Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 642/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 listopada 2019 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Ireneusz Grodek

Protokolant:      stażysta Agata Warzyńska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim Justyny Kwiecińskiej-Tamioła

po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2019 r.

sprawy E. S. syna Z. i M. z domu C. urodzonego (...) w P.

oskarżonego o czyny z art. 178a § 4 kk i inne

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 13 czerwca 2019 r. sygn. akt VII K 280/19

utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

wydatkami poniesionymi w postępowaniu odwoławczym obciąża Skarb Państwa.