Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 725/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 listopada 2018 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący SSR del. Anna Gąsior - Majchrowska

Protokolant sekretarz sądowy Ewa Sudra

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim Marcina Polaka

po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2018 roku

sprawy P. Z. syna H. i Z. z domu T. urodzonego (...) w P.

oskarżonego z art. 226 § 1 k.k. w zb. z art. 212 § 1 i 2 k.k. w zb. z art. 231a k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku

z dnia 3 sierpnia 2018 roku sygn. akt II K 50/18

na podstawie art. 437 § 1 k.p.k., art. 624 § 1 k.p.k., art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 49 poz. 223 z 1983 roku z późniejszymi zmianami)

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zwalnia oskarżonego P. Z. od opłaty za drugą instancję oraz od wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w postępowaniu odwoławczym.