Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 142/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 października 2019 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Magdalena Żarkowska

Protokolant: st. sekretarz sądowy Aldona Kołakowska

po rozpoznaniu w dniu 3 października 2019 r. w Szczecinie

sprawy T. A.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o świadczenie rehabilitacyjne

na skutek odwołania T. A. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 11 lutego 2019 roku znak i nr sprawy (...)

oddala odwołanie.