Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 881/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 grudnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Tomasz Ignaczak

Protokolant:      stażysta Agata Warzyńska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Opocznie Piotra Waśkiewicza.

po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2019 r.

sprawy D. J. syna A. i M. z domu G., urodzonego (...) w O.

oskarżonego o czyn z art. 207 § 1 kk i inne

na skutek apelacji wniesionych przez obrońcę oskarżonego, prokuratora, oskarżycielkę posiłkową oraz jej pełnomocnika

od wyroku Sądu Rejonowego w Opocznie

z dnia 24 czerwca 2019 r. sygn. akt II K 616/17

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

-

w miejsce czynu zarzuconego w punkcie I aktu oskarżenia ustala, że oskarżony w grudniu 2015 roku w O. spowodował u pokrzywdzonej A. J. widoczne na powierzchniach kończyn podbiegnięcia krwawe powodujące naruszenie czynności narządów jej ciała na okres poniżej dni 7, który to czyn wyczerpywał dyspozycję art. 157 § 2 kk i na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 kpk postępowanie o ten czyn umarza;

-

uchyla zaskarżony wyrok w zakresie czynu zarzuconego w punkcie II aktu oskarżenia i w tej części przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Opocznie;

-

uchyla rozstrzygnięcie z punktu 2;

2.  ustala, iż koszty postępowania związane z czynem z punktu I akt oskarżenia ponosi Skarb Państwa.