazd od nieustalonej osoby a następnie przekazał W., I. i S. J., którzy wprowadzając K. C. i T. C. (1) w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 20.12. 2005 r., w której wpisano dane i nieczytelny podpis V. O., jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym udzielił pomocy do doprowadzenia K. C. i T. C. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 43 000 złotych,

4/ w bliżej nieustalonym okresie od 1 grudnia 2006 roku do 1 marca 2007 roku wspólnie
i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami i innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...)
i numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanej w dniu 1 grudnia 2006 roku w msc. Z. na terenie Belgii, na szkodę T. H. w ten sposób, że przyjął w/w pojazd od nieustalonej osoby a następnie przekazał W., I. i S. J., którzy wprowadzając B. T. w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano dane i nieczytelny podpis E. H. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym udzielił pomocy do doprowadzenia B. T. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 17000 zł,

5/ W bliżej nieustalonym okresie od dnia 3 marca 2006 roku do 19 kwietnia 2006 r. wspólnie
i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami i innymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu osobowego marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...) zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...) pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanego
w dniu 3 marca 2006 r. w M. w Belgii na szkodę C. C. (1), w ten sposób,
że przyjął w/w pojazd od nieustalonej osoby a następnie przekazał W., I.
i S. J., którzy wprowadzając T. C. (2) w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną
na 08 kwietnia 2006 r., w której wpisano dane i nieczytelny podpis E. L. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym udzielił pomocy do doprowadzenia T. C. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 47 000 złotych,

6/ W bliżej nieustalonym okresie od dnia 15 stycznia 2006 r. do 24 lutego 2006 r. wspólnie
i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami i innymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu osobowego marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanego
w dniu 15 stycznia 2006 r. w G. w Belgii na szkodę R. Z., w ten sposób,
że przyjął w/w pojazd od nieustalonej osoby a następnie przekazał W., S. i I. J., którzy wprowadzając W. D. w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną
na 20.12.2005 r., w której wpisano dane i nieczytelny podpis J. T., jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym udzielił pomocy do doprowadzenia W. D. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ok. 38 000 złotych,

7/ w bliżej nieustalonym okresie od dnia 4 sierpnia 2006 roku do 16.01.2007 roku wspólnie
i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami i innymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu osobowego marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...), numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanego w dniu 4/5 sierpnia 2006 r. w Holandii na szkodę A. M., w ten sposób, że przyjął w/w pojazd od nieustalonej osoby a następnie przekazał W., S. i I. J., którzy wprowadzając B. K. (1) w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 05.01.2007r., w której wpisano dane i nieczytelny podpis (...), jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym udzielił pomocy do doprowadzenia B. K. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 43 000 złotych,

8/ W bliżej nieustalonym okresie od 27 czerwca 2006 roku do 25 października 2006 roku, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami i innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanej w dniu 27 czerwca 2006 r. w msc. B. na terenie Holandii na szkodę G. S. w ten sposób, że przyjął w/w pojazd od nieustalonej osoby a następnie przekazał W., S. i I. J., którzy wprowadzając J. M. (2) w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 10.10.2006r., w której wpisano dane i nieczytelny podpis H. S., jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym udzielił pomocy do doprowadzenia J. M. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 48 000 złotych,

9/ W bliżej nieustalonym okresie od 1 grudnia 2006 roku do 1 marca 2007 roku wspólnie
i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami i innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...)
i numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanej w nocy z 21 na 22 grudnia 2006 r. w H., na szkodę N. Y., w ten sposób, że przyjął w/w pojazd
od nieustalonej osoby a następnie przekazał W., S. i I. J., którzy wprowadzając B. Z. w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano dane i nieczytelny podpis J. F. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym udzielił pomocy do doprowadzenia B. Z. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 44 000 zł,

10/ W bliżej nieustalonym okresie od dnia 20/21 września 2006 r. do 12.12.2006 r., wspólnie
i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami i innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...)
i numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanej w dniu 20/21 września 2006 r. w msc. W. S. L. na terenie Belgii na szkodę N. S.
oraz firmy (...), w ten sposób, że przyjął w/w pojazd od nieustalonej osoby
a następnie przekazał W., S. i I. J., którzy wprowadzając W. B. (2) w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna – sprzedaży, w której wpisano dane i nieczytelny podpis R. F. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym udzielił pomocy do doprowadzenia W. B. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 46 000 zł,

11/ W bliżej nieustalonym okresie od 28 lutego - 1 marca 2007 roku do 28 marca 2007 roku działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami i innymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...)
i numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanej w dniu 28 lutego - 1 marca 2007 r. w msc. B. na terenie Holandii na szkodę firmy (...), w ten sposób, że przyjął w/w pojazd od nieustalonej osoby a następnie przekazał W., S. i I. J., którzy wprowadzając M. J. (2) w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna – sprzedaży, w której wpisano dane i nieczytelny podpis J. J. (2) jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym udzielił pomocy do doprowadzenia M. J. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 46 000 zł,

12/ W bliżej nieustalonym okresie od dnia 7 października 2006 r. do 25 stycznia 2007 r. wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami i innymi osobami, udzielił pomocy
do zbycia samochodu V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...) pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanego
w dniach 7-9 października 2006 r. w Holandii na szkodę (...) w ten sposób, że przyjął w/w pojazd od nieustalonej osoby a następnie przekazał W., S. i I. J., którzy wprowadzając J. J. (3) w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna – sprzedaży, w której wpisano dane i nieczytelny podpis R. P. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym udzielił pomocy do doprowadzenia J. J. (3) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 43 900 zł,

13/ W bliżej nieustalonym okresie od dnia 27 września 2006 r. do 21 marca 2007 r. wspólnie
i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami i innymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu osobowego marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...) o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...) zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...) – pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanego w dniach 27-30 września 2007 r. w msc. Z. na terenie Holandii,
w ten sposób, iż J. A. (1) przyjął w/w pojazd od nieustalonej osoby a następnie przekazał W., S. i I. J., którzy wprowadzając M. C. w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna – sprzedaży, w której wpisano dane i nieczytelny podpis C. L. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym udzielił pomocy do doprowadzenia M. C. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 45 000 zł,

14/ W bliżej nieustalonym okresie od 12 grudnia 2006. roku do 28 lutego 2007 roku wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami i innymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanej w dniu 12 grudnia 2006 r. w msc. G. na terenie Holandii na szkodę I. W. i firmy I., w ten sposób, że przyjął w/w pojazd od nieustalonej osoby a następnie przekazał W., S. i I. J., którzy wprowadzając I. T. w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna – sprzedaży, w której wpisano dane i nieczytelny podpis F. E. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym udzielił pomocy do doprowadzenia I. T. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 46 000 zł,

15/ W bliżej nieustalonym okresie od 7 grudnia 2006 roku do 10 stycznia 2007 r. wspólnie
i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami i innymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...), numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanej w dniu 7 grudnia 2006 r. w msc. U. w Belgii na szkodę M. S. (1) w ten sposób, że przyjął w/w auto od nieustalonej osoby a następnie przekazał W., S. i I. J., którzy wprowadzając J. Ś. w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna – sprzedaży, w której wpisano dane i nieczytelny podpis B. S. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym udzielił pomocy do doprowadzenia J. Ś. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 37 500 zł,

16/ W bliżej nieustalonym okresie od dnia 21 września 2006 roku do 27 lutego 2007 r. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami i innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...), numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem zaistniałego
w dniu 04.12.2006 r. na terenie Belgii, w msc. W. S. L., na szkodę M. U., w ten sposób, że J. A. (1) przyjął w/w auto od nieustalonej osoby a następnie przekazał W., S. i I. J., którzy wprowadzając J. K. (2) w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna – sprzedaży, datowaną na dzień 16.02.2007 r., w której wpisano dane i nieczytelny podpis R. F. A., jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym udzielił pomocy do doprowadzenia J. K. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 33 000 zł,

17/ W bliżej nieustalonym okresie od dnia 21 września 2006 roku do 30 listopada 2006 roku wspólnie i w porozumieniu z J. M. (1) i M. M. (1)
oraz z innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...),
o oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem zaistniałego w dniu 21 września 2006 roku na terenie Belgii,
w msc. G.-B. na szkodę J. J. (1), w ten sposób, że przyjął pojazd
od nieustalonej osoby, przekazał J. M. (1) i M. M. (1),
którzy następnie wprowadzając M. W. (2) w błąd co do jego pochodzenia użyli
jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 25 listopada 2006 roku,
w której wpisano dane i nieczytelny podpis H. N. B. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym wspólnie doprowadzili M. W. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 42 500 zł,

18/ W bliżej nieustalonym okresie od dnia 3 października 2006 roku do 5 grudnia 2006 roku wspólnie i w porozumieniu z J. M. (1) i M. M. (1)
oraz z innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...),
o oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...) pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem popełnionego w dniu 3 października 2006 roku na terenie Holandii,
w msc. S., na szkodę R. N. i (...).V. B. V. w ten sposób, że przyjął pojazd od nieustalonej osoby, przekazał J. M. (1) i M. M. (1), którzy następnie wprowadzając A. K. (1)
w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 25 listopada 2006 roku, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis rzekomo sprzedającego C. G. (1), umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym wspólnie doprowadzili A. K. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 49 300 zł,

19/ W bliżej nieustalonym okresie od dnia 5 kwietnia 2006 roku do 19 lutego 2007 roku wspólnie i w porozumieniu z J. M. (1) i M. M. (1)
oraz z innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...) o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...) zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem w dniu 5 kwietnia 2006 roku na terenie Belgii, na szkodę ob. Belgii R. B. w ten sposób, że przyjął pojazd od nieustalonej osoby, przekazał J. M. (1) i M. M. (1), którzy następnie wprowadzając R. Ł.
w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 7 lutego 2007 r., w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis rzekomo sprzedającego pojazd, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym wspólnie doprowadzili R. Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 44 800 zł,

20/ W bliżej nieustalonym okresie od dnia 20 września 2006 roku do 09.01.2007 r. wspólnie
i w porozumieniu z J. M. (1) i M. M. (1) oraz z innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...)
z przerobionym numerem nadwozia (...),o oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego
pod numerem rejestracyjnym (...) - pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem zaistniałego w dniu 20/21 września 2006 roku w msc. B. i R. na terenie Holandii, na szkodę firmy (...) w ten sposób, że przyjął pojazd od nieustalonej osoby, przekazał J. M. (1) i M. M. (1), którzy następnie wprowadzając M. D. i T. D. (1) w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 20 grudnia 2006 roku, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis C. G. (1) jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym wspólnie doprowadzili M. D. i T. D. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 48 500 zł,

21/ W bliżej nieustalonym okresie od dnia 07/09 czerwca 2006 roku do 18 lipca 2006 roku wspólnie i w porozumieniu z J. M. (1) i M. M. (1)
oraz z innymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...)
z przerobionym numerem nadwozia (...) o oryginalnym numerze nadwozia (...), numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem zaistniałego w dniu 07/09 czerwca 2006 roku na terenie Holandii w msc. E. na szkodę N. M. J. (1), R. i i firmy D. w ten sposób, że przyjął pojazd od nieustalonej osoby, przekazał J. M. (1) i M. M. (1),
którzy następnie wprowadzając J. K. (1) w błąd co do jego pochodzenia użyli
jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 11 lipca 2006 roku,
w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis R. C. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym wspólnie doprowadzili J. K. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 36 000 zł,

22/ W bliżej nieustalonym okresie od dnia 20 września 2006 roku do 9 listopada 2006 roku wspólnie i w porozumieniu z J. M. (1) i M. M. (1)
oraz z innymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...)
z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym
(...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem zaistniałego z dnia w dniu
20 września 2006 roku na terenie Holandii w msc. J. na szkodę H. R.
i firmy (...) w ten sposób, że J. A. (1) przyjął pojazd
od nieustalonej osoby, przekazał J. M. (1) i M. M. (1),
którzy następnie wprowadzając E. K. i R. K. w błąd
co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 30 października 2006 roku, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis C. G. (1) jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym wspólnie doprowadzili R. K. i E. K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie
34 700 zł,

23/ W bliżej nieustalonym okresie od dnia 27 czerwca 2006 roku do 31 sierpnia 2006 roku wspólnie i w porozumieniu z J. M. (1) i M. M. (1)
oraz z innymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...)
z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...), numerze silnika (...), zarejestrowanego
pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem zaistniałego z dnia w dniu 27/28 czerwca 2006 roku na terenie Holandii w msc. Z., B. na szkodę A. V. i firmy (...), w ten sposób, że J. A. (1) przyjął pojazd od nieustalonej osoby, przekazał J. M. (1) i M. M. (1), którzy następnie wprowadzając W. B. (1) w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 16 sierpnia 2006 roku, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis I. L. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym wspólnie doprowadzili W. B. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 51 000 zł,

24/ W bliżej nieustalonym okresie od dnia 9 sierpnia 2006 roku do 23 października 2006 roku wspólnie i w porozumieniu J. M. (1) i M. M. (1)
oraz z innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...),
o oryginalnym numerze nadwozia (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem w dniu 9 sierpnia 2006 roku na terenie Holandii na szkodę ob. Holandii L. i firmy (...) w ten sposób, że J. A. (1) przyjął pojazd
od nieustalonej osoby, po czym przekazał J. M. (1) i M. M. (1), którzy następnie wprowadzając M. I. w błąd co do jego pochodzenia użyli
jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 9 października 2006 r.,
w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis P. E. jako rzekomo sprzedającego pojazd, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym wspólnie doprowadzili M. I. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 46 000 zł,

25/ W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 23.05.2006 r. do 13 grudnia 2006 r. wspólnie
i w porozumieniu z M. W. (1) i A. W. (1) i innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki S. (...)
z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Belgii pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanej na terenie tego kraju w dniu 23 maja 2006 roku na szkodę R. I. (...), w ten sposób, że przyjął pojazd od nieustalonej osoby po czym przekazał A. W. (1) i M. W. (1), którzy następnie przekazali auto G. P. i M. P., którzy w dniu 13 grudnia 2006 r. w Ł. wprowadzając A. K. (2) w błąd co do pochodzenia pojazdu zawarli umowę kupna - sprzedaży, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), jednocześnie w czasie transakcji użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 18.09.2006 r., w której wpisano dane i nieczytelny podpis J. D. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący wskazany został J. K. (3) (...), czym udzielił pomocy do doprowadzenia A. K. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 38 500 zł,

26/ W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od dnia 7 czerwca 2006 r. do 23 września 2006 r. wspólnie i w porozumieniu z M. W. (1) i A. W. (1) i innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...)
z przerobionym numerem nadwozia (...) o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...) zarejestrowanego na terenie Królestwa Belgii pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z kradzieży z włamaniem dokonanej na terenie tego kraju w dniu 7 czerwca 2006 roku na szkodę S. P., w ten sposób, że przyjął pojazd od nieustalonej osoby po czym przekazał A. W. (1) i M. W. (1), którzy następnie przekazali auto G. P., M. P. i J. K. (3) po czym w dniu 22.09.2006 r. J. K. (3) w Urzędzie Miejskim w Ł. przez podstępne wprowadzenie w błąd pracownika Wydziału Komunikacji wyłudził poświadczenie nieprawdy w ten sposób, iż złożył wniosek o rejestrację samochodu przedkładając sfałszowaną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący zaś wskazany został J. K. (3) firma (...), uzyskując rejestrację auta pod numerem (...), a jednocześnie w dniu 23 września 2006 r. w Ł. wprowadzając B. K. (2) w błąd co do pochodzenia pojazdu zawarł umowę kupna - sprzedaży, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), czym udzielił pomocy do doprowadzenia B. K. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 46.200 zł,

27/ W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od dnia 29 lipca 2006 r. do 9 października 2006 r., wspólnie i w porozumieniu z M. W. (1) i A. W. (1) i innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Holandii pod numerem (...), pochodzącego z kradzieży z włamaniem dokonanej na terenie tego kraju w dniu 29 lipca 2006 roku na szkodę firmy N., w ten sposób, że przyjął pojazd od nieustalonej osoby po czym przekazał A. W. (1) i M. W. (1), którzy następnie przekazali auto G. P., M. P. i J. K. (3), którzy następnie w dniu 9 października 2006 r. w Ł. wprowadzając A. R. (2) w błąd co do pochodzenia pojazdu zawarli umowę kupna - sprzedaży, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), jednocześnie w czasie transakcji użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący zaś wskazany został J. K. (3) firma (...), czym udzielił pomocy do doprowadzenia A. R. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 42 300 zł,

28/ W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od dnia 1 lipca 2006 r. do 24 października 2006 r. wspólnie i w porozumieniu z M. W. (1) i A. W. (1) i innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...)
z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Holandii pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanej na terenie tego kraju w dniu 1 lipca 2006 roku na szkodę (...), w ten sposób, że przyjął pojazd od nieustalonej osoby po czym przekazał A. W. (1) i M. W. (1), którzy następnie przekazali auto G. P., M. P. i J. K. (3), którzy następnie w dniu 24 października 2006 r. w Ł. wprowadzając C. F. w błąd co do pochodzenia pojazdu zawarli umowę kupna - sprzedaży, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), jednocześnie w czasie transakcji użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis firmy (...), jako sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący zaś wskazany został J. K. (3) firma (...), czym udzielił pomocy do doprowadzenia C. F. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 47500 zł,

29/ W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od dnia 20 grudnia 2006 r. do 7 marca 2007 roku wspólnie i w porozumieniu z M. W. (1) i A. W. (1) i innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...)
z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Holandii pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanej na terenie tego kraju w okresie od 20 grudnia 2006 do 22 grudnia 2006 roku na szkodę M., w ten sposób, że przyjął pojazd od nieustalonej osoby po czym przekazał A. W. (1) i M. W. (1), którzy następnie przekazali auto G. P., M. P. i J. K. (3), którzy następnie w dniu 7 marca 2007 r. w Ł. wprowadzając A. W. (2) i W. W. w błąd co do pochodzenia pojazdu sporządzili umowę kupna - sprzedaży, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), jednocześnie w czasie transakcji użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis firmy (...), jako sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący zaś wskazany został J. K. (3) firma (...), czym udzielił pomocy do doprowadzenia A. W. (2) i W. W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40000 zł,

30/ W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od dnia 7 marca 2007 r. do 16 maja 2007 r. wspólnie i w porozumieniu z M. W. (1) i A. W. (1) i inną ustaloną osobą oraz nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Holandii pod numerem rejestracyjnym (...) pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanego w A. na terenie Belgii w dniu 7 marca 2007 roku na szkodę L., w ten sposób, że przyjął pojazd od nieustalonej osoby i przewiózł do Polski, przekazał A. W. (1) i M. W. (1), którzy następnie przekazali auto G. P. i J. K. (3), po czym w dniu 16 maja 2007 r. J. K. (3) złożył w Urzędzie Miejskim w Ł. wniosek o jego rejestrację przedkładając sfałszowaną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis sprzedającego firmy (...), umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący zaś wskazana została firma (...), czym wyłudził poświadczenie nieprawdy uzyskując rejestrację auta pod numerem (...), a następnie w dniu 16 maja 2006 r.
w Ł. wprowadzając M. S. (2) w błąd, co do jego pochodzenia zawarł umowę kupna - sprzedaży pojazdu, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3),
czym udzielił pomocy do doprowadzenia M. S. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50 000 zł,

31/ W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 29 marca do 24 kwietnia 2007r. wspólnie
i w porozumieniu z M. W. (1) i A. W. (1) oraz wspólnie
i w porozumieniu z innymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) o przerobionym numerze nadwozia (...), ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Holandii pod numerem (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanego na terenie Królestwa Holandii w nocy z 29 na 30 marca 2007r. na szkodę firmy K., w ten sposób, że J. A. (1) przyjął pojazd od nieustalonej osoby po czym przekazał A. W. (1) i M. W. (1), którzy wprowadzając J. K. (4) w błąd co do jego pochodzenia, użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 24 kwietnia 2007 r., w której wpisano dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym udzielił pomocy do doprowadzenia J. K. (4) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 47.000 zł,

