Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 305/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 listopada 2017 roku

Sąd Rejonowy w Brodnicy II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący:

SSR Małgorzata Redmerska – Górna

Protokolant:

st. sekr. sądowy Marzena Sowińska

w obecności Prokuratora /

po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2017 roku

sprawy R. K. s. R., E. z d. W.,

ur. (...) w L.,

oskarżonego o to, że

w dniu 27 listopada 2015 roku w B. przy ul. (...), woj. (...)- (...) wbrew przepisom ustawy posiadał przy sobie woreczek foliowy z zawartością środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste o masie netto 0,41 grama,

tj. o czyn z art. 62 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

orzeka:

I/ uznaje oskarżonego R. K. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z tym ustaleniem, że stanowi on wypadek mniejszej wagi z art. 62 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na mocy art. 62 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 33 § 1 i 3 kk wymierza oskarżonemu karę grzywny w wymiarze 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych przyjmując za równowartość jednej stawki kwotę 10 (dziesięć) złotych;

II/ na mocy art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej kary grzywny okres zatrzymania w dniach od 27.11.2015r. godz. 21:45 do 29.11.2015r. godz. 13:40 zaokrąglając w górę do pełnego dnia i przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie równoważny jest dwóm stawkom dziennym grzywny;

III/ zwalnia oskarżonego od opłaty sądowej, a wydatkami postępowania obciąża Skarb Państwa.