Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt X GC 981 /17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 listopada 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Dorota Sulińska – Kowalska

Protokolant: stażysta Adriana Kałuziak

po rozpoznaniu w dniu 30 października 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedziba w Ł.

przeciwko: M. W.

o zapłatę

1.  utrzymuje w mocy w całości nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy w dniu 10lipca 2017 roku w sprawie o sygn. akt. X GNc 307/17;

2.  nie obciąża pozwanej kosztami sądowymi i przejmuje je w ciężar wydatków Skarbu Państwa.