32/ W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 30-31 sierpnia 2006r. do 25 października 2006 r. wspólnie i w porozumieniu z M. W. (1) i A. W. (1)
oraz wspólnie i w porozumieniu i z innymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) o przerobionym numerze nadwozia (...), ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika
(...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Holandii pod numerem (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanego w dniu 30-31.08.2006r.
w E. w Holandii na szkodę E. D. i firmy (...), w ten sposób, że przyjął pojazd od nieustalonej osoby po czym przekazał A. W. (1) i M. W. (1), którzy wprowadzając M. M. (2) w błąd co do jego pochodzenia, użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym udzielił pomocy do doprowadzenia M. M. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 48 000 zł,

33/ W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 16 czerwca 2006r do 21 sierpnia 2007 r. wspólnie i w porozumieniu z M. W. (1) oraz wspólnie i w porozumieniu
i z innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki B. (...)
o przerobionym numerze nadwozia (...), ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...), o wartości nie mniejszej niż 90.000 zł., zarejestrowanego na terenie Królestwa Belgii pod numerem (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanego na terenie Królestwa Belgii w dniu 16 czerwca 2006r. na szkodę L., w ten sposób, iż przyjął go od nieustalonej osoby, a następnie przekazał M. W. (1), który to polecił D. G. (1), by ten w dniu 26 lipca 2007 r. w W. M. przez podstępne wprowadzenie w błąd pracownika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego wyłudził poświadczenie nieprawdy w ten sposób, że złożył wniosek o rejestrację samochodu i przedłożył sfałszowaną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i zawarto nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom i uzyskał w ten sposób decyzję o stałej rejestracji auta pod numerem (...), przy czym D. G. (1) nie był faktycznym właścicielem pojazdu,

34/ W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 08 czerwca 2006r. do 25 kwietnia 2007 r.
w wspólnie i w porozumieniu z M. W. (1) oraz wspólnie i w porozumieniu
i z innymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki S. (...)
o przerobionym numerze nadwozia (...), ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Belgii pod numerem R. (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanego na terenie Królestwa Belgii w dniu 08 czerwca 2006r. na szkodę firmy L., w ten sposób, że przyjął pojazd od nieustalonej osoby po czym przekazał M. W. (1), który wprowadzając K. F. i A. F. w błąd co do jego pochodzenia, użył jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na dzień 25.04.2007 r., w której wpisano dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym udzielił pomocy do doprowadzenia K. F. i A. F. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 zł,

35/ W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 05 marca do 10 maja 2007r. wspólnie
i w porozumieniu z M. W. (1) oraz wspólnie i w porozumieniu i z innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...)
o przerobionym numerze nadwozia (...), ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Belgii pod numerem K. (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanego w Belgii w dniu 05 marca 2007r. na szkodę osoby J. W., w ten sposób, że przyjął od nieustalonej osoby przedmiotowy samochód, a następnie przekazał M. W. (1), który w dniu 10 maja 2007r. w W. M. wprowadzając L. P. w błąd co do pochodzenia auta, sporządził umowę kupna – sprzedaży, w której wpisał nieprawdziwe dane i podpis sprzedającego, umieścił oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym udzielił pomocy do doprowadzenia L. P. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 zł,

36/ w bliżej nieustalonym okresie od 28.04.2006 r. do dnia do 10.07.2006 r. w Belgii, S. i w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu osobowego marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego Belgii
pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z kradzieży z włamaniem, dokonanej
w dniu 28.04.2006 r. w msc. K. na terenie Belgii na szkodę E. G., w ten sposób, że przyjął w/w pojazd od nieustalonej osoby a następnie przekazał J. K. (5) i M. K. wprowadzając ich w błąd co do jego pochodzenia i zawarł umowę kupna - sprzedaży, datowaną na dzień 20.06.2006 r., w której wpisano dane i nieczytelny podpis M. C. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadził M. K. i J. K. (5) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40 000 zł,

37/ w bliżej nieustalonym okresie od 21 listopada 2005 r. do 23 października 2006 r. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu osobowego marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...)
i numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z kradzieży z włamaniem, dokonanej w dniu 21 listopada 2005 r.
w A. na terenie Belgii na szkodę N. H., w ten sposób, że przyjął w/w pojazd od nieustalonej osoby, a następnie w dniu 29.12.2005 r. w S.,
przez podstępne wprowadzenie w błąd pracownika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego wyłudził poświadczenie nieprawdy w ten sposób, że złożył wniosek o rejestrację samochodu, przedkładając sfałszowaną umowę kupna – sprzedaży oznaczoną datą 20.12.2005 r., w której wpisano dane i nieczytelny podpis C. G. (2) jako rzekomo sprzedającego, zaś dane J. A. (1) jako kupującego , umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, dowód rejestracyjny pojazdu o wskazanym numerze nadwozia pochodzący z kradzieży dokonanej na terenie Belgii i uzyskał w ten sposób decyzję z dnia 25.01.2006 r. o stałej rejestracji auta pod numerem (...), po czym w dniu 23.10. 2006 r. zawarł umowę sprzedaży pojazdu J. S. wprowadzając go w błąd co do jego pochodzenia czym doprowadził ww. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 44 000 zł,

38/ W bliżej nieustalonym okresie od 02 sierpnia 2005 r. roku do 3.10.2005 r. wspólnie
i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu osobowego marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...), numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z kradzieży z włamaniem, dokonanej w dniu 02 sierpnia 2005 r. w msc. K. na terenie Belgii
na szkodę T. D., firmy A., w ten sposób, że przekazał pojazd innej osobie – D. K., który następnie wprowadzając T. T. w błąd co do jego pochodzenia użyła jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży,
w której wpisano dane i nieczytelny podpis B. L. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym udzielił pomocy do doprowadzenia T. T. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 37 500 zł,

39/ W bliżej nieustalonym okresie od 21 września 2005 roku do 15 grudnia 2005 r. wspólnie
i w porozumieniu z innymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu osobowego marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z kradzieży z włamaniem, dokonanej w dniu 21 września 2005 roku w msc. I. na terenie Belgii na szkodę N. C. i D. (...), w ten sposób, że przyjął w/w pojazd od nieustalonej osoby a następnie przekazał D. G. (2) wprowadzając go w błąd co do jego pochodzenia i użył jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na dzień 02.11.2005 r., w której wpisano dane i nieczytelny podpis L. B. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu dpowiadające przerobieniom, czym doprowadził D. G. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20 000 zł,

40/ W bliżej nieustalonym okresie od 18 lipca 2006 r. do 17 maja 2007 roku działając wspólnie i w porozumieniu z nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...) pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanej w dniu 18/19 lipca 2006 r. na terenie L. na szkodę G. O. w ten sposób, że przyjął od nieustalonej osoby przedmiotowy pojazd a następnie posługując się podrobionymi dokumentami przewozu, zawierającymi nieautentyczne dane osoby zlecającej transport, przewiózł go do Polski celem sprzedaży,

41/ W bliżej nieustalonym okresie od 15 lutego 2007 r. do 17 maja 2007 roku działając wspólnie i w porozumieniu z nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...),
o oryginalnym numerze nadwozia (...), numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...) pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem zaistniałego w dniu 15/16 lutego 2007 r. na terenie Holandii,
w msc. S., na szkodę J. Z. i firmy (...), w ten sposób, że przyjął od nieustalonej osoby przedmiotowy pojazd a następnie posługując się podrobionymi dokumentami przewozu, zawierającymi nieautentyczne dane osoby zlecającej transport, przewiózł go do Polski celem sprzedaży,

42/ W bliżej nieustalonym okresie od 24 stycznia 2007 r. do 17 maja 2007 roku działając wspólnie i w porozumieniu z nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...),
o oryginalnym numerze nadwozia (...), numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...) pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanej w dniu 24 stycznia 2007 r. na terenie Holandii
w msc. B., na szkodę P. T. i firmy (...),
w ten sposób, że przyjął od nieustalonej osoby przedmiotowy pojazd a następnie posługując się podrobionymi dokumentami przewozu, zawierającymi nieautentyczne dane osoby zlecającej transport, przewiózł go do Polski celem sprzedaży,

tj. czynu z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k., art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k., art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 272 k.k., art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009.206.1589) w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na mocy: art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k., art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k., art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 272 k.k., art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw w zw. z art. 4 § 1 k.k. skazał go, a na mocy art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 33 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierzył mu karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 200 (dwieście) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki za równoważną kwocie 50 (pięćdziesiąt) złotych.

II/ Oskarżonych J. M. (1) i M. M. (1) w ramach czynów opisanych w pkt. XVII – XXIV uznał za winnych tego, że w okresie od 5 kwietnia 2006 r.
do 19 lutego 2007 r. w S. działając wspólnie i w porozumieniu oraz wspólnie
i w porozumieniu z J. A. (1) działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu udzielili pomocy do zbycia pochodzących z przestępstwa kradzieży z włamaniem pojazdów, o łącznej wartości 352.800 zł co stanowi mienie znacznej wartości, jak również doprowadzili inne osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 352.800 co stanowi mienie znacznej wartości za pomocą wprowadzenia w błąd co do legalności pochodzenia tych pojazdów posługując się przy tym jako autentycznymi podrobionymi umowami kupna – sprzedaży, a mianowicie:

1/ (17) W bliżej nieustalonym okresie od dnia 21 września 2006 roku do 30 listopada 2006 roku, udzielili pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem zaistniałego w dniu 21 września 2006 roku na terenie Belgii, w msc. G.-B. na szkodę J. J. (1), w ten sposób, że przyjęli w/w pojazd od J. A. (1), a następnie wprowadzając M. W. (2) w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 25 listopada 2006 roku, w której wpisano dane i nieczytelny podpis H. N. B. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadzili M. W. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 42 500 zł,

2/ (18) W bliżej nieustalonym okresie od dnia 3 października 2006 roku do 5 grudnia 2006 roku udzielili pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...) pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem popełnionego
w dniu 3 października 2006 roku na terenie Holandii, w msc. S., na szkodę R. N. i (...).V. B. V. w ten sposób, że przyjęli
w/w pojazd od J. A. (1), a następnie wprowadzając A. K. (1) w błąd
co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 25 listopada 2006 roku, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis rzekomo sprzedającego C. G. (1), umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadzili A. K. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 49 300 zł,

3/ (19) W bliżej nieustalonym okresie od dnia 5 kwietnia 2006 roku do 19 lutego 2007 roku udzielili pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...) o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...) zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem w dniu
5 kwietnia 2006 roku na terenie Belgii, na szkodę ob. Belgii R. B. w ten sposób, że przyjęli w/w pojazd od J. A. (1), a następnie wprowadzając R. Ł. w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 7 lutego 2007 r., w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis rzekomo sprzedającego pojazd, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadzili R. Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 44 800 zł,

4/ (20) W bliżej nieustalonym okresie od dnia 20 września 2006 roku do 09.01.2007 r., udzielili pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...),o oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...) - pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem zaistniałego w dniu 20/21 września 2006 roku w msc. B. i R. na terenie Holandii, na szkodę firmy K. H. (1) w ten sposób, że przyjęli w/w pojazd od J. A. (1), a następnie wprowadzając M. D. i T. D. (1) w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 20 grudnia 2006 roku, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis C. G. (1) jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadzili M. D. i T. D. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 48 500 zł,

5/ (21) W bliżej nieustalonym okresie od dnia 07/09 czerwca 2006 roku do 18 lipca 2006 roku udzielili pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...) o oryginalnym numerze nadwozia (...), numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem zaistniałego
w dniu 07/09 czerwca 2006 roku na terenie Holandii w msc. E. na szkodę N. M. J. (1), R. i i firmy D. w ten sposób, że przyjęli w/w pojazd od J. A. (1), a następnie wprowadzając J. K. (1) w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 11 lipca 2006 roku, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis R. C. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadzili J. K. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 36 000 zł,

6/ (22) W bliżej nieustalonym okresie od dnia 20 września 2006 roku do 9 listopada 2006 roku, udzielili pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem zaistniałego z dnia w dniu 20 września 2006 roku na terenie Holandii w msc. J. na szkodę H. R. i firmy (...) w ten sposób, że przyjęli w/w pojazd od J. A. (1),
a następnie wprowadzając E. K. i R. K. w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną
na 30 października 2006 roku, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis C. G. (1) jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadzili R. K. i E. K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 34 700 zł,

7/ (23) W bliżej nieustalonym okresie od dnia 27 czerwca 2006 roku do 31 sierpnia 2006 roku udzielili pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...), numerze silnika (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem zaistniałego
z dnia w dniu 27/28 czerwca 2006 roku na terenie Holandii w msc. Z., B.
na szkodę A. V. i firmy (...), w ten sposób, że przyjęli w/w pojazd od J. A. (1), a następnie wprowadzając W. B. (1) w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 16 sierpnia 2006 roku, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis I. L. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadzili W. B. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 51 000 zł,

8/ (24) W bliżej nieustalonym okresie od dnia 9 sierpnia 2006 roku do 23 października 2006 roku, udzielili pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o oryginalnym numerze nadwozia (...), zarejestrowanego pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem w dniu 9 sierpnia 2006 roku na terenie Holandii na szkodę ob. Holandii L. i firmy (...) w ten sposób, że przyjęli w/w pojazd od J. A. (1),
a następnie wprowadzając M. I. w błąd co do jego pochodzenia użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 9 października 2006 r., w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis P. E. jako rzekomo sprzedającego pojazd, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom,
czym doprowadzili M. I. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 46 000 zł,

tj. czynu z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w brzmieniu
sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009.206.1589) w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na mocy art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw w zw. z art. 4 § 1 k.k. skazał ich a na mocy art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 33 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierzył im kary po 2 (dwa) lata pozbawienia wolności oraz grzywny
w wysokości po 100 (sto) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki za równoważną kwocie 50 (pięćdziesiąt) złotych.

III/ Oskarżonego G. P. w ramach czynów opisanych w pkt. XXV-XXX,
L i LI uznał za winnego tego, że w okresie od 23 maja 2006 r. do 8 czerwca 2007 r. w Belgii, Z. Ł., W. M., B. i innych miejscowościach wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami oraz z nieustalonymi osobami działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu udzielił pomocy do zbycia pochodzących z przestępstwa kradzieży z włamaniem pojazdów, o łącznej wartości 328.500 zł, co stanowi mienie znacznej wartości, jak również doprowadził inne osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 328.500 zł co stanowi mienie znacznej wartości za pomocą wprowadzenia w błąd co do legalności pochodzenia tych pojazdów posługując się przy tym jako autentycznymi podrobionymi umowami kupna – sprzedaży oraz przez podstępne wprowadzenie w błąd pracownika Wydziału Komunikacji wyłudził poświadczenie nieprawdy w ten sposób, iż złożył wniosek o rejestrację samochodu przedkładając sfałszowaną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący zaś wskazany został J. K. (3) firma (...), uzyskując rejestrację pojazdów a mianowicie:

1/ (25) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 23.05.2006 r. do 13 grudnia 2006 r. wspólnie i w porozumieniu z M. P., M. W. (1) i A. W. (1), z ustaloną osobą i innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki S. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Belgii pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanej na terenie tego kraju w dniu 23 maja 2006 roku na szkodę R. I. (...), w ten sposób, że wspólnie z M. P. przyjął w/w pojazd od A. W. (1) i M. W. (1), a następnie w dniu 13 grudnia 2006 r. w Ł. wprowadzając A. K. (2) w błąd co do pochodzenia pojazdu zawarł umowę kupna - sprzedaży, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), jednocześnie w czasie transakcji użył jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 18.09.2006 r., w której wpisano dane i nieczytelny podpis J. D. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący wskazany został J. K. (3) (...), czym doprowadził A. K. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 38 500 zł,

2/ (26) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od dnia 7 czerwca 2006 r. do 23 września 2006 r. wspólnie i w porozumieniu z M. P., M. W. (1)
i A. W. (1) oraz z ustaloną osobą i innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...) o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...) zarejestrowanego na terenie Królestwa Belgii pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z kradzieży z włamaniem dokonanej na terenie tego kraju w dniu 7 czerwca 2006 roku na szkodę S. P., w ten sposób, że wspólnie z M. P. przyjął w/w pojazd od A. W. (1) i M. W. (1) po czym w dniu 22.09.2006 r. J. K. (3) w Urzędzie Miejskim w Ł. przez podstępne wprowadzenie w błąd pracownika Wydziału Komunikacji wyłudził poświadczenie nieprawdy w ten sposób, iż złożył wniosek o rejestrację samochodu przedkładając sfałszowaną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący zaś wskazany został J. K. (3) firma (...), uzyskując rejestrację auta pod numerem (...),
a jednocześnie w dniu 23 września 2006 r. w Ł. wprowadzając B. K. (2) w błąd
co do pochodzenia pojazdu zawarł umowę kupna - sprzedaży, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), czym doprowadził B. K. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 46.200 zł,

3/ (27) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od dnia 29 lipca 2006 r. do 9 października 2006 r. wspólnie i w porozumieniu z z M. P., M. W. (1)
i A. W. (1) ustaloną osobą i innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy
do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Holandii pod numerem (...), pochodzącego z kradzieży z włamaniem dokonanej na terenie tego kraju w dniu 29 lipca 2006 roku na szkodę firmy N., w ten sposób, że wspólnie z M. P. przyjął w/w pojazd od A. W. (1) i M. W. (1), a następnie w dniu 9 października 2006 r. w Ł. wprowadzając A. R. (2) w błąd co do pochodzenia pojazdu zawarł umowę kupna - sprzedaży, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), jednocześnie w czasie transakcji użył jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący zaś wskazany został J. K. (3) firma (...), czym doprowadził A. R. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem
w kwocie 42 300 zł,

4/ (28) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od dnia 1 lipca 2006 r. do 24 października 2006 r. wspólnie i w porozumieniu z M. P., M. W. (1)
i A. W. (1) oraz z ustaloną osobą i innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Holandii pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanej na terenie tego kraju w dniu 1 lipca 2006 roku na szkodę C., w ten sposób, że wspólnie z M. P. przyjął w/w pojazd od A. W. (1) i M. W. (1), a następnie w dniu 24 października 2006 r. w Ł. wprowadzając C. F. w błąd co do pochodzenia pojazdu zawarł umowę kupna - sprzedaży, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), jednocześnie w czasie transakcji użył jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis firmy (...), jako sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący zaś wskazany został J. K. (3) firma (...), czym doprowadził w/w do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 47500 zł,

5/ (29) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od dnia 20 grudnia 2006 r. do 7 marca 2007 roku wspólnie i w porozumienieniu z M. P., M. W. (1)
i A. W. (1) z ustaloną osobą i innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy
do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Holandii pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanej na terenie tego kraju w okresie od 20 grudnia 2006 do 22 grudnia 2006 roku na szkodę M., w ten sposób, że wspólnie z M. P. przyjął w/w pojazd od A. W. (1) i M. W. (1), a następnie w dniu 7 marca 2007 r. w Ł. wprowadzając A. W. (2) i W. W. w błąd co do pochodzenia pojazdu sporządził umowę kupna - sprzedaży, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), jednocześnie w czasie transakcji użył jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis firmy (...), jako sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący zaś wskazany został J. K. (3) firma (...), czym doprowadził A. W. (2) i W. W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40000 zł,

