Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II. K 222/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 stycznia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Strzyżowie II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący SSR Małgorzata Pirga

Protokolant J. Skalska – K.

po rozpoznaniu w dniach 3 grudnia 2018 roku, 3 czerwca 2019 roku, 29 lipca 2019 roku, 18 listopada 2019 roku, 10 stycznia 2020 roku, sprawy karnej

przeciwko Ł. N. synowi Z. i B. z domu B., ur. (...) w N.

karanego

oskarżonego o to, że

W bliżej nieustalonym okresie do 3 kwietnia 2018 roku w S. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z góry powziętym zamiarem wprowadził w błąd S. W. co do sprzedaży sprawnego i kompletnego silnika do pojazdu A. (...), a następnie doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 7150,00 złotych w ten sposób, że na portalu allegro.pl zamieścił ogłoszenie nr (...), dotyczące sprzedaży „Silnik Kompletny A. (...) 225KM” za kwotę 6900,00 złotych, z którego to ogłoszenia skorzystał pokrzywdzony, który to skontaktował się telefonicznie ze sprzedającym uzgadniając szczegóły zakupu i warunki dostawy, a następnie w dniu 03.04.2018 roku odebrał od kuriera zapakowaną przesyłkę z silnikiem i za jego pośrednictwem dokonał zapłaty pieniędzy w kwocie łącznej 7150,00 złotych dla Ł. N., a po rozpakowaniu okazało się, że silnik był niezgodny z opisem, nie zgadzał się jego stan techniczny, nie był kompletny i nie było możliwości zamontowania silnika, czym to działał na szkodę S. W.,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.

I.  na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k. u n i e w i n n i a oskarżonego Ł. N. od zarzutu popełnienia czynu wyżej w wyroku opisanego, a stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.

II.  na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa.