Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX C 123/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 listopada 2015 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie IX Wydział Egzekucyjny w składzie:

Przewodniczący:

SSR Katarzyna Mackojć

Protokolant:

Joanna Górska

po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2015 r. w Szczecinie

sprawy z powództwa (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we W.

przeciwko (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W.

o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji

I.  zwalania od egzekucji prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie P. M. w sprawie KM 226/14 ruchomość w postaci pojazdu marki O. (...) numer rejestracyjny (...), numer nadwozia (...);

II.  zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 545 zł (pięciuset czterdziestu pięciu złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSR Katarzyna Mackojć