6/ (30) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od dnia 7 marca 2007 r. do 16 maja 2007 r.
w Ł., działając wspólnie i w porozumieniu z M. W. (1) i A. W. (1) sobą i z inną ustaloną osobą oraz nieustalonymi osobami, udzielił pomocy
do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Holandii pod numerem rejestracyjnym (...) pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanego w A. na terenie Belgii w dniu 7 marca 2007 roku na szkodę L., w ten sposób, że przyjął w/w pojazd od A. W. (1) i M. W. (1), po czym w dniu 16 maja 2007 r. J. K. (3) złożył w Urzędzie Miejskim w Ł. wniosek o jego rejestrację przedkładając sfałszowaną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis sprzedającego firmy (...), umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący zaś wskazana została firma (...), czym wyłudził poświadczenie nieprawdy uzyskując rejestrację auta pod numerem (...), a następnie w dniu 16 maja 2006 r. w Ł. wprowadzając M. S. (2) w błąd, co do jego pochodzenia zawarł umowę kupna - sprzedaży pojazdu, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), czym doprowadził w/w do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50 000 zł,

7/ (50) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 28 czerwca 2006 r. do 08 czerwca 2007 r. wspólnie i w porozumieniu z M. W. (3) i M. P.
oraz z innymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki A. (...) o przerobionym numerze nadwozia (...), oryginalnym numerze
VIN (...) i numerze silnika (...), pochodzącego z popełnionego w dniu 28 czerwca 2006 r. w B. na terenie Belgii przestępstwa kradzieży z włamaniem na szkodę H. A., w ten sposób, że M. W. (3) przyjął od nieustalonej osoby przedmiotowy samochód, a następnie w dniu 01.08.2006 r. w Starostwie Powiatowym w Z. przez podstępne wprowadzenie w błąd pracownika Wydziału Komunikacji wyłudził poświadczenie nieprawdy w ten sposób, iż złożył wniosek o rejestrację samochodu przedkładając sfałszowaną umowę kupna – sprzedaży datowaną na 25.07.2006 r.,
w której wpisano nieprawdziwe dane C. F. jako sprzedającego i jego nieczytelny podpis, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, dowód rejestracyjny pochodzący z kradzieży, po czym uzyskał w dniu 29.08.2006 r. decyzję o stałej rejestracji auta pod numerem (...), po czym w dniu 04.10.2006 r. w Ł. zawarł umowę kupna – sprzedaży z firmą (...) i przekazał auto G. P. i M. P., którzy kolejno w dniu 25.03.2007r. w Ł. wprowadzając K. D. w błąd, co do pochodzenia pojazdu zawarli umowę kupna sprzedaży, w której jako sprzedającego wskazali firmę (...), czym doprowadził K. D. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 33.000 zł,

8 (51) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od dnia 11 marca 2007 r. do 20 kwietnia 2007 r. wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą i innymi nieustalonymi osobami, pomógł do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Hiszpanii pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanego na terenie tego kraju w okresie od 11 marca 2006 do 12 marca 2006 roku na szkodę E. M., w ten sposób, że w B. przyjął od innej nieustalonej osoby przedmiotowy pojazd, a następnie w dniu 20 kwietnia 2007 r. w Ł. wprowadzając J. i L. D. w błąd, co do jego pochodzenia zawarł umowę kupna - sprzedaży pojazdu, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), jednocześnie w czasie transakcji posłużył się umową kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane - firmy (...) i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący zaś wskazany został J. K. (3) firma (...), czym doprowadził J. i L. D. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 31000 zł,

tj. czynu z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 272 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009.206.1589) w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na mocy art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 272 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw w zw. z art. 4 § 1 k.k. skazał go a na mocy art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 33 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w brzmieniu
sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierzył mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 100 (sto) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki za równoważną kwocie 50 (pięćdziesiąt) złotych.

IV/ Oskarżonego M. P. w ramach czynów opisanych w pkt. XXV-XXIX, L uznał za winnego tego, że w okresie od 23 maja 2006 r. do 8 czerwca 2007 r. w Belgii, Z., W. M., B. i innych miejscowościach wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami oraz z nieustalonymi osobami działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu udzielił pomocy do zbycia pochodzących z przestępstwa kradzieży z włamaniem pojazdów, o łącznej wartości 247.000 zł co stanowi mienie znacznej wartości, jak również doprowadził inne osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 247.000 zł, co stanowi mienie znacznej wartości za pomocą wprowadzenia w błąd co do legalności pochodzenia tych pojazdów posługując się przy tym jako autentycznymi podrobionymi umowami kupna – sprzedaży, a także przez podstępne wprowadzenie w błąd pracownika Wydziału Komunikacji wyłudził poświadczenie nieprawdy w ten sposób, iż złożył wniosek o rejestrację samochodu przedkładając sfałszowaną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący zaś wskazany został J. K. (3) firma (...), uzyskując rejestrację auta, a mianowicie:

1/ (25) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 23.05.2006 r. do 13 grudnia 2006 r. wspólnie i w porozumieniu z G. P., M. W. (1) i A. W. (1), z ustaloną osobą i innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki S. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Belgii pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanej na terenie tego kraju w dniu 23 maja 2006 roku na szkodę R. I. (...), w ten sposób, że wspólnie z G. P. przyjął w/w pojazd od A. W. (1) i M. W. (1), a następnie w dniu 13 grudnia 2006 r. w Ł. wprowadzając A. K. (2) w błąd co do pochodzenia pojazdu zawarł umowę kupna - sprzedaży, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), jednocześnie w czasie transakcji użył jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 18.09.2006 r., w której wpisano dane i nieczytelny podpis J. D. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący wskazany został J. K. (3) (...), czym doprowadził A. K. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 38 500 zł,

2/ (26) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od dnia 7 czerwca 2006 r. do 23 września 2006 r. wspólnie i w porozumieniu z G. P., M. W. (1)
i A. W. (1) oraz z ustaloną osobą i innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...) o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...) zarejestrowanego na terenie Królestwa Belgii pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z kradzieży z włamaniem dokonanej na terenie tego kraju w dniu 7 czerwca 2006 roku na szkodę S. P., w ten sposób, że wspólnie z G. P. przyjął w/w pojazd od A. W. (1) i M. W. (1) po czym w dniu 22.09.2006 r. J. K. (3) w Urzędzie Miejskim w Ł. przez podstępne wprowadzenie w błąd pracownika Wydziału Komunikacji wyłudził poświadczenie nieprawdy w ten sposób, iż złożył wniosek o rejestrację samochodu przedkładając sfałszowaną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący zaś wskazany został J. K. (3) firma (...), uzyskując rejestrację auta pod numerem (...),
a jednocześnie w dniu 23 września 2006 r. w Ł. wprowadzając B. K. (2) w błąd
co do pochodzenia pojazdu zawarł umowę kupna - sprzedaży, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), czym doprowadził B. K. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 46.200 zł,

3/ (27) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od dnia 29 lipca 2006 r. do 9 października 2006 r. wspólnie i w porozumieniu z G. P., M. W. (1)
i A. W. (1) ustaloną osobą i innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy
do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Holandii pod numerem (...), pochodzącego z kradzieży z włamaniem dokonanej na terenie tego kraju w dniu 29 lipca 2006 roku na szkodę firmy N., w ten sposób, że wspólnie z G. P. przyjął w/w pojazd od A. W. (1) i M. W. (1), a następnie w dniu 9 października 2006 r. w Ł. wprowadzając A. R. (2) w błąd co do pochodzenia pojazdu zawarł umowę kupna - sprzedaży, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), jednocześnie w czasie transakcji użył jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący zaś wskazany został J. K. (3) firma (...), czym doprowadził A. R. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem
w kwocie 42 300 zł,

4/ (28) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od dnia 1 lipca 2006 r. do 24 października 2006 r. wspólnie i w porozumieniu z G. P., M. W. (1)
i A. W. (1) oraz z ustaloną osobą i innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Holandii pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanej na terenie tego kraju w dniu 1 lipca 2006 roku na szkodę C., w ten sposób, że wspólnie z G. P. przyjął w/w pojazd od A. W. (1) i M. W. (1) a następnie w dniu 24 października 2006 r. w Ł. wprowadzając C. F. w błąd co do pochodzenia pojazdu zawarł umowę kupna - sprzedaży, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), jednocześnie w czasie transakcji użył jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis firmy (...), jako sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący zaś wskazany został J. K. (3) firma (...), czym doprowadził C. F. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 47500 zł,

5/ (29) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od dnia 20 grudnia 2006 r. do 7 marca 2007 roku wspólnie i w porozumieniu z G. P., M. W. (1)
i A. W. (1) z ustaloną osobą i innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy
do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Holandii pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanej na terenie tego kraju w okresie od 20 grudnia 2006 do 22 grudnia 2006 roku na szkodę (...), w ten sposób, że wspólnie z G. P. przyjął w/w pojazd od A. W. (1) i M. W. (1), a następnie w dniu 7 marca 2007 r. w Ł. wprowadzając A. W. (2) i W. W. w błąd co do pochodzenia pojazdu sporządził umowę kupna - sprzedaży, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), jednocześnie w czasie transakcji użył jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis firmy (...), jako sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący zaś wskazany został J. K. (3) firma (...), czym doprowadził A. W. (2) i W. W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40000 zł,

6/ (50) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 28 czerwca 2006 r. do 08 czerwca 2007 r. wspólnie i w porozumieniu z M. W. (3) i G. P.
oraz z innymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki A. (...) o przerobionym numerze nadwozia (...), oryginalnym numerze
VIN (...) i numerze silnika (...), pochodzącego z popełnionego w dniu 28 czerwca 2006 r. w B. na terenie Belgii przestępstwa kradzieży z włamaniem na szkodę H. A., w ten sposób, że M. W. (3) przyjął od nieustalonej osoby przedmiotowy samochód, a następnie w dniu 01.08.2006 r. w Starostwie Powiatowym w Z. przez podstępne wprowadzenie w błąd pracownika Wydziału Komunikacji wyłudził poświadczenie nieprawdy w ten sposób, iż złożył wniosek o rejestrację samochodu przedkładając sfałszowaną umowę kupna – sprzedaży datowaną na 25.07.2006 r.,
w której wpisano nieprawdziwe dane C. F. jako sprzedającego i jego nieczytelny podpis, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, dowód rejestracyjny pochodzący z kradzieży, po czym uzyskał w dniu 29.08.2006 r. decyzję o stałej rejestracji auta pod numerem (...), po czym w dniu 04.10.2006 r. w Ł. zawarł umowę kupna – sprzedaży z firmą (...) i przekazał auto G. P. i M. P., którzy kolejno w dniu 25.03.2007 r. w Ł. wprowadzając K. D. w błąd, co do pochodzenia pojazdu zawarli umowę kupna sprzedaży, w której jako sprzedającego wskazali firmę (...), czym doprowadził K. D. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 33.000 zł,

tj. czynu z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 272 k.k., w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009.206.1589) w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na mocy art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 272 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw w zw. z art. 4 § 1 k.k. skazał go a na mocy art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 33 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierzył mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 100 (sto) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki za równoważną kwocie 50 (pięćdziesiąt) złotych.

V/ Oskarżonego M. W. (1) w ramach czynów opisanych w pkt. XXV-XXXV, XLIII-XLV uznał za winnego tego, że w okresie od 23 maja 2006 r. do 21 sierpnia 2007 r. Belgii, Holandii , Ł., W., Z. i innych miejscowościach wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami oraz z nieustalonymi osobami działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu

- udzielił pomocy do zbycia pochodzących z przestępstwa kradzieży z włamaniem pojazdów,
o łącznej wartości 637.140 zł co stanowi mienie znacznej wartości

- jak również udzielił pomocy innym ustalonym osobom do doprowadzenia innych osób
do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 264.500 zł, co stanowi mienie znacznej wartości za pomocą wprowadzenia w błąd co do legalności pochodzenia tych pojazdów posługując się przy tym jako autentycznymi podrobionymi umowami kupna – sprzedaży,

- jak również doprowadził inne osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 282.640 zł, co stanowi mienie znacznej wartości za pomocą wprowadzenia w błąd
co do legalności pochodzenia tych pojazdów posługując się przy tym jako autentycznymi podrobionymi umowami kupna – sprzedaży,

- a także przez podstępne wprowadzenie w błąd pracownika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego wyłudził poświadczenie nieprawdy w ten sposób, że złożył wniosek o rejestrację samochodu i przedłożył sfałszowaną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i zawarto nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom i uzyskał w ten sposób decyzję o stałej rejestracji auta

a mianowicie:

1/ (25) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 23.05.2006 r. do 13 grudnia 2006 r. wspólnie i w porozumieniu z J. A. (1), G. P., M. P., A. W. (1), z ustaloną osobą i innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki S. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Belgii pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanej na terenie tego kraju w dniu 23 maja 2006 roku na szkodę R. I. (...), w ten sposób, że wspólnie z A. W. (1) przyjął w/w pojazd od J. A. (1) a następnie przekazał auto G. P. i M. P., którzy w dniu 13 grudnia 2006 r. w Ł. wprowadzając A. K. (2) w błąd co do pochodzenia pojazdu zawarli umowę kupna - sprzedaży, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), czym doprowadzili A. K. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 38 500 zł, jednocześnie w czasie transakcji użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 18.09.2006 r., w której wpisano dane i nieczytelny podpis J. D. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący wskazany został J. K. (3) (...), czym udzielił pomocy do doprowadzenia A. K. (2) niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 38 500 zł,

2/ (26) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od dnia 7 czerwca 2006 r. do 23 września 2006 r. wspólnie i w porozumieniu wspólnie i w porozumieniu z J. A. (1), G. P., M. P., A. W. (1) ustaloną osobą i innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...) o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...) zarejestrowanego na terenie Królestwa Belgii pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z kradzieży z włamaniem dokonanej na terenie tego kraju w dniu 7 czerwca 2006 roku na szkodę S. P., w ten sposób, że wspólnie z A. W. (1) przyjął w/w pojazd od J. A. (1) a następnie przekazał auto G. P., M. P. i J. K. (3) po czym w dniu 22.09.2006 r. J. K. (3) w Urzędzie Miejskim w Ł. przez podstępne wprowadzenie w błąd pracownika Wydziału Komunikacji wyłudził poświadczenie nieprawdy w ten sposób, iż złożył wniosek o rejestrację samochodu przedkładając sfałszowaną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący zaś wskazany został J. K. (3) firma (...), uzyskując rejestrację auta pod numerem (...), a następnie G. P. i M. P. w dniu 23 września 2006 r. w Ł. wprowadzając B. K. (2) w błąd co do pochodzenia pojazdu zawarł umowę kupna - sprzedaży, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), czym udzielił pomocy do doprowadzenia B. K. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 46.200 zł,

3/ (27) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od dnia 29 lipca 2006 r. do 9 października 2006 r., wspólnie i w porozumieniu wspólnie i w porozumieniu z J. A. (1), G. P., M. P., A. W. (1) z ustaloną osobą i innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Holandii pod numerem (...), pochodzącego z kradzieży z włamaniem dokonanej na terenie tego kraju w dniu 29 lipca 2006 roku na szkodę firmy N., w ten sposób, że wspólnie z A. W. (1) przyjął w/w pojazd od J. A. (1), a następnie przekazał auto G. P., M. P. i J. K. (3), którzy następnie w dniu 9 października 2006 r. w Ł. wprowadzając A. R. (2) w błąd co do pochodzenia pojazdu zawarli umowę kupna - sprzedaży, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), czym doprowadzili A. R. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 42 300 zł, jednocześnie w czasie transakcji użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący zaś wskazany został J. K. (3) firma (...), czym udzielił pomocy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem A. R. (2) w kwocie 42 300 zł,

4/ (28) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od dnia 1 lipca 2006 r. do 24 października 2006 r. wspólnie i w porozumieniu z z J. A. (1), G. P., M. P., A. W. (1) ustaloną osobą i innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Holandii pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanej na terenie tego kraju w dniu 1 lipca 2006 roku na szkodę C. (...), w ten sposób, że wspólnie z A. W. (1) przyjął w/w pojazd od J. A. (1) a następnie przekazał auto G. P., M. P. i J. K. (3), którzy następnie w dniu 24 października 2006 r. w Ł. wprowadzając C. F. w błąd co do pochodzenia pojazdu zawarli umowę kupna - sprzedaży, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), czym doprowadzili w/w do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 47500 zł, jednocześnie w czasie transakcji użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis firmy (...), jako sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący zaś wskazany został J. K. (3) firma (...), czym udzieli pomocy do doprowadzenia w/w do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 47500 zł,

5/ (29) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od dnia 20 grudnia 2006 r. do 7 marca 2007 roku wspólnie i w porozumieniu wspólnie i w porozumieniu z J. A. (1), G. P., M. P., A. W. (1) z ustaloną osobą i innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Holandii pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanej na terenie tego kraju w okresie od 20 grudnia 2006 do 22 grudnia 2006 roku na szkodę M., w ten sposób, że wspólnie z A. W. (1) przyjął w/w pojazd od J. A. (1) a następnie przekazał auto G. P., M. P. i J. K. (3), którzy następnie w dniu 7 marca 2007 r. w Ł. wprowadzając A. W. (2) i W. W. w błąd co do pochodzenia pojazdu sporządzili umowę kupna - sprzedaży, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40000 zł, jednocześnie w czasie transakcji użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis firmy (...), jako sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący zaś wskazany został J. K. (3) firma (...), czym udzielił pomocy do doprowadzenia w/w do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40000 zł,

6/ (30) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od dnia 7 marca 2007 r. do 16 maja 2007 r. wspólnie i w porozumieniu z J. A. (1), A. W. (1) , G. P. i z inną ustaloną osobą oraz nieustalonymi osobami, pomógł do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Holandii pod numerem rejestracyjnym (...) pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanego w A. na terenie Belgii w dniu 7 marca 2007 roku na szkodę L., w ten sposób, że wspólnie z A. W. (1) przyjął w/w pojazd od J. A. (1) a następnie przekazał auto G. P. i J. K. (3), po czym w dniu 16 maja 2007 r. J. K. (3) złożył w Urzędzie Miejskim w Ł. wniosek o jego rejestrację przedkładając sfałszowaną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis sprzedającego firmy (...), umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący zaś wskazana została firma (...), czym wyłudził poświadczenie nieprawdy uzyskując rejestrację auta pod numerem (...), a następnie w dniu 16 maja 2006 r. w Ł. G. P. wprowadzając M. S. (2) w błąd, co do jego pochodzenia zawarł umowę kupna - sprzedaży pojazdu, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), czym udzielił pomocy do doprowadzenia w/w do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50 000 zł,

7/ (31) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 29 marca do 24 kwietnia 2007 r., działając wspólnie i w porozumieniu z J. A. (1) i A. W. (1) i z innymi osobami, pomógł do zbycia samochodu marki V. (...) o przerobionym numerze nadwozia (...), ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Holandii pod numerem (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży
z włamaniem dokonanego na terenie Królestwa Holandii w nocy z 29 na 30 marca 2007r.
na szkodę firmy K. (...), w ten sposób, że wspólnie z A. W. (1) przyjął w/w pojazd od J. A. (1) a następnie wprowadzając J. K. (4) w błąd co do jego pochodzenia, użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 24 kwietnia 2007 r., w której wpisano dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadził J. K. (4) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 47.000 zł,

8/ (32) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 30-31 sierpnia 2006r. do 25 października 2006 r. wspólnie i w porozumieniu z J. A. (1) i A. W. (1)
oraz z innymi osobami, pomógł do zbycia samochodu marki V. (...)
o przerobionym numerze nadwozia (...), ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Holandii pod numerem (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanego w dniu 30-31.08.2006r. w E. w Holandii na szkodę E. D. i firmy (...), w ten sposób, że wspólnie z A. W. (1) przyjął w/w pojazd od J. A. (1) a następnie wprowadzając M. M. (2) w błąd co do jego pochodzenia, użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadził M. M. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 48 000 zł,

