Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IV K 240/18

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

S. C.

W okresie pomiędzy 29 stycznia 2018 roku a 31 stycznia 2018 roku w Ł. uderzając rękami Z. W. po głowie, szarpiąc go i ciągnąc po podłodze, jak również wkładając w/wym. do odbytu nogę od stołka spowodował u niego obrażenia ciała w postaci niewielkiego krwiaka podtwardówkowego w rzucie sklepistości prawej półkuli mózgu, krwiaka podpajęczynówkowego w rzucie sklepistości lewego płata czołowego, ciemieniowego i skroniowego, powierzchni górno-bocznej prawego płata skroniowego oraz powierzchni górnej półkul móżdżku, obrzęku i przekrwienia mózgu, krwiogłowia wewnętrznego, skośnego złamania trzonu żuchwy po prawej stronie, wieloodłamowego złamania lewej gałęzi żuchwy z uszkodzeniem lewego stawu skroniowo-żuchwowego z obfitymi podbiegnięciami krwawymi wokół tych złamań a także ubytku naskórka w okolicy odbytu i rozerwania tylnej ściany bańki odbytnicy i inne obrażenia, stanowiące ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, które doprowadziły do powstania niewydolności krążeniowo - oddechowej i w konsekwencji do śmierci Z. W. w dniu 31 stycznia 2018 roku,

czyn wypełniający dyspozycję art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 156 § 3 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 31 stycznia 2018 roku około godziny 17:30 dyżurny (...) wysłał funkcjonariuszy Policji do mieszkania A. C. gdzie według zgłoszenia miał znajdować się martwy mężczyzna. Mężczyzną tym był pokrzywdzony Z. W.. Ciało pokrzywdzonego znajdowało się na podłodze w kuchni w pozycji leżącej na placach.

wyjaśnienia S. C.

k. 64-67, k.75,

k. 56-57, k. 109,

k. 149-150

zeznania M. B.

k. 57-58, k. 22-23

notatka urzędowa

k. 1-2

Z. W. przyszedł do mieszkania A. C. w dniu 29 stycznia 2018 roku w godzinach popołudniowych. W mieszkaniu A. C. w tym czasie przebywał oskarżony S. C.. Oskarżony około dwóch tygodni wcześniej zamieszkał ze swoim ojcem A. C..

wyjaśnienia S. C.

k. 64-67, k.75,

k. 56-57, k. 109,

k. 149-150

W mieszkaniu A. C. wszyscy trzej mężczyźni spożywali alkohol. W trakcie spożywania alkoholu doszło do sytuacji konfliktowej między A. C. a Z. W.. Jakiś czas wcześniej pokrzywdzony zwrócił się do A. C. by ten skręcił mu papierosa. Później okazało się, że Z. W. jest w posiadaniu dwóch paczek papierosów. A. C. kazał Z. W. opuścić mieszkanie, uważając, że ten go oszukuje. Pokrzywdzony nie zastosował się do żądania kolegi.

wyjaśnienia S. C.

k. 64-67, k.75,

k. 56-57, k. 109,

k. 149-150

S. C. stanął po stronie ojca. Oskarżony uderzył pokrzywdzonego z otwartej ręki w twarz, złapał go za ubranie i zaczął szarpać chcąc zmusić do opuszczenia mieszkania. Gdy pokrzywdzony nie chciał wstać z fotela oskarżony zaczął uderzać go pięściami po twarzy. Oskarżony usiłował podnieść pokrzywdzonego z fotela. Gdy mu się to udało pokrzywdzony osunął się na podłogę. Oskarżony złapał pokrzywdzonego za nogi chcąc przeciągnąć go do przedpokoju. Pokrzywdzony był za ciężki więc mu się to nie udało. Następnie oskarżony złapał pokrzywdzonego pod pachy i przeciągnął go do przedpokoju. W trakcie przeciągania pokrzywdzonemu zsunęły się spodnie i bielizna. Oskarżony wziął nogę od stołka i wepchnął ją do odbytu pokrzywdzonego po czym pozostawił go w przedpokoju. Oskarżony wrócił do pokoju, napił się wódki i poszedł spać.

wyjaśnienia S. C.

