Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1358/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 marca 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca SSO Agnieszka Gocek

Protokolant stażysta Adrianna Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku Z. C.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddziałowi w Ł. w Z.

na skutek odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł. w Z. z dnia 30 maja 2018 roku znak (...) 917/18

o wysokość emerytury

1.  oddala odwołanie;

2.  wniosek Z. C. o przyznanie rekompensaty przekazuje do rozpoznania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddziałowi w Ł. w Z..