9/ (33) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 16 czerwca 2006 r. do 21 sierpnia 2007 r. działając wspólnie i w porozumieniu z J. A. (1) i z innymi nieustalonymi osobami, pomógł do zbycia samochodu marki B. (...) o przerobionym numerze nadwozia (...), ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...), o wartości nie mniejszej niż 90.000 zł., zarejestrowanego na terenie Królestwa Belgii pod numerem (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanego na terenie Królestwa Belgii w dniu 16 czerwca 2006 r. na szkodę L. F. (...) (P. B.), w ten sposób, iż przyjął w/w pojazd od J. A. (1) a następnie M. W. (1) polecił D. G. (1), by ten w dniu 26 lipca 2007 r. w W. M. przez podstępne wprowadzenie w błąd pracownika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego wyłudził poświadczenie nieprawdy w ten sposób, że złożył wniosek o rejestrację samochodu i przedłożył sfałszowaną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i zawarto nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom i uzyskał w ten sposób decyzję o stałej rejestracji auta pod numerem (...), przy czym D. G. (1) nie był faktycznym właścicielem pojazdu,

10/ (34) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 08 czerwca 2006 r. do 25 kwietnia 2007 r. wspólnie i w porozumieniu z J. A. (1) i z innymi osobami, pomógł do zbycia samochodu marki S. (...) o przerobionym numerze nadwozia (...), ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Belgii pod numerem R. (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanego na terenie Królestwa Belgii w dniu 08 czerwca 2006r. na szkodę firmy L. (...), w ten sposób, że przyjął w/w pojazd od J. A. (1) a następnie wprowadzając K. F. i A. F. w błąd co do jego pochodzenia, użył jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na dzień 25.04.2007 r., w której wpisano dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadził K. F. i A. F. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 zł,

11/ (35) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 05 marca do 10 maja 2007 r., działając wspólnie i w porozumieniu z J. A. (1) i z innymi nieustalonymi osobami, pomógł do zbycia samochodu marki V. (...) o przerobionym numerze nadwozia (...), ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Belgii pod numerem K. (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanego w Belgii w dniu 05 marca 2007r. na szkodę osoby J. W., w ten sposób, że przyjął w/w pojazd od J. A. (1), a następnie w dniu 10 maja 2007r. w W. M. wprowadzając L. P. w błąd co do pochodzenia auta, sporządził umowę kupna – sprzedaży, w której wpisał nieprawdziwe dane i podpis sprzedającego, umieścił oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadził w/wymienionego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 zł,

12/ (43) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 19 stycznia do grudnia 2006 r. działając wspólnie i w porozumieniu z A. W. (1) z innymi osobami, pomógł do zbycia samochodu marki V. (...) o przerobionym numerze nadwozia (...), ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Belgii pod numerem (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanego na terenie Królestwa Belgii w dniu 19 stycznia 2006r. na szkodę osoby T. S., w ten sposób, że wspólnie z A. W. (1) przyjął
od nieustalonej osoby przedmiotowy samochód, a następnie złożył w Starostwie Powiatowym w W. M. wniosek o jego rejestrację przedkładając sfałszowaną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym wyłudził poświadczenie nieprawdy od pracownika tego Starostwa uzyskując w dniu 19.04.2006 r. decyzję o stałej rejestracji auta pod numerem (...), po czym w sierpniu 2006 r. w Belgii wprowadzając S. i K. K. (1) w błąd co do pochodzenia auta, zawarli ustną, a następnie w dniu 01.12.2006 r. w W. M. pisemną umowę kupna – sprzedaży czym doprowadził w/wymienionych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 37 000 zł,

13/ (44) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 28 lutego do 11 czerwca 2007r. działając wspólnie i w porozumieniu z A. W. (1) z innymi osobami, pomógł do zbycia samochodu marki V. (...) o przerobionym numerze nadwozia (...), ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Holandii pod numerem (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży
z włamaniem dokonanego na terenie Królestwa Belgii w dniu 28 lutego 2007r. na szkodę firmy L. (...), w ten sposób, że wspólnie z A. W. (1) przyjął od nieustalonej osoby przedmiotowy samochód, a następnie w dniu 11 czerwca 2007r. w Z. wprowadzając W. M. w błąd co do jego pochodzenia, przy czym posłużyli się podrobioną umową kupna – sprzedaży, w której zostały wpisane nieprawdziwe dane sprzedającego, umieszczone oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadzili W. M.
do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8000 euro, co stanowi równowartość 30.640 zł,

14/ (45) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 07 czerwca do 17 października 2006r., wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, pomógł do zbycia samochodu marki S. (...) o przerobionym numerze nadwozia (...), ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Belgii pod numerem (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanego na terenie Królestwa Belgii w dniu 07 czerwca 2006r. na szkodę I. W., w ten sposób, że przyjął od nieustalonej osoby przedmiotowy samochód, a następnie w dniu 17 października 2006 r. w W. M. wprowadzając M. S. (3) w błąd co do jego pochodzenia, sporządził umowę kupna – sprzedaży, w której wpisał nieprawdziwe dane i podpis sprzedającego, umieścił oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadził w/wymienionego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40.000 zł,

tj. czynu z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k., art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 272 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009.206.1589) w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na mocy:

art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k.
w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k., art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.
w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 272 k.k.
w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w brzmieniu sprzed wejścia
w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009.206.1589) w zw. z art. 4 § 1 k.k. skazał go a na mocy art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 33 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierzył mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki za równoważną kwocie 50 (pięćdziesiąt) złotych.

VI/ Oskarżonego A. W. (1) w ramach czynów opisanych w pkt. XXV-XXXII, XLIII-XLIV, XLVI-XLVII uznał za winnego tego, ze w okresie od 19 stycznia 2006 r.
do 11 czerwca 2007 r. Belgii, Holandii , Ł., W. M., K., B. i innych miejscowościach wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami oraz z nieustalonymi osobami działając w krótkich odstępach czasu
w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu

- udzielił pomocy do zbycia pochodzących z przestępstwa kradzieży z włamaniem pojazdów,
o łącznej wartości 500.140 zł, co stanowi mienie znacznej wartości

- jak również udzielił pomocy innym ustalonym osobom do doprowadzenia innych osób
do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 264.500 zł, co stanowi mienie znacznej wartości za pomocą wprowadzenia w błąd co do legalności pochodzenia tych pojazdów posługując się przy tym jako autentycznymi podrobionymi umowami kupna – sprzedaży

- jak również doprowadził inne osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 235.640 zł, co stanowi mienie znacznej wartości za pomocą wprowadzenia w błąd
co do legalności pochodzenia tych pojazdów posługując się przy tym jako autentycznymi podrobionymi umowami kupna – sprzedaży,

- a także poprzez wprowadzenie w błąd wyłudził poświadczenie nieprawdy składając wniosek
o rejestrację pojazdu przedkładając sfałszowaną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym wyłudził poświadczenie nieprawdy od pracownika tego Starostwa Powiatowego w W. M. uzyskując decyzję o stałej rejestracji auta

a mianowicie:

1/ (25) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 23.05.2006 r. do 13 grudnia 2006 r. wspólnie i w porozumieniu z J. A. (1), G. P., M. P., M. W. (1), z ustaloną osobą i innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki S. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Belgii pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanej na terenie tego kraju w dniu 23 maja 2006 roku na szkodę R. I. (...), w ten sposób, że wspólnie z M. W. (1) przyjął w/w pojazd od J. A. (1) a następnie przekazał auto G. P. i M. P., którzy w dniu 13 grudnia 2006 r. w Ł. wprowadzając A. K. (2) w błąd co do pochodzenia pojazdu zawarli umowę kupna - sprzedaży, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), czym doprowadzili A. K. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 38 500 zł, jednocześnie w czasie transakcji użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 18.09.2006 r., w której wpisano dane i nieczytelny podpis J. D. jako rzekomo sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący wskazany został J. K. (3) (...), czym udzielił pomocy do doprowadzenia w/w do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 38 500 zł

2/ (26) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od dnia 7 czerwca 2006 r. do 23 września 2006 r. wspólnie i w porozumieniu wspólnie i w porozumieniu z J. A. (1), G. P., M. P., M. W. (1) ustaloną osobą i innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...) o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...) zarejestrowanego na terenie Królestwa Belgii pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z kradzieży z włamaniem dokonanej na terenie tego kraju w dniu 7 czerwca 2006 roku na szkodę S. P., w ten sposób, że wspólnie z M. W. (1) przyjął w/w pojazd od J. A. (1) a następnie przekazał auto G. P., M. P. i J. K. (3) po czym w dniu 22.09.2006 r. J. K. (3) w Urzędzie Miejskim w Ł. przez podstępne wprowadzenie w błąd pracownika Wydziału Komunikacji wyłudził poświadczenie nieprawdy w ten sposób, iż złożył wniosek o rejestrację samochodu przedkładając sfałszowaną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący zaś wskazany został J. K. (3) firma (...), uzyskując rejestrację auta pod numerem (...), a jednocześnie w dniu 23 września 2006 r. w Ł. wprowadzając B. K. (2) w błąd co do pochodzenia pojazdu zawarł umowę kupna - sprzedaży, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), czym udzielił pomocy do doprowadzenia B. K. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 46.200 zł,

3/ (27) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od dnia 29 lipca 2006 r. do 9 października 2006 r., wspólnie i w porozumieniu wspólnie i w porozumieniu z J. A. (1), G. P., M. P., M. W. (1) z ustaloną osobą i innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Holandii pod numerem (...), pochodzącego z kradzieży z włamaniem dokonanej na terenie tego kraju w dniu 29 lipca 2006 roku na szkodę firmy N. (...), w ten sposób, że wspólnie z M. W. (1) przyjął w/w pojazd od J. A. (1), a następnie przekazał auto G. P., M. P. i J. K. (3), którzy następnie w dniu 9 października 2006 r. w Ł. wprowadzając A. R. (2) w błąd co do pochodzenia pojazdu zawarli umowę kupna - sprzedaży, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), czym doprowadzili A. R. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 42 300 zł, jednocześnie w czasie transakcji użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący zaś wskazany został J. K. (3) firma (...), czym udzielił pomocy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem A. R. (2) w kwocie 42 300 zł,

4/ (28) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od dnia 1 lipca 2006 r. do 24 października 2006 r. wspólnie i w porozumieniu z z J. A. (1), G. P., M. P., M. W. (1) ustaloną osobą i innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Holandii pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanej na terenie tego kraju w dniu 1 lipca 2006 roku na szkodę C. (...), w ten sposób, że wspólnie z M. W. (1) przyjął w/w pojazd od J. A. (1) a następnie przekazał auto G. P., M. P. i J. K. (3), którzy następnie w dniu 24 października 2006 r. w Ł. wprowadzając C. F. w błąd co do pochodzenia pojazdu zawarli umowę kupna - sprzedaży, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), czym doprowadzili w/w do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 47500 zł, jednocześnie w czasie transakcji użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis firmy (...), jako sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący zaś wskazany został J. K. (3) firma (...), czym udzieli pomocy do doprowadzenia w/w do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 47500 zł,

5/ (29) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od dnia 20 grudnia 2006 r. do 7 marca 2007 roku wspólnie i w porozumieniu wspólnie i w porozumieniu z J. A. (1), G. P., M. P., M. W. (1) z ustaloną osobą i innymi nieustalonymi osobami, udzielił pomocy do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Holandii pod numerem rejestracyjnym (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanej na terenie tego kraju w okresie od 20 grudnia 2006 do 22 grudnia 2006 roku na szkodę M. (...), w ten sposób, że wspólnie z M. W. (1) przyjął w/w pojazd od J. A. (1) a następnie przekazał auto G. P., M. P. i J. K. (3), którzy następnie w dniu 7 marca 2007 r. w Ł. wprowadzając A. W. (2) i W. W. w błąd co do pochodzenia pojazdu sporządzili umowę kupna - sprzedaży, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40000 zł, jednocześnie w czasie transakcji użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis firmy (...), jako sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący zaś wskazany został J. K. (3) firma (...), czym udzielił pomocy do doprowadzenia w/w do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40000 zł

6/ (30) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od dnia 7 marca 2007 r. do 16 maja 2007 r. wspólnie i w porozumieniu z J. A. (1), M. W. (1) , G. P. i z inną ustaloną osobą oraz nieustalonymi osobami, pomógł do zbycia samochodu marki V. (...) z przerobionym numerem nadwozia (...), o ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Holandii pod numerem rejestracyjnym (...) pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanego w A. na terenie Belgii w dniu 7 marca 2007 roku na szkodę L. N., w ten sposób, że wspólnie z M. W. (1) przyjął w/w pojazd od J. A. (1) a następnie przekazał auto G. P. i J. K. (3), po czym w dniu 16 maja 2007 r. J. K. (3) złożył w Urzędzie Miejskim w Ł. wniosek o jego rejestrację przedkładając sfałszowaną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis sprzedającego firmy (...), umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, jako kupujący zaś wskazana została firma (...), czym wyłudził poświadczenie nieprawdy uzyskując rejestrację auta pod numerem (...), a następnie w dniu 16 maja 2006 r. w Ł. wprowadzając M. S. (2) w błąd, co do jego pochodzenia zawarł umowę kupna - sprzedaży pojazdu, w której jako sprzedający wskazany został J. K. (3), czym udzielił pomocy do doprowadzenia w/w do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50 000 zł,

7/ (31) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 29 marca do 24 kwietnia 2007r., działając wspólnie i w porozumieniu z J. A. (1) i M. W. (1) i z innymi osobami, pomógł do zbycia samochodu marki V. (...) o przerobionym numerze nadwozia (...), ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Holandii pod numerem (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży
z włamaniem dokonanego na terenie Królestwa Holandii w nocy z 29 na 30 marca 2007r.
na szkodę firmy K. B., w ten sposób, że wspólnie z M. W. (1) przyjął w/w pojazd od J. A. (1) a następnie wprowadzając J. K. (4) w błąd co do jego pochodzenia, użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, datowaną na 24 kwietnia 2007r., w której wpisano dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadził J. K. (4) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 47.000 zł,

8/ (32) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 30-31 sierpnia 2006r. do 25 października 2006 r. wspólnie i w porozumieniu z J. A. (1) i M. W. (1)
oraz z innymi osobami, pomógł do zbycia samochodu marki V. (...)
o przerobionym numerze nadwozia (...), ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Holandii pod numerem (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanego w dniu 30-31.08.2006r. w E. w Holandii na szkodę E. D. i firmy (...), w ten sposób, że wspólnie z M. W. (1) przyjął w/w pojazd od J. A. (1) a następnie wprowadzając M. M. (2) w błąd co do jego pochodzenia, użyli jako autentyczną podrobioną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadził M. M. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 48 000 zł,

9/ (43) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 19 stycznia do grudnia 2006 r. działając wspólnie i w porozumieniu z M. W. (1) z innymi osobami, pomógł do zbycia samochodu marki V. (...) o przerobionym numerze nadwozia (...), ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Belgii pod numerem (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanego na terenie Królestwa Belgii w dniu 19 stycznia 2006r. na szkodę osoby T. S., w ten sposób, że przyjęli od nieustalonej osoby przedmiotowy samochód, a następnie M. W. (1) złożył w Starostwie Powiatowym w W. M. wniosek o jego rejestrację przedkładając sfałszowaną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym wyłudził poświadczenie nieprawdy od pracownika tego Starostwa uzyskując w dniu 19.04.2006 r. decyzję o stałej rejestracji auta pod numerem (...), po czym w sierpniu 2006r. w Belgii wprowadzając S. i K. K. (1) w błąd co do pochodzenia auta, zawarli ustną, a następnie w dniu 01.12.2006 r. w W. M. pisemną umowę kupna – sprzedaży czym doprowadzili w/wymienionych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 37 000 zł,

10/ (44) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 28 lutego do 11 czerwca 2007r. działając wspólnie i w porozumieniu z M. W. (1) z innymi osobami, pomógł do zbycia samochodu marki V. (...) o przerobionym numerze nadwozia (...), ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Holandii pod numerem (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży
z włamaniem dokonanego na terenie Królestwa Belgii w dniu 28 lutego 2007r. na szkodę firmy L.., w ten sposób, że przyjęli od nieustalonej osoby przedmiotowy samochód, a następnie w dniu 11 czerwca 2007r. w Z. wprowadzając W. M. w błąd co do jego pochodzenia, przy czym posłużyli się podrobioną umową kupna – sprzedaży, w której zostały wpisane nieprawdziwe dane sprzedającego, umieszczone oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym doprowadzili W. M. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8000 euro, co stanowi równowartość 30.640 zł,

11/ (46) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 19 stycznia do 19 lipca 2006r. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, pomógł do zbycia samochodu marki V. (...) o przerobionym numerze nadwozia (...), ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika
(...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Belgii pod numerem (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanego na terenie Królestwa Belgii w dniu 19 stycznia 2006r. na szkodę D. B., w ten sposób, że przyjął od nieustalonej osoby przedmiotowy samochód, a następnie w dniu 28.02.2006 r. złożył w Starostwie Powiatowym w W. M. wniosek o jego rejestrację przedkładając sfałszowaną umowę kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, czym wyłudził poświadczenie nieprawdy od pracownika tego Starostwa uzyskując czasową, a następnie stałą rejestrację auta pod numerem (...),
po czym w dniu 19 lipca 2006r. w K. wprowadzając K. P. (1) w błąd
co do pochodzenia auta, zawarł umowę kupna – sprzedaży, czym doprowadził w/wymienionego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 zł,
po czym przedmiotowy pojazd został odsprzedany przez w/w M. T. w dniu 29 sierpnia 2007 za kwotę 28.000 zł,

12/ (47) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 01 do 24 września 2006r. wspólnie
i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, pomógł do zbycia samochodu marki V. (...) o przerobionym numerze nadwozia (...), ustalonym oryginalnym numerze nadwozia (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Holandii pod numerem (...), pochodzącego
z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanego na terenie Królestwa Holandii w dniu
01 września 2006r. na szkodę firmy (...), w ten sposób, że przyjął
od nieustalonej osoby przedmiotowy samochód, a następnie w dniu 24 września 2006r.
w B. wprowadzając E. R. w błąd co do jego pochodzenia, zawarł umowę kupna – sprzedaży, przy czym posłużył się podrobioną umową kupna – sprzedaży,
w której zostały wpisane nieprawdziwe dane sprzedającego, umieszczone oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, a następnie wpisane zostały dane
w/w jako kupującej, czym doprowadził E. R. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 43.000 zł,

tj. czynu z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k., art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 272 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009.206.1589) w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na mocy: art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k.
w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k., art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.
w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 272 k.k.
w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w brzmieniu sprzed wejścia
w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009.206.1589) w zw. z art. 4 § 1 k.k. skazał go a na mocy art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 33 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy
– Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierzył mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki za równoważną kwocie 50 (pięćdziesiąt) złotych.