k. 64-67, k.75,

k. 56-57, k. 109,

k. 149-150

Następnego dnia gdy oskarżony obudził się pokrzywdzony spał obok niego. Oskarżony wstał i wypił pół kieliszka wódki. Po pewnym czasie obudził się pokrzywdzony. Pokrzywdzony był osłabiony, na jego twarzy widoczne były ślady pobicia. Oskarżony zmuszony był udzielić pokrzywdzonemu pomocy w załatwieniu potrzeb fizjologicznych. Oskarżony zaprowadził pokrzywdzonego do pokoju ojca i posadził go na łóżku. Oskarżony rozpuścił pokrzywdzonemu elektrolity i L. oraz dał mu tabletkę C.. Gdy oskarżony i jego ojciec zapytali pokrzywdzonego czy mają wezwać do niego pogotowie ten nie wyraził na to zgody.

wyjaśnienia S. C.

k. 64-67, k.75,

k. 56-57, k. 109,

k. 149-150

Po pewnym czasie S. C. obudził głośny huk. Oskarżony wstał i udał się do kuchni gdzie zobaczył leżącego na podłodze pokrzywdzonego. Oskarżony zaproponował ojcu by razem przenieśli pokrzywdzonego do pokoju ten jednak nie wyraził na to zgody. A. C. stwierdził, że pokrzywdzony sam wstanie gdy się prześpi i wytrzeźwieje. Pokrzywdzony leżał w kuchni do dnia 31 stycznia 2018 roku.

wyjaśnienia S. C.

k. 64-67, k.75,

k. 56-57, k. 109,

k. 149-150

W dniu 31 stycznia 2018 roku około godziny 12:00 -13:00 do mieszkania A. C. miała przyjść opiekunka PCK i przynieść mu obiad. A. C. kazał oskarżonemu zgasić światło w kuchni by leżący na podłodze pokrzywdzony nie był widoczny z pokoju. Gdy około godziny 12:20 przyszła opiekunka Z. K. (1) pokrzywdzony jeszcze żył.

wyjaśnienia S. C.

k. 64-67, k.75,

k. 56-57, k. 109,

k. 149-150

zeznania Z. K. (2)

k. 31-32, k. 58

W jakiś czas po wyjściu opiekunki ( od 1 do 1,5 h) S. C. stwierdził, że pokrzywdzony nie oddycha. Puls pokrzywdzonego był niewyczuwalny.

wyjaśnienia S. C.

k. 64-67, k.75,

k. 56-57, k. 109,

k. 149-150

Po stwierdzeniu zgonu pokrzywdzonego S. C. opuścił mieszkanie ojca. Oskarżony zabrał ze sobą cenne rzeczy w postaci monet, biżuterii i znaczków. Część z tych rzeczy oskarżony chciał pozostawić u swojego wuja – J. C.. W trakcie spotkania z wujem w jego miejscu pracy oskarżony lakonicznie poinformował go o tym co się wydarzyło w mieszkaniu ojca. Następnie oskarżony udał się pociągiem do K. na spotkanie z K. S.. Podczas spotkania z kobietą oskarżony poinformował ją o wydarzeniach, które rozegrały się w mieszkaniu ojca. K. S. kazała oskarżonemu zgłosić się na Policję.

wyjaśnienia S. C.

k. 64-67, k.75,

k. 56-57, k. 109,

k. 149-150

zeznania J. C.

k. 162-163, k. 59

zeznania K. S.

k. 204,

k. 65-66

S. C. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji w dniu 1 lutego 2018 roku w hotelu w K.. W chwili zatrzymania oskarżony był nietrzeźwy.

protokół zatrzymania

k. 34

zeznania R. K.

k. 61-62, k. 58

S. C. spowodował u pokrzywdzonego obrażenia ciała w postaci niewielkiego krwiaka podtwardówkowego w rzucie sklepistości prawej półkuli mózgu, krwiaka podpajęczynówkowego w rzucie sklepistości lewego płata czołowego, ciemieniowego i skroniowego, powierzchni górno-bocznej prawego płata skroniowego oraz powierzchni górnej półkul móżdżku, obrzęku i przekrwienia mózgu, krwiogłowia wewnętrznego, skośnego złamania trzonu żuchwy po prawej stronie, wieloodłamowego złamania lewej gałęzi żuchwy z uszkodzeniem lewego stawu skroniowo-żuchwowego z obfitymi podbiegnięciami krwawymi wokół tych złamań a także ubytku naskórka w okolicy odbytu i rozerwania tylnej ściany bańki odbytnicy i inne obrażenia, stanowiące ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Obrażenia te doprowadziły do powstania niewydolności krążeniowo - oddechowej i w konsekwencji do śmierci Z. W. w dniu 31 stycznia 2018 roku.

protokół sądowo - lekarskiej sekcji zwłok

k. 89-95

W chwili śmierci Z. W. był trzeźwy.

