Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 405/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 czerwca 2019 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Konrad Kujawa

Protokolant: Klaudia Suszko

po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2019 r. w Szczecinie

sprawy B. T.

przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w S.

o ustalenie stopnia niepełnosprawności

na skutek odwołania B. T. od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w S. z dnia 26 czerwca 2018 r., znak ON. (...).1.851.2018.A.

oddala odwołanie.