VII/ Oskarżonego M. W. (3) uznał za winnego tego, że w okresie od 21 marca 2006 r. do 8 czerwca 2007 r. W Belgii, Z., B., R. i Ł. wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami oraz z nieustalonymi osobami działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu

- udzielił pomocy do zbycia pochodzących z przestępstwa kradzieży z włamaniem pojazdów,
o łącznej wartości 113.000 zł

- jak również udzielił pomocy innym ustalonym osobom do doprowadzenia innej osoby
do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 33.000 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do legalności pochodzenia tego pojazdu posługując się przy tym jako autentyczną podrobioną umową kupna – sprzedaży

- jak również doprowadził inne osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 80.000 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do legalności pochodzenia tych pojazdów posługując się przy tym jako autentycznymi podrobionymi umowami kupna – sprzedaży

a mianowicie:

1/ (48) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 24 marca 2006 r. do 21 maja 2006 r. wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą i innymi osobami, pomógł do zbycia samochodu marki A. (...) o przerobionym numerze nadwozia (...), oryginalnym numerze VIN (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego
na terenie Królestwa Belgii pod numerem (...) pochodzącego z popełnionego w dniu
24 marca 2006r. w msc. I. na terenie Belgii przestępstwa kradzieży z włamaniem
na szkodę M. G. (1), w ten sposób, że przyjął od nieustalonej osoby przedmiotowy samochód, a następnie w dniu 21 maja 2006 r. w B. wprowadzając J. M. (3) w błąd co do jego pochodzenia zawarł umowę kupna – sprzedaży pojazdu, czym doprowadził w/w do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 38 500 zł, jednocześnie w czasie transakcji posłużył się umową kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom,

2/ (49) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 21 marca 2006 r. do 18 czerwca 2006 r.
w Belgii oraz Z. i R., woj. (...), wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą i innymi osobami, pomógł do zbycia samochodu osobowego marki A. (...)
o przerobionym numerze nadwozia (...), oryginalnym numerze
VIN (...) i numerze silnika (...), zarejestrowanego na terenie Królestwa Belgii pod numerem (...), pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem popełnionego na terenie Belgii,w okresie między 21 a 24.03.2006 r. w ten sposób, że przyjął od innej nieustalonej osoby przedmiotowy samochód, a następnie w dniu 18 czerwca 2006 r. w R. wprowadzając T. D. (2) w błąd co do jego pochodzenia zawarł umowę kupna – sprzedaży pojazdu, czym doprowadził w/w do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 41 500 zł, jednocześnie w czasie transakcji posłużył się umową kupna - sprzedaży, w której wpisano nieprawdziwe dane i nieczytelny podpis sprzedającego, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom,

3/ (50) W bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 28 czerwca 2006 r. do 08 czerwca 2007 r.
w Belgii, Z., Ł. i innych miejscowościach wspólnie i w porozumieniu
z G. P. i M. P. i z innymi osobami, pomógł
do zbycia samochodu marki A. (...) o przerobionym numerze nadwozia (...), oryginalnym numerze VIN (...) i numerze silnika (...), pochodzącego z popełnionego w dniu 28 czerwca 2006 r. w B.
na terenie Belgii przestępstwa kradzieży z włamaniem na szkodę H. A.,
w ten sposób, że przyjął od nieustalonej osoby przedmiotowy samochód, a następnie w dniu 01.08.2006 r. w Starostwie Powiatowym w Z. przez podstępne wprowadzenie w błąd pracownika Wydziału Komunikacji wyłudził poświadczenie nieprawdy w ten sposób, iż złożył wniosek o rejestrację samochodu przedkładając sfałszowaną umowę kupna – sprzedaży datowaną na 25.07.2006 r., w której wpisano nieprawdziwe dane C. F.
jako sprzedającego i jego nieczytelny podpis, umieszczono oznaczenia identyfikacyjne pojazdu odpowiadające przerobieniom, dowód rejestracyjny pochodzący z kradzieży, po czym uzyskał w dniu 29.08.2006 r. decyzję o stałej rejestracji auta pod numerem (...), po czym w dniu 04.10.2006 r. w Ł. zawarł umowę kupna – sprzedaży z firmą (...) i przekazał auto G. P. i M. P., którzy kolejno w dniu 25.03.2007 r. w Ł. wprowadzając K. D. w błąd, co do pochodzenia pojazdu zawarli umowę kupna sprzedaży, w której jako sprzedającego wskazali firmę (...) czym udzielił pomocy M. P. i G. P. do doprowadzenia K. D. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 33.000 zł,

tj. czynu z art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 272 k.k., art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k.
w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia
5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009.206.1589) w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na mocy:

art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k., art. 291 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009.206.1589) w zw. z art. 4 § 1 k.k. skazał go, a na mocy art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 33 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierzył mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 100 (sto) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki za równoważną kwocie 50 (pięćdziesiąt) złotych.

VIII/ Na mocy art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonych kar pozbawienia wolności zaliczył oskarżonym okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie

1/ oskarżonemu J. A. (1) od dnia 17 maja 2007 r. godz. 13.45 do dnia
12 listopada 2007 r.

2/ oskarżonemu J. M. (1) od dnia 26 lipca 2007 r. godz. 8.13 do dnia 27 lipca 2007 r..

IX/ Na mocy art. 46 § 1 k.k. orzekł wobec oskarżonych J. A. (1), J. M. (1) i M. M. (1) solidarnie obowiązek naprawienia szkody poprzez wpłacenie na rzecz

1/ pokrzywdzonego M. W. (2) kwoty 42500 zł (czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych),

2/ pokrzywdzonego A. K. (1) kwoty 49300 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta złotych),

3/ pokrzywdzonego R. Ł. kwoty 44800 zł (czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych).

4/ pokrzywdzonego M. D. kwoty (...) (czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych),

5/ pokrzywdzonego M. I. kwoty 46000 zł (czterdzieści sześć tysięcy złotych).

X/ Na mocy art. 46 § 1 k.k. orzekł wobec oskarżonych J. A. (1), M. W. (1) i A. W. (1) solidarnie obowiązek naprawienia szkody poprzez wpłacenie na rzecz pokrzywdzonego J. K. (4) kwoty 47000 zł (czterdzieści siedem tysięcy złotych).

XI/ Na mocy art. 46 § 1 k.k. orzekł wobec oskarżonego J. A. (1) obowiązek naprawienia szkody poprzez wpłacenie na rzecz:

1/ pokrzywdzonej M. K. kwoty 40000 zł (czterdzieści tysięcy złotych),

2/ pokrzywdzonego M. J. (2) kwoty 46000 zł (czterdzieści sześć tysięcy złotych).

XII/ Zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adwokata M. R. kwotę 5448 zł (pięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych) oraz 23% podatku VAT od wyżej wymienionej kwoty tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżonemu M. M. (1).

XIII/ Zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adwokata M. G. (1) kwotę 2760 zł
(dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżycielowi posiłkowemu M. J. (2).

XIV/ Zasądził od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa opłaty w wysokości:

1/ od J. A. (1) kwotę 2400 zł (dwa tysiące czterysta złotych),

2/ od J. M. (1) kwotę 1300 zł (tysiąc trzysta złotych),

3/ od M. M. (1) kwotę 1300 zł (tysiąc trzysta złotych),

4/ od G. P. kwotę 1300 zł (tysiąc trzysta złotych),

5/ od M. P. 1300 zł (tysiąc trzysta złotych),

6/ od M. W. (1) kwotę 1900 zł (tysiąc dziewięćset złotych),

7/ od A. W. (1) kwotę 1800 zł (tysiąc osiemset złotych,

8/ od M. W. (3) kwotę 1180 zł (tysiąc sto osiemdziesiąt złotych) – obciąża oskarżonych J. A. (1), J. M. (1), M. M. (1), G. P., M. P., M. W. (1), A. W. (1), M. W. (3) pozostałymi kosztami procesu w częściach ich dotyczących.

Apelację od powyższego wyroku wnieśli obrońcy oskarżonych.

Obrońca oskarżonych J. A. (1), M. W. (1) i A. W. (1) zaskarżył wyrok w całości i na zasadzie art. 427§2 kpk i art. 438 pkt 2, 3 i 4 kpk wyrokowi zarzucił:

I.  błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku, mający wpływ na jego treść, a polegający na uznaniu, że wszyscy ww. oskarżeni mieli świadomość, iż nabywane lub przewożone samochody, szczegółowo opisane w przypisanych im zarzutach, pochodzą z przestępstw kradzieży, podczas gdy zebrany materiał dowodowy potwierdza jedynie przestępcze pochodzenie wszystkich samochodów opisanych w poszczególnych zarzutach, ale w żaden sposób nie potwierdza świadomego nabywania lub przewożenia przez ww. oskarżonych, samochodów pochodzących z przestępstwa kradzieży;

II.  obrazę przepisów postępowania karnego, która miała wpływ na treść wyroku a mianowicie:

1)  art. 7 kpk, przez niezgodną z treścią ww. przepisu ocenę materiału dowodowego, wynikającą przede wszystkim z uznania, że świadomość co do przestępczego pochodzenia nabywanych lub przewożonych samochodów wynika z:

a)  ich znacznej ilości – w przypadku oskarżonego J. A. (1) 42 pojazdów, M. W. (1) 14 pojazdów, zaś A. W. (1) 12 pojazdów

b)  uznania, że oskarżeni mieli świadomość posługiwania się fałszywymi umowami kupna-sprzedaży pojazdów

c)  uznania, iż oskarżeni byli świadomi przerobienia numerów VIN wybitych na poszczególnych pojazdach

d)  w odniesieniu do oskarżonego J. A. (1), iż jego świadomość przestępczego pochodzenia pojazdów wynika również z przyznania się do popełnienia przestępstwa paserstwa przez W. i S. J., którzy do komisu przyjęli 13 samochodów przywiezionych przez tego oskarżonego, podczas gdy ilość sprowadzonych pojazdów nie może świadczyć o świadomości przestępczego ich pochodzenia, wypełnianie umów kupna-sprzedaży w części danych kupującego, było zwyczajem osób sprowadzających samochody z zagranicy i zmierzało wyłącznie do omijania obowiązków podatkowych, sposób przerabiania numerów VIN i nadawania nowej tożsamości pojazdu nie mógł wzbudzać podejrzeń oskarżonych, a sposób rozpoczęcia i zakończenia własnego procesu jest wyłącznie sprawą braci J. i nie może rzutować na winę oskarżonego J. A. (1)

2)  art. 410 kpk w zw. z art. 4 kpk, przez oparcie wyroku na podstawie okoliczności nie ujawnionych w toku rozprawy głównej, a mianowicie ustaleniu:

a)  że nie we wszystkich badanych pojazdach były numery na podszybiu (VIN), podczas gdy umiejscowienie oznaczeń VIN w poszczególnych pojazdach nie było przedmiotem badania w toku postępowania

b)  pominięciu przy czynieniu ustaleń faktycznych, dokumentów w postaci oryginalnych tytułów własności poszczególnych pojazdów wymienionych w zarzutach

3)  art. 424§1 pkt 1 kpk, przez sporządzenie uzasadnienia uniemożliwiającego polemikę z argumentami sądu I instancji, w szczególności w zakresie uznania, które samochody opisane w zarzutach, miały przerobione numery VIN w sposób na tyle amatorski, że każdemu z oskarżonych, jak i nabywcom tych samochodów, winno być wiadomym, że samochody te pochodzą z przestępstwa, pominięcia dowodu w postaci oryginalnych tytułów własności, wybiórczej ocenie poszczególnych dowodów

III.  rażącą niewspółmierność orzeczonych kar co do wszystkich ww. oskarżonych, w szczególności na wymierzeniu kar pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia ich wykonania, podczas gdy przy hipotetycznym założeniu istnienia winy oskarżonych, szereg okoliczności przedmiotowych i podmiotowych, uzasadnia wymierzenie kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania.

Na zasadzie art. 427§1 kpk i art. 437§2 kpk wniósł o:

1)  zmianę zaskarżonego wyroku, przez uniewinnienie wszystkich oskarżonych od popełnienia zarzuconych im czynów, ewentualnie o:

2)  uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do rozpoznania Sądowi I instancji, ewentualnie o:

3)  orzeczenie wobec ww. oskarżonych stosownych kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, oraz stosownych kar grzywny.

Obrońca oskarżonych J. M. (1) i M. M. (1) na podstawie art. 425§1 i 2 kpk, a także art. 444 kpk zaskarżył wyrok w całości.

Na podstawie art. 427§1 i 2 oraz 438 pkt 2 i 3 kpk wyrokowi zarzucił:

I.  obrazę przepisów postępowania, która mogła mieć wpływ na treść wyroku, a mianowicie art. 4 i 7 kpk poprzez:

1)  wybiórczą i jednostronną ocenę zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, dokonaną wbrew zasadom doświadczenia życiowego, a polegającą na błędnej ocenie dowodu z opinii biegłych T. M., J. B. oraz S. P., w konfrontacji z innymi dowodami zebranymi w sprawie, prowadzącej do uznania, iż:

a)  w sprawie występowały samochody, gdzie numery VIN przebijane były niefachowo, niestarannie oraz nie wszystkie samochody posiadały nr VIN na podszybiu, wobec czego zwykły użytkownik powinien zauważyć pewne nieprawidłowości już przy pierwszym z nimi kontakcie, przy czym sąd nie wskazał, które z samochodów cechowały się polami numerowymi przerobionymi w sposób niestaranny oraz czy te konkretne samochody sprzedane zostały przez J. M. (1) oraz M. M. (1), czy też przez innych oskarżonych, a także nie uwzględnił podawanych przez biegłych okoliczności wskazujących na to, iż numery VIN wielokrotnie przerobione były w sposób uniemożliwiający natychmiastowe rozpoznanie, że numer taki nie jest oryginalny, również nie wskazując, które z samochodów posiadały takie cechy, wobec czego nie da się ustalić, którzy z oskarżonych mieli możliwość zweryfikowania oryginalności oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów już przy pierwszym z nimi kontakcie;

b)  nieprawidłowości w oznaczeniach identyfikacyjnych samochodów widoczne były przy pierwszym z nimi kontakcie, podczas gdy specjalistyczna wiedza posiadana przez biegłych z zakresu mechanoskopii nie może równać się z wiedzą osoby, która tak szerokiego doświadczenia nie posiada – nawet przy przyjęciu, iż działalność przez nią prowadzona związana jest z obrotem samochodami, przy wzięciu pod uwagę, iż również biegli niejednokrotnie mieli problem ze stanowczym stwierdzeniem, czy dany pojazd posiada oryginalne oznaczenia bez uprzedniego zbadania powłok przy użyciu urządzenia określającego grubość naniesionego na oznaczenia identyfikacyjne lakieru, a także przy wzięciu pod uwagę faktu, iż oznaczenia znajdujące się na różnych elementach samochodów były tożsame, zaś przeprowadzone uprzednio oględziny w zakładach mechaniki samochodowej oraz w autoryzowanych salonach nie wykazały jakichkolwiek nieprawidłowości, co prowadzi do konkluzji, iż osoba nie posiadająca wiedzy specjalistycznej w zakresie mechanoskopii nie była w stanie stwierdzić, czy dane oznaczenia wykonane są fabrycznie oraz czy są oryginalne

2)  naruszenie zasady obiektywizmu w wyniku uwzględnienia jedynie okoliczności przemawiających na niekorzyść oskarżonych z pominięciem szeregu okoliczności dla nich korzystnych a wynikających tak z opinii biegłych jak i ze spójnych wyjaśnień samych oskarżonych oraz z zeznań świadków, w tym pokrzywdzonych, przy czym w sprawie nie było jednoznacznych dowodów potwierdzających okoliczność posiadania przez oskarżonych wiedzy o tym, że samochody przez nich zbywane pochodziły z kradzieży;

II.  błąd w ustaleniach faktycznych, polegający na przyjęciu, iż :

- oskarżeni fałszowali umowy sprzedaży samochodów, poprzez wpisywanie danych oraz podpisów sprzedających, podczas gdy na każdej z umów, które otrzymywał od J. A. (1) widniały dane sprzedawcy wraz z podpisem, przy czym opinia biegłego z zakresu badania pisma ręcznego wykluczyła ingerencję oskarżonych we wskazane dokumenty, a ponadto fakt, iż umowy sprzedaży, które podpisywali uzupełnione były we wszelkie niezbędne dane osobowe oraz w podpisy, co wynika z wyjaśnień oskarżonych oraz zeznań świadków pokrzywdzonych;

- oskarżeni J. M. (1) oraz M. M. (1) mieli świadomość, iż sprzedane przez nich samochody pochodzą z kradzieży, podczas gdy:

- z opinii biegłych wynika, iż nie można było bez wnikliwych badań ustalić, że numery identyfikacyjne sprzedawanych pojazdów były przerabiane, a ponadto samochody posiadały komplet niezbędnych dokumentów, a także kluczyki wykonane z oryginalnych – stosowanych fabrycznie – surówek, których nie dało się odróżnić od kluczyków oryginalnych;

- samochody były sprzedawane przez oskarżonych w normalnych okolicznościach, nabywcom udzielano nieograniczonych możliwości oglądania oraz sprawdzania pojazdów, weryfikowania och oznaczeń identyfikacyjnych, badania aut na stacjach diagnostycznych, w autoryzowanych salonach, sprawdzania danych w rejestrach Policji, przy czym oskarżeni w żaden sposób nie utrudniali nabywcom dokonywania powyższych czynności, ponadto oskarżeni niejednokrotnie rejestrowali samochody na swoje dane, użytkowali je oraz poszukiwali nabywców również w gronie bliskich znajomych, sąsiadów, czy też członków rodziny, działając w przekonaniu, iż samochody pochodzą z legalnych źródeł;

- oskarżeni każdorazowo zapewniani byli przez J. A. (1) o tym, że samochody, które na jego prośbę sprzedają pochodzą z legalnych źródeł, J. A. (1) swoim zachowaniem nie wzbudzał podejrzeń co do pochodzenia samochodów, a ponadto oskarżeni sprzedawali samochody w zaufaniu do J. A. (1) z uwagi na poprawne stosunki łączące wyżej wymienionych od wielu lat, co potwierdzają spójne wyjaśnienia oskarżonych J. M. (1) oraz M. M. (1), a ponadto zeznania świadka B. M., zaś w chwili powzięcia informacji o tym, że jeden z samochodów został zatrzymany przez Policję, oskarżeni przejawiali zdziwienie tym faktem, zaś J. M. (1) oraz B. M. zakazali M. M. (1) dalszej współpracy z J. A. (1), co potwierdzają zeznania świadka M. M. (3), dodatkowo z zasad wiedzy i doświadczenia życiowego wynika, że w sytuacji, w której oskarżeni wiedzieliby, że samochody pochodzą z kradzieży, J. A. (1) w chwili dowiedzenia się od oskarżonych o pierwszym zatrzymaniu samochodu, telefonowałby do Belgii celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji w obecności J. M. (1) oraz M. M. (1), nie zaś w odosobnieniu, tj. w okolicznościach wskazujących na to, iż rozmowa dotyczyć ma faktów, które nie są znane J. oraz M. M. (1);

- oskarżeni J. oraz M. M. (1) udzielili J. A. (1) pomocy w sprzedaży ośmiu samochodów z przekonaniem, iż pochodzą one z legalnych źródeł, jako że zgodnie z zasadami wiedzy oraz doświadczenia życiowego prowadząc działalność gospodarczą w postaci komisu samochodowego nie podejmowaliby się działalności przestępczej takiego rodzaju, z uwagi na to, iż ryzyko z tym związane byłoby zbyt wysokie w odniesieniu do osiągniętych korzyści (a zauważyć należy, iż J. A. (1) za pomoc w sprzedaży każdego samochodu płacił oskarżonym 1000 zł, co nie jest nawet równe marży narzucanej przez komis w przypadku sprzedaży dokonanej w zakresie prowadzonej działalności komisowej), zaś biorąc pod uwagę perspektywę utraty tak klientów komisu, jak i całej działalności gospodarczej oraz widmo odpowiedzialności karnej – podjęcie takiego ryzyka przez oskarżonych byłoby obiektywnie nieracjonalne;

- oskarżeni, tuż po otrzymaniu od nabywców informacji o pierwszym zatrzymaniu samochodu kontaktowali się z J. A. (1) celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i z żądaniem zwrotu nabywcom kosztów zakupu samochodu, co byłoby działaniem nieracjonalnym w sytuacji posiadania wiedzy o tym, że sprzedawane samochody pochodzą z kradzieży.

