Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX P 212/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 października 2019 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Konrad Kujawa

Protokolant: Monika Michałek

po rozpoznaniu w dniu 4 października 2019 r. w Szczecinie

sprawy z powództwa K. H.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

o odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

oddala powództwo.