Śmierć Z. W. nastąpiła 8-10 godzin przed rozpoczęciem oględzin, które rozpoczęły się o godzinie 20:45

sprawozdanie z badań

protokół oględzin osoby

k. 95

k. 16-17

S. C. nie zdradza objawów choroby psychicznej ani cech upośledzenia umysłowego. U oskarżonego zostały rozpoznane mieszane zaburzenia osobowości oraz uzależnienie od substancji psychoaktywnych. W czasie dokonywania zarzucanego czynu oskarżony rozumiał jego znaczenie i mógł pokierować swoim postepowaniem.

opinia sądowo - psychiatryczna

k. 225-226

Oskarżony nie był karany.

dane o karalności

k. 212

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

S. C.

I.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Na rozprawie oskarżony próbował umniejszyć swoją odpowiedzialność za spowodowanie stwierdzonych u pokrzywdzonego obrażeń ciała twierdząc m.in., że uderzał pokrzywdzonego po twarzy tylko z otwartej ręki. Powyższe twierdzenia oskarżonego nie zasługują na wiarygodność gdyż pozostają w sprzeczności z jego wyjaśnieniami złożonymi w toku śledztwa jak i z opiniami biegłych z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej według których stwierdzone u pokrzywdzonego obrażenia na głowie nie mogły powstać od uderzeń z otwartej dłoni.

wyjaśnienia oskarżonego S. C.

k. 64-67, k.75,

k. 56-57, k. 109,

k. 149-150

1.2.2.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

wyjaśnienia oskarżonego S. C.

W wyjaśnieniach złożonych zarówno w toku śledztwa jak i na rozprawie oskarżony przyznał się do stosowania przemocy fizycznej wobec pokrzywdzonego oraz wskazał motywy swojego działania. W postępowaniu przygotowawczym oskarżony dosyć szczegółowo opisał przemoc fizyczną użytą wobec pokrzywdzonego a jego wyjaśnienia w tym ich fragmencie korespondują z opinią biegłych z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej. Według biegłych stwierdzone u pokrzywdzonego obrażenia ciała (świeże obrażenia, które pozostawał w bezpośrednim związku przyczynowym ze śmiercią pokrzywdzonego) mogły powstać w okolicznościach wskazanych przez oskarżonego w pierwszych wyjaśnieniach złożonych w sprawie. W wyjaśnieniach tych oskarżony opisał nie tylko w jaki sposób zadawania oskarżonemu ciosy ale także wskazał ich siłę. Oskarżony stwierdził bowiem, że bił pokrzywdzonego raczej mocno. Oskarżony nie był w stanie podać jak długo bił pokrzywdzonego i ile razy go uderzył. Oskarżony przyznał, że był wówczas zdenerwowany a nadto znajdował się pod wpływem alkoholu. Wskazując motywy swojego działania oskarżony był konsekwentny dlatego też jego wyjaśnienia w tej ich części zasługują by dać im wiarę. W złożonych wyjaśnieniach oskarżony podał, że jakiś czas po zastosowaniu przez niego przemocy fizycznej wobec pokrzywdzonego ten najprawdopodobniej przewrócił się w kuchni. Oskarżony nie był tego świadkiem. Usłyszał hałas dobiegający z kuchni a gdy do niej wszedł zobaczył pokrzywdzonego leżącego na podłodze. Rzeczywiście pokrzywdzony mógł przewrócić się w kuchni upadając na podłogę jednak jak wynika z opinii biegłych stwierdzone u niego obrażenia ciała nie mogły powstać w wyniku tego upadku. W ustnej opinii biegli podali, że pokrzywdzony po doznaniu obrażeń ciała musiał zdradzać objawy zaburzeń neurologicznych wynikających z obrażeń wewnątrzczaszkowych. U pokrzywdzonego mógł pojawić się ból głowy, nudności, wymioty, niedowład, utrata przytomności czy ogólne osłabienia organizmu. Zdaniem biegłych doznane przez pokrzywdzonego obrażenia mogły doprowadzić do jego upadku. Z wyjaśnień samego oskarżonego wynika, że pokrzywdzony już po tym jak został przez niego pobity był słaby i wymagał pomocy przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych. Pokrzywdzony trząsł się. Oskarżony wyjaśnił, że pokrzywdzony przewrócił się w kuchni w dniu 30 stycznia w godzinach okołopołudniowych i leżał w niej do dnia 31 stycznia 2018 roku, kiedy to stwierdził on u niego brak tętna. W dniu 31 stycznia 2018 roku gdy do mieszkania A. C. przybyli funkcjonariusze Policji ujawnili zwłoki pokrzywdzonego w kuchni.

zeznania M. B.