Na podstawie art. 427§1 kpk wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uniewinnienie oskarżonych od zarzucanych im czynów, ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku, przy uwzględnieniu kosztów obrony z urzędu za I i II instancję oraz przekazanie sprawy sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Na zasadzie art. 425 kpk i 444 kpk obrońca oskarżonych G. P. i M. P. – adw. M. G. (3) zaskarżył wyrok w całości i na podstawie art. 427§2 kpk i art. 438 pkt 2 kpk wyrokowi zarzucając:

I.  obrazę prawa procesowego mającą wpływ na treść orzeczenia tj. art. 4 kpk w zw. z art. 7 kpk w zw. z art. 410 kpk w zw. z art. 424§1 pkt 1 kpk poprzez dowolną i fragmentaryczną ocenę materiału dowodowego, pomięcie szeregu ujawnionych w sprawie okoliczności wskazujących na brak wiedzy G. P. i M. P. co do pochodzenia pojazdów, wyprowadzenie wadliwych w świetle zasad logiki i doświadczenia życiowego wniosków, w szczególności w zakresie możliwości identyfikacji oryginalności nr VIN przez przeciętnego nabywcę oraz powszechności umów in blanco w praktyce obrotu używanymi samochodami, a w konsekwencji bezpodstawne przyjęcie, że oskarżeni popełnili zarzucone im przestępstwo, w sytuacji gdy prawidłowa analiza materiału dowodowego powinna prowadzić do wniosku przeciwnego, zwłaszcza że:

- Sąd uznaje za wiążące, w zakresie ustalenia możliwości identyfikacji nr VIN pojazdów jako nieoryginalnych, przez przeciętnego użytkownika, a tym samym przez oskarżonych, opinie biegłych T. M., S. P. oraz J. B., którzy zgodnie wskazywali, że nr VIN w przedmiotowych pojazdach wyróżniają się i przeciętny użytkownik z łatwością mógł poznać, iż nie zostały wykonane fabrycznie, w sytuacji gdy biegli jako element wyróżniający wskazywali właściwie wyłącznie nierówne rozszeregowanie znaków, co ma miejsce również w samochodach w stanie fabrycznym, w których nr VIN nie zostały przerobione (vide wniosek dowodowy obrońcy oskarżonych na etapie postepowania przed Sądem Rejonowym w Bielsku Podlaskim), przy czym jak wynika z treści opinii znajdujących się w aktach sprawy, właściwie we wszystkich przypadkach biegli sądowi, aby rozpoznać autentyczność nr VIN musieli wykonać szereg badań inwazyjnych, jak np. usunięcie powłoki lakierniczej, a której to możliwości oskarżeni nie mieli, a ponadto już sam fakt i konieczność przeprowadzenia szczegółowych badań wskazuje na brak możliwości identyfikacji nr VIN jako nieautentycznego, na podstawie pobieżnych oględzin, przy czym Sąd pomija również fakt, że biegli wydali opinię już po wykonaniu tych badań, a więc mieli pewna wiedzę odnośnie autentyczności nr VIN, co skutkować mogło autosugestią przy wydawaniu opinii w zakresie możliwości rozpoznania autentyczności nr VIN przez przeciętnego użytkownika,

- Sad a quo dochodzi do sprzeczności w rozumowaniu, czego odbiciem jest treść uzasadnienia wyroku, z jednej strony stwierdzając, że „Sąd miał na uwadze, że nr VIN były przerobione niejednokrotnie w sposób niepozwalający na natychmiastowe rozpoznanie, że numer nie jest oryginalny. Również kluczyki do pojazdów były wykonane fachowo, z surówek wykonanych fabrycznie”, by następnie oprzeć się w tym zakresie na opiniach biegłych T. M., S. P. oraz J. B., którzy wskazywali, iż zwykły użytkownik powinien rozpoznać, iż nr VIN zostały przerobione, przy czym ustalenia sądu oraz wypowiedzi biegłych wzajemnie się wykluczają;

- Sąd a quo analizując możliwość identyfikacji nr VIN przez przeciętnego użytkownika, pomija treść dowodów z dokumentów: prywatnych opinii rzeczoznawcy samochodowego T. B. z dnia 31 sierpnia 2013 r. (8 opinii), płyty CD zawierającej fotografie pól numerycznych w pojazdach marki V. (...) (vide wniosek dowodowy obrońcy z dnia 20 listopada 2014 r.), z treści których wynika, że identyfikacja nr VIN w samochodach objętych zarzutami aktu oskarżenia odnośnie oskarżonych G. P. i M. P. była niemożliwa bez przeprowadzenia badań inwazyjnych, a ponadto, że nierówne rozszeregowanie znaków ma częstokroć miejsce w przypadku fabrycznych pól numerowych pojazdów, przy czym jakkolwiek ww. dokumenty nie stanowią opinii biegłego, to są to dokumenty zawierające informacje istotne w sprawie, dostarczone przez podmiot fachowy, a ponadto skoro zostały inkorporowane przez sąd do materiału dowodowego, powinny bezwzględnie zostać ocenione zgodnie z regułą dowodową art. 7 kpk, a z uwagi na treść art. 410 kpk ich całkowite pominięcie było niedopuszczalne,

- Sąd orzekający uznając, że winy oskarżonych dowodzi posługiwanie się przy sprzedaży/nabyciu pojazdów umowami in blanco i wpisywanie przez oskarżonych części danych w treść umowy, pomija fakt, że umowy miały już naniesione podpisy sprzedawców, w autentyczność których oskarżeni nie mieli podstaw wątpić, albowiem takie uzupełnienie druków umów było powszechnie stosowaną praktyką w obrocie samochodami sprowadzanymi z zagranicy,

- brak jest w świetle ujawnionego materiału dowodowego możliwości przypisania ponad wszelką wątpliwość, że oskarżeni G. P. i M. P. działali w zamiarze doprowadzenia pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, a wręcz przeciwnie fakt niezwłocznego naprawienia przez oskarżonych w całości szkód, jakie nabywcy ponieśli na skutek zatrzymania samochodów, wskazuje na brak istnienia takiego zamiaru,

- Sąd orzekający wskazuje, że oprócz problematyki związanej z identyfikacją nr VIN „o świadomości oskarżonych co do pochodzenia pojazdów świadczą inne okoliczności”, w zasadzie takich nie podając, jednocześnie oceniając zachowanie wszystkich oskarżonych w sprawie in gremio, posługując się sformułowaniami typu „niektóre pojazdy”, „Nie we wszystkich pojazdach były naklejki na przedszybiu”, nie podając, o które pojazdy i sprzedawane przez których oskarżonych chodzi, przy czym sąd lekceważy szereg okoliczności wskazujących, że G. P. i M. P. nie mieli świadomości pochodzenia pojazdów, o czym świadczą chociażby przeglądy pojazdów w (...) ( (...), S. do (...)), w serwisie autoryzowanym A., w toku których nie wykryto nieautentyczności nr VIN, fakt proponowania nabywcom sprawdzenia pojazdów pod kątem mechanoskopijnym i legalności pochodzenia, z której to możliwości nabywcy dobrowolnie rezygnowali z uwagi na cenę, brak problemów nabywców z rejestracją pojazdów, zgodność danych w dowodach rejestracyjnych z tymi na pojazdach, oferowanie sprzedaży samochodów również przez Internet, marginalna ilość pojazdów pochodzących z przestępstwa w stosunku do skali działalności oskarżonych (ok. 1000 samochodów sprzedanych do daty inkryminowanych czynów, z czego jedynie 8 pochodzących z przestępstwa), co sumarycznie, przy uwzględnieniu wskazań logiki oraz wiedzy i doświadczenia życiowego, wskazuje na brak wiedzy oskarżonyh o pochodzeniu pojazdów oraz brak interesu (przy uwzględnieniu skali działalności) w sprzedaży samochodów kradzionych,

ewentualnie, z najdalej idącej ostrożności procesowej, w przypadku nie podzielenia przez Sad ad guem powyższych zarzutów obrazy prawa procesowego, na zasadzie art. 427§2 kpk i art. 438 pkt 4 kpk, zaskarżonemu wyrokowi zarzucił:

II.  rażącą niewspółmierność orzeczonych wobec G. P. i M. P. kar pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat, bez warunkowego zawieszenia ich wykonania oraz kar grzywien w wymiarze 100 stawek dziennych po 50 zł, z pominięciem kompletu dyrektyw wymiaru kary wskazanych w art. 53 kk oraz art. 33§3 kk, w sytuacji gdy prawidłowe uwzględnienie warunków i właściwości osobistych oskarżonych, ich sposobu życia przed popełnieniem przestępstwa, zachowanie po popełnieniu przestępstwa oraz rodzaj i stopień naruszonych obowiązków winien skutkować wymierzeniem oskarżonym kary znacznie łagodniejszej lub nawet odstąpieniem od jej wymierzenia, zwłaszcza, że:

- oskarżeni dobrowolnie naprawili wyrządzoną szkodę w całości, w pełni rekompensując nabywcom zatrzymanych pojazdów poniesione na ich zakup wydatki, co przy uwzględnieniu faktu ich uprzedniej niekaralności i niskiego stopnia zawinienia, w pełni uzasadniało skorzystanie przez sąd z instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary lub odstąpienia od jej wymierzenia wskazanej w art. 295§1 kk,

- z uzasadnienia zaskarżonego wyroku nie wynika, na czym opierał się sąd meriti decydując o wymierzenie oskarżonym kar po 2 lata pozbawienia wolności, albowiem sąd wskazuje jedynie ogólnikowo, że miał na względzie dyrektywy wymiaru kary oraz zasady prewencji generalnej i indywidualnej, nie analizując w ogóle zasadności wymierzenia kar w orzeczonej wysokości, przy uwzględnieniu stopnia zawinienia, właściwości i warunków osobistych, motywacji, rozmiaru wyrządzonej szkody, charakteru naruszonego dobra oraz celów prewencyjnych kary, co wskazuje że kary po 2 lata pozbawienia wolności zostały oskarżonym wymierzone w oderwaniu od dyrektyw ustawowych,

- z uzasadnienia zaskarżonego wyroku w ogóle nie wynika na czym oparł się sąd meriti określając wymiar kary grzywny (ilość stawek dziennych) oraz w oparciu o co została określona wysokość stawki dziennej, albowiem sąd w ogóle się do tej kwestii nie odnosi, nie analizując również sytuacji majątkowej i możliwości zarobkowych oskarżonych, co wskazuje na pominięcie przez sąd przy rozstrzyganiu treści dyrektywy wymiaru kary grzywny, wskazanej w art. 33§3 kk.

Z uwagi na powyższe wniósł o:

- zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uniewinnienie oskarżonych od zarzuconych im czynów,

ewentualnie

- uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania

Z najdalej idącej ostrożności procesowej, w przypadku nieuwzględnienia przez sąd zarzutów obrazy prawa procesowego wniósł o:

- zmianę zaskarżonego wyroku, poprzez odstąpienie od wymierzenia oskarżonym kar pozbawienia wolności oraz kar grzywien, stosownie do treści art. 295§1 kk,

alternatywnie

- zmianę zaskarżonego wyroku, poprzez wymierzenie oskarżonym kar po 2 lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania na okres lat trzech.

Drugi obrońca oskarżonego A. W. (1) – adw. T. L. zaskarżył wyrok w całości zarzucając:

1)  na podstawie art. 438 pkt 3 kpk błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia i mający wpływ na jego treść, a polegający na błędnym uznaniu, iż zachowanie oskarżonego wypełnia wszystkie znamiona zarzucanych mu czynów, a zwłaszcza, że miał on świadomość nielegalnego pochodzenia zbywanych samochodów podczas, gdy zebrany materiał dowodowy w postaci zeznań pokrzywdzonych: M. M. (2), J. K. (6), K. P. (2), wyjaśnień złożonych przez pozostałych oskarżonych, opinii biegłych z zakresu pisma ręcznego, oględzin zabezpieczonych kluczyków samochodowych – nie daje jakichkolwiek podstaw pozwalających przyjąć, że A. W. (1) wiedział, że wskazane powyżej samochody pochodzą z kradzieży, a tym samym nie można przypisać mu w ogóle działania z zamiarem oszustwa lub pomocy do doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nabywców samochodów;

2)  na podstawie art. 438 pkt 3 kpk – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia i mający wpływ na jego treść a polegający na nie ustaleniu czy czyny zarzucane oskarżonemu aktem oskarżenia stanowiły w czasie ich zaistnienia przestępstwo na terenie Królestwa Belgii i terenie Holandii i czy według ustawy karnej obowiązującej w miejscu popełnienia danego czynu in concreto zachodziłaby możliwość pociągnięcia jego sprawcy do odpowiedzialności karnej za ów czyn, co jest wyłączone m.in. w wypadku, gdy karalność tego czynu uległa już przedawnieniu;

3)  na podstawie art. 438 pkt 2 kpk – obrazę przepisów prawa procesowego mającą wpływ na treść wydanego orzeczenia – tj. art. 7 kpk w zw. z art. 366§1 kpk, a polegającą na tym, że sąd dokonując oceny materiału dowodowego zgromadzonego w toku prowadzonego w tej sprawie postępowania dowolnie, a nie swobodnie ocenił materiał dowodowy, poczynił sprzeczne z zasadami logiki i prawidłowego rozumowania oraz doświadczenia życiowego niepoprawne ustalenia faktyczne uznając, iż zgromadzony materiał dowodowy daje podstawy do uznania oskarżonego A. W. (1) winnym popełnienia zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów podczas, gdy prawidłowa analiza materiału dowodowego prowadzi do wniosków, że oskarżony A. W. (1) nie miał świadomości oraz nie powinien i nie mógł przypuszczać na podstawie towarzyszących okoliczności, że samochody które nabył a następnie odsprzedał zostały uzyskane za pomocą czynu zabronionego a tym samym nie wprowadził nikogo w błąd przy ich sprzedaży co miało wpływ na treść rozstrzygnięcia i w konsekwencji doprowadziło do niesłusznego skazania oskarżonego;

4)  na podstawie art. 438 pkt 2 kpk – obrazę przepisów prawa procesowego mającą wpływ na treść wydanego orzeczenia, tj. art. 201 kpk poprzez oparcie rozstrzygnięcia na opinii biegłych, którzy stwierdzili m.in., że każdy zwykły użytkownik mógł dostrzec, że numery VIN nie zostały wykonane fabrycznie, podczas gdy wnioski te są nielogiczne i sprzeczne z faktami sprawy, z których wynika, iż przerobienia numerów VIN nie stwierdziło kilkadziesiąt kolejnych osób, w tym służby celne, urzędnicy wydziałów komunikacji, funkcjonariusze policji, mechanicy i nabywcy samochodów;

5)  jednocześnie z daleko posuniętej ostrożności procesowej w razie nie podzielenia argumentacji obrońcy co do braku możliwości uznania oskarżonego za winnego na podstawie art. 438 pkt 4 kpk zaskarżonemu wyrokowi zarzucił także rozstrzygnięcie o karze w sposób nadmiernie surowy i nieprawidłowe przyjęcie, iż zebrane w sprawie dowody i ustalone na ich podstawie okoliczności faktyczne nie pozwalają na orzeczenie względem oskarżonego kary pozbawienia wolności bez dobrodziejstwa warunkowego jej zawieszenia w sytuacji, gdy prawidłowa ocena okoliczności dotyczących wymiaru kary ze wszech miar uzasadnia wymierzenie jej z warunkowym zawieszeniem wykonania. Rozstrzygnięciu o karze zarzucił także niewłaściwe uzasadnienie wymiaru kary.

Na podstawie art. 427§1 kpk i art. 437§2 kpk wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uniewinnienie oskarżonego od zarzucanych mu czynów, ewentualnie uchylenie w tym zakresie wyroku do ponownego rozpoznania, a w razie nieuwzględnienia ww. wniosków orzeczenie wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz stosownych kar grzywny.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje :

Na uwzględnienie, choć w ograniczonym zakresie, zasługiwała apelacja obrońców oskarżonych : J. M. (1), M. M. (1) w części zarzucającej błąd w ustaleniach faktycznych oraz obrońcy: G. P., M. P. i A. W. (1), w części zarzucającej rażącą niewspółmierność orzeczonych wobec tychże oskarżonych bezwzględnych kar pozbawienia wolności. Rozważania dotyczące tych zagadnień zostaną przedstawione w dalszej części uzasadnienia.

Przechodząc do merytorycznej oceny zarzutów stawianych w apelacjach, na wstępie należy zauważyć, że w apelacjach obrońców A. W. (1), M. W. (1) i J. A. (1) zarzucono obrazę art. 424 § 1 pkt. 1 k.p.k., poprzez sporządzenie uzasadnienia uniemożliwiającego polemikę z argumentacją Sądu I instancji.

Podniesiony zarzut w części nie jest pozbawiony słuszności, jednak zawarty w apelacji wniosek o uniewinnienie oskarżonych lub uchylenie wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania nie zasługuje na uwzględnienie. Uzasadnienie zaskarżonego wyroku nie jest z pewnością precyzyjne i wyczerpujące we wszystkich elementach, dotyczy to w szczególności jego elementu odnoszącego się do rozstrzygnięcia o karze (o czym będzie mowa w dalszej części rozważań), jednak wskazuje jakie fakty Sąd uznał za udowodnione, na jakich oparł się dowodach i dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych. Zawiera też wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku. Jako takie spełnia więc elementarne wymogi określone w art. 424 § 1 pkt. 1 k.p.k. i umożliwia kontrolę zaskarżonego orzeczenia w postępowaniu odwoławczym.

O trafności rozstrzygnięcia nie decyduje jego uzasadnienie, lecz materiał stanowiący podstawę orzeczenia (wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 4 października 2012 r. II AKa 64/12 LEX nr 1237950). W pełni należy podzielić pogląd, że nie każde wadliwe uzasadnienie wyroku uniemożliwia przeprowadzenie kontroli instancyjnej, a w konsekwencji stanowi dostateczną przyczynę uchylenia wyroku oraz przekazania sprawy do ponownego rozpoznania; do uchylenia wyroku może prowadzić jedynie taka wadliwość uzasadnienia, ze względu na którą sąd odwoławczy nie może w sposób merytoryczny ustosunkować się do zarzutów i wniosków środka odwoławczego (wyr. SN z 7 X 1983 r., Rw 797/83, OSNKW 1984, nr 5-6, poz. 58). Niespełnienie wymagań ustawowych w zakresie uzasadnienia nie może być utożsamiane z wadliwością rozstrzygnięcia. Uchylenie zaskarżonego wyroku z powodu tego rodzaju wadliwości uzasadnienia wyroku pozostawałoby również w sprzeczności z dyspozycja art. 437 § 2 k.p.k. in fine.

Odnosząc się z kolei do podnoszonych w apelacjach obrońców zarzutów obrazy przepisów postępowania oraz błędu w ustaleniach faktycznych, należy skonstatować, że zarzuty te, w zdecydowanej większości zawierają tożsame tezy, co uzasadnia łączne ustosunkowanie się do wniesionych środków odwoławczych w tym zakresie oraz wspierającej je argumentacji.

Nie ulega wątpliwości, że nabywca używanego samochodu powinien zachować stosowną do okoliczności szczególną ostrożność w celu upewnienia się, czy samochód nie pochodzi z kradzieży (Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 30 marca 1992 r., III CZP18/92, OSNC 1992/9/144).

Bezsprzecznie powinien on bowiem liczyć się z możliwością zbycia mu pojazdu skradzionego. Dlatego też spoczywa na nim obowiązek upewnienia się w ramach ogólnego doświadczenia życiowego oraz przeciętnego doświadczenia kierowcy co do stanu prawnego nabywanego samochodu. Niewątpliwie taka wzmożona (szczególna) ostrożność po stronie nabywcy jest wymagana w sytuacji, gdy nabywca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się obrotem takimi pojazdami, a więc nabywa je celem dalszego zbytu, chociażby w ramach prowadzonego komisu. Nie jest oczywiście możliwe wskazanie i drobiazgowe wyliczenie wszystkich czynności sprawdzających spoczywających na nabywcy pojazdu, celem utwierdzenia się w przekonaniu, iż samochód nie jest skradziony, które niekiedy in concreto dyktują okoliczności określonej transakcji.

