Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 351/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20.11.2018 roku

Sąd Rejonowy II Wydział Karny w Ś. w składzie:

Przewodniczący SSR Joanna Zaganiacz

Protokolant Anna Pawłowska

po rozpoznaniu dnia 24 września 2018 roku, 23 października 2018 roku, 20 listopada 2018 roku sprawy karnej

D. K.

urodzonego (...) w Ś., syna E. i U. z d. K.

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 29 listopada 2017 roku wtargnął do mieszkania M. O. przy ul. (...) w S. woj. (...) i nie opuścił go pomimo żądania pokrzywdzonej,

tj. o czyn z art. 193 k.k.

II.  w dniu 29 listopada 2017 roku w S., woj. (...) groził pokrzywdzonej M. O. pozbawienia życia i zdrowia, które to groźby wzbudziły w zagrożonej uzasadnioną obawę spełnienia

tj. o czyn z art. 190 § 1 k.k.

III.  w dniu 28 listopada 2017 roku w S. woj. (...) naruszył nietykalność cielesną pokrzywdzonej M. O. w ten sposób, że popchnął na ścianę.

tj. o czyn a art. 217 § 1 k.k.

I.  oskarżonego D. K. uniewinnia od popełnienia czynów opisanych w pkt. I-III części wstępnej wyroku;

II.  koszty procesu zalicza na rachunek Skarbu Państwa.