Świadek jest funkcjonariuszem Policji. W dniu 31 stycznia 2018 roku około godziny 17:30 M. B. został wysłany przez dyżurnego (...) do mieszkania A. C. gdzie według zgłoszenia miał znajdować się martwy mężczyzna. Po przybyciu na miejsce świadek potwierdził informację ze zgłoszenia. W złożonych zeznaniach świadek opisał zastaną na miejscu zdarzenia sytuację. Zeznania świadka są jasne i logiczne. M. B. jako funkcjonariusz Policji i osoba nie mająca żadnych powiązań ze stronami niniejszego postępowania nie miał żadnych powodów do składania niezgodnych z prawdą zeznań.

zeznania Z. K. (1)

Świadek w dniu 31 stycznia 2018 roku około godziny 12:20 dostarczyła A. C. obiad. W mieszkaniu podopiecznego świadek zastała także S. C.. Z. K. (1) przebywając w mieszkaniu A. C. nie wchodziła do kuchni. Świadek nie posiadała żadnej wiedzy na temat zdarzenia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

zeznania R. K.

Świadek jest jednym z funkcjonariuszy Policji, którzy dokonali w dniu 1 lutego 2018 roku w K. zatrzymania oskarżonego. W złożonych zeznaniach świadek opisał okoliczności w jakich doszło do zatrzymania oskarżonego i jego reakcję na zatrzymanie. Sąd nie znalazł przyczyn z powodu których zmuszony byłby do odmowy wiarygodności zeznaniom powyższego świadka.

zeznania J. C.

Świadek spotkał się z oskarżonym w dniu 31 stycznia 2018 roku, kiedy ten odwiedził go w miejscu pracy. Według świadka oskarżony znajdował się wówczas pod wpływem alkoholu. Oskarżony powiedział świadkowi o kłótni ze Z. W. o papierosy oraz o tym, że "sprzedał" pokrzywdzonemu "dwa liście". Według świadka oskarżony w tym dniu wypowiadał się nieskładnie, ciężko było go zrozumieć. Świadek mimo, iż jest spokrewniony z oskarżonym obiektywnie zrelacjonował przebieg spotkania z nim.

zeznania K. S.

Świadek w złożonych zeznaniach opisała swoją znajomość z oskarżonym oraz okoliczności w jakich oskarżony pojawił się w K.. Według świadka oskarżony znajdował się wówczas pod wpływem alkoholu.

opinia pisemna i opinie ustne biegłych z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej

Opinie te są jasne, logiczne i konsekwentne. Biegli wydający opinie posiadali wiedzę i doświadczenie niezbędne do wydania opinii. W ustnych opiniach biegli w sposób wyczerpujący i rzeczowy odpowiedzieli na każde pytanie stron. Z opinii biegłych jasno wynika jakie obrażenia ciała stwierdzone zostały u pokrzywdzonego w trakcie sądowo - lekarskiej sekcji zwłok, które z tych obrażeń pozostawały w bezpośrednim związku przyczynowym z jego śmiercią. a które powstały wcześniej i w żaden sposób się do niej nie przyczyniły. Biegli wskazali także mechanizm powstania tych obrażeń. Zdaniem biegłych opisany przez oskarżonego w pierwszych wyjaśnieniach złożonych w sprawie sposób zadawania ciosów pokrzywdzonemu jak i opis zachowania pokrzywdzonego koreluje z doznanymi przez pokrzywdzonymi obrażeniami. Według biegłych na doznane przez pokrzywionego obrażenia należy patrzeć całościowo. Zdaniem biegłych ilość doznanych przez pokrzywdzonego obrażeń, ich charakter i rozmieszczenie świadczą o tym, iż doszło do jego pobicia.

protokół oględzin osoby k. 16-17

Dokument jest jasny i rzeczowy. Został sporządzony przez biegłego, który dysponował odpowiednią wiedzą i doświadczeniem życiowy do jego sporządzenia.

protokół oględzin miejsca k. 18-21

Dokument jest jasny i rzeczowy. Został sporządzony przez uprawionego do jego sporządzenia funkcjonariusza Policji.

protokół zatrzymania k. 34, 35

Dokument jest jasny i rzeczowy. Został sporządzony przez uprawionego do jego sporządzenia funkcjonariusza Policji.

zaświadczenie lekarskie k. 37

Dokument jest jasny i rzeczowy

Opinia biegłych psychiatrów i psychologa

k. 222-224, k. 225-226, k. 128-131

Opinie te są jasne, logiczne i spójne. Biegli wydający opinie posiadali wiedzę i doświadczenie niezbędne do wydania opinii.