W praktyce wymagane jest co najmniej sprawdzenie przez osobę nabywającą taki pojazd tożsamości zbywcy i jego uprawnienia do rozporządzania danym pojazdem, skontrolowania dowodu rejestracyjnego pojazdu, dokonania oględzin samochodu, w szczególności sprawdzenia numeru VIN, numeru silnika i tabliczki znamionowej, sprawdzenia czy przekazane wraz z pojazdem kluczyki otwierają wszystkie zamki w pojeździe. Niekiedy konkretne okoliczności, np. zbyt niska cena oferowanego do sprzedaży samochodu, mogą nakazywać wzmożoną ostrożność nabywcy. Winien zatem zażądać od zbywcy karty pojazdu celem odszukania informacji o ewentualnych zmianach właściciela, dowodu przejścia własności samochodu na zbywcę, czy wreszcie dokumentacji dotyczącej sprowadzenia pojazdu z zagranicy.

W przypadku, gdy wyniki oględzin samochodu wskazywałyby na ślady kradzieży, przerobienia numeru VIN lub silnika, zmiany zapisów na tabliczce znamionowej, odkształcenia zamków drzwiowych, na dorabiane klucze do drzwi, różne zamki w drzwiach, bagażniku i pokrywce wlewu paliwa, wymagać należałoby od nabywcy ponadto sprawdzenia pojazdu w autoryzowanej stacji samochodowej, wyjaśnienia kwestii autentyczności dowodu rejestracyjnego samochodu lub sprawdzenia pojazdu przez biegłego.

Przenosząc powyższe uwagi na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że niektóre z ustaleń faktycznych dokonanych przez Sąd I instancji były bezsporne. Skarżący w wywiedzionych apelacjach nie kwestionowali faktu, że pojazdy będące przedmiotem przypisanych im przestępstw zostały uzyskane za pomocą czynu zabronionego, a więc pochodziły z kradzieży, czego potwierdzeniem jest również zabezpieczona w sprawie dokumentacja. Poza sporem była również okoliczność, że żaden z rzeczywistych właścicieli pojazdów, nie dokonywał osobiście ich sprzedaży i nie był stroną umów, które były podstawą ich rejestracji w Polsce.

Apelujący kwestionowali natomiast świadomość oskarżonych co do faktu, że zabezpieczone pojazdy pochodziły z przestępstwa. Mianowicie zarzucali, że oskarżeni przewożąc przedmiotowe samochody z Belgii do Polski, nabywając je i następnie zbywając innym osobom, nie mieli świadomości co do ich przestępczego pochodzenia. Jednak ustalenia Sądu Okręgowego w tym zakresie co do oskarżonych : J. A. (1), M. W. (1), G. P., M. P. i A. W. (1), są również prawidłowe i zasługują na aprobatę. W części motywacyjnej zaskarżonego orzeczenia wskazał on te ustalenia i okoliczności, które pozwalają przyjąć, że wszyscy w/w oskarżeni mieli świadomość co tego, że pojazdy będące przedmiotem transakcji dokonanych z ich udziałem pochodzą z przestępstwa.

Mianowicie wskazał, że z opinii biegłych z zakresu techniki samochodowej, którzy wypowiadali się na okoliczność przerobienia numerów VIN wynika, że w niektórych badanych pojazdach występowały pola numerowe, gdzie już „na pierwszy rzut oka” było widać, że numery nie zostały wykonane fabrycznie tj. w polach numerowych nie było równego rozszeregowania miedzy znakami, powłoka lakierniczy w polu numerowym była grubsza niż na pozostałej części, znaki nie trzymały się jednej linii, tabliczki znamionowe były wykonane z innego materiału niż materiał stosowany przez producenta, w większości samochodów oznaczenia były przerobione przy pomocy tych samych dwóch zestawów numeratorów, których charakterystyczną cechą było to, że w jednym zakończenia cyfr były zaokrąglone, a w drugim ścięte, kanciaste (k. 11628-11628v, 11962-11962v, 11962v, 8142).

Opinie biegłych istotnie wskazują, że w niektórych przypadkach ingerencję w pole numerowe można było stwierdzić wyłącznie w warunkach laboratoryjnych (k. 11605, 11608, 11611, 11614, 11617, 11620, 11623, 11626 – t. 69). Jednak jak wynika chociażby z opinii biegłego S. P., w większości badanych przez niego samochodów, gdyby użytkownik dokładnie przyjrzał się polom numerowym, to zauważyłby ingerencję w pole numerowe (k. 11962v). W wydanych opiniach wskazał też na przypadki, gdzie w polach numerowych nadwozia nie było równego rozszeregowania miedzy znakami, co było widoczne już „na pierwszy rzut oka” (k. 3975-3976, 4546- 4548).

Jednak do oceny czy znaki w polach numerowych nadwozia są równomiernie rozmieszczone nie jest niezbędna wiedza specjalna biegłego. Jest to w stanie ocenić każdy nie tylko w oparciu o bezpośrednie oględziny pojazdu, ale również na podstawie wykonanych zdjęć pola numerowego nadwozia. W zdecydowanej większości pojazdów tego rodzaju zdjęcia zostały wykonane i są one bardzo precyzyjne. Wskazują one, że istotnie tego rodzaju różne rozszeregowanie miedzy znakami występuje (vide: k. 17, 165, 308, 651, 832, 1055, 1191, 1328, 1543, 1648, 1812, 1985, 2124, 2305, 2461, 4595v, 4799, 4913, 5071v, 5227v, 5354, 5798, 6072, 6219, 6612v, 7571v, 7432, 2594, 3077, 3385, 5928, 5987). Oceny tej nie może też zmienić powołana w apelacji przez obrońcę G. P. i M. P. opinia biegłego T. B., która nie został dopuszczona przez sąd i jako opinia wyłącznie prywatna, nie może stanowić podstawy ustaleń faktycznych w sprawie. Dodać należy, że wniosek obrońcy o dopuszczenie tego dowodu nie został złożony przed Sądem Okręgowym w Białymstoku lecz przed Sądem Rejonowym w Bielsku Podlaskim. Opinia ta została potraktowana jako dokument i została również ujawniona i zaliczona w poczet materiału dowodowego (k. 13710), a więc Sąd Okręgowy winien do niej odnieść się w pisemnych motywach wyroku, czego nie uczynił. Jednak uchybienie to nie miało wpływu na treść wyroku. Nie podważa ona bowiem poczynionych w sprawie ustaleń, zważywszy na fakt, że nierównomierne rozszeregowanie znaków w polu numerowym VIN było tylko jedną z wielu okoliczności stanowiących podstawę do przyjęcia, że oskarżeni mieli świadomość co do nielegalnego pochodzenia pojazdów objętych postępowaniem w niniejszej sprawie.

Kluczyki przekazane wraz z pojazdem nie były również oryginalne. W wielu przypadkach nie otwierały wszystkich zamków w samochodzie, a w szczególności schowka, pokrywy bagażnika i tylnego oparcia.

W przypadku poszczególnych oskarżonych, którzy przyjmowali tego rodzaju pojazdy do dalszej odsprzedaży wystąpiły widoczne wady fizyczne i prawne, o których oskarżeni : J. A. (1), G. P., M. P., M. W. (1) i A. W. (1) wiedzieli, a tym samym mieli świadomość, że pochodzą one z przestępstwa.

I tak J. A. (1) sprowadził do Polski 42 samochody pochodzące z przestępstwa, z czego 16 pojazdów przekazał W., S. i I. J., którzy prowadzili w B. komis samochodowy (...), a które następnie zostały odsprzedane innym osobom :

- V. (...) (pole numerowe nadwozia zawierało nierównomiernie rozmieszczone znaki);

- V. (...) (pole numerowe nadwozia zawierało nierównomiernie rozmieszczone znaki, w pojeździe wymieniono komplet zamków);

- V. (...) (pole numerowe nadwozia zawierało nierównomiernie rozmieszczone znaki);

- V. (...) (nieoryginalna tabliczka znamionowa, ślady po wymianie zamków, kluczyk nie otwierał klapy bagażnika);

- V. (...) (pole numerowe nadwozia zawierało nierównomiernie rozmieszczone znaki, kluczyk nie otwierał tylnych siedzeń);

- V. (...) (pole numerowe nadwozia zawierało nierównomiernie rozmieszczone znaki, kluczyk nie otwierał tylnych siedzeń, zamek pokrywy bagażnika był uszkodzony);

- V. (...) (pole numerowe nadwozia zawierało nierównomiernie rozmieszczone znaki);

- V. (...) (pole numerowe nadwozia zawierało nierównomiernie rozmieszczone znaki);

- V. (...) (pole numerowe nadwozia zawierało nierównomiernie rozmieszczone znaki);

- V. (...) (pole numerowe nadwozia zawierało nierównomiernie rozmieszczone znaki);

- (...) (pole numerowe nadwozia zawierało nierównomiernie rozmieszczone znaki);

- V. (...) (pole numerowe nadwozia zawierało nierównomiernie rozmieszczone znaki);

- V. (...) (pole numerowe nadwozia zawierało nierównomiernie rozmieszczone znaki, kluczyk nie otwierał zamka schowka);

- V. (...) (pole numerowe nadwozia zawierało nierównomiernie rozmieszczone znaki);

- V. (...) (pole numerowe nadwozia zawierało nierównomiernie rozmieszczone znaki);

- V. (...) (pole numerowe nadwozia zawierało nierównomiernie

rozmieszczone znaki).

Wraz z pojazdami przedstawiono mu sfałszowane umowy kupna – sprzedaży, w których wpisane były dane rzekomego właściciela oraz zawierały już podpisy sprzedającego.

J. A. (1) sprowadził do Polski i przekazał D. K. samochód V. (...) (pole numerowe nadwozia zawierało nierównomiernie rozmieszczone znaki, klucze nie otwierały tylnych oparć i zamka schowka). Wraz z pojazdem kupującemu przedstawił sfałszowaną umowę kupna – sprzedaży, w której wpisane były dane rzekomego właściciela oraz zawierały już podpisy sprzedającego. Umowę na jeden z pojazdów na polecenie J. A. (1) wypisała B. M..

Kolejne trzy pojazdy zostały zatrzymane na posesji J. A. (1) :

- B. (...) (pole numerowe nadwozia zawierało nierównomiernie rozmieszczone znaki);

- V. (...) (pole numerowe nadwozia zawierało nierównomiernie rozmieszczone znaki);

- V. (...) (znaki w polu numerowym były w miarę równomiernie rozmieszczone i nie wzbudzały wątpliwości co do ich autentyczności).

J. A. (1) sprzedał sam pojazdy:

- V. (...) (tabliczka znamionowa była nieoryginalna, kluczyk nie otwierał zamka pokrywy bagażnika, pole numerowe nadwozia zawierało nierównomiernie rozmieszczone znaki);

- V. (...) (kluczyk nie otwierał schowka i pokrywy bagażnika);

- V. (...) (pole numerowe nadwozia zawierało nierównomiernie rozmieszczone znaki);

Wraz z pojazdami kupującemu przedstawił sfałszowane umowy kupna sprzedaży, w których wpisane były już dane rzekomego właściciela.

J. A. (1) przekazał M. W. (1) pojazdy :

- S. (...) (tabliczka znamionowa była nieoryginalna, kluczyk nie otwierał zamka pokrywy bagażnika i schowka);

- V. (...) (kluczyk nie otwierał zamka pokrywy bagażnika, widoczne były ślady po wymianie zamka w drzwiach i stacyjki);

- (...) (pole numerowe nadwozia zawierało nierównomiernie rozmieszczone znaki, tabliczka znamionowa była nieoryginalna);

- V. (...) (kluczyk nie otwierał zamka pokrywy bagażnika i tylnego oparcia);

- V. (...) (kluczyk nie otwierał zamka pokrywy bagażnika);

- V. (...) (kluczyk nie otwierał zamka pokrywy bagażnika i schowka, pole numerowe nadwozia zawierało nierównomiernie rozmieszczone znaki);

- V. (...) (pole numerowe nadwozia zawierało nierównomiernie rozmieszczone znaki);

- V. (...) (pole numerowe nadwozia zawierało nierównomiernie rozmieszczone znaki, kluczyk nie otwierał zamka pokrywy bagażnika);

- (...) (pole numerowe nadwozia zawierało nierównomiernie rozmieszczone znaki);

- S. (...) (kluczyk nie otwierał schowka, pole numerowe nadwozia zawierało nierównomiernie rozmieszczone znaki);

- V. (...) (pole numerowe nadwozia zawierało nierównomiernie rozmieszczone znaki).

Z powołanych samochodów M. W. (1) :

- sprzedał bezpośrednio innym osobom samochody: V. (...), V. (...), S. (...), (...);

- przekazał do komisu w Ł., którego właścicielem był G. P. samochody : S. (...), V. (...), V. (...) 5, V. (...), V. (...), V. (...);

- (...) użytkował sam.

W transakcjach dotyczących zbytu następujących pojazdów M. W. (1) pomagał jego bratanek A. W. (1) : S. (...), V. (...), (...), V. (...), V. (...), V. (...), V. (...), V. (...).

- G. P. sprzedał samochody przy udziale brata M. P. : S. (...), V. (...), (...), V. (...), V. (...);

- G. P. sprzedał samochody przy udziale brata M. P. oraz J. K. : S. (...), V. (...), (...), V. (...), V. (...), V. (...).

G. P. sprzedał samochód V. (...), który posiadał pole numerowe nadwozia z nierównomiernie rozmieszczonymi znakami, zaś umowę sprzedaży pojazdu wypisał J. K. (3). Z udziałem G. P. i M. P. zostały również sprzedane samochody : (...), A. (...), (...), przy czym w ostatnim z pojazdów kluczyk nie otwierał tylnego siedzenia.

G. P. wspólnie z M. P. sprzedali również pojazdy :

- S. (...) (tabliczka znamionowa była nieoryginalna, kluczyk nie otwierał zamka pokrywy bagażnika i schowka);

- V. (...) (kluczyk nie otwierał zamka pokrywy bagażnika, widoczne były ślady po wymianie zamka w drzwiach i stacyjki);

- (...) (pole numerowe nadwozia zawierało nierównomiernie rozmieszczone znaki, tabliczka znamionowa była nieoryginalna);

- V. (...) (kluczyk nie otwierał zamka pokrywy bagażnika i tylnego oparcia);

- V. (...) (kluczyk nie otwierał zamka pokrywy bagażnika).

Transakcjom tym towarzyszyło również fałszowanie umów kupna sprzedaży. W przypadku pojazdów : S. (...), (...), V. (...), umowy kupna sprzedaży wypisał J. K. (3), umowę sprzedaży na pojazd B. (...) mógł wypełnić M. W. (1), zaś na A. (...)D. W..

A. i M. W. (1) sprzedali samochody :

-V. (...) (pole numerowe nadwozia zawierało nierównomiernie rozmieszczone znaki);

-V. (...) (pole numerowe nadwozia zawierało nierównomiernie rozmieszczone znaki, kluczyk nie otwierał schowka);

- (...) (kluczyk nie otwierał schowka);

- V. (...) (znaki w polu numerowym były w miarę równomiernie rozmieszczone i nie wzbudzały wątpliwości co do ich autentyczności);

-V. (...) (pole numerowe nadwozia zawierało nierównomiernie rozmieszczone znaki).

Wraz z pojazdami sprzedającym przedstawili sfałszowane umowy kupna sprzedaży, w których wpisane były już dane rzekomego właściciela. Umowę sprzedaży na pojazd V. (...) wypełnił M. M. (4).

Jeśli zatem chociażby w przypadku jednego z samochodów pojawiły się wątpliwości co do legalności pochodzenia pojazdu, na oskarżonych spoczywał obowiązek sprawdzenia tego w odniesieniu do wszystkich pojazdów pochodzących od tego samego dostawcy, czego oskarżeni nie uczynili. Należy w tym kontekście zauważyć, że dostawcą wszystkich pojazdów w Belgii dla J. A. (1) był mężczyzna o pseudonimie (...), wszystkie pojazdy sprzedane przez M. M. (1) i J. M. (1) pochodziły od J. A. (1). Pojazdy sprzedane z udziałem M. W. (1), A. W. (1), M. P. i G. P. zostały dostarczone również przez J. A. (1).

Wszystkie pojazdy objęte postępowaniem w niniejszej sprawie pochodziły więc z tego samego źródła i od tego samego dostawcy, zdecydowana większość z nich posiadała widoczne gołym okiem wady fizyczne poddające w wątpliwość legalne źródło ich pochodzenia, właściciele wpisani w dokumentach - umowach sprzedaży, nie uczestniczyli w transakcjach i nie podpisywali tychże umów w obecności oskarżonych, co uniemożliwiało również sprawdzenie ich tożsamości i zbadanie uprawnień do dysponowania pojazdem. Jeśli zatem w zaistniałych okolicznościach, żaden z oskarżonych nie podjął jakichkolwiek czynności mających na celu sprawdzenie czy pojazdy te pochodzą z legalnego źródła, to oznacza, że mieli oni pełną świadomość, że pochodzą z przestępstwa. Z tego też powodu przed sprzedażą nie sprawdzali ich pochodzenia.

Biegły J. B. podał, że fizyczną ingerencję w pole numerowe nadwozia po dokładnych oględzinach można było stwierdzić we wszystkich badanych przez niego pojazdach (k. 11962v). Sąd Okręgowy istotnie nie ustalił jakich konkretnie pojazdów dotyczyły te spostrzeżenia biegłych. Jednak opinie biegłych wskazują, że skala tego zjawiska była na tyle duża, że dawała podstawę do powzięcia istotnych wątpliwości co do legalnego źródła wszystkich pojazdów nabywanych od tego samego dostawcy, będących przedmiotem transakcji i zbadania tej kwestii w autoryzowanej stacji samochodowej lub przez biegłego, czego oskarżeni nie uczynili.

Podkreślić należy, że w praktyce, w wielu przypadkach, potencjalni nabywcy samochodów używanych, w tym przedstawiciele komisów, sprawdzają w ten sposób legalność nabywanych pojazdów, w tym autentyczność numerów VIN, co potwierdził też w swojej opinii biegły S. P. (k. 11962).

Kolejną okolicznością, która dawała podstawę do zakwestionowania legalnego źródła pochodzenia pojazdów i obligowała do ich sprawdzenia były przekazywane wraz pojazdami dokumenty, w tym przede wszystkim umowy kupna – sprzedaży wypełnione „in blanco”, w których wpisane było już imię i nazwisko sprzedawcy i który nie był obecny osobiście podczas dokonywanej transakcji. Tym samym oskarżeni nabywając te pojazdy nie wiedzieli czy osoby figurujące w tych umowach są rzeczywistymi ich właścicielami i nie mieli możliwości sprawdzenia ich tożsamości, a tego rodzaju powinność spoczywa również po stronie nabywcy. Powoływanie się tym zakresie na bliżej nieokreśloną praktykę jest całkowicie nieuzasadnione i nie zwalniało oskarżonych od tej powinności. Dodać należy, że w niektórych przypadkach ustalono, kto był rzeczywistym wykonawcą podpisów po stronie sprzedającego i nie był to właściciel pojazdu. Co więcej, A. W. (1) podał, że na niektóre samochody nie było przygotowanych umów kupna – sprzedaży wypełnionych „in blanco”. J. A. (1) przekazał im, że na te samochody „sami mamy załatwić umowy” (k. 9256).

Z zeznań J. K. (3) wynika nawet, że jeden z oskarżonych tj. G. P. osobiście w jednej z umów wpisał dane sprzedającego i nakreślił jego podpis. Co więcej świadek podał, że oskarżonych G. P. i M. P. „nie interesowały umowy, oni dawali pieniądze i odbierali samochód”, co przyznał też M. W. (1) (k. 9982-9984). Ceny samochodów były znacznie niższe tj. 10-15% od cen rynkowych (k.9698-9700, 9797).

