Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: X C 3182/18 upr.

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 listopada 2018 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie, X Wydział Cywilny,

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Agnieszka Brzoskowska

Protokolant:

Sandra Mierzejewska

po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2018 r. w Olsztynie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

przeciwko M. G.

o zapłatę

- oddala powództwo.

SSR Agnieszka Brzoskowska

z./

1. (...)

2. (...)

3. (...)

(...)

O., dnia 23 listopada 2018 r. SSR Agnieszka Brzoskowska