Dane o karalności k. 211-212

Dokument nie był kwestionowany przez strony postępowania.

Opinia z jednostki penitencjarnej k. 74 akta sądowe

Dokument nie był kwestionowany przez strony postępowania

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

protokół przeszukania osoby k. 6-8

Dokument ten nie miał znaczenia przy ustalaniu stanu faktycznego.

protokół zatrzymania rzeczy k. 10-12

Dokument ten nie miał znaczenia przy ustalaniu stanu faktycznego.

protokół oględzin osoby k. 13-14

Dokument ten nie miał znaczenia przy ustalaniu stanu faktycznego.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I.

S. C.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony w okresie pomiędzy 29 stycznia 2018 roku a 31 stycznia 2018 roku uderzał rękami Z. W. po głowie, szarpał go i ciągnął po podłodze oraz włożył pokrzywdzonemu do odbytu nogę od stołka spowodował. Oskarżony spowodował u pokrzywdzonego obrażenia ciała w postaci niewielkiego krwiaka podtwardówkowego w rzucie sklepistości prawej półkuli mózgu, krwiaka podpajęczynówkowego w rzucie sklepistości lewego płata czołowego, ciemieniowego i skroniowego, powierzchni górno-bocznej prawego płata skroniowego oraz powierzchni górnej półkul móżdżku, obrzęku i przekrwienia mózgu, krwiogłowia wewnętrznego, skośnego złamania trzonu żuchwy po prawej stronie, wieloodłamowego złamania lewej gałęzi żuchwy z uszkodzeniem lewego stawu skroniowo-żuchwowego z obfitymi podbiegnięciami krwawymi wokół tych złamań a także ubytku naskórka w okolicy odbytu i rozerwania tylnej ściany bańki odbytnicy i inne obrażenia, stanowiące ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Obrażenia te doprowadziły do powstania niewydolności krążeniowo - oddechowej i w konsekwencji do śmierci Z. W. w dniu 31 stycznia 2018 roku.

Oskarżony działał umyślnie z zamiarem ewentualnym. Oskarżony umyślnością obejmował spowodowanie u pokrzywdzonego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ( oskarżony uderzając pokrzywdzonego w tak newralgiczną część ciała jaką jest m.in. głowa przewidywał, że działanie jego może spowodować u pokrzywdzonego wymieniony powyżej rodzaj ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i na to się godził), zaś nieumyślnością - skutek jaki powstał w następstwie doznanych obrażeń, tj. śmierć Z. W..

Następstwo to (skutek) oskarżony mógł przewidzieć, było ono obiektywnie możliwe do przewidzenia.

Pomiędzy umyślnym zachowaniem oskarżonego o znamionach określonych w art. 156 § 1 pkt 2 k.k. a zgonem pokrzywdzonego istniał związek przyczynowy, co uzasadniało przyjęcie kwalifikacji z art. 156 § 3 k.k.

3.2.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.3.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.4.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

I.

II.

Wymierzając oskarżonemu karę Sąd miał na względnie:

- duży stopień społecznej szkodliwości czynu

- działanie umyślne, z zamiarem ewentualnym

- brutalny sposób działania, w zasadzie bez powodu

- działanie pod wpływem alkoholu

- częściowe przyznanie się do popełnienia zarzucanego czynu i wyrażenie skruchy

- brak uprzedniej karalności

- dobrą opinię z jednostki penitencjarnej

- treść opinii sądowo - psychiatrycznej

Wymierzona kara uwzględnia potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa oraz czyni zadość społecznemu poczuciu sprawiedliwości

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

S. C.

II.

I.

Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności Sąd zaliczył oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 1 lutego 2018 roku, godzina 18:00.

7.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III

Z uwagi na sytuację osobistą i majątkową oskarżonego oraz jego możliwości zarobkowe w tym fakt, że przebywa w jednostce penitencjarnej Sąd nie obciążył go kosztami postępowania.

6.  1Podpis

Agnieszka Szeliga Adam Karowicz