Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX P 646/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 października 2018 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Żarkowska

Protokolant: stażysta Patrycja Malcherek

po rozpoznaniu w dniu 2 października 2018 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy E. T.

przeciwko Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w G.

o wynagrodzenie

I. oddala odwołanie,

II. odstępuje od obciążania powoda kosztami procesu.