Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 138/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 marca 2019 r.

Sąd Rejonowy w Szczytnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Jowita Sikorska

Protokolant p.o. sekr. sąd. P. B.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2019 r. w S.

sprawy z powództwa H. K.

przeciwko B. T., K. K., M. K. i A. W.

o alimenty

I.  powództwa oddala,

II.  przyznaje pełnomocnikowi z urzędu adwokatowi A. J. tytułem kosztów zastępstwa prawnego i procesowego wynagrodzenie w kwocie 150 złotych oraz zwrot podatku VAT w kwocie 34,90 złotych, które poleca wypłacić z sum budżetowych Sądu Rejonowego w Szczytnie.

Z/

1.  (...)

2.  (...)

S., 14 marca 2019 r.