Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 392/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 września 2019 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Konrad Kujawa

Protokolant: Patryk Kupis

po rozpoznaniu w dniu 6 września 2019 r. w Szczecinie

sprawy A. Z.

przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w S.

o ustalenie stopnia niepełnosprawności

na skutek odwołania A. Z. od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w S. z dnia 15 czerwca 2018 r., znak ON. (...).1.688.2018.A.

oddala odwołanie.