Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV K 192/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 03 grudnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział IV Karny

w składzie:

Przewodnicząca: S.S.O. Izabela Kowalska

Protokolant: Ewa Dzięgielewska

przy udziale prokuratora: Agnieszki Baj

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 21.03.19, 16.05.19 , 28.05.19 , 05.08.19 , 11.09.19 15.10.19 , 28.10.19 , 19.11.19

sprawy:

P. W. syna Z. i C. z domu A. , urodzonego (...) w P.

oskarżonego o to , że :

w dniu 10 października 2016 roku w P. woj. (...) , w wykonaniu z góry powziętego zamiaru , działając w krótkich odstępach czasu dokonał zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie 400 000 złotych oraz usiłował dokonać zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie 533.938, 49 złotych , co stanowi mienie znacznej wartości , czym działał na szkodę (...) sp. z o.o. z/w P.

tj. o czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

uniewinnia oskarżonego P. W. od popełnienia zarzucanego mu czynu i koszty postępowania w tej sprawie przejmuje na rachunek Skarbu Państwa