Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 652/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 października 2019 r.

Sąd Rejonowy w Brodnicy- I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:

Asesor sądowy Dawid Sztuwe

Protokolant:

st.sekr. sąd. A.Maciejewska

po rozpoznaniu w dniu 10 października 2019 r. w Brodnicy

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w B.

przeciwko D. B.

o zapłatę

1.  oddala powództwo,

2.  obciąża powoda kosztami procesu.

/Asesor sądowy/

D. S.