J. A. (1) przyznał, że on również wiedział, że mężczyzna o którym mówił (...) i od którego nabył wszystkie pojazdy, prowadził swój warsztat samochodowy nielegalnie. Pozostawał z nim w bardzo bliskich relacjach osobistych, co świadczy o tym, że miał świadomość jaką działalnością zajmuje się i porozumiał się z nim co do sprzedaży kradzionych samochodów. Na jego świadomość co do takiego procederu wskazuje też jego reakcja na informację o zatrzymaniu przez Policję jednego z pojazdów sprowadzonych przez niego z Belgii (k. 9174 wyjaśnienia M. M. (1)).

Okoliczność, że pojazdy przeszły bez przeszkód odprawę celną, badania techniczne i bez żadnych komplikacji zostały zarejestrowane na terenie Polski nie zmienia tej oceny. Celem tych czynności urzędowych nie było bowiem sprawdzenie legalnego pochodzenia samochodów. Rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji dokonuje się wyłącznie na postawie przedłożonych dokumentów. Natomiast diagnosta podczas badań technicznych pojazdu nie ocenia numerów nadwozia, a jedynie spisuje je, co potwierdził w swojej opinii biegły S. P. (k. 11962v). Ponadto do pojazdów były dołączone oryginalne dowody rejestracyjne w których były wpisane numery nadwozia zgodne z przerobionymi numerami VIN.

To na oskarżonych, którzy trudnili się sprowadzaniem samochodów z zagranicy i ich sprzedażą innym osobom na terenie Polski, spoczywał szczególny obowiązek sprawdzenia tych pojazdów pod kątem ich legalności. Ich nabywcy kupując pojazd od firmy – komisu (...) w B. i komisu prowadzonego w Ł. przez G. P., a więc podmioty fachowe, mieli bowiem prawo oczekiwać, że samochód został już wcześniej sprawdzony. Tym należy też tłumaczyć okoliczność, że samochody były kupowane przez inne osoby, w tym przez znajomych oskarżonych i nie były przez nich sprawdzane przez biegłych lub autoryzowane stacje serwisowe, mimo zapewnień, że istnieje taka możliwość.

W konkluzji Sąd Okręgowy zasadnie przyjął, że oskarżeni : J. A. (1), G. P., M. P., M. W. (1) i A. W. (1) mieli świadomość co do pochodzenia samochodów z nielegalnego źródła, świadomie przyjmowali je jako kradzione i przekazywali dalej lub bezpośrednio sprzedawali ostatecznym odbiorcom ze świadomością, że pojazdy pochodzą z kradzieży, wprowadzając ich tym samym w błąd i doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Prawidłowo też ustalił, że oskarżeni działali w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry podjętego zamiaru, a więc w ramach czynu ciągłego określonego w art. 12 k.k.

Takie też ustalenia Sąd Okręgowy poczynił w zakresie czynu przypisanego oskarżonemu A. W. (1) przyjmując, że w ramach jednego czynu ciągłego dopuścił się paserstwa umyślnego oraz pomocnictwa do oszustwa. Przyjęcie takiej kwalifikacji prawnej czynu w świetle przyjętych ustaleń jest zasadne i pozbawione sprzeczności. Obrońca A. W. (1) w złożonej apelacji wnosił wprawdzie zastrzeżenia do tak przyjętej kwalifikacji, jednak nie wskazał jednocześnie dlaczego przyjęcie takiej kwalifikacji w zaistniałych okolicznościach nie jest możliwe. Dlatego też głębsza polemika z zarzutami wniesionego środka odwoławczego w tym zakresie nie jest możliwa.

Całkowicie bezzasadny jest również podniesiony przez niego zarzut jakoby Sąd zobligowany był zbadać, czy czyn przypisany A. W. (1) stanowił w czasie jego zaistnienia przestępstwo na terenie Królestwa Belgii i Holandii. Zauważyć należy, że czyn ten został popełniony nie tylko na terenie Królestwa Belgii i Holandii, ale również na terenie Polski, co oznacza, że ma do niego zastosowanie polskie prawo karne. Przepis art. 5 k.k., który stanowi, że ustawę karną polską, stosuje się do sprawcy, który popełnił czyn na terenie RP, znajduje zastosowanie również wówczas, gdy jednym z miejsc popełnienia czynu zabronionego będzie terytorium RP, a z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Ponadto art. 112 pkt 5 k.k. określa bezwzględne stosowanie ustawy polskiej nie zależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego do obywatela polskiego w razie popełnienia przestępstwa, z którego została osiągnięta, chociażby pośrednio, korzyść majątkowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ten warunek został również spełniony w niniejszej sprawie. Nie ulega przecież wątpliwości, że wszyscy oskarżeni nie zajmowali się charytatywnie zbytem pojazdów objętych postępowaniem na terenie RP lecz działali w celu osiągniecia korzyści majątkowej i taką korzyść odnieśli.

Zgodzić się jedynie należy ze stanowiskiem obrońcy J. A. (1), że postawa przyjęta w procesie przez W. i S. J. nie przesądza o winie J. A. (1). Ustalenia dotyczące sprawstwa oskarżonych winny być czynione indywidualnie do każdego z nich w aspekcie całokształtu materiału dowodowego zebranego w sprawie. Istotnie analiza akt sprawy wskazuje, że wyjaśnienia W. i S. J. w zakresie świadomości co do pochodzenia pojazdów w zbyciu których uczestniczyli, nie była jednoznaczna, na co wskazuje chociażby ich treść zawarta na kartach 8309-8319 akt sprawy. Podczas przesłuchania w dniach 9.05.2017 r. i 9.05.2007 r. W. J. wprawdzie werbalnie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i zadeklarował wole dobrowolnego poddania się karze, ale jednocześnie zaprzeczył, że miał świadomość, iż zbyte przez niego pojazdy pochodziły z kradzieży (k. 8316). Jednak zaistniałe uchybienie, w ocenie Sądu Apelacyjnego, nie miało wpływu na treść zaskarżonego wyroku, albowiem sprawstwo i wina J. A. (1) zostały wykazane innymi powołanymi powyżej dowodami.

Dodać jednak należy, że wyjaśnienia W. J. posiadają również określoną wartość dowodową w aspekcie odpowiedzialności karnej J. A. (1). Wyjaśnił on bowiem w jakich okolicznościach były fałszowane umowy na pojazdy sprowadzane z Belgii. Przyznał mianowicie, że część z nich sam wypełnił wpisując dane osoby figurującej w dowodzie rejestracyjnym i podpisując się za sprzedającego, a część z nich dał do wypełnienia „jakiemuś alkoholikowi”. Natomiast druki umów w języku francuskim, flamandzkim i francusko – polskim kupował na giełdzie w B. (k. 8315 – 8316).

Nieco odmiennie kształtuje się natomiast odpowiedzialność karna M. M. (1) i J. M. (1), którzy działając wspólnie i w porozumieniu z J. A. (1) sprzedali 8 samochodów, przy czym sprzedali te pojazdy w imieniu J. A. (1), który decydował również o cenie sprzedaży i warunkach sporządzanych umów. Natomiast rola M. M. (1) i J. M. (1) ograniczyła się do udzielenia pomocy do zbycia samochodów, a mianowicie do zamieszczania ofert sprzedaży w internecie, udostępnieniu pojazdów potencjalnym nabywcom, nawiązywaniu z nimi kontaktów telefonicznych, przedstawieniu do podpisania przygotowanych uprzednio umów in blanco i odebrania sumy pieniędzy pochodzącej ze sprzedaży, którą następnie przekazywali J. A. (1).

Pojazdy w sprzedaży, których uczestniczyli tj. V. (...), V. (...), V. (...), V. (...), V. (...), V. (...), V. (...) nie posiadały żadnych wyraźnie widocznych wad fizycznych, które wskazywałyby na nielegalne źródło ich pochodzenia. Pole numerowe nadwozia nie budziły wątpliwości co do ich autentyczności, zawierały w miarę równomiernie rozmieszczone znaki, zaś dołączone do pojazdów kluczyki otwierały wszystkie zamki. Jedynie w samochodzie V. (...) wkładka bębenkowa drzwi pokrywy bagażnika była uszkodzona, co mogło być wynikiem normalnej eksploatacji pojazdu.

W tym stanie rzeczy nie sposób przyjąć, że oskarżeni M. M. (1) i J. M. (1) z całą pewnością wiedzieli, że pojazdy te pochodzą z kradzieży lub też przewidywali taką możliwość i godzili się na to, a tym samym nie można im również przypisać świadomego posłużenia się sfałszowanymi dokumentami dotyczącymi tych pojazdów, jak też wprowadzenia w błąd nabywców tych pojazdów, a więc pokrzywdzonych i doprowadzenia ich w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Przestępstwo oszustwa jak też przestępstwo użycia podrobionego dokumentu jako autentycznego może być bowiem popełnione tylko z zamiarem bezpośrednim kierunkowym, którego w świetle zebranych dowodów nie sposób im przypisać.

Obaj oskarżeni na podstawie okoliczności w jakich zostały im przekazane przedmiotowe pojazdy przez J. A. (1), mogli jednak i powinni przypuszczać, że zostały uzyskane za pomocą czynu zabronionego, a więc z przestępstwa. Wiedzieli, że przekazane im pojazdy nie stanowiły własności J. A. (1). W dokumentach jako właściciele wpisane były inne osoby, których oskarżeni nie znali i nie mieli też możliwości potwierdzenia ich tożsamości i uprawnień do dysponowania tymi samochodami. Wraz z pojazdami J. A. (1) przekazał im sfałszowane umowy kupna – sprzedaży, w których wpisane były dane rzekomego właściciela oraz zawierały już podpisy sprzedającego. Zaznaczyć należy, że w świetle opinii grafologicznej nie można wykluczyć, że w przypadku sprzedaży samochodu V. (...) nr rej. (...) umowę kupna-sprzedaży wypisała B. M., a więc matka M. M. (1) i żona J. M. (1) (k. 8158, 9005). B. M. przyznała, że na prośbę J. A. (1) wypisała treść umowy na przekazanym jej czystym druku umowy, w tym wpisała dane sprzedającego, o czym obaj oskarżeni musieli wiedzieć (k. 9005v). Umowa dotyczyła samochodu V. (...) zakupionego przez E. K.. Oskarżeni musieli zatem wiedzieć, że za sprzedającego nie podpisał się wpisany w umowie jako właściciel i nieobecny podczas zawieranej transakcji C. G. (1) lecz inna osoba.

Nabywcy samochodów zgłaszali im również swoje wątpliwości co do legalnego źródła pochodzenia pojazdów. Jednym z nich był R. Ł., któremu nie wystarczyła przedstawiona mu i podpisana już umowa in blanco i zażądał, aby M. M. (1) potwierdził własność oferowanego do sprzedaży pojazdu, co też uczynił. W złożonych wyjaśnieniach M. M. (1) przyznał, że osobiście podpisał umowę kupna sprzedaży samochodu V. (...) podając się za jego właściciela, którym faktycznie nie był (k. 9116). Fakt ten potwierdza treść zabezpieczonej umowy (k. 2846). Tego rodzaju czynność musiała nastąpić w uzgodnieniu z J. A. (1), który był faktycznym dysponentem pojazdu i z jego akceptacją. Jeśli zatem do zbycia pojazdu konieczne było poświadczenie nieprawdy w umowie kupna-sprzedaży, to okoliczność ta dawała podstawę do powzięcia wątpliwości co do legalnego źródła pochodzenia zbywanego pojazdu. O tym, że podniesione okoliczności wskazywały na nielegalne źródło pochodzenia pojazdów powinien również wiedzieć J. M. (1), który sam przyznał, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmował się sprzedażą samochodów sprowadzanych z za granicy (k. 8907).

Uwzględniając powyższe ustalenia, Sąd Apelacyjnych zmienił w tej części zaskarżony wyrok przyjmując, iż oskarżeni M. M. (1) i J. M. (1), w ramach ciągu przestępstw, dopuścili się czynów z art. 292 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2009.206.1589)) w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to wymierzył każdemu z nich kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości po 100 (sto) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki dziennej za równoważną kwocie 50 (pięćdziesięciu) złotych, uznając, że tak orzeczone kary są adekwatne do stopnia winy oskarżonych i społecznej szkodliwości czynów których dopuścili się.

Zastrzeżeń nie budzi też wymiar kar pozbawienia wolności i grzywny orzeczonych wobec pozostałych oskarżonych. Zauważyć należy, że wymiar zarówno kar pozbawienia wolności i kar grzywny oscyluje w dolnych granicach ustawowego zagrożenia. Wysokość tych kar, zgodnie z zasadą indywidualizacji kar, została zróżnicowana i dostosowana do stopnia winy każdego ze sprawców i społecznej szkodliwości przypisanych im czynów. Natomiast orzeczone kary grzywny, zgodnie z dyspozycja art. 33 § 3 k.k. uwzględniają również uzyskiwane przez nich dochody, ich warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Zostały one wymierzone w granicach od 5000 zł. do 10000 zł., a więc ich wymiar nie jest rażąco wysoki uwzględniając skalę prowadzonej przez oskarżonych działalności przestępczej, obejmującej mienie znacznej wartości i wysokość osiągniętej przez sprawców korzyści majątkowej. W sytuacji, gdy spełnione zostały przesłanki określone w art. 46 § 1 k.k. Sąd uprawniony był również orzec obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

Istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia w tym przedmiocie nie miały zatem przedstawione przez obrońców : J. A. (1), A. W. (1), M. W. (1), G. P. i M. P. dokumenty na okoliczność aktualnej sytuacji finansowej oskarżonych, ich możliwości płatniczych, czy też naprawienia szkody pokrzywdzonym w tym postępowaniu, jak też w innych postępowaniach, które toczyły się z ich udziałem. Podniesione okoliczności nie zwalniają bowiem oskarżonych od obowiązku uiszczenia kar finansowych orzeczonych w niniejszej sprawie, jak też od obowiązku naprawienia szkody. Nie mają one bowiem charakteru samoistnego, lecz są naturalną konsekwencja popełnionych przestępstw. Każda osoba wykraczająca poza ramy porządku prawnego musi się liczyć z tym, że czyn zabroniony pociąga za sobą określone przepisami prawa dolegliwości w postaci kary, bądź środka karnego, które będą podlegać wykonaniu. Brak jest zatem podstaw do odstąpienie od ich orzeczenia tylko dlatego, że pociągają za sobą określone negatywne następstwa dla oskarżonych.

Dlatego też nie można zgodzić się z zarzutem apelacji obrońcy oskarżonych G. P. i M. P., jakoby obaj w/w oskarżeni spełnili warunki do skorzystania z instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary przewidzianej w art. 295 § 1 k.k. Wskazać w szczególności należy, że zastosowanie instytucji określonej w powołanym przepisie ma charakter fakultatywny. Priorytetowe znaczenie mają w tym zakresie ogólne dyrektywy wymiaru kary określone przez ustawodawcę w art. 53 k.k., a w szczególności stopień winy oskarżonych i stopień społecznej szkodliwości przypisanych im czynów, a te są znaczne. Z natury rzeczy orzeczone kary muszą również uwzględniać skalę przestępczej działalności każdego ze sprawców, wysokość wyrządzonej szkody i uzyskane przez nich bezprawne korzyści majątkowe. Wszyscy działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uczynili z prowadzonego procederu stałe źródło dochodu, co jest niewątpliwie okolicznością wysoce obciążającą.

J. A. (1) udzielił pomocy do zbycia pochodzących z przestępstwa pojazdów o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.546.400 zł., udzielił pomocy do doprowadzenia innych osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 1.090.400 zł. i doprowadził inne osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 456.000 zł. Podane wartości stanowią mienie znacznej wartości, a więc skala jego przestępczej działalności była ogromna. Dlatego też w jego przypadku Sąd Okręgowy zasadnie ustalił wymiar kary pozbawienia wolności i grzywny na najwyższym poziomie spośród wszystkich sprawców.

W przypadku J. A. (1), M. W. (1), G. P., M. P. i A. W. (1) łączna wartość mienia będąca przedmiotem przypisanych im przestępstw była wprawdzie nieco niższa, jednak również stanowiła mienie znacznej wartości w rozumieniu art. 115 § 5 k.k.

Z uwagi na wymiar kar orzeczonych wobec oskarżonych J. A. (1) i M. W. (1) Sąd nie miał też możliwości zastosowania dobrodziejstwa w postaci warunkowego zawieszenia ich wykonania. Taka możliwość istniała jedynie w odniesieniu do pozostałych oskarżonych (uwzględniając wymiar orzeczonych kar pozbawienia wolności i zastosowanie przez sąd ustawy obowiązującej poprzednio jako względniejszej dla sprawców tj. sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postepowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009.206.1589), która weszła w życie 8 czerwca 2010 r.). Wówczas jeszcze istniała możliwość warunkowego zwieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności w wymiarze nie przekraczającym 2 lat. Obecna treść przepisu art. 69 § 1 k.k., który umożliwia warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym roku została wprowadzona ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U poz. 396) i obowiązuje dopiero od dnia 1 lipca 2015 r. Tym samym Sąd winien uzasadnić dlaczego z tej możliwości nie skorzystał.

Zgodzić się należy ze stanowiskiem skarżących, że cześć motywacyjna zaskarżonego wyroku w tym zakresie jest zbyt ogólnikowa i niewystarczająca. Brak ten dotyczy w szczególności nie wskazania przez sąd dlaczego nie skorzystał z instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kar pobawienia wolności wobec oskarżonych : J. M. (1), M. M. (1), G. P., M. P. i A. W. (1), których wymiar nie przekraczał 2 lat.

W ocenie Sądu Apelacyjnego wszyscy w/w oskarżeni zasługują na to dobrodziejstwo nie tylko z uwagi na znacznie niższy stopień winy, mniejszy zakres przypisanej im działalności przestępczej i związany z tym niższy stopień demoralizacji, ale z uwagi na ich właściwości, warunki osobiste i dotychczasowy sposób życia, w tym uprzednią niekaralność oraz pokrycie przez niektórych z nich szkody wyrządzonej przestępstwem.

Tym samym spełniają oni wszystkie ustawowe przesłanki określone w art. 69 § 1 i 2 d.k.k. warunkujące skorzystanie z dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonych kar pozbawienia wolności.

Dlatego też Sąd Apelacyjny uwzględnił podniesiony w apelacjach obrońców oskarżonych: J. M. (1), M. M. (1), G. P., M. P. i A. W. (1) zarzut rażącej niewspółmierności kar orzeczonych wobec tychże oskarżonych i zmienił w tej części zaskarżony wyrok poprzez warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonych wobec nich kar pozbawienia wolności na okres próby wynoszący 3 lata, który będzie wystarczającym okresem pozwalającym na weryfikację ich postawy i stosunku do obowiązującego porządku prawnego.

Tak orzeczone kary nie przekraczają stopnia winy oskarżonych, spełnią pokładane w nich cele zapobiegawcze i wychowawcze i nie można ich postrzegać jako rażąco surowych.

W pozostałym zakresie, z przyczyn powyżej wskazanych, wniesione apelacje nie zostały uwzględnione.

Z tych też względów Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji wyroku.

O opłatach za drugą instancję rozstrzygnięto na mocy art. 8 i 10 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych, o pozostałych kosztach procesu za postepowanie odwoławcze zgodnie z art. 636 § 1 k.p.k. w zw. z art. 636 § 2 k.p.k. w zw. z art. 633 k.p.k., art. 624 § 1 k.p.k., zaś o kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżonemu M. M. (1) i oskarżycielowi posiłkowemu M. J. (2) za postępowanie przed sądem drugiej instancji zgodnie z treścią § 17 ust. 1 pkt 5 w zw. z § 4 ust. 1 - 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r., poz.1714).